Tag Archives: covid-19

Forfaitaire taksen voor Brugse koetsen, huurauto’s, en bootjes worden verminderd in covid-tijd

8 dec

BRUGGE – Stad Brugge keurt een extra steunmaatregel voor de koetsen, huurauto’s en bootjes goed in het college. De belastingen op die standplaatsen worden in 2021 eenmalig verminderd. “Met die fiscale steunmaatregel kunnen we de getroffen actors adem geven”, zegt schepen Van Volcem.

Jaar 2020

De wet laat ons niet toe om retroactief de taksen te herzien of kwijt te schelden noch te verminderen.  De koetsiers en bootjesmannen hadden dit jaar twee lockdowns achter de rug waarbij ze verplicht moest sluiten.

Concreet betekent dat de uitbaters voor het jaar 2020 het normale forfaitaire tarief moeten betalen en de bootjes moeten ook per ticket de toeslag blijven betalen. Deze rekening zal in 2021 vallen maar iedereen heeft tot 1 april de tijd om de belasting te betalen aan de stad.  Er kan ook voor de belasting in 2020 op 12 jaar een maandelijkse aflossing worden gevraagd. 

Jaar 2021

Voor het aanslagjaar 2021 gelden eenmalig de volgende verminderde tarieven:

  • Huurkoetsen: 1.187,50 euro per vergunde koets i.p.v. 7.175 euro/koets.
  • Huurauto’s: 583,33 euro per vergunde huurauto i.p.v. 3.500 euro/auto
  • Bootjes: 116,67 per vergunde boot i.p.v. 700 euro/boot

Het vrijgestelde bedrag heeft betrekking op vrijstelling van 6 maand in 2020 en 4 maand in 2021.  Samen dus 10/12 vrijstelling voor het jaar 2021.

Hoop vasthouden

Ter ondersteuning van de getroffen sectoren wijzigde de stad reeds een aantal belastingen. In totaal werden tien fiscale maatregelen genomen voor ondernemend Brugge.

Vooreerst werd de taks op economische ruimte in 2020 volledig vrijgesteld.  Geen enkele ondernemer moet die betalen.

De horeca uitbaters met een terras kregen ook vrijstellingen en halveringen. De terrastaks in de deelgemeenten werd in 2019 reeds gehalveerd (elke jaar). 

In 2020 werd ook de terrastaks vrijgesteld tijdens de periodes van lockdown. Bovendien werd de taks tevens gehalveerd van juni tot en met oktober. 

Van november tot 1 april is er evenmin enige terrastaks in Brugge verschuldigd.

Voor de private musea werd eveneens een vrijstelling verleend voor de eerste 24000 tickets sedert 1 mei 2020.  Deze maatregel geldt  niet voor 1 jaar, maar jaarlijks zodat de private musea 6000 euro minder belasting per musea moeten betalen wat er op neer komt dat in de toekomst 6 musea geen belasting meer moeten betalen. Dat is een belastingsvermindering van 100000 euro op jaarbasis.

Ook de retributies voor taxi’s werd gehalveerd voor 1 jaar. 

In het jaar 2020 werd een belastingsvermindering goedgekeurd van 2,4 miljoen euro, zegt schepen Van Volcem.

Voor de hotels, B en B kon weinig worden gedaan, zij betalen alleen een taks per overnachting.  Als er geen overnachting is, dan betalen ze geen taks. De taks van 2019 en 2020 die ze inden van de toerist, moeten ze doorstorten maar ze krijgen tevens de mogelijkheid om op 12 maand te spreiden.  Na overleg met de sector kozen ze voor een relance budget en inzet op wintergloed.  De investering in de sector beloopt 2,4 miljoen euro dit jaar

Die hadden een directe link met het toerisme, de kleinhandel en de bedrijven in het algemeen. “We nemen de beslissing omdat ze noodzakelijk is voor de uitbaters die toeristische rondritten maken. Zo geven we hoop en kijken we vooruit. Brugge is een prachtige stad en vanaf het terug toegelaten is vinden de toeristen zeker de weg terug”, besluit de Brugse schepen Van Volcem.

Stedelijk reglement voor de inrichting van de losse terraszone bij horecazaken

14 okt

Uniforme wetgeving

Naar aanleiding van de Covid-19 crisis werd ter ondersteuning van de lokale horeca beslist om ruimere terrassen toe te laten alsook deze qua timing het jaar rond toe te laten. De Stad Brugge wil hierbij ook de kans nemen om naar inrichting toe het stadsbeeld kwalitatief te ondersteunen alsook haar gasten (klanten, toeristen, Bruggelingen) op een goede manier te ontvangen. Hiertoe wenst het Stadsbestuur de losse terraszone globaal te sturen zodat er naar comfort, verschijningsvorm en vergunbaarheid een eenduidigheid ontstaat waar iedereen bij zal winnen.

