Tag: dudzele

Brugge

Cathemgoed: een mooi stukje natuur in Dudzele

Brugge – De aanleg van het buffergebied Cathemgoed werd als voorwaarde opgelegd bij de aanleg van de A11. Een voorwaarde die resulteert in een prachtig natuurgebied.

Cathemgoed

Cathemgoed wordt een openbare groenzone tussen Dudzele en de A11. Het gebied heeft als doel een buffer te vormen tussen Dudzele en de haven van Zeebrugge. Daarbij zaten de Vlaamse Landmaatschappij en inwoners van Dudzele en Stad Brugge samen om een plan op te maken.

De werken voor de realisatie van het project werden opgedeeld in twee fases. Fase één werd reeds in uitvoer gebracht en legde de focus op het gebied ten oosten van de Zwaanhofstraat. De weilanden werden er publiek en krijgen een natuurgericht beheer.

Fase twee zal nu eindelijk ook van start gaan. De mensen van Dudzele hebben er lang op gewacht. Een open grasvlakte en vijver ten westen van de Zwaanhofstraat zullen de omgeving verder vergroenen. Daarnaast komt er ook een fiets- en wandelverbinding tussen het Dudzeels Neerhof en de Zwaanhofstraat. Tot slot wordt langs de Zwaanhofstraat een dorpsboomgaard aangeplant. Deze zal bestaan uit een vijftigtal hoogstamfruitbomen.

Fase 2 : Omvat de werken ten westen van de Zwaanhofstraat:

  • De aanleg van een fiets- en wandelverbinding tussen het Dudzeels Neerhof en de Zwaanhofstraat;
  • De aanleg van een mote, vijver en park langs de Zwaanhofstraat;
  • De aanleg van een grondberm met aanplant van inheems bosplantsoen;
  • Het aanplanten van knotwilgen;
  • Het aanplanten van een boomgaard;
  • Het aanplanten van twee rijen populieren loodrecht op de Zwaanhofstraat als visuele buffer met de A11;
  • De aanleg van een zone verhard gazon van zo’n 1.750m² dat kan gebruikt worden als evenementzone.

In de winter 2022-23 wordt er geplant, dan wordt ook de wandelverbinding naar de wijk aangelegd. Na de werkzaamheden zal Stad Brugge het volledige Cathemgoed beheren. We verwachten nauwelijks hinder door de werken.

Plan Cathemgoed

Meer weten? Klik hier

Brugge

Waardevolle kerktoren in Dudzele krijgt restauratie

In 2017 nam Stad Brugge de oude kerktoren van Dudzele over van de Kerkfabriek. De westbouwruïne is het enige zichtbare overblijfsel van de laat-romaanse Sint-Leonarduskerk, nu Sint-Pietersbandenkerk genoemd. Lange tijd was Dudzele een belangrijk plaatselijke bedevaartsplaats, wat de grootte van de voormalige kerk in het dorp verklaart. Een restauratie van deze oude en waardevolle kerktoren, die al sinds 1939 beschermd is als monument en sinds 1978 ook als dorpsgezicht, drong zich op. De kerktoren kampte met stabiliteitsproblemen, losse stenen en problemen met de goten.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De bescherming van deze waardevolle kerktoren waar we als stad eigenaar van zijn, is voor mij als schepen van eigendommen en kerkbesturen belangrijk . Met een grondige aanpak geven we ze terug de uitstraling die ze verdient.

Naast de restauratie leveren we meerdere inspanningen om de leefbaarheid in Dudzele te bevorderen.

Picknickzones en genieten

Zo werden er sinds de zomer van 2020 in de volledige stad meerdere picknickzones ingericht. Naast de 5 bestaande picknickbanken aan het grasplein aan de boogschutters werden er dit jaar drie extra locaties meegenomen. Zo kregen het Amaat Vynckeplein (1), Schottenhof (6) en de school De Bijenkorf (4) extra gezellige picknickbanken. Er werd ook een picknickbank voor mindervaliden geplaatst, stelt Van Volcem Mercedes bevoegd voor openbaar domein.

Bebloeming

 Zo zijn er sedert de huidige legislatuur 6 bloementorens te bewonderen in Dudzele, maar deden ook veel bewoners mee met de actie bebloem je vensterbank. Niet minder dan 2751 planten werden aangevraagd. Samen maken we de stad fleurrijker, zegt Van Volcem bevoegd voor de bebloeming in de stad en deelgemeenten.

