Tag: sport

Brugge

Na het Baron Ruzettepark, nu ook schaaktafels in het Koning Albert I-park

BRUGGE – Het Koning Albert I-park is in 2017-2018 opgewaardeerd door een nieuwe fontein, die voorheen op het Zand stond. Interparking breidde een paar jaar geleden de ondergrondse parking ‘t Zand uit, waarbij ook het park aangepakt werd. In alle Brugse parken staat groen, recreatie en ontspanning centraal. Daarom plaatsen we in het Koning Albert I-park ook drie schaaktafels. De Koninklijke Brugse Schaakkring kwam met de vraag om meer schaaktafels op het Brugse Openbaar Domein te plaatsen. Hiermee willen ze verschillende schaakactiviteiten in openlucht organiseren.

Een potje schaken in het Koning Albert I-park

Het Koning Albert I-park is voor veel bezoekers en Bruggelingen de verbinding tussen de stationswijk en de Brugse binnenstad. De Koninklijke Brugse Schaakkring kwam met het idee om schaaktafels in Brugse parken te plaatsen. Op die manier kan er in de openlucht geschaakt worden en kunnen zelfs schaakactiviteiten of – tornooien gehouden worden. In het Koning Albert I-park zijn 3 tafels met 3 ingelegde schaakborden geplaatst. Op die manier kan een tornooit met 18 mensen doorgaan.

Al drie schaaktafels in het Baron Ruzettepark geplaatst

We plaatsten op 27 september drie schaaktafels in het Baron Ruzettepark. Hiermee komen we reeds tegemoet aan de vraag om schaken in parken mogelijk te maken. Dit is ook de ideale manier om mensen te ontmoeten tijdens het schaken. Met het plaatsen van schaaktafels in het Koning Albert I-park zetten we deze trend verder.

Schaaktafels in het Minnewaterpark

In de zomer van 2023 krijgt het Minnewaterpark een volledige heraanleg. De initiële vraag van de Brugse Koninklijke Schaakkring was dan ook om schaaktafels in het Minnewaterpark te plaatsen. Hier konden we dus nog niet op ingaan. Na de heraanleg voorzien we nieuwe schaaktafels, met schaakborden ingewerkt in ronde picknicktafels. Deze plaatsen we ter hoogte van de dolomietpaden. Het bestaande verzonken dambord in het park zullen we vervangen door een ontmoetingsplek in gazon.

Brugge

Stad Brugge verlengt concessie Waggelwater met roeivereniging voor 18 jaar

BRUGGE – De Koninklijke Roeivereniging Brugge (KRB) zit weer goed voor de volgende 18 jaar aan het Waggelwater. De sportvereniging verlengde haar concessie met 18 jaar, maar droeg ook officieel het stuk grond met daarop de nieuwe botenloods in aanbouw over aan de Stad. “De concessie maakt mogelijk dat de Brugse Koninklijke Roeivereniging die in 2019 nog haar 150ste verjaardag vierde, kan blijven voortbestaan en voortbouwen”, zegt schepen van Eigendommen en Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

De Koninklijke Roeivereniging Brugge bestaat 152 jaar. In 1869 had ze haar eerste huisvesting aan de Handelskom aan het kanaal van Brugge naar Oostende. Kort na de eeuwwisseling werd een clubhuis in de typische Engelse Boathousesstijl gebouwd aan het Waggelwater. Het gebouw is ondertussen al geklasseerd als monument. “In 1979 werd het eigendom van de Stad Brugge en werd de concessie met de roeivereniging opgemaakt. Later werden nog extra loodsen gebouwd en nu is er dus de nieuwe botenloods die op dit moment in aanbouw is”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

“Met het stamnummer 4 dat het in 1869 ontving is het een van de oudste sportverenigingen van de stad. Ze heeft dus een rijke geschiedenis. Zo levert KRB al sinds 1928 op regelmatige basis roeiers voor de Olympische Spelen. Ik ben dan ook zeer fier dat we KRB dankzij deze concessie een duwtje in de rug konden geven”, zegt Van Volcem.

Stadsinvestering

De overeenkomst tussen Stad Brugge en KRB wordt nu verlengd voor 18 jaar. Om de uitbreiding mogelijk te maken, had de sportvereniging tien jaar geleden al een stukje weide gekocht net naast de bestaande loodsen die er al waren. “Met de overeenkomst die nu afgesloten werd, is het stuk waar de nieuwe botenloods gebouwd wordt – zowel het gebouw als de grond- overgedragen aan Stad Brugge. De loods werd gebouwd met een stedelijke investeringssubsidie van 80.000 euro”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. De roeivereniging betaalt 250 euro per maand voor het gebruik van het domein en de loodsen.

