Tag Archives: OLVA Sint-Katarina Assebroek

SCHELPEN TELLEN GEBLAZEN VOOR BRUGSE SCHOLEN

9 mrt

BRUGGE – Op zondag 14 maart is iedereen (zee)wetenschapper voor een dag. Je kan die dag meehelpen de diversiteit van de schelpen aan onze kust in kaart te brengen. “Op ons groot strand in Zeebrugge zijn er veel verschillende soorten schelpen.  Het strand is alvast groot genoeg om coronaproof aan de slag te gaan. We kunnen ook gemakkelijk een cirkel in het strand trekken om de bubbel van tien veilig te stellen. Ik daag alvast de (Zee)bruggelingen uit om mee te tellen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Zeven Brugse scholen doen alvast mee: goed voor 228 meetellende Brugse leerlingen.  

Meester Ewout en zijn klas, directeur Katie Antjon en Mercedes Van Volcem luisteren geboeid naar de medewerker van het natuurcentrum Beisbroek, Lieselot Boone. OLVA Katrientje heeft 100 leerlingen die mee helpen schelpen tellen.

Als kind schelpen verzamelen op het strand: heerlijk. “In coronatijden zijn we altijd wel een beetje op zoek naar het avontuur binnen de mogelijkheden van de maatregelen. Een heuse schelpteldag is dan ook de uitgelezen kans om er een daguitje van te maken”, klinkt het bij Van Volcem, “Buiten leren is echt een aanrader in corona.  De kinderen hebben veel behoefte aan afwisseling en niets is leuker dan een dagje strand en schelpen tellen.”

Op 13 en 14 maart kan iedereen meehelpen schelpen tellen.

SCHELPdesk

De uitdaging bestaat erin om in het weekend van 13 en 14 maart met je gezinsbubbel het strand op te gaan en volgens de geijkte methodes 100 schelpen te verzamelen. “De schelpentellers identificeren, tellen en maken foto’s van de schelpen.

Ze kunnen ook de hulp inroepen van een online expertenSCHELPdesk waar ze hulp krijgen om probleemgevallen te beoordelen”, legt de schepen uit.

Niet alleen de ideale uitstap maar ook de wetenschap heeft er baat bij om de biodiversiteit van de schelpen op onze Vlaamse stranden in kaart te brengen om evoluties te zien. “Dit jaar is er bijzondere aandacht voor dubbele schelpen, die gegarandeerd van recent gestorven diertjes afkomstig zijn en ons zo iets vertellen over onder andere menselijke activiteiten op zee”, zegt Van Volcem.

Schelpenteldag: de ideale familie uitstap.

Coronaveilig tellen op school

Voor de eerste keer werd dit jaar ook een oproep gelanceerd bij de Brugse basisscholen om, op een coronaveilige manier, mee te tellen. “De deelnemende klassen ontvangen op school schelpenstalen en een educatief pakket, een samenwerking tussen Natuurcentrum Beisbroek en de provincie West-Vlaanderen.

Ook voor hen is er een online SCHELPdesk opgericht door de medewerkers van het Natuurcentrum waar ze hulp vinden bij het ordenen van de schelpen. Zo zullen al zeker 6.500 Zeebrugse schelpen geteld en op naam gebracht worden. Deze middag bracht schepen Van Volcem de schelpen naar de klas.

Sint-Katarina

De Basisschool Onze-Lieve-Vrouwe Sint-Katarina uit Assebroek gaat met 100 leerlingen de uitdaging aan.

Naast Sint-Katarina geven ook de Scholengroep Impact, De Notelaar, Sint-Lodewijkscollege en De Triangel het beste van zichzelf om dit ook te doen.

“Heerlijk dat onze jeugd zo actief meedoet met een natuuractie”, stelt de schepen trots, “We dagen de Bruggelingen alvast uit om er minstens evenveel te tellen.

“Ik wil alvast ook mijn team bedanken om de 6500 schelpen te gaan zoeken voor de schoolkinderen.  Nog beter is ook dit weekend er een uitstapje van te maken met de kinderen.”

Belangrijk is ook nog te vermelden dat de toiletten in het badengebouw vanaf dit weekend zullen open zijn wat belangrijk is voor een uitstapje.

Hoe deelnemen?

Verzamel met je gezinsbubbel schelpen in de vloedlijn volgens het vaste stappenplan (zie korte instructievideo – https://www.youtube.com/watch?v=FtfJ37gS5DI). Leg de schelpen per soort en breng ze op naam. Neem een scherpe overzichtsfoto van alle 100 getelde schelpen, alsook enkele detailfoto’s van identificaties die je misschien wat zorgen baren.

