Tag Archives: Openbare werken

Mooie opkomst voor buurtbewonersvergadering heraanleg Pannebekestraat

18 mei

BRUGGE – Tijdens het infomoment op 17 mei in de Garve werden de plannen voor de heraanleg van de Pannebekestraat aan de buurtbewoners voorgesteld. Ik lichtte mee de plannen toe en beantwoordde vragen van de buurtbewoners.

Bestaande toestand

Het rioleringsnet in de Pannebekestraat is in zeer slechte staat en voldoet niet meer aan de huidige kwaliteitseisen.  In het recente verleden zijn diverse rioolbreuken ontstaan die voorlopig hersteld werden.

Bovendien is er op dit moment nog steeds een gemengd rioleringsstelsel aanwezig. Gelet op de Europese kaderrichtlijn is de aanleg van een gescheiden stelsel noodzakelijk. Het regenwater moet afzonderlijk worden afgevoerd.

Ook de bovengrondse infrastructuur van de straat is dringend aan vernieuwing toe. De voetpaden lagen er in erbarmelijke toestand, maar omdat het zo erg was kon tussentijds herstel niet uitblijven.

Plan van aanpak

Vandaag staan er 110 lindes in de straat. Het ontwerp is opnieuw een groene straat met bomen. Een
18-tal bomen zijn niet meer gezond en zullen worden vervangen.

De dienst Openbaar Domein koos voor een concept van een dubbelrichtingsweg met twee asverschuivingen en twee wegversmallingen om de snelheid in de straat van 600 meter lang te verminderen.

Wel wil ik steeds dat er aandacht blijft voor het groen in onze stad.

Ik benadruk ook het belang van een vernieuwd rioleringsstelsel, volledig conform de Europese kaderrichtlijn: De heraanleg van de Pannebekestraat betreft een volledige vernieuwing van rioollijn tot rioollijn inclusief de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

Een gescheiden rioleringsstelsel draagt bij aan de vermindering van vervuiling van de natuurlijke waterlopen. Het voorkomt ook dat er bij hevige regenbuien afvalwater op de straten zou staan. In een gescheiden rioleringsstelsel is de afvoer ook veel regelmatiger dan in een gemengd rioleringsstelsel.

Investering

De raming voor de bovenbouw bedraag € 915.000. De raming voor de vernieuwing van deze riolering bedraagt € 1.170.000.  

Het totaalbedrag van de ruwe raming komt bijgevolg neer op € 2.085.000.

Fasering en timing

Op 17 mei 2022 ging het infomoment voor de buurtbewoners door in dienstencentrum de Garve te Sint-Jozef. De rioolstudie is lopende en Farys zal die afleveren in het najaar van 2022 waarop we het plan kunnen finaliseren en met de opmerkingen van bewoners rekening kunnen houden.

Daaropvolgend worden eind 2022 de definitieve plannen aan de buurt voorgesteld.

In de eerste helft van 2023 staat de aanbestedingsprocedure voor het aanstellen van een aannemer op de agenda. De werken van de nutsmaatschappijen zijn voorzien voor het najaar van 2023, de wegenis- en rioleringswerken voor eind 2023.

De werken zullen ongeveer 1 jaar duren maar zullen gefaseerd worden uitgevoerd.

De beëindiging van de werken wordt verwacht tegen de zomer van 2024.

Investeringen in Sint-Jozef

Elke deelgemeente telt. Ook Sint-Jozef. Ikzelf ben hier geboren en ging hier ook in de kleuterklas naar school.

In Sint-Jozef werden de laatste twee jaar diverse zaken aangepakt :

– De voetpaden in de Koolkerksesteenweg werden volledig vernieuwd dit jaar.

– De voetpaden in de Ronsaertbekestraat werd eveneens vernieuwd en een nieuwe toegankelijke bushalte werd aan de kerk gerealiseerd, er kwamen ook nieuwe plantvakken met bomen.

– De voetpaden in de Terlooigemweg werden eveneens vernieuwd en onthard.  De bomen worden in het najaar aangeplant en de plantvakken worden voorzien van bloembollen.

