Tag Archives: wegenwerken

Werken in Brugse Steenweg te Koolkerke 30 mei van start

20 mei

BRUGGE – Op 30 mei 2022 vangen de werken in de Brugse Steenweg in Koolkerke eindelijk aan. Stadsbader, de aannemer die hiervoor instaat, plant de werken uit te voeren in 3 fasen. Het einde van de werken is voorzien voor 1 september 2022.

Het wegdek van de Brugse Steenweg (N374) in Koolkerke is in slechte staat. De aanvang van de werken liet even op zich wachten, maar na herhaaldelijk aandringen bij de minister maakt hij nu toch middelen vrij voor deze weg. Op maandag 30 mei 2022 vatten de werkzaamheden aan.

Het einde van de werken wordt voorzien begin september van dit jaar. Tussen midden juli en begin augustus zal drie weken niet gewerkt worden wegens bouwverlof.

Werkzaamheden

AWV zal de beschadigde betonplaten vervangen door nieuwe. Tussen de Kasteeldreef en de Fortstraat worden de betonplaten vervangen door een asfaltlaag.

De werkzaamheden zullen in drie fases plaatsgrijpen. Hieronder een overzicht van de verschillende fases met timing:

Fase 1

In de eerste fase, die van start gaat op maandag 30 mei 2022, voert men werken uit op de Brugse Steenweg tussen de Hoveniersstraat en de Arendsstraat. Alle betonplaten worden uitgebroken en een nieuwe asfaltlaag wordt in de plaats gelegd.


Ondertussen zal men ook werken tussen de Leenweg en de Kasteeldreef op enkele locaties aan beschadigde betonplaten.

De verwachte einddatum van deze eerste fase van de werken is 17 juni 2022.

Fase 2

In de tweede fase, die van start gaat op maandag 20 juni 2022, voert men werken uit op de Brugse Steenweg tussen de Hoveniersstraat en de Kasteeldreef. Alle betonplaten worden uitgebroken en een nieuwe asfaltlaag wordt in de plaats gelegd.

Ondertussen werkt men ook verder tussen de Leenweg en de Kasteeldreef op enkele locaties aan beschadigde betonplaten.

Het einde van deze tweede fase is voorzien op vrijdag 8 juli 2022.

Fase 3

In de derde fase, die van start gaat na het bouwverlof, voert men werken uit tussen de Arendstraat en 1 stukje voorbij de Fortstraat. De twee verkeersplateaus die daar liggen worden 1 groot plateau.

Gezien deze werken in een schoolomgeving zijn gesitueerd, start men de werken in augustus met het doel om klaar te kunnen zijn tegen 1 september.

Omleidingen voor het verkeer

Een goede bereikbaarheid is ook tijdens de werken belangrijk. Om die reden is er een omleiding voorzien voor lokaal en doorgaand autoverkeer.

Tijdens de eerste fase van de werken wordt het doorgaand verkeer omgeleid via de Dudzeelse Steenweg. Wat lokaal autoverkeer betreft, moeten alle auto’s tussen Damme en Brugge een omleiding volgen. Richting Brugge rij je om via de Arendstraat en de Ronselarestraat naar de Dudzeelse Steenweg. Richting Knokke rij je om via de Brugse ring en de Dudzeelse Steenweg.

Ook in de tweede fase van de werken wordt lokaal en doorgaand autoverkeer omgeleid. Doorgaand verkeerd rijdt dan om via de Dudzeelse Steenweg. Opnieuw moeten alle auto’s tussen Damme en Brugge een omleiding volgen. Richting Brugge rij je om via de Dudzelesteenweg naar de Dudzeelse Steenweg. Richting Knokke rij je om via de Arendstraat en de Ronselarestraat naar de Dudzeelse Steenweg.

Tijdens de derde fase van de werken zal het verkeer richting Damme worden omgeleid via de Arendstraat en de Dudzeelse Steenweg.
Het verkeer richting Brugge wordt tijdens deze periode omgeleid via Dudzeelse Steenweg – Damse Steenweg – Dudzeelse Steenweg.

Bereikbaarheid voor de bewoners

De aannemer zorgt ervoor dat de huizen in de werfzone op weekdagen na 17u en in het weekend zo veel mogelijk bereikbaar zijn met de wagen. Tijdens de werkuren zal dit niet altijd mogelijk zijn.

Fietsers en voetgangers kunnen wel altijd voorbij de werken. Er wordt niet gewerkt op de fiets- en voetpaden.

Meer weten? Klik dan hier.

Planning werken Sint-Annakwartier

19 mei

De inrichting van het Sint-Annaplein, de Joost de Damhouderstraat en de Korte Sint-Annastraat voldoet niet meer aan de huidige normen voor duurzaam openbaar domein, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Hoog tijd dus om dit grondig aan te pakken.

