Tag Archives: openbaar domein

Stad Brugge voltooit werkzaamheden op site VTI

15 jul

“De afvoer van vuil water wordt verzekerd”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

BRUGGE- De werkzaamheden voor het nieuwe pompstation op de site VTI zijn zo goed als voltooid. “De constructie van het pompstation, bufferbekken en de bijhorende persleiding zijn afgewerkt. Om het afvalwater van de verschillende percelen efficiënt af te voeren, was er nood aan een overkoepelende visie op het afwateringssysteem op de site. Door deze werkzaamheden zijn de site Bombardier en het VTI-schoolgebouw aangesloten op het gescheiden rioleringsstel wat zorgt voor properder oppervlaktewater”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De totale kostprijs van de werken bedraagt 260.400 euro exclusief btw.

Op wandelafstand van het station en gelegen langs het kanaal, in de Vaartdijkstraat ligt de site van het VTI. De school beschikt over een fonkelnieuw complex dat vanaf 2022 effectief in gebruik genomen wordt. “Bij de realisatie van het nieuwe complex koos de school eerst voor de waterzuivering uit te voeren aan de hand van een rietveld. Dit bleek echter niet haalbaar en daarom keurden we een alternatieve uitvoeringsmethode goed. Namelijk de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel”, duidt de Brugse schepen Van Volcem.

Waterzuivering

De werkzaamheden aan de site van het VTI kaderen onder andere  binnen de Europese kaderrichtlijnen die stellen dat hemelwater en vuil water tegen 2027 volledig gescheiden moeten worden. Vuil water moet hierbij zo goed mogelijk opgevangen en gezuiverd worden. “Met de realisatie van het pompstation zorgen we ervoor dat het vuil water van de school via het gescheiden rioleringsstelsel weggepompt wordt richting een waterzuiveringsinstallatie. Nadien kan het water richting de waterlopen. Ook voor de nabijgelegen bedrijven wordt voorzien in optimale afvoer van vuil water. Zo werden de gronden van de Bombardier en La Brugeoise aangesloten om in een latere fase eventuele nieuwe ontwikkelingen zonder problemen te kunnen opvangen”, legt schepen Mercedes Van Volcem uit.  

Bufferbekken en persleiding

Tijdens de constructie van het pompstation werden de daarbij horende bufferbekken en de persleiding afgewerkt. “De bufferbekken laten ons toe om bij een technische storing van het pompstation het water 24h lang te bufferen om het nadien te laten wegpompen. De persleiding met een lengte van 192 m loopt onder het kanaal van Gent en Oostende door”, aldus schepen Van Volcem.

Timing

De werkzaamheden op de site namen in totaal 2,5 maanden in beslag. “Nu rest ons enkel nog de plaatsing van het elektromechanische gedeelte. Die wordt in de 2de helft van augustus voorzien. Daarmee zal alles mooi op tijd klaar zijn voor de opening van het nieuwe schooljaar. De afvoer van vuil water wordt verzekerd”, stelt schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem. 

Zes investeringsdossiers

Ook bij andere projecten in Brugge trekt de stad volop de kaart van proper oppervlaktewater. Vanaf 2022 starten er in Brugge zes grote investeringen. Dat zowel in de binnenstad als de deelgemeenten. De stad diende zes dossiers in bij de Vlaams Milieumaatschappij. We leggen in alle straten een gescheiden rioleringsstelsel aan. Dit is een goede zaak voor de bewoners en het milieu.  De dossiers zijn verspreid over diverse deelgemeenten : wijk Blijmare, de Bloemenwijk, de Singel en Buiten Boeverievest en de Dampoortwijk”, legt de Brugse schepen Van Volcem uit.  “Er zijn ook  twee projecten die zich situeren in de binnenstad: de Sint-Jorisstraat en Vlamingdam en daarnaast ook de wijk rond de Sint-Annakerk – het plein zelf en Joost de Damhouderstraat.”

Plein en omgeving rond prachtige Brugse Sint-Annakerk krijgt alle eer die ze verdient

22 jun

BRUGGE – Een metamorfose trekt door de Brugse pleinen en straten deze legislatuur. Nu is Sint-Annaplein en haar omgeving aan de beurt. Vandaag is het een zeer mooi plein omdat men betoverd is door de prachtige kerk.  “Evenwel zijn aldaar de slechtste voetpaden te zien in Brugge en staat de riolering op invallen”, zegt Van Volcem. Naast het plein worden de voetpaden vernieuwd alsook de Joost De Damhouderstraat en een van de mooiste straatjes van Brugge, de  kleine Sint-Annastraat. Vandaag telt de buurt ook enkele werken van de triënnale op het openbaar domein onder andere aan het Europacollege en het brugje.  De bruggen zelf zijn opgefleurd met mooie bloemen langs de Potterierei. 

Inspraak

Eind september vorig jaar stelde de stad de plannen voor de heraanleg van het Sint-Annaplein, Joost De Damhoudersstraat en Korte Sint-Annastraat voor. De plannen werden aangepast op verzoek van de bewoners.  Zo verandert de rijrichting tegen de wijzer in en komt er ook éénrichtingverkeer in de Joost de Damhouderstraat.  De voetpaden worden in die straat verbreed en zijn verhoogd en parkeren is mogelijk aan 1 zijde van de straat.  

