Tag: kinderboerderij

Brugge

Maak een Bijenfietstocht in Brugge !

bijenfietstocht in brugge mercedes van volcem

Brugge – In Brugge organiseren we een Bijenfietstocht. Inwoners of bezoekers kunnen een leuke fietstocht maken en vullen ondertussen vragen over bijen in. Op het einde van de fietstocht is er een prijs voorzien voor wie deelneemt. Deze fietstocht stelt bezoekers en inwoners in staat een leuke fietstocht te maken doorheen onze prachtige stad én leert hen bij over het belang van de bijen.

Bijen in Brugge

Het is belangrijk om de bijen in Brugge en heel Vlaanderen te beschermen. Het aantal bijen gaat de laatste jaren sterk achteruit. Dit is een probleem, want bijen zorgen voor de bestuiving van veel gewassen. Zonder deze bestuiving komt de voedselproductie in het gedrang. Als stadsbestuur ondernemen we veel om ons steentje bij te dragen. Zo laat ik als schepen van publieke ruimte op verschillende plaatsen bloemenperken met bijenvriendelijke bloemen aanplanten, maaien we de grasbermen zo weinig mogelijk en gebruiken we geen pesticiden.

Bijenfietstocht

We willen nog een extra inspanning leveren om de wereld van de bijen dichter te brengen bij het brede publiek. Daarom bieden we ook dit jaar opnieuw de Bijenfietstocht aan!

Aan de hand van een plannetje, dat te verkrijgen is op de Kinderboerderij, het Natuurcentrum Beisbroek of online, wordt een leuke fietsroute uitgestippeld. Onderweg zijn verschillende stopplaatsen waar fietsers vragen over bijen kunnen oplossen. Nadien moeten de deelnemers hun antwoordformulier op de eindlocatie invullen en kunnen ze een leuke prijs ontvangen.

Kinderboerderij en Natuurcentrum

Er is zowel een fietsroute rond Kinderboerderij De Zeven Torentjes als rond het Natuurcentrum in Beisbroek georganiseerd. We bieden de fietstocht aan van 1 juli tot en met 30 september. Ook begeleide fietstochten zijn mogelijk. Deze worden op 29 juli, 9 augustus, 1 en 20 september georganiseerd. Hiervoor reserveren kan via de site www.hellobruges.com.

Meer info is te vinden op https://www.brugge.be/bijenfietstocht

Startplaats:

 • Kinderboerderij De Zeven Torentjes, Canadaring 41, 8310 Brugge
 • Natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, 8200 Brugge
Brugge

Levend Erfgoedhoflabel wordt uitgereikt aan Kinderboerderij De Zeven Torentjes

BRUGGE – Op zondag 23 april is het Erfgoeddag. Op die dag mogen we met de Kinderboerderij het Levend Erfgoedhoflabel ontvangen. Dit erkent het in stand houden van oorspronkelijke, unieke rassen. Bezoekers kunnen op de Kinderboerderij kennis maken met deze oude Belgische streekeigen rassen.

Beestige Erfgoeddag op Kinderboerderij De Zeven Torentjes

Op zondag 23 april is het Erfgoeddag. Deze dag staat jaarlijks even stil bij de rijkdom van het immaterieel en roerend erfgoed. Op Erfgoeddag zullen alle bezoekers kunnen kennismaken met het Brugse erfgoed in al zijn vormen. Dit jaar is er het toepasselijke thema “beestig”. Het wordt dan ook uitvoerig gevierd op de Kinderboerderij, geen betere plaats om dit te vieren !

Vanaf 13u30 is er voor bezoekers heel wat te beleven. De medewerkers van de Kinderboerderij houden demonstraties schapen scheren, schapen hoeden, het bekappen van de hoeven van paard en ezel en het spinnen van wol. Luisteren naar levendige dierenverhalen of een workshop lederbewerking meevolgen, op Erfgoeddag kan het allemaal. Voor de jongsten zijn er verschillende volksspelen en een grimestand, waar ze een leuke dierensnoet kunnen krijgen. Het zal een beestige dag zijn voor jong en oud.

