Tag Archives: mercedes van volcem

Nestkastjes brengen leven op begraafplaats Ver Assebroek

16 jul

BRUGGE – Een begraafplaats gedenkt de dood,  verdriet, vele herinneringen maar kan ook een ‘ode aan het leven’ uitstralen. Vorig jaar werkte Gerard Van Parys, die werkt voor de kerkfabriek van Ver-Assebroek, het idee uit om met de bouw van een reeks vogelhuisjes of nestkastjes te starten. “Dit is een prachtig initiatief. Het sensibiliseert en zorgt voor aandacht voor vogels en hun broedplaats in een stille, rustige en unieke omgeving. Ik ben dan ook zeer tevreden dat dit initiatief een verdere uitbreiding kent “, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Een begraafplaats dient als ontmoetingsruimte waar je dierbaren kan gedenken. Bij de zorg voor het onderhoud en de restauratie van grafmonumenten hoort ook de zorg van het landschap. “Een kerkhof is niet alleen een (laatste) rustplaats maar ook een bron van ‘leven’. “Naast de stenen grafmonumenten moet er ook ruime aandacht zijn voor bomen, struiken, kruiden en bloemen. We leveren veel inspanningen om de begraafplaatsen er steeds ordentelijk te laten uitzien en ze voldoende toegankelijk te houden”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Ondanks de huidige coronacrisis zijn er ook dit jaar meerdere bezoekers om het kerkhof te Ver-Assebroek te bekijken, te mijmeren, te herinneren, te ervaren, een bloem te plaatsen of te verzorgen”, zegt Gerard Vanparys.

Nestkastjes

In 2020 werden reeds een reeks nestkastjes opgehangen aan de bomen van het kerkhof zelf. “Enkele werden reeds ingenomen als broedplaats voor een mezenkroost. In 2021 werden bij uitbreiding nestkastjes aangebracht aan de eikenbomen langs de ommegang rondom de oude kerkhofsite. Ook op andere plaatsen in onze stad bekijken we de mogelijkheden om extra nestkastjes te verspreiden. We staan hierbij steeds open voor suggesties van de Bruggeling”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

Waardevol insectenleven

Sinds enkele jaren is er ook aandacht voor het waardevolle van het insectenleven: een insectenhotel (2016), infoborden en aanplantingen van kruiden en bloemen die insecten lusten en lokken (2019). “We trekken de ‘ode aan het leven’ in de brede betekenis nu door”, aldus Vanparys.

Beursgebouw en omgeving: een nieuw elan voor West-Brugge

15 jul

Terwijl de aannemer en zijn ploeg hopelijk genieten van een deugddoende en welverdiende vakantie, geven wij u alvast al een kijk op de wegwerkzaamheden in de omgeving van het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum nà het bouwverlof. Vanaf 9 augustus a.s. wordt er weer volop verder gewerkt aan de heraanleg van de straten. De laatste fase wordt ingezet. Het einde komt in zicht.

Sint-Maartensbilk, tussen CLB en Zwijnstraat

De riolering in deze zone kon voor het bouwverlof nog niet volledig aangelegd worden omdat er eerst nog een gasbuis moet verlaagd worden zodat de nieuwe riolering kan passeren. Na het bouwverlof wordt hier mee gestart, gevolgd door het volledig vernieuwen van de riolering, de betonnering van de rijweg en de aanleg van de voetpaden en de parkeerstroken.

Doordat de rioleringswerken nog niet volledig afgewerkt werden, blijft de Kegelschoolstraat ook tijdens het bouwverlof voor het verkeer onderbroken. De garages van de Zwijnstraat zijn enkel bereikbaar via de Vrijdagmarkt.

Verkeersverloop vanaf 9 augustus

 • Sint-Maartensbilk, tussen CLB en Zwijnstraat, is volledig voor het verkeer onderbroken;
 • de Kegelschoolstraat is doodlopend op Sint-Maartensbilk;
 • in de Kegelschoolstraat geldt tweerichtingsverkeer;
 • de garages gelegen in Sint-Maartensbilk, in de werfzone, zijn niet bereikbaar;
 • de garages gelegen in de Zwijnstraat (smal gedeelte), tussen Sint-Maartensbilk en Zwijnstraat, blijven bereikbaar maar tijdens de werkuren bestaat de kans dat er een werfvoertuig de toegang tot het smal gedeelte van de Zwijnstraat verspert. De aannemer doet het nodige om deze versperring zo kort mogelijk te houden;
 • de garages in de Zwijnstraat, gelegen recht tegenover de werfketen van het BMCC, blijven bereikbaar via de Boeveriestraat, Vrijdagmarkt en Hauwerstraat (niet via de Kegelschoolstraat)

Ophaling huisvuil in deze zone vanaf 9 augustus

 • de bewoners van Sint-Maartensbilk, tussen CLB en Zwijnstraat, bieden hun huisvuil aan op het ophaalpunt in Sint-Maartensbilk ter hoogte van nummer 14;
 • de bewoners van de Kegelschoolstraat plaatsen hun huisvuil in de Smedenstraat (let wel: pas buiten zetten vanaf 18.00 u omwille van de avondophaling in de Smedenstraat);
 • de bewoners van het smalle gedeelte van de Zwijnstraat plaatsen hun huisvuil in het bredere gedeelte van de Zwijnstraat.

Garages Sint-Maartensbilk, tussen CLB en Zwijnstraat

Door de werkzaamheden zijn de garages in de werfzone tijdelijk niet bereikbaar.

Hierdoor kan u niet parkeren in uw straat en is uw garage, gelegen in de werfzone, niet bereikbaar.