Budget : 1,126 miljoen euro

Er wordt 1,126 miljoen euro geinvesteerd maar de stad bekomt 75 procent subsidie. De rest past de stad bij”, legt Van Volcem uit.  Het feit dat de stad geselecteerd is voor haar dossier, is goed voor de Brugse financiën.

Duurtijd en fasering

De operatie zal zo’n 150 dagen in beslag nemen. De werken gaan als volgt in werking: fase 1 betreft het Joost de Damhouderstraat, daarna zal het Sint-Annaplein aan het kruispunt van die straat tot aan de Jeruzalemstraat onder handen genomen worden De derde fase beslaat de Korte Sint-Annastraat. Vervolgens de vierde en vijfde (én laatste) fase zijn aan het Sint-Annaplein. Daar wordt eerst voor de kerk gewerkt van huisnummer 30 tot 3 en uiteindelijk van huisnummer 4 tot het kruispunt met de Jeruzalemstraat. De werken starten normaal eind 2021 en zullen afgerond zijn tegen september of oktober 2022.  De nutswerken zijn reeds achter de rug.

Mozaïek en het mooiste steentjes van Brugge

De rijweg van de Joost de Damhouderstraat en Sint-Annaplein worden aangelegd in mooie mozaïekkeien. “De Korte Sint Anna-straat wordt aangelegd in de stenen die er momenteel liggen. De verharding van de straat werd in het nieuwe ontwerp gehouden specifiek op vraag van de omwonenden, de erfgoedverenigingen en vele gidsen. Velen houden van het mooie en pittoreske kleine Sint-Annastraat.  De bestaande blauwe geglazuurde steentjes ‘Scoria Bricks’ zullen herbruikt worden en nodig aangevuld worden, zegt schepen Van Volcem. Ook de rest van het plein wordt verbeterd : “Fietsstaanders worden vernieuwd door fietsnietjes. Bestaande groene zones worden beschermd en hersteld waar nodig. Het plein boet absoluut niet in aan groen. Ook de urinoir aan de kerk zal mee in het plan gerenoveerd worden”, zegt Van Volcem.

Duurzaam : herbruik van regenwater van het dak van de kerk

Het plein zal na de heraanleg beschikken over een gescheiden rioleringsstelsel zoals de Europese richtlijnen voorschrijven. “Het regenwater van het dak van de kerk wordt dan weer aangesloten op een 3 regenwaterputten, die zullen gebruikt worden voor het onderhouden van de beplanting, algemeen onderhoud en beheer van de stad zodat we daar geen stadswater moeten voor gebruiken. Ik hoop dat vele bewoners nadenken om hun gevel te vergroenen.  De buurt leent zich er echt voor.  De prachtige kasseien vloeren en de kerk en leuke huizen zullen nog mooier worden als de bewoners ook aan tegelwippen doen. De stad komt immers een plantvak maken en de bewoner koopt zelf de plant”, aldus Van Volcem. Meer info via www.brugge.be/gevelplant.

Bloemen op vensterbanken

De buurt telt veel bloemen op de vensterbanken en sedert de nieuwe legislatuur staan er ook steeds bloementorens aan de kerk.  Naast de kerk is ook een prachtig terrasje. Uniek.

Kijk hier de plannen in voor jouw straat

Fier op Brugge: 85 procent tevreden met groen in onze stad

17 jun

BRUGGE – Minister Bart SOMERS stelde de Vlaamse Stadsmonitor 2020 voorgesteld – het driejaarlijks onderzoek bij 150.000 Vlamingen waaronder een kleine 2000 Bruggelingen . De resultaten zijn voor Brugge heel goed.   Op heel wat punten zijn we de numero uno van alle centrumsteden ( de 13 grootste steden van Vlaanderen). “Meer nog op vlak van Openbaar Domein is 85% tevreden met het groen in de buurt en 82% vindt dat er voldoende groen is. Daarmee scoren we beter dan het Vlaams gewest twee keer. Als schepen van Openbaar Domein ben ik heel blij met dat resultaat na al onze inspanningen”, aldus Mercedes Van Volcem, schepen van Openbaar Domein.

Wat ons vooral blij moet maken is dat het vertrouwen in het lokale bestuur gestegen is van 27% in 2017 naar 49% in 2020.  We stijgen van de 12° naar de 2° plaats in Vlaanderen ( na Leuven).  Met 94% zijn de Bruggelingen de mensen de antwoorden dat zij “graag in de stad wonen” en 86% zegt ‘Fier te zijn op de stad’.  ( 2 x de nr. 1 in Vlaanderen) .  87% van de Bruggelingen zegt ‘gelukkig te zijn’.  Terug nummer 1 in Vlaanderen maar ook op veel andere vlakken spannen we de kroon:

