Tag Archives: Financiën

Stad Brugge realiseert historisch lage schuld

29 sep

De financiële inspanningen van de Stad Brugge zijn niet zonder resultaat. De Brugse stadsschuld staat op zijn laagste peil sinds 30 jaar, ondanks een financieel veeleisende coronacrisis. “Als schepen van financiën van de Stad Brugge probeer ik de schulden van de stad af te bouwen zodat er meer ruimte ontstaat om te investeren” gaf Mercedes Van Volcem (Open VLD Plus) aan.

Uit de jaarrekening van 2020 kunnen we opmaken dat Brugge tot de financieel gezondste centrumsteden behoort en enkel Turnhout voor moet laten. De Brugse stadsschuld beslaat nu 68 miljoen euro of 814 euro per persoon. In vergelijking met 1990 was de schuld nog 214 miljoen euro.

Het blijft gevaarlijk om schulden geïsoleerd te bekijken en als maatstaf te gebruiken voor de financiële gezondheid van de stad. “‘Een gemeente met amper schulden is niet altijd goed bezig, daarom koppelen we een lage stadsschuld met een hoge investeringsgraad” aldus schepen Van Volcem. “Er staan heel veel nieuwe projecten op het programma en we investeren meer dan 350 miljoen euro”

Investeringen

Onze focus was tijdens de coronacrisis gericht op de getroffen sectoren. Zo hebben we de terrasbelasting van 2020 en 2021 niet geïnd, de maatregel moet extra zuurstof geven aan de horeca in de stad. Daarnaast zijn we ook van plan om verder succesvolle evenementen te blijven organiseren. Zo kon Brugge het WK tijdrijden naar de stad lokken en hiermee de stad op wereldkaart zetten. Ten slotte komt er ook een nieuw museum, maar ook bossen, bomen, parken, wegen, rioleringen en bloemen.

Teamspirit

“We doen het goed, de schwung en daadkracht kan je zien in deze cijfers”, klopt Van Volcem op de borst van de bestuursploeg. “Er is een goeie ploeg en er heerst teamspirit. We doen wat goed is voor de Bruggeling en laten elkaar de ruimte om dingen te realiseren. Zo gaat het ook vooruit. En deze ingesteldheid zullen we ook nodig hebben om deze nakende crisis aan te pakken.”

Brugse stadsfinanciën rekenen af met 23 miljoen euro corona-impact

21 apr

Historisch lage stadsschuld van 68 miljoen euro

“Ik ben streng en in coronatijden levert dat soms spanning op.  Ik probeer consequent te zijn en geef het geld van de belastingbetaler niet zomaar weg”, aldus schepen Mercedes Van Volcem

BRUGGE – De Brugse stadsfinanciën zijn nog steeds op orde. Ondanks mininkomsten en meeruitgaven kan de stad in 2020 beter afkloppen dan verwacht. “Dat is te danken aan de vertraging die er zat op de investeringsuitgaven. Ook exploitatiekosten verminderden en we kregen een compensatie voor diverse uitgaven vanuit de hogere overheid”, zegt schepen van financiën Mercedes Van Volcem.

“Ik communiceer niet vaak over de cijfers omdat ze de mensen niet boeien, ik werk daar hard aan in stilte met een zeer nauwgezet en sterk team.  De geldbeugel vasthouden in slechte tijden is niet makkelijk. Van nature zegt elke bestuurder graag ja op vragen op nieuwe voorstellen.  Toch is het mijn taak het budget te bewaken en vaak nee te zeggen.  Het is mijn plicht om nee te zeggen als er geen budget is.  Als je financieel gezond wil blijven dan is het belangrijk dat je de kosten reduceert, de investeringen goed uitkiest en maakt dat er voldoende inkomsten zijn. “

“Toen ik startte was er nog 14 miljoen euro in het toekomstfonds, maar die zal op zijn eind deze legislatuur.  Dat is normaal als je voor 354 miljoen euro investeert.  Een historische stad heeft net nood aan vernieuwing en investeringen. Brugge zal klaar zijn voor de toekomst : een nieuw museum, een nieuw congresgebouw, nieuwe straten en pleinen, de Ronde van Vlaanderen die hier opnieuw start, nieuwe ondergrondse parkeerplaatsen onder het Zand, Ezelstraat en het Beursplein,  …. en hopelijk ook een nieuw stadion al is dat laatste dossier geen walk in the park”, klinkt het bij de schepen.

Ontvangsten

De stad inde in 2020 een bedrag van 93,3 miljoen euro aan aanvullende personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing (dat wordt geïnd via de hogere overheid) en dat was 5,8 miljoen euro minder dan voorzien. 

De Gemeentebelastingen zorgden voor 11,3 miljoen euro. Dat was 0,6 miljoen euro minder dan geraamd.   De Gemeentebelastingen belopen 11,3 procent van de totale ontvangsten van de stadskas en deze worden 0,32 procent door de inwoner gespijsd. De bezoekers voorzien voor 37 procent. Bovendien zal deze milieutaks, betaald door de inwoners, gehalveerd worden in 2023 en 2023 en afgeschaft worden in 2024.

Samen belopen de inkomsten uit belastingen in onze stad  104,6 miljoen euro.   

De opbrengsten uit de werking van de stad belopen 23,1 miljoen euro: parkeergelden, crematies, concessies, vuilniszakken, musea, vaartochtjes… De opbrengsten uit werking van het OCMW belopen 21,6 miljoen euro.

De stad ontvangt tevens werkingssubsidies van de hogere overheid (zoals gemeentefonds, middelen voor onderwijspersoneel, ….) ten belope van 150 miljoen euro. Meer bepaald ontvangt de stad 136,1 werkingsubsidies waaronder 81,6 miljoen euro uit het Gemeentefonds en 23,9 miljoen euro voor onderwijzend personeel, ….Het OCMW ontvangt 13,9 miljoen euro subsidies waarvan 8 miljoen euro voor leefloon.

Uitgaven

De stad geeft ook werkingsubsidies ten belope van 83,1 miljoen euro : 30 miljoen euro aan de politie, 16 miljoen euro aan het OCMW en 22 miljoen euro aan zorgbedrijf Mintus alsook 9 miljoen euro voor de werking van de brandweer.

Stadsschuld en investeringen

De stad heeft eind 2020 een historisch lage stadsschuld.  De leningen zijn gedaald tot 68 miljoen euro.  Dat is uitzonderlijk laag in vergelijking met steden als Gent en Antwerpen.  De schuld per inwoner is gedaald naar 577 euro per inwoner.  Anno 1990 had Brugge nog een stadsschuld van 214 miljoen euro (dat is drie maal zo veel). “Ik ben op dat vlak heel voorzichtig en conservatief. Ook de exploitatiekosten moeten onder controle gehouden worden en een kerntakendebat is bezig.  Als je exploitatiekosten de pan uitswingen dan kan je niet lenen en niet meer investeren”, aldus Van Volcem.

We hebben in 2019 en 2020 (deze legislatuur) nog niet geleend en dat was een bewuste keuze.  Velen stellen nu lenen, maar we verkozen als stadsbestuur om dat niet te doen”, stelt Van Volcem Mercedes (open VLD plus), “Vandaag moet je betalen voor geld op je rekening bij de bank.  Hoe minder exploitatiekosten, hoe meer we straks kunnen investeren. We investeren dan ook op een nooit gezien niveau. We investeren tot 3000 euro per inwoner deze legislatuur.

Corona

“Ik ben streng en in coronatijden levert dat soms spanning op.  Ik probeer consequent te zijn voor elke collega inzake beleid (binnen budget blijven) en geef niet het geld van de belastingbetaler zomaar weg.  Ik kreeg uit diverse sectoren vragen en waar dit mogelijk was hebben we de belastingen afgeschaft, uitstel verleend en ook relancemaatregelen uitgedokterd.  Je moet ook voor iedereen hetzelfde doen in dezelfde omstandigheden.  In corona geven we adem telkens waar dit kan.  Op het openbaar domein door grotere terrassen te geven, door afbetalingsplannen toe te staan, taksen te verminderen en het OCMW kreeg ook extra steun dit jaar via sociale relance maatregelen. Al geloof ik dat velen die hard werken het vandaag ook moeilijk hebben.  Het einde is in zicht hoop ik, tijd dat Brugge opnieuw de oude wordt.  De zwanen zitten al opnieuw op het water, straks mogen we met tien buiten zitten en op 8 mei heffen we het glas op het terras”, klinkt het bij Van Volcem.