Om hieraan te verhelpen, bieden wij u voor de duur van de werkzaamheden een alternatief aan.

Alternatieve parkeerplaats

We kunnen u een parkeerplaats aanbieden in de ondergrondse parking ’t Zand aan een gunsttarief van 40 euro per maand (in plaats van de gebruikelijke 66 euro per maand). Per wooneenheid is één abonnement voorzien.

Wie komt hiervoor in aanmerking:

 • de gedomicilieerde bewoners van de onderbroken straatdelen;
 • de gebruikers van de daar gelegen garages/standplaatsen/garageboxen.
abonnement aanvragen

Om uw abonnement aan te vragen, wendt u zich tot Interparking (Hoefijzerlaan 12, 8000 Brugge – 050 33 90 30 – cov@interparking.com). Interparking beschikt over een lijst van de bewoners die aanspraak kunnen maken op dit abonnement en zal u vragen uw identiteitskaart voor te leggen als bewijs van uw domiciliëring. Aan de gebruikers van de aldaar gelegen garages, maar die er niet gedomicilieerd zijn, wordt een bewijs van gebruik/huur/aankoop van de garage gevraagd.

tijdelijke parkeervergunning

Naast deze mogelijkheid blijft de gebruikelijke regeling met de gratis tijdelijke parkeervergunning (aan te vragen bij de Parkeerwinkel) uiteraard ook van toepassing. Men kan als bewoner of gebruiker van een ondergrondse parking of een garage, gelegen in de werfzone, gratis een tijdelijke parkeervergunning aanvragen in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge, t 050 44 80 00). Met deze parkeervergunning kan men gratis bovengronds parkeren, behalve in de hoofdwinkelstraten zoals bijvoorbeeld de Smedenstraat. Deze tijdelijke parkeervergunning is geldig voor de duur van de werkzaamheden.

Let wel: de Parkeerwinkel hanteert als gevolg van de coronamaatregelen een aangepaste dienstverlening. Om een vergunning aan te vragen, maakt u een afspraak via brugge@parkeren.be of op het nummer 050 47 55 21.

Op brugge.be/huis-van-de-bruggeling-parkeerwinkel vindt u ook meer informatie en kunt u uw digitale parkeervergunning online aanvragen.

Voor meer info: www.brugge.be/parkeren-bewoners

meer info

Voor meer info over deze parkeeroplossing kunt u terecht bij de stedelijke mobiliteitsdienst in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge – t 050 44 80 00.
Telefonische permanentie in het Huis van de Bruggeling – t 050 44 80 00 (maandag – vrijdag van 8.30 – 17 uur).

Hauwerstraat, vanaf Hendrik Consciencelaan tot aan Student Village

Voor het bouwverlof werden de rioleringen vernieuwd en werd al een gedeelte van de rijweg aangelegd met beton. Ook het kruispunt met de Maagdenstraat werd gebetonneerd.

Na het bouwverlof wordt de zone waar de bomen staan (kant BMCC) klaargemaakt voor de volgende betonstort (eind augustus – begin september). Ook het resterende gedeelte van de rijweg van de Hauwerstraat, tot net voorbij de Student Village, wordt dan gebetonneerd.

Na het uitharden van de betonlaag op de rijweg kan de aannemer de voetpaden en de parkeerstroken aanleggen.

Verkeersverloop vanaf 9 augustus
 • de Hauwerstraat, tussen de Hendrik Consciencelaan tot aan Student Village, is volledig voor het verkeer onderbroken;
 • vanaf 10 augustus gaat het kruispunt Hauwerstraat/Maagdenstraat open voor het plaatselijk verkeer, net zoals het gedeelte van de Hauwerstraat, tussen Maagdenstraat en de Hendrik Consciencelaan;
 • de garages gelegen in de werfzone (tussen Maagdenstraat en Student Village) zijn niet bereikbaar.
Ophaling huisvuil Hauwerstraat vanaf 10 augustus
 • vanaf 10 augustus kan de ophaalwagen het huisvuil huis aan huis ophalen in de Hauwerstraat, tussen de Hendrik Consciencelaan en huisnummer 15;
 • de bewoners tussen huisnummer 15 en het kruispunt met de Zwijnstraat bieden hun huisvuil in de Hauwerstraat, buiten de werfzone (kant Vrijdagmarkt).
heraanleg Zwijnstraat + voorplein BMCC

Vanaf 16 augustus worden de rioleringswerken in de Zwijnstraat aangevat (niet in het smalle gedeelte van de Zwijnstraat). Streefdoel is om midden oktober a.s. de betonstort te kunnen doen van het voorplein van het BMCC, de Zwijnstraat en het resterend gedeelte van de Hauwerstraat, inclusief kruispunt met de Zwijnstraat.

Verkeersverloop vanaf 16 augustus
 • de Zwijnstraat is volledig voor het verkeer onderbroken;
 • voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, behouden doorgang maar vermijden best deze zone;
 • de garages gelegen in de Zwijnstraat recht tegenover de werfketen van het BMCC zijn niet bereikbaar;
 • de garages gelegen in het smalle gedeelte van de Zwijnstraat, tussen Smedenstraat en Sint-Maartensbilk, zijn ook niet bereikbaar.
Ophaling huisvuil vanaf 16 augustus
 • de bewoners van de Zwijnstraat plaatsen hun huisvuil ofwel in de Smedenstraat (let wel: pas buiten zetten vanaf 18.00 u omwille van de avondophaling in de Smedenstraat) of in de Hauwerstraat (kant Vrijdagmarkt – buiten de werfzone)
Bereikbaarheid garages

De garages in de Zwijnstraat zijn niet bereikbaar: lees hierboven over het aanbod om tijdelijk een parkeerplaats te huren in de ondergrondse parking ’t Zand of hoe u een tijdelijke parkeervergunning kan aanvragen (zie ‘garages Sint-Maartensbilk, tussen CLB en Zwijnstraat’).

heraanleg Hauwerstraat, tussen Zwijnstraat en Vrijdagmarkt

Over de heraanleg van dit straatdeel volgt later meer informatie.

