Tag Archives: Brugge

Week van de mobiliteit: Van welke laan wil jij een park maken?

19 sep

Ieder jaar is het van 16 tot 22 september “Week van de mobiliteit” in Vlaanderen. Deze week, die het motto #goedopweg draagt, zet in op duurzame mobiliteit en probeert zo veel mogelijk mensen te overtuigen om zich met de fiets of te voet te verplaatsen. Als Brugse Schepen van Openbaar Domein en als lid van de commissie Mobiliteit, zet ik ook enorm in op veilige, duurzame fietspaden. Naast mijn ambitie om van Brugge een veilige, duurzame fietsstad te maken, wil ik de stad ook een groene centrumstad vol bomen en bloemen maken. Vandaar mijn vraag voor jullie: “Van welke laan wil jij een park maken?”

Week van de Mobiliteit

Tijdens de Week van de Mobiliteit focust Vlaanderen op veilige fietsinfrastructuur. Dat is iets waar ik als Schepen van Openbaar Domein enorm voor ijver: veilige fiets- en voetpaden. Duurzame, slimme en veilige mobiliteit staat zowel in het Vlaamse, als in het Brugse beleid centraal.

Brugge wordt zo steeds meer een fietsstad. In 2019 keurde de Vlaamse Regering het plan Kopenhagen goed. Dit plan ondersteunt lokale besturen bij het investeren in fietsinfrastructuur. In dit kader, diende het College van Burgemeester en Schepenen meteen 37 nieuwe dossiers in, die een totaalbedrag van 5 miljoen euro bedragen. Hiervan wordt 1.779.103,96 euro gesubsidieerd door Vlaanderen.

Week van de Mobiliteit goed op weg Schepen van Openbaar Domein laan tot park

Van welke laan willen jullie een park maken?

Het is van mij altijd een droom geweest om van een laan een park te maken. In het kader van de Week van de Mobiliteit is het daar dus het perfecte moment voor. Mijn vraag aan jullie: “Van welke laan willen jullie graag een park in Brugge maken?”

Elektrische rolstoel beschikbaar voor wandelingen in Beisbroek

19 sep

elektrische rolstoel Natuurcentrum Beisbroek Schepen van Openbaar Domein

Vanaf 19 september is in het domein Beisbroek een elektrische rolstoel beschikbaar. Deze is gratis te ontlenen. Zo kan iedereen de Brugse natuur bezoeken.

Deze elektrische rolstoel heeft een unieke wendbaarheid en is dus geschikt zowel voor wandelingen aan het strand als wandelingen in het bos. Zo kunnen personen met een mobiliteitsbeperking een leuke dag beleven aan het strand of in het bos. Iedereen heeft recht op ontspanning, ontmoeting en natuur.

Inspanningen om natuurgebieden toegankelijker te maken

Stad Brugge heeft al meerdere acties gesteund, die het toegankelijker maken van parken en bossen vooropstelden. Toen Brugge in 2021 als testgemeente in het project “Onbeperkt Buiten XL” stapte, was ik enorm verheugd. De bedoeling van dit project was ook om de toegankelijkheid van de vele parken en bossen in Vlaanderen te verhogen.

Bij een ontwerp van een park of bos is het voor mij altijd belangrijk dat er rekening gehouden wordt met rolstoelgebruikers. Brugge heeft heel wat mooie groene plaatsen en door zo’n initiatieven kan iedereen hiervan meegenieten.

Reservatie

Om gebruik te maken van deze elektrische “offroad” rolstoel moet je reserveren bij het Natuurcentrum Beisbroek via natuurcentrum@brugge.be of 050/329020.