Geen tijd voor hoera, want er staan ons nog moeilijke financiële tijden te wachten.  Ook het effect van 2020 zal blijken in de rekening van 2021.  “Als het publieke leven stil valt, dan vallen ook grotendeels de stadsinkomsten weg.  Elke maand lockdown is 2 miljoen euro minder inkomsten, zegt Van Volcem.   Als je dit twaalf maanden moet volhouden is dat 24 miljoen euro.  Dat is tien procent van onze inkomsten.  Dat is veel, want 70 procent van de uitgaven staat vast (de helft van ons budget gaat naar personeel en toelagen voor politie, ocmw, mintus ..) met 30 procent van het andere budget moet je alle beleid doen en investeren.  Als van dat budget 10 procent wegvalt dan is dat een derde van wat je kan doen of niet kan doen”, legt de schepen uit.

Daarbij stipt Van Volcem aan: “In onze stad hebben we geen personeel technisch werkloos gesteld hoewel we daar tussenkomst voor konden krijgen van de federale overheid.  We kozen om iedereen aan de slag te houden zonder wedde verlies en ik ben onder de indruk van hoe flexibel onze ambtenaren zich hebben ingezet voor het vaccinatiecentrum, rond dragen van maskers,  opbellen bij eenzaamheid en hoe warm onze stad is.”

In 2020 was de impact van corona 23 miljoen euro.  Toch kon Brugge goed afsluiten omdat er vertraging was op de realisatiegraad van de investeringen en de exploitatieuitgaven minder groot worden door lockdown werking (brandstof, …).

Cijfers in concreto

Er waren 5,3 miljoen euro extra uitgaven. Er waren 17,7 miljoen euro mininkomsten en 14,9 miljoen euro operationele mininkomsten. Daarnaast werden er 4,3 miljoen minopbrengsten genoteerd door 650.000 minder bezoekers in de musea. En ook de bootjes op de reitjes brachten 2,2 miljoen euro minder op. “Ook op onze parkeermogelijkheden boetten we stevig in. Daar liepen we 4,4 miljoen mis bij het bovengrond parkeren en 1,9 miljoen mininkomsten van het ondergronds parkeren. Ook de verblijfsbelasting bracht 3,1 miljoen euro minder op. Daarbij komen nog eens 8 miljoen euro fiscale mininkomsten, gemeentebelastingen (-4,8 miljoen euro) en de fiscale steunmaatregelen die we goedkeurden die -2,9 miljoen betekenen voor onze stadskas. De aanvullende personenbelastingen zijn goed voor 300.000 euro. 5,2 miljoen euro kregen we van de hogere overheid. Daarnaast konden onze Bruggelingen rekenen op 7,4 miljoen euro steunmaatregelen en 0,8 miljoen euro aan extra uitgaven inzake mondmaskers.

De weg uit de crisis is de weg van de investeringen. 

We investeren deze legislatuur 354 miljoen euro en dat is ook ongezien.   Een tweede weg is Brugge opnieuw laten leven en bruisen. Zodra reizen en sociale contacten opnieuw mogelijk zijn, zal Brugge meer gegeerd zijn dan ooit.  Ik hoop dat vooral ook winkels kunnen overleven want deze hebben naast hun grote huur ook hun grote stock en aankopen. 

De stad kent mininkomsten door minder bezoekers.  Van alle belastingen is het vooral de bezoeker die ze betaalt : verblijfstaks, bootjes, parkeren, koetsen… Terrastaks werd ook gehalveerd en dit jaar afgeschaft tot november.  Wie een stuk openbaar domein uitbaat moet die ook betalen, dat is een gunst maar in coronatijd maakten we daarvoor een uitzondering. 

De inwoner zelf betaalt onroerende voorheffing en opcentiemen op de personenbelasting en ook milieubelasting maar deze laatste wordt gehalveerd in 2022 en 2023 en in 2024 afgeschaft. 

Handelaren steunen

Er zijn in Brugge meer dan 15000 mensen met een handelszaak of onderneming.  Sommigen zagen opportuniteiten en andere kregen zware klappen.  Uit de cijfers blijkt dat 1 op 4 ondernemingen getroffen is.  De steun aan horeca en ondernemingen moet van de Vlaamse en Federale overheid komen, wij innen van hen ook geen inkomsten (BTW en VN belasting gaat naar hogere overheid).

“Als stad kunnen we het niet aan om hen  financieel te ondersteunen ondersteunen, we kunnen alleen vrijstellen van taksen. Stel dat je 8000 mensen een bedrag van 1000 euro geeft dan kost dit de stad 8 miljoen euro en dan moet je eigenlijk ook aan de technisch werklozen dat bedrag geven.  De stad kan dit niet aan.  Onze werking zou in het gedrang komen”, aldus de schepen van Financiën.


De impact voor de stad is veel groter dan enkel de steunmaatregelen en de preventieve middelen. Er zijn heel wat inkomstendervingen.

Voornamelijk de toeristische sector kreeg het zwaar te verduren wat ook meteen een impact heeft op de inkomsten voor de stad, zegt Van Volcem (schepen van financiën): In vergelijking met de vooropgestelde budgetten 2020

 • Musea : de Brugse musea brachten bijna 4,35 miljoen euro minder op. De Brugse musea noteerden ruim 70% minder bezoekers in 2020 (±250.000 bezoekers)  in vergelijking met 2019 (±900.000 bezoekers).
 • De Bootjes: Ook de andere toeristische topattractie – de vaartochtjes op de Reitjes kregen het financieel zwaar te verduren. Er werden ongeveer 80% minder tickets verkocht in 2020 (257.371 tickets) in vergelijking met 2019 (1.275.440 tickets). Dit vertaalt zich in een minopbrengst van ± 2,6 miljoen euro ten opzichte van het topjaar 2019 en 2,25 ten opzichte van het budget 2020.

 • Citytaks : De overnachtingen lagen bijna 75% lager voor de eerste semester 2020 (235.839 overnachtingen) in vergelijking met de eerste semester 2019 (940.495 overnachtingen) of een minopbrengst van de logiestaks van 1,35 miljoen euro. De aanslagbiljetten voor de tweede semester van 2020 worden pas verwerkt in 2021 en hebben geen impact op de jaarrekening van 2020 maar de geraamde impact van corona is 3,1 miljoen voor het hele jaar 2020.

 • Parkeren bovengronds : Op het vlak van parkeren was het in 2020 heel wat kalmer dan vorig jaar, meer bepaald bracht het bovengronds parkeren 4,2 miljoen euro minder op.
 • Er werden ±35% minder parkeerboetes uitgeschreven ten opzichte van 2019 (2020: 46.722 ; 2019: 71.826) wat ongeveer overeenkomt met een minderopbrengst van ±1,1 miljoen euro

(dat is op zich positief, want we zijn niet voor boetes natuurlijk)

*De parkeergelden zelf liggen ook een stuk lager: ten opzichte van de ramingen uit het initieel budget 2020 bracht het bovengronds parkeren ongeveer 3,3 miljoen euro minder op.

 • Parkeren ondergronds bracht 1,9 miljoen euro minder op. De impact wordt gespreid opgenomen in de rekening 2020 (0,6 miljoen) & 2021 (1,25 miljoen) conform de vigerende concessieovereenkomst met Interparking.
 • Andere stadsdiensten (jeugd, sport, cultuurcentrum, bibliotheek, bevolking,…) kregen ook mininkomsten te verduren. De impact wordt daar op om en bij 2,1 miljoen geschat ten op zichte van het initiële meerjarenplan 2020.