Maagdenstraat

Voor de bewoners van de Maagdenstraat, tussen Sint-Maartensbilk en Hauwerstraat, zetten we nog even een aantal aandachtspunten op een rij:

 • vanaf 10 augustus kan de ophaalwagen het huisvuil huis aan huis ophalen in de Maagdenstraat  aangezien het kruispunt Maagdenstraat/Hauwerstraat voor het plaatselijk verkeer wordt opengesteld;
 • de parkeerzones zijn beschikbaar voor de bewoners tijdens de werkdagen buiten de werkuren (vanaf 7u tot 17 u);
 • de groenaanleg en de pleinaanleg tussen de rijweg en het BMCC moet nog verder afgewerkt wroden.

Stad Brugge voltooit werkzaamheden op site VTI

15 jul

“De afvoer van vuil water wordt verzekerd”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

BRUGGE- De werkzaamheden voor het nieuwe pompstation op de site VTI zijn zo goed als voltooid. “De constructie van het pompstation, bufferbekken en de bijhorende persleiding zijn afgewerkt. Om het afvalwater van de verschillende percelen efficiënt af te voeren, was er nood aan een overkoepelende visie op het afwateringssysteem op de site. Door deze werkzaamheden zijn de site Bombardier en het VTI-schoolgebouw aangesloten op het gescheiden rioleringsstel wat zorgt voor properder oppervlaktewater”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De totale kostprijs van de werken bedraagt 260.400 euro exclusief btw.

Op wandelafstand van het station en gelegen langs het kanaal, in de Vaartdijkstraat ligt de site van het VTI. De school beschikt over een fonkelnieuw complex dat vanaf 2022 effectief in gebruik genomen wordt. “Bij de realisatie van het nieuwe complex koos de school eerst voor de waterzuivering uit te voeren aan de hand van een rietveld. Dit bleek echter niet haalbaar en daarom keurden we een alternatieve uitvoeringsmethode goed. Namelijk de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel”, duidt de Brugse schepen Van Volcem.

Waterzuivering

De werkzaamheden aan de site van het VTI kaderen onder andere  binnen de Europese kaderrichtlijnen die stellen dat hemelwater en vuil water tegen 2027 volledig gescheiden moeten worden. Vuil water moet hierbij zo goed mogelijk opgevangen en gezuiverd worden. “Met de realisatie van het pompstation zorgen we ervoor dat het vuil water van de school via het gescheiden rioleringsstelsel weggepompt wordt richting een waterzuiveringsinstallatie. Nadien kan het water richting de waterlopen. Ook voor de nabijgelegen bedrijven wordt voorzien in optimale afvoer van vuil water. Zo werden de gronden van de Bombardier en La Brugeoise aangesloten om in een latere fase eventuele nieuwe ontwikkelingen zonder problemen te kunnen opvangen”, legt schepen Mercedes Van Volcem uit.  

Bufferbekken en persleiding

Tijdens de constructie van het pompstation werden de daarbij horende bufferbekken en de persleiding afgewerkt. “De bufferbekken laten ons toe om bij een technische storing van het pompstation het water 24h lang te bufferen om het nadien te laten wegpompen. De persleiding met een lengte van 192 m loopt onder het kanaal van Gent en Oostende door”, aldus schepen Van Volcem.

Timing

De werkzaamheden op de site namen in totaal 2,5 maanden in beslag. “Nu rest ons enkel nog de plaatsing van het elektromechanische gedeelte. Die wordt in de 2de helft van augustus voorzien. Daarmee zal alles mooi op tijd klaar zijn voor de opening van het nieuwe schooljaar. De afvoer van vuil water wordt verzekerd”, stelt schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem. 

Zes investeringsdossiers

Ook bij andere projecten in Brugge trekt de stad volop de kaart van proper oppervlaktewater. Vanaf 2022 starten er in Brugge zes grote investeringen. Dat zowel in de binnenstad als de deelgemeenten. De stad diende zes dossiers in bij de Vlaams Milieumaatschappij. We leggen in alle straten een gescheiden rioleringsstelsel aan. Dit is een goede zaak voor de bewoners en het milieu.  De dossiers zijn verspreid over diverse deelgemeenten : wijk Blijmare, de Bloemenwijk, de Singel en Buiten Boeverievest en de Dampoortwijk”, legt de Brugse schepen Van Volcem uit.  “Er zijn ook  twee projecten die zich situeren in de binnenstad: de Sint-Jorisstraat en Vlamingdam en daarnaast ook de wijk rond de Sint-Annakerk – het plein zelf en Joost de Damhouderstraat.”

Waardevolle kerktoren in Dudzele krijgt restauratie

13 jul

In 2017 nam Stad Brugge de oude kerktoren van Dudzele over van de Kerkfabriek. De westbouwruïne is het enige zichtbare overblijfsel van de laat-romaanse Sint-Leonarduskerk, nu Sint-Pietersbandenkerk genoemd. Lange tijd was Dudzele een belangrijk plaatselijke bedevaartsplaats, wat de grootte van de voormalige kerk in het dorp verklaart. Een restauratie van deze oude en waardevolle kerktoren, die al sinds 1939 beschermd is als monument en sinds 1978 ook als dorpsgezicht, drong zich op. De kerktoren kampte met stabiliteitsproblemen, losse stenen en problemen met de goten.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De bescherming van deze waardevolle kerktoren waar we als stad eigenaar van zijn, is voor mij als schepen van eigendommen en kerkbesturen belangrijk . Met een grondige aanpak geven we ze terug de uitstraling die ze verdient.

