Tag Archives: openbaardomein

Klimaatverandering: Wat kan u doen? En wat doet Brugge voor u?

12 aug

BRUSSEL/BRUGGE – Het is vijf voor twaalf voor ons klimaat. Het is niet omdat wij in België maatregelen nemen om minder broeikasgassen uit te stoten, dat we hier geen overstromingen meer zullen krijgen. Maar op een zeer doortastende manier dwingen de gebeurtenissen van deze zomer ons wel om na te denken over hoe we wonen en zullen we water en groen opnieuw een prominente plaats in de samenleving moeten geven. In Brugge werk ik als schepen van Openbaar Domein verder aan het versterken van onze blauwe en groene aderen en zijn er heel wat initiatieven om onze CO2-uitstoot te verminderen. Als Bruggeling kan je zelf je steentje bijdragen. In je tuin kan je snel een verschil maken én die tuinen bedragen maar liefst 20 procent van de totale oppervlakte in Vlaanderen.

Wat kan je als Bruggeling doen?

-plant een boom in november : www.brugge.be/ikwileenboom

-wip een tegel eruit en zet een gevelplant : www.brugge.be/gevelplant

-onthard je voortuin zodat infiltratie mogelijk is: voorstellen kunnen via meldpunt@brugge.be of openbaardomein.centrum@brugge.be.

-plaats een regenton aan je goot

-plaats een regenwaterput en als het kan zelfs 2

-plaats een groendak als dat mogelijk is

-isoleer je bedrijf of je woning

Ook in Knokke en op andere plaatsen in West-Vlaanderen zien we de problemen met water de kop opsteken. De reden kunnen we hier vinden voor de grote regenval van meer dan 40 liter per vierkante meter over een korte tijd. Een riolering kan deze dergelijke regenval niet aan en is daar niet op voorzien. In Vlaanderen hebben we gelukkig geen gigantische hellingen van dergelijke orde als in Wallonië die de snelheid van het water tot kolkend water maakt dat alles meesleurt.

Als schepen bevoegd voor openbaar domein zet ik in op vernieuwing van rioleringen maar ook op afkoppeling van bijvoorbeeld hemelwater naar grote regenputten (Sint-Annakerk) of bijvoorbeeld in de Bloemenwijk in Assebroek waar water van het dak van de kerk wordt geïnfiltreerd.

Het is minstens even belangrijk om parkeerplaatsen, wegenissen te ontharden en het water te laten infiltreren zodat het niet alleen naar de riolering gaat. Dat maakt hevige regenbuien meer verteerbaar voor onze rioleringen.

Doe zelf mee

Wat kan je doen als inwoner? Zelf meedoen. Denk aan aan groendaken, regenwaterputten,   gevelplanten, bomen in de voortuin en tuin,  kleinere terrassen en veel gras (niet maaien), voortuinen ontharden (we voorzien in Brugge de actie ‘breek uit’ vanaf september), we planten deze legislatuur 21000 bomen (nu al 15300), maar ook te brede voetpaden breken we uit in de straat en voorzien we van groen.   Er wordt werk gemaakt van het aanleggen van onze grachten en bermen zodat we gewapend zijn tegen hevige regenval en water beter infiltreert.  Ook de Kerkebeek in Sint-Michiels komt aan de beurt. De meest laag gelegen gebieden brengen we in kaart. De dorpskern van Zeebrugge moet op dat vlak ook zeker onderzocht worden.

In juni diende ik nog 6 dossiers in voor maar liefst een budget van 25 miljoen euro voor de vernieuwing van riolering.  We gaan op zoek naar zones voor natte natuur waar het water langer vastgehouden kan worden. Ook de landbouw zal zijn steentje bijdragen, vanuit Europa zullen zij 5 procent van hun land verplicht groen moeten laten.

Het is ook belangrijk dat we minder biefstuk eten om de CO2 te verminderen. In de Brugse binnenstad is er veel werk te doen. Jaren werden rioleringswerken uitgesteld om dat ze niet populair zijn omwille van de hinder, maar dat betalen we nu. Alle hens aan dek op dat vlak.

