Tag: buitenklassen

Brugge

29 Buitenklasjes voor Brugse scholen

BRUGGE – 29 scholen kregen sinds april 2020 minstens één buitenklasje in de stad Brugge. In totaal telt het Brugs grondgebied nu een 70-tal buitenklassen. In cijfers zijn dat: 1400 zitstammetjes waar de kinderen buiten les kunnen opvolgen, 96 kubieke meter verhakseling, 18 stammen doormidden gezaagd als het ware zitbanken en 265 boomschijven waarmee er gebouwd mee kan worden of die kunnen gebruikt worden als stapstenen. “De natuur geeft ons energie en rust. We voelen ons zo meer één met de stad, het land, de plaats waar we wonen. Buiten les krijgen is ongetwijfeld een positieve invloed. Onze jeugd onderdoppelen in die groene omgeving geeft hen zuurstof: niet alleen letterlijk, maar ook de sociale en groene zuurstof die voor hen de school tot een betere en stimulerende leerplek maakt”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein en Groen, Mercedes Van Volcem.  

42 leveringen maakten de dienst Openbaar Domein aan de Brugse scholen ruim het voorbije jaar. “Goed voor 34 schoolafdelingen en een kinderopvang, 28 scholen in totaal die een buitenklasje kregen op school”, vertelt Van Volcem. “Rust en natuur zorgen ervoor dat kinderen meer kunnen ontspannen.  Buiten leren, maar ook buitenspelen en buiten bewegen is leuk en heeft een positief effect op onze gezondheid en leerprestaties. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat voortdurend bewegen in de openlucht goed is voor onze gezondheid.   Het helpt bij de preventie van gedragsproblemen, stimuleert de creativiteit, bevordert de sociale ontwikkeling en meer”, duidt de Brugse schepen.

Buiten leren doet je goed

De schepen realiseerde met de cluster Openbaar Domein al verschillende buitenklassen op Openbaar Domein : aan kasteel Beisbroek, Coppietersbos, weiland Doornstraat, Ooievaarsbos, Sint-Pietersplas, Paalbos, Bergjesbos, Veltembos en op de Kinderboerderij Zeven Torentjes. “Maar die buitenklassen zijn niet altijd ter beschikking van om het even welke school op gelijk welk moment. De logische stap was dus vorig jaar om de buitenklassen tot in de school te brengen. En met succes. De natuuromgeving die zowel rustgevend is, als uitnodigt tot spel en verkenning, biedt heel wat bewegingsmogelijkheden en kan als leermateriaal in de les gebruikt worden. De ideale zinnenprikkelende leeromgeving is in de buitenlucht”, zegt Van Volcem.

Jullie school ook?

In de buitenklas worden met boomstammetjes een groene zitplek aangelegd waar in open lucht lesgegeven kan worden. Daarnaast worden er boomschijven aangeleverd die als stapstenen of bouwstenen gebruikt kunnen worden. Ook verhakseling biedt de stad aan of boomstammen in de lengte opengezaagd van zo’n 3 à 5 meter lang. Daar kunnen direct heel wat kinderen op plaats nemen.  “We hebben ondertussen al heel wat materiaal kunnen aanleveren aan de Brugse scholen. Ik ben uitermate tevreden van de respons. Wie nog een buitenklasje wil: laat het ons weten”, sluit de schepen af. Je kan je buitenklas aan vragen via openbaardomein@brugge.be. Er zijn ook subsidies aan te vragen om je speelplaats te vergroenen: dat kan via https://www.brugge.be/subsidie-vergroen-je-schoolspeelplaats.

Brugge

Buitenles in Freinetschool De Tandem op 100 nieuwe zitstammetjes van Stad Brugge

BRUGGE –  100 nieuwe zitstammetjes voor de Freinetbasisschool De Tandem: dat moet het mogelijk maken om voor de lagere school leerlingen les buiten te volgen. Een ongetwijfelde positieve invloed op de kinderen. Buitenlucht doet iedereen goed en al zeker de kinderen. Het maakt van de school een betere en stimulerende leerplek”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein en Groen, Mercedes Van Volcem.

