Brugge

Werken Hoefijzerlaan tussen Korte Lane en Pater Damiaanstraat

In het kader van ‘relance’ fietspaden’ plant AWV werken langs de Hoefijzerlaan tussen de Korte Lane en de Pater Damiaanstraat, en dit in beide rijrichtingen. De werken omvatten de aanleg van fietspaden, voetpaden, parkeerstroken en haltevoorzieningen.

Relance fietspaden

Het plan ‘relance fietspaden’ werd op vrijdag 26 februari 2021 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit plan ondersteunt lokale besturen bij hun investeringsprojecten in fietsinfrastructuur. De subsidieregeling houdt in dat elke gemeente recht heeft op 1 euro voor elke 2 euro die ze zelf investeert in nieuwe of verbeterde fietsinfrastructuur.

De fiets wint meer en meer aan populariteit en dat willen we verder stimuleren. Inzetten op veilige en comfortabele fietspaden is daarom een must.

Planning werken aan de pare zijde (richting Bloedput)

De aanvang van de werken door nutsmaatschappijen is voorzien voor 8 augustus 2022.
De werken van AWV gaan van start op 3 oktober 2022.

Planning werken aan de onpare zijde (richting ‘t Zand)

De werken van de nutsmaatschappijen gaan van start in september 2022.
De werken van AWV staan op de agenda voor november 2022

Het einde van de werken is voorzien vóór het kerstverlof.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.