Openbare werken hard nodig

De meest verharde zones zijn de binnenstad, Christus-Koning en Assbroek. De laatste 2 jaar pakte de de dienst Openbaar Domein al heel wat straten aan: Katelijnestraat, Arsenaalstraat,  Maagdenstraat, Hauwerstraat (gehele omgeving Beursgebouw) , Boterhuis, Vlamingdam, Sint-Jorisstraat, Joost De Damhouderstraat en Sint-Annaplein en kleine Sint-Annastraat.

Na die werken doen we ook Julius Maurits Sabbestraat, Molenmeers,  Engelse straat, Ridderstraat, Sint-Jansstraat  (2023-2024). Na de bouw van het nieuw Museum doen we de Gentpoortstraat, de Hooistraat en Minderbroederstraat en de Predikherenstraat (2025-2026).

De Brugse Binnenstad moet echt meer onthard worden. Niet alleen voor wateroverlast maar ook droogte wordt een probleem.  De regenoverlast die om de 100 jaar plaats vindt zal versneld 4 keer meer voorkomen net als droogte.

De reien worden afgevoerd via het kanaal Brugge-Oostende. De zwakste plek is Genencor, de brandweerkazerne en de Komvest.  We hebben goeie samenwerking met Natuurpunt en natuur en bos. We kijken samen dan ook waar er water zou kunnen gebufferd worden.

In Christus Koning doen we ook belangrijke werken : Leopold I laan, Karel de Stoutelaan en Filieps De Goedelaan (2022-2023).  Daar willen we ook ontharden. In Assebroek doen we de Bloemenwijk.  In Sint-Kruis de Dampoortwijk. In Sint-Andries is er grote noodzaak om de Zandstraat te doen en in Sint Jozef de Pannebekestraat.

Er is nog veel werk voor de boeg, maar we zijn er ondertussen al aan begonnen en gaan met rasse schreden vooruit.

120.000 bloembollen voor mooie invalsweg Baron Ruzettelaan

7 dec

“Wat is het fijn om schepen van Openbaar Domein te zijn!”, aldus een enthousiaste schepen Van Volcem.

Vorige week vrijdag werd de Baron Ruzettelaan bebloemd met maar liefst 120.000 bloembollen. Als schepen van Openbaar Domein ging ik er een kijkje nemen en maakte tijd om kennis te maken met het gemotiveerd team.

Stationsplein wordt Stationspark in Zeebrugge

25 nov

BRUGGE – Stad Brugge doet de heraanleg van het stationsplein in Zeebrugge. Dat plan kadert in het klimaatbelofteplan van de stad. “We proberen zoveel mogelijk verharde pleintjes en stroken te ontharden en groen aan te leggen. Zo maken we onze stad hittebestendig voor de toekomst. Het stationsplein in Zeebrugge dient zich ideaal om een groot deel te ontharden zonder de functies van het buurtcentrum dat vlakbij is gelegen in het gedrang te brengen”, klinkt het bij Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Het stationsplein in Zeebrugge ziet er nogal grijs uit vandaag met uitzondering van acht kleine plantvakken met bomen. “Ons ontwerp zet in op een maximale ontharding en dus zo veel mogelijk groen aanplanten”, duidt de schepen. Het voetpad langs het stationsgebouw wordt bewaard uiteraard. Daarnaast twee smalle zij-ingangen van de straat naar en de centrale toegangsweg via de Azorenstraat tot het stationsgebouw blijven verhard.

Mobipunt Zeebrugge

“In totaal wordt er zo’n 240 vierkante meter onthard. Het station Zeebrugge krijgt ook een nieuwe elan toegekend als mobipunt”, gaat de schepen verder, “Het wordt een plaats waar verschillende vervoersmogelijkheden elkaar ontmoeten in het kader van ‘Vervoer op maat’. Met dit plan wil de Vlaamse Regering een basisbereikbaarheid uitrollen op het niveau van niet alleen (pendel)bussen, maar ook deelfietsen, deelauto’s en collectieve taxi’s.”

Aan het stationsgebouw in Zeebrugge zullen er deelfietsen geplaatst worden in opdracht van de Vlaamse Regering: “Het is dus vanzelfsprekend dat er plaats is voorzien om die aan te bieden”, vult Van Volcem aan. Aan het stationsgebouw is er in de huidige toestand fietsenstalling ter hoogte van de Venetiëstraat aan de oostzijde van het gebouw, aan de westzijde zijn er open fietsenstallingen met duostaanders. De nieuwe plannen voor het stationsplein brengen de uitrol van het mobipunt niet in het gedrang.