Bloemenweides en zones aan de rand van landbouwgronden

Ik ben beetje jaloers op Damme, waar de landbouwers dit meer doen.  Komend jaar wens ik de landbouwers te overtuigen aan de rand van hun landbouwgebied bloemenweiders of zones te maken.  Aangezien er een Europese verplichting komt om 5 procent groen te laten, is dat een mooie uitdaging.  We gaan alvast met de Brugse landbouwers in gesprek om hen te enthousiasmeren, zegt Van Volcem Mercedes

Ontharding

We zetten volop in op ontharding met bloemrijke plantenperken en fleuren bestaande groenzones tussen het fietspad en de rijweg door gevarieerde en fleurige beplanting op.

Zo werd in de Damse steenweg recent een grote middengeleider beplant, zodat het ook aantrekkelijker is.  In een landbouwgemeente met veel openruimte is ontharding minder noodzakelijk dan in dichtbebouwde zones vol asfalt en beton, stelt Van Volcem.   

Vergroenen

Hoofdzakelijk vergroenen we de Dudzeelse Steenweg, het Dorpsplein en de Westkapelse Steenweg in de toekomst. Met extra groene elementen willen het Dorpsplein waar er een Gewestweg doorloopt volgend jaar aantrekkelijker maken met bloemperken, ontharding en een mooie bank.

Vanaf dit najaar planten we extra bomen in de Damse Steenweg ter hoogte van de school De Bijenkorf.   In Dudzele kan je ook een boom in je voortuin aanvragen via het initiatief www.brugge.be/ikwileenboom en ook een gevelplant aanvragen www.brugge.be/gevelplant en ook een gevelbank via www.brugge.be/gevelbank

Kerstbomen

Vorig jaar konden alle handelaars ook intekenen op een kerstboom, wat ook nieuw was en vele handelszaken op hebben ingetekend. 

Speelplaats in Bijkenkorf kreeg nieuwe aanleg en werd een groene speelplaats

Als schepen van openbaar domein ben ik blij dat de stedelijke school zijn speelplaats vergroende.  Het is een prachtig ontwerp met ook een zone met fruit.  De speelplaats heeft ook een imker en kreeg ook in corona diverse boomstammetjes.  De stad kreeg ook een prijs voor haar ontwerp op de speelplaats van de VVOG, zegt Van Volcem Mercedes

Dudzeelse Steenweg

We verhogen ook de belevingswaarde van het groen op de Dudzeelse Steenweg nabij de Herdersbruggestraat en op de Westkapelse Steenweg nabij De Schorre. Ook diverse schoolomgevingen en het Dudzeels Neerhof en het Dudzeels Opperhof worden opgefleurd. We voorzien ook extra groenaanleg op de knooppunten Amaat Vynckestraat en Herdersbruggestraat en extra bebloeming in de bermen naar Dudzele toe als je van Brugge komt in het najaar.

 Cathemgoed park van 11 hectare

Met de aanleg van het Cathemgoed bufferen we Dudzele tegen de haven. De eerste fase van de aanleg van het buffergebied Cathemgoed – waarin de zone ten oosten van de Zwaanhofstraat als groene publieke ruimte ingericht wordt – nadert haar einde. De extra parkzone die tevens de groene buffer wordt voor de A11 kunnen we binnenkort openstellen voor de inwoners van Dudzele.  Later volgt fase 2, de aanleg van de zone ten westen van de Zwaanhofstraat.  De nieuwe fiets- en wandelzone aan de voet van het talud A11 vormt de afsluiting het project Cathemgoed. Deze rustige wandel- en fietszone zal uitgerust worden met enkele zitbanken en vuilnisbakken

Fietspaden

Ook de fietspaden verdienen onze volle aandacht. Dudzele is goed bereikbaar met de fiets en is voorzien van een netwerk van fietspaden, wij plannen verbetering in waar nodig. Zo voorzien we deze zomer het fietspad Damse Steenweg ( van Stapelvoorde tot Ronselarestraat) van een nieuwe rode toplaag en een vernieuwing van de waterleiding zodat alle werken af zijn tegen dat het schooljaar begint. Op de Damse Steenweg kon op korte termijn geen breder fietspad gerealiseerd worden omwille van de bomen en omdat er dan ook onteigeningen mee gepaard zou gaan.  We bekijken dit wel op langere termijn.  Velen fietsen immers via de Landslag en de Ronselarestraat (prachtige fietsroute die heel veel wordt gebruikt van Brugge naar Oostkerke en de blinker en de stinker die zo ook naar Heist en Zeebrugge leidt).

Voetpaden

In 2022 zijn de voetpaden van de Damse Steenweg aan de beurt, dit van de Stapelvoorde tot Amaat Vynckestraat. Eerder werd de opstekende verharding door boomwortels op het fietspad langs de N376 tussen Zwaanhofstraat en Landslag in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer hersteld.

