Tag Archives: Openbare werken

Leukste wandelstraatje is klaar voor winkelen en terrasjes

7 mei

Zaterdag kunnen we eindelijk terug genieten van de Brugse terrassen. De heropening wordt in de Sint-Amandsstraat extra bijzonder. We konden geen betere timing wensen. Met een volledig nieuwe straat kunnen de terrassen uitgestald worden en de horecazaken hun klanten verwelkomen”, zegt schepen Van Volcem.

BRUGGE- De werken in de Sint-Amandstraat zijn vanavond af. “Net op tijd voor de dag waar iedereen naar uitziet”, zegt Van Volcem Mercedes (Open VLD). De knusse wandelstraat (een van de weinige wandelstraten) in het hart van de stad zit volledig in het nieuw. Het bestaande slechte wegdek met stukken asfalt die er heel onaantrekkelijk bij lag werd in 2021 aangepakt.  “Omdat het een populaire straat is met veel terrassen en horecazaken werd deze straat steeds uitgesteld.  In 2020 pakten we de Breydelstraat aan en de Garre en de Blinde Ezelstraat en in de winter van 2021 werd de Sint-Amandstraat aangepakt.   De aanpak van de straat werd reeds lang beloofd, maar dergelijke werken zijn niet populair maar moeten eens gebeuren”, zegt Van Volcem.  Totale kostprijs van de werken bedraagt 85.000 euro.

Fasering niet zonder slag of stoot

Op 4 januari 2021 zijn de werken gestart door de openbare nutsmaatschappijen. De werken werden in twee fases uitgevoerd. In fase 1 werden de bestaande leidingen door de nutsmaatschappijen aangepast. Deze voorbereiding wordt ook vaak onderschat omdat men vaak op verrassingen onder de grond stoot.  Zo werd op het plein ook een kapel gevonden met een grafzerk toen men een drinkwaterfontein wou aansluiten.  De werken dienden stilgelegd om de archeologen hun werk te kunnen laten doen.  Zo schuifden de werken op.  De werken hadden moeten klaar zijn op 9 april.  Doordat er drie weken vertraging ontstond door de archeologievondst en een week de werken stil lagen door het bouwverlof in de Paasvakantie, zijn de werken een maand later af.

In fase 2 de herbestrating vanaf de Korte Zilverstraat tot aan de Markt. “Het was een gehele coördinatie.”

Er werd even gevreesd dat 8 mei niet zou gehaald worden. Maar de stad stelde alles in het werk om dit mogelijk te maken, zegt Van Volcem.  De aannemers waren bijzonder constructief en de laatste week liet men nog een ploeg komen van een ander werf.  Er werd ook op twee zaterdagen doorgewerkt (wat uitzonderlijk is).  

“Het resultaat mag gezien worden”, stelt Van Volcem.  De straat is af, de laatste kasseien worden vandaag nog gelegd.  De kasseien zijn in waaiervorm op het plein met witte marmeren stenen en dat is geen sinecure en vakmanschap.  

Terrasjes in het pittoresk straatje met mooie bomen

Het einde van de werken valt perfect samen met de heropening van de terrassen. “Zaterdag kunnen we eindelijk terug genieten van de Brugse terrassen. De heropening wordt in de Sint-Amandsstraat extra bijzonder. We konden geen betere timing wensen. Met een volledig nieuwe straat kunnen de terrassen uitgestald worden en de horecazaken hun klanten verwelkomen”, zegt schepen Van Volcem. “De straat is uniek in de binnenstad want in het straatje staan ook mooie hoge bomen. Belangrijk ook in dagen waarin het heel warm is. De nieuwe kasseien in patroon, de bomen en het vernieuwde meubilair geven de straat alle glorie”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

De hernieuwingswerken gingen gepaard met een aantal aanpassingen. De fietsenstallingen rond de boom maken plaats voor fietsnietjes. De bestaande metalen banken werden vervangen door drie typisch Brugse zitbanken met zwanenhals. Ook aan extra groen is gedacht. “De huidige boomroosters werden verwijderd en vervangen door plantvakken. Met deze aanpassing kan het regenwater voldoende in de bodem sijpelen. Ook een drinkwaterfontein werd aan het vernieuwde straat toegevoegd”, besluit de Brugse schepen Van Volcem.

