Van Volcem: “Ontsluiting Zeebrugge en regio Brugge verdient ook prioriteit van Vlaamse Regering.”

27 sep

Vlaams Parlementslid Van Volcem vraagt zich luidop af of de Vlaamse regering voor andere steden en de ontsluiting van andere havens evenveel middelen voorziet.
“Zal de Vlaamse Regering evenredig veel middelen over hebben voor de ontsluiting van de haven van Zeebrugge, voor de leefbaarheid van de binnenstad of voor de bruggen in Brugge?” Door gebrek aan aansluiting via het water staan de bruggen in Brugge open, zodat de leefbaarheid van de stad in het gedrang komt.
“Brugge is per slot van rekening de derde stad van Vlaanderen. De ontsluiting van de haven van Zeebrugge is minstens even belangrijk voor onze regio. De haven van Zeebrugge kampt immers met enorme uitdagingen op vlak van mobiliteit én bepaalt mede de welvaart van Vlaanderen. Zeebrugge is een diepzeehaven en heeft een zeer goede ligging.”
Geen kosten doorschuiven naar steden
“We moeten bovendien ten stelligste vermijden dat de financiering van dergelijke infrastructuurprojecten doorgeschoven wordt naar de steden zoals burgemeester Termont van Gent terecht aanhaalt.”
De Vlaamse regering voorziet vijf miljard euro voor het masterplan 2020 in Antwerpen, waarvan 3,05 miljard voor de Oosterweeltunnel. “Welk budget is er dan over de komende jaren voor andere belangrijke infrastructuur in Vlaanderen?”