2.Op fiscaal vlak werden heel wat(18)  steunmaatregelen beslist om en bij de 2,9 miljoen euro voor o.a:

Fiscale en financiële steunmaatregelenBedrag
1. De belasting op het economisch gebruik van bedrijfsruimte werd geschrapt voor 20201.510.000
2. Financiële ondersteuning tot maximaal 2000 euro per logiesverstrekker – subsidie in 2021300.000
3. Terrastaks gehalveerd voor periode juni – oktober 2020 en volledig vrijgesteld voor november 2020 tot en met maart 2021 (en nadien tot oktober 2021)389.000
4. Halvering  retributie voor taxi’s en individueel bezoldigd personenvervoer 2020120.000
5. Tijdelijke uitbreiding ‘shop and go’-systeem tot 31/12/2020 en tijdelijke korting voor P-card+ houders tot 31/10/2020197.919
6. Vrijstelling vertoningen en vermakelijkheden voor eerste 24.000 tickets private musea100.000
7. Er wordt een tariefvermindering van 10/12de voorzien op de standplaatsen voor bootjes, huurkoetsen en huurauto’s in 202198.254
8.Verminderen standplaatsen voor verkoop van frites en gebak op de markt met 3/12den voor 202062.500
9. Halveren standgeld markten voor september tot december 202060.000
10. Commerciële huur voor juni 2020 werd met 50% vrijgesteld en de rest van 2020 met 10% verlaagd.48.000
11. Horecaconcessies vrijgesteld voor juli / augustus & vanaf oktober tot heropening horeca in 2020/202112.868
12. Vrijstelling voor het verspreiden van reclamedrukwerk voor lokale handelaars voor 6 bedelingen met vast redactioneel gedeelte10.000
13. De belasting op verkoopskramen wordt verminderd met 50% voor 20205.750
14. De belasting op excursies werd gehalveerd voor 20205.062
15. Ter beschikking stellen ticketen musea aan toerisme
16. Tijdelijk grotere horecaterrassen toestaan voor de social distancing
17. Winkels aanmoedigen om te openen op zondag in 2020
18. Aangepast debiteuren & crediteurenbeheer
Totaal2.919.353

  (*) Een aantal van deze steunmaatregelen zullen pas zichtbaar zijn in de rekening 2021.

 • Naast bovenstaande steunmaatregelen brachten heel wat gemeentebelastingen minder op, bovenop de minderopbrengsten door de talrijke steunmaatregelen:
 • Minder inkomsten marktkramers: 0,2 miljoen
 • Minder inkomsten vertoningen (private musea): 0,3 miljoen (* in rekening 2021)
 • Minder inkomsten terrassen: 0,2 miljoen
 • Minder inkomst reclamedrukwerk: 1 miljoen
 • Minder verblijfsbelasting: 3,1 miljoen (waarvan 1,4 in rekening 2020)

3. Meer steun via subsidies goedgekeurd in 2020

Het stadsbestuur besliste tevens om een bijkomende financiële ondersteuning aan te bieden.

 • Logies : hotels, Ben B  en vakantiewoningen (fiscale steunmaatregel)

Er kan een subsidie aangevraagd worden tot maximaal 2000 euro per logiesverstrekker. De logiestaks voor de 2de semester 2020 wordt pas in 2021 verwerkt en verstuurd tot 2000 euro per jaar. Hiervoor werd een bedrag uitgetrokken van 300.000 euro.  De subsidie zal uitbetaald worden in de loop van 2021.

 • Er werd door de stad een noodfonds opgericht waarbij 0,9 miljoen euro werd uitgetrokken voor sport, jeugd & culturele verenigingen. Hiervan werd ongeveer 0,4 miljoen uitbetaald 2020, het restsaldo wordt de komende jaren uitbetaald.
 • De stad kende 2 miljoen euro aan het OCMW toe voor Sociale relance. Deze budgetten dienen o.a. voor:

4. Geen technische werkloosheid

Het stadsbestuur besliste om geen technische werkloosheid in te roepen. De werknemers werden flexibel op diverse plekken in de stad ingezet. Zo ging schoonmaakpersoneel bijspringen in de woonzorgcentra, sprongen collega’s bij in diensten die net drukker bevraagd werden omwille van corona of hielpen ze mee in de triageposten etc…

5. Inkomsten via hogere overheden corona gerelateerd

Als stad konden we gelukkig zelf ook rekenen op steun van de hogere overheden:

Subsidie voor armoedebestrijding & consumptiebonnen (0,45 miljoen)

De Vlaamse Regering besliste om de lokale besturen een subsidie toe te kennen ter ondersteuning van kwetsbare doelgroepen. Met die financiële aanmoediging hoopt de Vlaamse Regering enerzijds de koopkracht te verhogen van de huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden en zich daardoor in specifieke noodsituaties bevinden. Anderzijds wenst men de lokale economie die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis via een krachtige lokale impuls te versterken.

Tussenkomst Vrije tijd: cultuur, jeugd en sport  (1,7 miljoen)

De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan besliste de Vlaamse Regering om 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Van dit bedrag kwam ongeveer 1,7 miljoen bij Brugge terecht.

De stad engageerde zich reeds vóór het ontvangen van deze subsidie om de gebudgetteerde toelagen in 2020 uit te betalen ondanks het feit dat heel wat evenementen of activiteiten omwille van corona niet konden doorgaan.  Juridisch gezien was dit omwille van overmacht niet nodig, maar de stad wou de organisatoren niet in de kou laten staan en besloot hun gemaakte kosten toch te vergoeden. De helft van de 1,7 miljoen euro werd gebruikt om deze reeds uitbetaalde uitgaven te compenseren. De andere helft, ±0,9 miljoen euro kwam in een noodfonds vrije tijd terecht waar zowel sport, jeugd als culturele verenigingen die aangetoonde verliezen leden omwille van corona aanspraak konden op maken.

Noodfonds Musea (2,8 miljoen)

Door het verbod op publieke activiteiten tijdens de coronacrisis kreeg ook de stad te kampen met een onevenwicht tussen kosten en inkomsten. Met een bijkomende subsidie probeert de Vlaamse Regering dit onevenwicht gedeeltelijk te compenseren. De verliezen voor de Brugse stadsmusea alleen bedragen bijna 4,5 miljoen euro.  Van dit bedrag werd ook 1,8 miljoen euro gereserveerd voor BRUSK

Diversen

Daarnaast kreeg de stad nog een tussenkomst voor het organiseren van noodopvang voor kinderen in de schoolvakanties en de mondmaskers voor 0,2 miljoen euro .

6. Conclusie

De impact m.b.t. 2020 bedraagt ongeveer 23 miljoen euro. Waarvan ±17,6 miljoen verwerkt zit in de Brugse stadsrekening 2020. 5,4 miljoen wordt verwerkt in de rekening 2021 (hoofdzakelijk de afrekening Interparking 1,3 en de logies 2de semester 2020 1,7 miljoen)

7. Hoe vangen we deze plotse tekorten op om toch een positieve rekening voor te leggen

Alles verrekend zal de Corona-crisis Brugge zeker 23 miljoen euro gekost hebben aan minderontvangsten, extra uitgaven en de talrijke goedgekeurde steunmaatregelen in 2020

Als schepen van Financiën heb ik dit allemaal zeer nauwgezet opgevolgd en hebben we bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan in september meteen ingegrepen.

We verwerkten ruim 17 miljoen euro van de verwachte impact in de eerste aanpassing van het meerjarenplan vorig jaar in september. Hierdoor konden we een catastrofistisch jaarrekening 2020 vermijden en bleef de impact bij de jaarrekening 2020 beperkt.

In de maand december hebben gewerkt met voorlopige twaalfden en was er een strak regime sedert juni inzake meeruitgaven.

Exploitatie

De minontvangsten en meeruitgaven konden ook gecompenseerd worden doordat er minder werd uitgegeven dan voorzien als exploitatiekost (oa aanwervingen werden uitgesteld, elektriciteit was goedkoper, minder benzine, minder beheerkosten, …).  Er werd 18 miljoen euro minder besteed dan gebudgetteerd en 3 miljoen euro minder ontvangen (15 miljoen)

Investeringen

De investeringen kenden ook wat vertraging.  Er werd ongeveer 47,9 miljoen geïnvesteerd, dit is eens een realisatiegraad van 47,5 procent.  De voornaamste realisaties in 2020 zijn:

 • 12,25 miljoen Beurs- en congrescentrum
 • 10,6 miljoen vernieuwen openbare verlichting
 • 7,4 miljoen openbaar domein o.a.:
  • 1,1 mio euro heraanleg beton 90%
  • 714k heraanleg asfaltwegen 97%
  • 662k inzet van aannemers voor infrastructuurwerken 89%
  • 558k raamcontract mobiliteitsingrepen 64%
  • 531k Katelijnestraat en Arsenaalstraat 68%
  • 354k actieplan boomaanplant (boomverjonging) 69%
  • 308k Astridpark 81%
  • 287k fietspaden Slachthuisstraat – St-Pieterszuidstraat 87%
  • 252k zitgelegenheid openbaar domein (tafels, banken, picknickbanken, …) 40%
  • 161k Werfplein 79%
  • 125k Vaartstraat 84%
  • 91k vernieuwen/uitbouw bloembakken één- en tweejarigen 73%
  • 83K Verspreid over de diverse sportparken worden voorzien en vernieuwd, op basis van de noden: drainage terreinen, schuilhuisjes, dugouts, staantribunes, omheining, voetpaden, doelen, netten…49%
  • 81k buurttuin Zwankendamme 101%
  • 66k Karel de Floustraat 82%
  • 58k vervanging speeltoestellen 59%
  • 46k Veltemparking 74%
  • 29k Langerei parking bomen 100%
  • 28k sportpark Dudzele
  • 12k Kleinschalige groenelementen: plantvakken, vensterbankgroen, geveltuintjes, groendaken, tegeltuintjes, drijftillen, blmoemen aan straatverlichting…100%
 • 5,63 miljoen afwerking Xaverianen
 • 3,6 miljoen strategische aankopen o.a.:
  • De Blankenbergse Dijk (uitbreiding Sint-Pietersplas) 0,88
  • Hoeve Veltem  1,4
  • Grond Male 1,3
  • De stad tekende ook reeds compromis voor de Boninvest, de site van de Lijn en de uitbreiding van de Gulden Kamer.
 • Nieuwe jeugdlokalen Tempelhof 0,5 miljoen
 • Renovatie hoogspanningscabines stadsgebouwen 0,5 miljoen

Vele projecten kenden ook vertraging onder andere door de lockdown,  uitval van personeel bij aannemers inzake corona … Vertraging is evenwel geen afstel.  Veel van de budgetten werden overgezet naar 2021.

8. Historische lage stadschuld

“Brugge had nooit zo weinig schulden en de schuld per inwoner is gedaald tot 577 euro per inwoner”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

In 2020 werden geen leningen opgenomen, hiermee daalt onze uitstaande stadsschuld (exclusief OCMW & leasings) tot een historisch laagtepunt: 68,2 miljoen euro eigen gemeenteleningen.  Dit is een historisch lage schuld.  Brugge had nooit zo weinig schulden en de schuld per inwoner is gedaald tot 577 euro per inwoner.   Na Turnhout is dat het laagste cijfer van alle centrumsteden. Normaal was een budget van 15 miljoen euro aan nieuwe leningen voorzien bij de stad.

Aangezien er een negatieve rente is bij cashpositie, koos de stad ervoor haar liquide middelen bewust te beheren en binnen de groep (politie of OCMW) bij te springen.  Op die manier zijn er minimale intresten aangerekend geworden.

OPMERKING: dit is exclusief leasings en ocmwschuld

 schuld (mio euro)ontvangsten (mio euro)schuld ratio
1990214.273.878  
1995196.640.134  
2001144.909.545  
2002137.803.317156.499.0210,88
2003123.611.931166.881.6310,74
2004119.697.934173.740.8940,69
2005116.297.033175.078.4080,66
2006112.695.878190.452.3660,59
2007111.877.611189.334.0860,59
200894.723.597196.917.8710,48
(b200981.400.780205.743.3530,40
201094.444.832205.732.0720,46
201194.831.099212.079.6680,45
201297.641.576215.078.6590,45
201399.179.006220.736.2170,45
201493.390.619248.835.6120,38
201588.062.091248.517.6660,35
201678.529.837249.436.4660,31
201781.978.975250.108.4140,33
201886.157.775265.791.5160,32
201977.401.556274.727.8650,28
202068.244.533272.738.1180,25

OPMERKING: dit is exclusief leasings en ocmwschuld

OPMERKING: dit is exclusief leasings en ocmwschuld

* recentere cijfers van de overige centrumsteden zijn nog niet beschikbaar / dit is exclusief leasings en ocmwschuld

9. Toelagen aan politie en OCMW en Mintus werden niet verminderd

De stad kwam ±16 miljoen euro tussen in de werking van het OCMW

De stad betaalde een werkingstoelage van ±21 miljoen aan Mintus

De stad betaalde een werkingstoelage van ±30 miljoen euro voor de politie

De stad betaalde een werkingstoelage van ±9,1 miljoen euro voor de hulpverleningszone 1.

10. Tegenvallers

De grootste tegenvaller was uiteraard corona & de daarmee samenhangende inkomstendervingen.
Los van Corona brachten de opcentiemen op de onroerende voorheffing ±3 miljoen euro minder op. Dit is gevolg van een ingewilligd bezwaar dat een Brugs bedrijf (Fluxys) had ingediend bij de Vlaamse belastingdienst inzake materieel & outillage.

11. Meevallers

Naast de broodnodige financiële steun van de hogere overheden zoals het museaal noodfonds (2,8 miljoen euro) en het noodfonds Vrije tijd (1,7 miljoen euro), brachten ook de aanvullende personenbelastingen ongeveer 1 miljoen euro extra op.
Ook het gemeentefonds bracht 0,2 miljoen euro meer op dan voorzien, net zoals de compensatie Dode die ruim 0,2 miljoen euro extra opbracht.

12.Rekening en impact corona in 2021

We moeten uiteraard de mininkomsten voor 2021 ramen dit is moeilijk en elke dag afwachten.  We blijven dit nauwgezet opvolgen aan de hand van maandelijkse prognoses en bewaken zo de financiële gezondheid op lange termijn. Heel ruw ramen we de impact op ongeveer 2 miljoen euro per maand voor 2021.

Tentoonstellingshal met belevingspark: een sterk staaltje stadshernieuwing

25 jan

BRUGGE – BRUSK: een Brugs museumverhaal met Vlaams randje met een natuursausje. “We gaan een mooi toekomstverhaal tegemoet met BRUSK. De museumhal zal omgeven worden door natuur: een groen belevingspark en de Eeckhoutrei die we in ere herstellen”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

De schepen bij een deel van de maquette van het nieuwe museum BRUSK.

Het gaat om een site van in totaal wel 20.000 vierkante meter die aantrekkelijk zal ingericht worden en opengesteld voor het grote publiek. Naast de evidente basisfuncties voor het publiek en collecties die er tentoon gesteld worden, zal er ook ingespeeld worden op andere behoeftes. “Zo willen we een zinnenprikkelende deugddoende parkbeleving creëren in onze binnenstad. Openbare ruimte die ter ieder zijn beschikking zal staan. Dat is zonder twijfel de grootste troef die het museumproject in zich heeft: een grote nieuwe publieke zone die zuurstof geeft aan het hart van onze stad”, aldus Van Volcem. De site is vandaag nog een privé-aangelegenheid, maar weldra zal ze elke Bruggeling en bezoeker van onze stad niet onberoerd laten. 

Eeckhoutrei

Ook de wateraderen in de stad zullen herontdekt worden aan het museum. In de achtertuin van de Kapel van de Cistjes ligt nu de doodlopende Eeckhoutrei: verdoken en ontoegankelijk. Weg van ieders aandacht. “We zullen net  zoals de Kapucijnenrei de Eeckhoutrei weer in ere herstellen en prachtig inpassen in de omliggende parkomgeving, waar het heerlijk vertoeven wordt”, klinkt het bij de schepen.

De maquette van het ontwerp en inplanting in Brugge.

De Bruggelingen krijgen er een op en top rustige belevingszone bij. “Ons stadsbestuur en ikzelf, willen dat het nieuwe project, BRUSK, gedragen wordt door onze stad en haar inwoners. We hopen dat het BRUSKpark een ontmoetingsplaats mag zijn voor hen, waar zowel Bruggelingen als bezoekers zich welkom voelen. Een stukje openbaar domein waar men thuis kan komen en rust kan vinden”, zegt Van Volcem trots.

Kunstprikkelen

Een grote investering, maar ook een noodzakelijke investering voor Brugge, haar inwoners en de toeristische uitstraling van de stad. Het doel is om van Brugge, België en ver buiten de grenzen mensen aan te trekken. Goed voor de Brugse ondernemers, maar ook een plek waar de Bruggelingen hun sociaal hart kunnen ophalen en culturele zuurstof kunnen vinden in een prachtige natuuromgeving in de stad. Kunstprikkels van tijdelijke tentoonstellingen zullen een bron van positieve energie zijn in Brugge.

Als stadsbestuur gaan we voor onze stad.

“We hebben hard gewerkt om dit project van start te kunnen laten gaan. Het is gelukt door één ding voor ogen te houden: onze stad ten dienste van haar inwoners. Ons financieel engagement daarbij zet onze stad op de kaart. Brugge staat er meer dan ooit, ook in moeilijke tijden. Ons engagement wordt gesteund door de Vlaamse regering die maar liefst 60 procent subsidieert van het project. Een bevestiging voor ons als stad: Brugge leeft tot in de toppen van onze vingers en tenen”, sluit Van Volcem af.

