Tag Archives: Julien Saelens

Informatievergadering woonuitbreidingsgebied Julien Saelens

18 aug

In de Nijverheidstraat-Blekerijstraat, palend aan het sportterrein Julien Saelens, ontwikkelt zich binnenkort een nieuwe woonsite. Het volledig masterplan focust op betaalbaar wonen nabij de stadskern en omvat de bouw van 99 sociale woongelegenheden, 120 appartementen en 71 private eengezinswoningen. 35 daarvan werden recent vergund. De uitvoering van dit project is voorzien voor begin 2011, de wegenis werd reeds gerealiseerd.
(meer…)