Betaalbaarheid wonen

23 jun

Als we het gemiddeld inkomen (2013) vergelijken met de prijs van de gewone woonhuizen (2014) kunnen we een factor voor de betaalbaarheid berekenen per stad. Hieruit blijkt dat Kortrijk de meest betaalbare stad is. Je kan er met 10,2 (gemiddelde) inkomens van 2013 een (gemiddelde) woning in 2014 aanschaffen. Aalst en Roeselare vullen de top 3 aan. Door de daling van de woningprijzen in enkele centrumsteden gaat de betaalbaarheid er op vooruit als je vergelijkt met bijvoorbeeld het aantal benodigde inkomens van 2011 voor de gemiddelde prijs van woningen in 2013.

Antwerpen en Leuven scoren veruit het slechtst. Hoewel Leuven het duurst is, heeft men ook hogere inkomens. Antwerpen scoort bij de laagste (gemiddelde) inkomens waardoor ook de betaalbaarheid van wonen er precair is. Antwerpen schuift, gezien de prijsdaling van de woonhuizen het afgelopen jaar, de eer als minst betaalbare stad opnieuw naar Leuven. Met gemiddeld 15,9 jaarinkomens kan de gemiddelde Leuvenaar een woning kopen in zijn stad.EvolutieWoningprijzeninkomenC13

#inkomens 2013 vr woning 2014
Kortrijk 10,2
Aalst 10,4
Roeselare 10,5
Turnhout 11,3
Oostende 11,4
Sint-Niklaas 11,4
Hasselt 11,4
Mechelen 12,0
Genk 12,3
Brugge 12,9
Gent 13,5
Antwerpen 15,5
Leuven 15,9

 

  2013 2014 Stijging
Leuven 308228 312162 1,3%
Brugge 242712 243998 0,5%
Gent 230664 235295 2,0%
Antwerpen 244793 233662 -4,5%
Hasselt 213854 218679 2,3%
Mechelen 224089 215705 -3,7%
Oostende 203161 196058 -3,5%
Sint-Niklaas 175912 194752 10,7%
Turnhout 198872 191811 -3,6%
Aalst 194270 191715 -1,3%
Genk 182987 187723 2,6%
Roeselare 184252 184066 -0,1%
Kortrijk 187933 181830 -3,2%

Baseren we ons op de verkoopprijzen 2015 van de notarisbarometer dan komen we tot volgende resultaten inzake betaalbaarheid:

#inkomens 2013 vr woning 2015 (notarisbarometer)
Aalst 10,9
Oostende 11,9
Kortrijk 12,0
Turnhout 13,3
Roeselare 13,4
Mechelen 13,7
Hasselt 13,7
Genk 13,8
Sint-Niklaas 13,8
Brugge 15,0
Gent 15,9
Leuven 16,4
Antwerpen 17,5

 

Evolutie van de betaalbaarheid

“Als we kijken naar de evolutie van de betaalbaarheid voor de voorbije 10 jaar dan merken we dat Genk het meest betaalbaar (of minst onbetaalbaar) evolueert.  Dit is het gevolg van de stijging van het inkomen van de Genkenaars in 2014. Oostende staat op de tweede plaats omdat de woningprijzen er het voorbije jaar gedaald zijn. Brugge strand op een derde plaats. In deze steden stegen de woningprijzen de voorbije 10 jaar iets minder dan dubbel zo veel als de inkomens. Ik wil benadrukken dat heel wat factoren een weerslag hebben op de woningprijzen zoals bijvoorbeeld ook de rentevoeten voor hypothecaire leningen.

Leuven, Antwerpen en Gent werden de voorbije 10 jaar daarentegen steeds minder betaalbaar als we de evolutie van de inkomens en die van de woningprijzen naast elkaar vergelijken.  De woningprijzen stegen er drie maal zo snel als de inkomens.

Evolutie betaalbaarheid
  Inkomen evolutie

2005-2013

Woningprijzen evolutie

2005-2014

Relatieve Factor inkomen vs woningprijs
Genk 26,2% 42,6% 1,63
Oostende 25,8% 42,7% 1,65
Brugge 30,1% 52,3% 1,74
Turnhout 18,4% 32,6% 1,77
Hasselt 24,4% 46,1% 1,89
Roeselare 26,0% 70,8% 2,72
Aalst 21,0% 57,0% 2,72
Kortrijk 26,8% 75,0% 2,80
Sint-Niklaas 20,0% 57,3% 2,86
Mechelen 22,9% 66,4% 2,90
Leuven 19,7% 60,7% 3,08
Antwerpen 15,4% 52,0% 3,38
Gent 20,7% 77,6% 3,75

 

De prijzen en hun evoluties zeggen weinig over de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving. Daar moet iedereen zich bewust van zijn. Elke stad moet keuzes maken. Vergelijken met een andere stad kan interessant zijn om te leren, maar er moet rekening gehouden worden met heel wat facetten.