Katelijnestraat: openstelling voor het verkeer tot aan de Mariabrug

29 apr

De Arsenaal- en de Katelijnestraat kregen nieuwe nutsleidingen en rioleringen. Alle wegbedekkingen steken in een nieuw kleedje. De werkzaamheden startten midden augustus 2019 en worden eind april afgerond met uitzondering van de zone tussen de Kastanjeboomstraat en de Mariabrug.

Vanaf woensdag 28 april 2021 is er opnieuw verkeer mogelijk in de Katelijnestraat, vanaf de Katelijnepoort tot aan de Kastanjeboomstraat (kruispunt niet inbegrepen). De handelszaken in deze zone zijn weer vlot bereikbaar. Tussen de Kastanjeboomstraat en het Ankerplein is er tijdelijk plaatselijk verkeer in beide rijrichtingen toegelaten. Het verkeer van de Nieuwe Gentweg kan opnieuw naar de Oude Gentweg rijden. Er is ook weer plaatselijk verkeer (en koetsen) mogelijk van de Katelijnestraat naar de Walstraat. Er is nog geen doorgang van het verkeer mogelijk over de Mariabrug omdat daar nog volop gewerkt wordt aan het pompstation.

Archeologisch onderzoek en realisatie pompstation

De aannemer is gestart met de bouw van het ondergronds pompstation ter hoogte van het pleintje tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk en Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid. “Bij hevige regen moet dit pompstation voorkomen dat het riool van de Mariastraat overstort in de reien ter hoogte van de Mariabrug”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Tijdens de werkzaamheden stootte men op waardevolle vondsten waardoor verder archeologisch onderzoek nodig is. “Van zodra meer duidelijkheid over de timing van het archeologisch onderzoek en daarop aansluitend de verdere werkzaamheden aan het pompstation, worden de betrokken bewoners geïnformeerd”, zegt Van Volcem.

Toegankelijk

Vandaag is de Katelijnestraat volledig open tot aan de Kastanjeboomstraat. Die straat wordt afgewerkt tegen 1 juni. Concreet werden de kruispunten Walstraat, Wijngaardstraat, Stoofstraat, Bargeweg, Katelijnevest, Gentpoortvest, Visspaanstraat, Colettijnenstraat, Rodenonnenstraat en Arsenaalstraat volledig in gebruik genomen. Ook de verbinding van de Nieuwe naar Oude Gentweg is volledig vrij voor het verkeer.

Verkeersverloop

  • de Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid blijft voor het verkeer onderbroken;
  • de parkeerplaatsen en autostandplaatsen in deze straat zijn tijdelijk niet bereikbaar;
  • de Mariastraat, tussen de Mariabrug en het Guido Gezelleplein, is voor het verkeer onderbroken (dit straatdeel is nodig voor het plaatsen van materiaal en werfvoertuigen);
  • voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, behouden doorgang alhoewel de fietsers aangeraden worden om de werfzone zo veel als mogelijk te vermijden;
  • de Mariabrug blijft voor het autoverkeer onderbroken;
  • de ingang van het Sint-Janshospitaal museum in de Mariastraat en ingang van de Onze-Lieve-Vrouwekerk zijn bereikbaar.

Straatmeubilair

Tegen zaterdag 1 mei worden alle vuilnisbakken geplaatst. Ook de antieke brievenbus op het Ankerplein krijgt zijn plaats terug. Tegen begin juli verschijnen bloembanken en banken in het straatbeeld. De fietsnietjes worden afwisselend met de zitbanken geplaatst. Hierin zit een bepaalde ritmiek.

Steenbruggebrug wordt concreet

23 mrt

BRUSSEL/BRUGGE – Er komt schot in de zaak van de nieuwe Steenbruggebrug. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) steekt de spade in maart 2023 in de grond. Het project heeft inmiddels een prijskaartje van 32 miljoen euro.