Begraafplaatsen

De toegankelijkheid van de begraafplaats in Dudzele houden we nauwlettend in het oog. Vanaf 2022 leggen we richting het columbarium bredere paden aan. Zo is de begraafplaats voldoende toegankelijk voor iedereen. Tenslotte krijgt de beplanting rond de toren een grondige opfrissing. Zo geven we het geheel een verzorgde aanblik.

Brugge

Asfalteringswerken op verschillende locaties in Knokke-Heist

KNOKKE-HEIST/BRUGGE/DUDZELE/BRUSSEL – In de week van maandag 14 juni werkt Wegen en Verkeer op verschillende locaties in Knokke-Heist. Op de Elizabetlaan (N34), de Natiënlaan (N49) en het kruispunt van de Dudzelestraat met de Oostkerkestraat (N376) legt een aannemer een nieuwe asfaltlaag aan.

14-18 juni: Elizabetlaan (N34) 
Van maandag 14 juni tot vrijdag 18 juni is de Elizabetlaan aan de beurt, tussen het Abraham Hansplein en de rotonde aan de Meerlaan. Deze werken waren gepland in mei, maar konden toen niet doorgaan door het slechte weer. Tijdens de asfaltering wordt de zone helemaal afgesloten, het verkeer moet in beide richtingen een omleiding volgen via de Krommedijk, Knokkestraat en Koningslaan (N49). 

14-18 juni: kruispunt Dudzelestraat (N376) met Oostkerkestraat (N374) 
Ook in de week van de 14 juni krijgt het kruispunt van de Dudzelestraat (N376) met de Oostkerkestraat (N374) een nieuwe asfaltlaag. Tijdens de werken wordt de Dudzelestraat (N376) ter hoogte van het kruispunt afgesloten in de richting van Dudzele. Het verkeer richting Knokke-Heist kan wel doorrijden. Voor wie richting Dudzele moet, wordt een omleiding aangeduid via de Natiënlaan (N49) naar de A11. 

17-18 juni: Natiënlaan (N49)
Aan het eind van de week krijgen ook twee zones op de Natiënlaan richting A11 een nieuwe asfaltlaag. Het gaat om het stuk tussen de Nieuwstraat en de Isabellavaart, en verderop richting A11 tussen de Dorpsstraat en de Sluisstraat (N376a). De werken starten donderdagochtend 17 en duren tot vrijdagavond. Er wordt de hele nacht doorgewerkt. Er wordt telkens één rijstrook ingenomen, het autoverkeer kan altijd over de andere rijstrook doorrijden.

Meer info?

Onderhoudswerken op Elizabetlaan | Wegen en verkeer

Asfalteringswerken ter hoogte van kruispunt Dudzelestraat met Oostkerkestraat | Wegen en verkeer

Brugge

Onderhoudswerken N376 Westkapelse Steenweg en Knoksbaan

BRUGGE/DAMME/KNOKKE-HEISTWegen en Verkeer werkt van dinsdag 25 mei tot vrijdag 4 juni op de Westkapelse Steenweg/Knoksebaan (N376) ter hoogte van het Leopoldkanaal. Van voor de brug over het kanaal tot net voor de rotonde met de Heistlaan (N300), wordt de gewestweg twee weken lang volledig afgesloten voor autoverkeer. Verkeer tussen Dudzele en Westkapelle moet een omleiding volgen via de Koolkerkesteenweg (N374).     

Onderhoud wegdek
De Westkapelse Steenweg/Knoksebaan krijgt een grondig onderhoud. Over een afstand van ongeveer anderhalve kilometer komt er een nieuwe asfaltlaag en wordt waar nodig ook de fundering vernieuwd. Aan de zijkant van de weg komt ook een extra kantstrook, die ervoor moet zorgen dat het wegdek niet afbrokkelt. Volgens de huidige planning duren de werken in totaal twee weken. Aangezien de asfaltering enkel kan gebeuren bij mooi weer, kan het zijn dat die timing nog wijzigt. 

Omleiding via N374
De zone waar er gewerkt wordt – van voor de brug over het kanaal tot net voor de rotonde met de Heistlaan – wordt volledig afgesloten. Het verkeer tussen Dudzele en Westkapelle moet in beide richtingen een omleiding volgen. Die wordt aangeduid via Damse Steenweg/Dudzelesteenweg en de Koolkerkesteenweg/Oostkerkestraat (N374). Fietsers moeten geen omleiding volgen. Zij kunnen altijd op een veilige manier langs de werken door fietsen. 

De precieze locatie van de werken en de laatste informatie over de timing en hinder vind je op www.wegenenverkeer.be/brugge en wegenenverkeer.be/knokke-heist en wegenenverkeer.be/damme

Berichtgeving: AWV.