1° voldoende geïnformeerd door het stadsbestuur

1° tevredenheid over de onderwijsinstellingen

1° tevredenheid over bibliotheekvoorzieningen

1° tevredenheid culturele voorzieningen

1° jongerenvoorzieningen

1° goede staat van straten en pleinen

2° op vlak van tewerkstellingsgraad

2° op vlak van natuur en groenvoorzieningen

Daarbij komt nog eens dat 85 % aangeeft tevreden te zijn met het groen in onze stad. En 82% vindt dat er voldoende groen is in de buurt. “En dat is toch wel een pluim die onze dienst Openbaar Domein op zijn hoed mag steken. Samen met de dienst probeer ik ieder jaar opnieuw een kwaliteitsvolle openbare tuin (domein) aan te bieden. Met ontspanningsmogelijkheden, veel groen en oog voor een natuurrijke kwalitatieve omgeving. Ik ben dan ook ongelooflijk tevreden dat we zo’n resultaat en weerklank krijgen van de Bruggelingen. We doen zo voort”, aldus Van Volcem.

Wie graag de stadsmonitor volledig bekijkt kan terecht hier:

Voor een algemeen overzicht: https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/gemeente

Stad Brugge pakt historische Vesten aan

1 jun

BRUGGE – Stad Brugge gaat de komende drie jaar fors investeren in haar Vesten. De toestand van de huidige dolomietpaden is sterk achteruitgaan waardoor er veel oneffenheden en na regenweer plassen ontstaan. “Elke Bruggeling is fier op de Vesten. Daarom investeren we de komende drie jaar fors om de wandelpaden er op en top te laten uitzien en ze weer optimaal kunnen gebruikt worden”, zegt schepen van Openbaar Domein. De gefaseerde  vernieuwing gaat gepaard met een kostprijs van 1,8 miljoen euro.

De Brugse Vesten waren nog nooit zo populair. Dagelijks maken wandelaars, fietsers en joggers er gebruik van.  “De Vesten zijn het park van de bewoners van de binnenstad en van de aangrenzende deelgemeenten. Het vormt een groene plaats voor alle Bruggelingen en zelfs voor velen buiten Brugge. Daarom is het voor ons prioritair om ze er ordentelijk te laten uitzien, maar ook dat ze in topstaat gebruikt kunnen worden. Met de vernieuwing van de dolomietpaden maken we hier grondig werk van”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Eerdere herstellingswerken

In de voorbije jaren werden er lokale herstellingen uitgevoerd doch niet met het gewenste resultaat waardoor een volledige vernieuwing zich opdringt. “Er wordt voorzien in een waterdoorlatende fundering om de infiltratie van regenwater maximaal en snel toe te laten. De afwerking is terug voorzien met dolomiet.  Een bijkomende oppervlaktebehandeling met calciumchloride is eveneens voorzien en zorgt voor een verhoogde duurzaamheid.  De vernieuwing zal gefaseerd gebeuren over 3 jaar”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

Stadsvernieuwing op de Vesten

Aan de Gentpoort en Kruispoort en Smedenpoort en Ezelpoort staan intussen ook vier drinkwaterfonteinen en vorige zomer werden ook groene stoelen en picknickbanken geplaatst.  De Vesten werden op deze manier een leuk park met beleving waar mensen samenkwamen in het groen. “De Vesten zien we net als onze stadsparken en bossen: het verlengde van de tuin van de Bruggelingen. Over de jaren heen zijn we er dan ook blijven in investeren. Nu krijgen ze een stevige opwaardering om weer in topvorm ter beschikking te staan van onze stadsbewoners en -bezoekers”, aldus Van Volcem.

Cijfers

De Vesten tellen 26 hectare groen, 15,09 ha gazon, 7,07 hectare beplantingen, 4,07

hectare wandelpaden en 3350 grote bomen. “Intussen werden diverse onderzoeken gedaan en aan de hand van oude foto’s en postkaarten zien we dat sommige bomen reeds een grote leeftijd hebben. We zullen daar het komende jaar ook meer over informeren en met QR-codes werken. Bovendien maken we ook werk van naambordjes op de bomen”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

Stad brugge introduceert gevelbanken: “Maak het gezellig voor je deur”

28 mei

BRUGGE – De zomer loert om de hoek. In Brugge wordt het opnieuw heerlijk aangenaam vertoeven buiten. Stad Brugge heeft een reglement voor het plaatsen van een gevelbank uitgewerkt en hoopt hiermee de sociale contacten tussen buren en voorbijgangers in de straat aan te wakkeren.  “We hebben lang genoeg contacten moeten mijden en moeten afstand houden. Met dit reglement wakkeren we de contacten tussen mensen aan en lokken we iedereen naar buiten”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem. Het is de bedoeling om na goedkeuring van het reglement gevelbanken uit te rollen over gans de stad. De goedkeuring van het reglement wordt eind deze maand voorgelegd aan de gemeenteraad. 

De gevelbankjes zet buren aan om sociale contacten op te zoeken: ‘Bankcontact”.

