Tag Archives: Sint-Michiels

Wijkpark Ten Boomgaard: park voor jong en oud

16 aug

BRUGGE- Tussen het Dolfinarium Boudewijnpark en de Dorpsstraat komt een nieuw wijkpark: ‘Ten Boomgaard’. “Het wijkpark met een oppervlakte van 21.500 m² wordt een voorbeeldproject waarbij natuur, veiligheid, mobiliteit en klimaat hand in hand gaan”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Met de stedelijke basisschool Sint-Michiels, het woonzorgcentrum Ten Boomgaard en private woningen in de buurt ontstaat er een belevingspark voor jong en oud.”

Het voorontwerp van het wijkpark Ten Boomgaard kwam voort uit de principes van de bredere studie Kerkebeekpad. Eerder bleek dat de zone ter hoogte van Ten Boomgaard en Ter Beke de uitgelezen locatie zou zijn om de Kerkebeek op korte termijn open te leggen. “De zone biedt namelijk de mogelijkheid om te functioneren als een groen belevingspark voor de buurt”, reageert een enthousiaste schepen Van Volcem.

Ontwerp

Het ontwerp vertrekt vanuit het zichtbaar maken van de Kerkebeek ter hoogte van de site Ten Boomgaard. “De beek ligt nu onder het fietspad. Hier brengen we verandering in door de Kerkebeek open te leggen over het ganse terrein. Hiermee creëren we een open en zichtbare Kerkebeekvallei waar waterbeleving centraal staat. We zorgen voor een slimme waterbuffer, het water daaruit kan dan gebruikt worden voor het openbaar domein. Een innovatieve oplossing”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

Wijkpark

Het nieuwe wijkpark op Sint-Michiels moet een park worden waar de Bruggelingen elkaar kunnen ontmoeten. “We herbronnen Sint-Michiels en verleiden jong en oud met deze vernieuwde kwalitatieve omgeving met water en groen . Een park is er voor elke gebruiker. Het zijn de tuinen van de mensen. We zullen het park zodanig inrichten dat het voor elke doelgroep genieten wordt”, stelt de Brugse schepen Van Volcem.  

(Speel)plein

Ter hoogte van de school ligt een bestaand speelplein dat tijdens de werken opgewaardeerd wordt. “We voorzien een amfitheater met ovalen zitelementen, dé locatie bij uitstek voor de nabijgelegen school om een les in open lucht te voorzien. Het amfitheater kan ook dienst doen voor evenementen”, aldus de Brugse schepen Van Volcem. “In tegenstelling tot wat eerder werd gespeculeerd is het niet de bedoeling om een uitgebreid aanbod aan spelelementen te voorzien. Met slechts kleine ingrepen gaan we de kinderen prikkelen om het speelplein te ontdekken. Zo komen er een paar houten wipjes voor de kleinsten, een touwenparcours op de helling en een klimladder, kortweg natuurlijke spelelementen die de kinderen uren spelplezier bieden”, zegt schepen Van Volcem.

Wandelen rondom het park

Voor de wandelaars wordt een gescheiden parkpad voorzien dat rond het nieuwe park tot langs de gevel van het WZC loopt. “Het pad zal vooral gebruikt worden door de mensen uit de directe omgeving, ook door rolstoelgebruikers, senioren en kinderen, daarom zorgen we dat het pad voldoende toegankelijk is”, stelt Van Volcem.

Het bestaande fietspad wordt openbroken tussen de Dorpsstraat en Boudewijnpark.

3 architecturale bruggen

In het ontwerp voor het nieuwe wijkpark werden 3 nieuwe bruggen uitgewerkt. “De brugjes worden architecturaal in cortenstaal uitgewerkt zodat ze opgaan in het landschap. We voorzien ze ter hoogte van de school ( wandelbrug), WZC Ten Boomgaard (fietsbrug) en ter hoogte van de aansluiting van Ter Beke met Ten Boomgaard ( verkeersbrug). Op de verkeersbrug zal er voldoende plaats voorzien zijn voor voetgangers. Er zal ook éénrichtingsverkeer gelden, hierdoor blijft er voldoende ruimte om voetgangers de nodige plaats te geven”, legt schepen Van Volcem uit.

