Woningprijzen in de centrumsteden

17 jun

Als je zowel de huizen, appartementen als villa’s in rekening brengt kan je spreken van een lichte stijging van de woningprijzen in de centrumsteden. Enkel de prijzen van villa’s dalen in een aantal steden, elders stagneren de prijzen van de villa’s. Het is goed dat prijzen standhouden of er wat op vooruit gaan, want bijna drie op vier Vlamingen is eigenaar. Een daling van de prijzen zou een collectieve verarming betekenen. Antwerpen groeide sedert 2005 het minst in het aantal woongelegenheden en dat terwijl de stad een ferme bevolkingsaangroei kende. Dit zet druk op de vastgoedprijzen op lange termijn. Opvallend is ook dat de crisis nagenoeg geen effect had op het aantal verkopen in de centrumsteden. Elk jaar worden circa 3% van de woningen in de steden verkocht.

Van Volcem nam de recentste woningprijzen van de 13 centrumsteden onder de loep. Ze bewerkte de data tot concreet, vergelijkbaar cijfermateriaal. De ruwe data komen van de FOD Economie (laatste update 25 april 2015).

De jaarcijfers per centrumstad moet men met omzichtigheid interpreteren. Steden waar we vorig jaar een scherpe stijging in de vastgoedprijs zagen, noteren nu vaak een scherpe daling en omgekeerd. De prijs kan ook in de tijd schommelen naargelang de type vastgoedprojecten (oppervlakte, nieuwbouw, etc.) en het aantal verkopen (bij weinig verkopen hebben uitschieters een groter gewicht) .

“De prijzen van gewone woonhuizen stegen afgelopen jaar het meest in Sint-Niklaas (7,5%), en Genk (3,8%) Net zoals het jaar ervoor, ging de prijs van de gewone woonhuizen niet in alle centrumsteden omhoog. In Oostende (-3,5%), Turnhout (-2,2%), Antwerpen (-1,8%) zakten de prijzen. De prijsevolutie van appartementen toont een ander beeld: in Antwerpen (7,7%) en Sint-Niklaas (7,2%) stegen de prijzen aanzienlijk. In Roeselare (13,1%) en Genk (-7%) meten we drastische dalingen in 2014 ten opzichte van 2013. ”

De prijzen van de villa’s daalden fameus in Brugge (-17,3%) en Sint-Niklaas (-10,7%). De andere steden blijven nagenoeg status quo, met uitzondering van Turnhout (25,2%) en Roeselare (7,8%),die opmerkelijk stijgen in prijs. Opmerkelijk is dat hevige stijgingen of dalen het omgekeerde zijn van de evolutie die in 2013 ten opzichte van 2012 konden waarnemen.  Vandaar dat een meer lange termijngerichte beschouwing nuttig is.

 

 

2014 tov 2013

Brugge

Kortrijk

Oostende

Roeselare

Antwerpen

Gent

Woonhuizen

0,55%

0,70%

-3,52%

2,40%

-1,84%

1,24%

Villa’s

-17,33%

0,46%

-4,90%

7,82%

2,42%

-3,73%

Appartementen

2,3%

-0,4%

2,7%

-13,1%

7,7%

-1,2%

 

2014 tov 2013

Aalst

Genk

Hasselt

Leuven

Mechelen

Sint-Niklaas

Turnhout

Woonhuizen

1,61%

3,78%

1,69%

0,69%

-0,38%

7,46%

-2,24%

Villa’s

-4,19%

1,80%

-1,16%

4,87%

-2,97%

-10,66%

25,15%

Appartementen

2,2%

-7,0%

-0,6%

1,2%

0,0%

7,2%

-3,0%

 

 

 


Lange termijn 2005-2014

Om gegronde conclusies te trekken is het meer wenselijk om de stijging van de afgelopen 10 jaar te analyseren. Dit plaats alles in een ruimere context. Gemiddeld stegen sedert 2005 de prijzen van woonhuizen en appartementen in de centrumsteden met 56% en de prijzen van de villa’s met 30 procent. Toch zijn er heel wat individuele verschillen.