Een gevelbank is iets heel simpel, twee inklapbare beugels aan de gevel van een huis en een plank. “Gevelbanken zijn heel praktisch in gebruik, omdat je na het zitten ze gewoon kan inklappen. Ze nemen amper ruimte in”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

Voordelen

Een bank voor de deur biedt tal van voordelen. “Een extra zitplaats buiten en extra ruimte om mensen te ontmoeten in de warme zomerzon of zomeravond. Het is geen permanente bank. De Bruggeling krijgt een bank wanneer hij of zij gezellig voor de deur wil zitten en de bank verdwijnt wanneer je er geen gebruik van maakt. Zo vermijden we problemen rond overlast of voetpaden die niet langer een doorgang bieden”, aldus Van Volcem.

Beleidsprogramma

Met de introductie van de gevelbanken zet de Brugse bestuursploeg haar bestuursakkoord kracht bij. “We streven ernaar om zitbanken en picknickbanken te voorzien die een belevingsruimte bieden aan jong en oud. We willen ook inzetten op meer (inklapbare) banken en zitmogelijkheden op rustige plaatsen in de stad. Die beleidspunten hebben we ondertussen al deels kunnen realiseren. Dat door 325 picknickbanken op 62 locaties, 40 aangepaste picknicktafels voor rolstoelgebruikers op 24 locaties en 515 groene stoelen op 18 locaties te voorzien. Nu willen we werk maken van inklapbare gevelbanken die de Brugse buurten samenbrengen waar ook in de stad”, klinkt het nog bij schepen Van Volcem.  

Sociale cohesie

Met de gevelbanken wil de stad buurten zoveel mogelijk de kans geven om samen te komen. “Een goed contact met je buren creëert een gevoel van verbondenheid. De bank verlaagt de drempel om samen te komen. Een babbel met de buren is voor heel wat mensen een van de leukste momenten van de dag. Wij helpen onze Bruggelingen een stapje dichter bij dat contact te komen”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Verdeling

Momenteel denkt de stad eraan om de verdeling te organiseren vanuit drie stedelijke recyclageparken. “Recyclageparken zijn vlot bereikbaar en toegankelijk met de wagen, hebben voldoende ruimte om de standaard gevelbankjes te stockeren en vormen een plaats waar de Bruggeling hoe dan ook regelmatig komt. Dit lijkt ons dan ook de meest logische piste om de verdeling praktisch te organiseren”, motiveert de Brugse schepen Van Volcem.

Hoe gaat het in zijn werk?

De toestemming voor het plaatsen van een gevelbank is aan te vragen via www.brugge.be/gevelbank. Mits de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden kan je een gratis gevelbank afhalen in één van de Brugse recyclageparken. De aanvrager dient deze zelf te installeren. Aan het verkrijgen van een toestemming zijn een aantal specifieke voorwaarden verbonden: Gevelbanken aan beschermde monumenten zijn uitgesloten, de bewoner kan enkel voor zijn eigen woning een gevelbank aanvragen en de breedte van het voetpad ter hoogte van de toekomstige gevelbank moet 1.20 meter bedragen. Tenslotte moet de gevelbank eenvoudig inklapbaar en/ of weg neembaar zijn.

Schepen Mercedes Van Volcem: “We stellen de gevelbanken gratis ter beschikking aan onze inwoners. Ze kunnen vanaf 1 juni aangevraagd worden. Uiteraard moet de aanvrager voldoen aan alle voorwaarden uit het reglement, moet de bank geïnstalleerd worden aan een gevel die grenst aan het openbaar domein en moet de bank binnen de twee maanden na afhaling uit het verdeelpunt geïnstalleerd zijn. Hierbij vragen we aan onze inwoners om een foto te verzenden naar de stad. Dit gebeurt op de website www.brugge.be/gevelbank, per mail gevelbank@brugge.be of per brief aan Openbaar Domein, Burg 12, 8000 Brugge.”

Lees hier meer over het initiatief: https://www.hln.be/brugge/hang-een-bank-aan-je-gevel-en-praat-met-de-buren-stad-brugge-promoot-gratis-gevelbankjes-in-de-strijd-tegen-eenzaamheid~a36bb105/?fbclid=IwAR1acZS2g895R_54r1Ucya0BMVrvsH6tyhB4hyqWNPMybT6UlbJ1cDLEUPY

40 aangepaste picknicktafels op 24 plaatsen maken openbaar domein nog toegankelijker voor rolstoelgebruikers

29 apr

“De uitrol van de rolstoelpicknicktafels is een positief signaal naar de kwetsbare groepen”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Stad Brugge plaatst 40 rolstoelpicknicktafels op het openbaar domein. “Zodra we de zon zien willen we naar buiten. Als schepen van Openbaar Domein wil ik het openbaar domein inrichten zodat het ook toegankelijk is voor al haar gebruikers. Daarom plaatsen we 40 rolstoelpicknicktafels”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De totale kostprijs bedraagt 9.600 euro.

Met de 40 rolstoelbanken schuift de Stad maximale toegankelijkheid naar voor. “We investeren fors in ons openbaar domein zodat alle gebruikers ervan kunnen genieten. Zo leggen we pleintjes aan voor de kinderen, vernieuwen we de wegenis, creëren we ontmoetingsruimtes…  De uitrol van de rolstoelpicknicktafels is een positief signaal naar de kwetsbare groepen. Ook hen willen we de kans geven om ons openbaar domein te ontdekken en ervan te genieten. We zetten nu 18 tafels uit en voorzien nog een bijkomende bestelling. In totaal zullen er 40 zijn, verspreid over de binnenstad en deelgemeenten”, verduidelijkt schepen Mercedes Van Volcem.