Op zondag 14 maart (10:00-17:00) zullen enkele experten ter beschikking staan op de SCHELPdesk (binnenkort online) voor een online privésessie om de twijfelgevallen samen met jou te identificeren. Voer daarna de gegevens en foto’s in op de online invoersysteem. Zo kan de schelpenexpert jouw telling helemaal verifiëren.

Website: https://www.schelpdesk.be/nl

  1. Welke schelpen zijn bij ons het talrijkst?
  • Welke scholen schreven zich in?
  • Olva SintKatarina
  • Basisschool Paalbos
  • De Springplank
  • De Notelaar
  • Sint-Lodewijkscollege
  • De Triangel

10 keer veiliger naar de Brugse scholen

14 jan

BRUSSEL –  De komende zes maanden zal de Brugse dienst Openbaar Domein 10 schoolomgevingen veiliger maken. De werken zullen zo’n 144.755 euro kosten en worden ondersteund door de Vlaamse maatregelen van minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Onze stad kreeg het hoogste bedrag van de 8 steden en gemeenten voor hun projecten, maar liefst 67.127,50 EUR.  “Schoolomgevingen zijn een knooppunt voor verkeersveiligheid. Fietsers, wandelaars, bussen, auto’s komen er samen met als doel: kinderen naar hun leerplek brengen en dan nog eens in hoge concentratie bij het begin en het einde van de schooltijd. Dat het uitdagingen met zich meebrengt, is niet verbazend, maar als stad moeten we er alles aan doen om het zo veilig mogelijk te maken. De ondersteuning van de minister is een bevestiging voor een daadkrachtige aanpak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem.

Het is één van de grootste zorgen die een ouder kan hebben: komt mijn kind veilig aan op school? Kan ik mijn kinderen veilig naar school brengen. Ook zeker vanaf een bepaalde leeftijd zorgt een veilige schoolomgeving voor vertrouwen bij ouders en zelfstandigheid bij opgroeiende kinderen. “We krijgen de mogelijkheden om lokale  investeringen in veilige schoolomgevingen te verdubbelen door de steunmaatregelen van minister Peeters. Het gaat om kleine ingrepen die een bewezen positieve impact hebben op snelheid en op het signaleren van de zwakke weggebruiker”, duidt Van Volcem de plannen.

De schoolomgevingen moéten veiliger. 10 projecten worden nu ondersteund vanuit de Vlaamse regering.

Vlaamse steun

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters ondersteunt de tien ingediende projecten in Brugge en ondersteunt daarmee de veiligheid van de Brugse leerlingen. “Binnen mijn beleid vormt verkeersveiligheid een topprioriteit. Met deze subsidie kunnen we vanuit Vlaanderen samen met onze lokale besturen de veiligheid van schoolomgevingen verhogen. Men moet zich op een veilige manier naar school kunnen verplaatsen en ik wil mij daar de volgende jaren blijven voor inzetten”, zegt minister Peeters.

Tien schoolomgevingen zullen aangepakt worden in Brugge. Dat is direct ook het maximale aantal projecten dat ingediend mocht worden binnen de Vlaamse steunmaatregelen. “Een ondersteuning om de schoolomgevingen aan te pakken, moeten we met beide handen grijpen. De werken moeten zoals aangegeven binnen de maatregelen binnen zes maanden uitgevoerd worden. Dat wil zeggen dat onze dienst Openbaar Domein binnen de 6 maanden tien school omgevingen zal veiliger maken”, stelt Van Volcem.

  1. Stedelijke Basisschool Sint-Michiels

Aan de school zelf wordt het voetpad doorgetrokken aan de Sint-Michielslaan, zodat er letterlijk een drempel is naar de school toe. De schoolstraat wordt er extra in de verf gezet. “Zo worden automobilisten ontmoedigd om de parkeerplaatsen aan de school zelf te gaan gebruiken. Daarnaast wordt aan de Sint-Godelievelaan het kruispunt sterk verkleind. Een groene zone met bomen en een bankje komen in de plaats. Er zal niet mee gevlamd kunnen worden in de straat”, stipt Van Volcem aan.

Een groene zone moet de snelheid verminderen in de Sint-Godelievelaan.

2. Immaculata Secundair Brugge

De Koningin Astridlaan waar nu al een zebrapad is, krijgt een gevleugeld zebrapad. Dat houdt in dat het zebrapad langs beide kanten wordt verbreed tegen de rijrichting in, beide kanten vormen van boven bekeken precies vleugels. “Een gevleugeld zebrapad doet automobilisten al vroeger afremmen en zorgt ervoor dat de dode hoek kleiner is voor vrachtwagens”, legt de schepen uit. Er zullen hoogstens 4 parkeerplaatsen verdwijnen door de ingreep langs beide kanten van de straat. “De ingreep zal hier sterk gemonitord worden en bijgestuurd worden indien nodig”, benadrukt Van Volcem.

