Tag: Brugge

Brugge

Dolomietpad op de Buiten Smedenvest is vernieuwd

BRUGGE – Het dolomietpad op de Buiten Smedenvest is vernieuwd. Dit als onderdeel van het grotere project waarbij alle dolomietpaden op de Brugse Vesten aangepakt worden. De Vesten zijn voor veel Bruggelingen het verlengde van hun achtertuin, ze zien het als een plaats waar ze van het vele groen en de rust kunnen genieten. Als Schepen van Openbaar Domein vind ik het dan ook enorm belangrijk om de dolomietpaden op de Vesten in goede staat te houden. De komende drie jaar investeren we in het verbeteren van de dolomietpaden, die veel oneffenheiden kennen en na een regenbui bezaaid zijn met waterplassen. Het nieuwe dolomiet laat het water beter door.

De Brugse Vesten: een groene ringstructuur

Meer dan 26 hectare aan groen, 7 hectare aan beplanting en 15 hectare aan gazon tellen de Brugse Vesten. Van de 3350 bomen zijn er 661 ouder dan 100 jaar en er staan zelfs 300 bomen die ouder zijn dan 150 jaar. Niet enkel de gebouwen in de Brugse binnenstad zijn historisch, de groene gordel rond de stad is het ook met eeuwenoude bomen. We doen er alles aan zodat de bomen hun maximale leeftijd kunnen bereiken. De Vesten zijn erkend als groene ringstructuur, maar dit wordt onderbroken op bepaalde zones. Stad Brugge kocht eerder dit jaar de Boninvest aan om zo een zo aaneensluitend mogelijke groene ringstructuur te verzekeren.

Het vernieuwen van de dolomietpaden

Veel Bruggelingen zien de Vesten als een groene ontmoetingszone rondom de binnenstad van Brugge en genieten van het vele groen, de groene stoeltjes en de picknickbanden die er staan. De dolomietpaden op de Vesten lagen er slecht bij, na regenbuien ontstonden er plassen op de paden en oneffenheden. We voorzien bij de vernieuwing een waterdoorlatende fundering, om zo in te zetten op snelle en maximale infiltratie van regenwater. Ook een bijkomende oppervlaktebehandeling met calciumchloride is voorzien, wat voor verhoogde duurzaamheid zorgt. Door deze vernieuwing zullen de dolomietpaden weer loop- en wandelvriendelijk zijn.

Een uitvoering in fasen

In een eerste fase vernieuwden we de paden in het Graaf Visartpark en ook het pad tussen de Karel de Stoutelaan en de Bloedput. Het dolomietpad tussen de Passantenbrug en de Gistelse Steenweg werden naar aanleiding van de heraanleg van de Singel en de Buiten Boeverievest aangepakt. In de tweede fase pakten we het dolomietpad tussen de Smedenpoort en de Bloedput (Binnen Smedenvest) aan. We stelden in september de Binnen Smedenvest open, nu stellen we het dolomietpad aan de Buiten Smedenvest open voor lopers en wandelaars.

De werken aan het dolomietpad aan de Buiten Smedenvest zijn afgerond op 27 oktober, vanaf 7 november konden lopers en wandelaars hier terug gebruik van maken. In 2022 heeft het stuk tussen het station en de Bloedput al een enorme opwaardering gekregen. Op nog heel wat plaatsen zullen we de dolomietpaden vernieuwen de komende twee jaar: we pakken tussen 2022 en 2024 in totaal 16 zones aan.

