Bouwvergunningen nieuwbouw per stad

25 jun

Dankzij de federale overheidsdienst statistiek beschikken we over accurate cijfers van het aantal bouwvergunningen uitgedeeld in de centrumsteden en in het Vlaams gewest. Dit geeft ons een zeer divers beeld. Het aantal nieuwbouw- en renovatieprojecten normaliseerde in 2015. Het jaar ervoor werd sinds lange tijd een topjaar met meer dan 56 578 vergunningen. In 2015 werden er 50 576 nieuwbouw- en renovatievergunningen afgeleverd. Iets wat in de lijn ligt van de laatste jaren. Sedert 2011 ligt het aantal bouwvergunningen voor renovaties een stuk lager. Dit heeft veel te maken met de vereenvoudiging die werd doorgevoerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Hierdoor is de bouwheer niet meer verplicht om voor elk type verbouwing een vergunning aan te vragen.

BouwvergunningenNieuwbouw

Vlaanderen nieuwbouw renovatie totaal
2000 29100 16.689 45.789
2005 42007 18.036 60.043
2006 42398 18.019 60.417
2007 36445 17.560 54.005
2008 35178 17.898 53.076
2009 30252 17.216 47.468
2010 34705 18.054 52.759
2011 30255 16.298 46.553
2012 33808 15.848 49.656
2013 35404 16.257 51.661
2014 40146 16.432 56.578
2015 33814 16.762 50.576

 

In de centrumsteden zien we een gelijklopend verhaal:  Het lijkt erop dat projecten in de centrumsteden stagneren. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen strand op 6807 in 2015. In recordjaar 2014 was dat nog 8712 nieuwbouwwoningen. Ook de renovaties (3527) blijven op peil. Dit brengt het totaal aantal vergunningen in de centrumsteden op 10 334.

Nieuwbouw vs Renovatie Centrumsteden
  Nieuwbouw Renovatie Totaal
2000 4778 3206 7984
2005 6700 3458 10158
2006 7553 3551 11104
2007 6236 3449 9685
2008 6893 3637 10530
2009 5821 3657 9478
2010 6930 3751 10681
2011 6401 3486 9887
2012 5886 3306 9192
2013 7204 3504 10708
2014 8.712 3.534 12246
2015 6.807 3.527 10334

In 2015 werd het laagst aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw van alle centrumsteden uitgereikt in Turnhout namelijk 165 bouwvergunningen. Antwerpen haalt opnieuw (!) een absoluut record voor nieuwbouwvergunningen: namelijk 1412 en steekt voor de eerste maal Gent voorbij in het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw. Gent had in 2013 zijn recordjaar (1.731 bouwvergunningen) en leverde in 2015 nog steeds meer dan 1000 nieuwbouwvergunningen af.  Enige nuance in de fluctuerende cijfers is noodzakelijk, gezien we merken dat hoge cijfers soms samengaan met lage cijfers het jaar ervoor of het jaar erna. Wat betekent dat de timing en afhandeling van dossiers deze resultaten kunnen kleuren.  Hoe kleiner de schaal en de stad, hoe groter de impact van grotere projecten.

Aantal bouwvergunningen nieuwbouw      
  Antwerpen Mechelen Turnhout Leuven Brugge Kortrijk
2000 318 225 225 351 321 172
2005 314 287 434 371 584 388
2006 421 392 156 529 565 398
2007 573 197 210 442 568 299
2008 602 303 384 466 377 433
2009 605 428 244 504 144 344
2010 618 222 215 491 510 361
2011 980 350 271 247 247 319
2012 570 344 227 329 603 361
2013 1.075 118 155 307 270 299
2014 1.105 268 568 685 583 694
2015 1.412 218 165 503 456 350

 

             
Oostende Roeselare Aalst Gent Sint-Niklaas Genk Hasselt
420 363 405 932 282 443 321
454 436 894 835 600 401 702
824 366 984 1.266 309 658 685
261 481 358 1.032 430 495 890
579 704 235 1.365 233 381 831
231 572 350 1.200 250 361 588
617 703 626 1.521 363 236 447
544 603 266 1.495 462 311 306
353 529 389 1.000 326 385 470
497 617 568 1.731 537 334 696
408 713 678 1.119 861 453 577
630 462 273 1.086 731 230 291