Oplossingsgericht

De rolstoelpicknicktafels verschillen niet zoveel van de originele en bieden tal van voordelen. “Met de aangepaste picknicktafels zitten zowel de rolstoelgebruikers als de niet-rolstoelgebruikers op dezelfde ooghoogte. Dit geeft het nodige comfort. Met een verlengd tafelblad kunnen rolstoelgebruikers vlot onder de tafel door rijden om plaats te nemen. Zeer praktisch dus om in gezelschap volop te genieten”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Praktisch

Concreet worden de picknicktafels op een rolstoeltoegankelijke ondergrond geplaatst. Ook de weg er naar toe zal aan de nodige toegankelijkheidsvereisten voldoen. “Op die manier kunnen rolstoelgebruikers vlot gebruikmaken van deze genietplekjes op ons openbaar domein. We rekenen op onze burgers om bij deze tafels voorrang te geven aan onze rolstoelgebruikers”, zegt schepen Van Volcem.

Bijlage

 1. Waar worden ze geplaatst?
 • Centrum : 10 stuks verspreid over 10 locaties
 LOCATIEAANTAL BANKENGeplaats tegen 30/04
 Buiten de Smedenvest11
 Baron Ruzettepark11
 Kruisvest nabij Potterierei1 
 Kruisvest nabij Sint-Janshuismolen1 
 Kazernevest nabij Conzettbrug11
 Graaf Visartpark11
 Koningin Astridpark (speelplein)11
 SNT-1 
 Sebrechts1 
 Huis van de Bruggeling (groenstrook)1 
 TOTAAL105
 • West-Brugge:  10 stuks in Sint-Andries en Sint-Michiels verspreid over 8 locaties
 LOCATIEAANTAL BANKENGeplaatst tegen 30/04
11.Peter Benoitlaan22
12.Koude Keuken21
13.Jan Breydelpark1 
14.Albert Dyserynckpark11
15Speelplein Hertogenstraat1 
16.Park Les acacia’s11
17.Binnenhof1 
18.Molewiekstraat West ( in parkzone)1 
 TOTAAL105
 • Brugge Oost : Sint -Kruis en Assebroek : 10 stuks verspreid over 3 locaties
 LOCATIEAANTAL BANKENGeplaatst tegen 30/04
19.De Zorghe, Moerkerkse Steenweg21
20.Veltem, Sint-Kruis42
21.Katelijnepark, Assebroek41
 TOTAAL104
 • Noord-Brugge : 10 stuks verspreid over 3 locaties
 LOCATIEAANTAL BANKENGeplaatst tegen 30/04
22.Zeebrugge: zeedijk22
23.Zeebrugge: marktplein11
24.Zeebrugge: Venetiëstraat11
 Nog te verdelen6 
 TOTAAL104

Stad Brugge gaat ’t Zand vergroenen

28 apr

” ’t Zand wordt groener en gezelliger”, aldus schepen Van Volcem.

BRUGGE – Begin deze week zijn de werken gestart om 41 boomspiegels om ’t Zand en omgeving te ontharden en vergoenen. “Het grootste plein van Brugge ziet er tot op vandaag nogal grijs uit, het verdient meer kleur.  We zetten in op maximale ontharding en planten zoveel mogelijk groen aan. We maken een kleurrijk decor rond 41 bestaande bomen. ‘t Zand wordt groener en gezelliger”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Totale kostprijs van het project bedraagt 27.000 euro. Op 8 mei worden de werken afgerond.

Bij de heraanleg van ’t Zand in 2017 werden nieuwe bomen aangeplant in boomroosters. Hierbij werden de boomspiegels verhard met een waterdoorlatende graniet-steenslag. Omwille van de overlast van de losse steentjes, werden ze met een epoxy product vastgemaakt. “Voor een gezonde groei zijn bomen afhankelijk van open grond rond de stam, voor de toevoer van zuurstof en water. Door het vastmaken van de steentjes verminderde de zuurstofopname naar de wortels en is er minder waterindringing mogelijk. Daardoor kan op middellange termijn de gezondheidstoestand van de bomen sterk achteruit gaan. Dat willen we niet laten gebeuren. Daarom werd het dringend tijd voor actie en meteen ook vergroening”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Vergroeningsproject

Het vergroeningsproject startte aan de Vrijdagmarkt. Daar ruimen de verharde boomspiegels in het verlengde van de bestaande platanen plaats voor kleurrijke exemplaren: goed voor een totaal van 19 bomen. Dan volgt de zone tussen de Noordzandstraat en ‘t Putje. In die zone worden er in totaal 22 bomen opgefleurd met kleurrijke beplanting en voorzien van een groene ondergrond. “Dagelijks nemen we 5 à  6 plantvakken onder handen. Hierbij verwijderen we de steenslag, brengen we teelaarde aan en werken we af met een houten constructie. Elke dag werken we alle plantvakken af waardoor er geen onveilige situaties kunnen ontstaan. Ook rond de platanen werden deze legislatuur de plantvakken vergroot. Bijkomend voorzien we 70 bloembakken aan de fietstunnels. Die worden volop gesmaakt door onze inwoners en bezoekers. Tenslotte krijgen de lantaarnpalen dit jaar kleurrijke hanging baskets”, verduidelijkt schepen Van Volcem.

