Tag Archives: mercedes van volcem

‘Huize Minnewater’: nieuwe invulling!

6 jul

De beslissing is genomen. Huize Minnewater wordt het middelpunt voor alle vragen van de Bruggeling.  

Huize Minnewater

De reputatie als erfgoed stad alle eer aan doen én het huisvestingsdossier voor het stadspersoneel oplossen. Dat is het resultaat van deze beslissing. Ik ben hier dan ook erg blij mee! Tegen 2026 zal deze site het middelpunt zijn voor alle vragen van de Bruggeling. Het ‘Huis van de Bruggeling’ en het ‘Sociaal Huis’ zullen er al postvatten. Later zullen andere stadsdiensten zich er ook vestigen.  

Strategische keuze

De huur van het huidige ‘Huis van de Bruggeling’ legde de voorbije jaren een druk op de exploitatie. Vandaar dat de keuze gemaakt wordt om niet langer te huren, maar om te investeren in een eigen eigendom. Door de herlocalisatie van diensten is het de bedoeling om, zo mogelijk, enkele strategisch gelegen panden of sites te verkopen, waardoor de gebouwenportefeuille kleiner wordt. Bovendien worden, door nu knopen door te hakken rond de toekomstvisie in de huisvesting, heel wat tussentijdse investeringen of kosten in bestaande infrastructuur vermeden.

Timing en budget

De kost wordt geraamd op 22.751.500 euro (incl. btw) voor de grondige aanpak en volledige inrichting van dit grootschalig project. Het is echter een toekomstgerichte investering. Enerzijds vervalt de huur van het Huis van de Bruggeling voor de periode 2026-2036 en anderzijds moet de optelsom van de reguliere te verwachten kosten voor het energieverbruik, de onderhoudskosten, de schoonmaakkosten en het normaal noodzakelijk investeringsonderhoud dat nodig zou zijn voor heel wat andere gebouwen ervoor zorgen dat dit een verstandige investering is waardoor de Stad ‘wint’ door structureel en duurzaam te investeren in een gericht stadseigendom en hoge recurrente kosten vermijdt bij een verschillende andere gebouwen.

Historiek en context: ‘Huize Minnewater’

Ter hoogte van het station, ingesloten tussen de R30, Oostmeers, Professor Dokter J. Sebrechtsstraat en de Begijnenvest bevindt zich de vroegere Minnewaterkliniek. De site heeft een perceeloppervlakte van ongeveer 24.000m² en een totale oppervlakte gebouw van zo’n 11.000m² (inclusief kelders en zolders).

‘Huize Minnewater’ is een neogotisch gebouw naar ontwerp van stadsarchitect Louis Delacenserie, opgericht tussen 1885 en 1892 als gasthuis voor hulpbehoevende, ongeneeslijk zieke vrouwen. De zusters der liefde bestuurden het gasthuis tot ze in de jaren 1930 de stad verlieten. De gebouwen werden vervolgens ingevuld door het Sint-Janshospitaal. In 1948 veranderde de straatnaam van Gasthuisstraat naar Professor Dokter J. Sebrechtsstraat, naar een chirurg die in het hospitaal werkte.

Sinds 1979 is ‘Huize Minnewater’ niet langer een ziekenhuis, maar een woonzorgcentrum onder beheer van OCMW/Mintus. WZC Minnewater heeft op vandaag 120 kamers, waarvan vijf kortverblijfkamers. Tijdens de vorige legislatuur nam het OCMW de beleidsbeslissing om in Sint-Pieters een nieuw woonzorgcentrum op te richten. Het nieuwe complex zal zich tussen de Sint-Pietersmolenstraat en de Blankenbergse Dijk bevinden (aan de overzijde van de Sint-Pietersplas) en zal een modern onderkomen bieden voor 232 bewoners. Daarnaast is ook een dagverzorgingscentrum voor 30 personen en een kinderopvang voorzien. De visie is om de zorg voor senioren en jonge kinderen op één locatie samen te brengen. De werkzaamheden voor dit grootschalig project zijn gestart in het najaar van 2019. Het is de doelstelling dat het nieuwe woonzorgcentrum in het najaar van 2023 in gebruik zal zijn.

