Tag: opening

Brugge

FEESTELIJKE OPENING PRINS LEOPOLDSTRAAT

BRUGGE – Op 4 mei is de vernieuwde Prins Leopoldstraat feestelijk geopend voor de buurt. De Prins Leopoldstraat in Sint-Kruis was aan vernieuwing toe. Op 13 juni 2022 is de heraanleg van de straat door aannemer Casteleyn en zonen NV opgestart. In april 2023 zijn de werken afgerond en konden we de Prins Leopoldstraat als groene, waterrobuuste verkeersveilige fietsstraat openen.

Volledige heraanleg

De Prins Leopoldstraat is de verbindingsweg tussen de Maalse Steenweg en de Moerkerkse Steenweg. Zowel de bovenbouw als de riolering waren aan vernieuwing toe. Op 13 juni 2022 zijn werkzaamheden om de volledige straat heraan te leggen aangevat. De straat is in asfalt gegoten en de parkeerplaatsen in kasseien aangelegd. Dit zorgt ervoor dat de straat optisch smaller oogt en geeft deze een mooie uitstraling. Ook de voetpaden vernieuwden we in grijze betonstraatstenen.

Door de wisselende rooilijnbreedte is geopteerd om aan de zijde van de opvang Rinkelbel het breedste voetpad te plaatsen. Op die manier is er voldoende ruimte voor een kinderwagen of rolstoel.

Wisselend parkeren

Net zoals in de voorafgaande situatie is wisselend parkeren voorzien in een van de rijweg afgesloten parkeerstrook.  Bij het ontwerp behielden we een maximum aan parkeergelegenheid , op vraag van de inwoners. De inwoners vroegen ook om op twee plaatsen in de straat anti-parkeerpalen te plaatsen. Acht anti-parkeerpalen zijn aangebracht aan het kruispunt tussen de Prins Leopoldstraat, de Driekoningenweg en de Leopold Debruynestraat. Op het kruispunt met de Moerkerkse Steenweg zijn twee anti-parkeerpalen voorzien, alsook een betonnen staalelement om te verhinderen dat vrachtwagens of auto’s de hoeken afsnijden.

Verkeersveilige fietsstraat

Op vraag van veel bewoners en door de nabijheid van een school en kinderopvang namen we verschillende maatregelen om de straat verkeersveiliger te maken. Allereerst maakten we de straat tot een fietsstraat, waarmee we de snelheid in de straat beperken. Daarnaast creëerden we een bijkomende oversteekplaats aan de Moerkerkse Steenweg en legden bijzondere aandacht op het veiliger maken van de oversteekplaatsen aan de Beukenfee (kinderopvang) en aan het kruispunt met de Maalse Steenweg. Bij de kinderopvang is een uitstulping gemaakt en een voetgangersoversteekplaats met accentverlichting voor het zebrapad. Aan iedere oversteekplaats zijn ook blindengeleidingstegels aangebracht.

Aangepaste bochtstralen aan het kruispunt met de Driekoningenweg en de Leopold Debruynestraat zorgden mede voor het verkeersveiliger maken van de straat. Daarnaast zijn aan de opritten en oversteekpunten verlaagde boordstenen aangelegd.

Meer groen en een gescheiden rioleringsstelsel zorgt voor een leefbare, duurzame straat

Als Schepen van Openbaar Domein ijver ik voor toekomstgerichte, duurzame ontwerpen.  De Prins Leopoldstraat werd als waterrobuuste straat ingericht. De volledige straat is voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. Bij een gescheiden rioleringsstelsel is er een afzonderlijk buis voor het regenwater en het afvalwater. Bij hevige regenval komt het regenwater op die manier niet bij het afvalwater terecht, waardoor er minder kans is op overstromen. 

Voor mij was meer groen in het straatbeeld belangrijk. In de Prins Leopoldstraat was voordien geen enkel plantvak aanwezig. Daar brachten we verandering in: 14 groenvakken zijn verzonken aangelegd ten opzichte van de parkeerstrook. Zo kunnen de plantvakken regenwater van de straat bufferen. In totaal is 125,34 m² onthard. Op die manier kan er meer water in de grond infiltreren. In ieder groenvak is een boom en onderbeplanting aangeplant. We kozen voor 6 japanse sierkerselaars, 6 amberbomen en 2 rode esdoorns. In het najaar zullen we 2.800 witte narcissen aanplanten. Het groen en de bloemen zullen de straat opfleuren en leefbaarder maken ! Om hiertoe bij te dragen, moedig ik de inwoners dan ook ten zeerste aan een gevelplant aan te vragen op de site van Stad Brugge.