– Het beton in de Cornelis Everaertstraat werd ook plaatselijk hersteld.

– Een parkje in Leon De Foerestraat werd in 2020 geopend

– Er werden ook diverse bloembollen geplant in de Paul Devauxstraat en de Louis De Potterstraat

– Een fietspad werd aangelegd van de Dudzeelsesteenweg naar de Louis Coiseaukaai

– De vrachtwagenparking werd op verzoek van de bewoners van de Dudzeelsesteenweg ook verlegd zodat het voor hen leefbaarder werd en de hoge muur werd verwijderd en een groenbuffer wordt aangelegd

– De school in de Pannebekestraat kreeg ook boomstammetjes voor de buitenklasjes.

De heraanleg van de Pannebekestraat is opnieuw een realisatie om deze rij aan te vullen.

Wil je meer informatie, klik hier.

De powerpointpresentatie van het infomoment kun je hieronder bekijken.

Gunstig advies voor aanpassing fietspaden langs de R30 Hoefijzerlaan

25 apr

BRUGGE – Op 19 april verleende het schepencollege van de stad Brugge een gunstig advies voor de omgevingsvergunning met betrekking tot de aanpassing van fietspaden langs de R30 Hoefijzerlaan. Dit zal bijdragen aan een verhoogde fietsveiligheid en betere doorstroming van het verkeer.   

Op 19 april verleende het schepencollege van de stad Brugge een gunstig advies voor de omgevingsvergunning met betrekking tot de aanpassing van fietspaden langs de R30 Hoefijzerlaan.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal onder meer klinkers vervangen door asfaltverharding. Op andere plaatsen is er de verhoogde aanleg van fietspaden of worden ze vrij liggend door de aanpassing van de wegindeling. 

Het belang van deze werken staat buiten kijf. Dit punt valt ook terug te vinden in de lijst van zwarte punten. Een verhoogde fietsveiligheid en een gunstig effect op de doorstroming van alle weggebruikers staan hier op het spel.

Vind hier meer informatie over onze Vlaamse fietsinfrastructuur.

Aanpassing fietspaden langs de R30 Hoefijzerlaan

Opknapbeurt voor Brugse Steenweg in Koolkerke

25 apr

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een grondig onderhoud van het wegdek van de Brugse Steenweg (N374) in Koolkerke. De betonplaten van de rijweg zijn er in slechte staat. De werken zullen in verschillende fases gebeuren. Eind mei start de eerste fase.

Fase 1 (eind mei – midden juni 2022)       
We werken op de Brugse Steenweg tussen de Hoveniersstraat en de Arendstraat. We breken alle betonplaten uit en leggen een nieuwe asfaltlaag aan in de plaats.

Ondertussen werken we ook tussen de Leenweg en de Kasteeldreef op enkele locaties aan beschadigde betonplaten.

Omleidingen
Doorgaand verkeer rijdt om via de Dudzeelse Steenweg (N376).

Lokaal autoverkeer: de Brugse Steenweg wordt afgesloten tussen de Hoveniersstraat en de Arendstraat. Alle auto’s tussen Brugge en Damme moeten een omleiding volgen. Richting Brugge rij je om via de Fortstraat, de Hoveniersstraat en de Brugse Steenweg. Richting Knokke rij je om via de Brugse ring (R30) en de Dudzeelse Steenweg (N376).

Werken Brugse Steenweg in Koolkerke

Fase 2 (midden juni – midden juli 2022)   
We werken op de Brugse Steenweg tussen de Hoveniersstraat en de Kasteeldreef. We breken alle betonplaten uit en leggen een nieuwe asfaltlaag aan in de plaats.

Ondertussen werken we verder tussen de Leenweg en de Kasteeldreef op enkele locaties aan beschadigde betonplaten.

Omleidingen

Doorgaand verkeer rijdt om via de Dudzeelse Steenweg (N376).

