Tag: Financiën

Brugge

Gemeenteraad keurt derde aanpassing meerjarenplan goed

BRUGGE – De Gemeenteraad van oktober keurde de derde aanpassing van het meerjarenplan goed. Bij de opmaak van het meerjarenplan konden we veel zaken niet voorzien: de renteverhogingen, coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en ook de hoogste inflatie sedert 1975. Deze derde aanpassing toont aan dat het meerjarenplan meer dan ook een veranderend en levend document is. We zetten de tering naar de nering om de financiële gezondheid op lange termijn te vrijwaren. We doen hiermee geen afbreuk aan de fundamenten van het beleidsprogramma, het stadsbestuur blijft streven naar een zuinig, efficiënt, gezond én ambitieus financieel beleid.

Bekijk hieronder een deel van de gemeenteraad. De volledige Gemeenteraad kunt u hier bekijken.

Brugge

Overleden vrouw schenkt Stad Brugge 5 miljoen euro

financiën schenking euro testament stad brugge

Een overleden vrouw nam Stad Brugge op in haar testament en schenkt de stad 3,3 miljoen euro, haar woning en waardepapieren. Dit maakten we nog nooit mee. Als Stad is het al uniek om opgenomen te worden in een testament, laat staan voor zo’n groot bedrag.

De Stad als legaat

De 80-jarige Nederlandse vrouw woonde al acht jaar in het centrum van Brugge en hield zo veel van Brugge dat ze de Stad in haar testament opnam. Het gebeurt niet vaak dat men een stad als begunstigde kiest al zijn de regels hiervoor sinds 2019 versoepelt. Een stad wordt gezien als een goed doel, waardoor de erfenisrechten op zo’n schenking miniem zijn, maar het schenken van een geldbedrag is heel uitzonderlijk. Vaak wanneer de stad een schenking of legaat ontvangt na overlijden, dan gaat dit over papieren of een stuk erfgoed dat de overledene in het stadsarchief wil laten bewaren. Wanneer de stad opgenomen wordt in een testament, is dit vaak door mensen die geen erfgenamen hebben. Dit is hier dus ook het geval.

Blij verrast

Acht jaar geleden kwam de Nederlandse vrouw in hartje Brugge wonen, namelijk in de Jan Miraelstraat. Er is niet veel over de vrouw geweten, buiten dat ze zich vaak in zwarte kledij hulde. Ze moet wel heel erg van Brugge gehouden hebben. Als Brugs Schepen van Financiën aanvaardde ik de schenking. De totale waarde van deze schenking is zo’n 5 miljoen euro, waarvan 3,3 miljoen op een rekening staat, 945.00 euro aan waardepapieren en een woning, die 700.000 euro waard is. We zijn natuurlijke blij verrast. In deze onzekere financiële tijden zie ik dit als een meevaller. De indexeringen alleen kosten ons al 40 miljoen euro meer dit jaar en ook de energiekosten in Brugge stijgen tot 10 miljoen euro. Deze onverwachtse schenking zal in elk geval helpen.

Brugge

Conclaaf met Brugs schepencollege

Het Brugs schepencollege trok zich eind vorige week terug voor een tweedaags conclaaf. De puntjes werden er opnieuw op de ‘i’ gezet.

Conclaaf met Brugs schepencollege. Een dubbelinterview met de burgemeester.

Het conclaaf vond plaats in een hotel in Gent. We vergaderden in de collegezaal van het Gentse stadhuis. De stadsfinanciën kwamen aan bod, maar ook spraken we lang over een mogelijke fusie met een of meerdere gemeenten.

Als schepen van financiën en gewezen ondervoorzitter van de commissie binnenlandsbestuur in het Vlaams Parlement lanceerde ik op 31 mei van dit jaar het idee van een fusie. De Vlaamse Regering voorziet een schuldovername tot 50 miljoen euro bij een fusie. Bovendien geeft dit ook meer bestuurskracht en samenwerking op alle domeinen. Kleinere gemeenten zijn op die manier minder afhankelijk van een lage personeelsbezetting en dossiers geraken gemakkelijker afgehandeld. Momenteel is Brugge de derde stad in Vlaanderen. Door een fusie kunnen we die plaats behouden.

Het is mijn plicht om dit soort opportuniteiten te gaan onderzoeken. Mogelijks zijn fusies in volgende legislatuur verplicht zonder tussenkomsten. Dan wil ik, in het belang van onze stad, alle opties bekeken hebben. It takes two to tango, uiteraard. Deze week kwamen al twee burgemeesters op de koffie.  

Stadsfinanciën

Ook over de stadsfinanciën werd grondig overleg gepleegd. Opeenvolgende crisissen brengen ook in onze stad heel wat teweeg. De impact van corona bedraagt 41 miljoen euro, maar vooral de toegenomen inflatie zal cumulatief zwaarder doorwegen. Vorig jaar gingen we geen extra leningen aan waardoor onze stadschuld nu historisch laag is. Dat is het gevolg van een voorzichtig financieel beleid deze legislatuur.

Elke schepen werd gevraagd om na te gaan waar binnen zijn of haar departement bespaard kan worden. Daarnaast houden we onze dagelijkse uitgaven onder controle en zo navigeren we de stad financieel gezond door deze turbulente periode!

Hier lees je het dubbelinterview met de burgemeester in de krant van West-Vlaanderen.

Brugge

18.840 euro voor opvangen van 950 Brugse Vogels en Wilde Dieren

BRUGGE – Wilde dieren en Brugse Vogels uit Brugge werden in 2020 maar liefst 950 keer binnengebracht in de opvangcentra van Beernem en Oostende. “De opvangcentra hebben alle wetenschap in huis om de dieren goed op te vangen. Thuis doe je dat beter niet. Beide centra werken met heel wat vrijwilligers, maar het is nodig hun werking te ondersteunen. De Stad Brugge geeft een toelage van 3780 euro voor het VOC van Oostende en 15060 euro voor het VOC van Beernem om ieder dier de nodige opvanghulp te verzekeren”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

Ongetwijfeld maakte je het al eens mee dat een ongelukkige vogel tegen het raam vloog, en je die op de vensterbank vond. Of misschien vond je een gedehydrateerde egel.

Er zijn talloze oorzaken waarom een wild dier hulp nodig heeft: verkeer, besmeurd met olie, gepakt door een kat, vergiftigd, onderkoeld, vast in prikkeldraad. “Zo snel mogelijk moet dit dier naar een erkend opvangcentrum gebracht worden. Die hebben de nodige expertise om het dier te verzorgen.  Begin niet zelf het dier te verzorgen. Immers, elk wild dier heeft zijn specifieke voeding en zorg nodig. Gemiddeld wordt 60% van de binnen gebrachte dieren gered en terug in de vrije natuur los gelaten”, duidt Van Volcem. Daarnaast bieden de Opvangcentra voor Vogels en Wilde dieren ook educatie aan.

“Brugge is voor ons de grootste omgeving van waaruit wij gekwetste of verzwakte wilde vogels en dieren binnen krijgen. De steun van de stad Brugge zorgt ervoor dat wij onze zorg op een hoog kwalitatief niveau kunnen houden”, klinkt het bij het VOC Beernem. 

“Ik vind het belangrijk dat de Opvangcentra voor Vogels en Wilde dieren voldoende mogelijkheden hebben om hun zeer relevante werk uit te voeren. Vorig jaar werden maar liefst 950 dieren uit Brugge binnengebracht: dat zijn er heel wat. Het aantal dieren dat de VOC’s opvangen kende de vorige jaren bovendien een sterk stijgende lijn”, aldus Van Volcem.

“Dankzij de steun van de steden en gemeenten kunnen wij onze werking voor de wilde dieren uit de natuur verderzetten. Het is prachtig om te zien dat Brugge hierin een voorbeeldrol speelt”, vult directeur van het VOC Oostende, Claude Velter, aan.

Sterke Vrijwilligerswerking

De werking vraagt uiteraard geld. De kostprijs van de verzorging van een binnen gebracht dier wordt zo beperkt mogelijk gehouden door de inzet van gemotiveerde vrijwilligers. Bijkomende helpende handen zijn er steeds meer dan welkom.

