Tag: vergroenen

Brugge

Buurt aan de Beurt: Heel wat plannen voor het Brugse stadscentrum

buurt aan de beurt

BRUGGE – Het schepencollege en de burgemeester geven tijdens #Buurtaandebeurt uitleg aan de inwoners van Brugge over wat er verandert, welke plannen er zijn en geven antwoorden op alle vragen. Op zondag 13 november was het Buurt aan de Beurt in het Brugse stadscentrum.

Investeren in een leefbaar, mooi stadscentrum vol parken en groen

Deze legislatuur realiseerden we al heel wat om het centrum mooier en leefbaarder te maken:

 • Groene stoelen in de parken en op het Beursplein
 • Bloemen aan bruggen en hanging baskets
 • Bijna 300.000 bloembollen geplant in het centrum deze legislatuur
 • Bushaltes toegankelijk maken
 • Drinkwaterfonteinen in de binnenstad
 • 131 kerstbomen tijdens de kerstperiode
 • Mobiele skatetoestellen aan de Kolenkaai
 • 355 aanvragen tot gevelplanten, 41 straattuinen

Ook investeren we volop in groen, parken en pleinen:

 • Nieuw Katelijnepark
 • Minnewaterpark
 • Koning Albert-I park
 • Stoerhuus aan de Langerei
 • Aankoop Boninvest als uitbreiding Vesten
 • Onderhoud dolomietpaden op de Brugse Vesten: een investeringsproject van 2,5 miljoen euro in 3 jaar
 • Investeren in baggerwerken en oeverversterking: een project van 2,5 miljoen euro
 • Buurtpark Ter Potterie gerealiseerd
 • Heraanleg Werfplein
 • Kraanplein: wandelzone
 • Heraanleg zone onder de bomen op de Burg
 • Twee nieuwe speelpleinen werden gerealiseerd aan het Koningin Astridpark en Bilkske

Wegenwerken en een waterrobuust stadscentrum

We investeren met het stadsbestuur ook in wegen en zorgen voor een waterrobuust stadscentrum. Wat voeren we uit/voerden we reeds uit:

 • Katelijnestraat – Arsenaalstraat
 • Sint-Jorisstraat, Vlamingstraat, Vlamingdam
 • Omgeving Sint-Annaplein
 • Volledige omgeving Beursgebouw
 • Strostraat
 • Houwerstraat
 • Bargeweg
 • Stijn Streuvelstraat

Staat gepland:

 • Jan Miraelstraat
 • Julius en Maurits Sabbestraat & Walweinstraat
 • Boomgaardstraat
 • Riddersstraat, Sint-Jansstraat en Engelsestraat
 • Adriaan Willaertstraat
 • Wollestraat
 • Zuidzandstraat, Ezelstraat, Smedenstraat

Er kwamen 635 extra parkeerplaatsen in de nieuwe ondergrondse garage onder ‘t Zand en ook in de Ezelstraat kwamen er 144 parkeerplaatsen bij.

Heel wat onthardingswerken reeds uitgevoerd en op de planning

Onthardingswerken al uitgevoerd:

 • ‘t Zand
 • Woensdagmarkt
 • Sint-Jansplein
 • Riddersstraat
 • Pr. Dr. J. Sebrechtsstraat
 • Mallebergplaats
 • Achiel Van Ackerplein
 • Walweinstraat
 • Biskajersplein
 • Stationsplein (kiss and ride)
 • Smedenstraat (bomen aan terrassen)
 • Langestraat thv Bapaumestraat
 • Zilverpand
 • Kraanplein
 • Leeuwstraat
 • Houtkaai

Er zijn reeds onthardingswerken in uitvoering:

 • Calvariebergstraat
 • Ganzenstraat
 • s Gravenhof
 • Pandreitje/Diamantslijpersstraat
 • Oosterlingenplein
 • Sint-Salvator – fase 1
 • Steenstraat en Zuidzandstraat
 • Bushalte Langstraat (gerecht)
 • Laad en loszone Langestraat (Predikerenstraat)