Lokaal autoverkeer: de Brugse Steenweg wordt afgesloten tussen de Hoveniersstraat en de Kasteeldreef. Alle auto’s tussen Damme en Brugge moet een omleiding volgen. Richting Brugge rij je om via de Arendstraat en de Ronselarestraat naar de Dudzeelse Steenweg (N376). Richting Knokke rij je om via de Brugse ring (R30) en de Dudzeelse Steenweg (N376).

Fase 3 (maandag 8 augustus – begin september 2022)

We werken op de Brugse Steenweg tussen de Arendstraat en de Fortstraat. We breken alle betonplaten uit en leggen in de plaats een nieuwe asfaltlaag aan.

De werken aan de betonplaten tussen de Leenweg en de Kasteeldreef zijn ondertussen afgerond.

Omleidingen

Doorgaand verkeer rijdt om via de Dudzeelse Steenweg (N376).

Lokaal autoverkeer: de Brugse Steenweg wordt afgesloten tussen de Arendstraat en de Fortstraat. Alle auto’s tussen Damme en Brugge moet een omleiding volgen. Richting Brugge rij je om via de Dudzelesteenweg naar de Dudzeelse Steenweg (N376). Richting Knokke rij je om via de Arendstraat en de Ronselarestraat naar de Dudzeelse Steenweg (N376).

Hier vind je meer informatie over de werken.

Wat investeert Vlaamse Regering in West-Vlaamse wegeninfrastructuur in 2022?

22 apr

De investeringen die het Agentschap Wegen en Verkeer doet in 2022 in de gemeenten zijn definitief vastgesteld. Dit betreft het Geïntegreerd InvesteringsProgramma (GIP).

Onderstaand vind je een handig overzicht van de investeringen die vastliggen in deze West-Vlaamse gemeentes.

Heraanleg Singel en Buiten Boeverievest: werken gestart op 7 februari. Einde is voorzien half juni

19 apr

BRUGGE – Het wegdek van de Singel en de Buiten Boeverievest waren dringend aan vernieuwing toe. Begin februari gingen de werkzaamheden van start. Het einde van de werken is voorzien tegen half juni.   

Plan werken heraanleg Singel en Buiten Boeverievest

In opdracht van Stad Brugge werd op 7 februari gestart met de rioleringswerken en de heraanleg van de Buiten Boeverievest en de Singel. Om zoveel mogelijk rekening te houden met de bereikbaarheid, wordt in fases gewerkt. Bovenstaand plannetje toont de verschillende fasen van de werken. Op onderstaand schema wordt meer ingegaan op timing en detail van die fasen.

De werken hebben als doel een volledig gescheiden stelsel in alle straten te realiseren.

In de eerste fase van de heraanleg werd de Buiten Boeverievest aangepakt. Daar werd een nieuwe riolering geplaatst en aangesloten op het pompstation. In fase twee zal ook de Singel voorzien worden van een nieuwe riolering. Om die reden wordt de bestaande verharding opengebroken en zullen woningen tijdelijk enkel toegankelijk zijn te voet of per fiets. Nadien in fase drie zal men een rijweg aanleggen van de Singel tot de Smedenstraat. Tot slot zal men op het wandelpad een picknickzone inrichten en het speelplein van nieuwe toestellen voorzien.

Met deze werken wil ik de veiligheid en welzijn van de omgeving verbeteren voor komende decennia. Rond het speelplein worden vier nieuwe bomen voorzien alsook lage beplanting.

Meer weten? Klik hier

Schema werken heraanleg Singel en Buiten Boeverievest

Laatste loodjes voor werken in Bossuytlaan – Zevekotedreef en Weidebekestraat 

13 apr

“Op 10 januari zijn we gestart met wegeniswerken in de Bossuytlaan, de Zevekotedreef en de Weidebekestsraat, vanaf volgende week kan de asfaltering gebeuren. Onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden, zou de rijweg terug kunnen opengesteld worden voor verkeer eind april 2022”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Reeds nu merken we hoe mooi de straat er zal uitzien. We hebben rekening gehouden met ontharding, vergroening en vooral ook verkeersveiligheid”, zegt Van Volcem. “Ik ben tevreden dat we in de Bossuytlaan de kasseien en de bomen hebben kunnen behouden.