Naast de restauratie leveren we meerdere inspanningen om de leefbaarheid in Dudzele te bevorderen.

Picknickzones en genieten

Zo werden er sinds de zomer van 2020 in de volledige stad meerdere picknickzones ingericht. Naast de 5 bestaande picknickbanken aan het grasplein aan de boogschutters werden er dit jaar drie extra locaties meegenomen. Zo kregen het Amaat Vynckeplein (1), Schottenhof (6) en de school De Bijenkorf (4) extra gezellige picknickbanken. Er werd ook een picknickbank voor mindervaliden geplaatst, stelt Van Volcem Mercedes bevoegd voor openbaar domein.

Bebloeming

 Zo zijn er sedert de huidige legislatuur 6 bloementorens te bewonderen in Dudzele, maar deden ook veel bewoners mee met de actie bebloem je vensterbank. Niet minder dan 2751 planten werden aangevraagd. Samen maken we de stad fleurrijker, zegt Van Volcem bevoegd voor de bebloeming in de stad en deelgemeenten.

Bloemenweides en zones aan de rand van landbouwgronden

Ik ben beetje jaloers op Damme, waar de landbouwers dit meer doen.  Komend jaar wens ik de landbouwers te overtuigen aan de rand van hun landbouwgebied bloemenweiders of zones te maken.  Aangezien er een Europese verplichting komt om 5 procent groen te laten, is dat een mooie uitdaging.  We gaan alvast met de Brugse landbouwers in gesprek om hen te enthousiasmeren, zegt Van Volcem Mercedes

Ontharding

We zetten volop in op ontharding met bloemrijke plantenperken en fleuren bestaande groenzones tussen het fietspad en de rijweg door gevarieerde en fleurige beplanting op.

Zo werd in de Damse steenweg recent een grote middengeleider beplant, zodat het ook aantrekkelijker is.  In een landbouwgemeente met veel openruimte is ontharding minder noodzakelijk dan in dichtbebouwde zones vol asfalt en beton, stelt Van Volcem.   

Vergroenen

Hoofdzakelijk vergroenen we de Dudzeelse Steenweg, het Dorpsplein en de Westkapelse Steenweg in de toekomst. Met extra groene elementen willen het Dorpsplein waar er een Gewestweg doorloopt volgend jaar aantrekkelijker maken met bloemperken, ontharding en een mooie bank.

Vanaf dit najaar planten we extra bomen in de Damse Steenweg ter hoogte van de school De Bijenkorf.   In Dudzele kan je ook een boom in je voortuin aanvragen via het initiatief www.brugge.be/ikwileenboom en ook een gevelplant aanvragen www.brugge.be/gevelplant en ook een gevelbank via www.brugge.be/gevelbank

Kerstbomen

Vorig jaar konden alle handelaars ook intekenen op een kerstboom, wat ook nieuw was en vele handelszaken op hebben ingetekend. 

Speelplaats in Bijkenkorf kreeg nieuwe aanleg en werd een groene speelplaats

Als schepen van openbaar domein ben ik blij dat de stedelijke school zijn speelplaats vergroende.  Het is een prachtig ontwerp met ook een zone met fruit.  De speelplaats heeft ook een imker en kreeg ook in corona diverse boomstammetjes.  De stad kreeg ook een prijs voor haar ontwerp op de speelplaats van de VVOG, zegt Van Volcem Mercedes

Dudzeelse Steenweg

We verhogen ook de belevingswaarde van het groen op de Dudzeelse Steenweg nabij de Herdersbruggestraat en op de Westkapelse Steenweg nabij De Schorre. Ook diverse schoolomgevingen en het Dudzeels Neerhof en het Dudzeels Opperhof worden opgefleurd. We voorzien ook extra groenaanleg op de knooppunten Amaat Vynckestraat en Herdersbruggestraat en extra bebloeming in de bermen naar Dudzele toe als je van Brugge komt in het najaar.

 Cathemgoed park van 11 hectare

Met de aanleg van het Cathemgoed bufferen we Dudzele tegen de haven. De eerste fase van de aanleg van het buffergebied Cathemgoed – waarin de zone ten oosten van de Zwaanhofstraat als groene publieke ruimte ingericht wordt – nadert haar einde. De extra parkzone die tevens de groene buffer wordt voor de A11 kunnen we binnenkort openstellen voor de inwoners van Dudzele.  Later volgt fase 2, de aanleg van de zone ten westen van de Zwaanhofstraat.  De nieuwe fiets- en wandelzone aan de voet van het talud A11 vormt de afsluiting het project Cathemgoed. Deze rustige wandel- en fietszone zal uitgerust worden met enkele zitbanken en vuilnisbakken

Fietspaden

Ook de fietspaden verdienen onze volle aandacht. Dudzele is goed bereikbaar met de fiets en is voorzien van een netwerk van fietspaden, wij plannen verbetering in waar nodig. Zo voorzien we deze zomer het fietspad Damse Steenweg ( van Stapelvoorde tot Ronselarestraat) van een nieuwe rode toplaag en een vernieuwing van de waterleiding zodat alle werken af zijn tegen dat het schooljaar begint. Op de Damse Steenweg kon op korte termijn geen breder fietspad gerealiseerd worden omwille van de bomen en omdat er dan ook onteigeningen mee gepaard zou gaan.  We bekijken dit wel op langere termijn.  Velen fietsen immers via de Landslag en de Ronselarestraat (prachtige fietsroute die heel veel wordt gebruikt van Brugge naar Oostkerke en de blinker en de stinker die zo ook naar Heist en Zeebrugge leidt).

