Programma

Voor Open Vld staat kwalitatief wonen in Brugge centraal. Kwalitatief wonen is niet enkel een kwalitatief huis maar ook een kwalitatieve omgeving. Dit vergt een krachtdadig en doordacht woonbeleid.

Lees meer

Voor Open Vld staat werken en winkelen in Brugge centraal. In onze stad zijn er heel wat prachtige winkels en die horen hier ook thuis. Wij zijn voorstander van een goede diversiteit en een hoog kwalitatief aanbod. Open Vld wil met een aantal initiatieven de stad en haar inwoners op sleeptouw nemen.

Lees meer

Mobiliteit raakt iedereen. Elke dag worden we ermee geconfronteerd.  Of je nu fietst, met de auto rijdt of te voet bent, een goed voet- of fietspad, geen files en veilig verkeer betekent voor 98% van de Bruggeling een wereld van verschil.  Open Vld Brugge weet dat er werk is en formuleert daarom zijn 45 voorstellen.

Lees meer

De jongeren van Jong Vld staken de koppen bijeen om mee het jongerenprogramma te schrijven. Centraal staat dat jongeren moeten kunnen werken, wonen, studeren en gewoon jong zijn in Brugge.

Lees meer

De welvaart van de Bruggeling is te danken aan heel wat bedrijven die werk verschaffen. Het is ontzettend belangrijk om werk in eigen streek te waarborgen.

Lees meer

Een stad als Brugge is continu in beweging. Met deze 25 stadsprojecten kunnen we ervoor zorgen dat ook in de toekomst Brugge de beste stad is om in te wonen.

Lees meer

Fernand Janssens, Jan Vandenbogaerde, Ellen Vandenbroucke, Anneke Plovie en Kim Grenelle zijn allen mensen uit de Brugse Horeca. Ze doen mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van Open Vld Brugge.  Met 7 voorstellen willen ze de samenwerking tussen stad en de Horeca verbeteren.

Lees meer

Open VLD Brugge streeft steeds naar gezonde stadsfinanciën. De afgelopen legislatuur werd de schuld verder afgebouwd. Brugge heeft de financiën goed op orde. De provinciehoofdstad bouwde de voorbije jaren zijn uitstaande schuld af tot 863 euro per inwoner in 2010 en zit daarmee flink onder het Vlaams gemiddelde van 1.100 euro. In andere grote steden in de ruime regio oogt het plaatje heel wat minder aantrekkelijk.

Lees meer

 

Een liberaal cultuurbeleid zorgt er voor dat zowel de vrijheid van de deelnemer om te participeren als de vrijheid van de kunstenaar om te produceren door de overheid gevrijwaard wordt. Cultuur is een visitekaartje èn een middel tegen de verzuring. Cultuur moet volwaardig worden opgenomen in de meerjarenplanning. Lees hier onze 10 concrete voorstellen.

Lees meer

 

Een stad waar het leuk is om te wonen is ook een veilige stad.
Een stad waar een evenwicht is tussen levendigheid en leefbaarheid.
Een stad waar je vrij kan zijn, maar waar iedereen respect heeft voor de rechten van zijn medemens.
Levenscomfort in de stad is er voor iedereen. Veiligheid, netheid, dienstverlening voor gezinnen met kinderen.

Lees meer