 “Opnieuw een mooie realisatie van de aannemer Norré-Behaegel uit Westende, de nutsmaatschappijen en mijn dienst Openbaar Domein”.

De werken omvatten :
* Het vernieuwen van het wegdek en de voetpaden in de Weidebekestraat
* Het vernieuwen van het wegdek en de voetpaden in de Zevekotedreef
* Het vernieuwen van het wegdek en de voetpaden in een gedeelte van de Bossuytlaan en de Schoolstraat. 

We leggen een verkeersplateau aan in de Bossuytlaan.
* In de Zevenkotedreef wordt een RWA (regenwater) riolering voorzien.
* In een gedeelte van de Sint-Kristoffelstraat wordt enkel het wegdek vernieuwd.

Veiligheid :
“Na overleg met de bewoners van de Bossuytlaan werd beslist om een verkeersplateau te voorzien om het drukke en snelle verkeer te verminderen”, licht de schepen toe. “Deze snelheidsremmende maatregel komt de zwakke weggebruiker ten goede”. Reeds lang was men vragende partij.  In drie jaar tijd hebben we er twee aangelegd op de as Vossensteert-Bossuytlaan maar omdat we nu ook de hoeve aan het Veltembos hebben gekocht kunnen we ook het fietsverkeer naar de scholen in de omgeving via  Zandtiende veiliger laten verlopen. 

De stad investeert fors in openbaar domein Van Zeebrugge tot Ver Assebroek 
De totale kostprijs van de werken in Assebroek  bedraagt 398.578,00 euro exclusief BTW.

“De werken verlopen goed, er is een goede samenwerking met de aannemer, de nutsmaatschappijen en alle collega’s van Openbaar Domein die hierbij betrokken zijn. Los van enkele dagen werkverlet omwille van het slechte weer, zitten de werken perfect op schema”, vult schepen Van Volcem aan. Na de wegenwerken zullen alle wegmarkeringen aangebracht worden alvorens de straten worden opengesteld voor het verkeer. 

Klik hier voor meer informatie over andere lopende projecten binnen Openbaar Domein.

Nieuwe voetpaden voor de Rustenburgwijk

22 feb

BRUGGE –  De Rustenburgwijk krijgt nieuwe voetpaden. De wijk in Sint-Pieters krijgt bij de heraanleg  ook een nieuwe aanpak voor de bomen en beplanting op de onthardde stukken: onderhoudsvriendelijk en duurzaam. De wijk krijgt een opwaardering en een frisse fleurigere aanblik. “We zullen de veiligheid van de voetgangers verhogen en ook de wijk zachter en groener maken”, aldus schepen van Openbaar Domein en groen, Mercedes Van Volcem.

De Rustenburgwijk was toe aan nieuwe voetpaden. De heraanleg neemt de Karel Mestdaghstraat, de Kanunnik Duclosstraat, de Hendrik Waelputstraat en de Sint-Pietersstatiedreef van huisnummer 1 tot 23 mee. De voetpaden staken op dus een heraanleg drong zich op. Ook het groen had er nood aan een opwaardering. “Er stonden heel wat bomen in de wijk, maar die waren echter in hele kleine plantvakken geplaatst: 60 op 60 centimeter. Veel te klein om de bomen de ruimte te geven die ze nodig hadden. Daarom vergroten we bij de heraanleg van de voetpaden de plantvakken tot wel 5 op 1,5 meter. De bomen uit de kleine plantvakken werden verwijderd. We planten nu opnieuw 79 bomen aan. Die bomen kunnen we mooi laten uitgroeien en zo verzekeren we de duurzaamheid van de voetpaden die geen last zullen hebben van opstekende wortels”, legt schepen Van Volcem uit. In de plantvakken wordt daarbij rekening gehouden met uitstapstroken voor de geparkeerde auto’s.