Tijdens de werken is de verlichting duurzaam vernieuwd: alle openbare verlichting in de straat pasten we aan naar led-verlichting. Dit is een duurzamere manier van verlichten: er is een lager energieverbruik en minder CO₂-uitstoot. Heel wat voordelen!

Fasering

De werken zijn gefaseerd uitgevoerd om hinder voor de inwoners zoveel als mogelijk te beperken. We hielden extra rekening met de kinderopvang in de straat, met de verschillende bedrijven die een stockagebox in de straat huren en met het depot van de dienst Openbaar Domein in de straat.

 • Fase 1 – Maalse Steenweg tot kruispunt Leopold Debruynestraat
 • Fase 2 – Kruispunt Leopold Debruynestraat tot en met Prins Leopoldstraat 42 (ter hoogte van de kinderopvang)
 • Fase 3a – Prins Leopoldstraat 42 (thv kinderopvang) tot aan Prins Leopoldstraat 24 (debot dienst Openbaar Domein)
 • Fase 3b – Prins Leopoldstraat 24 (depot dienst Openbaar Domein) tot aan Prins Leopoldstraat 10 (ingang stockageboxen)
 • Fase 4 – Prins Leopoldstraat 10 (ingang stockageboxen) tot aan de Moerkerkse Steenweg
Brugge

SINT-ANNAPLEIN EN OMGEVING KRIJGEN METAMORFOSE

BRUGGE – Het Sint-Annaplein en omgeving kregen een ware metamorfose. De riolering, bestrating en voetpaden van de Joost de Damhouderstraat en de korte Sint-Annastraat zijn volledig vernieuwd. Ze waren dringend aan vernieuwing toe. De omgeving is op 5 mei feestelijk geopend voor de buurt. Als Schepen van Openbaar Domein ben ik enorm fier op deze realisatie. We maken niet enkel plannen, maar voeren ze ook uit.

Inspraak

De plannen voor de heraanleg van de Joost de Damhouderstraat, de korte Sint-Annastraat en het Sint-Annaplein zijn voorgelegd aan de inwoners.

Verschillende aanpassingen zijn doorgevoerd op verzoek van de buurtbewoners. Zo werd in de Joost de Damhouderstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd en is de rijrichting tegen de wijzer in veranderd.

Mozaïek

De rijweg in de Joost de Damhouderstraat en van het Sint-Annaplein is in mozaïekkeien aangelegd. In de Korte Sint-Annastraat hebben we de stenen die er voordien lagen gerecupereerd. Dit was specifiek op aanvraag van de omwonenden. De blauwe geglazuurde ‘Scoria Bricks’ voegen toe aan de pittoreske sfeer van het mooie straatje.

De voetpaden in de Joost de Damhouderstraat en aan het Sint-Annaplein zijn aangelegd in gezaagde grijze graniet kasseien. Ook de nieuwe parkeerplaatsen, even veel en op dezelfde plaats als voor de werken, zijn aangelegd in kasseien.

Een ware metamorfose

Het Sint-Annaplein onderging een ware metamorfose. De fietsstaanders hebben we vervangen door elf fietsbeugels. Zes nieuwe zitbanken zorgen voor voldoende zitgelegenheid. De bestaande groene zones zijn vernieuwd en groter gemaakt. Ook de wandelpaden in kasseien en dolomietverharding rondom de kerk zijn volledig vernieuwd. Zelfs de urinoir aan de kerk onderging een make-over: de vloer uit betontegels werd vervangen door kasseien. We maakten van het Sint-Annaplein een aangenaam plein met veel groen, waar men graag zal willen vertoeven.

Duurzame, waterrobuuste omgeving: hergebruik van regenwater

Een gescheiden rioleringsstelsel voor regen- en afvalwater is aangelegd. Door dit te scheiden, is er minder kans op overstroming bij hevige regenval. Het regenwater van het dak van de kerk wordt aangesloten op drie regenwaterputten, elk van 20.000 liter, die nieuw aangelegd zijn. Dit water zal gebruikt worden door de stadsdiensten voor het onderhouden van beplanting en algemeen onderhoud. Zo wordt het openbaar domein op de meest mogelijke manier ten dienste gesteld van de inwoners van Brugge.  