Onthardingswerken gepland:

 • Augustijnenrei
 • Vestibule plein / Bargebrug
 • Sentillenhof
 • Bushalte Langstraat (gerecht)
 • Laad en loszone Langestraat (Predikerenstraat)
 • Kraanplein (tegen aan Vlamingstraat)
 • Langerei tussen Carmersbrug en kadaster
 • Sint-Maartensplein
 • Houtkaai
 • Scheepsdaelelaan
 • Boeveriestraat
 • Hoogstraat
 • Magdalenekerkplein
 • Sint-Jansplein

Brugge

Brugge breekt uit!

Met het project ‘Breek uit’ wil de Stad haar inwoners stimuleren om hun private tuinen, terrassen en voortuinen te ontharden en zo meer ruimte te maken voor groen en water.

Met de actie 'Breek Uit' probeert Brugge haar klimaatdoelstellingen te behalen en haar ondergrond te ontharden.

Stad Brugge engageert zich om tegen 2050 klimaatneutraal en klimaatrobuust te zijn. Klimaatrobuust betekent aangepast aan de weersomstandigheden, met meer periodes van droogte, hitte en extreme regen. Een klimaatadaptatiestudie werd uitgevoerd voor de stad Brugge en leverde een actieplan en een brede waaier aan mogelijke maatregelen op. Men onderzocht onder andere waar de verharding zit, wie of wat de grootste verharders zijn en hoe of waar onthard, afgekoppeld en gebufferd kan worden.

De stad zélf houdt al rekening met vergroening, ontharding en slim waterbeheer bij het ontwerpen of heraanleggen van pleinen of straten. In Brugge is een groot deel van verharde grond echter privaat eigendom. Exclusief de haven is Brugge met 25,4 miljoen m² voor 22,6% verhard en zit daarmee boven het Vlaams gemiddelde van 14,5%. De terreinverharding van private percelen bedraagt circa 17 miljoen m².

Met de actie ‘Ik wil een boom’ zijn er al meer dan 150 geveltuinen aangelegd en meer dan 150 bomen aangeplant. Met de actie ‘Breek Uit’ willen we de inwoners stimuleren om hun private tuinen, terrassen en voortuinen te ontharden en zo meer ruimte te maken voor groen en water. Zo draagt de Bruggeling mee bij aan het bereiken van onze klimaatambities!

Vanaf 1 juli 2022 geeft Stad Brugge een toelage aan zij die verharde oppervlakte in de tuin, terras, en voortuin opbreken en beplanten. Het gaat om 10 euro per vierkante meter, met een maximum totaalbedrag van 500 euro. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd.

Vind hier meer informatie over hoe Stad Brugge haar klimaatdoelstellingen wil realiseren!

Brugge

Nieuwe voortuin OLVA nu ook open voor publiek

OLVA zelf legt momenteel de laatste hand aan de herinrichting van de vernieuwde voortuin, maar zowel leerlingen als omwonenden kunnen nu al genieten van het nieuw stukje openbaar groen.

Deze groene ruimte nodigt uit tot ontmoeting, om even op adem te komen, te ontspannen en te genieten. Het is een plaats waar jong en oud even kan onthaasten in de frisse buitenlucht. Op die manier draagt deze omgeving in Assebroek bij aan een betere leefbaarheid van de Brugse deelgemeente.

De heraanleg van de voortuin van OLVA Assebroek vatte aan op 8 november 2021. Op vandaag is deze bijna volledig afgerond. De school zelf legt binnenkort de laatste hand aan de herinrichting met het plaatsen van de klimwand tegen een bestaande muur. Het kostenplaatje komt neer op €97.836.

Ontwerp

Op de grens met het openbaar domein werd de betonnen afsluiting weggenomen. Zo vergroot de relatie tussen de voortuin van het OLVA en het openbaar domein.