Voetpaden

In 2022 zijn de voetpaden van de Damse Steenweg aan de beurt, dit van de Stapelvoorde tot Amaat Vynckestraat. Eerder werd de opstekende verharding door boomwortels op het fietspad langs de N376 tussen Zwaanhofstraat en Landslag in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer hersteld.

Begraafplaatsen

De toegankelijkheid van de begraafplaats in Dudzele houden we nauwlettend in het oog. Vanaf 2022 leggen we richting het columbarium bredere paden aan. Zo is de begraafplaats voldoende toegankelijk voor iedereen. Tenslotte krijgt de beplanting rond de toren een grondige opfrissing. Zo geven we het geheel een verzorgde aanblik.

Mercedes in Brussel

24 jun

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

Commissie Mobiliteit en Openbare Werken

Mercedes ondervroeg deze week de minister over de sluis in Zeebrugge en naar de werken met betrekking tot kustveiligheid. Daarnaast vroeg ze de minister naar haar mening met betrekking tot de stopzetting van zandwinning in natuurgebieden op zee. Bekijk hieronder de vragen die Mercedes stelde aan de minister.

Maak van jouw zomer een zomer vol ontmoetingen

24 jun

“Laten we er samen een sfeervolle zomer van maken”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.


Het Brugse picknickplan creëert ruimte voor ontmoeting en maakt onze stadsparken nog aantrekkelijker voor Bruggeling en bezoeker. Door het plaatsen van verplaatsbare stoelen en picknickbanken krijgt ons openbaar domein extra cachet. Niets gezelliger dan op een zonnige dag even te verpozen in het groen, zij het nu in onze historische binnenstad of in een van onze charmante deelgemeenten. Sinds 2019 zijn de groene stoelen en houten picknickbanken een vaste waarde in Brugge. Ze nodigen uit tot een momentje van rust,
een babbel met de buren, een picknick met de familie of vrienden… Kortom: ze brengen mensen samen en geven onze stad daarbovenop een hippe look.

Groene stoelen

Het parkmeubilair bleek al snel een schot in de roos te zijn. Daarom hebben we de locaties en het aantal stoelen en banken fors uitgebreid. Zo creëren we op een laagdrempelige manier nog meer verbondenheid tussen al wie hier woont, werkt, studeert, op bezoek is…

Rolstoelpicknicktafels

Om te voldoen aan de wensen van alle Bruggelingen, plaatsten we op heel wat plekken ook rolstoelpicknicktafels. Deze speciale tafels staan strategisch opgesteld en zijn goed bereikbaar voor personen in een rolstoel. Zo kunnen ook zij volop genieten van het groen in Brugge.

Benieuwd naar die gezellige picknickplek of groene zitplek in jouw buurt? Download hier je persoonlijke brochure

Zeedijk en domein Knapen Zeebrugge extra beveiligd

24 jun

Er is extra beveiliging voorzien op de Zeedijk van Zeebrugge en nabij Knapen, het voormalige militaire domein in de Brugse badstad. Dat domein werd trouwens aangekocht door de Stad Brugge, die er een stadspark zal inrichten met verschillende doeleinden ten bate van de Zeebrugse bevolking. Zo kunnen transmigranten er zich niet langer schuilhouden en is het park meteen ook een heropwaardering van de Zeebrugse buurt.

In het voormalige militaire domein Knapen dringen tot op vandaag geregeld transmigranten binnen om zich dan via de spoorweginfrastructuur van Infrabel richting haven te begeven. Deze mensen zonder papieren willen geen asiel in ons land aanvragen maar proberen het kanaal over te steken, via de Zeebrugse haven. Meestal vertoeven ze enkele dagen in Zeebrugge, wachtend op het juiste moment om Groot-Brittannië te proberen bereiken. Het militair domein Knapen lijkt hiervoor een gepaste schuilplaats. Om de transmigranten te ontmoedigen die gevaarlijke oversteek te maken én om de veiligheid te verhogen, is er nu een speciale omheining tussen Knapen en de Infrabel infrastructuur geplaatst. “Het gaat om een traject van 500 meter, tussen de Kustlaan en de Veerbootstraat. De zogenoemde ‘fencing’ is bestendig tegen vandalisme en maakt beklimming quasi onmogelijk,” legt schepen Mercedes Van Volcem uit. “Deze afsluiting werd gerealiseerd door mijn dienst Openbaar Domein. Het is een eerste ingreep om Knapen in te richten tot een aantrekkelijke, groene en veilige ontspanningsruimte voor de Zeebruggenaar en al wie ervan wil genieten. De realisatie van een mooi en levendig kustpark is iets waar we vanuit de stad de komende jaren met veel  enthousiasme onze schouders willen onder zetten”. Deze extra beveiliging wordt trouwens gesubsidieerd door UK Borderforce, een Britse overheidsdienst die zich bezighoudt met illegale immigratie. “Langs de omheining werden bovendien ook nog 3 extra bewakingscamera’s geplaatst (CCTV). Daarnaast zijn er ook 5 thermische camera’s die in specifieke zones indringers kunnen detecteren en de CCTV camera’s aansturen, waardoor de ploegen gerichter kunnen worden ingezet,” voegt Korpschef Dirk Van Nuffel er nog aan toe.