Deze herlocalisatie van het WZC impliceert dus dat een herbestemming voor deze uniek gelegen neogotische gebouwen zich opdringt.

Tot slot

De koppeling van twee beduidende dossiers is het resultaat van ons strategisch beleid. Stad Brugge en erfgoed zijn begrippen die steevast aan elkaar gelinkt zijn. Vanuit mijn schepenambt vind ik het belangrijk om ook vooruitziend te zijn en diverse mogelijkheden te gaan exploreren. Deze beslissing kadert dan ook perfect binnen deze visie. Ik ben erg opgetogen!

Begin dit jaar werd ook het ontwerp voor de heraanleg van het Minnewaterpark voorgesteld. Dit kan je hier terugvinden.

Huize Minnewater

Nieuw stadspark in Assebroek!

5 jul

Vanavond mocht ik het nieuwe stadspark in Assebroek met plein aan de Maaike Kerrebroeckstraat officieel openen.

Opening nieuw stadspark Assebroek

Op de site Julien Saelens in Assebroek mocht ik vanavond een nieuw stadspark openen. Stad Brugge is opnieuw een stukje groen rijker. Met een rondvraag bij de buurtbewoners konden ook zij hun mening geven over de uitwerking van het project. Dat kan ik enkel maar toejuichen. Ik ben alleszins erg blij met het resultaat en de vele blije gezichten die vanavond zag!

Inspraak

We transformeren de groene weide tot een nieuw, aantrekkelijk openbaar park in Assebroek. Uit de rondvraag bij de buurtbewoners bleek dat meer groen, bloeiende planten en bomen in de omgeving welkom zouden zijn. Hier hebben we dan ook rekening mee gehouden tijdens de ontwerpfase. Mijn dienst creëerde een plek waar mensen uit de buurt en bewoners van de appartementen ook kunnen kuieren buiten hun terras. Bijkomend werd de zone aan de gracht aangepakt als ontsluiting voor voetgangers.

Ontharding

Om dit resultaat te bekomen werd zo’n 45 procent van de bestaande verharding onthard. In combinatie met een selectie van vier bomen (de meelbus, tulpenboom, zomerlinde en honingboom), vormen zo’n 1.800 vaste planten (voorjaarsbloeiers) een adembenemend decor voor de talloze ontmoetingen die hier zullen plaatsvinden.

Signalisatie zal ervoor zorgen dat fietsers en bromfietsers geen doorgang zullen vinden in het nieuwe park.

Afwerking

De opening van het nieuwe stadspark betekent ook een nieuwe zit arena. Samen met de kleine veerwipjes en enkele bomen vormt dit het sluitstuk van de aanleg aan de gracht. Later, wanneer het gazon draagkracht heeft, zullen er ook nieuwe picknickbanken komen.

Kostenplaatje

De aanleg van het groen en het plein kost zo’n 309.065,40 euro. Dit project vindt aansluiting in de ambitie van de Stad om meer te ontharden en bij te dragen aan meer waterresistentie. Als bevoegd schepen van openbaar domein maak ik niet alleen straten beter via rioleringswerken, we zetten ook in op nieuwe voetpaden en fietspadenplan (Kopenhagenplan). Via de minister van openbare werken hamer ik ook op aanpak van gevaarlijke kruispunten in de stad.

Vind hier meer informatie over het nieuwe stadspark!

Opknapbeurt Brugse Steenweg: update

4 jul

De werken tussen Warmoezeniersstraat en Kasteeldreef in Koolkerke schuiven op. Dit is het gevolg van onvoorziene omstandigheden laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten.

Brugse Steenweg in Koolkerke krijgt een opknapbeurt

In Koolkerke is sinds mei een aannemer, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, werken aan het uitvoeren aan het wegdek van de Brugse Steenweg (N374). De werken zouden in drie fases plaatsvinden. Die eerste fase, waarin de Arendstraat en de Hoveniersstraat onder handen genomen zou worden, is ondertussen klaar. Al duurde deze langer dan voorzien.