De parkeerplaatsen op het terrein van de school bleven behouden, met uitzondering van 2 parkeerplaatsen die werden ingevuld met planten. Deze beslissing werd met enthousiasme ontvangen door zowel school als omwonenden. De parkeerdruk in de Collegestraat ligt momenteel zeer hoog.

Diverse plantvakken zijn geïntegreerd op het terrein. Deze werden beplant met bloemrijke planten en struiken met eetbare bessen. 3 nieuwe bomen fleuren het terrein extra op.

Leuke toevoegingen op het terrein:

 • Een amfitheater als buitenklas
 • 3 hangmatten
 • Een houten zitelement als hangplek
 • Een lange picknicktafel bestaande uit 5 aparte picknicktafels
 • Een vaste pingpongtafel
 • Een fitness-toestel

De klimmuur, bestaande uit aparte klimelementen, wordt later opgehangen aan een bestaande muur door de school zelf.
Toegankelijkheid voor mensen met een beperking

Iedereen heeft recht op ontspanning, ontmoeting en natuur. Daarom vond ik het van groot belang dat er ook werd gedacht aan rolstoelgebruikers bij de herinrichting van deze voortuin.

Op volgende manieren werd hiermee rekening gehouden in het ontwerp:

 • 1 picknicktafel werd voorzien met een overhellend blad
 • Bijkomende verharding onder de picknicktafel
 • Bijkomend pad aan de ingang van de school tot aan het amfitheater
 • Plaatsing van een hangmat tegenaan een bestaande verharding
 • Doortrekken van de verharding tussen 2 gebogen zitbanken
 • Verbrede verharding onder de lange rechte zitbank in het westen van het terrein
 • Breedte van de doorgang van het nieuwe poortje van en naar de school heeft minimale doorgang van 90 cm

Hier kan je het voorontwerp terugvinden.

Brugge

BruggeNaarMorgen: het klimaatplan 2030

BRUGGE – Op de gemeenteraad van maandag 21 februari 2022 werd het klimaatplan 2030 ter goedkeuring voorgelegd. Het klimaatplan is het resultaat van anderhalf jaar studie- en denkwerk. Het is gebaseerd op een expertenrapport en de bijdrage van diverse betrokken organisaties, overheden en Bruggelingen. Het klimaatplan 2030 wordt gelanceerd onder de noemer BruggeNaarMorgen, samen zorgen voor een klimaatneutraal en -robuust Brugge.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De publieke ruimte is een van de hoekstenen om de stad waterrobuust en veerkrachtig te maken. Vanuit de Cluster Openbaar Domein wordt systematisch ingezet op toekomstbestendig beleid, ontwerp, onderhoud en vernieuwing van de publieke ruimte.”

“Jaarlijks investeren en vernieuwen we onze infrastructuur voor ongeveer 13 miljoen euro, wegenis en riolering: 10 miljoen euro, groene ruimte: 3 miljoen euro. Er is veel nood aan investering in en onderhoud van het openbaar domein maar ook aan innovatie. Extern gefinancierde Europese projecten zijn een belangrijke motor als katalysator voor innovatie om te blijven inzetten op een kwalitatief openbaar domein in Brugge.”

Op de Koning Albert I laan werden onthardingen aangebracht waar het kon.

Brug 6 van het klimaatplan: Brugge is klimaatrobuust, focust op het voorkomen van droogte, hitte en wateroverlast.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “De klimaatadaptatieplannen van zowel de binnenstad als de deelgemeenten bevatten visie en ambitie, maar ook een actieplan met een 50 tal concrete maatregelen zowel op korte als middellange termijn. Door een integrale aanpak om waterlast te vermijden en de uitvoering van deze acties kan Brugge een water robuuste stad worden.”

Vanuit de Cluster Openbaar Domein wordt jaarlijks geïnvesteerd in vernieuwing en onderhoud van infrastructuur. Deze investeringen bieden concrete en zichtbare antwoorden op de klimaatverandering en we zetten in op de drie strategische lijnen:

 • Vergroenen
 • Ontharden
 • Waterbeheer

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Recent werd een hydroloog aangeworven binnen de Cluster Openbaar Domein om de uitdagingen op vlak van duurzaam waterbeheer op het openbaar domein structureel aan te pakken. De effectieve uitvoering van de acties in het klimaatadaptatieplan is de concrete bijdrage vanuit openbaar domein om de stad water robuust te maken.”