Schepen Van Volcem: “Als Schepen wil ik dat de verzorging van dieren die uit Brugge binnen gebracht worden, bekostigd kan worden. De kostprijs van verzorging, voeding, huisvesting, enzovoort loopt op tot gemiddeld 50 euro per dier. Dit wordt gesteund door de financiële tussenkomst van de Provincie West-Vlaanderen. Door een toelage van  3780 euro voor het VOC van Oostende en 15060 euro voor het VOC van Beernem, zorg ik ervoor dat de opvang van elk dier dat in 2020 uit Brugge binnengebracht is volledig bekostigd kan zijn. Ook voor de komende jaren zal ik met deze twee VOC’s een samenwerkingsovereenkomst afsluiten, zodat zij de nodige middelen hebben om elk dier dat uit Brugge binnengebracht wordt, te verzorgen.”

Wil je weten wat te doen als je een gewond dier of een eenzaam nestjong vindt? Wil je meer weten over de werking? Wil je er graag eens met een groep op bezoek? Wil je er als vrijwilliger meehelpen? Of wil je de webshop van deze VOC’s verkennen? Neem dan zeker een kijkje op https://www.voc-bulskampveld.be/ of https://www.vogelopvangcentrum.be/

Meer info? Schepen.vanvolcem@brugge.be of +32 496 16 63 92.

Brugge

Stad Brugge herbekijkt zijn verzekeringspolissen

BRUGGE – Stad Brugge bespaart 900.000 euro per jaar door haar verzekeringsportefeuille voor de Groep Brugge in de markt te zetten en een openbare aanbesteding te doen via de voorziene procedure in de wetgeving.  In huidige legislatuur levert dit vanaf 2022 een besparing van 3,6 miljoen euro op.  Over de hele legislatuur zal het een besparing van 4,4 miljoen euro opleveren. Als schepen van Financiën zette ik onze verzekeringsportefeuille in de markt: een nieuwe wind met een nieuwe schepen.

De groep Brugge is overgegaan tot een marktbevraging voor haar verzekeringsportefeuille. Stad Brugge trad hierbij op als aankoopcentrale voor de Stad, maar ook voor de politiezone Brugge, het OCMW Brugge, de Zorgvereniging Brugge, de diverse welzijnsverenigingen en de drie extern verzelfstandigde agentschappen (Brugge Plus, BMCC en Kenniscentrum).

Moeilijke en tijdsrovende procedure

“De groep Brugge werd hierin begeleid door AON Public Markets. Deze firma maakte eerst een auditrapport met een analyse van de huidige verzekeringstoestand met aandacht voor de lacunes, schadestatistieken, verbeteringsopties qua dekking, toetsing aan marktconformiteit,…”, aldus Van Volcem. “Op basis van dit auditrapport werd het bestek opgemaakt waarbij input werd gevraagd aan diverse diensten. Het bestek omvatte vijf percelen: personenverzekeringen, verzekeringen materiële schade, verzekeringen aansprakelijkheid, verzekeringen auto en gezondheidszorgen”.

De stad telt immers meer dan 226 bestaande brandpolissen voor gebouwen en 354 verzekeringen voor wagens (dienstwagens).   Er zijn ook nieuwe trends.  De fietsen worden duurder (oa ook bakfietsen) en vroeger waren er maar 2 verzekerd en nu 60.  Ook een 68 kunstwerken waren op heden verzekerd.  De stad heeft op polissen inzake arbeidsongevallen voor al haar personeelsleden, hospitalisatieverzekeringen en ook de klasse Burgerrechtelijke aansprakelijkheid.    Een extern bureau bracht alles in kaart en schreef een bestek uit voor diverse percelen.

Er werden offertes ingediend door vier verzekeringsmaatschappijen, zij het niet allemaal voor alle percelen. Naast de waarborgen en diensten die reeds zeer uitgebreid beschreven waren in het bestek, boden zij meestal nog extra waarborgen en diensten aan. Ze boden tevens scherpe prijzen aan als premie. Na een onderhandelingsronde, hebben zij hun BAFO (best and final offer) ingediend.

“Het resultaat van deze procedure werd  goedgekeurd en gegund door het college van burgemeester en schepenen”.   Een resultaat die er mag wezen, we zullen met deze nieuwe contracten zo’n 900.000 euro besparen op jaarbasis”.

De procedure duurde ongeveer twee jaar.  We starten de procedure in 2019, er was er een inventarisatie, analyse van de bestaande contracten en dekkingen, werd een bestek opgemaakt en diensvolgens gegund zodat de nieuwe tarieven vanaf 2022 ingaan.

Ik kon ook voor de lopende jaren een korting bekomen van 400000 euro per jaar tijdens de procedure bij Ethias (de vroegere verzekeraar), wat ook een besparing opleverde van 800000 euro.  Deze legislatuur zal de stad dus 4,4 miljoen euro minder betalen aan verzekeringspolissen en met bredere dekking, stelt de schepen van financiën Van Volcem Mercedes

De procedure leidt tot resultaat want kritische stemmen stelden dat er weinig maatschappijen waren die dergelijk risico zouden willen verzekeren en al zeker niet bij opsplitsing bij percelen.  Elke verandering houdt een risico in, maar als bestuurder van de stad bekijk je pro en contra.  Ik wou alvast het risico nemen en het resultaat mag er zijn. Burgemeester Defauw heeft me steeds gesteund in het doorvoeren van de verandering, met resultaat stelt van Volcem.

Bredere dekking

Opvallend is dat ondanks een veel bredere dekking en een ruimere dienstverlening, toch een grote besparing kon worden gerealiseerd. Deze besparing is het grootst voor de Stad en de Politiezone omdat deze twee entiteiten nog nooit eerder een marktbevraging hadden gehouden, wat voor het OCMW en de welzijnsverenigingen wel het geval was.

Brugge

17 miljoen euro corona-impact op Brugse financiën voor 2021

Maar toch historisch lage stadsschuld van 68 miljoen

BRUGGE – “Het corona-virus had een grote impact op de stadsfinanciën”, stelt schepen van financiën Mercedes Van Volcem.  “In 2020 was er een corona-impact van 23 miljoen euro. Waar we hoopten in 2021 een ‘normaal’ jaar te hebben,  merken we in de eerste helft van 2021 ook een invloed op de cijfers.   We ramen de corona-impact voor 2021 voorlopig op 17 miljoen euro en in die zin passen we ook de meerjarenplanning aan.  De meerjarenplanning werd vorig jaar al eens aangepast, maar dit jaar wordt dus de rekening van 2020, de mininkomsten van 2021, meeruitgaven en extra investeringen mee opgenomen.”

Ondanks spijtige tegenvallers blijft de stad investeren: 365 miljoen euro voor deze legislatuur. Dat is 11 miljoen meer dan de eerste aanpassing van het meerjarenplan in 2020 en bijna 60 miljoen meer dan het initieel meerjarenplan 2020-2025 dat gepresenteerd werd in 2019. “De stadsschuld staat momenteel historisch laag op 68 miljoen euro”, zegt Van Volcem Mercedes.  “Die zal wel aangroeien omdat na een periode van stilstand en vertraging in de werken door lock-down, de investeringen vanaf 2022 op kruissnelheid komen.” 

Brugge investeert meer dan de andere centrumsteden per inwoner en de schuld is de laagste van alle centrumsteden, op Turnhout na.   “Doordat we niet hebben geleend dit jaar en vorig jaar, kon 4 miljoen euro uitgespaard worden.   Er is niets mis met leningen op voorwaarde dat ze dienen voor investeringen.  We lenen de komende jaren (als alles wordt uitgevoerd ongeveer nog 146,5 miljoen euro) maar we investeren ook 365 miljoen euro”,

Brugge heeft vele inkomsten van bezoekers.  De Bruggeling zelf betaalt enkel opcentiemen op de onroerende voorheffing en op de personenbelasting.  We gaan deze belastingen niet verhogen.  We zullen ook de algemene milieubelasting gedurende deze legislatuur (nu al singlevriendelijk) schrappen vanaf 2024. 