De nieuwe Steenbruggebrug is nodig om schepen tot 3.000 ton te kunnen laten passeren. “Nu zijn er lange wachttijden voor auto’s als de huidige brug open staat. De hoge brug die er komt betekent een permanent vlotte verbinding tussen Brugge en Oostkamp voor auto- en vrachtverkeer. Fietsers en voetganger krijgen een aparte beweegbare brug”, vertelt volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem.

Zo zou de nieuwe Steenbruggebrug er gaan uitzien.

De vaste hoge brug is in totaal 235 meter lang, 22 meter breed en 7 meter hoog. Op die manier zullen schepen die hoog geladen zijn er probleemloos onderdoor kunnen. Het wegdek wordt uitgerust met een afzonderlijk busrijvak.

Schop in de grond

Naast de twee bruggen, zal het kanaal rechtgetroken worden. Momenteel is het moeilijk voor sommige schepen om de draai net voor de brug goed te nemen. “Er worden dus heel veel problemen in één keer aangepakt”, legt Van Volcem uit.

Normaal had de schop dit jaar in de grond moeten zitten, maar procedures vertragen het hele dossier. Als schepen van Openbaar Domein en Vlaams parlementslid vroeg ik aan bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar een stand van zaken.

Tijdelijke omleiding

“De Vlaamse Waterweg plant het indienen van de omgevingsvergunning begin mei 2021, er is enige vertraging door het geotechnisch onderzoek”, zegt Peeters. Er moeten gronden verworven worden aan de achterzijde van Delhaize en het parochiaal centrum. Die verwerving verloopt moeizamer.

In maart 2023 zoude de werken dan starten. Het einde is voorzien voor eind 2024. Met een budget van 32 miljoen euro wordt alvast een grote buffer ingerekend voor tijdelijke constructies om het verkeer vlot om te leiden.

Timing
26/03/2021 : start uitvoeringsontwerp
18/03/2022 : verzending bestek/prijsvraag aan aannemers
02/03/2023 : start van de werken
19/12/2024 : einde van de werken

Kostprijs Werfinstallatie € 2.729.452,81
Vaste wegbrug € 15.820.259,46
Beweegbare brug voor fietsers & voetgangers € 2.584.479,70
Wegenis € 2.208.897,32
Bochtrechttrekking € 5.215.891,59
Omgevingsaanleg € 1.465.000,00
SUBTOTAAL € 30.023.980,88
Tijdelijke infrastructuur € 993.000,00
Onteigeningen € 1.000.000,00
TOTAAL € 32.016.980,88

Vanuit het parlement volg ik dagelijks de Brugse en Vlaamse dossiers op.

Minister van Mobiliteit Peeters investeert 75,58 miljoen euro in Brugge

22 mrt

BRUSSEL/BRUGGE – Minister Lydia Peeters investeert 75,58 miljoen euro dit jaar in Brugge. Dat maakt de minister bekend in het jaarlijks Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP). Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem volgt de investeringen in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van dichtbij op in het Vlaams parlement en is uitermate tevreden met de investeringen van de minister. “De grootste investeringen op Brugs grondgebied gaan naar de A11 en de geluidsmuren van de N31”, legt de Vlaams volksvertegenwoordiger Van Volcem uit.

Het GIP (Geïntegreerd Investeringsprogramma) van minister Peeters geeft ieder jaar een overzicht weer van alle investeringen in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken. Alle budgetten voor het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer), Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, De Vlaams Waterweg, De Lijn en de Luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge worden erin opgenomen. “Als schepen van Openbare Werken in Brugge ben ik vast lid van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams parlement, daarnaast houd ik de investeringen van de Brugse zeehaven nauwlettend in het oog als lid van het havenbestuur. De bekendmaking van het GIP is een belangrijk ijkpunt. Het is een onmisbaar instrument om zich te krijgen op de uitdagingen op vlak van mobiliteit en Openbare werken die aangepakt worden”, aldus de volksvertegenwoordiger. 

Wegenwerken in Vlaanderen | Vlaanderen.be

Geluidsmuren N31

In dat GIP maakt de minister nu bekend dat in totaal 70.985.000 euro naar het Brugs grondgebied gaat via het Agentschap Wegen en Verkeer. “500.000 euro wordt geïnvesteerd in de Brugse Steenweg in Koolkerke. Daar wordt de verharding van de rijweg én de middengeleiders hersteld”, duidt Van Volcem, “Maar liefst 14,3 miljoen euro zal de minister gebruiken voor de geluidsmuren aan de N31.”

