Archief | Zeebrugge RSS feed for this section

Prefab toiletgebouw in transportzone

19 mrt

“In de transportzone in de achterhaven te Zeebrugge, binnen een gebied bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven zal een vrijstaand prefab toiletgebouwtje worden geplaatst”, verduidelijkt Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem.

(meer…)

Geen hoogspanningskabine langs strandwijk in Zeebrugge

28 okt

Het stadsbestuur besliste dinsdagavond unaniem om de bouw van een hoogspanningscabine langs de Baron De Maerelaan in Zeebrugge negatief te adviseren. Netbeheerder Elia wil er de energie van windmolens op zee, aan land brengen. “Met de locatie kunnen wij het onmogelijk eens zijn” aldus schepen Van Volcem.

(meer…)

Europees project voor herwaardering Zwankendamme

14 okt

Het Brugse schepencollege keurde vandaag het Brugs aandeel goed voor de verlenging van een Europees project ‘Leefbare haven Zeebrugge’. Met name voor Zwankendamme zit er goed nieuws in de pijplijn. Het parochiaal centrum van Zwankendamme, dat ook dienst doet als gemeenschapscentrum voor tal van plaatselijke verenigingen, krijgt een flinke opknapbeurt. En ook het communicatieproject ‘Zeebrugge Open’ dat meer duidelijkheid moet bieden over de grote infrastructuurwerkzaamheden in de haven, wordt meteen twee jaar verlengd.

(meer…)

Sanering Carcoke zal bijna 70 miljoen kosten

26 sep

De sanering van de gewezen site van Carcoke in de achterhaven van Zeebrugge zal zeker tien miljoen euro méér kosten dan tot nu toe geraamd. Dat heeft Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege geantwoord op een vraag van Open Vld-parlementslid Mercedes Van Volcem.

(meer…)

Hoogspanningsleidingen uitbreiden

7 aug

Om de windmolens aan te sluiten op het net en het net uit te breiden ook voor de haven van Zeebrugge, moeten nieuwe hoogspanningsleidingen deze electriciteit vervoeren.  Dit zal een kostenplaatje opleveren van ongeveer 150 miljoen euro. Dit zal leiden tot verhoging van de transmissiekosten op de factuur van de consument. 

Bovendien heeft het project ook heel wat impact op onze ruimtelijke ordening. In Zeebrugge moet er 13 ha bij het binnenrijden van Zeebrugge dienen voor een transformator (tot 2O meter hoog).

De leidingen ondergronds maar ook bovengronds.

Wordt vervolgd … maar vooral opgevolgd

Van dorpskanker tot monumentale op -en afstapplaats.

14 jul

De herbestemming van het leegstaand stationsgebouw (1906) te Lissewege was één van de mooie realisaties van de afgelopen jaren. Met de functie van kunstgalerij wordt een nieuwe trekpleister gecreëerd.

Huktra krijgt vergunning voor oprichten van herstelwerkplaats voor containers in Koggenstraat

6 mei

“Nieuwbouw of uitbreiding, de groei van bedrijven in de haven van Zeebrugge is een feit”, aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem; “zaken om blij en fier op te zijn !” Op een braakliggend terrein in de Koggenstraat wordt vooraan op het perceel een loods van 2.833m² en 11,5m hoog gebouwd.

(meer…)

St. George’s Day-wandeling in Zeebrugge wordt verlengd

8 apr

De wandelweg van de St.George’s Day-wandeling wordt verlengd met 500m, waardoor deze aansluiting vindt met de zee.   In 2012 zou het project klaar moeten zijn. “Hierdoor wordt de St.George’s Day-wandeling toegankelijk voor het grote publiek tot in de zee. De wandelaars zullen nu ten volle kunnen genieten van het mooie schouwspel van de zee en de daarmee gepaard gaande havenactiviteiten.”stelt Schepen Van Volcem.

(meer…)

Royal Belgium Sailing Club bouwt een nieuw clubhuis met café/restaurant

27 mrt

Royal Belgium Sailing Club bouwt een nieuw clubhuis met café/restaurant aan de Ommookaai. Aan het einde van de landtong vlakbij de containerhaven komt een nieuw gebouw die aan alle moderne noden van de zeilclub zal voldoen.

(meer…)

Dienst monumentenzorg werkt achterstand dossiers weg

13 mrt

De dienst Monumentenzorg kent geen dossierachterstand meer. “De serieuze inspanningen van de dienst verdienen een blauwe pluim” stelt  schepen van ruimtelijke ordening en monumentenzorg, Mercedes Van Volcem.

(meer…)