Sint-Pietersmolenstraat: aanleg weginfrastructuur ter ontsluiting van weg naar WZC Sint-Pietersmolenwijk

18 sep

Van 30 september tot 20 december vinden in de Sint-Pietersmolenstraat infrastructuurwerken plaats aan de nog aan te leggen toegangsweg naar het woonzorgcentrum Sint-Pietersmolenwijk. Terzelfdertijd start op de verkaveling ook de bouw van de nieuwe campus met een woonzorgcentrum (met 232 bedden), een kinderdagverblijf en een dagverzorgingscentrum.

Verkeer

De Sint-Pietersmolenstraat wordt doodlopend voor het doorgaand verkeer.

De rijbaan wordt al afgesloten ter hoogte van het kruispunt Sint-Pietersmolenstraat – Oostendse Steenweg en ter hoogte van het kruispunt Sint-Pietersmolenstraat – Blankenbergse Steenweg. Plaatselijk verkeer is toegestaan tot aan de werkzaamheden. Het doorgaand verkeer dient om te rijden via de Blankenbergse Steenweg en de Oostendse Steenweg.

Twee fasen

Fase 1

– Opbraak van de Sint-Pietersmolenstraat ter hoogte van het nieuw aan te leggen verkeersplateau (over de volledige breedte van de rijbaan). Tijdens deze werkzaamheden zijn de woningen van de bewoners van huisnrs. 79-91 een halve dag niet bereikbaar.

– Aanleggen van tijdelijke steenslagfundering op één weghelft in functie van de bereikbaarheid van de bewoners van huisnrs. 79-91

– Aanleggen van DWA riolering vanaf het midden van de rijweg richting nieuwe verkaveling.

Verkeer

Tijdens deze fase is de Sint-Pietersmolenstraat ook afgesloten ter hoogte van Gentele (wegwerkzaamheden door Verkinderen):

Fase 2

– Aanleggen en aansluiten van DWA riolering op de collector van Aquafin.

– Aanleggen van een verkeersplateau ter hoogte van de nieuwe toegangsweg naar het woonzorgcentrum. Het plateau komt op ongeveer 120 meter van het kruispunt met de Blankenbergse Dijk.

Tijdens deze fase is de Sint-Pietersmolenstraat terug opengesteld ter hoogte van Gentele.

De Sint-Pietersmolenstraat wordt volledig afgesloten ter hoogte van de nieuwe verkaveling Sint-Pietersmolenwijk.

De Lijn

De bussen van De Lijn volgen door deze werkzaamheden een aangepaste route.

Buslijn 23 die normaal langs de Sint-Pietersmolenstraat rijdt, volgt een alternatieve reisroute: rechtdoor op de Blankenbergse Steenweg, rechtsaf naar de Potentestraat, rechtsaf naar de N9, rechtdoor op de Oostendse Steenweg, linksaf naar de N339. Volgende haltes komen te vervallen: Sint-Pietersplas, Meulentje en Kapelletje.

Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn: 070 220 200.