Opinie

Opinie: “Airbnb toelaten in sociale woning”

Het voorbije weekend werd duidelijk dat meer dan 15 000 sociale woningen te groot zijn. Wie in zo’n te grote sociale woning woont zal binnenkort een vergoeding van 25 euro moeten betalen vanaf de tweede overbodige kamer. Aan die bijkomende plichten wil Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) ook rechten koppelen. “Huisdelen is in opmars. Waarom zouden we niet toelaten dat mensen een kamer verhuren aan vrienden of via bijvoorbeeld AirBnB.” stelt ze in een opiniebijdrage.

Meer dan 120 000 mensen staan op de wachtlijst van een sociale woning. Heel wat mensen ervaren problemen met het vinden van betaalbare huisvesting. De Vlaamse Regering realiseert gemiddeld 2000 nieuwe huurwoningen per jaar. Dweilen met de kraan open heet dat. De wachtlijsten worden enkel maar groter.

Vandaar de nood aan nieuw beleid. Enkele jaren geleden pleitte ik nog als enige voor tijdelijke huurcontracten om zo beter in te spelen op de noden. Ondertussen zijn de geesten gerijpt en binnenkort zijn tijdelijke contracten voor sociale woningen de regel.

Zo kunnen we soepeler inspelen op veranderende situaties bij de huurders.

Wie in een sociale woning woont met te veel slaapkamers en een kleinere weigert zal binnenkort een extra vergoeding moeten betalen.  Vanaf de tweede overbodige kamer betalen huurders dan 25 euro extra per maand.  Een faire regeling waarbij huurders zelf de keuze kunnen maken: hulp op maat of meer mogelijkheden door een extra bijdrage.

Huisdelen in opmars

Anno 2016 is huisdelen nog nooit zo populair geweest. Vormen als AirBnB zijn door het nieuwe logiesdecreet beter bij wet geregeld.  Heel wat huiseigenaars stellen een kamer ter beschikking. Ze houden van sociaal contact en realiseren een bijverdienste. Voor huurwoningen kan het ook, als je de toestemming hebt van de eigenaar.

Voor sociale huurwoningen is dit alles helaas nog taboe. Waarom zouden we hen de mogelijkheid ontzeggen om hun huis te delen met anderen?  Waarom kunnen singles op de wachtlijst niet samen een sociale woning huren? Op die wijze werken we de wachtlijsten dubbel zo snel weg… Het is bovendien goed voor de sociale huisvestingsmaatschappij die meer huur kan innen.

Emancipatie

Ook de sociale voordelen zijn legio. Een van de belangrijkste redenen waarom mensen beslissen om hun huis te delen is het sociaal contact. Wie zijn huis openstelt verrijkt zich met heel wat positieve invloeden. Elke persoon is een nieuwe deur naar een andere wereld.

Nog meer dan dat neemt de verhuurder initiatief die later lijkt te lonen. Elementen die bijdragen tot emancipatie. Sociale huurders kunnen zelf citytrips doen in eigen land. Ook het financiële aspect is van tel. Wie verdient niet graag een centje bij?

We moeten verder kijken dan de facade. Huisdelen kan een bijdrage leveren aan het inkorten van de wachtlijsten, het realiseren van economische meerwaarde en bovenal het emanciperen van heel wat huurders.

Mercedes Van Volcem

Voorzitter van de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Lid van de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen.
Van Volcem schreef een conceptnota rond sociale huisvesting