BRUSK: een symbiose van cultuur, beleving en natuur in Brugge.

Hieronder kan je alvast enkele beelden terugvinden van hoe BRUSK er zal gaan uitzien.

Stad Brugge maakt subsidies stedelijk noodfonds vrije tijd bekend

5 okt

Om de lokale besturen bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen via een noodfonds. Brugge ontving 1,7 miljoen euro van Vlaanderen voor de zwaar getroffen sectoren door de coronacrisis zijnde cultuur, jeugd en sport.

Financiële schade

“De financiële schade voor veel actoren in deze sectoren was enorm”, zegt schepen Van Volcem. Heel wat initiatiefnemers in deze sectoren liepen heel wat schade op, want heel wat vaste kosten liepen immers door zonder vorm van inkomsten. Ook Stad Brugge loopt inkomsten mis aangezien ze zelf initiatiefnemer is in de cultuur-, jeugd-, en sportsector. “We beslisten als stadsbestuur op welke manier we deze middelen uit Vlaanderen gingen aanwenden. Geen gemakkelijke opgave, want de noden waren uiteraard hoger dan de verkregen middelen”, vertelt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem.

“We engageerden ons eerder al om heel wat gebudgetteerde toelagen in 2020 uit te betalen. Ook tal van lasten van verenigingen voor activiteiten die niet zijn doorgegaan, konden de voorbije maanden op de steun van de Stad rekenen. Terwijl dit omwille van overmacht juridisch niet nodig was”, aldus schepen Van Volcem.

Verdeelsysteem

De helft van de 1,7 miljoen euro, ongeveer 870.000 euro, werd gebruikt om deze al uitbetaalde uitgaven te compenseren. De andere helft, van 872.516 euro, kwam integraal in het ‘stedelijk noodfonds vrije tijd’ terecht.

Overzicht van de toegekende subsidies

Aan Brugge Plus wordt een toelage van 25.000 euro uitbetaald om de investeringskosten te dekken voor het project Urban Beach in Zeebrugge afgelopen zomer. Dit bedrag werd verspreid over de drie sectoren (3 x 8.333 euro).

Het noodfonds keert volgende bedragen uit in 2020 (verenigingen + Brugge Plus):

 • Sport: 153.752,25 euro
 • Jeugd: 66.459,15 euro
 • Cultuur: 138.038 euro

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de toegekende subsidie per vereniging.

De toelagen in het kader van het noodfonds – sport worden als volgt vastgelegd:
naam verenigingtotale subsidie 50% (T+Y)
ACJ Basket Brugge          828,52
AQUANIMO       6.476,20
Avanti Brugge 2015 vzw       4.225,44
Avanti Brugge Dames       5.094,73
Basics! vzw       4.445,00
BCOS       2.618,40
Blue Stars Brugge       2.626,40
Brugsche Globetrotters vzw       1.173,64
Brugsche Rugbyclub vzw       2.852,38
Brugse Diepzeeduikers          191,86
Brugse Mettenwandelclub       7.700,49
Brugse Petanqueclub       3.519,13
Coudy’s Diving Team (CDT)          894,62
Daring Brugge VV       6.213,89
Diepzeeduikersclub Barracuda VZW       2.861,29
Freezzz Beezzz vzw       6.213,89
Isshin Dotai Kendo Kai Brugge VZW          196,17
Judo Club Olympia Brugge       1.287,23
Judoclub Brugge vzw       1.489,34
Judoschool Sen-no-Sen          192,65
km de noordervink          107,71
Kon. Dosko St-Kruis vzw       6.213,89
Kon. Vrije Bie          344,66
Koninklijke Brugse Badmintonclub       1.171,41
Koninklijke Brugse Biljartclub       1.449,91
Koninklijke Brugse Zwemkring vzw       6.213,89
Koninklijke Schuttersvereniging Sint-Pieters-Roos       2.823,78
Koninklijke Sporting Kring Doven Brugge          197,47
Koninklijke Turnkring Rust-Roest brugge vzw       6.882,87
KRACHTBAL SPORTING BRUGGE VZW       1.242,78
Krachtbalclub Sint-Michiels       1.995,27
KSK Steenbrugge vzw       5.395,73
Olympic Brugge vzw       6.200,19
PetanqueClub De Gulden Kamer       3.519,13
PSV Badmintonclub Brugge          619,32
SMAVO volleybalclub          414,26
TC SOFOCO          364,96
Tennisclub Sint-Michiels (Brugge)       1.506,66
Voetbal Klub Dudzele v.z.w       1.563,41
Volley Team Brugge vzw          622,55
Volleybalclub Olva Brugge VZW          946,17
vv eendracht brugge       1.432,84
vzw Derbyschutters Brugge       1.490,41
vzw Jong Male Voetbalvereniging       6.213,89
VZW K.S.V. CERCLE BRUGGE     17.249,05
VZW Sint MIchielsgilde De Hallebardiers       2.216,29
VZW Studio Credo       1.601,52
WTC Sint Michielse Trappers       1.988,44
ZVC ASSEBROEKE       1.242,78
ZVV Cercle Brugge vzw          985,76
inter assebroek          101,00
De toelagen in het kader van het noodfonds – jeugd worden als volgt vastgelegd:
Het Entrepot€      15.000,00
DO vzw€        7.500,00
Ad Omnes€           925,00
Team Jacques€        5.101,28
Jeugdhuis Comma€      14.025,00
Jeugdhuis Thope€      14.025,00
Snuffel vzw€        1.549,87
De toelagen in het kader van het noodfonds – cultuur worden als volgt vastgelegd:
VELT Brugge505 €
Kunstatelier Ardéfoo2.620,00 €
Numismatica Brugge en Het Vrije2.789,00 €
Poppentheater Uilenspiegel3.513 €
Barrio de Tango3.250 €
Toneelvereniging De Valk1.052,00 €
Masereelfonds2.078,00 €
Markant Sint-Michiels75 €
S-Wan6.260 €
Cantores2.719 €
Variété Brugeois3.000 €
BVGB€ 4.726,00
Brugs Ommeland1.029,00 €
Vagantes Morborum2.049 €
Senioren Spoor Brugge862 €
Modelspoorvrienden4.165 €
Davidsfonds Sint-Pieters419 €
De Negen Muzen235 €
Razor Reel3.702 €
Salicional1.705 €
Orde van de Zeesluffer1.700 €
De Dunis3.500 €
BEEN vzw2.500 €
Speling vzw4.300 €
Heilig Bloedprocessie4.524 €
Bryggen Bruges Strings9.306 €
YOT15.000 €
DO7.500 €
Informativa422 €
Brugs Variététheater4.183,00 €
Comedyshows9.000 €
Scoutsharmonie Sint-Leo Brugge3.000 €
KMM Poldergalm Dudzele3.000 €
Noordzee Brassband3.000 €
Showband Dink3.000 €
Harmonie Vermaak na Arbeid3.000 €
Speelschaar SFX3.000 €
Fanfare Sint-Cecilia3.000 €

Corona kost stadskas al 25 miljoen euro

24 sep

CRISIS HEEFT ENORME IMPACT OP BUDGET EN PLANNEN VAN DE STAD

BRUGGE – De coronacrisis heeft een enorme impact op de Brugse stadsfinanciën. Berekeningen tonen nu al een verlies van 25 miljoen euro aan. En het einde is nog niet in zicht. “Nooit was Brugge zo stil”.

Artikel HLN, 24 september 2020, Oostkust.

Interparking en Stad Brugge realiseren Shop&Go-zone in Katelijnestraat

17 sep

” Dit is een opsteker voor zowel de lokale handelaars als omwonenden”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

De ondergrondse parking in Katelijnestraat (Interparking) wordt een Shop and GO parking gedurende de werken in de straat die nog lopen tot eind april 2021. Op verzoek van de schepen van Openbare Werken en Financiën Mercedes Van Volcem realiseert Stad Brugge een Shop & Go-zone van twee uur in de ondergrondse parking In de Katelijnestraat.  Het is een geste van Interparking zonder financiële repercussie voor de stad. Eerder kreeg elke handelaar ook tien gratis tickets van Interparking na tussenkomst van de schepen Van Volcem. De regeling treedt in werking vanaf vrijdag 18 september. 