2022:

 • Graaf Visartpark (afgerond)
 • Binnen Smedenvest (afgerond)
 • Buiten Smedenvest (afgerond)
 • Buiten Boeverievest (afgerond)

In 2023 staat op de planning:

 • Het Astridpark
 • Gentpoortvest (Katelijnepoort – Gentpoort)
 • Boninvest (Gentpoort – Conzettebrug)
 • Kazernevest (Conzettebrug – Kruispoort)
 • Kruisvest (Kruispoort – Dampoort)
 • Deel 1 van de Gulden-Vlieslaan (Ezelpoort – K. De Stoutelaan)
 • Deel 2 van de Gulden-Vlieslaan (K. De Stoutelaan – Bloedput)

In 2024 staat gepland:

 • De Binnen Boeverievest (Smedenpoort – Boeveriepoort)
 • Het Koning Albertpark (Boeveriepoort – Station)
 • Buiten Begijnvest (Oostmeers – Ketsbruggetraat)
 • Binnen Begijnvest (Oostmeers – Minnewaterbrug)
 • Komvest (Genecor)

Investeren in de Vesten

De totale investering voor de opwaardering van de wandelpaden bedraagt zo’n 2,5 miljoen euro. In totaal pakken we 16 zones aan en maken we dat de Vesten terug in topvorm zijn voor de Bruggelingen en bezoekers.

dolomietpad vernieuwd fasen buiten smedenvest vesten mercedes van volcem
Brugge

Brugge bereidt zich voor op kerst: grote kerstbomen op Markt en Burg

BRUGGE – Tijdens de kerstperiode is Brugge ieder jaar versierd met kerstbomen en kerstverlichting. Hiermee maken we onze pittoreske stad nog gezelliger voor bezoekers, maar ook voor de Brugse inwoners. Op 9 november plaatsten we twee grote kerstbomen: op de Burg een kerstboom van 13 meter en op de Markt een kerstboom van 10 meter. De kerstbomen op verschillende andere locaties in de stad zullen volgen

Prachtige en grote kerstbomen op de Markt en de Burg

Vroeger werd vaak kritiek geuit over de magere bomen die op de Markt en de Burg stonden. In 2019 kochten we nieuwe, mooie kerstbomen, waar de Bruggeling trots op kan zijn. Op de Burg plaatsten we de grootste boom, deze is13 meter hoog (boven de grond en 1 meter in de koker onder de grond) en op de Markt plaatsten we een boom van 10 meter. De verlichting van deze bomen wordt door de dienst Elektromechanica van Stad Brugge voorzien. Vanaf 14 november zullen op andere plaatsen in het openbaar domein ook bomen opduiken: tegen de kerstperiode toveren we Brugge om tot een kerststad. Ook de start van Wintergloed op 25 november zal hieraan bijdragen.

172 kerstbomen in het Brugse Openbaar Domein

De kerstbomen maken van de kerstperiode een van de gezelligste periodes in Brugge. Op verschillende locaties op het openbaar domein worden daarom ieder jaar kerstbomen geplaatst. Dit jaar zijn het er 172. Zowel de bezoekers als de Brugse inwoners zijn ieder jaar betoverd door de prachtige kerstversiering in Brugge. Aan het Stationsplein komen er dit jaar, anders dan voordien, 40 kerstbomen in twee rijen. De kerstsfeer kun je ook tot binnen in de stadsgebouwen voelen: we plaatsen er 43 kerstbomen. In totaal plaatsen we dus 215 kerstbomen.

Ook de Brugse handelaars uit de poort- en winkelstraten konden een gratis kerstboom aanvragen om voor hun winkel te plaatsen.

Brugge

Van Volcem investeert waterrobuuste park voor Sint-Michiels

Focus WTV

BRUGGE – De Kerkebeek in Brugge stroomt door een betonnen koker onder de grond: dit zorgt ervoor dat het water niet in de bodem kan infiltreren. Samen met VMM realiseert Brugge het openleggen van de Kerkebeek doorheen een nieuw wijkpark Ten Boomgaard, waar waterbeleving centraal komt te staan.

Kerkebeek: waterrobuustheid centraal

De Kerkebeek in Brugge stroomt van het Boudewijnpark tot aan het station door een betonnen koker onder de grond. Om wateroverlast tegen te gaan, werden waterlopen die door stedelijk gebied liepen vroeger vaak ingekokerd. Dit betekent dat het water niet in de bodem kan infiltreren. Ook wordt regenwater via de waterloop zo sneller afgevoerd, wat de kans op wateroverlast doet toenemen.