10e Levend Erfgoedhof in Vlaanderen

Tijdens Erfgoeddag ontvangt de Kinderboerderij het tiende Levend Erfgoedhoflabel in Vlaanderen. Om 15 uur vindt de inhuldiging plaats. De Kinderboerderij is reeds lid van de vzw Steunpunt Levend Erfgoed. Deze vzw komt op voor het bewaren van streekeigen rassen en reikt het lael uit aan de houders van authentieke erfgoeddieren. In Vlaanderen zijn er momenteel slechts 9 boerderijen met de label. In West-Vlaanderen zijn er slechts twee. Deze uitreiking is voor onze Kinderboerderij dus een unieke erkenning.

Op Kinderboerderij De Zeven Torentjes houden we het levend erfgoed mee in stand

Heel wat streekeigen rassen zijn aanwezig op de Kinderboerderij. Momenteel huist de boerderij 115 dieren. Zo zijn er 21 konijnen, 12 Vlaamse en Houtlandse schapen, 2 varkens, 2 West-Vlaams Rode koeien, 39 kippen, 13 Vlaamse geiten, 2 ganzen, 19 eenden, een paard, een ezel en 3 kalkoenen.

Op onze Kinderboerderij kunnen bezoekers met deze streekeigen rassen in een authentiek kader kennismaken. In iedere stal en bij iedere weide hangt een bordje met informatie over de dieren. Op die manier leren de bezoekers bij over de verschillende rassen, zoals wat uniek is voor ieder ras of wat ze eten. Als Erfgoedhof is het voor ons mogelijk deze rassen extra in de kijker te zetten. Zo kunnen we ze beter beschermen. Hier mogen we écht trots op zijn.

Brugge

Brugge eerste stad in Vlaanderen met bijenburchten op het Openbaar Domein!

twee bijenburchten openbaar domein brugge

BRUGGE – Ter ere van de week van de bij, waarbij Stad Brugge als gastheer optreedt, plaatsen we twee bijenburchten op het Brugse openbaar domein. Hiermee erkennen we het belang van voldoende geschikte nestgelegenheid voor bijen in het landschap. Zowel op de Kinderboerderij, als in Beisbroek, zullen medewerkers van Openbaar Domein een bijenburcht aanleggen.

Bijenburchten op het openbaar domein

We realiseren een bijenburcht door het aanleggen van open, zanderige grond met daarbij een zanderige talud, die bestaat uit schuine en verticale wanden en zo de geschikte nestgelegenheid is voor verschillende soorten ondergronds nestelende bijen. Door het variëren met stronken, dakpannen en stengels is de burcht ook een geschikte plaats voor bovengronds nestelende bijen.

Belang van bijen

Bij beide bijenburchten zullen we een informatiepaneel voorzien, waarin we het belang van solitaire bijen en het nut van nestgelegenheid benadrukken. Als gastheer van de “Week van de bij” in mei ’23 neemt Stad Brugge hiermee het initiatief, want momenteel heeft nog geen enkele andere Vlaamse stad een bijenburcht op het openbaar domein. In 2020 en 2022 werd Brugge al uitgeroepen tot bijenvriendelijke stad. Met de aanleg van deze twee bijenburchten op het openbaar domein zetten we deze trend verder !

Brugge

Kinderboerderij De Zeven Torentjes ambieert Levend Erfgoedhoflabel

Brugge – Kinderboerderij De Zeven Torentjes heeft heel wat boerderijdieren, waarvan meerdere behoren tot een Belgisch streekeigen ras. De dieren op de Kinderboerderij zijn educatief belangrijk. Bezoekers kunnen hier met deze oude Belgische rassen kennismaken, maar we houden zo ook het dierenbestand van deze bedreigde rassen in stand. We ambiëren om in april 2023 het Levend Erfgoedhoflabel te mogen ontvangen, wat een erkenning van het in stand houden van unieke, oorspronkelijke rassen zou betekenen.

