Stad Brugge investeert jaarlijks 3,6 miljoen in een nette stad

20 aug

De stad Brugge investeert jaarlijks 3,6 miljoen in het proper maken van het Openbaar Domein. Het verwijderen van onkruid, het verwijderen van zwerfvuil, het ledigen van afvalmanden en het opruimen van het zand in Zeebrugge zijn slechts enkele taken die het stadspersoneel van de cluster Openbaar Domein op zich neemt.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Het verwijderen van onkruid neemt 21.686 werkuren in beslag per jaar en we investeren hier jaarlijks €1.566.000. Het verwijderen van zwerfvuil neemt 38.081 werkuren in beslag en hier investeren we per jaar €976.000. In het ledigen van de afvalmanden investeren we 23.418 werkuren en €594.000. Het opruimen van het zand in Zeebrugge ten slotte kost jaarlijks 76.000 euro en neemt 2.160 werkuren in beslag.”

“Het netjes houden van de stad kost in totaal €3.572.000 of circa 30 euro per inwoner per jaar. Uit de analyse van de cijfers blijkt dat het verwijderen van zwerfvuil in het centrum 3 maal meer kost dan in de deelgemeenten. Het aantal werkuren voor het ledigen van afvalmanden in het Noorden en Centrum ligt hoger dan in de andere sectoren, het toerisme is hier een verklarende factor. In Sint-Andries besteden we extra aandacht aan o.a. de opkuis van het Jan Breydelstadion,” besluit schepen Van Volcem.