Fase één

De eerste fase werd afgerond op donderdagavond 23 juni. Het oude wegdek, bestaande uit betonplaten, kreeg een make-over. De betonplaten werden vervangen door een laag asfalt. Deze ingreep heeft niet alleen een impact op de kwaliteit van het wegdek, maar ook is er nu minder geluidshinder voor de buurt. Het eerste deel van de Brugse Steenweg, tussen de Arendstraat en de Hoveniersstraat is dus sinds donderdagavond 23 juni opnieuw toegankelijk voor iedereen.

Fase twee

De werken in de eerste fase van dit project duurden langer dan voorzien. De slechte ondergrond zorgde ervoor dat de werkzaamheden langer aansleepten. Hierdoor schoof ook de timing van de volgende fasen achteruit. Om de hinder voor de omgeving te beperken, zal de aannemer in deze fase enkel werken tussen op de Brugse Steenweg tussen de Hoveniersstraat en de Warmoezeniersstraat. Dit zal ervoor zorgen dat nog vóór het bouwverlof de Brugse Steenweg volledig zal worden opengesteld voor het doorgaand verkeer.

Fase drie

Na het bouwverlof kan de derde fase dan aanvatten. Het wegdek en het fietspad tussen de Arendstraat en de Fortstraat staan dan op de planning. Men verwacht dit aan het begin van september te kunnen afronden. Aansluitend zal de rest van de Brugse Steenweg, tussen Warmoezeniersstraat en de Kasteeldreef, aan de beurt zijn. Deze werken verwacht men te kunnen voltooien begin oktober.

Hinder

Het doorgaand verkeer op de Brugse Steenweg blijft een omleiding volgen. De werfzonde zal telkens in beide richtingen afgesloten zijn. Fietsers en voetgangers zullen de werfzone wél kunnen passeren in beide richtingen. Al zullen fietsers wel van hun fiets moeten afstappen.

Extra informatie

De laatste informatie vind je terug op wegenenverkeer.be/brugge.

Meer betaalbare woningen!

29 jun

Zopas kwam ik tussen tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement om te pleiten voor meer betaalbare woningen!

“De energieprijzen swingen de pan uit. De huurprijzen worden geïndexeerd. Mensen kunnen niet meer sparen om een woning te verwerven. Er moet meer ingezet worden op betaalbare huurwoningen”

Al lang pleit ik ervoor om binnen het woonbeleid te focussen op de uitbreiding van het aanbod. Lees hier een blogartikel van 20 mei 2022.

Vernieuwen asfalt Diksmuidse Heerweg

27 jun

Tussen de Koning Leopold III-laan en Kapelweg op de Diksmuidse Heerweg zal binnenkort het asfalt worden vernieuwd.

Vernieuwen van het asfalt op de Diksmuidse Heerweg

De werkzaamheden vatten aan op maandag 4 juli en de aannemer voorziet het einde ervan op vrijdag 8 juli omstreeks 19.00 uur. Het weer en technische problemen kunnen de planning evenwel licht wijzigen.

Opnieuw zullen de werken gefaseerd plaatsvinden. Aannemer NV Raf Devriese uit Ardooie voorziet twee fasen:

  1. Frezen van het wegdek (starten op 4 juli)
  2. Asfalteren van de toplaag (op 7 en 8 juli)

Hinder

Tijdens de eerste fase van de werkzaamheden kan er lichte hinder zijn voor doorgaand verkeer. In fase twee zal er tijdelijk GEEN doorgang mogelijk zijn. Tussen de twee fasen zal doorgaand verkeer wel toegelaten zijn.

Voetgangers en fietsers zullen doorgang behouden behalve tijdens en na het aanbrengen van de nieuwe toplaag in asfalt (fase twee).

Meer informatie over openbare werken kan je op de website van Stad Brugge terugvinden.

Brugge breekt uit!

27 jun

Met het project ‘Breek uit’ wil de Stad haar inwoners stimuleren om hun private tuinen, terrassen en voortuinen te ontharden en zo meer ruimte te maken voor groen en water.