Ook op de zeedijk van Zeebrugge werden 4 bewakingscamera’s met infraroodfunctie geïnstalleerd, zodat ze ook ‘s nachts een goed beeld schetsen. De CCTV-camera’s komen ter hoogte van de surfclub (nabij de Fonteintjes waar soms startende kampementen opduiken), de Londenstraat, de Saint- George’s Day Promenade en het Gerlacheplein. “Ook hier willen we inklimming van de haven via het strand voorkomen, waarbij vaak wordt ingebroken in strandbars als schuilplaats. De camerasystemen zijn trouwens bestand tegen maritieme weersomstandigheden. De Stad kan hierbij opnieuw op de nodige subsidies rekenen. In dit geval gaat het om Europese steun (Internal Security Fund). Met deze ingrepen beantwoordt men ook aan de vraag van de gouverneur om alle mogelijke maatregelen te nemen om de problematiek van de transmigranten in de provincie West-Vlaanderen te beheersen.

8 miljoen euro voor Dampoortkwartier in Sint-Kruis

22 jun

BRUGGE- Stad Brugge investeert in het Dampoortkwartier. Het kwartier ligt tussen de Dampoortstraat en de Karel Van Manderstraat en zal volledig vernieuwd worden.  Er wordt geinvesteerd in nieuwe riolering, mooie voetpaden, veilige fietspaden, toegankelijkheid maar ook in bomen, groen, ontharding maar ook in leuke banken op wandelpaden om de honderd tot tweehonderd meter.  Zo ontstaat er ook een leuke wandelroute voor jong en oud. Toegankelijkheid is vrijheid maar toegankelijkheid zorgt ook voor warmte en sociale cohesie, zegt Van Volcem. De aanwezigheid van het woonzorgcentrum midden de wijken deed de vraag naar een zilverroute rijzen.  Tussen deze wandelpaden door investeren we ook in een parkje in de Edestraat. 

Na jaren van lapwerk krijgt deze mooie buurt, dicht bij de mooie Vesten en gekenmerkt door heel wat sportfaciliteiten (tennis, Gulden Kamer) en ook een woonzorgcentrum (Van Zuylen)  een aanleg anno 2021 die het kwartier verdient. 

De stad investeerde dit jaar ook in 2,7 hectare open ruimte om de Gulden Kamer uit te breiden.  Er staan intussen ook al leuke picknickbanken aan het bosje aan de Gulden Kamer.  Intussen zijn ook de werken aan de Damse Vaart Zuid (asfalt gestart). “ U ziet dat we investeren in Sint-Kruis zegt de schepen.  Intussen werd ook het ontwerp aan het Veltempark van 2,7 hectare goedgekeurd. “

“De totale heraanleg bevat de wijk dichte bij de binnenstad telt met maar liefst 18 straten.  De eerste fase van negen straten wordt volgende week voorgelegd aan de gemeenteraad en vervolgens tegen oktober aanbesteed”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.  De zone krijgt een volledige make over met brede voetpaden in mooie bruine graniet, parkeerplaatsen in kasseien en een rijweg in asfalt.  De 160 bomen zullen de wijk vergroenen en de plantvakken rond de bomen zullen de wijk verduurzamen.  De grote plantvakken moeten overtollig water ophouden en in tijden van felle buien moet de wijk ook toekomstproof gemaakt worden.

In het voorjaar van 2022 start de heraanleg van het eerste gedeelte van het Dampoortkwartier (Sint-Kruis). “De werken zijn uiterst noodzakelijk. Sinds tientallen jaren zijn hier geen instandhoudingswerken of grondige onderhoudswerken uitgevoerd.  Er is veel in te halen”, zegt Van Volcem.  

Dampoortwijk in Sint-Kruis

De werken aan het Dampoortkwartier omvatten een volledige heraanleg inclusief riolering die na grondige controle ernstige gebreken vertoont met mogelijkheid tot invallen van de weg indien we niet investeren.

De vernieuwing van het Dampoortkwartier wordt uitgevoerd in twee fasen.  Vanaf begin 2022 starten we met de eerste fase die we onderverdelen in 7 aparte delen” (zie bijlage 2), zegt schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem. 

 “Het eerste gedeelte van de werken zal behoudens onvoorziene omstandigheden starten in 2022 en tegen het najaar van 2023 afgerond zijn”, duidt de Brugse schepen Van Volcem. De werken beginnen in het Zuidervaartje en de Karel Van Manderstraat. 

Heraanleg

 • Nutswerken nu reeds lopende

Voor de eerste fase werden de voorbereidende nutswerken reeds opgestart door de openbare nutsmaatschappijen. “De nutswerken zullen tegen het bouwverlof afgerond zijn. We zorgen voor een sterk elektriciteitsnet van 400 volt, een cabine voor de Tuintjes, Edestraat, Karel van Manderstraat tot aan Sportstraat. Dat zal noodzakelijk worden bij het opladen van elektrische wagens in de toekomst”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.   

 • Rioleringswerken starten in 2022

Tijdens de heraanleg wordt zowel de boven- als ondergrond vernieuwd. “We leggen in alle straten een gescheiden rioleringsstelsel aan. Dat is een goede zaak voor de bewoners en het milieu. Hiervoor krijgt de stad een subsidie van de Vlaamse Milieumaatschappij van 75% op de rioleringswerken, zeker niet onbelangrijk”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

 • Voetpaden, fietspaden en wegenis

Na de rioleringswerken gaan de wegeniswerken van start. Hierbij wordt de rijweg in een dubbele asfaltlaag aangelegd. De parkeerplaatsen worden aangelegd in kasseien zodat het ook mooi is en de voetpaden zijn ook in mooie materialen zoals bruin getinte graniet stenen. De voetpaden zijn voldoende breed (waar kan zelfs 2 meter) en houden steeds rekening met toegankelijkheidseisen. 