Krachtig signaal

Schepen Mercedes Van Volcem: “Door middel van dit reglement geven we als stadsbestuur een krachtig ondersteunend signaal naar de horeca uitbaters op vlak van aanvaardbare ruime maar kwalitatief ingerichte losse terrassen. Tevens wordt naast ondersteuning naar de uitbaters ook
ingezet op een kwalitatief verhaal richting bezoekers/klanten. Deze laatste worden immers voorzien inzake verlichting, verwarming en windschermen. Zo maken we werk van een aantrekkelijke stad waar het aangenaam vertoeven is.”

Vlaams Parlement keurt Covid-toeslag voor kwetsbare gezinnen versneld goed

11 jun

De coronacrisis heeft een ongeziene invloed op de situatie van heel veel gezinnen in Vlaanderen, in het bijzonder de meest kwetsbare. Inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid of het geen beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid zorgen voor een toename van het aantal gezinnen dat bij de OCMW’s aanklopt. Om te vermijden dat deze gezinnen in structurele armoede terechtkomen, keurde het Vlaams Parlement deze middag de Covid-toeslag voor kwetsbare gezinnen bij hoogdringendheid goed.

Om tegemoet te komen aan de precaire situatie waarin veel kwetsbare gezinnen zich bevinden sinds de start van de coronacrisis, keurde het Vlaams Parlement op 20 mei unaniem een resolutie goed ter ondersteuning van kwetsbare gezinnen. In uitvoering hiervan werkten de meerderheidspartijen nu een voorstel van decreet uit. Concreet betekent dit dat via het Groeipakket een tijdelijke en extra tegemoetkoming voor kwetsbare gezinnen voorzien wordt. Het gaat om gezinnen die omwille van de coronacrisis tijdens de maanden maart, april, mei of juni van dit jaar een inkomensdaling ervaren van minstens 10 procent in vergelijking met de maanden januari of februari van dit jaar en zo hun inkomen zien dalen tot onder 2.213,30 euro per maand. Ook zij die al een lager inkomen hadden, kunnen hier aanspraak op maken.

covid-toeslag
De tegemoetkoming geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor zelfstandigen.

Toeslag bovenop het basisbedrag

Het gaat om een extra sociale toeslag, dus bovenop het basisbedrag voor elk kind van 163,20 euro en bovenop de eventueel reeds toegekende sociale toeslag, die – afhankelijk van het inkomen en het aantal kinderen – 51 of 81,60 euro per maand bedraagt. De Covid-toeslag bedraagt 120 euro per kind, uitbetaald in drie maandelijkse schijven van 40 euro en kan aangevraagd worden vanaf 15 juni 2020 tot en met 31 oktober 2020. Deze bijzondere toeslag onderbrengen in het Groeipakket heeft vooral administratieve voordelen voor zowel de uitbetalingsactoren als voor de gezinnen.

“Kinderen mogen niet de dupe worden”

Vlaams Parlementslid voor CD&V Katrien Schryvers, die er in het Vlaams Parlement voor ijverde dat naast middelen voor lokale besturen er voor gezinnen met kinderen die het nu extra moeilijk hebben ook een uitbreiding van het Groeipakket zou komen, is tevreden met het resultaat: “Met deze Covid-toeslag komen we tegemoet aan de acute financiële problemen die zich stellen voor die gezinnen met kinderen met de laagste inkomens die hun inkomen nog zagen dalen ingevolge de coronacrisis. Naar schatting 126.000 kinderen zullen recht krijgen op deze Covid-toeslag. Voor hen kan dit echt wel mee het verschil maken. Kinderen mogen immers niet de dupe worden van de coronamaatregelen. Daarom was het belangrijk om snel te schakelen.”

“Mensen in armoede, en kinderen in het bijzonder, zijn de eerste slachtoffers van deze coronacrisis. Met deze extra ondersteuning voor kinderen in kwetsbare omstandigheden, verlichten we de financiële problematiek van gezinnen in armoede”, zegt mede-indiener Freya Saeys, Vlaams Parlementslid voor Open Vld.

“Het is goed dat er een gerichte en extra toeslag is tot 120 euro voor gezinnen die financiële gevolgen dragen van de coronacrisis. Hierdoor kunnen deze gezinnen de nodige middelen voor hun kinderen blijven uittrekken”, besluit mede-indiener en parlementslid voor N-VA Koen Daniëls.

https://www.groeipakket.be/nl/extra-tegemoetkoming-voor-gezinnen-met-inkomensdaling-ten-gevolge-van-covid-19-pandemie