Openbaar domein

Vanuit mijn bevoegdheid openbaar domein en natuureducatie heb ik vorig jaar 14 buitenklassen op het openbaar domein gerealiseerd in bossen of openbare plaatsen waar scholen met hun klasjes naar toe kunnen om hun les te geven. Beetje een cirkel zoals bij de Indianen.  Iedereen denkt aan een vroeger gezellig kampvuur, wel in deze sfeer midden de natuur willen we de scholen stimuleren buiten te gaan, zeker in corona.

De schepen realiseerde met de cluster Openbaar Domein al verschillende buitenklassen op het openbaar domein : aan kasteel Beisbroek, Coppietersbos, weiland Doornstraat, Ooievaarsbos, Sint-Pietersplas, Paalbos, Bergjesbos, Veltembos en op de Kinderboerderij Zeven Torentjes. “Het is voor mij als schepen van Openbaar Domein een missie om voor scholen en kinderen buitenklassen te voorzien. Jonge kinderen zijn van nature uit heel nieuwsgierig en leren het best door dingen te doen of te handelen met concreet materiaal.  De natuuromgeving die zowel rustgevend is, als uitnodigt tot spel en verkenning, biedt heel wat bewegingsmogelijkheden en kan als leermateriaal in de les gebruikt worden. De ideale zinnenprikkelende leeromgeving is in de buitenlucht”, zegt Van Volcem.

In de scholen

“Maar naast de buitenklassen op het openbaar domein leveren we ook boomstammen aan de scholen zodat ze op hun speelplaats ook buitenklasjes op een sympathieke manier en met duurzame materialen kunnen maken. Vandaag is de Tandem in Sint-Kruis daarop ingegaan en niet meer dan tien buitenklasjes werden gerealiseerd. 

Een school met een prachtige tuin met pony’s, geiten en fruitbomen en met buitenklassen.  Elke klas heeft een buitenklas.  Ik zet het initiatief in de kijker samen met de directeur om ook andere scholen aan te moedigen.

Ook diverse stadsscholen zoals de school in Dudzele en in Lissewege kregen al heel wat boomstammen en ook de speelplaatsen werden daar reeds vergroend net als de stadsschool in Sint-Michiels.

Heel wat scholen reageerden enthousiast. We hebben ondertussen het nodige materiaal aan heel wat van hen kunnen aan leveren: de Stedelijke Basisschool Lissewege, verschillende afdelingen van de Stedelijke Basisschool Sint-Michiels, Freinet-Basisschool De Boomhut, OLVH, Wonderwijs, HOWEST, Basisschool Context, Sint-Leo Hemelsdaele, OLVA Katarina…”, zegt de schepen vol trots.

Nog eens 100 zitstammetjes werden geleverd bij Freinet- Basisschool De Tandem.  Directeur Mike Goudeseune is tevreden met het resultaat en zet alvast volop in op de realisatie van buitenklasjes.

Vergroenen speelplaatsen

Vergroenen van speelplaatsen is in en vele scholen zijn vragende partij.  Soms vragen scholen ook om een stuk te laten gebruiken door de buurt en dan leggen wij dit aan met openbaar domein. Zo deden we dit ook voor de school Olva.

Ook de Tandem zelf wil haar ontvangst in de Leopold De Bruynestraat als ontvangst en ontmoeting voor de buurt openstellen en ook de prachtige speelplaats die een echt park is zouden ze willen delen met de buurt.  Dat maakt me ongelooflijk gelukkig.

De Tandem wil ook in Male in de Brieversweg haar speelplaats haar ontharden en vergroenen en openstellen voor de buurt.  De dienst kreeg alvast de opdracht aan de slag te gaan.  We kunnen als overheid alleen maar het voorbeeld stellen naar de kinderen toe en via deze voorbeelden motiveren”, sluit de Brugse schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem af.

Directeur Mike Goudeseune reageert alvast zeer enthousiast!
Brugge

Stad Brugge stimuleert buitenklassen voor Brugse scholen

Onder impuls van schepen Mercedes Van Volcem zet Stad Brugge volop in op buitenklassen. Naast de groene plekjes op het openbaar domein kunnen ook scholen een aanvraag doen. “Met deze buitenklassen wil ik de scholen uitnodigen om extra in te zetten op het aspect van buiten leren. De voordelen zijn enorm en het heeft een positief effect op de gezondheid en leerprestaties van het kind. Ik doe dan ook een warme oproep aan onze Brugse scholen ”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Buiten leren en ontdekken

Schepen Mercedes Van Volcem: “We realiseerden reeds buitenklassen op een 10-tal locaties op het openbare domein ( hoofdzakelijk stadsbossen). Deze klasjes, omgeven door veel groen bieden rust en nodigen uit tot spel en verkenning. Ze laten de kinderen kennis maken met onze prachtige groene domeinen. Ik nodig dan ook alle scholen uit om tijdens de Week van het Bos richting de buitenklasjes te trekken.”