De nieuwe loods zal mogelijkheden bieden om de boten die nu in het hoofdgebouw opgeborgen worden te verhuizen. Zo zal er plaats zijn in het hoofdgebouw voor volledig vernieuwde kleedkamers, douches en sanitair. De sportvereniging heeft heel wat leden bij de laatste jaren. Ook veel meer vrouwen beoefenen de sport. De nieuwe botenloods zal ook een nieuwe roeidiscipline mogelijk maken voor de sportvereniging: beach sprint roeien.

“Deze concessie is duidelijk een win-win situatie. De stad heeft een mooi watersportcomplex waar ook andere verenigingen gebruik van kunnen maken. KRB beschikt dan weer over degelijke en kwalitatieve infrastructuur waardoor ze hun internationale status kunnen behouden. Ze zullen ongetwijfeld nog veel olympische medailles naar Brugge halen”, zegt de schepen van Openbaar Domein.

KRB-Olympiërs

KRB heeft een traditie om toproeiers op te leiden die internationaal goede resultaten boeken op Europese en Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Zo was Tim Maeyens een KRB-er die drie selecties afdwong voor de Spelen. Ook Tibo Vyvey werd twee maal Europees kampioen in dubbeltwee met Marlon Colpaert (Oostende) en veroverde brons op het laatste wereldkampioenschap. Ook in de groep jongere competitieroeiers heeft KRB aankomende talenten, die voor vertegenwoordiging van KRB in het nationale roeiteam ‘De Belgian Sharks’ kunnen zorgen. 

“Naast competitie blijft KRB ook een sportvereniging waar recreatieve sporters hun gading vinden. En dat is een duidelijke meerwaarde voor onze stad”, aldus Van Volcem. “De Koninklijke Roeivereniging Brugge heeft een rijke geschiedenis en traditie die authentiek is. Zoiets moeten we koesteren en ondersteunen.”

Brugge

Sint-Pietersplas: sport, recreatie, wandelen in het noorden van Brugge

BRUGGE – Meer dan 70 hectare telt de Sint-Pietersplas. Een groene trekpleister in het Brugs openbaar domein waar sport, recreatie, wandelen en fietsen een plaats hebben. “De Sint-Pietersplas is een sociale ontmoetingsplaats waar de noordelijke Bruggelingen hun gading zullen kunnen vinden. De site werd ook uitgebreid met hoeve De Walle en hoeve de Blankenbergse Dijk 155. Er zullen fiets- en wandelroutes uitgewerkt worden, maar ook natte natuur en dieren zullen er een prominente plaats krijgen”, vertelt schepen van Openbaar Domein en Groen, Mercedes Van Volcem.

Een gezonde balans tussen sport, recreatie en natuur: dat staat voorop in het masterplan van de Sint-Pietersplas. Het landschappelijke karakter van de zone zal daarbij een belangrijke rol spelen. “Met het landschapsdecor van de site als handleiding, zal de site klimaatbestendig ingericht worden. We willen er een samenhangend geheel bekomen waar ecologische kwaliteit voorop staat”, klinkt het bij Van Volcem.

Blankenbergse Dijk

De Blankenbergse Dijk zal functioneren als een as tussen de binnenstad en het polderlandschap richting Uitkerke. “De dijk zal fungeren als een landelijke verbinding tussen de stad, groenzone en open ruimte. De recreatieve as zal ingericht worden met populieren en schapenbegrazing tot aan de Sint-Pietersmolenstraat. Op langere termijn wordt het een functioneel en recreatief fietspad voor bewoners en aangelanden dat in twee stroken zal aangelegd worden”, legt Van Volcem uit. Alle fiets-en wandelpaden worden ingericht in porfiersplit: waterdoorlatend materiaal om de paadjes droog te houden bij hevige regenval, maar vooral ook: alom toegankelijke ondergrond, bereik- en berijdbaar voor iedereen. Zo zal wandelen in het volledige recreatiegebied toegelaten zijn. Een rondje door de hele site zal 3 kilometer bedragen: een dooradering van het gebied.

Groenbuffer

Aan de noordzijde van het recreatiedomein wordt een mozaïek van bos, grasland, begroeiing langs de zijden van de percelen en een boomgaard ingericht. “De noordwestelijke fietsverbinding rondom de site zal ook hier passeren. Aan de hoeve Blankenbergse Dijk 155 zal de overgang van de hoeve naar de omliggende grond in natte natuur voorzien worden. Natuur speciaal in functie gezet om de waterhuishouding van het gebied optimaal te houden: onder de vorm van bepaalde begroeiing, heggen, kleine landschapselementen, bomen… De bedoeling is om de hoogproductieve akkers om te zetten naar vochtige graslanden zo maken we de polder klimaatbestendig”, gaat de schepen verder.

In het westelijke gedeelte van de plas met de daarbij horende eilandjes wordt er een plek voor overwinterende en broedende vogels gevrijwaard. Een nieuwe oeverzwaluwenbroedwand wordt gerealiseerd. “Het westelijke gedeelte is immers al beschermd als natuurverwevingsgebied”, vult Van Volcem aan. In het noorden worden de reliëfrijke graslanden met belangrijke waterbergende, historische en natuurwaarden behouden.