De extra grote plantvakken zorgen ook voor een betere waterinsijpeling van de voetpaden. “Daarnaast hadden we hier en daar al onthardde zones die plantten we nu onderhoudsvriendelijker in. Het gras zal er plaats maken voor onderbeplanting met heel wat bloemen: beter voor de biodiversiteit en kleurrijker voor de buurt”, aldus Van Volcem.

De start van de heraanleg van de voetpaden is voorzien voor dit najaar, na het bouwverlof in augustus. De werken zullen 65 werkdagen in beslag nemen. “Zowel de voetpaden, boordstenen en greppels worden aangepakt. De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden om zo de toegankelijkheid van de straten tijdens de werken te verzekeren”, sluit de schepen af.

Nieuwe voetpaden voor Ter Looigemweg

9 feb

BRUGGE – Opstekende boomwortels zorgen voor moeilijk begaanbare voetpaden in de Ter Looigemweg. “De bomen werden dan ook gekapt in het wegdeel tussen het Sint-Jozefplein en de Pannebekestraat. De bomen op het Sint-Jozefplein worden wel integraal behouden en we breidden er de groenzone uit”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein en Groen, Mercedes Van Volcem. De dienst Openbaar Domein zal er 113 vierkante meter ontharden en 12 bomen planten. De werken starten op 9 februari en zullen een anderhalve maand in beslag nemen.

Eerst moesten de bomen gekapt worden in de Ter Looigemweg, vervolgens kan het voetpad vernieuwd worden aan de kant met de even huisnummers. “We zullen de rijweg ook versmallen tot een breedte van 5 meter. De parkeerstrook aan de oneven nummers wordt wel bewaard. Door het versmallen van de rijweg kunnen we zowel een volwaardig voetpad aanleggen én een brede meer aaneengesloten groenstrook die de nieuwe bomen die er komen meer wortelruimte geeft”, aldus schepen Van Volcem. Er komen 12 bomen, sierkersen, in plaats van de 6 gekapte bomen. Voetpad en groenstrook samen zullen zo’n 2,75 meter beslagen waarvan een 1,5 meter voetpad: een toegankelijk begaanbaar voetpad voor iedereen dus. Aan het Sint-Jozefplein wordt het voetpad heraangelegd in natuursteen: de voetpaden zullen daar mooi aansluiten op de te vernieuwen voetpaden in de Ronsaardbekestraat. De andere voetpaden worden geplaatst in grijze betonklinkers.

Waterinfiltratie

“Door de aanleg van de groenzones die lager liggen in de straat, wordt er ingezet op maximale waterinfiltratie: de bomen en groenzones worden zo voorzien van water en de riolering wordt ontlast van een te veel aan regenwater bij hevige regenval”, vult de schepen aan.

Er werd gebruik gemaakt van de gelegenheid om de nutsleidingen te vernieuwen. “Zo bundelen we de hinder en beperken we het ongemak voor de straat tot een minimum”, zegt de schepen. De stad blijft inzetten op maximale ontharding: er wordt 113 vierkante meter extra groen voorzien. De stad investeert 85.000 euro in het heraanleggen en vergroenen van het gedeelte Ter Looigemweg.

Stad doet heraanleg Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving

28 jan

De Nieuwe Sint-Annadreef, de Heesterlaan, de Bremlaan, Heidelaan, Gagelstraat, Dopheidestraat en Krakkestraat worden heraangelegd. In Sint-Andries worden twee wijken aangepakt deze legislatuur. De wijk rond Blijmare en de wijk rond de Bremlaan achter het Olympiastadion. In de wijk achter het Olympiastadion en tussen de Doornstraat en Gistestelsteenweg worden de Nieuwe Sint-Annadreef, Heersterlaan, Bremlaan, Heidelaan, Gagelstraat, Dopheidestraat en Krakkestraat heraangelegd. De start van de werkzaamheden (nutsvoorzieningen) is gepland begin mei 2022 en zal in elf verschillende fasen verlopen.