“Met de aanpak van het stationsplein maken we onze beleidsbeloftes waar: we wapenen ons tegen de effecten van de klimaatverandering”, sluit de schepen af.

Brugse markt krijgt dit jaar kerstbosje ipv Kerstmarkt

20 nov

BRUGGE – Kerstboom per kerstboom wordt er verder gebouwd aan de ‘kerststad’ Brugge. Vandaag werd het kerstbos op de Markt afgewerkt. Er komen in totaal 31 kerstbomen met hoge toppen.

Het kerstdecor in Brugge krijgt alsmaar meer vorm.  Vorige week werden de grootste bomen geleverd.  Ook de bomen aan het station staan er, een mooi kerstbosje met maar liefst 170 bomen als je naar de stad komt.Naast de grote kerstbomen van 13 meter die sinds vorige week schitteren op de Markt, de Burg en ’t Zand, realiseert de dienst Openbaar Domein een  Kerstbosje op de Markt. “Het bosje was aanvankelijk voorzien op de Burg, maar door het wegvallen van de kerstmarkt vond ik het beter dat het bosje komt op de Markt”, zegt Van Volcem. 

Opperste gereedheid

Het bosje  bestaat uit kerstbomen van 5, 7, 9 en 2,5 meter hoog. “Onze diensten doen hun uiterste best om onze Stad voor te bereiden op de kerstperiode. Planmatig gaan ze te werk om Brugge in opperste gereedheid te brengen voor de kerst-en eindejaarsperiode die eraan komt. Ik ben heel tevreden met de timing en hun harde werk”, stelt Van Volcem. 

Het idee van het Kerstbosje deed ik vorig jaar op in Parijs.  Daar was ook een leuk Kerstbosje voor het stadhuis. Vandaag realiseren we het aan het station en een mini-versie op de Markt.

Het kerstbos zal zeker tegen een stootje kunnen. “Onze stadsmedewerkers plaatsen voldoende steunpalen die elk afzonderlijk verbonden zijn met zijwaartse steunarmen die worden verlicht.  De verlichting is het werk van mijn collega, Minou Esquenet, die ik wil feliciteren met haar aanpak van de verlichting. Mooi, stijlvol en binnen het budget van andere jaren”, klinkt het bij de schepen.

Donkere dagen

De bomen zijn een deeltje van de maar liefst 309 kerstbomen die over de hele binnenstad en deelgemeentes verspreid worden. 175 kerstbomen worden er meer verdeeld over de stad vergeleken met de eindejaarsperiode vorig jaar. 

“De tweede lockdown is voor veel mensen lastiger dan de eerste. Het zijn nu donkere dagen en vaak ook regenachtig en koud. Toch is het belangrijk te bewegen en buiten te komen.  Ik roep dan ook alle Bruggelingen op om overdag en in de avond te wandelen en het openbaar domein van Brugge te bewonderen”, aldus Van Volcem.

In december worden de kerstbomen aan de handelaars geleverd. De handelaars in de poortstraten konden een kerstboom aanvragen. “We hopen dat de lockdown weldra wordt opgeheven voor het winkelen. Het is ook duimen voor de horeca”, zegt een hoopvolle Van Volcem nog.

Ondanks de lockdown zijn er dus redenen genoeg om te wandelen in Brugge: de gebouwen, het openbaar domein, Wintergloed en de vele kerstbomen.  Hopelijk zetten zoveel mogelijk mensen ook een lichtje buiten om onze hoop te koesteren.

Stad Brugge koopt 6,3 hectare en hoeve met erfgoed om Sint-Pietersplas uit te breiden

20 aug

Het gebied Sint-Pietersplas in Brugge krijgt binnenkort een uitbreiding. De Stad koopt er 6,3 ha grond aan. Het goed bevindt zich in de onmiddellijke omgeving en grenst aan de Blankenbergse Dijk in het oosten en de N31 in het westen. “We willen een laagdynamisch recreatiegebied realiseren dat rekening houdt met de kwaliteiten van het omgevend landschap”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Totale kostprijs bedraagt 880 duizend euro voor de hoeve met de 6,3 hectare.  Het gaat hier om een strategische verwerving. 

