Zo kan Brugge eruitzien…

Brugge is de beste stad om in te leven. En dat willen we graag zo houden. In een tiental filmpjes tonen we daarom hier hoe onze stad er in de toekomst kan uitzien. Bekijk ze, deel ze en vertel ons wat je ervan vindt…

Video 1: Hoefijzerlaan: de Brugse Ramblas

De Hoefijzerlaan wordt de tweede toegangsweg van Brugge. Deze drukke vierbaansweg wegwerken en omvormen tot een brede groene laan naar het voorbeeld van de Ramblas in Barcelona zou de omgeving van ‘t Zand een nieuwe impuls kunnen geven.

Video 2: Wat groeit er in de Peterseliestraat?

Een mooi woonproject voor jonge gezinnen! De oude militaire kazerne aan de Peterseliestraat, aangekocht door de stad, heeft immers alles om uit te groeien tot een plaats waar het prettig wonen is.

Video 3: Brugse kaaien: wonen in de stad en langs het water

Brugge is een schitterende stad om in te wonen. De binnenstad telt slechts 16 procent jonge gezinnen. Ik wil verder inzetten op wonen aan het water en op herbestemmingen. Wonen aan het water is erg geliefd bij gezinnen. Dicht bij de stad en zicht op het water!

Video 4: Koning Albert I-laan: lelijk eendje wordt mooie zwaan

De Koning Albert I-laan is de belangrijkste invalsweg van Brugge. Vandaag nog een lelijk eendje, heeft deze majestueuze laan alles om uit te groeien tot een mooie zwaan, met veel groen en spraakmakende hedendaagse architectuur.

Video 5: De economische groeipool van Brugge op site Kinepolis

De Kinepolis-site is uitstekend gelegen om meer economische ruimte en groei voor Brugge te creëren. Vlak bij de N31 en met prima verbindingen naar het station is deze locatie makkelijk bereikbaar voor iedereen. Een ideale werkplek!

Video 6: Masterplan achterkant station

Brugge wordt een slimme regio, aantrekkelijk voor studenten en bedrijven. De plannen om aan de achterkant van het station een kennispool te creëren zijn reeds bezig en moeten de komende jaren zeer goed worden opgevolgd. Dit vergt een daadkrachtig en voluntaristisch beleid. Als burgemeester zal ik zeker geen beursgebouw realiseren aan de achterkant van het station, maar wel een plein realiseren als ontmoetingsplaats voor de Bruggeling, de vele studenten en de creativelingen in onze stad.

Video 7: Brugge, aangename woonstad voor jonge gezinnen

Is Brugge duur om in te wonen? Als je de prijzen vergelijkt met de omliggende steden en gemeenten valt dat nog goed mee. Toch moeten we ervoor zorgen dat iedereen hier een geschikte woning vindt en zich thuis voelt in onze stad. Als overheid kan je niet aan elk gezin 50 000 euro geven om bij te leggen bij de aankoop van een woning. Wat we wel kunnen doen is betaalbare buitenschoolse kinderopvang realiseren in alle scholen over de netten heen aan 5 euro per dag voor het eerste kind en 3 euro voor het tweede kind. Dit past men reeds toe in steden zoals Knokke. Ook het parkeren moet voor de Bruggeling betaalbaar blijven en we moeten voorzien in voldoende parkeerplaatsen en garages zodanig dat jonge gezinnen niet ontmoedigd worden om in de binnenstad te wonen. De onroerende voorheffing terug betalen aan jonge gezinnen is tevens een maatregel waar ik mij kan achter scharen gedurende de eerste 5 jaar na aankoop van de eerste woning. Ik voerde reeds een premie in voor jonge gezinnen die in de binnenstad wonen tot 9 000 euro om hun woning te renoveren. Op deze vernieuwende manier wil ik het beleid verderzetten.

Video 8: Een nieuw stadspark voor Brugge

Een viervaksbaan (autostrade) doorsnijdt het hartje van onze stad. De tunnels aan de achterkant van ‘t Zand en het Concertgebouw moeten ondergronds worden doorgetrokken. Bovengronds, aan de Unescorotonde, kunnen we dan het groen aan het VTI verbinden met het groen aan de overkant van de tunnels zodat we een mooi groen stadspark creëren die uitmondt op ‘t Zand. Het VTI zoekt een locatie om een nieuwe school te bouwen. Deze site van 12 000m² zou een goede locatie zijn voor een congrescentrum met ondergrondse parking. Dit zou een katalysator kunnen zijn om tot een nieuw groen stadspark te komen.

Video 9: Cultuur hoog op de agenda

Brugge heeft een rijk cultureel verleden, maar ook vandaag valt er veel te beleven in onze culturele stad. Van de Vlaamse primitieven tot het Concertgebouw. En dat willen we in de toekomst zeker zo houden. De Vlaamse Primitieven moeten wel nog meer onder de aandacht komen. Brugge moet zich steeds heruitvinden. Brugge moet permanent culturele hoofdstad van Europa zijn.

Video 10: Voor een veilige en leefbare stad

Meer blauw op straat? Neen, we willen een veilige stad met efficiënt blauw op straat. Een kwalitatieve stad ook, zonder overaanbod aan nachtwinkels en met een verkeersbeleid waarin de veiligheid van jong en oud prioriteit is. Een leefbare stad betekent ook minder voor openstaande bruggen staan en kleinere bussen in de binnenstad. Dit vergt een mobiliteitsplan per deelgemeente en een doortastende aanpak.

Video 11: Tweede groen stadspark

Als we het Minnewaterpark verbinden met het Kanaaleiland, waar vandaag de bussen met toeristen aan- en afrijden, krijg je een tweede stadspark. Een toekomstproject waar we graag onze schouders onder zetten.  Kwaliteit is de blauwe draad in ons beleid. We willen inzetten op verblijfstoeristen en de kwaliteit van leven in Brugge garanderen voor de Bruggeling en de bezoeker.

Video 12:  Krachtdadig beleid voor meer kwaliteit

Het is goed wonen in Brugge. Toch kan het nog beter. Stel je voor dat je heel het jaar door een terrasje kunt doen, zoals in Rome of Firenze? En als we de wildgroei aan nachtwinkels nu eens aan banden leggen, Brugge nog meer als een shoppingstad promoten en tegelijk onze uitgaven onder controle houden… Zou dat niet mooi zijn?