Prioriteit bomenbehoud in de mooie dreven

De wijk wordt gekenmerkt door prachtige monumentale bomen in de Bremlaan en in de Nieuwe Sint-Annadreef. De wijk is heel mooi door de paden, de prachtige bomen, het vele groen in de wijk. De riolering is aan vernieuwing toe, maar via een specifieke techniek zullen de bomen behouden worden. De oude riolering wordt gerenoveerd via een ‘re-lining techniek’ zodat de boomwortels niet geschaad worden (*). Dit is een techniek waarbij men een nieuwe binnenwand aanbrengt dat bestaat uit kunsthars (zeer duurzaam) waardoor de levensduur van de bestaande riolering voor ongeveer een 30 tal jaar wordt verlengd. “Zonder deze techniek zouden de bomen het niet overleven”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Dat zou echt zonde zijn. We onderzoeken of dit ook mogelijk is in de Koolkerkse Steenweg. In de Nieuwe Sint-Annadreef, Bremlaan, Gagelstraat, Dopheidestraat en Krakkestraat wordt immers een rioolrenovatie uitgevoerd door middel van een koustechniek. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk, omdat na een routinecontrole gebleken is dat de riolering in slechte staat is en dat de bovenbouw aan vernieuwing toe is.”

In de Heidelaan en de Heesterlaan worden de rioleringen niet gerenoveerd maar volledig vernieuwd naar een gescheiden stelsel. “We plannen ook een volledige heraanleg van de bovenbouw van alle straten. De voetpaden in de Nieuwe Sint-Annadreef en Bremlaan worden vernieuwd en aan één zijde van de weg aangelegd. Er komt ook een infiltratiezone op het centrale plein in de nieuwe Sint-Annadreef voor maximale ontharding.”

De voetpaden of verbindingspaden tussen de dreven worden ook vernieuwd in geveegd beton. Er komen verschillende zitbanken, afvalmanden en fietsstaanders.  De bushaltes worden meer toegankelijk gemaakt.

“In de Heesterlaan werden de bomen vervangen doordat de berken al veel vitaliteit verloren hadden. In deze straat komen er kleinere bomen die meer passen in de woonwijk op verzoek van de bewoners”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Er wordt ingezet op afwatering naar de groenstroken zodat het regenwater maximaal kan infiltreren. De aanleg is dus toekomstproof. De gazonstroken worden ook vergroot.

De rijweg zelf wordt aangelegd in asfaltverharding met een mooie centrale kasseistrook zodat de dreven een mooie uitstraling behouden. “In de Nieuwe Sint-Annadreef, Bremlaan, Dopheidestraat, Gagelstraat en Krakkestraat dienen de inwoners op perceelsniveau te ontdubbelen en regenwater maximaal te infiltreren op eigen terrein. De particulieren dienen af te koppelen. De Stad zal een aannemer ter beschikking stellen en deze kosten op zich nemen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Aanpassingen ontwerp op basis van de twee bewonersvergaderingen

Burgemeester Dirk De fauw: “In de laatste bewonersvergadering die plaatsvond in september 2021 in SBSO De Varens werden de laatste opmerkingen meegenomen om het ontwerp te kunnen finaliseren. De bewoners wilden vooral meer parkeerplaatsen behouden in de straten. Er kwamen 28 parkeerplaatsen bij ten opzichte van het oorspronkelijke plan.”

Fasering van de werkzaamheden

“De werkzaamheden worden in elf fasen uitgevoerd om de toegankelijkheid te  verzekeren”, zegt burgemeester Dirk De fauw. De concrete data kunnen pas bekendgemaakt worden nadat de werkzaamheden zijn gegund. Op maandag 31 januari 2022 ligt het dossier ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De start is gepland in mei 2022.