Levend erfgoedhoflabel: een unieke erkenning

Kinderboerderij De Zeven Torentjes is al een aantal jaar lid van vzw Steunpunt Levend Erfgoed. Ze komen op voor het bewaren van oude en streekeigen rassen. Het is vzw Steunpunt Levend Erfgoed die het Levend erfgoedhoflabel uitreikt aan de houders van authentieke erfgoeddieren. Slechts 9 boerderijen in heel Vlaanderen hebben dit label, in West-Vlaanderen zijn dat er zelfs maar twee. Voor onze authentieke Brugse Kinderboerderij zou dit label een unieke erkenning zijn.

In februari is een controlebezoek gepland. Hierna beslist vzw Steunpunt Levend Efgoed of de Kinderboerderij het Erfgoedhoflabel mag ontvangen. De Kinderboerderij organiseert op Erfgoeddag een evenement waarbij verschillende ambachten met dieren en streekeigen rassen in de kijker worden gezet. Het zou heel fijn zijn moesten we het Levend Erfgoedhoflabel in ontvangst kunnen nemen op Erfgoeddag, die in 2023 het toepasselijke thema ‘beestig’ heeft.

Kinderboerderij De Zeven Torentjes houdt het levend erfgoed mee in stand

De Zeven Torentjes huist 55 boerderijdieren. West-Vlaams Rode koeien, Houtlandse en Vlaamse schapen, Vlaamse geiten, konijnen (Vlaamse Reus, Blauw Van Ham, Belgisch Haaskonijn), varkens (Kruising Belgisch landras-Piétrain), kippen (Basssette, Doornikse, Kriel, Goudbraken) , ganzen, eenden, kalkoenen, een paard (Fjord) en een ezel.

Op de Kinderboerderij kweken we bewust met streekeigen rassen. Op die manier kunnen bezoekers in een authentiek beschermd kader met deze rassen kennismaken. Daarnaast houdt het ook het dierenbestand op de boerderij op pijl en houdt bedreigde rassen mee in stand.

In elke stal en aan elke weide hangt in de Kinderboerderij een informatief bord over de aanwezige dieren. Op die manier leren de bezoekers bij over de verschillende rassen. Dit gaat van hoe ze te verzorgen, wat te eten en wat uniek is voor het specifieke ras. De Kinderboerderij biedt ook workshops aan aan scholen. Ook worden voor het ruimere publiek interessante evenementen georganiseerd. Zo is er bijvoorbeeld jaarlijks de Schaapscheerdag, waarbij we demonstreren hoe een schaap geschoren moet worden, alsook hoe wol gewassen, gekleurd en bewerkt is.

Brugge

Nieuw leven op de Kinderboerderij: welkom kalfje Kamiel!

nieuw kalfje kinderboerderij de zeven torentjes openbaar domein

BRUGGE – Paula, de West-Vlaams Rode koe, heeft op 13 januari gekalfd. Kinderboerderij De Zeven Torentjes gaat zo van 55 naar 56 boerderijdieren. Het nieuwe stierkalf, Kamiel genaamd, stelt het goed.

Welkom, Kamiel!

Op de Kinderboerderij waren voordien 55 boerderijdieren, dat zijn er nu 56! Paula was reeds bij de eerste poging drachtig. Een koe draagt, net zoals een mens, 280 dagen. We hebben vol spanning gewacht op de geboorte en op vrijdag 13 januari was het zover. Voor velen een ongeluksdag, maar op de Kinderboerderij helemaal niet. Een kalf verblijft normalerwijze op de Kinderboerderij bij de moeder, maar Paula liet Kamiel niet drinken. Hierdoor krijgt Kamiel de fles.

Betere toegankelijkheid

We plannen om de wandelpaden op de Kinderboerderij heraan te leggen in dolomiet. Momenteel liggen de wandelpaden in kasseistenen, wat moeilijk toegankelijk is. Om iedereen van de Kinderboerderij te laten genieten, komen er wandelpaden in dolomiet.

nieuw leven op de kinderboerderij kalfje kamiel
Brugge

De Warmste Kinderboerderij op 21 december!

