Archief | Sint-Jozef – Koolkerke RSS feed for this section

VZW Oranje kan woonproject bouwen op Fort Lapin te Brugge.

6 mei

Vzw Oranje, een organisatie in de gehandicaptensector, zal een nieuwbouw optrekken op het braakliggend perceel tussen twee wachtgevels in Fort Lapin.

(meer…)

80 woongelegenheden in woonuitbreidingsgebied ‘De Laere’ in Koolkerke

12 mrt

Het project is het resultaat van een wedstrijd waarbij wordt ingezet op betaalbaar wonen. Sociale huur- en koopwoningen alsook private woningen worden er gerealiseerd, stelt Van Volcem. “Deze woonbuurt zal Koolkerke nog versterken.”

De studie werd opgemaakt door Fris in het Landschap in samenwerking met Mozaiek Ingenieur Architecten bvba. Het project is het resultaat van een wedstrijd, het voorontwerp werd meermaals besproken op overlegvergaderingen met Diro, R.O. Vlaanderen e.a.

(meer…)

22 RUPS in opmaak

8 okt

Een derde van de 90 bijzondere plannen van aanleg (bpa’s) zijn aan herziening toe. Urbanisatieschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) kreeg van het stadsbestuur groen licht en een jaarlijks bedrag van 100.000 euro ter beschikking om deze klus te klaren. Jaarlijks wordt een aanbesteding uitgeschreven voor de aanstelling van een studiebureau. De opdrachtenlijst is lang, maar we gaan gefaseerd tewerk.  Onze planners zijn echt topexperts en worden aangevuld door externe studiebureau’s zodat ze het vele werk aankunnen. Hier vindt u alvast een overzicht van de 22 RUP’s die de komende jaren worden opgemaakt.

(meer…)

Ruimtelijke ordening voor de mensen

2 okt

Een derde van de 90 bijzondere plannen van aanleg (bpa’s) zijn aan herziening toe. Urbanisatieschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) kreeg van het stadsbestuur groen licht en een jaarlijks bedrag van 100.000 euro ter beschikking om deze klus te klaren. Jaarlijks wordt een aanbesteding uitgeschreven voor de aanstelling van een studiebureau. Tirtel en Grontmij werden al aangesteld. De opdrachtenlijst is lang, maar we gaan gefaseerd tewerk.  Onze planners zijn echt topexperts en worden aangevuld door externe studiebureau’s zodat ze het vele werk aankunnen.

(meer…)

Aanleg hoogspanningskabels in woongebieden ter discussie

10 jan

Mercedes Van Volcem (Open VLD) stelt de aanleg van hoogspanningskabels in woongebieden (vb. tussen Zomergem en Zeebrugge) ter discussie in de commissie Ruimtelijke Ordening in het Vlaams Parlement. De plannen van Elia, de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit, om een nieuwe hoogspanningslijn tussen Zomergem en Zeebrugge aan te leggen zorgden reeds voor heel wat ophef.