Dolomietpaden in het Graaf Visartpark en de Binnen Smedenvest vernieuwd

19 sep

open Binnen Smedenvest dolomietpaden Schepen Openbaar Domein Brugge

De dolomietpaden in de Brugse Vesten waren aan vernieuwing toe: er waren veel oneffenheden en na hevige regenval ontstonden er plassen. Gefaseerd over 3 jaar zullen deze volledig heraangelegd worden. De werken in de Binnen Smedenvest zijn net afgerond: de dolomietpaden in Graaf Visartpark en Binnen Smedenvest zijn volledig vernieuwd. Het nieuwe dolomiet zal het water beter doorlaten en hierdoor zullen geen plassen meer ontstaan.

De Brugse Vesten: een aaneengesloten groene ringstructuur

De Brugse Vesten tellen meer dan 3350 bomen, waarvan er 661 ouder zijn dan 100 jaar. Het telt zelfs meer dan 300 bomen die ouder zijn dan 150 jaar. De Vesten zijn precies een ware bomentuin. Het omvat in totaal meer dan 26 hectare groen, 15 hectare gazon en 7 hectare beplanting. De gebouwen in de Brugse binnenstad zijn erom bekend historisch te zijn, maar dat is de groene gordel rondom de stad ook.

De stadsvesten zijn erkend als groene ringstructuur. Toch zijn er bepaalde zones die deze ringstructuur onderbreken. Een zo’n zone is de Boninvest, maar deze werd begin dit jaar opgekocht door Stad Brugge. Op die manier verzekert de stad dat de ringstructuur zo veel mogelijk aaneensluit.

Ook staan de Vesten als recreatief gebied bekend. Ze zijn een belangrijke ontmoetingszone voor vele Bruggelingen. Groene stoelen en picknickbanken verfraaien de Vesten sinds de nieuwe legislatuur.

Dolomietpaden: een uitvoering in fasen

De slechte staat van de dolomietpaden zorgde ervoor dat wandelaars en lopers niet meer in dezelfde mate konden genieten van de Vesten als voorheen. Daarom worden deze nu heraangelegd. Snelle en maximale infiltratie van het regenwater wordt gegarandeerd door een waterdoorlatende fundering. Daarnaast wordt de oppervlakte behandeld met calciumchloride, wat voor een verhoogde duurzaamheid zorgt.

In het voorjaar zijn de dolomietpaden in het Graaf Visartpark aangepakt samen met het pad tussen de Bloedput en de Karel de Stoutelaan. Ook het dolomietpad tussen de Passantenbrug en de Gistelse Steenweg is reeds vernieuwd, naar aanleiding van de heraanleg van de Singel en de Buiten Boeverievest.

In de reeds afgeronde tweede fase werd het dolomietpad in de Binnen Smedenvest heraangelegd. Dit pad loopt langs de Guide Gezellelaan, namelijk tussen de Smedenpoort en de Bloedput.

In de volgende fase staan de Buiten Smedenvest en de Buiten Boeverievest gepland, dit nog in 2022.

In totaal investeren we zo’n 1,8 miljoen euro geïnvesteerd in de opwaardering van de dolomietpaden in het langste park van Brugge. Dit toont aan hoe belangrijk deze paden zijn voor mij en voor de Bruggeling.

Fasering

In 3 jaar tijd pakken we 16 zones aan. Deze kun je hieronder uitgeschreven en op het kaartje duidelijk zien:

2022:

 • Graaf Visartpark (afgerond)
 • Binnen Smedenvest (afgerond)
 • Buiten Smedenvest
 • Buiten Boeverievest

In 2023 staan op de planning:

 • Het Astridpark
 • Gentpoortvest (Katelijnepoort – Gentpoort)
 • Boninvest (Gentpoort – Conzetteburg)
 • Kazernevest (Conzetteburg – Kruispoort)
 • Kruisvest (Kruispoort – Dampoort)
 • Deel 1 van de Gulden-Vlieslaan (Ezelpoort – K. De Stoutelaan)
 • Deel 2 van de Gulden-Vlieslaan (K. De Stoutelaan – Bloedput)

In 2024 staat gepland:

 • De Binnen Boeverievest (Smedenpoort – Boeveriepoort)
 • Het Koning Albertpark (Boeveriepoort – Station)
 • Buiten Begijnvest (Oostmeers – Ketsbruggestraat)
 • Begijnvest (Oostmeers – Minnewaterbrug)
 • Komvest (Genecor)
Dolomietpaden vernieuwing Schepen Mercedes Van Volcem Brugge Binnen Smedenvest

Kostenplaatje

De kosten van deze werken bedragen 2,5 miljoen euro. We investeren in de Vesten omdat veel Bruggelingen deze plaats zien als het verlengde van hun eigen tuin. Door deze investering zal deze weer volledig in orde zijn voor onze inwoners en bezoekers.