BRUGGE – Woensdag 21 december toveren we de Kinderboederij even om tot de warmste van het land. Er is van alles te doen tijdens deze ‘Warmste Namiddag’, zoals een workshop kerstdecoratie of een wandeling met de ezel. De opbrengst van deze namiddag gaat naar een goed doel. Stad Brugge koos dit jaar voor ‘brood(doos)nodig’, een organisatie die ervoor zorgt dat kinderen geen honger hebben op school. Dit is een enorm belangrijke zaak, we zetten ons hier graag voor in.

Verschillende activiteiten tijdens de Warmste Namiddag

De namiddag wordt gevuld met heel wat leuke activiteiten:

 • Workshop kerstdecoratie volgen
 • Op tocht gaan met de ezel
 • Deelnemen aan de Broodbakmarathon
 • Authentieke levende kerststal
 • Gezellige kerststandjes in de Ter Doestzaal

Brood(doos)nodig

De opbrengst van deze namiddag gaat naar ‘Brood(doos)nodig‘, het goede doel waar ook Stad Brugge zich voor inzet. Hiermee dragen wij bij aan het welzijn van kinderen.

Inschrijven

De warmste namiddag gaat door tussen 13u en 17u30. Inschrijven voor de workshop kan via deze link.

Vanaf 5 december kan je ook doorlopend het Warmste nestkastje kopen en (h)eerlijke Brugse honing, beide voor 7 euro. Zo’n nestkastje geeft dubbel plezier: je steunt een goed doel én er komen veel vogeltjes naar je tuin.

de warmste namiddag kinderboerderij 2022 warmste week
Brugge

Kinderboerderij de Zeven Torentjes viert 50e verjaardag met een Jubileumfeest

kinderboerderij jubileumfeest 50 jaar activiteiten de Zeven Torentjes

BRUGGE – Kinderboerderij de Zeven Torentjes is een vaste waarde in het Assebroekse landschap. Iedere Bruggeling is er wel al eens geweest. Dit jaar bestaat de kinderboerderij 50 jaar en om dat te vieren houden we een groot Jubileumfeest!

Nostalgie

De Kinderboerderij laat je kennismaken met echte boerderijdieren en heeft een mooie, romantische binnenplaats, die omringd is door oude gebouwen. Als je er rondloopt kun je het vers gebakken brood ruiken, dat je ook zelf kunt gaan bakken of proeven van een potje zelf gemaakte confituur. De boerderij wekt zeker heel wat nostalgie op.

De geschiedenis van de boerderij zelf gaat terug nog tot voor 1372. Toen stond de boerderij nog gekend als ‘Ter Leyen’. De hoeve wordt een leen van de graaf in 1372 en zo krijgt deze de naam “ ’s Heer Boudewijnsburg”. Het omwalde domein is meer dan 38 ha groot. In 1569 wordt volgens de geschiedenisboeken een toren en omwald kasteel met stenen brug opgetekend. Tegen het eind van de 18e eeuw blijft hier niet veel van over: enkel de jeneverstokerij en een aantal vervallen gebouwen. De befaamde duiventoren op het domein zorgt voor inspiratie om de boerderij in 1828 om te dopen tot ‘Zeven Torrekens’.

Stad Brugge kocht de boerderij in 1972. Deze staat op 3 ha grond, samen met de stallingen, de duiventoren en de bijgebouwen: zo ontstond de Kinderboerderij.

Een jubileumviering vol activiteiten

De 50e verjaardag van Kinderboerderij de Zeven Torentjes kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom is er op zondag 23 oktober een groot jubileumfeest met tal van activiteiten voor jong en oud.

