Tag: bleekweide

Brugge

Bleekweide: een nieuw prachtig stadspark in hartje binnenstad

Brugge – Op 9 januari starten de werkzaamheden, die van de Bleekweide een prachtig stadspark zullen maken. Heel wat inwoners uit de Brugse binnenstad hebben geen of slechts een kleine tuin. Daarom is het belangrijk dat we hen de kans geven om van groene ruimtes en natuur te genieten. Dit stadspark is hiervoor de ideale gelegenheid.

Sinds 2019 zijn er reeds plannen om dit braakliggend stuk grond tot een mooi stadspark om te toveren. In mei 2022 keurde de gemeenteraad het aanbestedingsdossier voor de aanleg goed. Op 9 januari starten de effectieve werken op: park Bleekweide wordt aangelegd, maar ook een deel van de Langerei zullen we vernieuwen.

Een oase van groen middenin de stad

In een stad is toegankelijk groen enorm belangrijk: plaatsen waar je tot rust kunt komen en kunt samenkomen. Parken zijn de groene longen die je middenin de stad kunt vinden. In het Sint-Gilles kwartier is een onderbreking van de Vesten, maar ligt het Hof de Jonghe met schaapjes en weldra ook dit nieuwe prachtige park middenin de bebouwing. Ook het Grootseminarie en buurtpark Ter Potterie maken de omgeving groener.

Bleekweide: een park voor jong en oud met wandelpaden, zitgelegenheid en een wiebelbrug

Er komt een wandelpad dat het volledige park zal doorkruisen. Hierlangs komt ook een terras met twee zitbanken en een houten terras van twee niveaus. Het wandelpad wordt in een helling aangelegd, zodat het houten terras toegankelijk is voor iedereen. Bezoekers kunnen hier even uitrusten. Specifieke speelelementen worden niet voorzien, aangezien het een park is voor jong en oud, maar er komt wel een wiebelbrug over de gracht.

Extra groen

We behouden de bestaande notelaars, enkel een knotwilg en een uitgegroeide struik worden verwijderd. We planten elf nieuwe bomen aan: een rode esdoorn, een boomhazelaar, een krentenboom, een meidoorn, een sierkers en een amberboom. Daarnaast planten we ook drie appelbomen aan. Aan de rand van het park komen er sierheesters en tegenaan het wooncomplex wordt vaste plantenbegroeiing geplant.

Het park zal grotendeels ingezaaid zijn met biodivers gazon: dit bestaat voor 95% uit grassen en voor 5% uit inheemse bloemen, wat een bron van voeding is voor bijen, vlinders en andere insecten.

We voorzien een erg biodiverse beplanting: bomen, oeverbeplanting en vaste planten, zodat het park een hoge ecologische waarde krijgt. 84% van het park zal bestaan uit groen.

Waterrobuust park

We behouden de Bleekweidegracht, hierdoor kan er meer water uit de omgeving gebufferd worden. Al het regenwater zal via de bodem of via de gracht afgevoerd worden. De gracht zal gedeeltelijk uitgegraven zijn met aan een zijde een flauwe helling, hier wordt oeverbeplanting voorzien.

Vernieuwen van een gedeelte van de Langerei

Aansluitend pakken we ook een deel van de Langerei aan. In de zijstraat tussen huisnummers 38 en 46 was vroeger een gedeelte privaat. Om dit deel in hetzelfde materiaal als de straat zelf te kunnen voorzien, wordt de volledige zijstraat vernieuwd in kasseistenen. Ook de nutsleidingen, riolering en verharding zullen worden vervangen.

Investering en fasering

In de aanleg van het nieuwe park investeert Stad Brugge zo’n 222.777,46 euro (excl. btw). De heraanleg van de Langerei zal zo’n 89.914,94 euro (incl. btw) kosten, waarvan een 56.000 euro ten laste van TMVW. Firma Mahieu nv. voert de werken uit.

  • Eerste fase start op 9 januari: heraanleg park
  • Tweede fase start midden februari: groenwerken
  • Derde fase start in maart 2023: heraanleg deel Langerei

Behoudens onvoorziene omstandigheden zullen deze werken in april of mei 2023 afgerond worden.