Shop & Go-zone

Schepen Mercedes Van Volcem: “De Shop & Go-zone is van toepassing tijdens de periode van de werken in de Katelijnestraat. Met de invoering van deze Shop & Go-zone in een tweede ondergrondse parking willen we de lokale handelaars uit de Katelijnestraat steunen die door de werken moeilijker bereikbaar zijn. Evengoed is dit ook een voordeel voor de bewoners die nu ook bezoekers 2 u gratis kunnen laten parkeren.”

Op schema

Het kruispunt met de Vispaanstraat is opnieuw open sedert 7 september alsook het kruispunt met de Coletijnestraat. Op 30 september zullen de werken af zijn tot aan de Arsenaalstraat.  Een groot stuk van de straat is dan af maar er volgen nog twee delen tot aan Ankerplaats en dan vanaf de Mariabrug naar de Ankerplaats. In de laatste fase wordt het Ankerplein aangepast. “De werken in de Katelijnestraat schieten goed op, toch is het voor de lokale handelaars niet altijd even gemakkelijk. Met de invoering van deze Shop & Go-zone met een tijdsduur van 2 u , willen we de lokale handelaars steunen en laten weten dat ze er niet alleen voor staan”, zegt de Brugse schepen Mercedes Van Volcem. Concreet zal Interparking tijdens deze periode er voor zorgen dat de klanten via de uitrit van de Katelijnestraat vlot kunnen binnenrijden. Aanvraag kan gebeuren via:  www.pcard.be/brugge.”

‘t Zand

Ook op ‘t Zand is het ondergronds parkeren de eerste 2 u gratis tot 31 oktober dit jaar. Een uitbreiding van 1 u naar 2 u kwam er naar aanleiding van Corona en de noodzakelijke runshopping sedert 8 september. “De invoering is een succes, dit zien we aan de cijfers van de bezoekers. De meeste mensen komen voor minder dan 2 u. Vanaf de 61 ste minuut betaal je wel alle minuten, tenzij je een Pcard hebt. Daarom is het raadzaam dat elke Bruggeling die Pcard aanvraagt bij Interparking. Zo behoud je altijd je eerste u of eerste 2 u gratis in het Zand en Katelijnestraat. Met de Pcard krijg je ook 25 procent korting en heb je ook je ticket niet meer nodig bij in en uitrijden. Zo vermijd je vervelende wachtrijen en een zoektocht naar je ticket”, vertelt de Brugse schepen Van Volcem.

Steunmaatregelen stad Brugge tijdens en na Covid-19

22 apr

Meer winkels open op zondag?

Door de opgelegde sluitingen en afgelasting van evenementen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn heel wat Brugse sectoren hard getroffen. “Denk maar aan alle bedrijven die in de toeristische sector zitten, de horeca, de handel, het transport, de haven …  etc.” reageert Brugs schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus), “daarom is het essentieel dat we vanuit Brugge – rekening houdende met onze eigen financiële slagkracht bijkomende fiscale en financiële maatregelen te nemen.

Als iemand ons een jaar geleden zou hebben verteld wat we nu meemaken, dan hadden we dit vrijwel zeker niet geloofd: straten in Brugge zijn zo goed als leeg, bijna alle winkels en bedrijven zijn gesloten, er wordt geen les meer gegeven in de scholen, heel wat mensen zijn technisch werkloos, anderen proberen thuiswerk en de zorg voor kinderen te combinerenen. Het is duidelijk dat we midden in een zware crisis zitten. Inwoners, bedrijven, zelfstandigen, organisaties, dienstverleners … iedereen probeert op zijn manier om te gaan met deze onwezenlijke situatie.

Ook Brugge werd helaas niet gespaard van corona-gerelateerde sterfgevallen. We betreuren het overlijden van 77 van onze inwoners.

De enorme impact van de coronacrisis wordt steeds duidelijker. We worden hard getroffen op zowel medisch, financieel, logistiek als op mentaal vlak. Velen hebben het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Door de geldende maatregelen schuilt er vandaag veel leed achter de Brugse gevels. We moeten als stadsbestuur vandaag actie ondernemen om onze Bruggelingen, zowel inwoners als ondernemers, de nodige steun te bieden.

Geen toeristen vandaag in Brugge: dat is een ramp voor horeca en toerisme.

De dienst Financiën richtte de voorbije weken een Taskforce op om maatregelen te ontwikkelen voor de hardst getroffen sectoren. “Samen met de ambtenaren berekende we eerst welke sectoren het hardst afzien door de coronamaatregelen, om vervolgens te bekijken hoeveel marge we hebben om vrijstellingen te voorzien die deze sectoren er mee bovenop kunnen helpen”, vertelt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem.

“Er zijn nu reeds 12 miljoen minder inkomsten begroot voor 2020. Toch neemt het stadsbestuur maatregelen bestaande uit fiscale hoek en relance.  Deze maatregelen worden toegevoegd aan het reeds uitgebreid gamma die zowel Europa, de Federale regering, als de Vlaamse regering hebben aangekondigd.”

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus)

1. Ademruimte geven : Bijsturing betalingstermijnen

Het stadsbestuur zal zoveel als mogelijk rekening houden met de financiële liquiditeit van de Bruggelingen en de Brugse bedrijven. We doen onder andere het volgende:

 • De inkohiering van de stadsbelastingen moet gebeuren voor 30 juni, deze aanslagbiljetten zullen pas verstuurd worden vanaf 1 september 2020.
 • De betalingstermijn van deze aanslagbiljetten wordt verlengd van 2 naar 4 maanden
 • Dwanguitvoering door gerechtsdeurwaarders worden pas heropgestart in januari 2021.
 • Afbetalingsplannen worden soepeler toegestaan, op voorwaarde dat de betalingsmoeilijkheden ontstaan zijn door de coronacrisis en kunnen desnoods heronderhandeld worden.
 • Niet-fiscale facturatie blijft verstuurd worden. Maar hier merkt de financiële dienst een grote afname, gezien de huidige maatregelen van de federale overheid.

“Daarnaast zal de dienst ook streven om voortaan alle facturen binnen de 14 dagen na ontvangst te betalen en niet langer op de gestelde vervaldatum. Als overheid hebben we een voorbeeldrol. Zo zorgen we er hopelijk mee voor dat bedrijven niet in liquiditeitsproblemen zullen komen.”

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem:

2. Fiscale steunmaatregelen

2.1. Geen taks op economische ruimte voor bedrijven in 2020

“Zo zal de stad één jaar lang geen belasting heffen op het economisch gebruik van bedrijfsruimten. Dit moet extra zuurstof geven voor onze kmo’s en ook voor onze haven. Het is een forfaitaire taks per oppervlakte die 5000 bedrijven niet moeten betalen.  De bedrijven met een oppervlakte tot 2000 vierkante meter kregen reeds vrijstelling in het reglement van november 2019. (totale kostprijs is 1.500.000 euro)”

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem:

2.2. Taks economische ruimte voor 2019 pas betalen op 1 januari 2021

De aanslagbiljetten met betrekking tot 2019 zullen pas op 1 januari 2021 verstuurd worden en ook de inwerkingtreding van het belastingreglement op het economisch gebruik van bedrijfsruimten (zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 25 november 2019) wordt verschoven naar 1 januari 2021.

2.3. Belasting reclamedrukwerk

Bij de belasting op verspreiding van reclamedrukwerk zullen de eerste 6 verdelingen vrijgesteld worden i.p.v. enkel de eerste verdeling (10000 euro).

2.4. Terrastaks

 • De terrastaks m.b.t. 2019 die nog verstuurd moet worden zal pas in januari 2021 verstuurd worden (300.000 euro)
 • De terrastaks voor 2020 zal gehalveerd worden voor de periode dat ze wordt uitgezet in zowel deelgemeenten als binnenstad
Brugge heeft er alle belang bij dat de stad snel terug kan heropleven na de lockdown-maatregelen.

2.5. Paardentram & Segways

De belasting op excursies wordt gehalveerd. Dit geld bijvoorbeeld voor de vertrouwde paardentram en segways in ons straatbeeld. Deze maatregel wordt begroot op 5.000 euro.

2.6. Marktkramers

De belasting op verkoopkramen wordt verminderd met 50% (10000 euro)

2.7. Private Musea

Bij de belasting op vertoningen en vermakelijkheden worden de eerste 24.000 tickets van private musea vrijgesteld. Deze maatregel wordt begoot op 100.000 euro.

2.8. Taxisector

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem: “Het stadsbestuur onderzocht verder nog of het mogelijk was om de belasting op de taxi’s en de voertuigen met bestuurder aan te passen. Dit is helaas een Vlaamse materie waarvoor een decreetwijziging noodzakelijk is. Ik zal daarom eerstdaags contact opnemen met de Minister van Mobiliteit, Lydia Peeters (Open Vld) om dit verder te bespreken.