Brugge Dudzele - Lissewege

Cathemgoed: goed voor 3417 bomen

BRUGGE/BRUSSEL –Langzaam maar zeker krijgt Cathemgoed vorm. De publieke groenzone wordt aangeplant. “De eerste fase is zo goed als af, een goeie zaak. Een nieuw bos van maar liefst 11 hectare, het Cathembos, krijgt vorm. Een eindejaarsopsteker die de leefbaarheid van Dudzele bevordert. Er komen de volgende jaren heel wat hectaren bos bij in Vlaanderen en dus ook bij ons. Brugge en ik als schepen omarmen de doelstellingen. Het wordt hier een heerlijk stukje natuur”, klinkt het bij de schepen.

Cathemgoed is de naam van het gebied tussen de A11 en het dorpscentrum van Dudzele. Het gebied moet Dudzele visueel afschermen van de haven en de A11. De Vlaamse Landmaatschappij richt de voorziene groenzone in in het kader van het landinrichtingsplan A11.  

Afbeelding: grondplan van het ontwerp.

Unieke belevingsplaats

De eerste fase van de aanleg van het Cathemgoed nadert haar einde. “Tijdens deze fase richten we de zone ten oosten van de Zwaanhofstraat in als publieke ruimte”, verduidelijkt schepen Van Volcem. Die fase ging van start in de herfst van 2019 met beplanting. Daarna lagen de werken stil wegens een te nat terrein. In april 2020 konden de werkzaamheden weer aangevat worden.

De weilanden achter de huizen langs de Zwaanhofstraat en de Westkapelsesteenweg zullen voor iedereen toegankelijk zijn: natuurliefhebbers, gezinnen, jeugdbewegingen: “Dudzele krijgt iets ‘mooiers’ om naar te kijken dan de haven of een autoweg, maar vooral ook een unieke belevingsplaats: bomenrijen, wandelpaden, maar ook picknickplaatsen”, duidt schepen Van Volcem.

De schepen plantte een boom aan bij het Cathemgoedbos.

Bebossing

In de Vaneweg wordt een perceel van 9.500 m² bebost, met in het midden een open plek van 1.500 m². “Deze zone wordt een speelbos. Deze maand komen er maar liefst 634 zwarte elzen, 317 hazelaars, 1.268 zomereiken, 634 boswilgen en 317 fladderiepen bij op het domein. Al bij al goed voor 3.170 bomen in het bos. En er is meer: buiten het bos planten we nog eens 247 bomen. In totaal dus: 3.417 bomen alsjeblieft”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Kerstvakantie

De terreinwerken liepen door onder andere de weersomstandigheden vertraging op. “Het eerste deel van het Cathemgoed, ten oosten van de Zwaanhofstraat zal nu in de kerstvakantie open zijn voor de omwonenden. “Laat die winterwandelaars maar komen. We hopen in niet coronatijden een wandeling te doen met de omwonenden waarbij ze het terrein verder ontdekken ”, zegt schepen Van Volcem enthousiast.

Afbeelding: ontwerp van het oosten van het Cathemgoed.

Park

Het park langs de Zwaanhofstraat zal bestaan uit een grasplein, een boszone en de Cathemgoedmote en -vijver. De mote is een verhoging in het landschap die verwijst naar de heuvel die vroeger diende als toevluchtsoord voor schaapherders bij hoogtij. Het park zal vrij toegankelijk zijn via een wandelpad en ook zit- en picknickbanken hebben.

“Hier komt ook de dorpsboomgaard met een vijftigtal hoogstamfruitbomen. Die was oorspronkelijk voorzien aan de andere kant van de Zwaanhofstraat. Omdat de weide aan die zijde als ‘historisch permanent poldergrasland’ beschouwd wordt, is echter besloten om de boomgaard ten westen van de Zwaanhofstraat aan te leggen”, verduidelijkt de Brugse schepen.

Fiets- en wandelverbinding

Als alles goed gaat, start de twee fase in het najaar van 2021, de aanleg van de zone ten westen van de Zwaanhofstraat. Het wordt een waardevol buurtpark. Aan de uitvoering van die tweede fase is ook de realisatie van een moeraszone op de parkbegraafplaats Blauwe Toren gekoppeld.

Afbeelding: ontwerp van het westen van het Cathemgoed.

“Er komt een nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen het Dudzeels Neerhof, het Bossiersgoed en de Zwaanhofstraat. Zo wordt het Cathemgoed en het nieuwe fietspad naast de A11 veilig bereikbaar voor de inwoners van de omliggende wijken”, besluit de Brugse schepen Van Volcem. De werken voor de zwakkeweggebruikersverbinding gaan normaal in het najaar van 2021 van start.

Bron: eigen berichtgeving.