Tag Archives: onroerend erfgoed

Mercedes in Brussel

17 jun

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

Commissie Wonen en Onroerend Erfgoed

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van verzameldecreet in om verschillende decreten inzake Wonen te wijzigen. Het betreft in hoofdzaak de samenvoeging van de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in één woonactor met maar één speler per gemeente, en aanpassingen aan het sociaal huurstelsel, zoals een nieuw toewijzingsmodel, de invoering van een regelgevend kader voor bewijs van onroerend bezit in het buitenland, de aanpassing van de taalkennisvereiste en de nieuwe verplichting van inschrijving bij de VDAB. Verder wordt volop ingezet op digitalisering via een centraal inschrijvingsregister. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, van sociale huisvestingsmaatschappijen, van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, en van HUURpunt.

Volg de commissie hier:

Commissie Mobiliteit en Openbare Werken

Vandaag stel ik 2 vragen om uitleg aan minister Lydia Peeters over de impact van de bestelling van 350 elektrische bussen op het busaanbod in de stadskernen. Uiteraard ook met het oog op het aanbod van het elektrisch busvervoer in onze Brugse binnenstad. Daarnaast ondervraag ik de minister over de intentie van de minister om busritten in de spits duurder te maken.

Je kan mijn vragen en de commissie volgen via hier:

Bekijk hier integraal de vragen die Mercedes stelt aan de minister:

Wetsvoorstel om stadskankers die beschermd erfgoed zijn gemakkelijker op te lossen

5 mei

Mercedes Van Volcem(Open Vld), Vlaams Parlementslid en schepen van monumentenzorg in Brugge diende een voorstel van decreet in om de regelgeving inzake stads- en dorpsgezichten te versoepelen.  “Nu is het de facto zo dat gebouwen die gelegen zijn in de zone van beschermde stads- en dorpgezichten niet gesloopt kunnen worden. Ook al zijn de gebouwen geen waardevol erfgoed of passen de gebouwen niet in het kader van het dorps of stadsgezicht. Met het voorstel kunnen lokale besturen stadskankers gemakkelijker oplossen. Cd&V, Sp.a en N-Va stemden tegen. Het resultaat is verdere immobilisatie.” verduidelijkt Van Volcem.

(meer…)

Motie n.a.v. beleidsbrief Onroerend Erfgoed samen met Groen!

6 dec

In het Vlaams Parlement stelden Mercedes Van Volcem (Open Vld), Dirk Van Mechelen(Open Vld), Bart Carron(Groen!) en Dirk Peeters(Groen!) gezamenlijk een motie op n.a.v. de beleidsbesprekingen omtrent Onroerend Erfgoed. Lees hier hoe het erfgoedbeleid beter kan.

(meer…)

Van Volcem: Bourgeois(N-VA) doet degelijke inspanningen om aanbevelingen UNESCO tegemoet te komen

7 okt

Het stad Brugge en Bourgeois hebben degelijke actieplannen om aan de aanbevelingen van UNESCO te voldoen. Dat werd duidelijk in de commissie onroerend erfgoed toen minister Bourgeois(N-VA) op vraag van de parlementsleden de geplande acties uit de doeken kwam doen.