Groenvoorzieningen

Als bijenvriendelijke gemeente wordt het park groen en duurzaam ingericht. “Als schepen hecht ik ontzettend veel belang aan het groene karakter van onze stad. We hebben heel veel nieuwe bomen aangeplant, dode bomen worden vervangen”. duidt schepen Mercedes Van Volcem. “In totaal planten we 72 nieuwe bomen aan ( sierkersen, eiken, populieren,…). Tegenaan de beek voorzien we water minnende planten zoals de iris, onder de bomen komt er een bloementapijt dat onderhoudsvriendelijk is. Het groene karakter maakt het park mooier en duurzamer”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Verkeersveiligheid

In de omgeving van het park ligt de stedelijke basisschool Sint-Michiels. “De verkeersveiligheid in de omgeving wordt verfijnd. Door een fietsstraat te voorzien en de bestaande parkeerplaatsen te verhuizen naar verderop in de straat wordt de schoolomgeving verkeersveiliger gemaakt. We maken van de gelegenheid gebruik om het schoolplein te vergroenen en extra bomen te planten”, zegt schepen Van Volcem. Door het nieuwe vervoersplan verdwijnt de bushalte Ten Boomgaard. De ruimte die vrijkomt wordt onthard.

Verlichting

Tijdens de parkaanleg wordt ook de openbare verlichting uitgewerkt. Fluvius maakte hiervoor al een verlichtingsplan op. “We gaan voor een volledige verledding. De specifieke armaturen verbruiken minder energie en laten ons toe te besparen. Met voldoende openbare verlichting versterken we de sociale controle en de veiligheid”, duidt schepen Van Volcem.

Ruimte voor water

“Dit ontwerp toont ten volle aan dat waterlopen alle ruimte verdienen, ook in stedelijke kernen, om infiltratie te bevorderen en de waterhuishouding in en rond de rivierbedding te verbeteren”, licht de schepen toe.
De VMM en de Stad maken zich sterk dat het ontwerp tot stand kwam na uitgebreide voorstudie waarbij piekmomenten in de watertoevoer opgevangen worden binnen het voorziene profiel van de opengelegde beek. Daarenboven is het wijkpark niet het eerste project langsheen de loop van de Kerkebeek. Stroomopwaarts zijn de VMM, de Stad en andere partners al jaren bezig met initiatieven om ruimte te geven aan water. Zo werd langsheen de Rijselstraat enkele jaren geleden het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) aangelegd wat er voor zorgt dat de wijken van St.-Michiels gevrijwaard worden van overstromingen.

“Met deze investering willen de Stad Brugge en de VMM een eerste stap zetten in de bewustmaking maar zeker en vast ook de uitvoering van waterrobuust openbaar domein”, aldus Van Volcem.
De typologie van de Kerkebeek tussen de Rijselstraat en de Spoorwegstraat kent zoveel verschillende delen dat nog vele deelprojecten liggen te wachten om uit te voeren. Zo liggen er opportuniteiten ter hoogte van de scholencampussen, het Boudewijnpark en park De Rode Poort om mens en natuur dichter bij elkaar te brengen.