Anno 2021

In 2021 verwachten we ±16 miljoen euro minder ontvangsten en ±1 miljoen extra uitgaven.

 De voornaamste posten waar de opbrengsten tegenvallen zijn: de bootjes (-1,5 miljoen), musea (-4,7 miljoen), straatparkeren (-2,7 miljoen), ondergronds parkeren (-1,4 miljoen), verblijfsbelasting (4,5 miljoen) en  belasting op vertoningen (-0,4 miljoen)”, duidt de schepen.

Toch belastingen verminderd in 2020 en 2021 en ondersteuning van sport, cultuur en jeugdverenigingen

Brugge laat haar burgers, verenigingen en bedrijven echter niet in de steek en ondersteunt verder.

“We blijven onze logiesverstrekkers ondersteunen met tegemoetkomingen, goed voor 0,3 miljoen euro. We continueren het noodfonds Vrije tijd, hiervoor voorzien we opnieuw 0,5 miljoen euro extra uitgaven. Geen enkele horecazaak zal terrastaks betalen in 2021. De taks op gebruik van economische ruimte van 2020 werd vrijgesteld en zal in 2021 dus niet worden geïnd bij de bedrijven ook andere sectoren krijgen steun”, klinkt het bij Van Volcem.

Tegenvallers naast corona

Financiële tegenvallers zijn niet alleen aan corona te wijten. Zo loopt de stad 5,8 miljoen euro mis door onder andere de gewijzigde tariefwerking van de VREG. “Gelukkig ligt de recentste raming uit het gemeentefonds 1,3 miljoen euro hoger dan eerder was voorspeld. We blijven verder zoeken naar financiële ademruimte voor onze stadskas”, zegt Van Volcem. De overheidsopdracht voor de verzekeringsportefeuille is daar een mooi voorbeeld van. We hopen beter verzekerd te zijn tegen een lagere premie. Ook de onroerende voorheffing was minder door een procedure die Fluxys aanspande en geen onroerende voorheffing moet betalen.

Belangrijkste investeringen

Ondanks de ietwat negatieve tendens aan de opbrengstenkant, blijft de stad rotsvast geloven in de investeringen die op de planning staan. Een greep uit de talrijke investeringen:

Omschrijving investeringen (in mio euro)Jaarrekening 2020Investeringen 2021-2025Totaal MJP
2020-2025
Nieuwe museumsite – Brusk36,436,4
Beurs & congrescentrum – BMCC12,218,330,5
Vernieuwen openbare verlichting10,611,422
Investeringssubsidie: opknappremie + kunstige2,117,419,5
Brugse zwembaden0,416,917,3
Onderhoud gebouwen & installaties0,216,817
Strategische aankopen3,67,411
Stadsaandeel andere overheden8,88,8
Heraanleg beton & asfaltwegen1,86,28
Site Knapen (kustpark)7,27,2
Erfgoeddepot0,177,1
Afwerking Xaverianen51,96,9
Milieuvriendelijk vernieuwen machinepark OD5,65,6
Restauratie conservatorium0,15,55,6
Investeringssubsidie: concertgebouw0,73,94,6
Dampoortkwartier, 18 straten4,14,1
Voetpadenplan3,33,3
Sportinfrastructuur Lissewege & koolkerke3,33,3
Investeringssubsidie: kerkfabrieken0,12,52,6
Restauratie KTA-site2,52,5
Actieplan boomverjonging22
Biekorf – voorbereidende werken1,91,9
Herinrichting St-Janshospitaal1,81,8
Jeugdlokalen Tempelhof0,51,21,7
Aanleg bushaltes – vervoerregioplan1,61,6
Fietssuggestiestroken1,51,5
Bloemenwijken1,31,3
Vemtembos / Park Steevens1,21,2
Site de Lijn11
Diversen10,6116,7127,4
Totaal47,9316,6364,8

Voor de legislatuur 2020-2025 komen we terecht op een totale investering van 364,8 miljoen euro. “Onder andere de omgeving van het Beurs- en Congrescentrum die aangepakt wordt, is één van de grootste projecten die op dit moment ondernomen worden, goed voor een investering in het huidige meerjarenplan van 30,5 miljoen euro. Ook de nieuwe museumsite BRUSK, een dossier dat in 2021 werd aangekondigd, wordt één van de meest prestigieuze projecten van de toekomst voor Brugge. 47 miljoen euro zal de nieuwe museumsite kosten waarvan 36,4 miljoen in het huidige meerjarenplan”, legt Van Volcem uit.

Blijven investeren

En toch was de stadsschuld van Brugge in 2020 historisch laag met 68,2 miljoen euro ofwel 575 euro per Bruggeling. “Efficiënt gebruik van onze middelen heeft ervoor gezorgd dat we geen extra leningen moesten aangaan als stad in 2020. Niet lenen blijft niet duren, zeker niet in periodes waarin heel wat investeringen gepland zijn en er minder opbrengsten zijn”, gaat Van Volcem verder, “We willen vasthouden aan de geplande investeringen en gaan daarom een extra lening van 8,5 miljoen euro aan. Dat is een bewuste keuze. De keuze om niet te investeren, is voor onze stad geen optie.”

 schuld (mio euro)
1990214.273.878
1995196.640.134
2001144.909.545
2002137.803.317
2003123.611.931
2004119.697.934
2005116.297.033
2006112.695.878
2007111.877.611
200894.723.597
200981.400.780
201094.444.832
201194.831.099
201297.641.576
201399.179.006
201493.390.619
201588.062.091
201678.529.837
201781.978.975
201886.157.775
201977.401.556
202068.244.533

Ondanks heel wat financiële uitdagingen en tegemoetkomingen is er echter een financieel evenwicht. “Er is jaarlijks een positief beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge is positief eind 2025. De stad Brugge is en blijft financieel gezond dankzij de voortdurende inspanningen van de volledige bestuursploeg en ondersteunende ambtenaren”, sluit de schepen tevreden af.

 1. Groene investeringen

39,6 miljoen euro van die 364,8 miljoen gaat naar groene investeringen, milieubewuste keuzes, investeringen met het oog op onze toekomst: een groenere stad, waar bomen, bloemen, groene en sociale zuurstof en een energievriendelijke aanpak primeren op grijze beton en vervuilende methodes. “De ver’led’ding bijvoorbeeld van de stad is stilaan maar zeker bezig. Alle openbare verlichting wordt vervangen tegen 2030. Een operatie van maar liefst 22 miljoen euro. Belangrijk is dat alle openbare lichtinstallaties ver’led’ worden en dus energiezuiniger werken”, legt Van Volcem uit. De wereld veranderen begint bij jezelf én dat doet de dienst Openbaar Domein ook: het machinepark van de dienst wordt milieuvriendelijk vernieuwd. Goed voor 5,8 miljoen euro. Het actieplan boomverjonging loopt en ook de bloemenwijken zijn een sterke groene steunpilaar in de meerjarenplanning van de stad: samen tellen ze voor 3,5 miljoen euro. De site Knapen (7,2 miljoen), Veltembos en park Steevens (1,2 miljoen) en Site De lijn (1 miljoen) sluiten het rijtje met groene investeringen af: één voor één groene sites of parken die de groene rijkdom van Brugge uitbreiden.

2. Investeringen in wegenissen en riolering

Onze stad en haar bewoners en gebruikers hebben recht op straten waar degelijk maar ook veilig verkeer mogelijk is. Bij de heraanleg en vernieuwing van die straten worden ook gescheiden rioleringen aangelegd. “Brugge zit vooraan de klas als het op haar rioleringen aankomt. En er wordt geijverd om dat zo te houden”, klinkt het bij de schepen, “Voor de heraanleg van beton- en asfaltwegen is een budget uitgetrokken van 8 miljoen. Een uitgebreid dossier als het dampoortkwartier betreft 18 straten en wordt beraamd op 4,1 miljoen. Er komen nieuwe rioleringen, mooie voetpaden en veilige fietspaden. Er is ook aandacht voor bomen, groen, ontharding en banken langs de wandelpaden. Heraanleg zijn geen quick wins in onze stad. We nemen een straat of buurt stevig onder handen en denken aan ieder element die ons dichter brengt bij een betere, veiligere en gezondere stad om in te leven.” Het voetpadenplan betreft 3,3 miljoen euro, fietssuggestiestroken krijgen 1 miljoen euro toegeschreven. “Ook het openbaar vervoer verdient onze aandacht. 1,6 miljoen euro zal het vervoerregioplan ondersteunen en garandeert een goede aanleg van onze bushaltes”, aldus Van Volcem.