Pijler 14: Via slimme ontharding, gerichte afkoppeling en bronmaatregelen creëren we een waterrobuuste stad;

Enkele concrete acties in uitvoering en gepland op korte termijn:

 • In kaart brengen (en gebruiken) van alternatieve waterbronnen en promoten van circulair watergebruik 
  • Realiseren van alternatieve waterbronnen (capteren hemelwater in hemelwaterputten) voor gebruik voor de beheertaken van Openbaar Domein.
   • Bloemenwijk
   • Sint-Annaplein
 • Afkoppelen van minstens 20.000 m² verharding van parkings en straten naar de reien 
  • Afkoppeling Katelijnestraat / Academiestraat (uitgevoerd)
  • Afkoppeling Sint-Jorisstraat / Vlamingstraat / Vlamingdam (gestart)
  • Afkoppeling Jan Miraelstraat (gepland)
 • Opzetten van een collectieve hemelwaterputten  
  • Bloemenwijk Assebroek, uitvoering 2022-2023
  • NSC Kerkebeekpad wijkpark Ten Boomgaard, uitvoering 2022-2023
 • Inrichten van minstens 3 waterrobuuste straten 
  • Dampoortkwartier – ca. 50 % infiltratie van hemelwater van de straatoppervlakte (uitvoer 2022 – 2023 – 2024)
  • Bloemenwijk – infiltratie van plantvakken en waterdoorlatende parkeerstroken (uitvoering 2022 – 2023)
  • Abdijbekestraat, Titecastraat, en omgeving (uitvoering 2023 e.v)
 • Afkoppelen van minstens 25.000 m² wegenis en pleinen naar (bijkomende) groenvoorzieningen  
  • Ontharding Sentillenhof, uitvoering 2022
  • Ontharding Calvariebergstraat, uitvoering 2022
  • Ontharding Stationsplein St.-Michiels, uitvoering 2020
  • Ontharding Woensdagmarkt + St.-Jansplein, uitvoering 2020
  • Ontharding stationsplein, uitvoering 2022
 • Gerichte uitbouw van het gescheiden rioleringsstelsel
  • Bloemenwijk Assebroek, uitvoering 2022-2023
  • Dampoortwijk St.-Kruis, uitvoering 2022-2024
  • Wijk Blijmare, uitvoering 2022-2023
  • Singel, uitvoering 2022
  • St.-Annakwartier, uitvoering 2022-2023
  • St.-Jorisstraat, uitvoering 2022-2023
  • Pannebekestraat, uitvoering 2023-2024
  • Prins Leopoldstraat, uitvoering 2022-2023
  • St.-Pieterskerklaan, uitvoering 2022-2023
  • Van Leeg tot Zand, uitvoering 2022-2023
  • Zandstraat, uitvoering 2023-2024
  • Gemeneweidestraat, uitvoering 2023-2024
  • Markt Zeebrugge en Ploegstraat, uitvoering 2022-2023
  • Speelpleinlaan, uitvoering 2023-2024
  • Julius & Maurits Sabbestraat & Walweinstraat uitvoering 2023
  • Engelsestraat, Ridderstraat en Sint-Jansstraat, Boomgaardstraat uitvoering 2023-2024
  • Molenmeers uitvoering 2023
  • Jan Miraelstraat uitvoering 2023
 • Aanwerven van een afkoppelingsdeskundige 
  • Via Farys wordt beroep gedaan op een afkoppelingsdeskundige
 • Afkoppelen van minstens 50.000 m² verharde wegenis en parkings van de riolering per jaar 
  • Singel RWA-afkoppeling, uitvoering 2022
 • Inrichten van minstens 5 waterrobuuste straten tegen 2030 
  • Tulpenstraat, Bloemenwijk, uitvoering 2022-2023
 • Ontharden van minstens 5 speelplaatsen tegen 2024
  • De Bijenkorf Dudzele, uitvoering 2019
  • SBS De Ganzeveer, uitvoering 2021-2022