Brugge

Bleekweide wordt stadspark in het oude Sint_Gilleskwartier in het hartje van de binnenstad

De Bleekweide situeert zich tegenaan het cohousing project ‘Stoer Huus’ en het woningbouwproject ‘De Blekerie’ en wordt ontsloten via de Baliestraat en de Eugeen Van Steenkistestraat.  Er is tevens een mogelijkheid om het nieuw park te ontsluiten via de Langerei (zijstraat thv huisnr. 38-46) .  Vorig jaar werd door de Stad Brugge een inspraakmoment georganiseerd waarbij werd geluisterd naar de voorstellen en suggesties van omwonenden.   

Van historische Bleekweide tot mooi stadspark 

Het gebied wordt ontsloten via zowel de Langerei, de Eugeen Van Steenkistestraat (Julius en Maurits Sabbestraat) en de Baliestraat. Er wordt een pad aangelegd dat de voormalige bleekweide doorkruist waarbij op terrassen zijn met zit- en picknickbanken.

De bestaande mooie notelaars blijven behouden. Enkele andere weinig waardevolle of dode bomen worden verwijderd. In totaal worden 11 nieuwe sierbomen aangeplant. Er worden onder andere meerstammige rode esdoorns, krentenboompje, boomhazelaar, meidoorn, amberboom, sierkersen en appelbomenaangeplant.  

Verder worden sierheesters voorzien aan de randen en wordt een vaste-plantenbegroeiing aangeplant als eilandjes tegenaan het woningencomplex.

Het overgrote deel wordt ingezaaid met een biodivers gazon. Dit is een gazon dat bestaat uit 95% grassen en 5% inheemse bloemen. Dit gazonmengsel vraagt een minder intensief beheer en is een bron van voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten. 

Het gazon langs de paden, wordt beheerd als intensief gazon.

In het gazon en rond de bomen worden zones voorzien met bloembollen.

Bleekweidegracht

De bleekweidegracht is historisch gegroeid en wordt behouden. Gelet op zijn historische achtergrond, wordt deze op z’n oorspronkelijk plaats behouden. Langs één zijde wordt een houten oeverbeschoeiing geplaatst. Langs de andere zijde wordt een flauwe oever voorzien met een oeverbeplanting. De gracht wordt gebaggerd.

Parkmeubilair/speeltoestellen

Aansluitend op het pad wordt een terras met twee zitbanken voorzien. Tussen en rond de notelaars komt een houten terras met twee niveaus. Het podium zal toegankelijk zijn voor minder validen en kinderwagens doordat het pad in helling wordt aangelegd.

Er is bewust gekozen om geen spelelementen te voorzien in het park. Enkel ‘een wiebelbrug’ over de gracht dat wordt bevestigd aan grote keien, wordt in de parkaanleg geïntegreerd. 

“Een park is voor elke inwoner en alle leeftijden“, zegt Van Volcem die fier is op het ontwerp van haar dienst Openbaar Domein. 

Aaneenschakeling van groene longen 

Bovendien is het ook een groene long die zal aansluiten bij het mooie park Hof De Jonghe waar recent ook opnieuw schapen grazen.  In het Noorden van Brugge is er ook nog het Sincfalpark en het Baron Ruzettepark. 

Groenere Binnenstad 

Het is belangrijk dat mensen naast het grootste park, De Vesten, kunnen genieten van andere kleine parken waar ze kunnen samenkomen of kuieren en genieten. 

Elk kwartier in de binnenstad heeft nood aan een parkje. Het openbaar domein is belangrijk voor mensen, zeker in de binnenstad zegt Van Volcem, want vele mensen hebben maar een kleine tuin.  

Naast het Minnewaterpark, Park Sebrechts, het Koning  Albertpark, Botanniekenhof en Graaf Visartpark  (vijf grote stadsparken) en de Vesten (7 Km)  telt de binnenstad ook nog veel kleinere groene oases in de binnenstad. Ik hoop in de toekomst ook nog grote tuinen van de kloostergemeenschappen open te kunnen stellen zoals in het Gezellekwartier en rond de Ezelstraat.  

Naast parken proberen we ook de straten te vergroenen met gevelplanten, straattuinen en realiseren. Een groene stad is een meer leefbare stad en we zetten daar hard op in, zegt Van Volcem.