Om dit het hoofd te bieden zal de Vlaamse Milieumaatschappij een open bedding voor deze waterloop aanleggen ter hoogte van het wijkpark Ten Boomgaard. De betonnen koker zullen we hergebruiken als opslag voor regenwater. Dat water zal in de toekomst door de stedelijke groendienst gebruikt worden om het Brugse openbaar domein te besproeien. Dit project werd opgenomen in het riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek: meer dan 50 maatregelen die de waterhuishouding in Zedelgem en Sint-Michiels moeten verbeteren.

Als Schepen van Openbaar Domein zet ik samen met het stadsbestuur volop in op het creëren van waterrobuuste wijken, wat met dit project ook verwezenlijkt zal worden. Door de Kerkebeek terug aan de oppervlakte te laten komen ter hoogte van het wijkpark zal er meer ruimte gegeven worden aan water en zal regenwater kunnen infiltreren. Dit zal de waterkwaliteit bevorderen en in warme periodes verkoeling bieden.

Nieuw wijkpark in Sint-Michiels

Stad Brugge en VMM creëren een waterrobuust nieuw wijkpark, waar de Kerkebeek en waterbeleving centraal staan. We zorgen voor een plaats waar buurtbewoners tot rust kunnen komen en waar Bruggelingen, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten. We richten het park in op een manier waarop iedere doelgroep ervan zal kunnen genieten met veel mogelijkheid tot recreatie. Er komt een fietsbrug, een petanqueveld, spelelementen en zitelementen.

Naast de belevingsfunctie, moet dit park ook een sensibiliseringsfunctie uitdragen. Het toont aan buurtbewoners de kostbaarheid van water aan en maakt hen bewust van de problematieken rond droogte en overstromingen. De werkzaamheden zijn op 10 oktober opgestart met voorbereidende werken, dit houdt o.a. het opbreken van de verharding en het blootleggen van de koker in. Vanaf 7 november treffen we voorbereidingen voor de bemalingswerken, dit zowel aan de zijde Dorpsstraat als Ter Beke. Waterdichte wanden worden geplaatst tot op 9 à 11 meter als grondwaterkerende laag. Binnen deze wanden komt een nieuwe riolering aangelegd.

Vervolgstappen zijn de riolering en infrastructuurwerken aan brug- en landhoofden over de nieuwe beek. Het uitgraven van de bedding van de nieuwe beek is voorzien voor mei/juni 2023. Het park zal, behoudens onvoorziene omstandigheden, in mei 2024 afgewerkt zijn.

Samenkomst van verschillende doelen, overheden en instanties

Dit project was een samenkomst van verschillende doelen, overheden en instanties. De Vlaamse MIlieumaatschappij startte dit project op binnen het Riviercontract Kerkebeek. Daarna bestudeerde het Europees project Nature Smart Cities (NSC) het toekomstbeeld van de Kerkebeek. Binnen ditzelfde project kreeg de Stad een investeringssubsidie voor de effectieve realisatie. Onder andere via de Blue Deal investeert VMM, als eigenaar van de ondergrondse koker/Kerkebeek, meer dan 3 miljoen euro in de project.

ten boomgaard sint-michiels waterrobuust park kerkebeek
Brugge

Ontharding- en vergroeningswerken in Sint-Gillis en Centrum Brugge

BRUGGE – We doen er alles aan om de Brugse binnenstad steeds groener en minder grijs te maken. Groen vervangt harde materialen. Ieder jaar pakken we enkele straten en pleinen in Brugge aan. Nu nemen we de gehele Calvariebergstraat, het pleintje aan de Calvariebergstraat, het pleintje aan ‘s Gravenhof, stukken in de Ganzenstraat, de Diamantslijpersstraat en het Oosterlingenplein aan. De investering in deze onthardingen en vergroeningen bedraagt 258.118,41 euro (incl. btw).