3. Cultuur

Brugge: dat is historische cultuur en rijkdom. Logisch dan ook dat een stevige hap uit de investeringen van deze legislatuur daar belandt. Zo wordt er in het erfgoeddepot van de stad 7,1 miljoen euro gepompt. De restauratie van het conservatorium bedraagt 5,6 miljoen. Het concertgebouw ontvangt een investeringssubsidie van maar liefst 4,6 miljoen euro. “Daarbij komen ook de investeringen voor de voorbereidende werken voor de theaterzaal de Biekorf, goed voor 1,9 miljoen. Tot slot is er de herinrichting van het Sint-Janshospitaal: goed voor 1,8 miljoen euro”, duidt de schepen van Financiën.

4. School en Vrije Tijd

De grootste hap die onder ‘Vrije Tijd’ valt, moet wel de Brugse zwembaden zijn. 17,3 miljoen euro wordt hiervoor aangewend. “Met het gebouw de Xaverianen en haar omgeving combineert Stad Brugge de begrippen sport, ontspanning en ontmoeting met milieubewust, uitnodigend en toegankelijk. Polyvalent actief in onze Brugse samenleving is er ruimte voor indoor-en outdoorsport, cultuur en een bibliotheek met de nodige fiets- autoparkeerzones. De totale kostprijs wordt geraamd op 17,5 miljoen euro, in 2020 werd hiervoor 5 miljoen euro aangewend en de komende jaren resteert nog 1,9 miljoen”, aldus Van Volcem. Ook de sportinfrastructuur in Lissewege en Koolkerke mag zich opmaken voor een investeringsoperatie van maar liefst 3,3 miljoen nog deze legislatuur. “Ook onze verenigingen worden niet in de steek gelaten de jeugdlokalen Tempelhof hebben nog een budget te goed voor de komende jaren van 1,2 miljoen euro. In 2020 werd al 0,5 miljoen aangewend voor de locatie”, legt Van Volcem verder uit. De KTA-site mag rekenen op 2,5 miljoen voor haar restauratie. De kerkfabrieken zijn dan weer goed voor een investering van 2,5 miljoen euro de komende jaren. 0,1 miljoen werd al aangewend in 2020.

Brugge

Mercedes in Brussel

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

Deze week stelt Mercedes 5 vragen in de commissies.

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

 1. Vraag om Uitleg omtrent de registratie-en schenkingsrechten bij energetische isolatie

In de vorige legislatuur werden schenkingsrechten ook verlaagd voor de onroerende goederen. De tarieven verschilden naargelang het bedrag, het verwantschap en de energetische renovatie. Zal de minister ook hier bijsturen deze legislatuur?

B. Vraag om Uitleg omtrent de onderhandse overeenkomst met betrekking tot de verlaagde registratierechten

Normaal wordt het verkooprecht bepaald door de regels die gelden op de datum van ondertekening van de onderhandse akte. Hier wordt nu van deze regel afgeweken in het voordeel van de belastingplichtige. Er dient dan echter over gewaakt te worden dat er geen potentiële discriminatie in het leven geroepen wordt tussen personen voor wie de termijn voor of na 1 september 2021 begon te lopen. Beide groepen personen waren namelijk niet op de hoogte van de nieuwe regeling, maar beide genieten een ander voordeel. Daarnaast is er ook een potentieel probleem voor personen die wel of geen opschortende voorwaarden hebben voorzien in hun overeenkomst, bv rond het bekomen van een lening. Personen die, na overleg met de verkoper, geen opschortende waarden konden verkrijgen, zien de vier maandentermijn sneller starten dan diegene die wel een opschortende voorwaarde heeft verkregen. Vervolgens riskeert er nog een discriminatie te ontstaan tussen partijen die werken met gekruiste opties. Er zijn personen die de termijn niet doen lopen en op deze manier bevoordeeld worden omdat ze het ondertekenen van een onderhandse overeenkomst hebben omzeild.

Volg de commissie hier op 19/10 om 13u30:

Commissie Wonen

 1. Vraag om uitleg omtrent de niet-opname van de huurpremie

In 2020 hadden ongeveer 19.000 personen recht op een huurpremie in Vlaanderen. Deze premie is bedoeld voor private huurders die al meerdere jaren op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Een belangrijk instrument om wonen betaalbaar te houden voor de lagere inkomens. Nu blijkt dat slechts 9.000 personen, oftewel minder dan de helft van de rechthebbenden, een aanvraag hebben ingediend. 6.000 personen kregen uiteindelijk het positieve nieuws te horen dat hun aanvraag goedgekeurd werd.

Volg de commissie hier op 21/10 om 10u00:

Commissie Openbare Werken en Mobiliteit

 1. Vraag om Uitleg omtrent Clean Power for Transport

In mei lanceerde de minister een projectoproep voor semi-publieke laadinfrastructuur in uitvoering van het plan Clean Power for Transport. Projectvoorstellen konden worden ingediend tot 1 september 2021. Op 27 mei voerden we hierrond een interessant debat naar aanleiding van enkele gekoppelde vragen om uitleg. Daarbij kaartte Mercedes onder andere de bezorgdheden aan die de Europese Rekenkamer had geuit met betrekking tot verschillende laadsystemen die er in omloop zijn. Voor (buitenlandse) bestuurders van elektrische voertuigen is het bijzonder moeilijk om te weten waar laadinfrastructuur voorhanden is, welke werkwijze en welke tariefstructuur gehanteerd wordt.

B. Vraag om uitleg omtrent de terugkeer van de files na corona

Het afgelopen jaar hebben we al veel discussies gevoerd over de mobiliteit na corona. Hoe kunnen we de positieve evoluties van het afgelopen anderhalf jaar behouden (forse toename fietsgebruik) én de negatieve gevolgen (daling gebruik openbaar vervoer) tegengaan? Het zal meer vergen dan een imagocampagne om de reiziger opnieuw te overtuigen van de voordelen van het openbaar vervoer. De uitrol van flexibele abonnementen, die beter zijn aangepast aan het hedendaagse verplaatsingsgedrag, is hiertoe al een belangrijke stap.

Volg de commissie hier op 21/10 om 14u00:

Brugge Financiën Schepen

Stad Brugge realiseert historisch lage schuld

De financiële inspanningen van de Stad Brugge zijn niet zonder resultaat. De Brugse stadsschuld staat op zijn laagste peil sinds 30 jaar, ondanks een financieel veeleisende coronacrisis. “Als schepen van financiën van de Stad Brugge probeer ik de schulden van de stad af te bouwen zodat er meer ruimte ontstaat om te investeren” gaf Mercedes Van Volcem (Open VLD Plus) aan.

Uit de jaarrekening van 2020 kunnen we opmaken dat Brugge tot de financieel gezondste centrumsteden behoort en enkel Turnhout voor moet laten. De Brugse stadsschuld beslaat nu 68 miljoen euro of 814 euro per persoon. In vergelijking met 1990 was de schuld nog 214 miljoen euro.

Het blijft gevaarlijk om schulden geïsoleerd te bekijken en als maatstaf te gebruiken voor de financiële gezondheid van de stad. “‘Een gemeente met amper schulden is niet altijd goed bezig, daarom koppelen we een lage stadsschuld met een hoge investeringsgraad” aldus schepen Van Volcem. “Er staan heel veel nieuwe projecten op het programma en we investeren meer dan 350 miljoen euro”

Investeringen

Onze focus was tijdens de coronacrisis gericht op de getroffen sectoren. Zo hebben we de terrasbelasting van 2020 en 2021 niet geïnd, de maatregel moet extra zuurstof geven aan de horeca in de stad. Daarnaast zijn we ook van plan om verder succesvolle evenementen te blijven organiseren. Zo kon Brugge het WK tijdrijden naar de stad lokken en hiermee de stad op wereldkaart zetten. Ten slotte komt er ook een nieuw museum, maar ook bossen, bomen, parken, wegen, rioleringen en bloemen.

