Tag: station

Brugge

Roltrappen aan voorkant station terug in werking

BRUGGE – De roltrappen die toegang geven tot niveau +1 van het parkeergebouw, en de hoofdingang vormen van het Huis van de Bruggeling zijn weer in werking gebracht. “Na lang onderhandelen zijn ze vandaag terug in dienst gesteld”, zegt Van Volcem (Open Vld).

Roltrappen voorkant station opnieuw in werking.

“Ik ben blij dat de roltrappen, die toegang geven tot niveau +1 van het parkeergebouw en de hoofdingang van het Huis van de Bruggeling, terug in werking werden gebracht”, aldus schepen van Openbaar Domein en Eigendommen Mercedes Van Volcem.

Geen eigendom van Stad Brugge

De roltrappen waren door de eigenaars VME Globaal Hart van Brugge (de vereniging van de eigenaars van winkelpanden grenzend aan het stationsplein) buiten werking gebracht. Schepen Van Volcem leidde de onderhandelingen om deze te herstellen en opnieuw in dienst te nemen. “Om uit de impasse te komen leek de enige oplossing het beheer en onderhoud van de roltrappen over te nemen door de eigendom ervan te verwerven,” zegt de schepen. “Veel mensen dachten dat de roltrappen in eigendom van Stad Brugge waren maar dat was niet zo. “Zowel op de gelijkvloerse verdieping als op de verdieping zelf is de zone afgehuurd van de BME Globaal hart van Brugge. Ook de gevestigde installaties voor openbaar gebruik voor derden vallen hieronder”, verduidelijkt Van Volcem.

“Een noodzakelijke tussenkomst”, licht Mercedes Van Volcem toe. “Zo’n locatie, waar heel wat beweging is, moet met een roltrap bereikbaar zijn. Zowel het Huis van de Bruggeling is er gevestigd, alsook een parking en andere gebouwen. Ik ben dan ook uiterst tevreden dat dit moeilijk probleem is opgelost”, zucht de schepen.

Vertraging

De inwerkingstelling was voorzien voor 1 juli. Helaas liep men vertraging op omwille van het ontbreken van de benodigde wisselstukken en de zeer lange levertijden. “Het station is een toegangspoort tot Brugge. De toekomstplannen van Stad Brugge (ism Vlaamse Overheid) bewijzen van het belang hiervan. Dit openbaar domein zal verder kwalitatief aangepakt worden (Overgang R 30 /heraanleg stationsplein).”

De onderhandelingen duurden lang, maar ik ben blij dat we hierrond nu een oplossing gevonden hebben.

Meer informatie over wat er allemaal speelt in onze prachtige stad? Klik hier.

Brugge

Infomarkt toont resultaten studie R30 stationsomgeving Brugge

BRUGGE – De Vlaamse overheid – Agentschap Wegen en Verkeer – en Stad Brugge willen het complexe verkeersknooppunt aan het Brugse station aanpakken om ervoor te zorgen dat de vele voetgangers en fietsers op een veilige manier de ring kunnen oversteken. Bovendien willen ze de kruispunten op de ring, in de omgeving van het station, optimaliseren zodat deze omgeving voor de vele gebruikers een aantrekkelijke site wordt. Eind deze week worden de resultaten van deze studie voorgesteld op een infomarkt. “De stationsomgeving van Brugge is een cruciale plek voor onze stad: ze is niet alleen een uithangbord en toegangspoort tot ons historisch stadscentrum maar ook een passage langs de prachtige Vesten. De omgeving verdient dan ook een kwalitatieve publieke ruimte voor bezoekers en Bruggelingen als verbinding naar dat Brugs werelderfgoed. We willen met de nieuwe invulling van het Stationsplein een aansluiting maken naar deze groene long voor de Bruggelingen en zorgen dat wandelaars en fietsers op ononderbroken wijze in het groene park rond onze stad kunnen genieten en beleven”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.


Schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem: “We willen de stationsomgeving ter hoogte van de ring in zijn geheel meer leefbaar en vooral veiliger maken voor alle weggebruikers. Daarnaast willen we ook de ruimtelijke kwaliteit van deze toegangspoort naar het historische stadscentrum verhogen.”Het Studiebureau Tractebel werd aangesteld om deze complexe omgeving te bestuderen en om een globale visie te ontwikkelen voor de ring tussen de Unesco-rotonde en de Vaartdijkstraat. Ondertussen werden de verschillende mogelijke oplossingen tegen elkaar afgewogen. “Ik bedank graag de Vlaamse Overheid in het algemeen en minister Lydia Peeters in het bijzonder om deze studie mee te financieren en dus samen met ons al de eerste stappen te zetten om dit zwarte punt aan te pakken. Er werd een globaal concept gekozen dat bestaat uit een tunneloplossing voor voetgangers en fietsers en een veilige herinrichting van heel de stationsomgeving”, schepen Van Volcem.


Het concept in een notendop

·                 een passage onder de R30 voor voetgangers en fietsers tussen het stationsplein en de vesten;

·                 een voetgangers- en fietserstunnel aan de Unesco-rotonde (kant centrum);

·                 slechts één gelijkgrondse voetgangers- en fietsersoversteek over de R30;

·                 meer ruimte geven aan de voetgangers en fietsers;

·                 een fiets- en voetgangersonderdoorgang van de R30 van de Vaartdijkstraat naar de vesten (kant centrum);

·                 optimaliseren van de kruispunten (compacter en beter leesbaar maken voor de weggebruikers);

·                 integreren van de kiss&ride-zone in de stationsparking;

·                 het creëren van een hoppinpunt in de Hendrik Brugmansstraat;

·                 het aantrekkelijker maken van de stationsomgeving als belangrijke toegangspoort tot de stad.


Infomarkt
Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer en Departement Mobiliteit en Openbare Werken stelt Stad Brugge dit project ook voor aan de bewoners en aan de vele gebruikers van deze site.

Vrijdag 11 februari kunnen de directe ‘omwonenden’ terecht op een infosessie. Het gaat om de bewoners van de buurt, samen met de diensten/handelaars/horeca die zich hier op en in de onmiddellijke omgeving van het Stationsplein bevinden. Daarna is er een infomarkt voor alle Bruggelingen en geïnteresseerden op zaterdag 12 februari van 10.00 tot 16.00 uur in de inkomhal van het station. Er zijn bijkomend twee infopunten op het terrein voorzien (één op het dak van de parking station en één aan de Kiss&Ride-zone) zodat vanuit beide gezichtspunten het project nog beter kan geduid worden. Tenslotte krijgen alle gebruikers van het station info over het project. Ze kunnen hiervoor terecht bij de infostand in de inkomhal van het station vanaf zaterdag 12 februari tot en met zondag 13 maart.


Stationsomgeving wordt site van de toekomst
De voorstudies en het onderzoek van de verschillende mogelijke oplossingen zijn achter de rug. Een aantal concrete voorstellen liggen op tafel. Die voorstellen worden nu eerst afgetoetst op praktische, juridische en financiële haalbaarheid, en vervolgens gefinaliseerd met het oog op uitvoering. De komende maanden wordt zeer hard gewerkt aan de detailuitwerking van de plannen waarna uiteraard ook nog een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd, een aannemer aangesteld, een exacte werfplanning met Minder Hinder-maatregelen moet uitgestippeld worden. Dit is echter nog geen eindpunt, want we werken ook nog verder aan een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) stationsomgeving. Dit zal de stationsomgeving tot de site van de toekomst maken.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Met de ondertunneling voor fietsers en voetgangers grijpen we de opportuniteit om de site niet alleen veiliger te maken maar ook het plein zelf groener en aantrekkelijk te maken. Het station is het vertrekpunt naar de stad en de Vesten, een park van zeven kilometer lang rond de stad. Zo is het voor de Bruggeling en bezoeker duidelijk dat Brugge groen, veilig en leefbaar is. De voetganger en fietser zal ook op deze manier de route rond de Vesten kunnen afleggen zonder verkeerslichten en hindernissen. De tunnel vormt met andere woorden de doorgang naar de Vesten, naar het Minnewaterpark, het nieuwe Koning Albertpark dat de groene toegang tot het hart van Brugge wordt.”