We maken Brugge een duurzamere, leefbaardere en toekomstgerichte stad door in te zetten op extra natuur, water en groene dooradering. We onderstrepen de duurzame en toekomstgerichte visie die we voor onze stad hebben via nieuwe onthardingen ieder jaar.

Calvariebergstraat

In de Calvariebergstraat staan reeds heel wat mooie bomen. We maken de straat nog groener door het verwijderen van de kasseien rond de bomen, zodat er meer infiltratie mogelijk is. Ook het pleintje leggen we her aan met zes nieuwe bomen. De straat bestaat momenteel vooral uit functionele verhardingen en fietstrommels. We willen het pleintje wat meer leven inblazen. Zo zal er een petanqueveld komen tegen de parkmuur met drie zitanken. Zes sierbomen planten we aan en ook het centrale groenplein beplanten we verder met vaste planten en siergrassen.

Aan Café De Bronne zal de verharding uitgebreid worden, zodat de brasserie een uitgebreid terras kan zetten. Na jaren leegstand kan deze brasserie zo opnieuw voor ontmoetingen zorgen. Hiervoor worden twee bomen geveld, maar deze worden gecompenseerd. Langs de zijdes van het terras wordt groen voorzien.

Aan de kruispunten met de Walweinstraat en de Komvest zullen de hoeken onthard worden en met planten ingevuld. De boomroosters in de parkeerstroken maken, zonder verlies aan parkeerplaatsen, ruimte voor open plantvakken met bodembedekkende planten. Tussen de Sint-Claradreef en de Walweinstraat maken de boomroosters ook plaats voor open plantvakken met bodembedekkende planten in de parkeerplaatsen. Dit wederom zonder verlies aan parkeerplaatsen. Het pleintje bij de woningen met huisnummers 21 tot 23 zal gedeeltelijk onthard worden en er komen sierheesters.

Op de hoek van de Sint-Clarastraat, de Calvariebergstraat en de Sint-Claradreef is een pleintje. Dit zullen we ook ontharden en hier komt een leuke zitzone met groene omkadering. Aan de overkant komen ook twee grote groenzones met hoogstammige bomen.

In de Sint-Claradreef breiden we tot slot bestaande plantvakken in de voetpadzone uit van aan de hoek van de Sint-Claradreef tot huisnummer 93. Een nieuw plantvak met sierboom komt in de James Waelestraat. Op de hoek tussen de Julius Maurits Sabbestraat en de Calvariebergstraat is er ook een straattuintje met meter- en peterschap. We ontharden hier in totaal 526 m².

‘s Gravenhof

In de huidige situatie is er een groenzone bestaand uit eentonig heestermassief. Hier staan twee kleine bomen in. Plaats om te vertoeven is er niet, daarom verwijderen we de huidige beplanting en vervangen we deze door gazon, vaste planten en heesters. Door deze aanpassing creëren we ruimte voor een picknickbank.

Ganzenstraat

We ontharden in de Ganzenstraat 13,6 m². Ter hoogte van twee voetpaduitstulpingen ontharden we en planten we plantenborders aan.

Diamantslijpersstraat (Pandreitje)

Op dit moment staat er een zitbank op een volledig verharde ondergrond. Dat moet beter. In het ontwerp voorzien we twee grote plantvakken met vaste planten. De zitbank en fietsenstalling dichtbij krijgen een nieuwe plaats in de directe omgeving. Hier ontharden we in totaal 85m².

Oosterlingenplein

Dit is een verhard stadsplein met vijf parkeerplaatsen en twee prachtige lindes, die in boomroosters staan. Voor de rest is er geen groen op het plein. We zullen 52 m² ontharden. De bomen zullen een groter plantvak krijgen, wat beter is voor de bomen zelf, want zo krijgen ze meer ruimte om uit te groeien. Verder vullen we de groene zone aan met heesters en planten.