Teamspirit

“We doen het goed, de schwung en daadkracht kan je zien in deze cijfers”, klopt Van Volcem op de borst van de bestuursploeg. “Er is een goeie ploeg en er heerst teamspirit. We doen wat goed is voor de Bruggeling en laten elkaar de ruimte om dingen te realiseren. Zo gaat het ook vooruit. En deze ingesteldheid zullen we ook nodig hebben om deze nakende crisis aan te pakken.”

Brugge

Brugse stadsfinanciën rekenen af met 23 miljoen euro corona-impact

Historisch lage stadsschuld van 68 miljoen euro

“Ik ben streng en in coronatijden levert dat soms spanning op.  Ik probeer consequent te zijn en geef het geld van de belastingbetaler niet zomaar weg”, aldus schepen Mercedes Van Volcem

BRUGGE – De Brugse stadsfinanciën zijn nog steeds op orde. Ondanks mininkomsten en meeruitgaven kan de stad in 2020 beter afkloppen dan verwacht. “Dat is te danken aan de vertraging die er zat op de investeringsuitgaven. Ook exploitatiekosten verminderden en we kregen een compensatie voor diverse uitgaven vanuit de hogere overheid”, zegt schepen van financiën Mercedes Van Volcem.

“Ik communiceer niet vaak over de cijfers omdat ze de mensen niet boeien, ik werk daar hard aan in stilte met een zeer nauwgezet en sterk team.  De geldbeugel vasthouden in slechte tijden is niet makkelijk. Van nature zegt elke bestuurder graag ja op vragen op nieuwe voorstellen.  Toch is het mijn taak het budget te bewaken en vaak nee te zeggen.  Het is mijn plicht om nee te zeggen als er geen budget is.  Als je financieel gezond wil blijven dan is het belangrijk dat je de kosten reduceert, de investeringen goed uitkiest en maakt dat er voldoende inkomsten zijn. “

“Toen ik startte was er nog 14 miljoen euro in het toekomstfonds, maar die zal op zijn eind deze legislatuur.  Dat is normaal als je voor 354 miljoen euro investeert.  Een historische stad heeft net nood aan vernieuwing en investeringen. Brugge zal klaar zijn voor de toekomst : een nieuw museum, een nieuw congresgebouw, nieuwe straten en pleinen, de Ronde van Vlaanderen die hier opnieuw start, nieuwe ondergrondse parkeerplaatsen onder het Zand, Ezelstraat en het Beursplein,  …. en hopelijk ook een nieuw stadion al is dat laatste dossier geen walk in the park”, klinkt het bij de schepen.

Ontvangsten

De stad inde in 2020 een bedrag van 93,3 miljoen euro aan aanvullende personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing (dat wordt geïnd via de hogere overheid) en dat was 5,8 miljoen euro minder dan voorzien. 

De Gemeentebelastingen zorgden voor 11,3 miljoen euro. Dat was 0,6 miljoen euro minder dan geraamd.   De Gemeentebelastingen belopen 11,3 procent van de totale ontvangsten van de stadskas en deze worden 0,32 procent door de inwoner gespijsd. De bezoekers voorzien voor 37 procent. Bovendien zal deze milieutaks, betaald door de inwoners, gehalveerd worden in 2023 en 2023 en afgeschaft worden in 2024.

Samen belopen de inkomsten uit belastingen in onze stad  104,6 miljoen euro.   

De opbrengsten uit de werking van de stad belopen 23,1 miljoen euro: parkeergelden, crematies, concessies, vuilniszakken, musea, vaartochtjes… De opbrengsten uit werking van het OCMW belopen 21,6 miljoen euro.

De stad ontvangt tevens werkingssubsidies van de hogere overheid (zoals gemeentefonds, middelen voor onderwijspersoneel, ….) ten belope van 150 miljoen euro. Meer bepaald ontvangt de stad 136,1 werkingsubsidies waaronder 81,6 miljoen euro uit het Gemeentefonds en 23,9 miljoen euro voor onderwijzend personeel, ….Het OCMW ontvangt 13,9 miljoen euro subsidies waarvan 8 miljoen euro voor leefloon.

Uitgaven

De stad geeft ook werkingsubsidies ten belope van 83,1 miljoen euro : 30 miljoen euro aan de politie, 16 miljoen euro aan het OCMW en 22 miljoen euro aan zorgbedrijf Mintus alsook 9 miljoen euro voor de werking van de brandweer.

Stadsschuld en investeringen

De stad heeft eind 2020 een historisch lage stadsschuld.  De leningen zijn gedaald tot 68 miljoen euro.  Dat is uitzonderlijk laag in vergelijking met steden als Gent en Antwerpen.  De schuld per inwoner is gedaald naar 577 euro per inwoner.  Anno 1990 had Brugge nog een stadsschuld van 214 miljoen euro (dat is drie maal zo veel). “Ik ben op dat vlak heel voorzichtig en conservatief. Ook de exploitatiekosten moeten onder controle gehouden worden en een kerntakendebat is bezig.  Als je exploitatiekosten de pan uitswingen dan kan je niet lenen en niet meer investeren”, aldus Van Volcem.

We hebben in 2019 en 2020 (deze legislatuur) nog niet geleend en dat was een bewuste keuze.  Velen stellen nu lenen, maar we verkozen als stadsbestuur om dat niet te doen”, stelt Van Volcem Mercedes (open VLD plus), “Vandaag moet je betalen voor geld op je rekening bij de bank.  Hoe minder exploitatiekosten, hoe meer we straks kunnen investeren. We investeren dan ook op een nooit gezien niveau. We investeren tot 3000 euro per inwoner deze legislatuur.

Corona

“Ik ben streng en in coronatijden levert dat soms spanning op.  Ik probeer consequent te zijn voor elke collega inzake beleid (binnen budget blijven) en geef niet het geld van de belastingbetaler zomaar weg.  Ik kreeg uit diverse sectoren vragen en waar dit mogelijk was hebben we de belastingen afgeschaft, uitstel verleend en ook relancemaatregelen uitgedokterd.  Je moet ook voor iedereen hetzelfde doen in dezelfde omstandigheden.  In corona geven we adem telkens waar dit kan.  Op het openbaar domein door grotere terrassen te geven, door afbetalingsplannen toe te staan, taksen te verminderen en het OCMW kreeg ook extra steun dit jaar via sociale relance maatregelen. Al geloof ik dat velen die hard werken het vandaag ook moeilijk hebben.  Het einde is in zicht hoop ik, tijd dat Brugge opnieuw de oude wordt.  De zwanen zitten al opnieuw op het water, straks mogen we met tien buiten zitten en op 8 mei heffen we het glas op het terras”, klinkt het bij Van Volcem.

Geen tijd voor hoera, want er staan ons nog moeilijke financiële tijden te wachten.  Ook het effect van 2020 zal blijken in de rekening van 2021.  “Als het publieke leven stil valt, dan vallen ook grotendeels de stadsinkomsten weg.  Elke maand lockdown is 2 miljoen euro minder inkomsten, zegt Van Volcem.   Als je dit twaalf maanden moet volhouden is dat 24 miljoen euro.  Dat is tien procent van onze inkomsten.  Dat is veel, want 70 procent van de uitgaven staat vast (de helft van ons budget gaat naar personeel en toelagen voor politie, ocmw, mintus ..) met 30 procent van het andere budget moet je alle beleid doen en investeren.  Als van dat budget 10 procent wegvalt dan is dat een derde van wat je kan doen of niet kan doen”, legt de schepen uit.

Daarbij stipt Van Volcem aan: “In onze stad hebben we geen personeel technisch werkloos gesteld hoewel we daar tussenkomst voor konden krijgen van de federale overheid.  We kozen om iedereen aan de slag te houden zonder wedde verlies en ik ben onder de indruk van hoe flexibel onze ambtenaren zich hebben ingezet voor het vaccinatiecentrum, rond dragen van maskers,  opbellen bij eenzaamheid en hoe warm onze stad is.”

