Brugge

Brugse Zwanen moeten helaas opgehokt worden

BRUGGE – Iedereen die pluimvee houdt, zowel professioneel als thuis, moet zijn dieren terug ophokken. Deze maatregel wordt genomen omdat er in Schilde, in de provincie Antwerpen, een wilde gans gevonden is die besmet was met het H5N1-vogelgriepvirus.

Mercedes Van Volcem : “Ook de Brugse zwanen worden komende week gevangen om ze te beschermen tegen het H5N1 – vogelgriepvirus. Na het bericht vanuit het FAVV werden door de Dienst Openbaar Domein onmiddellijk de nodige voorbereidingen getroffen om de dieren te vangen.
Het ophokken van de Brugs zwanen was vanaf 6 april 2021 niet langer verplicht, nu gaan de 61 zwanen terug naar hun winterverblijf.

De zwanen zullen er goed verzorgd worden en krijgen van de verzorgers naast granen ook sla en spinazie te eten.’ Ze hebben zelfs een mooi zwembad maar niets zoals vrij zijn natuurlijk. Het vogelgriepvirus die bij wilde vogels circuleert is niet gevaarlijk voor mensen en treft enkel vogels. We doen dit zonder de dieren op te schrikken. Hopelijk mogen ze snel terug naar het Minnewater en het Stilende terugkeren.

Legende

De eerste zwanen in Brugge gaan terug naar de Middeleeuwen. In het begin van de 15e eeuw had Brugge immers het recht om zwanen te houden afgekocht van de graaf van Vlaanderen. Zwanen werden in deze tijd gezien als een distinctiesymbool en mochten niet geroofd of gedood worden. In de stadsrekeningen van 1403 wordt er voor het eerst een vermelding gemaakt van zwanen in Brugge. De zwanen vertoefden toen nog op de vesten, want de Reien waren als watersnelwegen van de stad immers te druk bevaren voor de zwanen.

Pieter Lanchals

Toch zijn er ook heel wat legendes die de oorsprong van de Brugse zwanen beschrijven. De meest bekende legende kadert in het verhaal van de Brugse opstand in 1488 tegen Maximiliaan van Oostenrijk. In deze tijd was Pieter Lanchals de schout van Brugge een onvoorwaardelijk medestander en vertrouweling van de aartshertog. Zijn gezag voerde hij uit met ijzeren hand, wat hem allesbehalve graag gezien maakte bij de Bruggelingen. Tijdens de bewuste Brugse opstand van 1488 werd Maximiliaan gevangen gezet in huis Craenenburg op de Markt en werd voor zijn ogen Lanchals gemarteld, onthoofd en gevierendeeld. Zijn hoofd werd bovenop een lans geëxposeerd aan de Gentpoort, waar vandaag nog steeds een replica hangt. Volgens de legende die hier later aan gekoppeld werd eiste Maximiliaan, bij wijze van eerherstel voor de dood van Lanchals, dat Brugge tot het eind van haar dagen moest zorgen voor de zwanen of ‘langhalzen’ op haar wateren.

Belofte van een jonkvrouw

Een andere minder bekende Brugse legende vertelt het verhaal van een jonge vrouw die in de dertiende eeuw door haar vader werd opgesloten in de kelder van haar huis aan de Spiegelrei omdat ze niet wilde trouwen met de door hem uitgekozen man. In haar kelder aan de waterkant kreeg ze dagelijks het bezoek van twee witte zwanen. Toen ze vrijkwam liet ze de stad een groot fortuin na, met de belofte altijd te blijven zorgen voor de nakomelingen van de zwanen.