Brugge

Energiebesparende maatregelen voor de Brugse straatverlichting

straatverlichting brugse binnenstad energiebesparende maatregelen

BRUGGE – 70% van de straatverlichting in de Brugse binnenstad bestaat uit led-lampen. Dit is een energiezuinige en duurzame manier om de straten te verlichten. Om het hoofd te bieden aan de dure energieprijzen zullen de led-lampen in de binnenstad van Brugge met 50% gedimd worden. Dit tussen 23u30 ‘s avonds en 5u30 ‘s morgens. Via steekproeven werd reeds duidelijk dat de Bruggeling het dimmen van lampen niet opmerkt. We besparen op energie, maar boeten niet in op de veiligheid van onze Brugse inwoners. Ook in de Brugse deelgemeenten komen er energiebesparende maatregelen, daar worden een deel van de straatlichten vanaf 7 november tussen 23u00 ‘s avonds en 5u00 ‘s ochtends gedoofd.

Verledden van Brugge

Fluvius engageerde zich in 2020 om tegen 2030 alle openbare verlichting over te schakelen naar led-verlichting. Led-verlichting is een duurzaam doordat het slechts de helft van het vermogen heeft van een klassiek toestel. Dit betekent dat het een lager energieverbruik van zo’n 60% heeft. Daarnaast kunnen led-lichten ook slim gestuurd worden: aansturing per straat, volgverlichting met aanwezigheidsdetectie en gradueel dimmen is allemaal mogelijk. Om een energiezuinige en duurzame verlichting te bereiken is verledden dus noodzakelijk.

In de Brugse binnenstad is reeds 69,11% van alle straatverlichting verled. Wanneer we werken uitvoeren in de Brugse straten, zorgen we er ook steeds voor dat led-toestellen geïnstalleerd worden.

Binnenstad: dimmen met 50%

Alle straatlampen in de Brugse binnenstad brandden voorheen op volle kracht vanaf het invallen van de duisternis tot de ochtendschemering. Doordat het overgrote deel van de Brugse binnenstad reeds verled is, is het mogelijk de straatlichten met 50% te dimmen tussen 23.30 uur ‘s avonds en 5.30 uur ‘s morgens. Met de oude straatverlichting was dit niet mogelijk. De overige 30% van de binnenstad, die nog op de oude verlichting steunt, zal ervoor zorgen dat er op een aantal plaatsen een mix van gedimd en ongedimd licht is. Dit zal niet storen en brengt ook de verkeersveiligheid niet in het gedrang.

Besparen van energie, maar niet inboeten op veiligheid

In het Brugse stadscentrum wordt de led-verlichting in bijna alle straten gedimd, maar niet in iedere straat. Een uitzondering wordt gemaakt voor de Brugse uitgaansbuurt, namelijk:

 • ‘t Zand
 • Kuipersstraat
 • Eiermarkt
 • Markt
 • Nikolaas Deparsstraat
 • Adriaan Willaertstraat
 • Jacob Van Ooststraat
 • Vlamingstraat
 • Sint-Jacobsstraat
 • Langestraat
 • Speelmansrei
 • het wandelpad ten zuiden van het Concertgebouw
 • twee hoofdwinkelassen

Deze straten blijven steeds op 100% branden. Doordat we de straatverlichting dimmen, realiseren we een besparing zonder het licht volledig uit te doen. We hebben al eerdere proeven gedaan. Deze toonden aan dat de Brugse inwoners het dimmen van de lampen niet opmerkten. Het veiligheidsgevoel zal dus niet veranderen door het dimmen. Toch geven we met het stadsbestuur aan Fluvius de opdracht om dit dimmen in nauwe samenwerking met de politie te evalueren. Wanneer er dan bijstellingen nodig zijn, kan dit snel gebeuren.