2,41 miljoen euro van die grote pot gaat rechtstreeks naar het algemeen onderhoud en herstel van de wegen en fietspaden. “Zelf dring ik aan op het herstel van het fietspad van Dudzele naar Brugge, de geluidsmuren aan de N31 in Sint-Pieters en de fietsring rond Brugge, waar het dossier rond de nieuwe Steenbruggebrug een rol in speelt”, aldus Van Volcem.

Steenbruggebrug

Die Steenbruggebrug is opnieuw een groot dossier voor de regio. De stadsvaart zou er verlegd worden en een vaste hoge brug wordt er geplaatst ter hoogte van de oude Steenbruggebrug die voor schepen nog altijd open en toe gaat. Ook een beweegbare fietsbrug is opgenomen in het plan. “Veiliger en efficiënter woon-werkverkeer, een vlotte verbinding tussen Loppem en Oedelem en een volwaardige recreatieve route voor de Groene Gordel die aansluit op het Bovenlokaal Fietsnetwerk: dat is er wat er op het spel staat met het project Steenbruggebrug en de daarbijhorende aanpassingen aan de N50 en N309 bij Brugge. De Steenbruggebrug is een belangrijke toegang tot Brugge en deel van de verbindingsweg tussen Oostkamp en Brugge”, aldus de Vlaams Volksvertegenwoordiger. De start van de bouw van de Steenbruggebrug is voor zien voor 2023.

Elektrische bussen

De minister schrijft voor De Lijn 400.000 euro in voor 3 elektrische bussen in Brugge. Daarmee mogen we de verdere uitrol van de elektrische busvloot en busbediening inleiden.

Vlaamse Waterweg

De Vlaamse Waterweg krijg 4.595.000 euro. “Het fietspad aan de Damse Vaart Zuid krijgt 168.000 euro. Daarnaast zijn de grootste investeringen in de onteigeningen ter voorbereiden van de werken aan de stadsvaart en dus de Steenbruggebrug. De minister voorziet ook budget om de kustbeveiliging aan te pakken en ter voorbereiding van de nieuwe zeesluis. De renovatie van de Bombardierbrug mag 340.000 euro kosten. Voor de haven van Zeebrugge wordt maar liefst een kleine 42 miljoen euro geïnvesteerd dit jaar.

Leefbaarheidsplan Zeebrugge klaar in 2022

18 mrt

BRUSSEL/ZEEBRUGGE – De onteigeningsperimeter rond de Nieuwe zeesluis van Zeebrugge zal eind dit jaar bekend zijn, maar zo nog belangrijker voor de Zeebrugse regio is het leefbaarheidsplan dat in 2022 klaar zal zijn. Dat antwoordde de minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, op de vraag om Uitleg van onder andere Mercedes Van Volcem (Open VLD) die in de commissie Mobiliteit zetelt. “Het gebied, de omwonenden, de Havengemeenschap, Voka en andere stakeholders slaken een noodkreet. Ze verwachten duidelijkheid over de start van de bouw, maar vooral hoe zal de leefbaarheid van de omgeving gegarandeerd worden. Er is al vertraging in het dossier en nu kwam er ook een negatief advies van de auditeur. De nieuwe zeesluis is van hoogst belang in de regio qua tewerkstelling, export en de toekomst van onze zeehaven, maar ook de bedrijven, omwonenden en dorpsbewoners van Zeebrugge willen weten waar ze aan toe zijn”, klinkt het bij Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem.

De bouw van de nieuwe zeesluis zal pas beginnen in 2024.

De nieuwe zeesluis in Zeebrugge is een gigantisch investeringsproject van de Vlaamse overheid ter waarde van om en bij een miljard euro. “Er werd de afgelopen jaren hard gewerkt aan het complex project voor de nieuwe zeesluis van Zeebrugge. Ondanks deze nieuwe procedure die een robuustere en meer participatieve besluitvorming moet garanderen dreigt het project ook nu weer vast te lopen”, klonk het bij volksvertegenwoordiger Van Volcem in de commissie.