Over het volledige gebied zullen er ‘landschapskamers’ vorm gegeven worden. Open ruimtes die door bomen met onderbegroeiing worden opgedeeld. In die open ruimtes zullen de primaire functies op de site vorm krijgen: sport, recreatie en natuur. Voorpleintjes en entrees naar de zogenaamde landschapskamers toe worden ingericht als ontmoetingsplekken en trefpunten voor omwonenden en bezoekers.

“Als stad blijven we actief op zoek naar aangrenzende gronden. De hoeve Blankenbergse Dijk 155 is daar een voorbeeld van. Ook de historische hoeve De Walle maakt daar deel van uit. Het restaureren van de gebouwen van die hoeves, zowel woonhuis als landbouwunits gebeurt nu al deels in samenwerking met het VTI (voor Hoeve De Walle). Een verdere vruchtbare samenwerking ligt hier mogelijks ook in de toekomst. De gronden net aan die hoeves zijn er bijvoorbeeld heel geschikt als natte natuur waarbij specifieke weidevogels aangetrokken worden”, gaat Van Volcem verder. De bedoeling is om de omgeving zijn grachten en poelen terug te geven en opnieuw uit te graven en knotwilgen aan te planten waar mogelijk. “Ter hoogte van de Dijk richten we een rustplaats in met zitgelegenheid en vogelkijkwand in samenwerking met de Provincie en Westtoer. Kortom: Sint-Pietersplas een groene droom die werkelijkheid wordt”, klinkt het nog.

De Focusreportage over Sint-Pietersplas bekijk je hier: https://www.focus-wtv.be/nieuws/brugge-hertekent-toekomst-van-sint-pietersplas

Sint-Jozef Sint-Jozef - Koolkerke

Weldra indoor-sporten in Sint-Jozef/Koolkerke

Het aantal sportvoorzieningen in Koolkerke/Sint-Jozef is al jaren beperkt, zeker wat betreft indoor-mogelijkheden. “We hebben daarom vandaag een eerste principiële beslissing genomen om dit te verhelpen. Het openluchtsportpark langs de Gemeneweidestraat wordt aangeduid als voorkeurslocatie om een volwaardige sporthal te bouwen. De locatie is momenteel stadsdomein, wat een verschil maakt voor de financiën én de bestemming klopt waardoor het snel realiseerbaar is”, vertelt een opgetogen schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus)

Het aantal voorzieningen in Koolkerke en Sint-jozef is, ten opzichte van andere deelgemeenten, aan de magere kant. Geen grote scholen, winkels of recreatiemogelijkheden. “Ook het aanbod aan sportmogelijkheden is aan de magere kant,” legt Brugs schepen Mercedes Van Volcem uit, “en al zeker wat indoor sportinfrastructuur betreft.” In een onderzoek naar de sportinfrastructuur in de stad werd opgemerkt dat hoewel het aanbod in Brugge meer dan behoorlijk is, Koolkerke en Sint-Jozef, helaas nog altijd als blinde vlek gelden in onze stad. “De bouw van een multifunctionele indoor sporthal kan deze vlek meteen opvullen”, aldus een tevreden schepen.

Zien sporten, doet sporten

“Hier willen we dus iets aan doen. Voldoende beweeg- en recreatiemogelijkheden zijn belangrijk om mensen te laten sporten en bewegen. Zonder sportinfrastructuur kan je immers moeilijk sporten”, reageert Van Volcem. “En dat is belangrijk voor ons allemaal. Voldoende beweging draagt niet alleen bij tot een gezonde levensstijl, maar heeft ook een belangrijk aandeel in onze mentale en sociale gezondheid.”

“Het is als stad dan ook belangrijk om te blijven investeren in voldoende én kwalitatieve sportinfrastructuur.  Met om en bij de 300 erkende Brugse sport- en ontspanningsverenigingen zien we alvast een zeer bloeiend sportverenigingsleven in Brugge, dat ook behoefte heeft aan aangepaste en kwalitatieve sportinfrastructuur.”

Mercedes Van Volcem

Gemeneweidestraat

Stad Brugge zal nu werken maken van het bekijken van de mogelijkheden om een sporthal te bouwen langs de Gemeneweidestraat. Op het openluchtsportpark zin momenteel twee voetbalvelden voorzien van vzw amateursport evenals jeugdvoorzieningen, een minipitch, trapvelden, en een speelplein. “Het voordeel is dat de voorziene locatie momenteel reeds stadseigendom is, dat scheelt een flinke slok op de borrel voor de stadsfinanciën die we gezond wensen te houden. De bestaande ruimtelijke bestemming klopt waardoor we snel zouden kunnen beginnen met de bouw én de clustering van de verschillende activiteiten zorgt ervoor dat de parking gedeeld kan worden”, besluit Van Volcem.