2005-2014

Brugge

Kortrijk

Oostende

Roeselare

Antwerpen

Gent

Woonhuizen

52,33%

75,04%

42,69%

70,78%

52,01%

77,57%

Villa’s

28,71%

16,49%

29,36%

45,37%

23,76%

41,39%

Appartementen

44,52%

47,36%

38,59%

46,56%

58,49%

68,02%

 

2005-2014

Aalst

Genk

Hasselt

Leuven

Mechelen

Sint-Niklaas

Turnhout

Woonhuizen

57,02%

42,57%

46,07%

60,69%

66,36%

57,28%

32,56%

Villa’s

26,15%

24,11%

42,09%

31,50%

12,75%

43,76%

29,65%

Appartementen

55,59%

37,22%

51,80%

70,31%

67,12%

51,58%

35,67%

 

 

 

Leuven duurste woningen, Roeselare goedkoopste
Antwerpen duurste villa’s en goedkoopste appartementen

Als we de werkelijke prijzen in 2014 analyseren merken we dat Leuven (€ 312 000) nog steeds veruit de duurste is voor gewone woonhuizen. In vergelijking met 2013 stijgen de prijzen van de woonhuizen in Sint-Niklaas (+7,5%) en Genk (3,8%) het meest van alle centrumsteden.  Wie de duurste villa wil kopen kan in Antwerpen (€ 492 000) terecht. Het duurste appartement koop je dan weer in Brugge (€ 239 000).

Wie het goedkoopst wil kopen kan voor een woonhuis terecht in Kortrijk (€ 182 000) dat Roeselare (€184 000) voorbijstak. Voor de goedkoopste villa’s van de centrumsteden kan je terecht in Genk. Appartementen zijn ook het goedkoopst in Kortrijk (€180 000).

Opvallen is dat de prijs voor appartementen in sommige steden reeds de prijs voor woningen overstijgt. (vb. Roeselare, Oostende, Aalst) Het is belangrijk om te benadrukken dat de prijzen afhangen van heel wat factoren zoals grootte, omgeving, bouwkwaliteit,etc.

Woningen

2014

2013

evolutie

Leuven

312162

310.010

0,69%

Brugge

243998

242.668

0,55%

Gent

235295

232.402

1,24%

Antwerpen

233662

238.040

-1,84%

Hasselt

218679

215.047

1,69%

Mechelen

215705

216.527

-0,38%

Oostende

196058

203.202

-3,52%

Sint-Niklaas

194752

181.227

7,46%

Turnhout

191811

196.203

-2,24%

Aalst

191715

188.675

1,61%

Genk

187723

180.890

3,78%

Roeselare

184066

179.751

2,40%

Kortrijk

181830

180.560

0,70%

 

Villa’s

2014

2013

evolutie

Antwerpen

491838

480.196

2,42%

Leuven

429241

409.290

4,87%

Gent

381515

396.291

-3,73%

Turnhout

380060

303.673

25,15%

Brugge

373863

452.238

-17,33%

Kortrijk

366868

365.184

0,46%

Roeselare

365686

339.149

7,82%

Sint-Niklaas

361243

404.350

-10,66%

Aalst

355034

370.555

-4,19%

Oostende

331394

348.468

-4,90%

Mechelen

327822

337.841

-2,97%

Hasselt

311003

314.666

-1,16%

Genk

268882

264.123

1,80%

 

Appartementen

2014

2013

evolutie

Brugge

239661

233.817

2,3%

Gent

218249

220.749

-1,2%

Hasselt

217202

218.423

-0,6%

Leuven

216195

213.674

1,2%

Aalst

200182

196.051

2,2%

Oostende

198090

192.547

2,7%

Mechelen

196770

196.772

0,0%

Roeselare

189745

216.132

-13,1%

Genk

186420

198.933

-7,0%

Sint-Niklaas

185987

173.265

7,2%

Turnhout

182400

187.823

-3,0%

Antwerpen

181061

168.613

7,7%

Kortrijk

179917

180.563

-0,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De FOD statistiek geeft anno 17 mei 2016 geen gegevens vrij over de vastgoedprijzen van het jaar 2015.