De werken zullen gefaseerd gebeuren. Hieronder kan je de timing van de werken terugvinden volgens de meer recente planning van de aannemer:

Fase 1 Korte Sint-Annastraat:

 • maandag 16 mei tem vrijdag 10 juni 2022
 • uithardingstermijn tem maandag 20 juni
 • openstellen van de rijweg voor gemotoriseerd verkeer op dinsdag 21 juni

Fase 2 Joost de Damhouderstraat (excl. kruispunt Sint-Annaplein):

 • maandag 13 juni tem vrijdag 15 juli 2022
 • geen werken tijdens het bouwverlof van maandag 18 juli tem maandag 8 augustus
 • dinsdag 9 augustus tem vrijdag 19 augustus
 • uithardingstermijn tem maandag 29 augustus
 • openstellen van de rijweg voor gemotoriseerd verkeer op dinsdag 30 augustus

Fase 3 Sint-Annaplein, Jeruzalemstraat / huisnr. 15 tem 29 (incl. kruispunt Joost de Damhouderstraat)

 • archeologisch onderzoek dinsdag 9 augustus tem vrijdag 2 september 2022
 • vrijdag 2 september tem vrijdag 14 oktober
 • uithardingstermijn tem maandag 24 oktober
 • openstellen van de rijweg voor gemotoriseerd verkeer op dinsdag 25 oktober

Fase 4 Sint-Annaplein, huisnr. 30 tem 3 (voorkant kerk)

 • archeologisch onderzoek maandag 26 september tem vrijdag 21 oktober 2022
 • maandag 24 oktober tem woensdag 21 december
 • uithardingstermijn tem zaterdag 31 december
 • openstellen van de rijweg voor gemotoriseerd verkeer op maandag 2 januari

Fase 5 Sint-Annaplein, huisnr. 4 tem 14 (incl. kruispunt Jeruzalemstraat)

 • archeologisch onderzoek maandag 5 december tem donderdag 22 december 2022
 • maandag 9 januari tem woensdag 1 maart 2023
 • uithardingstermijn tem zaterdag 11 maart

Openstellen van de rijweg voor gemotoriseerd verkeer op maandag 13 maart 2023

Wil je meer weten over de geplande werkzaamheden? Klik hier.

Opknapbeurt voor Brugse Steenweg in Koolkerke

25 apr

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een grondig onderhoud van het wegdek van de Brugse Steenweg (N374) in Koolkerke. De betonplaten van de rijweg zijn er in slechte staat. De werken zullen in verschillende fases gebeuren. Eind mei start de eerste fase.

Fase 1 (eind mei – midden juni 2022)       
We werken op de Brugse Steenweg tussen de Hoveniersstraat en de Arendstraat. We breken alle betonplaten uit en leggen een nieuwe asfaltlaag aan in de plaats.

Ondertussen werken we ook tussen de Leenweg en de Kasteeldreef op enkele locaties aan beschadigde betonplaten.

Omleidingen
Doorgaand verkeer rijdt om via de Dudzeelse Steenweg (N376).

Lokaal autoverkeer: de Brugse Steenweg wordt afgesloten tussen de Hoveniersstraat en de Arendstraat. Alle auto’s tussen Brugge en Damme moeten een omleiding volgen. Richting Brugge rij je om via de Fortstraat, de Hoveniersstraat en de Brugse Steenweg. Richting Knokke rij je om via de Brugse ring (R30) en de Dudzeelse Steenweg (N376).

Werken Brugse Steenweg in Koolkerke

Fase 2 (midden juni – midden juli 2022)   
We werken op de Brugse Steenweg tussen de Hoveniersstraat en de Kasteeldreef. We breken alle betonplaten uit en leggen een nieuwe asfaltlaag aan in de plaats.

Ondertussen werken we verder tussen de Leenweg en de Kasteeldreef op enkele locaties aan beschadigde betonplaten.

Omleidingen

Doorgaand verkeer rijdt om via de Dudzeelse Steenweg (N376).

Lokaal autoverkeer: de Brugse Steenweg wordt afgesloten tussen de Hoveniersstraat en de Kasteeldreef. Alle auto’s tussen Damme en Brugge moet een omleiding volgen. Richting Brugge rij je om via de Arendstraat en de Ronselarestraat naar de Dudzeelse Steenweg (N376). Richting Knokke rij je om via de Brugse ring (R30) en de Dudzeelse Steenweg (N376).

Fase 3 (maandag 8 augustus – begin september 2022)

We werken op de Brugse Steenweg tussen de Arendstraat en de Fortstraat. We breken alle betonplaten uit en leggen in de plaats een nieuwe asfaltlaag aan.