Aantallen

In  totaal worden er 41 boomvakken aangepakt. “Mits een gunstige evaluatie, kunnen er in de toekomst nog 32 vakken beplant worden. Hierbij denken we aan 14 stuks op ’t Zand, 11 stuks op de Vrijdagmarkt en 7 stuks aan het Concertgebouw.

Beleidsprogramma

Met het vergroeningsproject zet het Brugse stadsbestuur haar bestuursakkoord kracht bij. “Een openbaar domein met voldoende groen zet onze stad verder op de kaart als bloeiende stad. Vandaar mijn motto: Grijs moet plaatsmaken voor kleur en hard moet levendig worden. Een groen openbaar domein zorgt voor een aangename sfeer en gelukkige mensen. Mooi ingeklede pleinen maken daar deel van uit”, sluit schepen Van Volcem af.

Brugge telt een nieuwe hondenloopweide in Beisbroekbos

13 apr

BRUGGE – Vanaf nu kunnen honden vrij en veilig loslopen in de  hondenloopweide in natuurdomein Beisbroek. Maar liefst 2.700 vierkante meter werd er omheind door de dienst Openbaar Domein om er honden vrij te kunnen laten spelen en rennen. “Meer nog de hondenloopweide werd ook aangekleed met een speelheuvel, boomstammen, afvalmanden en drie picknickbanken”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

“De nieuwe hondenloopweide is klaar en kon dus dit weekend in gebruik worden genomen”, zegt Van Volcem. De hondenloopweide is op wandelafstand van de parkeerplaats aan de Doornstraat. Handig en gemakkelijk bereikbaar voor iedereen die een frisse neus wil ophalen met zijn trouwe viervoeter. “En vooral ook dichtbij domein Tudor en het Chartreuzinnenbos voor wie een wandeling wil maken en nadien zijn hond eens de vrijheid wil geven”, gaat de schepen verder.

Van vijf naar zes hondenloopweides in Brugge

Vandaag zijn er nu zes hondenloopweides waarvan twee in bossen: in Beisbroek en in Ryckeveldebos. Er is ook een loopweide in de Koude Keuken,  op de strandzone in Zeebrugge, aan Fort van Beieren in Koolkerke én eentje in de Gulden Kamer in Sint-Kruis. 

Er zijn dus nu twee hondenloopweides in Sint-Kruis ver van elkaar verspreid ook twee in Sint-Andries opnieuw een aantal kilometer van elkaar verwijderd.

“De hondenloopweide in de Koude Keuken kreeg er ook extra verlichting bij voor wie s’avonds nog eens zijn hond wil uitlaten tijdens de winter als het vroeg donker is”, klinkt het bij Mercedes Van Volcem, “Hondenloopweides lokaliseren is niet makkelijk, want we willen ze ook niet midden een woonbuurt omwille van de overlast.  De huidige locaties zijn dan ook verwijderd van woonbuurten, maar je kan ze makkelijk bereiken via de parking of er naartoe wandelen.”

Ondertussen zijn er nog meer plannen zegt de Brugse schepen: “We zullen ook nog een hondenloopweide realiseren in Sint_Pieters (omgeving van Park ter Poel of aan het Ooievaarsbos, Duivekeet of Zeveneke – onderzoek nog lopende).  Zo zullen we zeker binnen twee jaar zeven hondenloopweides tellen.”

Op je juiste plaats

“We zoeken ook nog een plaats in Sint-Michiels en in Assebroek en bekijken wat mogelijk is in Zwankendamme.  In de binnenstad zijn er geen weides maar velen wandelen er met de hond rond de Vesten.  Honden moeten aan de leiband. Dat is wel duidelijk en baasjes moeten zich aan de regel houden. Wie zijn hond los wil laten lopen, moet dit in een hondenloopweide doen”, stelt Van Volcem.

Plekken om samen te komen en te ontmoeten op het openbaar domein

De hondenloopweides zijn plekken waar mensen elkaar zien en ontmoeten.  “Hoeveel honden hebben mensen al niet samengebracht, het is een makkelijk onderwerp om over te praten?” bedenkt de politica.

Ontwerp en realisatie

En bij het ontwerp is écht aan iedereen gedacht: “Je zou denken dat de zone omheinen genoeg is, maar we denken met onze dienst verder. Daarbij hadden we speciaal oog voor toegankelijkheid voor mindervaliden. De toegang naar de weide werd dan ook verhard en er is een betegelde zone voorzien in de weide waarop we straks een vaste picknicktafel wordt geïnstalleerd met een speciaal verlengd blad. De hondenloopweide werd ook voorzien van een speelheuvel en boomstammen”, gaat Van Volcem verder.