Stad Brugge lanceert “De Brugse Stadsleverancier”

17 sep

BRUGGE – Stad Brugge heeft een actieplan om de lokale economie te ondersteunen: ze zetten in op de versterking en professionalisering van het aankoopbeleid. Om dit plan te realiseren, lanceert Stad Brugge de “Stadsleverancier“, een website waar bedrijven zich op kunnen registreren om zo in aanmerking te komen om toekomstige, niet-gepubliceerde overheidsopdrachten uit te voeren.

Database van bedrijven

De bedoeling van deze site is om het voor lokale KMO’s eenvoudiger te maken om deel te nemen aan overheidsopdrachten. Bedrijven kunnen op deze site aangeven dat ze met de Stad willen samenwerken en ook wat ze precies kunnen aanbieden. Voor de medewerkers van de stad is het eenvoudig om snel een actuele database van lokale bedrijven bij de hand te hebben. Een win-winsituatie.

De Brugse Stadsleverancier

De Brugse Stadsleverancier (https://stadsleverancier.brugge.be/) wordt op 19 september gelanceerd. Het is een unieke kans voor bedrijven en ondernemingen omdat ze hierdoor ook voor niet-gepubliceerde overheidsopdrachten in aanmerking komen. Registreren is dus de boodschap!

site stadsleverancier brugse lanceert stad brugge ondernemingen mercedes van volcem

Buffer regenwater met een wadi!

15 sep

BRUGGE – Onze bloemen en planten zien af tijdens lange, droge periodes. Onze grondreserves regenwater kunnen dan niet snel genoeg aanvullen waardoor onze tuinen het moeilijk krijgen. Regenwater opvangen kan dé oplossing zijn.

Je tuin zal je dankbaar zijn met een wadi!

Regenwater opvangen van je dak en terras in een regenwaterput en de overloop ervan infiltreren. Deze zaken kunnen onze tuin redden, want regenwater dat niet naar de riolering stroomt, vult de grondreserves aan. Ideaal wanneer door de klimaatverandering lange, droge periodes meer en meer afwisselen met veel regen op korte tijd. Ook een wadi kan je hierbij van dienst zijn.

Wat is een wadi?

Een wadi is een groene greppel waarin (regen)water verzameld wordt. Het Arabische woord is in Nederland een afkorting van Water Afvoer Drainage en Infiltratie. Een wadi bergt regenwater en zuivert het, waarna het water infiltreert in de ondergrond. Zo helpt de wadi tegen droogte.

Een wadi van 1 op 1 meter met een diepte van 20 cm kan 200 liter water bufferen. Bij voorkeur ligt deze in een lager gelegen deel van je tuin, zodat al het water daarnaartoe stroomt. De ondergrond is waterdoorlatend, bijvoorbeeld een zandige laag, en is beplant met gewoon gazon, extensief grasland of planten die van een natte/droge situatie houden (voorbeelden: gele lis, moeras-vergeet-mij-nietje, kattenstaart, moerasspirea).

Wat kan je nog doen?

Een wadi is niet het enige wat je kan doen om je tuin te beschermen tegen droogte. Kijk ook eens om te ontharden of je geen plaats hebt voor een regenton.

Lees hier meer over droogte in Brugge.