Pijler 15: Zorgen voor een aangename leefomgeving, een klimaatrobuuste landbouw en veerkrachtige natuur via groenblauwe maatregelen en netwerken;

Enkele concrete acties in uitvoering en gepland op korte termijn:

 • Aanwerven van waterexpert 
  • Aanwerving hydroloog (02/2022)
 • Inrichting van minstens 1 waterrobuust en multifunctioneel plein 
  • De Bilk, uitvoering 2018
 • Groenblauwe netwerken creëren en versterken in woongebied 
  • NSC wijkpark Ten Boomgaard, uitvoering 2022-2023
 • Verderzetting proefproject: bouw van boombunkers 
  • Sint-Jorisstraat, Vlamingstraat en Vlamingdam – gepland 2022-2023
  • Mallebergplaats (uitgevoerd)
 • Minstens 100 boom- en plantvakken zelfvoorzienend maken per jaar 
  • Ontharding Sentillenhof, uitvoering 2022
  • Ontharding Calvariebergstraat, uitvoering 2022
  • Ontharding Stationsplein St.-Michiels, uitvoering 2020
  • Ontharding Woensdagmarkt + St.-Jansplein, uitvoering 2020
  • Ontharding stationsplein, uitvoering 2022
  • Dampoortkwariter – uitvoering 2022 – 2023 – 2024
  • Bloemenwijk – uitvoer 2022 – 2023
  • Prins Leopoldstraat – uitvoer 2022

Pijler 16: Samen met Bruggelingen en partners bouwen aan een klimaatrobuuste stad.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Brugge is een aantrekkelijke waterstad met de reitjes, de vele vaarten en kanalen en natuurlijk de zee. Brugge is ook een aantrekkelijke groene stad, met zowel natuurparken, stadsparken als grote en kleine plantsoenen. Deze blauw-groene troef moeten we versterken om een aantrekkelijke stad te blijven. De klimaatverandering zorgt voor extremer weer met meer kans op hitte, droogte en extreme regenval. We bereiden Brugge hierop door bij de heraanleg van straten, parken en pleinen volop in te zetten op ontharden, bijkomende groenplantsoenen en bomen.”

Brugge Groen Openbaar domein Schepen

Vergroening voor Basisschool ‘Context’

Basisschool ‘Context’ heeft ervoor gekozen om zich mee te engageren in het onthardingsverhaal. Zowel directie als leerlingen wensen de speelplaats te ontharden, een groene invulling te geven en deze ruimte open te stellen. “Ik was hier onmiddellijk voor te vinden”, aldus een enthousiaste schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD Plus).

“Samen met de medewerkers van de dienst Openbaar Domein ben ik aan de slag gegaan om tegemoet te komen aan de vraag van de school. Ontharden en vergroening klinken als muziek in m’n oren” stelde de schepen. In teken van de klimaatuitdagingen, maar ook voor de gezondheid van de mensen is het vergroenen een goede zaak.

Wat gaat er nu veranderen?

In totaal werd ondertussen 1.255 m² verharding weggenomen. Er zullen verschillende “groene” invullingen volgen van dit gebied. De centraal gelegen ontharde zones werden afgelopen week ingezaaid met gazon zodat de kinderen er in de toekomst naar hartenlust kunnen ravotten. Zones waar er veel schaduw aanwezig is, door gebouwen of bomen, krijgen een speciale bloemenmengsel speciaal voor schaduwrijke droge plekjes.  Dit bloemenmengsel bestaat maar liefst uit 29 soorten inheemse bloemen waaronder gewone duizendblad, wilde akelei, prachtklokje, korenbloem, bosaardbei, bosanemoon en nog veel meer. Andere gedeelten zijn dan weer ingezaaid met een laag bloemenmengsel om ecologische gazons te ontwikkelen die regelmatig maaien perfect verdragen.  Hier kan je madeliefjes, muizenoortje, klavers en nog veel meer terugvinden. Beide mengsels zijn bijzonder aantrekkelijk voor vlinders en bijtjes omdat ze een bron van voedsel zijn.