Aan de Koningin Astridlaan komt een gevleugeld zebrapad.

3. Vrije Basisschool De Roezemoes Zeebrugge

De zone 30 borden in de ploegstraat staan eigenlijk niet juist opgesteld, deze worden dus herplaatst zodat de automobilisten op een juiste manier geïnformeerd worden door de signalisatie. “Ter hoogte van de school in diezelfde straat is ze 9 meter breed en dat nodigt uit om sneller te rijden. De school was al langer vragende partij om dat aan te pakken. De dienst zal witte wegmarkeringen aanbrengen en zo de breedte van de straat inperken en dus ook snelle auto’s visueel beperken”, klinkt het bij de Vlaams volksvertegenwoordiger.

De breedte van de straat zal ingenomen worden door witte wegmarkeringen.

4. Maricolen Secundair Brugge

Het Professor Sebrechtspark wordt vaak als lunchplek gebruikt, maar ook als doorsteekplaats van en naar het station. Om oversteken zichtbaarder te maken, wordt het voetpad uitgebreid naar de rijbaan toe. “Zo wordt de ingang van het park geaccentueerd”, zegt Van Volcem.

De ingang naar het park wordt verduidelijkt door een verbreding van het voetpad.

5. Stedelijke Basisschool De Triangel Brugge

De Diksmuidse Heerweg zal drie zebrapaden krijgen die reflecteren. Tijdens donkere dagen zouden de reflectie ervoor zorgen dat de zebrapaden veel duidelijker aangegeven worden. “Veilig oversteken is een must in de schoolomgeving. Er volgt een evaluatie van de ingrepen achteraf. De reflecterende zebrapaden worden geïnstalleerd op proef”, aldus de Bruggeling.

Aan de Triangel Brugge moeten reflecterende zebrapaden het veiliger oversteken maken.

6. Kleuter – en Lagere school OLVA Sint-Katarina Assebroek.

Een bank voor de schoolpoort ter bevordering van de sociale omgang en barrières tussen de schoolpoort en het zebrapad ter bescherming van aan- of wegwandelende schoolkinderen en hun ouders zijn aangrepen rechtstreeks aan de school. “Daarnaast breiden we twee groenzones uit aan de parkeerplaatsen aan de kerk om foutparkeerders tegen te gaan”, voegt Van Volcem nog toe.

Twee groenzones zullen foutparkeerder schaakmat zetten.

7. Stedelijke Basisschool Ter Poorten Lissewege

“De schoolkinderen zullen veilig van en naar de parkeerplaats aan het station kunnen wandelen, daar trekken we het voetpad door van de Pol Dhondtstraat”, klinkt het bij Van Volcem. Ook een busparkeerplaatsmarkering wordt bewerkstelligd zodat die altijd veilig kan parkeren. Via het speelpleintje aan de Vincent Doensstraat wordt er een pad in klinkers aangelegd. Kinderen die naar school gaan, worden sneller gescheiden van het verkeer en worden verleid om het nog eens op een spelen te zetten.

Het wordt veiliger wandelen van het station naar school.

8. Middenschool Brugge Centrum

Een verbreding van de trottoir aan het einde van de toegangscorridor van de school moet de visibiliteit versterken voor de voetgangers en fietsers. “Door het verhogen van de trottoir worden fietsers aangemaand niet té veel snelheid te nemen en kunnen ze beter uitkijken in de Sint-Clarastraat als ze die inrijden”, duidt de volksvertegenwoordiger.

Een verbreding van het trottoir zal de aandacht meer op de zwakke weggebruikers vestigen.

9. Freinetschool De Boomhut Brugge

De oversteek aan de Freinetschool werd onlangs al aangepakt. “Het zebrapad wordt hier ook reflecterend gemaakt”, zegt Van Volcem.

Ook aan de Freinetschool komt er een reflecterend zebrapad.

10. Kleuterschool ’t Sparrenhof Brugge

“Zowel de kleuterschool ’t Sparrenhof als de andere scholen in Daverlostraat hebben al regelmatig aangegeven dat de rotonda van de Dries, Leenhof en Weidestraat een probleem blijft. De draaicirkel van de rotonde is te klein voor lange voertuigen, waardoor het rondpunt zelfs in tegengestelde richting genomen wordt”, haal Van Volcem aan, Er zijn in de laatste 2 jaar drie ongevallen gebeurd waarvan 2 met lichte fysieke letsels. Ook het verkeersbord in het midden van de rotonde werd al omver gereden. “Vandaar wordt er aangestuurd op de omvorming tot kruispunt”, vult Van Volcem nog aan.

Een betere verkeerssituatie aan de rotonde moet de veiligheid beter garanderen.