Vanaf 9 uur is er een boerderijontbijt in de cafetaria. Om 10u30 kun je eens rondwandelen op de boerderijmarkt of door tal van volksspelen terugkeren in de tijd. Een bezoek aan de duiventoren of de fototentoonstelling is ook altijd de moeite waard. In de verhalentent kun je naar spannende verhalen luisteren en in de activiteitencarrousel kun je gaan experimenteren. Tijdens al deze activiteiten kun je genieten van verscheidene optredens van de band Donder in ’t hooi.

Vanaf 13 uur zijn er spannende huifkartochten, gegidste boerderijwandelingen en zelfs initiaties bolderen. Je kunt ook het boerderijleven ervaren door zelf een brood te bakken tijdens de broodbakworkshops.

Schrijf je zeker in!

Het jubileumfeest is gratis en voor iedereen. Je moet je enkel voor het ontbijt, de bakworkshop en de gegidste boerderijwandeling op voorhand inschrijven via: https://vrijetijd.brugge.be/buitenbeentjes

Meer info kun je vinden op https://www.brugge.be/activiteiten-in-de-kinderboerderij

jubileum kinderboerderij de zeven torentjes 50 jaar
Brugge

Varkens op de Kinderboerderij krijgen eigen buitenverblijf

Brugge – Op Kinderboerderij De Zeven Torentjes krijgen de varkens een eigen buitenverblijf: we voegden een uitloopweide bij hun stal. Dit moedigt hun natuurlijk instinct om veel te wroeten en te snuffelen aan.

Kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek is een vaste waarde voor heel wat Brugse gezinnen en scholen. “De Zeven Torentjes is dan ook gelegen in een prachtige omgeving, waar landleven, platteland en milieu elkaar aanvullen. Een groot aantal Bruggelingen komen naar de kinderboerderij om de boerderijdieren te zien. Ik vind het een ware ervaring om buiten te wandelen tussen geiten, schapen, ganzen, kippen en nu ook langs varkens.”

Trekpleister

Op de Stedelijke Kinderboerderij De Zeven Torentjes zijn de varkens al jarenlang een grote trekpleister en de meest populaire dieren van de boerderij. “Varkens kunnen zien is een unieke ervaring. Een koe, geit of schaap kan je vaak op een weide zien staan.  Varkens zie je doorgaans nooit, aangezien ze binnen gehouden worden. Zo is de kinderboerderij niet enkel een plaats om te ontspannen, maar brengt het ook op educatief vlak wat bij. Daarom is het belangrijk dat alle boerderijdieren in levende lijven gezien kunnen worden. Mensen zijn vaak verbaasd over hoe groot en imposant zo’n varken wel niet is!”

Een nieuwe stal

Tot vorig jaar zaten de twee varkens apart in een hok, dat ruim genoeg was. “Varkens zijn sociale dieren en genieten van elkaars gezelschap. Daarom was het een prioriteit om de varkens samen in een hok te hebben, maar de varkensstal kon niet verbouwd worden omdat het beschermd erfgoed was. Als oplossing hebben we de varkens dan gewisseld met de konijnen.

In de oude varkensstal zitten er nu konijnen, waarbij ze per ras en geslacht een groot hok hebben. In de eerdere konijnenstal pasten we verschillende zaken aan waardoor de varkens nu al een volledig jaar samen zitten. “Het valt op dat de varkens hiervan genieten, ze slapen bijvoorbeeld altijd samen en zijn ook vaak samen aan het spelen.”

Een buitenverblijf om te wroeten en snuffelen

De nieuwe uitloopweide van de varkens werd op vrijdag twee september geïnstalleerd. “De varkens kunnen nu via een luikje in hun stal naar buiten. Vanaf ze hierdoor gaan komen ze terecht in een ruime uitloopweide, waar ze naar hartenlust kunnen wroeten en snuffelen.”