Woningprijzen notarisbarometer

De cijfers over vastgoedtransacties die bijgehouden worden door de notarissen verschillen in samenstelling met de cijfers van de FOD Economie (dienst Statistiek) maar geven wel reeds een beeld van het jaar 2011, 2014 en 2015.

Dit zijn de gemiddelde prijzen van de huizen per centrumstad (dus ook de ‘villa’s’ van FOD economie meegerekend).

 

2011

2014

2015

evolutie 2015 vs 2014
ANTWERPEN

242.664

247.971

263.484

6,3%

MECHELEN

214.970

232.971

245.028

5,2%

TURNHOUT

214.438

217.896

225.296

3,4%

GENK

208.023

231.967

210.377

-9,3%

HASSELT

228.023

241.932

262.458

8,5%

AALST

190.671

216.445

201.269

-7,0%

GENT

228.683

261.397

277.473

6,2%

SINT-NIKLAAS

215.252

246.268

235.323

-4,4%

LEUVEN

277.666

322.713

323.009

0,1%

BRUGGE

243.905

272.883

284.293

4,2%

KORTRIJK

184.551

203.218

214.925

5,8%

OOSTENDE

188.650

211.288

204.987

-3,0%

ROESELARE

194.828

213.616

234.685

9,9%

 

 

De gemiddelde prijzen van de verkochte appartementen per centrumstad:

 

2011

2014

2015

evolutie 2015 vs 2014
ANTWERPEN

172.004

211.818

182.254

-14,0%

MECHELEN

172.509

199.819

195.271

-2,3%

TURNHOUT

170.420

178.636

190.049

6,4%

GENK

208.780

179.973

207.067

15,1%

HASSELT

182.596

185.787

188.177

1,3%

AALST

171.199

176.057

163.692

-7,0%

GENT

201.725

232.106

245.293

5,7%

SINT-NIKLAAS

158.233

168.142

211.277

25,7%

LEUVEN

218.758

304.683

226.322

-25,7%

BRUGGE

216.620

223.892

219.060

-2,2%

KORTRIJK

169.634

204.959

240.446

17,3%

OOSTENDE

195.746

202.773

194.508

-4,1%

ROESELARE

161.005

158.861

186.956

17,7%

 

 

De gemiddelde prijzen van bouwgronden per centrumstad (per m²):

 

2011

2014

2015

evolutie 2015 vs 2014
ANTWERPEN

468

456

401

-12,0%

MECHELEN

219

373

304

-18,5%

TURNHOUT

256

311

338

8,5%

GENK

217

211

168

-20,3%

HASSELT

233

152

234

53,8%

AALST

193

224

198

-11,7%

GENT

291

360

368

2,2%

SINT-NIKLAAS

254

283

209

-26,1%

LEUVEN

309

338

304

-10,1%

BRUGGE

287

414

398

-4,0%

KORTRIJK

184

188

225

19,7%

OOSTENDE

401

387

488

26,0%

ROESELARE

235

241

223

-7,7%

 

Evolutie 2014-2015

Huizen

Appartementen

Gronden

Antwerpen

6,3%

-13,96%

-11,95%

Mechelen

5,2%

-2,28%

-18,48%

Turnhout

3,4%

6,39%

8,46%

Genk

-9,3%

15,05%

-20,33%

Hasselt

8,5%

1,29%

53,84%

Aalst

-7,0%

-7,02%

-11,73%

Gent

6,2%

5,68%

2,22%

Sint-Niklaas

-4,4%

25,65%

-26,07%

Leuven

0,1%

-25,72%

-10,07%

Brugge

4,2%

-2,16%

-3,97%

Kortrijk

5,8%

17,31%

19,67%

Oostende

-3,0%

-4,08%

25,96%

Roeselare

9,9%

17,69%

-7,66%

 

 

 

Omdat de volumes kleiner zijn van het aantal verkochte appartementen en bouwgronden kunnen schommelingen zich voor doen en dient een vergelijking van jaren uiterst omzichtig te gebeuren.