3. Niet-fiscale maatregelen

3.1. Toegestane subsidies:

Alle subsidies voor boekjaar 2020 zullen worden uitgekeerd zoals voorzien. Dit betekent dat subsidies die dienen tot ondersteuning voor de werking of evenementen niet worden geschrapt. Heel wat organisatoren maakten al kosten en komen anders in de problemen. Op basis van een activiteitenverslag 2020 en eventuele annuleringen van evenementen kan het stadsbestuur wel beslissen om bepaalde subsidies voor 2021 te schrappen.

3.2. Evenementenbeleid:

Indien een evenement of voorstelling verschoven wordt zal gekeken worden om het ticket te gebruiken op de nieuwe datum. Indien een evenement of voorstelling definitief geannuleerd wordt zal het ticket terugbetaald worden binnen de 14 dagen.

3.3. Huren

De stad kiest ervoor om wie verplicht gesloten is en commercieel huurt aan de stad geen huur te laten betalen voor april en mei. Voor juni voorzien we een vermindering van 50% van de huurprijs. Vanaf juli voorzien we een verlaging van 10% tot eind december 2020. Concessies en erfpachten worden niet vrijgesteld.

“Opnieuw proberen we hier als overheid onze voorbeeldrol op te nemen als goede huisvader en geven we onze handelaars, ondernemers financiële ademruimte voor zover onze financiële draagkracht het toelaat.”

Schepen Mercedes Van Volcem

3.4. Retributies bootjes en koetsen

Voor de bootjes voorzien we geen verlaging van de retributie gezien dit een retributie per verkocht ticket is. Als er geen klanten zijn, is er ook geen retributie verschuldigd.

Voor de forfaitaire retributie op de koetsen voorzien we 50% vrijstelling voor 2020.

Lege winkelstraten, lege Markt, onwezenlijke foto’s voor Brugge

3.5. Parkeren

 • Wat betreft het bovengronds voorzien we geen tariefwijziging
 • Voor het ondergronds parkeren kan de stad de tarieven niet autonoom aanpassen. Hiervoor is een akkoord met Interparking nv noodzakelijk. Er zal onderhandeld worden met Interparking  om de parkeertarieven ondergronds tijdelijk aan te passen en gratis parkeren uit te breiden naar 4 uur voor de rest van het jaar, om zo extra bezoekers naar de binnenstad te lokken.

“Wat betreft het ondergronds parkeren voeren we momenteel onderhandelingen met Interparking om te kijken welke financiële impact een uitbreiding zou betekenen. We bekijken hierbij verschillende scenario’s: bijvoorbeeld gratis uitbreiding tot 4 uur op zaterdag en zondag vrij, wat het betekent wanneer we dit doorvoeren voor zowel de parking aan het station en het t’ Zand, etc. We hopen hier alvast snel meer duidelijkheid te kunnen krijgen. De kostprijs loopt op maar we bekijken met Interparking wat haalbaar is.”

Schepen van Financiën, Mercedes Van Volcem

3.6. Opschorting van de bouwtaks gedurende periode van lockdown

4. Overige relance-maatregelen

 • Er wordt een gratis museumticket per kamer aangeboden aan het verblijfstoerisme
 • Aanmoediging winkels om op zondag te openen met concrete campagnes
 • Het budget van wintergloed wordt verhoogd naar meer dan 1 miljoen euro. Dit met het oog op een langer lichtparcours, langere duurtijd en maximale inschakeling van winkels & handelszaken op het parcours.
 • Er wordt nagedacht om uitzonderlijk grotere terrassen toe te staan, waar dit nodig is om de social distancing te waarborgen.

“Aan alle Bruggelingen: we werken samen aan dit plan, jullie zijn in goede handen, we waken over jullie gezondheid en niet onbelangrijk: Onze Stad is financieel gezond. We hebben een historisch lage schuld van 77 miljoen euro. Dat is te danken aan een zuinig beleid. In 2019 namen we geen leningen op. Dat komt nu goed van pas om samen aan dit plan te werken. Samen komen we hier doorheen.”

Mercedes Van Volcem

Bekijk hier het verslag van Focus/WTV

Operatie ‘Brugge na de crisis’ begint

17 apr

Een geluk bij een ongeluk: onze stadsfinanciën zijn gezond.

Een Taskforce bereidt maatregelen voor om de hardst getroffen sectoren in Brugge erbovenop te helpen na deze coronacrisis. De stad richt zich vooral op het toerisme en de handel. De coronacrisis kostte de stad al 14 miljoen euro. “Promotiecampagnes volgen en belastingen worden kwijtgescholden, maar we schrappen geen investeringen”, zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus).

De dienst Financiën richtte de Taskforce op om maatregelen te ontwikkelen voor de hardst getroffen sectoren. Ambtenaren berekenden daarvoor eerst welke sectoren het hardst afzien door de coronamaatregelen. In Brugge zijn dat duidelijk alle bedrijven die in de toeristische sector zitten, maar ook horeca en handel. De coronacrisis kostte de stad nu al 14 miljoen euro, door het verlies van inkomsten van parkeergelden, boottochten, horeca en belastingen.

Geluk bij ongeluk

“Een geluk bij een ongeluk: onze stadsfinanciën zijn gezond”, zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “We hebben een historisch lage schuld van 77 miljoen euro. Dat is te danken aan een zuinig beleid. In 2019 namen we geen leningen op. Dat komt nu goed van pas, want per maand dat er geen toeristen komen, verliezen we minstens 2 miljoen euro.”

Van lokale economie tot toerisme: elk departement van de stad bekijkt nu hoeveel geld er nodig is om de getroffen sectoren snel een duw in de rug te geven. “Vergeet niet dat de overheid, zowel federaal als Vlaams, al grote inspanningen doet”, zegt Van Volcem. “Veel handelaars zijn daar toch even mee geholpen. Ook de banken doen mee en geven uitstel van betaling. De Vlaamse overheid trekt 200 miljoen euro uit voor het toerisme. Een deel van dat geld gaat ook naar Brugge.”

Vooral Belgen lokken

Het toerisme blijkt het grootste slachtoffer in Brugge. Er varen geen bootjes, er rijden geen koetsen, musea blijven gesloten en er wordt geen geld besteed in winkels en horeca. “De vraag is hoe lang er geen toeristen zullen mogen komen”, zegt de Brugse schepen.

“Onze toeristische dienst werkt nu aan een plan om vooral Belgen en mensen uit regio’s als Noord-Frankrijk en Zuid-Nederland in de toekomst naar Brugge te krijgen. We zullen het in eerste instantie van die markten moeten hebben. Met de hotels en bed & breakfasts zitten we op dit nog rond de tafel”, vertelt Van Volcem. “We raden hen aan om met promotiepakketten te werken. Ik zeg maar wat: drie nachten in Brugge verblijven en een etentje in een sterrenzaak als cadeau. We zullen iéts moeten doen.”

Terrastaks opgeschort

Centrummanager Ilse Snick krijgt de opdracht om haar plannen versneld uit te voeren. Dat wil zeggen: de handel in de stad zo snel mogelijk weer draaiende te krijgen. Campagnes die de lokale handelaars en horeca promoten zullen daarbij allicht centraal staan. De stad besliste al om de terrastaks tijdelijk op te schorten. Zo krijgt de horeca wat ademruimte. “Een aantal fiscale maatregelen dringt zich op”, beseft Van Volcem. “Vrijstellingen moeten de hardst getroffen sectoren er mee bovenop helpen. De Taskforce zal nu bekijken hoeveel marge er is om dat allemaal te kunnen betalen.”

Het zal de stad ongetwijfeld een stevige stuiver kosten. Brugge was van plan om de komende jaren 300 miljoen euro te investeren. Kan dat nog? “Het is niet de bedoeling om investeringen uit te stellen”, aldus Van Volcem. “Door te investeren doen we de economie herleven. De coronacrisis leert ons in elk geval dat we meer dan ooit de kar moeten trekken van onze ondernemers.”

Dat er vertragingen optreden, is volgens Van Volcem maar normaal. “Een aantal werven ligt stil. Ik denk aan de Katelijnestraat, de bouw van het Beurs- en Congresgebouw en de start van de uitbreiding van de ondergrondse parking ’t Zand. Maar we zullen alles uitvoeren.”
Gedetailleerde maatregelen die de stad zal nemen, mogen ten vroegste volgende week worden verwacht. Dan zal de Taskforce haar hele plan klaar hebben.