Straatverlichting in de deelgemeenten

Voor 7 november brandde de straatverlichting buiten het stadscentrum op volle sterkte vanaf het invallen van de duisternis tot middernacht. Dit wordt door een centraal signaal gestuurd. Samen met Fluvius werd onderzocht hoe we een energiezuinig brandregime kunnen instellen, waarbij de straatverlichting op de invalswegen en gevoelige wijken blijft branden. De andere straten in de deelgemeenten zouden tussen 23.00 uur (een uur eerder dan voordien) en 5.00 uur ‘s morgens gedoofd worden, uitgezonderd op vrijdag en zaterdag.

Bij een aantal invalswegen zal de straatverlichting niet gedimd/gedoofd worden. Naast deze verkeersassen worden ook volgende wijken verlicht:

 • Omgeving Jan Breydelstadion (de verlichting wordt gedoofd om 1u00, wanneer er een match is die om 21u00 begint)
 • Omgeving penitentiair complex
 • Sint-Lucaslaan
 • Ten Briele
 • Vaartdijkstraat tussen Ten Briele en Bombardier (fietsbrug over kanaal)
 • Fietsersbrug Koning Albert I laan
 • Koolkerkse Steenweg
 • Transportzone
 • Industriezone Blauwe Toren
 • Zeebrugge: Stationswijk en Zeebrugge-Dorp (ten zuiden van de Kustlaan)

Vanaf 7 november worden deze beslissingen gerealiseerd. Dit is niet vanzelfsprekend, aangezien er momenteel een 600-tal netten in de randgemeenten zijn. De openbare verlichting in de deelgemeenten bestaat voor 20% uit led-verlichting, de overige verlichting staat op een gemeenschappelijk ‘aan’ of ‘uit’-systeem. Bij invalswegen die nog niet door de vernieuwde led-verlichting verlicht worden, is het mogelijk dat er gedeeltes van de omliggende straten ook verlicht worden. We zetten met het stadsbestuur in op een verhoogde investeringsgraad om het cijfer van led-verlichting in de deelgemeenten zo snel als mogelijk naar 100% te brengen. De invalswegen in de deelgemeenten worden de eerstvolgende twee jaar allemaal verled. Stad Brugge zet er volop op in om het cijfer van led-verlichting in de deelgemeenten zo snel als mogelijk naar 100% te brengen. We willen Brugge tegen 2028 volledig verled hebben.

Focus WTV
Brugge

De Brugse Stadsleverancier: een groot succes!

BRUGGE – Om de lokale economie te ondersteunen kondigde Stad Brugge een actieplan aan. Ze zullen het aankoopbeleid versterken en professionaliseren. De ontwikkeling van de Brugse Stadsleverancier is één van de eerste acties binnen dit actieplan. De Brugse Stadsleverancier is een website waarop bedrijven zich kunnen aanmelden en zo voor toekomstige, niet-gepubliceerde overheidsopdrachten in aanmerking komen. De Brugse stadsleverancier is een succes: sinds we de website lanceerden midden september zijn reeds 150 bedrijven geregistreerd!

Lokaal en duurzaam aankoopbeleid centraal

Het is belangrijk dat we als stadsbestuur de lokale ondernemers en bedrijven ondersteunen. De stad zelf heeft vaak nood aan ondernemers, die opdrachten voor de stad kunnen uitvoeren. Een manier om dit te verwezenlijken was de lancering van de Brugse Stadsleverancier: een website waar bedrijven en ondernemers zich op kunnen registreren, aangeven dat ze graag zouden samenwerken met de stad en uitleggen wat ze precies kunnen aanbieden. Voor de stadsdiensten is dit eenvoudiger om zo een snelle, actuele database van lokale ondernemers bij te hebben. Geregistreerde bedrijven kunnen ook in aanmerking komen voor niet-gepubliceerde overheidsopdrachten, wat de site uniek maakt.