Met de actie 'Breek Uit' probeert Brugge haar klimaatdoelstellingen te behalen en haar ondergrond te ontharden.

Stad Brugge engageert zich om tegen 2050 klimaatneutraal en klimaatrobuust te zijn. Klimaatrobuust betekent aangepast aan de weersomstandigheden, met meer periodes van droogte, hitte en extreme regen. Een klimaatadaptatiestudie werd uitgevoerd voor de stad Brugge en leverde een actieplan en een brede waaier aan mogelijke maatregelen op. Men onderzocht onder andere waar de verharding zit, wie of wat de grootste verharders zijn en hoe of waar onthard, afgekoppeld en gebufferd kan worden.

De stad zélf houdt al rekening met vergroening, ontharding en slim waterbeheer bij het ontwerpen of heraanleggen van pleinen of straten. In Brugge is een groot deel van verharde grond echter privaat eigendom. Exclusief de haven is Brugge met 25,4 miljoen m² voor 22,6% verhard en zit daarmee boven het Vlaams gemiddelde van 14,5%. De terreinverharding van private percelen bedraagt circa 17 miljoen m².

Met de actie ‘Ik wil een boom’ zijn er al meer dan 150 geveltuinen aangelegd en meer dan 150 bomen aangeplant. Met de actie ‘Breek Uit’ willen we de inwoners stimuleren om hun private tuinen, terrassen en voortuinen te ontharden en zo meer ruimte te maken voor groen en water. Zo draagt de Bruggeling mee bij aan het bereiken van onze klimaatambities!

Vanaf 1 juli 2022 geeft Stad Brugge een toelage aan zij die verharde oppervlakte in de tuin, terras, en voortuin opbreken en beplanten. Het gaat om 10 euro per vierkante meter, met een maximum totaalbedrag van 500 euro. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd.

Vind hier meer informatie over hoe Stad Brugge haar klimaatdoelstellingen wil realiseren!

Cultuursector krijgt 25 miljoen extra!

24 jun

Viceminister-president Bart Somers hielp mee extra budget vrij te maken. Een mooie overwinning voor de cultuursector!

Eerder moesten negen culturele instellingen een negatieve advies van de beoordelingscommissie slikken, waardoor ze geen aanspraak maakten op een cultuursubsidie. De Vlaamse Regering laat dit negatief advies voor wat het is en oordeelt dat deze Vlaams culturele instellingen toch op een bijzondere manier bijdragen aan onze Vlaamse cultuur. Op die manier krijgen zij nu toch de mogelijkheid om zowel nationaal als internationaal te schitteren.   

Over het algemeen stijgen de cultuursubsidies met 16 procent vergeleken met wat in de oorspronkelijke begroting was ingeschreven. Het gaat om zo’n 25 miljoen euro. Culturele instellingen die een positief advies kregen maar geen subsidie, krijgen nu wél steun!

Ook diverse Brugse actoren kregen hun deel. Het gaat onder andere om het Concertgebouw, Cactus muziekcentrum en de Batterie.

Bedankt aan Stephanie D’Hose voor haar volharding om samen met de sector te blijven strijden!

Hieronder vind je de voorziene werkingssubsidies per organisatie uit de cultuursector.

Lees hier het persbericht van de minister-president.

Conclaaf met Brugs schepencollege

24 jun

Het Brugs schepencollege trok zich eind vorige week terug voor een tweedaags conclaaf. De puntjes werden er opnieuw op de ‘i’ gezet.

Conclaaf met Brugs schepencollege. Een dubbelinterview met de burgemeester.

Het conclaaf vond plaats in een hotel in Gent. We vergaderden in de collegezaal van het Gentse stadhuis. De stadsfinanciën kwamen aan bod, maar ook spraken we lang over een mogelijke fusie met een of meerdere gemeenten.