varkens uitloopweide kinderboerderij schepen openbaar domein

Dierenwelzijn

“We zijn natuurlijk verantwoordelijk voor het welzijn van onze dieren en creëren daarom zo veel mogelijk een omgeving waarin de dieren optimaal de mogelijkheid krijgen om natuurlijk gedrag te vertonen.” In 2020 onderzocht het team van de kinderboerderij of het voorzien van een buitenverblijf aansluitend aan de varkensstal mogelijk was, maar op dat moment was dat niet haalbaar. Doordat de varkens nu een nieuwe stal hebben, is die mogelijkheid daarvoor wel gekomen. “Ik ben heel tevreden dat aan de nieuwe varkensstal ook een uitloopweide toegevoegd is. Dit laat het dierlijk instinct van de varkens om te wroeten en snuffelen toe. Varkens zijn ook enorm sociale en intelligente dieren. Om hierop in te spelen hebben we vorig jaar een grotere en nieuwe stal voorzien waarin ze samen zitten. Door een uitloopweide bij te bouwen kan er nog meer op hun natuurlijk instinct ingezet worden. Bij warm weer zal er zelfs een modderbad voorzien zijn. Deze uitloopweide is dus een echt paradijs voor de varkens!”

Nog meer goed nieuws: nieuwe schapenram

Een aantal weken geleden kon de kinderboerderij ook een nieuwe schapenram verwelkomen. “De ram, Jacob, is een prachtig Houtlandschaap. Momenteel verblijft hij nog in de stal en weide bij Raf, de geitenbok, maar binnen een aantal weken zal hij kennismaken met de ooien. Ik kijk al er naar uit om de lammetjes te zien in de lente.”

jakob kinderboerderij de zeven torentjes schepen openbaar domein
Brugge

Beisbroek kleurt je zomer

Stad Brugge stelt zomeraanbod voor en pakt uit met kruidentuin Tudor

BRUGGE – Met de zomer in zicht stelt Stad Brugge het milieu- en educatieaanbod voor voor het komende seizoen. “De zomer zal bol staan van spetterende en leerrijke activiteiten die zowel de jonge als de iets oudere generaties meenemen in de wonderlijke natuur-en dierenwereld”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem, “Zeker nu de stad de openingstijden voor de Kruidentuin Tudor uitbreidt. Dankzij een automatische poort zal de Kruidentuin doorheen het volledige jaar te bewonderen zijn.”

Het domein Tudor maakt deel uit van de Brugse stadsbossen. Centraal ligt het in 1904 gebouwde kasteel Tudor. Bij het familiekasteel hoorde ook het koetshuis, de Mariagrot, een siertuin en een ommuurde moestuin met hovenierswoning. Sinds 1981 zijn de gronden rond het kasteel en het koetshuis eigendom van de Stad Brugge. De ommuurde tuin kreeg al in 1981 een nieuwe bestemming als kruidentuin. “De kruidentuin is ondertussen uitgegroeid tot een gevestigde waarde bij plantenkenners in het Brugse. Je vindt er een brede waaier aan kruiden met allerlei toepassingen en eigenschappen terug”, aldus de Brugse schepen Mercedes Van Volcem.

Langere openingstijden

Tijdens de wintermaanden, van 1 december tot 28 februari zal de kruidentuin elke dag geopend zijn van 14u tot 17u. Van zodra de dagen langer worden, vanaf 1 maart, blijft de kruidentuin open tot 19u. “We bieden onze inwoners en bezoekers de kans om doorheen het volledige jaar te genieten van de kleurrijke kruidentuin en er samen tijd door te brengen. Langere openingstijden helpen daar alvast bij. Iedere wandeling op zich heeft een eigen invalshoek, waardoor je steeds nieuwe dingen opsteekt. Van kweken en planten, tot snoeien. Voor ieder wat wils dus”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

Natuur- en milieueducatie

Stad Brugge beschikt over twee natuur- en milieueducatiecentra, met name het Natuurcentrum Beisbroek en Kinderboerderij De Zeven Torentjes.Het Natuurcentrum Beisbroek biedt iedereen de kans om op een leuke en interactieve manier te leren over de natuur en het milieu. Zo kunnen kinderen zich onder andere uitleven in de interactieve tentoonstelling of op onderzoek trekken in het kidslab. Kinderboerderij De Zeven Torentjes focust zich meer op activiteiten die het leven op de boerderij belichten. “Beide centra doen hun uiterste best om zowel kinderen, gezinnen als het grote publiek te informeren over hun activiteiten en ze ervan te laten genieten”, verduidelijkt schepen Van Volcem.