Al 150 aanmeldingen sinds de lancering: bedrijven zijn fan

De website is midden september gelanceerd, sindsdien registreerden zich al 150 bedrijven. Dit over 300 specialisaties, wat voor een divers aanbod zorgt. Ook de ondernemers zelf reageren enthousiast: “De registratie als Stadsleverancier geeft ons de mogelijkheid om onze diensten kenbaar te maken aan alle stadsdiensten. Wij zijn alvast fan!”

Bezoek ons ook op de Bedrijvencontactendagen!

Medewerkers van Stad Brugge zijn op 26 en 27 oktober aanwezig op stand 183 tijdens de Bedrijvencontactdagen in het BMCC te Brugge. Zij helpen u graag bij de registratie op de nieuwe website. Kom als ondernemer zeker eens langs!

Registreer je hier op de Brugse Stadsleverancier.

Brugge

Gemeenteraad keurt derde aanpassing meerjarenplan goed

BRUGGE – De Gemeenteraad van oktober keurde de derde aanpassing van het meerjarenplan goed. Bij de opmaak van het meerjarenplan konden we veel zaken niet voorzien: de renteverhogingen, coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en ook de hoogste inflatie sedert 1975. Deze derde aanpassing toont aan dat het meerjarenplan meer dan ook een veranderend en levend document is. We zetten de tering naar de nering om de financiële gezondheid op lange termijn te vrijwaren. We doen hiermee geen afbreuk aan de fundamenten van het beleidsprogramma, het stadsbestuur blijft streven naar een zuinig, efficiënt, gezond én ambitieus financieel beleid.

Bekijk hieronder een deel van de gemeenteraad. De volledige Gemeenteraad kunt u hier bekijken.

Brugge

Fase twee Bloemenwijk: werken in de Hortensiastraat starten op 7 november

bloemenwijk hortensiastraat fase werken waterrobuust

BRUGGE – De waterrobuuste werken in de Bloemenwijk zijn op 5 september van start gegaan in de Rozenstraat. Door de slechte weersomstandigheden van de laatste weken en hinderende kabels van de nutsmaatschappijen, zal fase twee pas vanaf maandag 7 november beginnen. Dit betreft de werken in de Hortensiastraat, inclusief kruispunten Rozenstraat-Begoniastraat en Rozenstraat-Hortensiastraat. Hierdoor zal de straat en dus de opritten naar de woningen vanaf 7 november niet meer bereikbaar zijn tot en met vrijdag 23 december (kerstverlof).

Een waterrobuuste wijk

De werken maken van de Bloemenwijk een waterrobuuste, groene wijk. In totaal worden zeven straten, in totaal 1,6 km, heraangelegd. Iedere straat krijgt een gescheiden rioleringsstelsel, om overstroming te voorkomen. We planten 175 nieuwe bomen en voorzien een wadi in de Jasmijnstraat. De parkeerplaatsen komen in waterdoorlaatbare verharding en in de doodlopende straten in grasdallen. Zo is waterinfiltratie in de grond mogelijk. Het grote water dat afkomstig is van het dak van de kerk zullen de stadsdiensten ook hergebruiken. Een buufervoorziening met kokers zal geplaatst worden in de Jasmijnstraat en Begoniastraat. Deze vangt bij regen overtollig hemelwater op, wat voor een ontlasting van het rioolsysteem zorgt. Deze kokers zorgen voor een buffercapaciteit voor de gehele wijk van 223.000 liter.

Ook zullen de werken de wijk fietsvriendelijker maken. Een aantal snelheidsremmende maatregelen worden voorzien: we versmallen de rijwegen en verbreden de voetpaden. Ook komen er verkeersplateau’s in de Rozenstraat en aan het kruispunt Tulpenstraat – Irisstraat. We voorzien asverschuivingen in de Begoniastraat, Tulpenstraat en Rozenstraat.

Heeft u nog vragen?

Voor verdere inlichtingen is aannemer Marc Verhegge steeds telefonisch bereikbaar op het nummer 050/83 10 90.