Veiliger en minder snel

Verder worden enkele snelheidsremmende maatregelen voorzien: “De Dampoortstraat wordt een stuk fietsvriendelijker. We versmallen de rijweg en voorzien twee enkelrichtingsfietspaden van 2 meter breedte. Om de snelheid in de Dampoortstraat te remmen en de veiligheid te verhogen voorzien we 4 verkeersplateau’s.

Na de heraanleg zal er enkel nog in langsrichting geparkeerd kunnen worden. Tenslotte wordt het verkeer dat de Sportstraat binnenrijdt afgeremd door een asverschuiving”, verduidelijkt schepen Van Volcem.

Led-verlichting

Tijdens de werken wordt ook de openbare verlichting vernieuwd. “We gaan voor een volledige verledding. Met deze specifieke armaturen verbruiken we minder energie en kunnen we besparen”, zegt de Brugse schepen Van Volcem.

Bomen, groen en beplanting in ruime boomvakken

Bij het ontwerp werd er rekening gehouden om de bestaande bomen zoveel mogelijk  te behouden, met uitzondering van een aantal straten waar er voor andere bomen werd geopteerd. “In de nu boomloze straten worden nieuwe bomen aangeplant. We voorzien de aanplant van 160 nieuwe bomen, waarvan 121 tijdens in fase 1. Met grote boomvakken zorgen we ervoor dat ze mooi en gezond kunnen uitgroeien. De groenzones worden ingevuld met bloeirijke kleine heesters, bloeiende vaste planten, grassen en bodembedekkers.  De grote boomvakken van 5 meter op 2 meter zorgen ook voor infiltratie. Ze zullen ook een ook een deel van het regenwater van het voetpad en de rijweg opvangen.”

Dampoortroute: wandelen, bewegen, ontmoeten

Tijden de inspraakmomenten over de heraanleg van het Dampoortkwartier kwam de vraag naar meer toegankelijkheid voor senioren, meer banken en meer ontmoetingsplaatsen naar voor. “Zo kwam het idee voor een senioren- of zilverroute tot stand. En die groeide vervolgens uit tot een wandelroute voor iedereen. Ze biedt de kans om de buurt te (her)ontdekken.

Hiermee versterken we de sociale cohesie in de wijk. We leggen daarbij de nadruk op toegankelijkheid voor iedereen”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.  Er is immers ook een woonzorgcentrum in de wijk maar er zijn ook mooie fietsroutes en groen en sportvoorzieningen (Gulden Kamer).

Langs die route zullen om de 100 à 200 meter zitbanken staan. De beleefpunten zijn om de 300 à 400 meter (zie kaart bijlage 3). Deze punten worden op aangename en cruciale plaatsen aangebracht: waar groene ruimte beschikbaar is of waar er een doel is, bv. krantenwinkel, kerkhof…zodat ze voor iedereen bereikbaar zijn.  “De beleefpunten zullen sportief, relaxerend of juist uitdagend zijn. Een gezonde mix waardoor de route interessant is voor elke doelgroep” , aldus schepen Mercedes Van Volcem.

Kostprijs en timing

De werken worden geraamd op circa 8 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft ten laste is van Stad Brugge. “We rekenen op 320 werkdagen om het eerste gedeelte af te werken. Tijdens de werken houden we de omwonenden tijdig en geregeld op de hoogte van het verdere verloop”, besluit Van Volcem.

Bijlage

 1. Overzicht ingediende dossiers door Stad Brugge bij Vlaamse Milieumaatschappij ten belope van 25 miljoen euro
 Totaal incl. BTWSubsidiesTMVWStadsaandeel incl. BTW
Bloemenwijk3.995.210,971.229.740,501.448.377,021.317.093,45
Sint-Annaplein1.125.980,15307.222,13422.375,58396.382,45
Knotwilgenlaan7.698.469,691.758.533,463.312.832,002.627.104,24
Sint-Jorisstraat3.389.272,34926.514,751.569.098,35893.659,24
Dampoortkwartier8.166.757,791.786.977,002.471.177,643.908.603,15
Singel898.445,17128.995,58213.078,08562.236,78
     
Totaal25.274.136,116.137.983,429.436.938,679.705.079,31

Bekijk hier de plannen voor jouw straat

Ontwerpplannen

1. Ontwerp Karel van Manderstraat
2. Ontwerp Julius Dooghelaan
3. Ontwerp Sportstraat
4. Ontwerpplan Korte Sportstraat
5. Ontwerpplan Edestraat
6. Ontwerpplan De Tuintjes
7. Ontwerpplan Zuidervaartje
8. Ontwerpplan Dampoortstraat
9. Ontwerpplan Paradijsstraat

Plein en omgeving rond prachtige Brugse Sint-Annakerk krijgt alle eer die ze verdient

22 jun

BRUGGE – Een metamorfose trekt door de Brugse pleinen en straten deze legislatuur. Nu is Sint-Annaplein en haar omgeving aan de beurt. Vandaag is het een zeer mooi plein omdat men betoverd is door de prachtige kerk.  “Evenwel zijn aldaar de slechtste voetpaden te zien in Brugge en staat de riolering op invallen”, zegt Van Volcem. Naast het plein worden de voetpaden vernieuwd alsook de Joost De Damhouderstraat en een van de mooiste straatjes van Brugge, de  kleine Sint-Annastraat. Vandaag telt de buurt ook enkele werken van de triënnale op het openbaar domein onder andere aan het Europacollege en het brugje.  De bruggen zelf zijn opgefleurd met mooie bloemen langs de Potterierei. 