Sterke realisaties in kader van beleidsprogramma 2019-2024

“In een sterk verstedelijkte en dichtbebouwde omgeving is een bijkomende groene publieke ruimte een enorme meerwaarde voor de buurtbewoners”, zegt Van Volcem. “Het biedt mogelijkheden voor de organisatie van buurtversterkende initiatieven waardoor de cohesie en betrokkenheid groter wordt. Momenteel is een gelijkaardig traject lopende voor OLVA Assebroek waarvan de uitvoering recent werd opgestart.’

“Met realisatie van dergelijke voorstellen wil ik duidelijke stappen voorwaarts zetten in de punten uit het beleidsprogramma 2019-2024”, licht de schepen toe.  “Enkel zo kunnen we ons wapenen tegen de effecten van de klimaatverandering en nemen we maatregelen die leiden tot een overstroming robuust openbaar domein.    Door een slimme inrichting met voldoende groen en door extra ruimte te geven aan water, vangen we de gevolgen van de klimaatveranderingen veel beter op. Ik zet nog een stap verder door ook op schooldomeinen dergelijke initiatieven te ondersteunen”. “In een tweede fase worden twintig extra bomen aangeplant op de site.  Door extra bomen te voorzien streven we naar meer natuurlijke fixatie van het broeikasgas CO2 op het Brugse grondgebied”

Brugge

Stad Brugge zet ‘t Zand in de bloemetjes

“Een stukje extra groen: daar wordt iedereen toch gelukkiger van?”, klinkt het bij schepen Mercedes Van Volcem.

BRUGGE –  De Stad Brugge maakt werk van een groene stad. Nu we eindelijk weer mogen genieten van de Brugse terrassen dit weekend, zal dat op ’t Zand zijn in drie fel gekleurde en opgefleurde fietstunnels. De fietspassages worden er gedecoreerd met maar liefst 2.326 bloemen in 104 bloembakken. “’t Zand zal prachtig stralen in extra kleur op het eerste terrasje sinds lang. Het maakt het nog dat tikkeltje specialer. Iedereen wordt letterlijk in de bloemetjes gezet voor het volhouden: nu kan het ontspannen beginnen. Een stukje extra groen: daar wordt iedereen toch gelukkiger van?”, klinkt het bij de Brugse schepen Mercedes Van Volcem.

De 2.326 kleurrijke bloemen worden over 104 bloembakken verspreid. Dat zijn er 44 meer dan vorig jaar. “De bloemen werden ook dit jaar gekweekt in onze serres. Daar krijgen ze de beste zorgen. Het team van Openbaar Domein heeft kennis van zaken en zorgt voor prachtige mengelingen in de bloembakken. Vanop de fiets zal het genieten zijn van een kleurrijk zicht”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Vergroening

Niet enkel de fietsentunnels en het concertgebouw worden vergroend. Zo krijgen de verlichtingspalen op het plein gezelschap van hanging baskets en worden er 41 groene boomperkjes op het ’t Zand ingericht. “Met de inspanningen die we leveren wordt het grootste plein van Brugge groener, gezelliger en aantrekkelijker. Leefbaarheid en vergroening zijn een prioriteit van ons stadsbestuur. Mooi ingeklede pleinen zijn belangrijk. Met een groene touch geven we het plein een frisse uitstraling en maken we de mensen gelukkig”, sluit de Brugse schepen Van Volcem af.