2019 is de beste jaarrekening in Brugge ooit, maar 2020 wellicht de slechtste

8 apr

De lockdown in Brugge kost de stad veel geld.

De stadsschuld van Brugge is met 77 miljoen euro historisch laag. Uit de jaarrekening van 2019 blijkt andermaal dat Brugge tot de financieel gezondste steden van het land behoort. “Maar daar wordt nu ook nog eens een grotere realisatiegraad aan gekoppeld en daar ben ik ontzettend trots op”, reageert Brugs schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). Een historisch lage stadsschuld (650 euro per inwoner)  in vergelijking met Antwerpen en Gent en Leuven (zie artikel de tijd blog) “Alleen Turnhout heeft minder schuld per inwoner. Naast deze historische lage schuld hebben we een bovengemiddelde realisatiegraad van 65 procent.  De stad investeert de komende jaren 305 miljoen euro.  We maken plannen en voeren die uit.  Dat zal de economie ook stimuleren, zeker in de nasleep van de coronacrisis.

Realisatiegraad

Schepen van Financiën, Mercedes Van Volcem: “We zien dat er een gemotiveerde administratie is. Zij leveren achter de schermen hard werk om voorbereidingen van beslissingen voor te leggen. Dit zorgt voor vele realisaties op het terrein, en dit ten voordele van de Bruggelingen. En dat is ook meteen zichtbaar met deze cijfers. De realisatiegraad is met 65% zowat 10% hoger dan het gemiddelde van de vorige legislatuur en de algemene realisatiegraad.

Brugge sloot het jaar 2019 heel goed af en de rekening wordt eind deze maand aan de gemeenteraad voorgelegd.

“We doen het goed, de schwung en daadkracht kan je zien in deze cijfers. Er is een goeie ploeg, een mooie enthousiaste doorstart en er heerst teamspirit. We doen wat goed is voor de Bruggeling en laten elkaar scoren. Als een schepen kan scoren, dan scoort hij bij de Bruggeling en dat is goed besturen.  Zo gaat het ook vooruit. En deze ingesteldheid zullen we ook nodig hebben om deze nakende crisis aan te pakken”

Schepen van Financiën, Mercedes van Volcem (Open Vld Plus)

Investeringen

Stad Brugge investeerde in 2019 ruim 57,7 miljoen euro. Dit bedrag bestaat voor 51,5 miljoen euro uit materiële en immateriële investeringen en voor 6,2 miljoen euro uit toegestane investeringssubsidies. Hieronder een greep van de voornaamste investeringsuitgaven in 2019:

Voornaamste investeringsuitgaven 2019 (niet de totale factuur der werken) Bedrag in mio €
Xaverianensite – nieuwbouw polyvalente zaal 8,4
Recurrent beleid: wegen 6,7
Recurrent beleid: musea (voornamelijk Gruuthusesite) 3,5
Ruil & opleg site Garenmarkt 3,4
Start bouwwerken beurs- en congresgebouw 3,2
Inrichting studentenhuis 2,6
Recurrent beleid: Groene ruimte 2,5
Aankoop oude stelplaats De Lijn 2,3
Opknappremie (toegestane investeringssubsidie) 1,7
Heraanleg ’t Zand 1,4
Kerkfabrieken (toegestane investeringssubsidie) 1,1
Inrichtingswerken diverse jeugdhuizen 0,8
Restauratie O.L. Vrouwekerk 0,6
Vervanging serverinfrastructuur 0,6
Restauratie politiecommissariaat Kartuizerinnenstraat 0,5
Aanleg P&R parking Waggelwater 0,5

Schuld

De uitstaande schuld is met 8,8 miljoen euro gedaald tot 77,4 miljoen euro. Dit vormt meteen een historisch dieptepunt en bedraagt ongeveer 650 euro per Bruggeling. Ter vergelijking: de schuld per inwoner in Kortrijk zal in 2025 ongeveer 3000 euro bedragen.

uit De Tijd (26/02/2020)

“Onze gezonde financiën maken dat we toekomst moeten aankunnen.”

Schepen van Financiën, Mercedes Van Volcem
Schuld per inwoner te Brugge

Coronacrisis

Toch mogen we de zaken niet te rooskleurig voorstellen. Hoewel deze jaarrekening stopt op 31/12/2019, deed de wereld dat niet. De wereld draait verder en is sindsdien veranderd. De ‘coronacrisis’ verscheen onverwacht ten tonele en heeft momenteel een enorme impact op de ganse bevolking. De financiële impact is vandaag nog niet gekend, maar zal zonder twijfel gigantisch zijn. Ook voor de stad.

Veel inkomsten vallen tijdelijk weg, denk maar aan de bijdragen van de vele toeristen zoals de verblijfsbelasting, de museumopbrengsten, parkeergelden, vaartochtjes op de reien etc.

Inkomsten Toeristen Stad Brugge 2019

Bijdrage Rekening 2019
Musea Stad Tickets 5.715.105
Musea shops 389.839
Retributie vaartochtjes 3.252.694
Retributie koetsen 109.299
Logietaks 4.237.595
Tweede verblijven 1.289.385
bovengronds parkeren 6.000.000
Interparking ondergronds 2.000.000
TOTAAL: 22.993.917

Jaarlijks leveren bezoekers de stad Brugge ongeveer 23 miljoen euro op (musea, toeristentaks, bootjes, koetsen, 2de verblijvers, parkeergelden bovengronds en ondergronds). De recessie zal volgens berekeningen ongeveer 8 miljoen euro kosten wanneer de lockdown zich beperkt tot 8 weken.

Daarnaast zal er ook in 2022 minder personenbelasting doorgestort worden. Stad Brugge rekent  dat 15 procent van 40 miljoen euro minder inkomsten of 6 miljoen euro.

“Kort gerekend levert dit maar liefst 14 miljoen minder inkomsten op. Dat is enorm veel geld want van de omzet van 250 miljoen euro gaat 100 miljoen euro naar personeel in de stad, 40 miljoen euro naar OCMW en zorgbedrijf Mintus en 30 miljoen euro voor de politie.  Dit betekent dat je met 80 miljoen euro de hele werking moet doen dus als daar 14 miljoen wegvalt, zal dit ook een aanpassing van ons budget in 2020 vergen.”  

Schepen van Financiën, Mercedes Van Volcem

Taskforce

De dienst Financiën zit alvast niet stil en richtte ondertussen een Taskforce op. Ze ramen de mindere inkomsten en kosten in detail. 

“De mindere inkomsten zullen ook gepaard gaan met een vertraging van investeringen. Denk maar aan openbare werven die vandaag stilliggen zoals de Katelijnestraat of de site van het Beursgebouw. Ook kosten qua publiciteit voor tentoonstellingen vallen plots weg. Alles samengeteld betreft dit ook een vertraging van investeren  van om en bij de 7 miljoen euro”, reageert Mercedes Van Volcem.

Pas na deze analyse gaan we de impact kunnen budgetair vertalen.  Feit is dat de stad in overleg met de sectoren ook maatregelen zal nemen om economisch herstel te bewerkstelligen. We willen natuurlijk die maatregelen nemen die meest effect hebben, budgetair haalbaar zijn en niet de ene sector meer dan de andere bevoordelen.  Velen hebben zorgen : de haven, de winkeliers, de horeca, de evenementensector, vrije beroepers, dienstverleners, hotels en toeristische sector, …

Hopelijk snel voorbij

” Iedereen kan drie weken overleven maar 3 maanden is natuurlijk een ander verhaal. Ik zou daarom graag ook de verhuurders van handelszaken willen oproepen om gedurende de periode van de lockdown geen of minder huur aan te rekenen aan de huurders van winkels en horecazaken. Niemand heeft immers baat bij faillissementen. Hoe meer faillissementen, hoe meer leegstand en hoe meer de prijs van de huur bijgevolg ook zal zakken. Verhuurders hebben er dus alle belang bij om samen met hun huurder tot oplossingen te komen of halfweg te komen.”

Mercedes Van Volcem

Intussen wordt hier en daar nog door enkele kleine aannemers doorgewerkt. Er wordt ingezet op klein herstel van wegen, banken, netheid, speelpleinen en sportterreinen worden in orde gezet.

Daarnaast zie ik ook veel solidariteit en warmte en ook veel lokale voedingszaken met lange wachtrijen. Het komt er nu op aan samen te overleven en positief te blijven.