Om de hondenloopweide netjes te houden plaatste de dienst uiteraard ook afvalmanden. “We konden de werken uitvoeren met ons eigen personeel: zij stonden in voor de volledige aanleg van het terrein. Van de afbraak van de stallingen die er stonden en de bijbehorende weide-afsluiting tot het plaatsen van kastanje houten afsluiting en de sassen met eiken toegangspoortjes. Er werd ook zorgvuldig gedeeltelijk gekozen voor streekeigen haag. De mensen van onze dienst hebben een puike job afgeleverd”, aldus een tevreden schepen.

De dienst Openbaar Domein zorgde voor:

 • de afbraak van stallingen;
 • het opbreken van de bestaande weide-afsluiting
 • het plaatsen van 345 lm kastanje-houten afsluiting;
 • het plaatsen van 2 sassen met eiken toegangspoortjes als toegang tot de weide;
 • het verharden van 1 toegang naar de weide;
 • het plaatsen van 1 dubbel-vleugelige eiken poort als toegang voor de onderhoudsdiensten;
 • het plaatsen van 2 verplaatsbare picknickbanken en 1 vaste picknickbank met verlengd tafelblad;
 • het plaatsen van 2 afvalmanden;
 • de aanleg van een speelheuvel;
 • het plaatsen van boomstammen;
 • de aanplant van een 120 lm streekeigen haag;
 • de aanplant van 610 m² gemengd struweel;
 • het inzaaien van het terrein.

Verdere plannen met Beisbroek

De plannen voor het Beisbroekdomein zijn daarmee nog niet ten einde. “Er wordt verder gekeken om nog meer boomsoorten aan te planten. Deze winter richten we 4,85 hectare in met 6050 bomen.  Het bos wordt 24 hectare gefaseerd uitgebreid de komende drie jaar. Zo zal het bos uitbreiden tot 123 hectare”, sluit de schepen af.

Bekijk het plan en foto’s van de hondenloopweide als bijlage.

Strand Zeebrugge maakt zich op voor de zomer

2 apr

BRUGGE – Het strand van Zeebrugge maakt zich op voor een nieuw strandseizoen. De dienst Openbaar Domein is op het strand met de nodige voorbereidingswerken gestart. “Ieder jaar opnieuw vinden zowel de Bruggelingen als bezoekers de weg naar ons geliefd plekje aan zee. Zeker in coronatijden blijven we dichter bij huis en zoeken we binnen onze grenzen de mooiste plekken op. De mensen mogen op ons rekenen: het strand van Zeebrugge zal zomerklaar zijn”, aldus schepen van Openbaar Domein Van Volcem.

Naar jaarlijkse gewoonte wordt het strand seizoensklaar gemaakt tegen 1 april. Als eerste stap werden de 450 zandschermen verwijderd om straks terug rond de strandcabines te plaatsen. “Om de strandcabines op een effen ondergrond te plaatsen werd het strand mooi vlak gelegd. Hierna sluiten onze diensten aan om de palen te plaatsen ter aanduiding van de zones”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Digitaal inplantingsplan

Dit jaar kozen we voor een heropmaak van de structuur van de strandcabines. Die werd gegoten in een digitaal inplantingsplan. Zo kunnen de strandcabines vlot uitgestald worden. “Via coördinaten benutten we de beschikbare ruimte optimaal en kunnen we heel precies te werk gaan. De stijlvolle houten palen die we inplanten, voorzien we van een bordje met rijnummer en pijl. Met dit digitaal inplantingsplan beschikken we over de mogelijkheid om dit jaar 70 extra strandcabines te creëren. Hiermee kunnen we in totaal 470 cabines plaatsen. Zo kunnen we tijdens de warme zomermaanden extra plaats bieden aan de mensen die een strandcabine reserveerden”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

Speeltoestellen

Een nieuw zomerseizoen, dat betekent ook terug spelende jeugd die volop geniet van onze speeltoestellen. “Het speelplein op het strand van Zeebrugge is een schot in de roos. Ik kreeg al heel wat positieve reacties en kan echt genieten als ik zie hoe kinderen er zich volop uitleven. Het is de 10de keer dat we de speeltoestellen uitstallen. Dit jaar mogen we ook spreken van een primeur: de speeltoestellen blijven het jaar rond staan. Zo kan je er in de herfst ook terecht onder de najaarszon”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Gezellig picknicken aan het strand

Ook op de picknickbanken mogen de inwoners en bezoekers van Zeebrugge terug rekenen. “We plaatsen 50 picknickbanken op het strand en aan de zeedijk. Het wordt er gezellig vertoeven. Een mooie opsteker voor diegene die willen genieten van de zon, een hapje of een drankje willen nuttigen of de jonge gezinnen die vanop het bankje uitzien op de kinderen die zich uitleven op het speelplein. Uiteraard voorzien we hierbij sorteer afvalmanden. Zo houden we het strand en de behorende gezellige plekjes netjes. Ik kijk alvast uit naar de zomer”, sluit schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem af.