Uitkijken naar de zomer

 • Natuurcentrum Beisbroek

In 2021 valt er tijdens de zomermaanden alvast veel te beleven in Beisbroek. In het Natuurcentrum Beisbroek en de kruidentuin Tudor kan jong en oud hun hart ophalen. Kinderen leren in het ‘Kidslab’ het bos en zijn bewoners van dichtbij kennen. In de zomermaanden kunnen ze tijdens het kamp meer te weten komen over de sterren en planeten en gaan ze op ontdekkingstocht in de natuur. Dit jaar kan je terug op stap met de gids, de bestaande dierensoorten ontdekken en heel wat bijleren over de verschillende bomen in het bos. “De activiteiten worden steeds op leeftijdsniveau georganiseerd en nemen jong en oud mee in de bijzondere wereld van het bos. Het leven in een bos en haar decor zijn sterk onderhevig aan de verschillende seizoenen. Hier laten we onze activiteiten volop op inspelen. Alle activiteiten zijn terug te vinden op de stadswebsite www.brugge.be/natuureducatie. Ze worden gebundeld per vier

maand. Met dit uitgebreid aanbod bieden we jong en oud de kans om er op uit te trekken en te ontdekken en te genieten”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

 • Kinderboerderij De Zeven Torentjes

Kinderboerderij De Zeven Torentjes trapte het nieuwe jaar af met een uitgebreid aanbod. Op de historisch waardevolle hoeve met indrukwekkende schuren en stallen kan er verkend, gespeeld en bijgeleerd worden. Tijdens de zomermaanden ontdek je de ‘Boerderij van dichtbij’ de wondere wereld van wol, kan je genieten van een broodbaksessie of steek je de handen uit de mouwen tijdens één van de boerderijnamiddagen. “Ook een leuke fotozoektocht met het ganse gezin werd aan het aanbod toegevoegd. Ieder jaar opnieuw verwelkomen we hier meer dan 1.000 kinderen. Ook voor gezinnen bieden we een ontspannende gezinsuitstap. Daarom ben ik fier dat we een voldoende evenwichtig en uitdagend aanbod kunnen aanbieden. Wat wordt het uitkijken naar de zomer”, sluit de schepen Van Volcem af.

Brugge

Van Volcem verwent de jeugd met rijkelijk gevuld natuuraanbod

Gloednieuwe imkercursus op de Kinderboerderij De Zeven Torentjes.

BRUGGE – Bij de start van het kersverse jaar rolde Stad Brugge het vernieuwde natuuraanbod uit. Met een gloednieuwe imkercursus en een strandcabine geeft Van Volcem de aftrap. “Een nieuw jaar betekent terug een jaar vol van spetterende en leerrijke activiteiten die zowel de jongere als iets oudere generatie meenemen in de wonderlijke natuur-en dierenwereld. Het was geen gemakkelijk jaar voor de jeugd, daarom moet 2021 onvergetelijk worden. Ik ben zeer fier dat we het jaar kunnen aanvatten met een rijkelijk gevuld natuuraanbod”, zegt een enthousiaste schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Stad Brugge beschikt over twee natuur- en milieueducatiecentra, met name het Natuurcentrum Beisbroek en Kinderboerderij De Zeven Torentjes.Het Natuurcentrum Beisbroek biedt iedereen de kans om op een leuke en interactieve manier te leren over de natuur en het milieu. Het heeft een rijk aanbod aan activiteiten. Zo kunnen kinderen zich onder andere uitleven in de interactieve tentoonstelling of op onderzoek trekken in het kidslab. Kinderboerderij De Zeven Torentjes focust zich meer op activiteiten die het leven op een boerderij belichten. “Beide centra doen hun uiterste best om zowel kinderen, gezinnen als het grote publiek te informeren over hun activiteiten en ervan te genieten”, verduidelijkt schepen Van Volcem.