Indien u nog vragen heeft, aarzel niet om mij te contacteren via mail schepen.vanvolcem@brugge.be of met whatsapp 0496/16.63.92

Brugge

Stad Brugge investeert 2,5 miljoen euro in baggerwerken en oeverversterking

baggerwerken oeverversterkingswerken brugge water

BRUGGE – Op verschillende plaatsen in Brugge zullen bagger- en oeverversterkingswerken worden uitgevoerd. De reden hiervoor is een sliblaag in de Brugse Reien en de oeverversterking die op verschillende plaatsen versleten is. De baggerwerken zijn noodzakelijk om de waterkwaliteit op peil te houden en door oeverversterking zijn de oevers tegen uitspoeling beschermd. De Brugse Reien zijn wereldwijd gekend en maken de Stad zo pittoresk. Het is dan ook belangrijk dat we er goed voor zorgen.

Baggerwerken

Op 6 locaties baggeren we in totaal een slibvolume van 11.000 m². Deze baggerwerken zorgen voor het behoud van een goede waterkwaliteit en garanderen voldoende diepgang voor de vele bootjes die rondvaren in de Brugse wateren.

Oeverversterking

Om de oevers tegen uitspoeling te beschermen, zullen we deze op heel wat plaatsen versterken. Aan de Bakkersrei, ‘t Stil Ende en de Speelmansrei worden de oevers versterkt. De Bakkersrei krijgt een ecologische oeverversterking aan het Wijngaardplein. De oevers aan het zwaneneiland zijn grotendeels uitgespoeld en de zwanen kunnen zich daaraan kwetsen. Een heraanleg met kokosrollen en -matrassen moet de toegankelijkheid voor de watervogels verbeteren. Ook pakken we de aanwezige hellingen voor de watervogels aan. Eén helling maken we minder steil en één helling zullen we herstellen. Daarnaast komen nog twee extra hellingen.

Vernieuwen aanlegsteigers en herstellen kaaimuren

We vernieuwen ook twee aanlegsteigers: aan Burg 12 en het Wijngaardplein. De kaaimuren aan de Mariastraat, het Arentshof, Dijver en de Augustijnenrei worden hersteld, net als de brughoofden van de Peerdenbrug aan de Groenerei.

Investering

Tijdens de winter van 2022 zullen we het eerste perceel, namelijk de wateren in de binnenstad (excl. Langerei) aanpakken. Het tweede perceel beslaat het Binnenpand en tot het derde perceel behoort ‘t Stil Ende. Dit is een totale investering van 2.570.665 euro.

baggerwerken en oeverversterking brugge
kaartje oeverversterking baggerwerken brugge
Brugge

Het plaatsen van zonnepanelen op erfgoed wordt eenvoudiger

zonnepanelen op erfgoed eenvoudiger mercedes van volcem vlaams parlement

Ook de daken van onze talloze beschermde monumenten kunnen een steentje bijdragen in de huidige energiecrisis. We vereenvoudigen daarom het plaatsen van zonnepanelen op erfgoed. Uiteraard mét de nodige aandacht voor de bescherming van ons erfgoed.

Vlaanderen plant om zo goed als alle aanvragen om zonnepanelen te plaatsen goed te keuren, ook voor wie onroerend erfgoed bezit. Later dit jaar volgt een sensibiliseringscampagne met richtlijnen om de visuele impact op ons erfgoed te beperken. Een aantal uitzonderingen zijn de begijnhoven, belforten en het stadscentrum van Brugge. Aangezien het historisch stadscentrum van Brugge op de Unesco Werelderfgoedlijst staat wordt dit volgens de Unesco-regels uitgesloten. Als Vlaams Parlementslid en Brugs Schepen dring ik aan bij minister Matthias Diependaele op een overleg met Unesco Parijs. Ook 20000 Bruggelingen moeten naar een A,B,C-label kunnen evolueren.