 • FASE 1: riolerings- en wegwerkzaamheden Heidelaan
 • FASE 2: riolerings- en wegwerkzaamheden Heesterlaan
 • FASE 3: wegwerkzaamheden Nieuwe Sint Annadreef vanaf Doornstraat tot aan Nieuwe Sint Annadreef nr. 40
 • FASE 4: wegwerkzaamheden Nieuwe Sint Annadreef vanaf Nieuwe Sint Annadreef nr 40 tot Krakkestraat
 • FASE 5: wegwerkzaamheden Krakkestraat
 • FASE 6: wegwerkzaamheden Gagelstraat
 • FASE 7: wegwerkzaamheden Bremlaan tussen Gagelstraat en Dopheidestraat
 • FASE 8: wegwerkzaamheden Dopheidestraat
 • FASE 9: wegwerkzaamheden Bremlaan tussen Dopheidestraat en Nieuwe Sint Annadreef
 • FASE 10: wegwerkzaamheden Nieuwe Sint Annadreef vanaf Krakkestraat tot Bremlaan
 • FASE 11: wegwerkzaamheden Nieuwe Sint Annadreef vanaf Bremlaan tot Gistelsteenweg

(*) Fasering van de rioolrenovatie

De rioolrenovatie in de Nieuwe Sint-Annadreef, Bremlaan, Gagelstraat, Dopheidestraat en Krakkestraat wordt uitgevoerd door middel van een koustechniek (relining). Dit is een techniek waarbij men een nieuwe binnenwand aanbrengt dat bestaat uit kunsthars (zeer duurzaam) waardoor de levensduur van de bestaande riolering voor ongeveer een 30 jaar wordt verlengd.

 • FASE 1 Gagelstraat & Dopheidestraat
 • FASE 2 Nieuwe Sint-Annadreef
 • FASE 3 Bremlaan & pad Heidelaan

De rioolrenovatie heeft weinig hinder voor de bewoners en het verkeer.

Prijs

De prijs van de werkzaamheden wordt geraamd op 3.230.875,43 euro (excl. btw) (3.587.577,39 euro incl. btw).

 • 1.532.319,65 euro – ten laste van TMVW-AquaRio
 • 1.698.580,78 euro (excl. btw, hetzij 2.055.282,74 euro incl. btw) ten laste van Stad Brugge

De uitvoeringstermijn bedraagt 170 werkdagen.

Sint-Pieterskerklaan krijgt volledige heraanleg en opwaardering

26 jan

BRUGGE – De Sint-Pieterskerklaan krijgt een volledige heraanleg. Het is een lange laan die loopt van de kerk van Sint-Pieters naar de vroegere CBRT. “Deze brede laan biedt veel mogelijkheden om te infiltreren, te vergroenen en te bebloemen. We vernieuwen rioleringen, elektriciteit, voetpaden en plaatsen bomen, bloemen en banken”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Inspraak leidt tot aanpassingen

De inspraakvergadering over de Sint-Pieterskerklaan vond plaats in november 2021. Meer dan 70 aanwezigen waren hierop aanwezig. Het stadsbestuur paste, met de geformuleerde opmerkingen van de bevolking in het achterhoofd, de plannen aan. Het college van burgemeester en schepenen keurde de plannen al goed. Op maandag 31 januari moet enkel nog de Gemeenteraad zijn fiat geven.

Riolering valt in en is aan vervanging toe

Het rioleringsstelsel moet vervangen worden en zal meteen ook gescheiden worden zodat er minder overstromingsgevaar is bij hevig regenval. “De riolering is op diverse plaatsen ingevallen en afgezet. Dat is ook de reden waarom de Sint-Pieterskerklaan prioritair is opgenomen in onze investeringsplanning”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Bovendien worden naast de rioolaansluitingen ook de elektriciteitsaansluitingen vernieuwd en voorzien van 400 Volt. 

De straat krijgt ook nieuwe verlichting en zal meteen ook worden verled.”