Leefbaarheidsplan Zeebrugge

De zeehaven is van economisch belang, maar ook de leefbaarheid van het nabijgelegen Zeebrugge, omwonenden, dorpsbewoners, maar ook de bedrijven is van groot belang.  “Deel van het onderzoek is het leefbaarheidsplan van de regio waar een concreet actieprogramma wordt aan verbonden. Dat leefbaarheidsplan zal afgewerkt zijn in 2022. Dat moet bepalen hoe groot de onteigeningsperimeter is rond het project. Tegen eind dit jaar zullen omwonenden en bewoners weten tot waar er een onteigend zal moeten worden om de streek leefbaar te houden. Dus dit blijft niet boven de mensen hun hoofden hangen. Eind dit jaar komt er duidelijkheid”, aldus minister Peeters. Deze zomer is er ook opnieuw een overleg met de buurten in Zeebrugge en een terugkoppeling. De onteigeningsperimeter betekent rechtszekerheid. Ondertussen werd al 70 procent van de bedrijven in de onteigeningszone minnelijk onteigend.

Hinder verminderen en wegnemen

De minister verduidelijkte ook dat het leefbaarheidsplan heel concreet onderzoekt hoe het met de omgeving van de nieuwe zeesluis gaat en welke effecten er zullen zijn van het project: hinder tijdens de bouw maar ook de exploitatie. “De minister zal alles in staat stellen om die effecten te beperken en weg te nemen. De leefbaarheid van ons Zeebrugge wordt gevrijwaard. En dat is uiteraard de grootste bezorgdheid. De onzekerheid van de omwonenden van wat er nu precies gaat gebeuren is groot. Ik ben blij dat de minister belooft dat eind dit jaar er uitsluitsel zal zijn. Ik riep op om de koe bij de hoorns te vatten. Uit het antwoord van de minister blijkt dat ze ondanks een negatief advies van de auditeur, toch verder gaat met het project en niet aarzelt”, klinkt het bij Mercedes Van Volcem nog.

Bekijk hier de vraag in de commissie:

Start bouw in 2024

In het Vlaams Regeerakkoord wordt beloofd dat de bouw van die nieuwe zeesluis deze legislatuur nog zal begonnen worden. Een negatief auditeursverslag deed de moed zakken, zo haalde Van Volcem, de minister verzekerde: “We blijven niet bij de pakken zitten. Een negatief auditeursverslag wil daarom niet zeggen dat de Raad van state zal afkeuren. Het Uitwerkingstraject, de derde fase waar het complex project nu doorgaat na de verkenning en onderzoeksfase , neemt meer tijd in dan beslag en zal later afgerond kunnen worden. Een definitief projectbesluit zal eind 2023 er zijn. De start van de bouw zal dus voor pas voor 2024 zijn.”

Ondertussen zullen er ook al in 2022 en 2023 voorbereidende werken worden gedaan zoals het verder verwerven van de gronden die nodig zijn, het verleggen van nutsleidingen en het slopen van gebouwen.

 

Het Jan Van Eyckplein afgewerkt

12 mrt

“We geven het zijn glorie terug”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

BRUGGE – De werken aan het Jan Van Eyckplein zijn afgerond. Stad Brugge nam het plein onder handen en kon de heraanleg afwerken in 2 maanden tijd. “Het  plein was dringend aan vernieuwing toe. Met de heraanleg frissen we het plein op en geven we het weer zijn glorie terug”, aldus de Brugse schepen Mercedes Van Volcem.   

Het Jan van Eyckplein ligt in het hart van Brugge. Een gelegen in het centrum van Brugge kon een heraanleg gebruiken. “Tijdens de werken hebben we eerst de bovenlaag stenen verwijderd en waar nodig de fundering aangepakt. Met een nieuwe laag kasseien kreeg het wegdek een volledige vernieuwing”, zegt schepen Van Volcem. Met de heraanleg worden in totaal vijf pleinen vernieuwd in de buurt van het theater. Zo vernieuwden we vorig jaar het Sint-Jansplein, Mallebergplaats en de Burg (die jaren onder water stond) en dit voorjaar het Jan Van Eyckplein en het Kraanplein.