Een groene, leefbare buurt

De plantvakken rondom de Sint-Annakerk zijn volledig vernieuwd en iets groter gemaakt. In totaal is zo’n 75 m² onthard. We hebben 5 lindebomen aangeplant. Meer groen zorgt voor een aangenamere, maar ook duurzame buurt. Plantvakken zorgen ervoor dat het regenwater beter in de bodem kan doorsijpelen.

Al vijf buurtbewoners vroegen een geveltuintje aan. Deze zijn tijdens de werken reeds aangemaakt. Ik hoop dat nog meer bewoners zullen nadenken om hun gevel te vergroenen. De buurt met prachtige kasseien, de kerk en de leuke huizen hebben we opgewaardeerd. Dit alles zal nog mooier zijn als de inwoners gevelplantjes aan planten. De stad komt een plantvak maken en de bewoner koopt zelf de plant: www.brugge.be/gevelplant 

Kostprijs en timing

De totale kostprijs van de werken bedroeg 1.082.550,19 euro. Hiervan is 70 % door de Vlaamse Watermaatschappij TMVW/Farys bijgelegd, de stad neemt de rest voor zijn rekening.

De werken zijn gefaseerd uitgevoerd om de hinder zoveel als mogelijk te beperken. Deze gingen als volgt in werking:

 • Fase 1a  Molenmeers, kruispunten met Joost de Damhouderstraat en Korte Sint-Annastraat: mei 2022.
 • Fase 2  Korte Sint-Annastraat: mei – juli 2022
 • Fase 3  Sint-Annaplein, Jeruzalemstraat / huisnr. 15 tem 29 incl. kruispunt Joost de Damhouderstraat: augustus – december 2022
 • Fase 4  Sint-Annaplein, huisnr. 30 tem 3, voorkant Sint-Annakerk: oktober 2022 – maart 2023
 • Fase 5  Sint-Annaplein, huisnr. 4 tem 14 incl. kruispunt Jeruzalemstraat: januari – mei 2023
 • De aanleg van de wandelpaden, voetpaden en het groen rondom de Sint-Annakerk werd over fase 3 en 5 verdeeld
Brugge

Nieuw stadspark in Assebroek!

Vanavond mocht ik het nieuwe stadspark in Assebroek met plein aan de Maaike Kerrebroeckstraat officieel openen.

Opening nieuw stadspark Assebroek

Op de site Julien Saelens in Assebroek mocht ik vanavond een nieuw stadspark openen. Stad Brugge is opnieuw een stukje groen rijker. Met een rondvraag bij de buurtbewoners konden ook zij hun mening geven over de uitwerking van het project. Dat kan ik enkel maar toejuichen. Ik ben alleszins erg blij met het resultaat en de vele blije gezichten die vanavond zag!

Inspraak

We transformeren de groene weide tot een nieuw, aantrekkelijk openbaar park in Assebroek. Uit de rondvraag bij de buurtbewoners bleek dat meer groen, bloeiende planten en bomen in de omgeving welkom zouden zijn. Hier hebben we dan ook rekening mee gehouden tijdens de ontwerpfase. Mijn dienst creëerde een plek waar mensen uit de buurt en bewoners van de appartementen ook kunnen kuieren buiten hun terras. Bijkomend werd de zone aan de gracht aangepakt als ontsluiting voor voetgangers.

Ontharding

Om dit resultaat te bekomen werd zo’n 45 procent van de bestaande verharding onthard. In combinatie met een selectie van vier bomen (de meelbus, tulpenboom, zomerlinde en honingboom), vormen zo’n 1.800 vaste planten (voorjaarsbloeiers) een adembenemend decor voor de talloze ontmoetingen die hier zullen plaatsvinden.

Signalisatie zal ervoor zorgen dat fietsers en bromfietsers geen doorgang zullen vinden in het nieuwe park.

Afwerking

De opening van het nieuwe stadspark betekent ook een nieuwe zit arena. Samen met de kleine veerwipjes en enkele bomen vormt dit het sluitstuk van de aanleg aan de gracht. Later, wanneer het gazon draagkracht heeft, zullen er ook nieuwe picknickbanken komen.

Kostenplaatje

De aanleg van het groen en het plein kost zo’n 309.065,40 euro. Dit project vindt aansluiting in de ambitie van de Stad om meer te ontharden en bij te dragen aan meer waterresistentie. Als bevoegd schepen van openbaar domein maak ik niet alleen straten beter via rioleringswerken, we zetten ook in op nieuwe voetpaden en fietspadenplan (Kopenhagenplan). Via de minister van openbare werken hamer ik ook op aanpak van gevaarlijke kruispunten in de stad.

Vind hier meer informatie over het nieuwe stadspark!