In 2020 was de impact van corona 23 miljoen euro.  Toch kon Brugge goed afsluiten omdat er vertraging was op de realisatiegraad van de investeringen en de exploitatieuitgaven minder groot worden door lockdown werking (brandstof, …).

Cijfers in concreto

Er waren 5,3 miljoen euro extra uitgaven. Er waren 17,7 miljoen euro mininkomsten en 14,9 miljoen euro operationele mininkomsten. Daarnaast werden er 4,3 miljoen minopbrengsten genoteerd door 650.000 minder bezoekers in de musea. En ook de bootjes op de reitjes brachten 2,2 miljoen euro minder op. “Ook op onze parkeermogelijkheden boetten we stevig in. Daar liepen we 4,4 miljoen mis bij het bovengrond parkeren en 1,9 miljoen mininkomsten van het ondergronds parkeren. Ook de verblijfsbelasting bracht 3,1 miljoen euro minder op. Daarbij komen nog eens 8 miljoen euro fiscale mininkomsten, gemeentebelastingen (-4,8 miljoen euro) en de fiscale steunmaatregelen die we goedkeurden die -2,9 miljoen betekenen voor onze stadskas. De aanvullende personenbelastingen zijn goed voor 300.000 euro. 5,2 miljoen euro kregen we van de hogere overheid. Daarnaast konden onze Bruggelingen rekenen op 7,4 miljoen euro steunmaatregelen en 0,8 miljoen euro aan extra uitgaven inzake mondmaskers.

De weg uit de crisis is de weg van de investeringen. 

We investeren deze legislatuur 354 miljoen euro en dat is ook ongezien.   Een tweede weg is Brugge opnieuw laten leven en bruisen. Zodra reizen en sociale contacten opnieuw mogelijk zijn, zal Brugge meer gegeerd zijn dan ooit.  Ik hoop dat vooral ook winkels kunnen overleven want deze hebben naast hun grote huur ook hun grote stock en aankopen. 

De stad kent mininkomsten door minder bezoekers.  Van alle belastingen is het vooral de bezoeker die ze betaalt : verblijfstaks, bootjes, parkeren, koetsen… Terrastaks werd ook gehalveerd en dit jaar afgeschaft tot november.  Wie een stuk openbaar domein uitbaat moet die ook betalen, dat is een gunst maar in coronatijd maakten we daarvoor een uitzondering. 

De inwoner zelf betaalt onroerende voorheffing en opcentiemen op de personenbelasting en ook milieubelasting maar deze laatste wordt gehalveerd in 2022 en 2023 en in 2024 afgeschaft. 

Handelaren steunen

Er zijn in Brugge meer dan 15000 mensen met een handelszaak of onderneming.  Sommigen zagen opportuniteiten en andere kregen zware klappen.  Uit de cijfers blijkt dat 1 op 4 ondernemingen getroffen is.  De steun aan horeca en ondernemingen moet van de Vlaamse en Federale overheid komen, wij innen van hen ook geen inkomsten (BTW en VN belasting gaat naar hogere overheid).

“Als stad kunnen we het niet aan om hen  financieel te ondersteunen ondersteunen, we kunnen alleen vrijstellen van taksen. Stel dat je 8000 mensen een bedrag van 1000 euro geeft dan kost dit de stad 8 miljoen euro en dan moet je eigenlijk ook aan de technisch werklozen dat bedrag geven.  De stad kan dit niet aan.  Onze werking zou in het gedrang komen”, aldus de schepen van Financiën.


De impact voor de stad is veel groter dan enkel de steunmaatregelen en de preventieve middelen. Er zijn heel wat inkomstendervingen.

Voornamelijk de toeristische sector kreeg het zwaar te verduren wat ook meteen een impact heeft op de inkomsten voor de stad, zegt Van Volcem (schepen van financiën): In vergelijking met de vooropgestelde budgetten 2020

 • Musea : de Brugse musea brachten bijna 4,35 miljoen euro minder op. De Brugse musea noteerden ruim 70% minder bezoekers in 2020 (±250.000 bezoekers)  in vergelijking met 2019 (±900.000 bezoekers).
 • De Bootjes: Ook de andere toeristische topattractie – de vaartochtjes op de Reitjes kregen het financieel zwaar te verduren. Er werden ongeveer 80% minder tickets verkocht in 2020 (257.371 tickets) in vergelijking met 2019 (1.275.440 tickets). Dit vertaalt zich in een minopbrengst van ± 2,6 miljoen euro ten opzichte van het topjaar 2019 en 2,25 ten opzichte van het budget 2020.

 • Citytaks : De overnachtingen lagen bijna 75% lager voor de eerste semester 2020 (235.839 overnachtingen) in vergelijking met de eerste semester 2019 (940.495 overnachtingen) of een minopbrengst van de logiestaks van 1,35 miljoen euro. De aanslagbiljetten voor de tweede semester van 2020 worden pas verwerkt in 2021 en hebben geen impact op de jaarrekening van 2020 maar de geraamde impact van corona is 3,1 miljoen voor het hele jaar 2020.

 • Parkeren bovengronds : Op het vlak van parkeren was het in 2020 heel wat kalmer dan vorig jaar, meer bepaald bracht het bovengronds parkeren 4,2 miljoen euro minder op.
 • Er werden ±35% minder parkeerboetes uitgeschreven ten opzichte van 2019 (2020: 46.722 ; 2019: 71.826) wat ongeveer overeenkomt met een minderopbrengst van ±1,1 miljoen euro

(dat is op zich positief, want we zijn niet voor boetes natuurlijk)

*De parkeergelden zelf liggen ook een stuk lager: ten opzichte van de ramingen uit het initieel budget 2020 bracht het bovengronds parkeren ongeveer 3,3 miljoen euro minder op.

 • Parkeren ondergronds bracht 1,9 miljoen euro minder op. De impact wordt gespreid opgenomen in de rekening 2020 (0,6 miljoen) & 2021 (1,25 miljoen) conform de vigerende concessieovereenkomst met Interparking.
 • Andere stadsdiensten (jeugd, sport, cultuurcentrum, bibliotheek, bevolking,…) kregen ook mininkomsten te verduren. De impact wordt daar op om en bij 2,1 miljoen geschat ten op zichte van het initiële meerjarenplan 2020.

2.Op fiscaal vlak werden heel wat(18)  steunmaatregelen beslist om en bij de 2,9 miljoen euro voor o.a:

Fiscale en financiële steunmaatregelenBedrag
1. De belasting op het economisch gebruik van bedrijfsruimte werd geschrapt voor 20201.510.000
2. Financiële ondersteuning tot maximaal 2000 euro per logiesverstrekker – subsidie in 2021300.000
3. Terrastaks gehalveerd voor periode juni – oktober 2020 en volledig vrijgesteld voor november 2020 tot en met maart 2021 (en nadien tot oktober 2021)389.000
4. Halvering  retributie voor taxi’s en individueel bezoldigd personenvervoer 2020120.000
5. Tijdelijke uitbreiding ‘shop and go’-systeem tot 31/12/2020 en tijdelijke korting voor P-card+ houders tot 31/10/2020197.919
6. Vrijstelling vertoningen en vermakelijkheden voor eerste 24.000 tickets private musea100.000
7. Er wordt een tariefvermindering van 10/12de voorzien op de standplaatsen voor bootjes, huurkoetsen en huurauto’s in 202198.254
8.Verminderen standplaatsen voor verkoop van frites en gebak op de markt met 3/12den voor 202062.500
9. Halveren standgeld markten voor september tot december 202060.000
10. Commerciële huur voor juni 2020 werd met 50% vrijgesteld en de rest van 2020 met 10% verlaagd.48.000
11. Horecaconcessies vrijgesteld voor juli / augustus & vanaf oktober tot heropening horeca in 2020/202112.868
12. Vrijstelling voor het verspreiden van reclamedrukwerk voor lokale handelaars voor 6 bedelingen met vast redactioneel gedeelte10.000
13. De belasting op verkoopskramen wordt verminderd met 50% voor 20205.750
14. De belasting op excursies werd gehalveerd voor 20205.062
15. Ter beschikking stellen ticketen musea aan toerisme
16. Tijdelijk grotere horecaterrassen toestaan voor de social distancing
17. Winkels aanmoedigen om te openen op zondag in 2020
18. Aangepast debiteuren & crediteurenbeheer
Totaal2.919.353

  (*) Een aantal van deze steunmaatregelen zullen pas zichtbaar zijn in de rekening 2021.

