Tag: Overheidsopdrachten

Vlaams Parlement

Verwijlintresten bij laattijdige betaling voor overheidsopdrachten

Verwijlintresten zijn de intresten in het kader van overheidsopdrachten voor laattijdige betalingen van prestaties.

Inzake die overheidsopdrachten maakt de aannemer maandelijks een gedetailleerde vorderingsstaat op van de uitgevoerde werken, waarbij de eerste vorderingsstaat begint op de contractuele aanvangsdatum en eindigt op de laatste dag van de betreffende kalendermaand.

De vorderingsstaat met betalingsaanvraag wordt aan de administratie van de desbetreffende overheid overgemaakt. Dit luidt de verificatietermijn van 30 kalenderdagen in waarbinnen door het overheidsorgaan aan de aannemer bevestigd wordt voor welk bedrag hij mag factureren. Hiervoor rekent de dossierbehandelaar de vorderingsstaat na en vraagt de werftoezichter of de vorderingsstaat goedgekeurd mag worden.

De aannemer maakt in principe binnen de 5 werkdagen zijn factuur over. Zodra de factuur ontvangen wordt, begint de betalingstermijn van 30 kalenderdagen te lopen. Wanneer er een overschrijding is van de verificatietermijn of betalingstermijn, begint de termijn voor verwijlintresten automatisch te lopen. Deze intrest bedraagt momenteel 8 procent. De wettelijke rente bedraagt voor het jaar 2022 zo’n 2 procent.

Ik stelde minister Peeters hierover enkele parlementaire vragen tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement.

Brugge

Stad Brugge lanceert “De Brugse Stadsleverancier”

BRUGGE – Stad Brugge heeft een actieplan om de lokale economie te ondersteunen: ze zetten in op de versterking en professionalisering van het aankoopbeleid. Om dit plan te realiseren, lanceert Stad Brugge de “Stadsleverancier“, een website waar bedrijven zich op kunnen registreren om zo in aanmerking te komen om toekomstige, niet-gepubliceerde overheidsopdrachten uit te voeren.

Database van bedrijven

De bedoeling van deze site is om het voor lokale KMO’s eenvoudiger te maken om deel te nemen aan overheidsopdrachten. Bedrijven kunnen op deze site aangeven dat ze met de Stad willen samenwerken en ook wat ze precies kunnen aanbieden. Voor de medewerkers van de stad is het eenvoudig om snel een actuele database van lokale bedrijven bij de hand te hebben. Een win-winsituatie.

De Brugse Stadsleverancier

De Brugse Stadsleverancier (https://stadsleverancier.brugge.be/) wordt op 19 september gelanceerd. Het is een unieke kans voor bedrijven en ondernemingen omdat ze hierdoor ook voor niet-gepubliceerde overheidsopdrachten in aanmerking komen. Registreren is dus de boodschap!

site stadsleverancier brugse lanceert stad brugge ondernemingen mercedes van volcem