Mooie bovengrondse aanleg: nieuwe brede voetpaden, 200 bomen, 30.000 bloemen en veel banken

“We maken van de gelegenheid gebruik om de volledige straat op te waarderen tot een aangename groene leefstraat waar de snelheid wordt getemperd door de manier van heraanleg en met de nodige onthardingen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

“Zowel jonge mensen als oudere mensen waren aanwezig op de inspraakvergadering. Het is opmerkelijk dat jonge mensen veel groen, minder snelheid en meer fietsveiligheid willen. Maar daarnaast is iedereen ook bekommerd om voldoende parkeerplaatsen te hebben.”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Groen in de straat maakt de straat niet alleen mooi, maar ook leefbaar en gezond. Bovendien houdt ze ook veel water op en voorkomen ze ook wateroverlast. Het zijn onze paraplu’s en parasols”, stelt schepen Mercedes Van Volcem.

De Sint-Pieterskerklaan is alvast voldoende breed om er een mooie groene laan van te maken. Aan beide zijden van de weg worden er bomen voorzien om de tien tot twaalf meter waarmee een dubbelrij-effect wordt beoogd. Er komen in totaal meer dan 200 nieuwe bomen.

In de straat worden ook groene voortuinen behouden, aangevuld met heesters en bloemen rond de bomen.

Banken en een mini-parkje

In de straat komt er om de 150 meter een typische Brugse bank met gebogen leuningen en ook nog drie boombanken. “We zullen ook ter hoogte van de gebouwen van de Stad een stuk groen innemen om een mini-parkje te voorzien met enkele banken”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Bushalte

De materialen van de weg werden, op verzoek van de bewoners, aangepast van beton naar asfalt, net als de inplanting van de bushalte op het einde van de Sint-Pieterskerklaan die nu aan het kruispunt met de Vaartstraat komt. Op het einde van de Sint-Pieterskerklaan komen er extra parkeerplaatsen in groendallen.

Parkeerstroken in kasseien

De parkeerstroken worden in mooie kasseien aangelegd zodat de laan wat grandeur krijgt en ook smaller en aantrekkelijker lijkt.  Diverse materialen maken dat een straat mooier oogt, want het oog wil ook wat. “Bij de optimale ontharding van de straat houden we rekening met de parkeerdruk en de verkeersbelasting. Het ontwerp voorziet ministens één parkeerplaats in de directe omgeving van iedere woning. In de toekomst kunnen zo elektrische wagens met eigen stroomtoevoer opgeladen worden. Er zijn afgescheiden parkeerstroken in kasseien voorzien afgewisseld met bomen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Snelheid

Snelheid was een veel gehoorde klacht. Alle bewoners uitten de wens dat er in de straat minder vlug wordt gereden. Om de verkeerssnelheid te temperen, zullen er drie bijkomende wegversmallingen geïmplementeerd worden in de straat met een veilige fietsachterdoorgang. Ook een groene middengeleider wordt als snelheidsremmer geplaatst ter hoogte van de Uitleendienst en Gebouwendienst.

Er wordt met asfaltverharding gewerkt met accentuering van de kruispunten in mozaïekkeien in plaats van betonverharding.

“De laan loopt van de kerk tot aan de vroegere CBRT. Vaak is er druk verkeer in de richting van de Pathoekeweg. Op het einde van de Kerklaan voorzien we ook een mooie fietsroute richting Zeveneke en het strand van Zeebrugge en ook als doorsteek naar de Blauwe Toren”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Timing en kostprijs

De saneringswerkzaamheden van de nutsleidingen zijn bezig en zullen afgewerkt zijn op 5 mei 2022. De eigenlijke wegen- en rioleringswerkzaamheden starten in het voorjaar 2022 en zullen 190 werkdagen (een kleine tien maanden) duren. Kostenplaatje voor de operatie bedraagt 3.102.162,48 euro, waarvan 1.210.534,32 euro stadsaandeel en 1.891.628,16 euro voor Aquario (rioolbeheerder). 

Elke deelgemeente telt

De Stad investeert in haar deelgemeenten. In Sint-Pieters kwam ook al de Slachthuisstraat in aanmerking voor een volledige heraanleg en werden ook de voetpaden in de Rond den Heerdstraat (een kant) en Sint-Pieterszuidstraat heraangelegd. De voetpaden in de Rustenburgwijk en de Karel de Ledeganckstraat volgen later tijdens deze legislatuur.