Nieuwe en ook groene plannen voor de Scharphoutsite

13 sep

BRUGGE – Stad Brugge kocht eind 2016 de Scharphoutsite in Lissewege. Hiervoor zijn er grote plannen: er komt een nieuw ontmoetingscentrum. Niet enkel de  binnenruimte, ook de omgeving rond het ontmoetingscentrum krijgt een volledig vernieuwing. Een gloednieuw park wordt voorzien rond het ontmoetingscentrum. We hebben niet enkel nieuwe, maar ook groene plannen voor de Scharphoutsite.

De Scharphoutsite

Eind 2016 besloot Stad Brugge om de Scharphoutsite in Lissewege aan te kopen. Tot 2004 was dit het domein van gemeenschapsschool ‘De Regenboog’, maar nu gebruiken verschillende verenigingen deze site. Het College van Burgemeester en Schepenen investeert in de Scharphoutsite en zal er een gloednieuw ontmoetingscentrum optrekken. De hoofdreden hiervoor is dat de gebouwen niet meer aan de wettige veiligheidseisen voldoen. Het ontmoetingscentrum zal een ruime inkomhal, polyvalente ruimte, ruimtes voor de plaatselijke jeugdvereniging KSA en een bibliotheekruimte  bevatten.

Infomoment

Op 13 september hield de Stad een infomoment met de inwoners van Lissewege. Ze kregen de plannen van het nieuwe ontmoetingscentrum te zien en mochten hun eigen wensen te kennen geven. Ik heb maandag kennis gemaakt met enthousiaste Lissewegenaren op de infomarkt over de toekomstplannen van de Scharphoutsite in Lissewege. Het zijn mooie plannen met plaats voor sport en cultuur. Het nieuwe gebouw zal een levendige ontmoetingsplek zijn voor jong en oud.

infomoment scharphoutsite lissewege

Het Park

De visie die we hebben voor het park sluit volledig aan bij de visie van het ontmoetingscentrum: duurzaamheid en recuperatie van water staan centraal. Daarnaast zetten we natuurlijk ook zo veel mogelijk in op ontharden en vergroenen. Deze plaats zal niet alleen een oase van rust zijn, maar ook een plaats waar men kan spelen en ravotten. Als Schepen van Openbaar Domein ben ik bezig met het vergroenen van Lissewege door veel bloemen aan het straatbeeld toe te voegen. Door dit park te realiseren, geven we de inwoners van Lissewege graag een prachtig en duurzaam stukje groen.

Heraanleg Prins Leopoldstraat: fase 1 & 2 bijna af

12 sep

BRUGGE – De Prins Leopoldstraat, de verbindingsweg tussen de Maalse Steenweg en de Moerkerkse Steenweg, was dringend aan vernieuwing toe. Ook de vernieuwing van de riolering was dringend, na meerdere schadegevallen op de hoofdriolering. Fase 1 en 2 van de werken zijn zoals gepland op 13 juni opgestart, maar door onvoorziene problemen zijn deze verlengd tot begin oktober. Wanneer deze fasen afgerond zijn, gaat de derde fase, die van de kruising met de Driekoningenweg tot en met huisnummer 25 loopt, van start. 

werken openbaar domein brugge prins leopoldstraat

Timing

Fase 1 en 2 – begin oktober afgerond (door onvoorziene omstandigheden zijn deze wat verlengd).

Fase 3 – begin oktober tot eind november 2022 (behoudens onvoorziene omstandigheden) – dagelijks van 7 uur tot 18 uur.

Fase 4 – van 7 november tot 23 december 2022 (behoudens onvoorziene omstandigheden) – dagelijks van 7 uur tot 18 uur

Bereikbaarheid

Om de riolerings- en wegeniswerken van fase drie vlot te laten verlopen is de Prins Leopoldstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de kruising met de Driekoningenweg en Prins Leopoldstraat huisnummer 25. De kinderopvang, die zich op huisnummer 42 bevindt, zal te voet wel steeds bereikbaar zijn.