Pleintjesplan

In het Beleidsprogramma 2019-2024 zijn een aantal actiepunten opgenomen om van Brugge een levendige stad te maken. Zo wil het stadsbestuur met een pleintjesplan vrijetijdszones en terrassen optimaal benutten en inkleden. “Ook in 2021 zet ik het pleintjesplan bovenaan de agenda. Dergelijke ingrepen zijn geluksbrengers voor bewoners en toeristen. We hebben zo’n prachtige stad, de groene aankleding en accenten zetten dat nog eens in de verf. Daarbij..mensen worden gelukkiger met groen in de buurt”, aldus schepen Van Volcem.

Vernieuwde look

De vernieuwde look zal de omgeving grondig opwaarderen en heel wat voordelen opleveren voor de omliggende horecazaken. “Hopelijk kunnen ze er begin mei de terrasjes uitstallen. Dat wordt echt genieten. Ook schilders zullen er weer hun gading vinden en zich er kunnen laten inspireren door de wereldbefaamde meesterschilder Jan van Eyck”, sluit schepen Mercedes Van Volcem af. Vroeger kwamen hier veel kunstenaars het mooie stadsgezicht schilderen.  Het zou leuk zijn mocht het plein opnieuw wat kunstenaars in openlucht kunnen huisvesten zoals het place du tertre, zegt Van Volcem

Het plein zal ook nog nieuwe banken krijgen op dezelfde plaats van vroeger in cortenstaal en met beplanting naast de twee mooie bomen op het plein.  Er zijn ook drie terrassen van horecazaken die in corona wat uitbreiding kunnen krijgen, zegt burgemeester De fauw.  De vijf parkeerplaatsen op het pleintje zelf verdwijnen om het plein mooier te maken maar worden elders gecompenseerd (eentje aan de overkant en twee op de woensdagmarkt).  We zullen in mei ook het plein nog voorzien van een aantal mooie bloempotten en we rekenen ook op de horeca uitbaters om hun terrassen af te bakenen met bloembakken.

Het pleintje kende sedert vorig jaar ook vele kerstbomen en we plannen dit ook volgend jaar te doen, stelt Van Volcem. 

Nabijgelegen Kraanplein

Het Kraanplein dat vlakbij ligt wordt op dit moment ook vernieuwd. “Een groenzone met siergrassen, bloembollen en meerstammige bomen zal het Kraanplein die frisse, groene touch geven. De sierkersen worden dé eyecatchers. Die zullen geplant worden in de vaste grond”, verduidelijkt schepen Van Volcem. “We richten de groenzone ook in met twee zitbanken rond de bomen. Die zullen een aangename kijk bieden over het groen pleintje en geven de kans om gezellig een babbeltje te slaan”, klinkt het nog bij Van Volcem.  

Wandelzone Predikherenrei is klaar voor terrasjes

12 mrt

” Een van de mooiste plaatsen met gezellige terrasjes konden we vernieuwen”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

BRUGGE – De Predikherenrei is weer vrij van werken. En dat is goed nieuws nu de lente eraan komt en we nood hebben aan wat buitenlucht. “Met deze noodzakelijke werken vernieuwen we een van de mooiste plaatsen met gezellige terrasjes. De horecazaken in de straat waren vragende partij omdat de kasseien niet vlak lagen en de tafels altijd schuin stonden. Ook het wandelen was geen walk in the park op één van de meest geliefde plekken van de Bruggeling, zegt de schepen van openbaar domein en stadsvernieuwing.

Goede timing om te werken

Door corona waren de zaken gesloten, een uitgelezen moment dus om de straat aan te pakken. Nu is het hopen op 1 mei of de Paasvakantie”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Op vraag van horeca

Tijdens de wintermaanden werd de zone tussen de Predikherenstraat en de Langestraat onder handen genomen worden. Mede op vraag van de  omliggende horecazaken werd de zone spoedig aangepakt. “Bij regenweer vormden zich plassen en de voegvulling was bijna volledig weg. Het onderhoud van het stukje straat was daardoor moeilijker geworden en ook het plaatsen van een stabiel terras was haast onmogelijk. Met de werken die een kleine anderhalve maand in beslag namen geven we de wandelzone een nieuwe en frisse uitstraling” ,legt schepen Van Volcem uit.