 • Naast bovenstaande steunmaatregelen brachten heel wat gemeentebelastingen minder op, bovenop de minderopbrengsten door de talrijke steunmaatregelen:
 • Minder inkomsten marktkramers: 0,2 miljoen
 • Minder inkomsten vertoningen (private musea): 0,3 miljoen (* in rekening 2021)
 • Minder inkomsten terrassen: 0,2 miljoen
 • Minder inkomst reclamedrukwerk: 1 miljoen
 • Minder verblijfsbelasting: 3,1 miljoen (waarvan 1,4 in rekening 2020)

3. Meer steun via subsidies goedgekeurd in 2020

Het stadsbestuur besliste tevens om een bijkomende financiële ondersteuning aan te bieden.

 • Logies : hotels, Ben B  en vakantiewoningen (fiscale steunmaatregel)

Er kan een subsidie aangevraagd worden tot maximaal 2000 euro per logiesverstrekker. De logiestaks voor de 2de semester 2020 wordt pas in 2021 verwerkt en verstuurd tot 2000 euro per jaar. Hiervoor werd een bedrag uitgetrokken van 300.000 euro.  De subsidie zal uitbetaald worden in de loop van 2021.

 • Er werd door de stad een noodfonds opgericht waarbij 0,9 miljoen euro werd uitgetrokken voor sport, jeugd & culturele verenigingen. Hiervan werd ongeveer 0,4 miljoen uitbetaald 2020, het restsaldo wordt de komende jaren uitbetaald.
 • De stad kende 2 miljoen euro aan het OCMW toe voor Sociale relance. Deze budgetten dienen o.a. voor:

4. Geen technische werkloosheid

Het stadsbestuur besliste om geen technische werkloosheid in te roepen. De werknemers werden flexibel op diverse plekken in de stad ingezet. Zo ging schoonmaakpersoneel bijspringen in de woonzorgcentra, sprongen collega’s bij in diensten die net drukker bevraagd werden omwille van corona of hielpen ze mee in de triageposten etc…

5. Inkomsten via hogere overheden corona gerelateerd

Als stad konden we gelukkig zelf ook rekenen op steun van de hogere overheden:

Subsidie voor armoedebestrijding & consumptiebonnen (0,45 miljoen)

De Vlaamse Regering besliste om de lokale besturen een subsidie toe te kennen ter ondersteuning van kwetsbare doelgroepen. Met die financiële aanmoediging hoopt de Vlaamse Regering enerzijds de koopkracht te verhogen van de huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden en zich daardoor in specifieke noodsituaties bevinden. Anderzijds wenst men de lokale economie die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis via een krachtige lokale impuls te versterken.

Tussenkomst Vrije tijd: cultuur, jeugd en sport  (1,7 miljoen)

De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan besliste de Vlaamse Regering om 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Van dit bedrag kwam ongeveer 1,7 miljoen bij Brugge terecht.

De stad engageerde zich reeds vóór het ontvangen van deze subsidie om de gebudgetteerde toelagen in 2020 uit te betalen ondanks het feit dat heel wat evenementen of activiteiten omwille van corona niet konden doorgaan.  Juridisch gezien was dit omwille van overmacht niet nodig, maar de stad wou de organisatoren niet in de kou laten staan en besloot hun gemaakte kosten toch te vergoeden. De helft van de 1,7 miljoen euro werd gebruikt om deze reeds uitbetaalde uitgaven te compenseren. De andere helft, ±0,9 miljoen euro kwam in een noodfonds vrije tijd terecht waar zowel sport, jeugd als culturele verenigingen die aangetoonde verliezen leden omwille van corona aanspraak konden op maken.

Noodfonds Musea (2,8 miljoen)

Door het verbod op publieke activiteiten tijdens de coronacrisis kreeg ook de stad te kampen met een onevenwicht tussen kosten en inkomsten. Met een bijkomende subsidie probeert de Vlaamse Regering dit onevenwicht gedeeltelijk te compenseren. De verliezen voor de Brugse stadsmusea alleen bedragen bijna 4,5 miljoen euro.  Van dit bedrag werd ook 1,8 miljoen euro gereserveerd voor BRUSK

Diversen

Daarnaast kreeg de stad nog een tussenkomst voor het organiseren van noodopvang voor kinderen in de schoolvakanties en de mondmaskers voor 0,2 miljoen euro .

6. Conclusie

De impact m.b.t. 2020 bedraagt ongeveer 23 miljoen euro. Waarvan ±17,6 miljoen verwerkt zit in de Brugse stadsrekening 2020. 5,4 miljoen wordt verwerkt in de rekening 2021 (hoofdzakelijk de afrekening Interparking 1,3 en de logies 2de semester 2020 1,7 miljoen)

7. Hoe vangen we deze plotse tekorten op om toch een positieve rekening voor te leggen

Alles verrekend zal de Corona-crisis Brugge zeker 23 miljoen euro gekost hebben aan minderontvangsten, extra uitgaven en de talrijke goedgekeurde steunmaatregelen in 2020

Als schepen van Financiën heb ik dit allemaal zeer nauwgezet opgevolgd en hebben we bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan in september meteen ingegrepen.

We verwerkten ruim 17 miljoen euro van de verwachte impact in de eerste aanpassing van het meerjarenplan vorig jaar in september. Hierdoor konden we een catastrofistisch jaarrekening 2020 vermijden en bleef de impact bij de jaarrekening 2020 beperkt.

In de maand december hebben gewerkt met voorlopige twaalfden en was er een strak regime sedert juni inzake meeruitgaven.

Exploitatie

De minontvangsten en meeruitgaven konden ook gecompenseerd worden doordat er minder werd uitgegeven dan voorzien als exploitatiekost (oa aanwervingen werden uitgesteld, elektriciteit was goedkoper, minder benzine, minder beheerkosten, …).  Er werd 18 miljoen euro minder besteed dan gebudgetteerd en 3 miljoen euro minder ontvangen (15 miljoen)

Investeringen

De investeringen kenden ook wat vertraging.  Er werd ongeveer 47,9 miljoen geïnvesteerd, dit is eens een realisatiegraad van 47,5 procent.  De voornaamste realisaties in 2020 zijn:

 • 12,25 miljoen Beurs- en congrescentrum
 • 10,6 miljoen vernieuwen openbare verlichting
 • 7,4 miljoen openbaar domein o.a.:
  • 1,1 mio euro heraanleg beton 90%
  • 714k heraanleg asfaltwegen 97%
  • 662k inzet van aannemers voor infrastructuurwerken 89%
  • 558k raamcontract mobiliteitsingrepen 64%
  • 531k Katelijnestraat en Arsenaalstraat 68%
  • 354k actieplan boomaanplant (boomverjonging) 69%
  • 308k Astridpark 81%
  • 287k fietspaden Slachthuisstraat – St-Pieterszuidstraat 87%
  • 252k zitgelegenheid openbaar domein (tafels, banken, picknickbanken, …) 40%
  • 161k Werfplein 79%
  • 125k Vaartstraat 84%
  • 91k vernieuwen/uitbouw bloembakken één- en tweejarigen 73%
  • 83K Verspreid over de diverse sportparken worden voorzien en vernieuwd, op basis van de noden: drainage terreinen, schuilhuisjes, dugouts, staantribunes, omheining, voetpaden, doelen, netten…49%
  • 81k buurttuin Zwankendamme 101%
  • 66k Karel de Floustraat 82%
  • 58k vervanging speeltoestellen 59%
  • 46k Veltemparking 74%
  • 29k Langerei parking bomen 100%
  • 28k sportpark Dudzele
  • 12k Kleinschalige groenelementen: plantvakken, vensterbankgroen, geveltuintjes, groendaken, tegeltuintjes, drijftillen, blmoemen aan straatverlichting…100%
 • 5,63 miljoen afwerking Xaverianen
 • 3,6 miljoen strategische aankopen o.a.:
  • De Blankenbergse Dijk (uitbreiding Sint-Pietersplas) 0,88
  • Hoeve Veltem  1,4
  • Grond Male 1,3
  • De stad tekende ook reeds compromis voor de Boninvest, de site van de Lijn en de uitbreiding van de Gulden Kamer.
 • Nieuwe jeugdlokalen Tempelhof 0,5 miljoen
 • Renovatie hoogspanningscabines stadsgebouwen 0,5 miljoen

Vele projecten kenden ook vertraging onder andere door de lockdown,  uitval van personeel bij aannemers inzake corona … Vertraging is evenwel geen afstel.  Veel van de budgetten werden overgezet naar 2021.