Inspraak

Eind september vorig jaar stelde de stad de plannen voor de heraanleg van het Sint-Annaplein, Joost De Damhoudersstraat en Korte Sint-Annastraat voor. De plannen werden aangepast op verzoek van de bewoners.  Zo verandert de rijrichting tegen de wijzer in en komt er ook éénrichtingverkeer in de Joost de Damhouderstraat.  De voetpaden worden in die straat verbreed en zijn verhoogd en parkeren is mogelijk aan 1 zijde van de straat.  

Budget : 1,126 miljoen euro

Er wordt 1,126 miljoen euro geinvesteerd maar de stad bekomt 75 procent subsidie. De rest past de stad bij”, legt Van Volcem uit.  Het feit dat de stad geselecteerd is voor haar dossier, is goed voor de Brugse financiën.

Duurtijd en fasering

De operatie zal zo’n 150 dagen in beslag nemen. De werken gaan als volgt in werking: fase 1 betreft het Joost de Damhouderstraat, daarna zal het Sint-Annaplein aan het kruispunt van die straat tot aan de Jeruzalemstraat onder handen genomen worden De derde fase beslaat de Korte Sint-Annastraat. Vervolgens de vierde en vijfde (én laatste) fase zijn aan het Sint-Annaplein. Daar wordt eerst voor de kerk gewerkt van huisnummer 30 tot 3 en uiteindelijk van huisnummer 4 tot het kruispunt met de Jeruzalemstraat. De werken starten normaal eind 2021 en zullen afgerond zijn tegen september of oktober 2022.  De nutswerken zijn reeds achter de rug.

Mozaïek en het mooiste steentjes van Brugge

De rijweg van de Joost de Damhouderstraat en Sint-Annaplein worden aangelegd in mooie mozaïekkeien. “De Korte Sint Anna-straat wordt aangelegd in de stenen die er momenteel liggen. De verharding van de straat werd in het nieuwe ontwerp gehouden specifiek op vraag van de omwonenden, de erfgoedverenigingen en vele gidsen. Velen houden van het mooie en pittoreske kleine Sint-Annastraat.  De bestaande blauwe geglazuurde steentjes ‘Scoria Bricks’ zullen herbruikt worden en nodig aangevuld worden, zegt schepen Van Volcem. Ook de rest van het plein wordt verbeterd : “Fietsstaanders worden vernieuwd door fietsnietjes. Bestaande groene zones worden beschermd en hersteld waar nodig. Het plein boet absoluut niet in aan groen. Ook de urinoir aan de kerk zal mee in het plan gerenoveerd worden”, zegt Van Volcem.

Duurzaam : herbruik van regenwater van het dak van de kerk

Het plein zal na de heraanleg beschikken over een gescheiden rioleringsstelsel zoals de Europese richtlijnen voorschrijven. “Het regenwater van het dak van de kerk wordt dan weer aangesloten op een 3 regenwaterputten, die zullen gebruikt worden voor het onderhouden van de beplanting, algemeen onderhoud en beheer van de stad zodat we daar geen stadswater moeten voor gebruiken. Ik hoop dat vele bewoners nadenken om hun gevel te vergroenen.  De buurt leent zich er echt voor.  De prachtige kasseien vloeren en de kerk en leuke huizen zullen nog mooier worden als de bewoners ook aan tegelwippen doen. De stad komt immers een plantvak maken en de bewoner koopt zelf de plant”, aldus Van Volcem. Meer info via www.brugge.be/gevelplant.

Bloemen op vensterbanken

De buurt telt veel bloemen op de vensterbanken en sedert de nieuwe legislatuur staan er ook steeds bloementorens aan de kerk.  Naast de kerk is ook een prachtig terrasje. Uniek.

Kijk hier de plannen in voor jouw straat

Afsluiten verzekeringspolis 2022-2025

22 jun

BRUGGE – De gemeenteraad van de stad Brugge keurt maandag a.s. het bestek goed voor het afsluiten van de verzekeringspolissen voor vijf  percelen: Personen, Materiële Schade, Aansprakelijkheid, Auto en Gezondheidszorgen (in totaal 20 polissen). “Stad Brugge treedt voor deze opdracht op als aankoopcentrale want niet alleen de stad zal hiervan kunnen genieten, ook de extern verzelfstandigd agentschappen van de stad, de politie, het OCMW en de zorgverenigingen van het OCMW”, zegt schepen van Algemeen Bestuur Mercedes Van Volcem.

Het bestek is het resultaat van een grondige analyse van de bestaande polissen met aandacht voor mogelijkheid tot optimalisatie, uitbreiding dekking, verbetering in de dienstverlening, opvullen van lacunes,… met uiteraard blijvende aandacht voor de eventuele kostprijs.

Er werden in een vorige procedure reeds 4 verzekeraars geselecteerd. Zij zullen nu een offerte kunnen indienen op basis van dit bestek. De offertes zullen worden beoordeeld op premie (60 punten), waarborgen en Diensten (35 punten) en premievoetgarantie (5 punten).

Na beoordeling van de offertes, de onderhandelingen en de keuze van verzekeraar, gaan de nieuwe polissen in vanaf 1 januari 2022 en blijven ze geldig tot 31 december 2025.

Met dit dossier hoopt de stad Brugge, samen met de diverse partners, over een kostenefficiënte en optimale verzekeringsportefeuille te kunnen beschikken.