Het Brugs stadsbestuur maakte een budget van 36.000 euro vrij voor de ingreep. “Nu het zonnetje wat vaker schijnt trekken we er eens meer op uit. De straat is nu stukken aangenamer om door te wandelen en om zodra het terug mag een terrasje te doen.

groen licht

 “Als we terug groen licht krijgen voor de heropening van de horeca kunnen de eerste terrasjes uitgestald worden. Voor onze inwoners en toeristen wordt het genieten van een hapje en een drankje in een zeer aantrekkelijke en aangename omgeving”, besluit schepen Mercedes Van Volcem.

We hebben van de vervelende sluiting kunnen gebruikmaken om de werken zonder hinder uit te voeren”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein Van Volcem. Vorig jaar pakten we ook de Eiermark, Mallebergplaats en de Burg en de Vismarkt aan en ook de Breydelstraat en Blinde Ezelstraat aan.  Deze winter pakten we de Predikherenrei aan, de Kleine Hertsbergestraat, de Sint-Amandstraat en het -plein, het Kraanplein is in uitvoering en het Jan Van Eyckplein werd ook volledig heraanlegd.

Het gaat vooruit!

10 mrt

Er wordt momenteel met man en macht gewerkt in de Sint-Jorisstraat. Fase 3 werd aangevat.

Ik breng u graag als schepen van Openbare Werken op de hoogte dat we in de Sint-Jorisstraat in fase 3B beland zijn. Deze duurt mits onvoorziene omstandigheden tot 15 mei.

Werfzone en verkeersverloop fase 3B (van 19 maart tot 15 mei):

Er wordt gewerkt in de Sint-Jorisstraat ter hoogte van huisnummer 53 tot aan het kruispunt met de Klaverstraat.

Er zijn opnieuw enkele belangrijke wijzigingen voor het verkeersverloop:

• De Sint-Jorisstraat is onderbroken voor het verkeer ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Clarastraat .

• Het plaatselijk autoverkeer uit de Hugo Losschaertstraat, Kalkovenstraat en Jan Boninstraat volgt een omleiding via de Sint-Clarastraat zodra dit kruispunt vrijkomt (voorzien op 19 maart)

Dit geldt natuurlijk ook voor het plaatselijk verkeer in de Sint-Jorisstraat vanaf de Augustijnenrei.

• Vanaf 22 maart wordt de Kapelstraat onderbroken ter hoogte van de Sint-Jorisstraat. Er komt dubbele rijrichting voor het plaatselijk verkeer vanaf de Sint-Clarastraat.

• Het doorgaand autoverkeer volgt een omleiding via de Sint-Jorisstraat, Sint-Clarastraat (wijziging rijrichting tussen Sint-Jorisstraat en Jan Miraelstraat), de Calvariebergstraat, de Walweinstraat en de Komvest.

• Er staan nog enkele huisaansluitingen gepland in de Sint-Jorisstraat, tussen de Augustijnenrei en de Sint-Clarastraat, doorgaand verkeer blijft hier steeds mogelijk.

• Het zware verkeer (+3,5 ton) volgt een omleiding via de Academiestraat – Spiegelrei – Langerei.

• Voertuigen (+8 meter) volgen een omleiding via de Adriaan Willaertstraat – Kuipersstraat – Geldmuntstraat.

• Fietsers volgen de aangeduide omleiding.

• Voetgangers kunnen de werfzone steeds veilig passeren.

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen

Bij problemen op het vlak van bereikbaarheid neemt u contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge – t 050 44 88 65 – pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu.

Afvalophaling

Tijdens de volledige duur van de werkzaamheden kan de ophaalwagen van het huisvuil in bepaalde zones het afval niet huis aan huis ophalen. Indien u langs de werfzone woont, kan u uw vuilniszakken plaatsen op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt:

Verdere tijdslijn van het project

De nutsmaatschappijen werken nu in verschillende fases tot eind oktober 2021 in de drie straten. Vanaf november 2021 start de eigenlijke heraanleg van de straten. De heraanleg moet voltooid zijn eind 2022. 