Timing en kostprijs

Als alles volgens plan verloopt gaan de werken dit najaar van start. Tegen oktober volgend jaar zouden de werken afgerond moeten zijn.  De totale kostprijs van de werken bedraagt circa 3.000.000 euro waarvan ongeveer 1.000.000 euro ten laste van Stad Brugge. De Stad kan rekenen op Europese subsidies binnen het Nature Smart Cities (NSC) project. “Wanneer de werken voltooid zijn wordt het voor iedereen genieten van het nieuwe wijkpark Ten Boomgaard, daar ben ik zeker van”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Inspraak

Tijdens het voortraject werden de bewoners nauw betrokken. “Als stadsbestuur zijn we ambitieus om onze stad futureproof te maken. Hierbij proberen we steeds in de mate van het mogelijke rekening te houden met de wensen en bezorgdheden van de buurtbewoners. Ik ben dan ook tevreden dat het ontwerpplan positief onthaald werd”, besluit schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Stad Brugge lanceert project ‘Ik wil een boom’

20 aug

Schepen Van Volcem wil ieder jaar extra bomen laten aanplanten in de voortuinen van de bewoners.  De oproep gebeurt nu en zal jaarlijks meermaals gebeuren maar nu is het uitgelezen moment omdat de bomen worden geplant in november.  Alle oproepen die binnen zijn voor 1 oktober 2020 worden in november meegenomen in de aanplant.

Ik wil een boom

Het zou mooi zijn om als stad bomen aan te planten die elk afzonderlijk een verhaal met zich meedragen. Het leven bevat vele gebeurtenissen. De ene positief, de andere net iets minder. Met het initiatief ‘ik wil een boom’ kunnen inwoners van Brugge een boom aanvragen als blijvend aandenken aan een persoonlijke gebeurtenis”, vertelt schepen Van Volcem.

Elke boom vertelt een verhaal

Schepen Mercedes Van Volcem: “Een geboorte van een kind, een huwelijk, aankoop van een eerste huis, een overlijden, oma of opa worden, samen wonen, verliefd worden, een diploma halen, een sportprestatie, … . Het leven bezorgt ons dagelijks momenten die een grote emotionele betekenis hebben. Daarom lanceren we een proefproject waarbij de inwoners een gratis boom kunnen krijgen om als blijvend aandenken in hun voortuin te laten plaatsen.

Van Volcem doet ook een oproep naar vrijgezellen die graag “een boom van een vent zoeken, lacht ze”.  Een boom planten kan misschien ook een boom van een vent aan de deur doen aanbellen.  Een geluksboom, een boom voor verliefden, een troostboom, een geboorteboom, een prestatieboom, ….

In de liefdeskalender staat ook : liefde is, samen een boom planten.  Bij 10 of tien jaar huwelijk kan je dan ook een drankje onder je liefdesboom drinken

Ook de geboorte van een vereniging, de start van een hobby, het verlies door iemand naar aanleiding van Corona, … Een emotie kan positief zijn, maar soms kan het ook gelinkt zijn en pijn.  Een levend aandenken in je voortuin die bloeit en blaadjes verliest en aan de seizoenen onderhevig is, kan ook een aandenken zijn.

Aanvraag

De aanvraag voor een boom gebeurt best zo snel mogelijk. De stad voorziet 2 keer per jaar een moment waarbij de bomen aangeplant worden, in september, maart of april. De aanvraag kan gebeuren via ikwileenboom@brugge.be of telefonisch op 050/44 85 85. “Na aanvraag komen onze diensten langs om de boom aan te planten”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Openbaar domein

Het initiatief beperkt zich niet enkel tot de voortuinen van de Brugse inwoners. “Als inwoners één of meerdere bomen in hun straat willen of ze kennen een plek op openbaar domein waar ruimte is voor een (hoogstam)boom, kunnen ze hiervoor een suggestie indienen. Wij zullen dan bekijken of een aanplanting al dan niet haalbaar is. Met dit project hopen we ook te kunnen sensibiliseren. Bomen zijn namelijk de paraplus tegen de regen en de parasols tegen de hitte”, aldus de Brugse schepen.

Geveltuin

Dit nieuwe initiatief sluit aan bij het project “geveltuin”. “Samen hebben ze één doel: onze omgeving nog mooier en groener maken”, besluit schepen Van Volcem.

Woonondersteunende functies Sint-Andries en Sint-Michiels

18 apr

Recreatiedomeinen en sportinfrastructuur in Sint-Andries en Sint-Michiels.