8. Historische lage stadschuld

“Brugge had nooit zo weinig schulden en de schuld per inwoner is gedaald tot 577 euro per inwoner”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

In 2020 werden geen leningen opgenomen, hiermee daalt onze uitstaande stadsschuld (exclusief OCMW & leasings) tot een historisch laagtepunt: 68,2 miljoen euro eigen gemeenteleningen.  Dit is een historisch lage schuld.  Brugge had nooit zo weinig schulden en de schuld per inwoner is gedaald tot 577 euro per inwoner.   Na Turnhout is dat het laagste cijfer van alle centrumsteden. Normaal was een budget van 15 miljoen euro aan nieuwe leningen voorzien bij de stad.

Aangezien er een negatieve rente is bij cashpositie, koos de stad ervoor haar liquide middelen bewust te beheren en binnen de groep (politie of OCMW) bij te springen.  Op die manier zijn er minimale intresten aangerekend geworden.

OPMERKING: dit is exclusief leasings en ocmwschuld

 schuld (mio euro)ontvangsten (mio euro)schuld ratio
1990214.273.878  
1995196.640.134  
2001144.909.545  
2002137.803.317156.499.0210,88
2003123.611.931166.881.6310,74
2004119.697.934173.740.8940,69
2005116.297.033175.078.4080,66
2006112.695.878190.452.3660,59
2007111.877.611189.334.0860,59
200894.723.597196.917.8710,48
(b200981.400.780205.743.3530,40
201094.444.832205.732.0720,46
201194.831.099212.079.6680,45
201297.641.576215.078.6590,45
201399.179.006220.736.2170,45
201493.390.619248.835.6120,38
201588.062.091248.517.6660,35
201678.529.837249.436.4660,31
201781.978.975250.108.4140,33
201886.157.775265.791.5160,32
201977.401.556274.727.8650,28
202068.244.533272.738.1180,25

OPMERKING: dit is exclusief leasings en ocmwschuld

OPMERKING: dit is exclusief leasings en ocmwschuld

* recentere cijfers van de overige centrumsteden zijn nog niet beschikbaar / dit is exclusief leasings en ocmwschuld

9. Toelagen aan politie en OCMW en Mintus werden niet verminderd

De stad kwam ±16 miljoen euro tussen in de werking van het OCMW

De stad betaalde een werkingstoelage van ±21 miljoen aan Mintus

De stad betaalde een werkingstoelage van ±30 miljoen euro voor de politie

De stad betaalde een werkingstoelage van ±9,1 miljoen euro voor de hulpverleningszone 1.

10. Tegenvallers

De grootste tegenvaller was uiteraard corona & de daarmee samenhangende inkomstendervingen.
Los van Corona brachten de opcentiemen op de onroerende voorheffing ±3 miljoen euro minder op. Dit is gevolg van een ingewilligd bezwaar dat een Brugs bedrijf (Fluxys) had ingediend bij de Vlaamse belastingdienst inzake materieel & outillage.

11. Meevallers

Naast de broodnodige financiële steun van de hogere overheden zoals het museaal noodfonds (2,8 miljoen euro) en het noodfonds Vrije tijd (1,7 miljoen euro), brachten ook de aanvullende personenbelastingen ongeveer 1 miljoen euro extra op.
Ook het gemeentefonds bracht 0,2 miljoen euro meer op dan voorzien, net zoals de compensatie Dode die ruim 0,2 miljoen euro extra opbracht.

12.Rekening en impact corona in 2021

We moeten uiteraard de mininkomsten voor 2021 ramen dit is moeilijk en elke dag afwachten.  We blijven dit nauwgezet opvolgen aan de hand van maandelijkse prognoses en bewaken zo de financiële gezondheid op lange termijn. Heel ruw ramen we de impact op ongeveer 2 miljoen euro per maand voor 2021.

Brugge

Tentoonstellingshal met belevingspark: een sterk staaltje stadshernieuwing

BRUGGE – BRUSK: een Brugs museumverhaal met Vlaams randje met een natuursausje. “We gaan een mooi toekomstverhaal tegemoet met BRUSK. De museumhal zal omgeven worden door natuur: een groen belevingspark en de Eeckhoutrei die we in ere herstellen”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

De schepen bij een deel van de maquette van het nieuwe museum BRUSK.

Het gaat om een site van in totaal wel 20.000 vierkante meter die aantrekkelijk zal ingericht worden en opengesteld voor het grote publiek. Naast de evidente basisfuncties voor het publiek en collecties die er tentoon gesteld worden, zal er ook ingespeeld worden op andere behoeftes. “Zo willen we een zinnenprikkelende deugddoende parkbeleving creëren in onze binnenstad. Openbare ruimte die ter ieder zijn beschikking zal staan. Dat is zonder twijfel de grootste troef die het museumproject in zich heeft: een grote nieuwe publieke zone die zuurstof geeft aan het hart van onze stad”, aldus Van Volcem. De site is vandaag nog een privé-aangelegenheid, maar weldra zal ze elke Bruggeling en bezoeker van onze stad niet onberoerd laten. 

Eeckhoutrei

Ook de wateraderen in de stad zullen herontdekt worden aan het museum. In de achtertuin van de Kapel van de Cistjes ligt nu de doodlopende Eeckhoutrei: verdoken en ontoegankelijk. Weg van ieders aandacht. “We zullen net  zoals de Kapucijnenrei de Eeckhoutrei weer in ere herstellen en prachtig inpassen in de omliggende parkomgeving, waar het heerlijk vertoeven wordt”, klinkt het bij de schepen.

De maquette van het ontwerp en inplanting in Brugge.

De Bruggelingen krijgen er een op en top rustige belevingszone bij. “Ons stadsbestuur en ikzelf, willen dat het nieuwe project, BRUSK, gedragen wordt door onze stad en haar inwoners. We hopen dat het BRUSKpark een ontmoetingsplaats mag zijn voor hen, waar zowel Bruggelingen als bezoekers zich welkom voelen. Een stukje openbaar domein waar men thuis kan komen en rust kan vinden”, zegt Van Volcem trots.

Kunstprikkelen

Een grote investering, maar ook een noodzakelijke investering voor Brugge, haar inwoners en de toeristische uitstraling van de stad. Het doel is om van Brugge, België en ver buiten de grenzen mensen aan te trekken. Goed voor de Brugse ondernemers, maar ook een plek waar de Bruggelingen hun sociaal hart kunnen ophalen en culturele zuurstof kunnen vinden in een prachtige natuuromgeving in de stad. Kunstprikkels van tijdelijke tentoonstellingen zullen een bron van positieve energie zijn in Brugge.

Als stadsbestuur gaan we voor onze stad.

“We hebben hard gewerkt om dit project van start te kunnen laten gaan. Het is gelukt door één ding voor ogen te houden: onze stad ten dienste van haar inwoners. Ons financieel engagement daarbij zet onze stad op de kaart. Brugge staat er meer dan ooit, ook in moeilijke tijden. Ons engagement wordt gesteund door de Vlaamse regering die maar liefst 60 procent subsidieert van het project. Een bevestiging voor ons als stad: Brugge leeft tot in de toppen van onze vingers en tenen”, sluit Van Volcem af.

BRUSK: een symbiose van cultuur, beleving en natuur in Brugge.

Hieronder kan je alvast enkele beelden terugvinden van hoe BRUSK er zal gaan uitzien.