Om fase vier, die huisnummer 25 tot de Moerkerkse Steenweg behelst, veilig te laten verlopen is er geen toegang voor gemotoriseerd verkeer komende vanuit de Moerkerkse Steenweg. Dit vanaf 7 november (behoudens onvoorziene omstandigheden). Vanaf 15 oktober is de Prins Leopoldstraat wel opnieuw te bereiken voor al het verkeer komende vanuit de Maalse Steenweg, de Driekoningenweg en de Leopold de Bruynestraat tot aan de werken (behoudens onvoorziene omstandigheden).

Tijdens de kerstvakantie zal de Prins Leopoldstraat toegankelijk zijn voor de bewoners doordat er tijdelijk steenslag op de weg zal liggen. In januari beginnen de werken aan de bovenbouw.

Voetgangers en fietsers kunnen de werken wel steeds veilig passeren. Bewoners en bezoekers kunnen hun woning te allen tijde te voet bereiken.  

Verkeersveiligheid

De straat wordt een fietsstraat. Op die manier zal de snelheid in de straat minderen, op aanvraag van de bewoners. Dit ook omdat er een school en kinderopvang in de straat aanwezig zijn. We geven bijzondere aandacht aan de veiligheid van fietsers en voetgangers. Zo creëren we een bijkomende oversteekplaats aan de Moerkerkse Steenweg en is er gefocust op het veiliger maken van de oversteekplaatsen aan de Beukenfee en aan het kruispunt met de Maalse Steenweg. Aan het kruispunt met de Driekoningenweg en de Leopold Debruynestraat komen ook aangepaste bochtstralen.

Bij het ontwerp werd een maximum aan parkeergelegenheid behouden, ook op aanvraag van de bewoners.

Duurzaam

Als schepen van Openbaar Domein ijver ik enorm voor voldoende groen in de straten en voor duurzame, toekomstgerichte ontwerpen. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangebracht in de Prins Leopoldstraat, aangezien de bestaande riolering volledig versleten is. Zo’n gescheiden stelsel voert afvalwater en hemelwater apart af, waardoor er bij hevige regenval ook minder kans is op het overstromen van afvalwater.

In de straat komen er 14 plantvakken met beplanting. Dit zorgt voor een maximale infiltratie van regen- en oppervlaktewater. Ten opzichte van de parkeerstrook worden deze verzonken aangelegd, zodat ze ook het regenwater van de straat kunnen bufferen. In de plantvakken zullen Zwarte Elsen en het Canadees dwergkornoelje komen.

Ook vernieuwing van de openbare verlichting staat op de planning tijdens de werken. Deze verandert naar led-verlichting, een duurzamere manier van verlichting. Het verledden van de openbare verlichting zorgt voor een lager energieverbruik en voor minder CO2-uitstoot. Dit heeft dus heel wat voordelen.

Eerste visie op de heraanleg van de Jan Miraelstraat

7 sep

Omdat de Stad inzet op een duurzame en toekomstgerichte (binnen)stad komt er een vernieuwing van de Jan Miraelstraat. De leidraden voor het vernieuwingsplan waren: het verbreden van de voetpaden, het behouden van de parkeermogelijkheden, het uitbreiden van het groen en de snelheid van het verkeer afremmen. Een eerste voorontwerp op de heraanleg van de Jan Miraelstraat werd door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd.

Rioleringswerken

De bestaande riolering zal vervangen worden door een gescheiden rioleringsstelsel. Stad Brugge zet enorm in op het vernieuwen van de rioleringen. Dit is een belangrijke investering die maakt dat het propere regenwater afgekoppeld wordt van het afvalwater en ter plaatse in de bodem kan sijpelen. Op die manier zijn de grondwaterreserves aangevuld én is er minder kans op overstroming van het afvalwater bij hevige regenval.

