Brugge

Voorstel ontwerp spelprikkels Blauwe Poort

Het is de bedoeling om in het najaar in de wijk Blauwe Poort in Sint-Pieters een aantal spelprikkels te voorzien. Een studiebureau maakte hierover een ontwerp dat aan de bewoners wordt voorgelegd. De kosten worden voor 60 % gedragen door de VMSW en voor 40 % door de Stad.

Compensatie

“De spelprikkels zijn bedoeld als compensatie voor de speelruimte die verloren is gegaan door de nieuwe verkaveling naast de wijk”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) is er op dit ogenblik bezig met de aanleg van openbare wegenis en de bouw van 4 appartementen en woningen langsheen de Blankenbergse Steenweg. Dit gebeurt op landbouwgronden en op het voormalige speelplein dat als ontspanningsruimte fungeerde voor de hele wijk. Binnen de nieuwe verkaveling is wel een speelzone voorzien, maar die is beduidend kleiner dan de vroegere open ruimte. Vandaar de beslissing om doorheen de bestaande wijk spelprikkels te voorzien.

Toelichting spelprikkels

– Zone 1: aan de voorzijde van de woningen met huisnr. 30-52.
We voorzien hier een lint van spelprikkels met een schommel, enkele stapstammetjes en houten balken waarop kinderen kunnen balanceren en klauteren. Tussenin komt er een verharde ruimte met daarop een grote picknickbank die ook deels uit boomstammen zal bestaan. Tussen de speelzones komen er plantvakken met vaste planten, struiken en hoogstambomen.

– Zone 2: het binnenpleintje.
Het binnenpleintje rond de olm wordt heraangelegd. Rond de olm wordt een border aangelegd met errond een pad in uitgewassen beton. We voorzien ook gras en beplanting. De bestaande toegangen naar de achtertuinen worden behouden.

– Zone 3: achter de woningen 58-64.
In het gras wordt een wadi uitgegraven, waarin het regenwater wordt opgevangen en op een natuurlijke wijze in de bodem kan infiltreren. Langs en over de wadi komt er een avontuurlijk parcours met een apen- en palenbrug. Rond en deels in de wadi planten we vier wilgen.

Plannen ter inzage

De plannen voor dit project zijn terug te vinden op de stedelijke website: www.brugge.be/plannen. Ter plaatse op de drie locaties werd er info aan de paaltjes vastgemaakt op een A2-formaat.

Opmerkingen?

Wie opmerkingen heeft over het plan, mag ze tegen ten laatste 31 juli bezorgen. Dit kan als volgt:
– mailen naar communicatie@brugge.be
– in de brievenbus steken van Buurthuis De Wissel, Duivenslagstraat 19, Sint-Pieters
– opsturen naar Communicatie, Burg 12, 8000 Brugge