Buitenklassen voor Brugse scholen

Schepen Van Volcem wil nu nog meer inzetten op buitenklassen voor de Brugse scholen. “Buiten leren is vandaag meer dan ooit een prioriteit. Het biedt de kans om tijdens de schooluren in een veilige omgeving en gezonde buitenlucht les te volgen. Ik ben verheugd dat we vandaag de buitenklas van de stedelijke basisschool Ter Poorten kunnen voorstellen. We voorzien deze stadsschool ook van een picknickbank voor een gezellige babbel of lunch. Ik hoop dat dit andere Brugse scholen stimuleert. Scholen die willen meewerken aan dit positieve project kunnen een aanvraag doen via openbaardomein.bomen@brugge.be. Momenteel kregen we al 14 aanvragen binnen om een buitenklas te realiseren. Negen daarvan werden gerealiseerd, de andere vijf worden uitgevoerd tegen uiterst 30 oktober”, legt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem uit.

Bijlage:

  1. Locaties buitenklassen
Beisbroek ter hoogte van het kasteel  
Beisbroek ter hoogte van Weiland Doornstraat  
Coppietersbos  
Ooievaarsbos  
Sint-Pietersplas  
Paalbos  
Veltembos  
Bergjesbos  
Boudewijnpark – achter jeugdhuis Thope  
Kinderboerderij De Zeven Torentjes  

Reserveren voor de buitenklassen kan via kinderboerderij@brugge.be of telefonisch 050 35 40 43.

2. Overzicht aanvragen buitenklassen Brugse scholen

NaamAdresBuitenklas
Stedelijke bassisschool Lissewege  
Stationsstraat 25,8380 Brugge  25-tal stamstukken/zitblokken, 6-tal stammen 4m, dikke takken 1m  
Stedelijke Basisschool Sint-Michiels – afdeling B  
Sint-Michielslaan 33, 8200 Brugge  – 3 stamstukken/zitblokken
– 100tal boomstamschijven, diameter 20-30cm, 4-5cm dik (stap- en bouwstenen)  
Freinet-basisschool De Boomhut  
Koning Leopold 3-laan 102, 8200 Brugge  10-tal stamstukken/zitblokken  
Stedelijke basisschool afdeling Sint-Michielslaan  
Sint-Michielslaan 33, 8200 Brugge  60 stamstukken/zitblokken, 50 boomschijven  
Stedelijke basisschool afdeling Rijselstraat  
Rijselstraat 71, 8200 Brugge  50 boomstamschijven  
Stedelijke basisschool afdeling Rijselstraat  
Rijselstraat 71, 8200 Brugge  10 stamstukken/zitbokken  
OLVH  Doornstraat 3 – 8200 Sint-Andries  
30-tal stamstukken/zitblokken  
Wonderwijs  Sint-Kristoffelstraat 125b, 8310 Brugge  
20-tal stamstukken/zitblokken  
Freinet- basisschool De Tandem  
Leopold Debruynestraat 56, 8310 Brugge  100-tal zitblokken/stamstukken  
Stedelijke basisschool Lissewege  Stationsstraat 25, 8380 Brugge  – 20 zitblokken/stamstukken (diameter 30-40cm, hoogte ongeveer 40cm)
– 6 stamstukken van 3 a 4 meter (om op te zitten)
HOWEST  Sint-Jorisstraat 71, 8000 Brugge  – 25 zitblokken (40cm hoog, diameter 30a40cm)
– 50-tal stamschijven (10cm dik, diameter 30a40cm)
– 15-tal stamstukken (10a15cm diameter, variërende lengtes tussen 2 en 5 meter)  
Wonderwijs  Sint-Kristoffelstraat 125b, 8310 Brugge  
Buitenklas met doormidden gezaagde stammen (6 halve stammen van 3a5m lengte)  
Basisschool Context  Brieversweg 185, 8310 St Kruis  50 stamstukken/zitblokken