Humberto Van Nunen, afdelingshoofd Wegen en Verkeer West-Vlaanderen: “Het AWV werkt aan een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers. Met dit project waarbij we twee in het bijzonder voor fietsers gevaarlijke punten van de dynamische lijst aanpakken, de oversteekbaarheid van de R30 aan het stationsplein beveiligen en de doorstroming op de R30 bevorderen, zetten we een grote stap vooruit. Dat dat in een zeer goede verstandhouding met onze partner Brugge gebeurt, is daarbij zeer fijn.”

Brugge

Trappen moeten rollen

Brugge – De  roltrappenpartij aan het stationsplein te Brugge zijn reeds jaren buiten gebruik. Ze zijn evenwel geen eigendom van de stad maar wel van de verenigde eigenaars. Deze hadden de roltrappen buiten werking gesteld.

Schepen van Openbaar Domein en Eigendommen Mercedes Van Volcem vond het hoogtijd om in te grijpen. Om uit de impasse te geraken leek het de enige oplossing om het beheer en onderhoud van de roltrappen over te nemen door de eigendom ervan te verwerven. “We kregen veel klachten van inwoners.  Velen dachten dat de trap van de Stad was want de roltrap leidt ook naar het Huis van de Bruggeling en naar de parking en omgekeerd van de parking naar het stationsplein”, legt de schepen van Eigendommen en openbaar domein. , Mercedes Van Volcem.

“Ze hebben een publieke functie en daarom wou ik zeer graag het probleem oplossen, maar het was zeker geen walk in the park.”  Alle mede-eigenaars moesten met de oplossing en kosten akkoord gaan.  Vandaag kreeg de schepen het heugelijke nieuws dat de mede-eigenaars gisteren akkoord zijn gegaan met het herstel en de offerte die werd opgevraagd voor uitvoeren van de herstellingswerken. 

“Na vele onderhandelingen kon een overeenkomst gevonden worden over een huurovereenkomst met voorwaarden”, aldus de schepen. Zowel op de gelijkvloerse verdieping als op de verdieping zelf zal een zone worden afgehuurd door de Stad van de VME Globaal Hart van Brugge. Stad Brugge zal de gehuurde oppervlakte en de gevestigde installaties aanwenden voor openbaar gebruik door derden.

“De verhuurder verbindt zich ertoe om het gehuurde goed en de installaties te leveren in goede staat van onderhoud, wat impliceert dat de roltrappen terug in werking zullen gesteld worden”, verduidelijkt Van Volcem. “De huur wordt aangegaan voor een duur van negen jaar. De verschuldigde basishuur bedraagt 1,00 euro per jaar, maar voor het eerste jaar zal deze huur vermeerderd worden met het verschil tussen de effectieve kost voor in dienst stelling van de roltrappen en de voorlopige begrootte kost van 45.429,21 euro.” Vanaf de start van het huren zal de Stad instaan voor de goede staat van onderhoud en properheid van de gehuurde delen, alsook voor alle onderhoud, herstellingen en desgevallend vernieuwing van de roltrappen, deel uitmakend van de gemene delen.

“Een noodzakelijke tussenkomst”, zegt schepen Van Volcem, “Een locatie waar heel wat beweging is, waar mensen naar de verdieping moeten voor een bezoek aan het Huis van de Bruggeling, de parking maar ook andere gebouwen op deze site kunnen bereiken, dat moet ook met een roltrap bereikbaar zijn. Binnenkort start een verdere ontwikkeling van de site en omgeving wat nog meer beweging met zich zal meebrengen.”

“Ik ben blij dat er eindelijk een oplossing is voor dit probleem, dat we uit deze impasse zijn geraakt en de trappen normaal tegen juli weer kunnen rollen”.  Ik hoop dat ze ook blijven rollen.