Verkeersveiligheid

In het voorontwerp verschuift de focus van deze straat van gemotoriseerd verkeer naar een zone met aandacht voor zwakke weggebruikers. In het ontwerp kozen we voor voetpaden die afgescheiden zijn van de rijweg door een niveauverschil. Daarnaast is er gekozen voor een uitritconstructie, wat voor een veiliger kruispunt voor voetgangers zorgt. Deze uitritconstructie zal in hetzelfde materiaal zijn als de voetpaden (natuurstenen tegels). Op deze manier kan de automobilist deze grens duidelijk zien.

Ook verkeersremmende maatregelen, bijvoorbeeld door een kleine asverschuiving, zullen aanwezig zijn.

Parkeerstrook

Aan de kant van de oneven huisnummer komt een parkeerstrook, waar in totaal 14 wagens kunnen parkeren. Ook stelt het ontwerp voor een fietsenstalling ter hoogte van woning nummer 23 te installeren.

Momenteel zijn er in de Jan Miraelstraat 15 parkeerplaatsen, maar door de keuze voor bredere en dus veiligere voetpaden is er in het nieuwe ontwerp enkel plaats voor 14 parkeerplaatsen. Ook is er nu geen fietsenstalling aanwezig, wat we willen veranderen.

Meer groen

Om meer groen te voorzien in de straat zullen we plantvakken installeren. Deze hebben een drieledige functie: de straat vergroenen, als buffer dienen en verkeersremmend werken.

Eerste voorontwerp van de heraanleg

voorontwerp Jan Miraelstraat werken

Inspraak

Begin oktober is er een inspraakmoment georganiseerd voor de buurtbewoners. Zij kunnen dan hun mening delen met de ontwerpers om de Jan Miraelstraat zo tot een aangename straat voor iedereen te maken.

Drie nieuwe skatetoestellen aan de Kolenkaai

7 sep

skatetoestellen jongeren openbaar domein kolenkaai

BRUGGE. Vorig jaar trokken zes jonge skaters uit Christus Koning van deur tot deur met een petitie om een veilige en vlot bereikbare skateplaats te vinden. Brugge telt een groot aantal skateparken, maar de skaters uit Christus Koning zijn nog te jong om daar zelfstandig heen te fietsen. Hun vraag werd beantwoord, want op de Kolenkaai tegenover de site van Fluvius werden drie mobiele skatetoestellen geplaatst.

Geëngageerde skaters

De jonge skaters kwamen met het idee de Kolenkaai als skateplaats in te richten. Daar ligt een ongebruikt stukje asfalt naast een aantal parkeerplaatsen, net aan de achterzijde van het elektriciteitsbedrijf Fluvius. Het is een plaats die veilig te bereiken is met de fiets, ideaal dus voor deze kinderen. Daarnaast zijn er geen buurtbewoners dichtbij, die hinder zouden kunnen ondervinden. Skaten leeft enorm in Brugge en de vraag naar skatetoestellen is er daarom een die ik graag mee beantwoord. Als Schepen van Openbaar Domein zag ik het idee van deze geëngageerde jongeren om skatetoestellen te plaatsen aan de Kolenkaai zeker zitten. Het heeft even geduurd om de juiste locatie te vinden, maar ongetwijfeld zal dit een plaats zijn die bij de Brugse jeugd in de smaak zal vallen.

Mobiele skatetoestellen

Aan de Kolenkaai staan nu drie mobiele skatetoestellen: een quarterpipe, een minibox een een ledge. We kozen voor mobiele toestellen, doordat er plannen zijn om de site van Fluvius in de toekomst te saneren. Hierdoor kunnen we de toestellen op een andere plaats installeren, wanneer de werken bij Fluvius beginnen. Naast de skatetoestellen staan nu ook een aantal fietsnietjes, om de fietsen veilig op te bergen.

skatetoestellen jongeren kolenkaai schepen van openbaar domein

Stad Brugge organiseert jaarlijkse publieke fruitpluk

6 sep

Boomgaard Fruitpluk Burgemeester Schepen Openbaar Domein Appels

Naar jaarlijkse traditie organiseert Stad Brugge ook dit jaar in september een publieke fruitpluk in de Brugse boomgaarden. Deze gaat door op zondag 18 september van 9.00 uur tot 16.00 uur in de boomgaarden van Chartreusinne en Beisbroek.