Bijlage

 1. Overzicht plaatsing strandcabines Zeebrugge 2021

Terug van weggeweest: Stad Brugge plaatst 515 groene stoelen op 18 locaties

2 apr

BRUGGE – De groene stoelen komen dit weekend terug. Opnieuw worden ze verspreid over de Brugse stadsparken. De stoelen kwamen er het eerst in 2019 en na evaluatie werden ze tevens in 2020 uitgebreid naar Koude Keuken en park Ter Poele. “In 2021 plaatsen we 515 groene stoelen op ons openbaar domein verspreid over 18 locaties. Ze zijn naast onze klassieke groene banken (460 in de binnenstad) intussen zeer gegeerd. Ze zijn het symbool geworden van Brugse stadsvernieuwing in het openbaar domein.  Door de stoelen komen de mensen samen in de Brugse publieke tuinen, onze parken en binnenpleinen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

In 2019 startte Stad Brugge met een proefproject om de stadsparken nog aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers. Het stadsbestuur besliste toen om vijf parken te voorzien van modulair parkmeubilair (losse groene stoelen). “Het project bleek al heel snel een schot in de roos te zijn. Daarom lanceerden we vorig jaar een tweede editie die samenging met een forse uitbreiding. Ook dit jaar krijgen de stadsparken het gezelschap van nog meer stoelen. Goed voor een totaal van 515 groene exemplaren op het Brugse openbaar domein”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “De groene stoelen staan ook in Parijs en New York.  Het geeft de historische stad via verplaatsbaar stadsmeubilair een sexy en hippe look die aantoont dat de stad er ook is voor haar bewoner die kan vertoeven in het openbaar domein.”

Divers aanbod  

Ook dit jaar is er terug een divers aanbod van groene stoelen. Zo zijn er  met of zonder leuning,  een 1 zit lounge of een 2 zit lounge. “Je kan dus kiezen om zelf even uit te blazen, maar je kan het ook doen met je bubbel of geliefde bij het liefdespark bij uitstek in een Loveseat in het Minnewater.

We houden uiteraard rekening met de veiligheidsmaatregelen van de overheid en zullen de stoelen op een veilige afstand van elkaar plaatsen. We rekenen hier dan ook op onze inwoners en bezoekers”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Locaties

Dit jaar worden er stoelen geplaatst in het Hof Campers, Dr. Sebrechtspark, Koning Albert I-laan park (aan fontein), Koningin Astridpark, Het Minnewaterpark en het park aan het Oud-Sint-Jan  maar ook aan onze musea  Gruuthuse en Arentshof.

Ook op de Vesten worden opnieuw groene stoeltjes geplaatst, meer bepaald Gentpoortvest, Begijnenvest, Kruisvest ter hoogte van de Carmerstraat/Rolweg, de Gentpoort, De Singel krijgen opnieuw het gezelschap van groene stoelen.  

Ook Kristus Koning krijgt groene stoelen in het populaire Graaf Visartpark en het Baron Ruzettepark (die ook een paviljoen krijgt naar aanleiding van de Triënnale) en ook het nieuwe park Katelijne (aan overkant van de Katelijnepoort).

“In de deelgemeenten voorzien we twee parken van groene stoelen meer bepaald in het park Koude Keuken en Park Ter Poele in Sint-Pieters van 80 stoelen.

De Burg behoort dit jaar tot de nieuwe locatie. Daar plaatsen we er 40 in totaal op de gele dolomiet, onder de mooie platanen”, aldus de Brugse schepen op de gele “Bovendien komen ook daar twee installaties van de Triënnale. Deze installaties samen met de groene stoelen zullen de Burg doen stralen. De tijdelijke kunst en nieuwe stoelen zijn passend op dit historisch plein.

“De investering is zinvol, zeker in coronatijden waarbij voldoende zitmogelijkheden op het openbaar domein zeker niet onbelangrijk zijn. Ze wordt ook gesmaakt bij zowel de Bruggelingen als onze bezoekers.

Een extra verplaatsbaar zitplaatsje in de natuur, wie houdt daar niet van? Ze zorgen voor iets extra’s in een kleurrijke en aangename parkomgeving. Groen is de kleur van de hoop en de groene stoelen en de zon zijn kleine dingen die in sombere dagen het verschil maken voor vele mensen ”, sluit schepen Van Volcem af. 

Bijlage

 1. Een overzicht van de geplaatste parkstoelen
PlaatsnaamAantalstoel leuningstoel zonder leuning1 zit lounge2 zit lounge
Centrum     
Graaf Visartpark50222350
Dr. Sebrechtspark30121350
Hof Campers259952
Koning Albertpark40171850
Koningin Astridpark50212054
Baron Ruzettepark207850
Gentpoortvest30121350
Gruuthuse103250
Arentshof208750
Oud Sint-Jan206554
Vesten Carmerstraat-Rolweg25101050
Gentpoort + Boninvest20875.0
Minnewaterpark4087520
De Singel157800
De Burg40 40  
Deelgemeenten     
Koude Keuken40 40  
Park Ter Poele40 40  
     TOTAAL    515    150    270    65    30