Uniek

Het gebied Sint-Pietersplas vormt een uniek natuur-en recreatiegebied. Op de 16 ha grote plas is watersport ontwikkeld die surfen, kajakken en zeilen mogelijk maakt. Ook rondom de vijver is er recreatief gebruik voorzien. De Stad gaf het landschap rond de plas reeds meer inhoud door de heraanleg van boomgaarden en de aanplanting van hoofdzakelijk meidoornhagen. De totale site is nu reeds 32 hectare. “Met de aankoop realiseren we een grote uitbreiding van het recreatiedomein”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.  

Blankenbergse dijk

De Blankenbergse dijk werd in de 11de eeuw aangelegd tussen Sint-Pieters en Blankenberge. Tegenwoordig zorgen de restfragmenten van deze dijk en een aantal aansluitende polderwegen voor een rustige en landelijk gelegen fietsverbinding tussen Brugge en verschillende polder- en kustgemeenten. “De toekomstvisie zal mede worden bepaald door een masterplan”, vertelt Van Volcem.

Buffering en herbestemming hoeve

De Blankenbergse Dijk 155 staat reeds jaren leeg, maar recent werd ook 3 hectare recreatiegrond mee aangeboden. “In mijn verlof nam ik dan ook de koe bij de horen, vroeg schattingsverslagen op via onze dienst eigendommen en ging gesprekken aan met de eigenaar en steun bij de collega’s in het college”. Het is strategisch omdat we zo het openbaar domein kunnen vergroten en voor iedereen toegankelijk maken, kunnen bufferen met groen en bomen aan de zijde van de expresweg, mooie wandelpaden creëren en aan landschapsinrichting doen en mogelijkheden onderzoeken voor herbestemming van de hoeve  en uitbreiding van sport- en recreatiemogelijkheden”, zegt schepen Van Volcem. 

De hoevegebouwen grenzen aan het domein van de Sint-Pietersplas. “De gebouwen liggen wel in gebied voor dag- en verblijfsrecreatie en komen dus in aanmerking voor een recreatieve invulling. We beogen dat deze gebouwen later kunnen bijdragen tot versterking van het recreatieve aspect van de Sint-Pietersplas”, aldus de Brugse schepen.

“De landbouwgrond zelf ten noorden van de hoeve die deel uitmaakt van het goed leent zich er toe om een bos aan te planten of eventueel later te ruilen met een ander stuk grond”, legt schepen Van Volcem uit.   

Stad Brugge start voorbereidende werken domein Veltem

20 aug

Stad Brugge kocht recent 2,8 hectare (27.973 m²) grond met bijhorende hoeve in de omgeving van het Veltembos aan. De aankoop dient om een nieuw park aan te leggen en als uitbreiding van het stedelijk domein Veltem aan het Interbad. “Met de aankoop willen we de recreatieve en sociale functie van het domein versterken”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). Vandaag starten de eerste voorbereidende werken.

Voorbereiding

De gronden krijgen een maaibeurt met een recent aangekochte maaimachine die kan ingezet worden voor dergelijk maaiwerk. De afsluitingen en hekkens worden komende week verwijderd zodat het gebied vlotter toegankelijk wordt. “Met de start van het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht willen we een vlotte toe- en doorgang garanderen voor alle schoolgaande kinderen. Fietsers die vanuit de Vossensteert en Bossuytlaan komen kunnen nu via Veltem veilig naar school fietsen”, vertelt schepen Van Volcem.

Stad Brugge voorziet in 2021 een bijhorend fiets- en wandelpad. Zo moet de schoolgaande jeugd van het Sint Andreaslyceum ( SASK) en het Onze-Lieve-Vrouwecollege (OLVA) niet langer de oude zandpaden gebruiken.

“In afwachting van de aanleg van een mooi park en bosgebied werd reeds een aangename picknickplaats ingericht”, zegt schepen Van Volcem.

Voordeel

Met de aanleg van het nieuwe park voorziet de stad een betere en veiliger verkeersontsluiting die noodzakelijk was. “De meerwaarde van deze aankoop voor de inwoners van Sint-Kruis is enorm”, besluit de Brugse schepen Van Volcem.