Let op: Onvoorziene omstandigheden, zoals het werkschema van de aannemer of weersomstandigheden, kunnen ervoor zorgen dat de aannemer de werkzaamheden niet op de hierboven vermelde tijdstippen kan aanvangen of beëindigen.

Breng de eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden

Bent u huurder? Dan is het belangrijk om de eigenaar van uw woning op de hoogte te brengen van de geplande werkzaamheden. Zo weet de eigenaar dat hij of zij de woning kan aansluiten op de riolering of op de nutsleidingen.

Plan

Bekijk het plan van deze heraanleg online op brugge.be/centrum. U kan hier ook kijken naar een presentatie met een gedetailleerde toelichting van de ontwerpplannen. 

Of maak een afspraak om langs te komen in het Huis van de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2). 

Een afspraak maken kan u:

• online op afspraken.brugge.be;

• of telefonisch via het nummer 050 44 80 00 (maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17 uur).

Ik hoop samen met u dat deze nieuwe fase van de nutswerken vlot verlopen!

Rotonde Doornhut – Moerkerkse Steenweg wordt vernieuwd

25 feb

De Moerkerkse Steenweg is een zeer drukke verkeersas in Sint-Kruis. Het originele rond punt dat dateert uit 1991 en heeft reeds enkele herstellingen nodig gehad. De huidige staat van de wegenis is in een te slechte staat om nog verder plaatselijk te herstellen.

Tijdens deze werken zal de rotonde structureel aangepast worden door een nieuwe fundering onder de wegenis te voorzien. Alle betonstraatstenen op de rotonde zullen vervangen worden door een duurzame gewapende betonverharding.

Bushalte

De  bestaande bushalte op het rond punt wordt verplaatst naar de Moerkerkse Steenweg. Hierdoor kan de fietsveiligheid verbeterd worden met een vrij liggend fietspad. De bushaltes worden voorzien van verhoogde opstapperrons.

Verhoging van veiligheid en gebruikscomfort

In de Moerkerkse Steenweg wordt eveneens een klein stuk riolering aangepakt die momenteel in een slechte staat is. “De duurzaamheid, veiligheid en het en het gebruikscomfort wordt aanzienlijk verbeterd met dit ontwerp”, reageert de Brugse schepen Mercedes Van Volcem. “Op de rotonde worden tenslotte de drie bomen behouden, maar de heesters worden vervangen door bloembollen en langbloeiende vaste planten”, sluit schepen Van Volcem af.

Verkeersplateau voor Bossuytlaan – Zevekotedreef en Weidebekestraat krijgen heraanleg

25 feb

In de Bossuytlaan wordt er een plateau aangelegd vanaf nr. 28 tot aan nr. 48. Er worden twee bushaltes voorzien met een verhoogde aanrijborduur waarbij het achterliggende verkeer gedwongen wordt om te stoppen tijden het afstappen. Dit heeft een vertragend en veilig effect.

Maximale leefbaarheid en veiligheid

De huidige middenbermen worden behouden zodat de bewoners van de huidige ventweg zo weinig mogelijk hinder krijgen van trillingen en geluid. Fietssuggestiestroken, asverschuivingen en smal wegdek met bushaltes zijn de snelheidsverminderende ingrepen voor de leefbaarheid en veiligheid in deze straat te bevorderen.

Zevekotedreef en Weidebekestraat

De Zevekotedreef en Weidebekestraat worden volledige heraangelegd met een rijweg in asfalt en nieuwe voetpaden. In de Zevekotedreef wordt eveneens een bijkomende RWA-riolering aangelegd. Voor de Sint-Kristoffelstraat worden enkel de rijweg en parkeerstroken aangepakt door nieuwe asfalt en goten te voorzien.

Vlot tweerichtingsverkeer

In het kleine stukje Schoolstraat wordt de breedte van de rijweg aangepast voor een vlot tweerichting verkeer. Hierbij wordt ook de parkeerzone breder zodat er veilig kan geparkeerd worden zonder hinder voor het verkeer.