Traditie

De afgelopen jaren is er een ware traditie ontstaan in de Brugse boomgaarden. Ieder jaar in september wordt er een publieke fruitpluk georganiseerd door Stad Brugge en het Natuurcentrum Beisbroek. Vorig jaar waren er maar liefst 1.700 plukkers aanwezig. Dit is dan ook een enorm leuke uitstap voor het hele gezin.

Net zoals de voorbije jaren zijn er wel een aantal zaken om rekening mee te houden. Zo is het verplicht om een plukstof, of zoals het in de volksmond heet “een lange arm” te gebruiken om het hoger hangend fruit te bereiken. Deze worden ter plaatse beschikbaar gesteld door de plukkers.  Ook is er een maximum aantal kg fruit dat per gezin geplukt mag worden, namelijk 5 kg. Dit is om iedereen de kans te geven deel te nemen aan de fruitpluk.

Publieke fruitpluk in Beisbroek, Chartreusinne en Gulden Kamer

De boomgaarden van Beisbroek en Chartreusinne worden op zondag 18 september tussen 9 en 16 uur publiekelijk opengesteld voor de jaarlijkse fruitpluk. Zo kunnen alle ingeschreven gezinnen genieten van de appels en peren die de boomgaarden te bieden hebben.

In de boomgaarden van Chartreusinnen kun je oude rassen fruitbomen vinden, waar vooral eet- en stoofappels aan groeien. Aan de rand van deze boomgaarden kun je ook een aantal perenbomen vinden. In 2004 werd de Chartreusinne opgewaardeerd met 170 vruchtbomen, waarvan zo’n 70 appelrassen en 30 perenrassen.

Ook in de boomgaard van Beisbroek zijn er appelbomen te vinden, maar dit zijn vooral appels bedoeld om te verwerken. Met de appels van de boomgaard in Beisbroek heb je verschillende opties: vroeger werd er cider mee gemaakt, maar met deze kun je ook appelmoes, sap of appelbeignets maken. Mogelijkheden genoeg.

Op woensdag 21 september tussen 14 en 16 uur is er ook een publieke plukdag in de boomgaard van Gulden Kamer.  Dit is vooral gekend als een sport- en speelterrein, maar er zijn ook fruitboomgaarden te vinden, al zijn deze een beetje verstopt.

Twee plukmomenten voor de buurt

In Hof De Jonghe vindt op woensdag 14 september tussen 14 en 18 uur een plukmoment plaats. Deze boomgaard ligt verborgen tussen een deel huizen en middenin een schapenweide. Het is een echt verborgen stukje groen in onze stad.

Ook in de boomgaard van Oud-Sint-Jan vindt er een plukmoment plaats, namelijk op 21 september tussen 14 en 16 uur. Hier pluk je in een historische omgeving. De kleine boomgaarden midden op de parking van de site doet denken aan de vroegere tuinen die het domein tot de 19e eeuw sierden.

Hof De Jonghe en Oud-Sint-Jan zijn voorbehouden voor de bewoners uit de buurt. Deze kleine boomgaarden hebben een te beperkte oogst voor het grote publiek.

Sociaal en maatschappelijk doel

Nadat de Brugse inwoners de kans gekregen hebben om fruit te plukken, wordt het overige fruit geplukt door een aantal sociale organisaties. Zo is de fruitpluk een waar sociaal gebeuren. In de voorgaande jaren kwamen o.a. studenten van het buitengewoon onderwijs Ter Dreve en inwners van De Rozelaar fruit plukken.

Inschrijving

Het is verplicht om je in te schrijven, op die manier kan de organisatie goed verlopen en kunnen we lange wachtrijen vermijden. Schrijf je in via: https://www.brugge.be/fruitpluk/plukmomenten.

Fruitpluk Plukstok Boomgaard Appel