Pers

Meer over Mercedes
Alle actuele informatie over Mercedes Van Volcem kunt u hier downloaden:

Mercedes Van Volcem

Mercedes Van Volcem (Brugge, 29 december 1971) is advocate en werd in 2000 lid van het Open VLD-partijbestuur in Brugge. Sinds 2006 is ze er schepen voor ruimtelijke ordening en huisvesting. In die functie is ze onder andere bevoegd voor stadsvernieuwing, monumentenzorg en urbanisatie. In 2009 werd ze verkozen tot volksvertegenwoordiger in het Vlaams parlement.

Foto: Jarovan Meert