De werken aan de betonplaten tussen de Leenweg en de Kasteeldreef zijn ondertussen afgerond.

Omleidingen

Doorgaand verkeer rijdt om via de Dudzeelse Steenweg (N376).

Lokaal autoverkeer: de Brugse Steenweg wordt afgesloten tussen de Arendstraat en de Fortstraat. Alle auto’s tussen Damme en Brugge moet een omleiding volgen. Richting Brugge rij je om via de Dudzelesteenweg naar de Dudzeelse Steenweg (N376). Richting Knokke rij je om via de Arendstraat en de Ronselarestraat naar de Dudzeelse Steenweg (N376).

Hier vind je meer informatie over de werken.

Heraanleg rijbaan en voetpaden Stijn Streuvelsstraat

14 sep

BRUGGE – De Stijn Streuvelsstraat krijgt een heraanleg van de voetpaden en rijbaan. De werken aan de weg starten op 27 september en zullen voor de kerstvakantie beëindigd worden. “De werken worden uitgevoerd in 2 fases. Tijdens de 2de fase zal de rijbaan opengebroken worden en heraangelegd. Dan zal er even geen verkeer mogelijk zijn, al blijven fietsers en voetgangers altijd hun doorgang behouden”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

De werken zullen starten van aan de kant van de Peperstraat richting de Kruisvest. In een eerste fase gaat het om opbreken en de heraanleg van de voetpaden. In een tweede fase om het opbreken en heraanleggen van de rijbaan. “Voetgangers en fietsers met hun fiets aan de hand blijven hun doorgang behouden. Bij de eerste fase zal plaatselijk verkeerd nog altijd door kunnen in de straat. Vanaf de tweede fase echter zal alleen plaatselijk verkeer van aan de Kruisvest mogelijk zijn tot aan de werfzone”, legt de schepen uit.

Een omleiding wordt voorzien voor het verkeer die komt vanuit de Kruisvest via de Kruisvest, de Bapaumestraat en de Peperstraat. “De omleiding vanuit de Jeruzalemstraat is dan weer voorzien via de Rodestraat, Langestraat, Bilkske, Kazernevest en de Kruisvest”, duidt Van Volcem.

Ter hoogte van de werfzone zal er ook een parkeerverbod gelden.

Asfalteringswerken op verschillende locaties in Knokke-Heist

8 jun

KNOKKE-HEIST/BRUGGE/DUDZELE/BRUSSEL – In de week van maandag 14 juni werkt Wegen en Verkeer op verschillende locaties in Knokke-Heist. Op de Elizabetlaan (N34), de Natiënlaan (N49) en het kruispunt van de Dudzelestraat met de Oostkerkestraat (N376) legt een aannemer een nieuwe asfaltlaag aan.

14-18 juni: Elizabetlaan (N34) 
Van maandag 14 juni tot vrijdag 18 juni is de Elizabetlaan aan de beurt, tussen het Abraham Hansplein en de rotonde aan de Meerlaan. Deze werken waren gepland in mei, maar konden toen niet doorgaan door het slechte weer. Tijdens de asfaltering wordt de zone helemaal afgesloten, het verkeer moet in beide richtingen een omleiding volgen via de Krommedijk, Knokkestraat en Koningslaan (N49). 

14-18 juni: kruispunt Dudzelestraat (N376) met Oostkerkestraat (N374) 
Ook in de week van de 14 juni krijgt het kruispunt van de Dudzelestraat (N376) met de Oostkerkestraat (N374) een nieuwe asfaltlaag. Tijdens de werken wordt de Dudzelestraat (N376) ter hoogte van het kruispunt afgesloten in de richting van Dudzele. Het verkeer richting Knokke-Heist kan wel doorrijden. Voor wie richting Dudzele moet, wordt een omleiding aangeduid via de Natiënlaan (N49) naar de A11. 

17-18 juni: Natiënlaan (N49)
Aan het eind van de week krijgen ook twee zones op de Natiënlaan richting A11 een nieuwe asfaltlaag. Het gaat om het stuk tussen de Nieuwstraat en de Isabellavaart, en verderop richting A11 tussen de Dorpsstraat en de Sluisstraat (N376a). De werken starten donderdagochtend 17 en duren tot vrijdagavond. Er wordt de hele nacht doorgewerkt. Er wordt telkens één rijstrook ingenomen, het autoverkeer kan altijd over de andere rijstrook doorrijden.

Meer info?

Onderhoudswerken op Elizabetlaan | Wegen en verkeer

Asfalteringswerken ter hoogte van kruispunt Dudzelestraat met Oostkerkestraat | Wegen en verkeer