Brugge

Groene zuurstof voor stedelijke basisschool

BRUGGE (SINT-MICHIELS) – De stedelijke basisschool in Sint-Michiels krijgt er twee semi-groene speelzones bij. De school zal vanaf nu niet alleen in de klas maar ook op de speelplaats letterlijk ‘ademruimte’ kunnen geven. “Een school? Die moet dynamisch zijn met een gemotiveerd en creatief team. Een team die ontwikkelingsmogelijkheden biedt: niet alleen mentaal maar ook fysiek. Met het aanleggen van de speelzones, ondersteunen we de school waar het nodig is: om kinderen de zuurstof te geven om te kunnen opgroeien tot sterke tieners en uiteindelijk volwassenen”, stelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. 

Betonnen tegels, muren op tegenop te kijken: bij een speelplaats zijn dat eerder de beelden die we oproepen. Bij de aanblik van de grijze speelplaats nam directeur van de stedelijke basisschool in Sint-Michiels Stephanie Meire contact op met de dienst Openbaar Domein.

“En zo werd er in samenspraak gekeken wat er kon gebeuren om de speelplaats op te waarderen”, zegt schepen Van Volcem, “We proberen in de stad alle beton te doen ademen door aanplanten van bomen en groenere perkjes te voorzien, maar eigenlijk is het minstens even belangrijk van dat al mee te geven aan de jongere generaties. Van bij het prille begin op school: groen doet je goed.”

Leerrijk en uitdagend

En daarin zag de schepen uiteraard ook de samenwerking met schepen van onderwijs, Ann Soete: “Studies tonen heel duidelijk aan dat een groene omgeving kinderen deugd doet. Het heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de schoolgaande jeugd. Het versterkt ook de mentale kracht van onze leerlingen. Ik ben dan ook ongelooflijk tevreden dat we met ons stadsbestuur kunnen inzetten op kwalitatiever maar vooral leerrijker onderwijs met de daarbij horende uitdagende speelzones.” 

De speelplaats heeft ondertussen een volledig ander beeld: “Haagjes, een grote boom die centraal geplaatst werd. Twee speelzones werden gecreëerd door de tegels weg te halen. In de plaats kwam er houtschors. Dus als er eens gevallen wordt, is dat een stuk veiliger”, klinkt het bij Van Volcem. Alle werken werden in juli tijdens de vakantie al volbracht, de planten werden geplaatst nu in oktober.

“Boomstammen werden zitplaatsen, beton werd natuur, een saaie grijze speelplaats werd een semi-groene speelplaats waar kinderen net uitgedaagd worden om te spelen. Prachtig werk van onze mannen van Openbaar Domein”, besluit Van Volcem.

Bijlage

 1. Welke scholen vergroenen?
SchoolTypeDatum
De Bijenkorf – DudzeleSpeelplaats kreeg een groene invulling aan de hand van gras en heuvels.  Reeds uitgevoerd
De Triangel – Sint-AndriesVergroening van de speelplaats. (Begin 2021 krijgt de voortuin een nieuwe zithoek met bijkomend groen.)  Reeds uitgevoerd
Onze-Lieve-Vrouwecollege – AssebroekHeraanleg voortuin met extra groene elementen.    Uitvoering 2021
Het Noordveld – Vrije Basisschool voor Buitengewoon OnderwijsHeraanleg voortuin met extra groene elementen.    Opstart 2021
 • Welke scholen kregen een buitenklas?

Onder impuls van schepen Mercedes Van Volcem zet Stad Brugge volop in op buitenklassen. Na de groene plekjes op het openbaar domein kunnen ook scholen een aanvraag doen. Scholen die willen meewerken aan dit positieve project kunnen een aanvraag doen via openbaardomein.bomen@brugge.be.

Hieronder een kort overzicht van de scholen die reeds aanvraag deden:

 • Stedelijke Basisschool Lissewege ( 2)
 • Stedelijke Basisschool afdeling Sint-Michielslaan (2)
 • Stedelijke Basisschool afdeling Rijselstraat
 • OLVH Doornstraat
 • Wonderwijs (2)
 • Basisschool De Boomhut
 • Basisschool De Tandem
 • Basisschool Context
 • HOWEST, Sint-Jorisstraat