Als schepen van financiën en gewezen ondervoorzitter van de commissie binnenlandsbestuur in het Vlaams Parlement lanceerde ik op 31 mei van dit jaar het idee van een fusie. De Vlaamse Regering voorziet een schuldovername tot 50 miljoen euro bij een fusie. Bovendien geeft dit ook meer bestuurskracht en samenwerking op alle domeinen. Kleinere gemeenten zijn op die manier minder afhankelijk van een lage personeelsbezetting en dossiers geraken gemakkelijker afgehandeld. Momenteel is Brugge de derde stad in Vlaanderen. Door een fusie kunnen we die plaats behouden.

Het is mijn plicht om dit soort opportuniteiten te gaan onderzoeken. Mogelijks zijn fusies in volgende legislatuur verplicht zonder tussenkomsten. Dan wil ik, in het belang van onze stad, alle opties bekeken hebben. It takes two to tango, uiteraard. Deze week kwamen al twee burgemeesters op de koffie.  

Stadsfinanciën

Ook over de stadsfinanciën werd grondig overleg gepleegd. Opeenvolgende crisissen brengen ook in onze stad heel wat teweeg. De impact van corona bedraagt 41 miljoen euro, maar vooral de toegenomen inflatie zal cumulatief zwaarder doorwegen. Vorig jaar gingen we geen extra leningen aan waardoor onze stadschuld nu historisch laag is. Dat is het gevolg van een voorzichtig financieel beleid deze legislatuur.

Elke schepen werd gevraagd om na te gaan waar binnen zijn of haar departement bespaard kan worden. Daarnaast houden we onze dagelijkse uitgaven onder controle en zo navigeren we de stad financieel gezond door deze turbulente periode!

Hier lees je het dubbelinterview met de burgemeester in de krant van West-Vlaanderen.

Plaatsing 80.000 bloemen: een overzicht

21 jun

Na het succes van de jaarlijkse bebloemingsactie zette Stad Brugge sinds mei ook bloemen buiten op diverse locaties. Het gaat om ooievaarsnesten, bloemtorens en hanging baskets.

Wat de ooievaarsnesten en bloemtorens betreft, zullen alle bloemen tegen het eind van deze week een plaatsje hebben. Ook de hanging baskets zullen snel volgen. In totaal worden 80.000 bloemetjes uitgezet. De dienst Openbaar Domein heeft hier de hele winter aan gewerkt.

Kleurrijke bloemen en groene accenten doen de leefbaarheid in de stad toenemen. Dat is echt één van de speerpunten van mijn beleid.

Hieronder een overzicht per categorie en locatie. Op de geel aangeduide locaties zijn de bloemetjes reeds uitgezet.

OVERZICHT BLOEMTORENS

Overzicht van het aantal bloemen per locatie en type.

OVERZICHT OOIEVAARSNESTEN

Overzicht van het aantal bloemen per locatie en type.

Lees hier meer over het uitzetten van 80.000 bloemetjes door Stad Brugge.

Hier kan je meer initiatieven van Stad Brugge terugvinden rond vergroening en leefbaarheid.

Rotonde Daverlostraat onderbroken

21 jun

De rotonde die de Daverlostraat, Prinses Paolalaan en Dries met elkaar verbindt zal tussen 29 juni en 1 juli onderbroken zijn.

Behoudens onvoorziene omstandigheden zal Aannemer NV Devriese de werkzaamheden uitvoeren van 29 juni tot en met 1 juli 2022, van 9 tot 18 uur. De kasseien worden uitgebroken en vervangen door asfalt. Vanuit Oedelem is Daverlo bereikbaar via Astridlaan – Koning Boudewijnlaan – Daverlostraat – Leliestraat -Weidestraat – Dries. Voetgangers en fietsers (afstappen ter hoogte van de werkzaamheden) kunnen de werfzone wel passeren.

“Dat de rotonde een make-over krijgt, heeft te maken met haar slechte staat. Diverse verzakkingen in het wegdek zijn nefast voor de veiligheid van iedereen. Het heraanleggen van de rotonde komt dus geen moment te vroeg. De kasseien zullen worden uitgebroken en vervangen door asfalt.”

Hier kan je meer informatie vinden over openbare werken in Brugge.

Dit weekend werd ook het plan voor de herinrichting van de wijk Christus-Koning voorgesteld.