Natuur van dichtbij in Beisbroek

In 2021 valt er alvast veel te beleven in Beisbroek. Dit jaar kan je terug op stap met de gids, de bestaande dierensoorten ontdekken en heel wat bijleren over de verschillende bomen in het bos. “De activiteiten worden steeds op leeftijdsniveau georganiseerd en nemen jong en oud mee in de bijzondere wereld van het bos. Het leven in een bos en haar decor zijn sterk onderhevig aan de verschillende seizoenen. Hier laten we onze activiteiten volop op inspelen. Zo organiseren we in de winter  een paddenoverzet, in de lente een lentewandeling, in de zomer een bijendag en in de herfst onze jaarlijkse en succesvolle fruitpluk. Je vindt alle activiteiten op de stadswebsite www.brugge.be/natuureducatie. Ze worden gebundeld per vier maand. Zodra de scholen terug op uitstap trekken kunnen ze de prachtige natuur ontdekken”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

Stad dicht bij zee

Dit jaar kunnen scholen ook intekenen om tijdens het strandseizoen in Zeebrugge te vertoeven. “Niet meer ‘week van de zee’ gebonden, maar tijdens het volledige strandseizoen zet het Natuurcentrum er de deur wagenwijd open . “We zijn zeer tevreden met de nieuwe strandcabine die we ter beschikking kunnen stellen op het strand. Als stad dicht bij zee organiseren we ter plaatse uiteenlopende activiteiten waarmee de leerlingen actief bijleren over deze biotoop”, aldus schepen Van Volcem.

Prikkel je zintuigen

Kinderboerderij De Zeven Torentjes trapte het nieuwe jaar af met een uitgebreid aanbod. Op de historisch waardevolle hoeve met indrukwekkende schuren en stallen kan er verkend, gespeeld en bijgeleerd worden. “Ieder jaar opnieuw verwelkomen we hier meer dan 1.000 kinderen. Ook voor gezinnen bieden we een ontspannende gezinsuitstap. Met nieuwe activiteiten zoals een kruidenwandeling, een boerderijkamp en ‘samen tuinieren’ heeft het nieuwe jaar alvast veel in petto.

Waar ik bijzonder fier over ben is de imkercursus. Hierbij worden kinderen van 12 tot 16 jaar meegenomen in de bijzondere bijenwereld. Als bijenvriendelijkste gemeente krijgt deze activiteit extra glans. Aan de hand van een ervaren imker krijgen ze een indrukwekkende inkijk, met als kers op de taart een potje verse honing. De imkercursus is steeds op een woensdagnamiddag van 14u tot 16u30. In zeven sessies maak je kennis met de imkerij”, aldus schepen Van Volcem.

Buiten leren

In 2021 zet Brugge volop in op het aspect van buiten leren. In het najaar verspreidde de stad op 10 locaties buitenklassen in de vorm van houten zitbanken (Ooievaarsbos, Sint-Pietersplas, Paalbos, Veltembos, Beisbroek thv kasteel, Beisbroek thv weiland Doornstraat, Coppietersbos en De Zeven Torentjes). “Deze klasjes, omgeven door veel groen bieden rust. Ze laten de kinderen kennis maken met onze prachtige groene domeinen. Ook dit jaar zetten we hier verder op in en willen we dit optimaal benutten”, sluit schepen Van Volcem af.

Bijlage

 1. Waar kan ik inschrijven voor de imkercursus?
 2. Inschrijven via vrijetijd.brugge.be/buitenbeentjes
 3. Meer info op https://www.brugge.be/activiteiten-in-de-kinderboerderij
 4. Vooraf is er een vrijblijvende online-infoavond op donderdagavond 25 februari, 19u00.  Mail naar kinderboerderij@brugge.be en volg de infoavond online mee.
 5. De cursus kost €70. Hij wordt coronaproof georganiseerd.