Brugge

Brugge

Brugge plant het meeste bos aan in Vlaanderen en wint Gouden Boslabel

https://focus-wtv.be/nieuws/brugge-wint-boslabel

Brugge – Op dinsdag 14 mei reikte de Bosalliantie het gouden boslabel uit. De stad Brugge won de hoofdprijs en als schepen van publiek domein mocht ik het label in ontvangst nemen.  Brugge plantte van heel Vlaanderen het meeste bomen aan. Dit is een mooie prijs en ook een prachtige realisatie want als schepen heb ik me vanaf dag 1 ingezet voor een leefbaardere  stad met meer bomen, bloemen, parken en bos.

Een groene, leefbare stad

De voorbije legislatuur zijn er verschillende stappen gezet om meer groen te voorzien in Brugge. De focus lag niet enkel op groen in landelijk gebied, we zorgden ook voor meer groen in de stad. Zo hebben we ingezet op de aanplant van hoogstammige bomen in grijze straten, parklanen, parken en kunnen inwoners een gratis boom aanvragen in hun voortuin of op het openbaar domein, gratis een gevelplantvakje laten maken of meter/peter zijn van een straattuintje.

 Ook strategische gronden zijn aangekocht om de leefbaarheid te versterken voor de Bruggeling : de site Gulden Kamer voor sportuitbreiding, de Boninvest om de Vesten te versterken, de hoeve Steevens om park en bos te maken in Sint-Kruis, de site de Lijn om ook adem te geven aan de inwoners van Assebroek, … Er zijn 10 parken gerealiseerd en 4 kregen aan make over.

Het is mijn doel om meer natuur voor de Bruggeling te realiseren, dit maakt de stad aangenamer en leefbaarder, maar ik ga nooit met de voeten vooruit. Zowel met ANB, de provincie en natuurpunt werkten we samen.

114.878 bomen in Brugge in vijf jaar of 37 ha bos in vijf jaar. 

Deze legislatuur zijn in Brugge 114.878 bomen aangeplant, dit is goed voor 37 hectare aan bos. Dit is gerealiseerd samen met verschillende partners, zoals VLM, Provincie West-Vlaanderen, het Agentschap Natuur en Bos, RL Houtland/Bosgroep en Natuurpunt, het concertgebouw maar ook particulieren hebben geplant. Van deze 37 hectare is 17,66 hectare bos door Stad Brugge aangeplant deze legislatuur.

De voorbije jaren kwam er bos bij in Foreest, Chartreuze, Engelendale, Tillegembos, Ryckeveldebos, het Rode Dopheidereservaat, maar plantten we ook geboortebosjes aan (Smisjesbos, Spijkerbos). Ook bij Cathemgoed is een hectare bos bijgeplant en in Park Steevens 0,7 hectare.

Bij het begin van deze legislatuur was het mijn doel om in Brugge minstens 21.250 bomen aan te planten, deze doelstelling hebben we ruimschoots gehaald: momenteel zijn al vijf keer zoveel bomen aangeplant.

Brugge wint Gouden Boslabel
Brugge

Herstelling historische kaaimuur in de Pottemakersstraat

Brugge – De historische kaaimuur in de Pottemakersstraat is hersteld. Dit gebeurde in nauwe samenwerking tussen de dienst Openbaar Domein, Monumentenzorg en de aannemer.

De noodzakelijke muurdoorbreking van de riool is gebeurd door, in plaats van de buis doorheen de muur te laten lopen, gekozen voor een afwerking met een omkadering van blauwe hardsteen (op maat gemaakt). Op die manier hoefde het gewelf van de beschermde brug niet doorboord te worden.

Het gedeelte van de kaaimuur werd steen per steen afgebroken, de stenen die herbruikbaar waren zijn door de aannemer gekuist, ter plaatse gestapeld en verweven in het gemetselde gedeelte. Verschillende stenen waren niet langer in goede staat en konden niet hergebruikt worden. De bijgeleverde stenen en mortel zijn pas na goedkeuring van de dienst Monumentenzorg gebruikt. Tijdens het afbreken van de muur was duidelijk dat deze indertijd in verschillende gedeeltes opgebouwd is: er was een duidelijk scheiding merkbaar bij de doorbraak, dus 2 soorten stenen met afwijkende kleuren en formaten. Dit hebben we dan ook gerespecteerd tijdens het heropbouwen.

Brugge Vlaams Parlement

Mercedes Van Volcem: “Schaf erfbelasting tussen partners af”

Wat eerst een Voorstel van Decreet was vond geen steun bij coalitiepartners CD&V en N-VA. Daarom dient Mercedes Van Volcem (Open Vld) nu een conceptnota in om de discussie te openen over het afschaffen van de taks op verdriet. Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem is duidelijk bij het indienen van haar conceptnota rond erfbelasting. De erfbelasting tussen partners moet afgeschaft worden: “Wanneer je net geconfronteerd wordt met het verlies van je partner, is het laatste wat je nodig hebt een onrechtvaardige belasting op vermogen dat reeds belast is, begint Van Volcem. “Ik blijf het waanzinnig vinden dat je na het jarenlang opbouwen van een leven, van een spaarpotje, dat je hierop belast wordt. Je erft niet, dat kapitaal is al van jou.”

Binnen de 4 maanden na het overlijden van jouw partner dient de aangifte van nalatenschap ingediend te worden. “Terwijl het proces van rouwen nog volop plaatsvindt, volgt met de erfbelasting ook nog eens een financiële kaakslag. Niet alleen is dit een taks op verdriet. Ze is dan ook nog eens onrechtvaardig,” vertelt Mercedes Van Volcem.

Vandaag bouwen echtgenoten en partners samen een vermogen op. Op dit vermogen betalen zij tijdens hun leven al belastingen. Bij het overlijden van een echtgenoot of partner wordt datzelfde vermogen nog maar eens belast. Als niet veel later ook de tweede partner komt te overlijden, moet die erfbelasting nog maar eens betaald worden. “Het voelt niet alleen oneerlijk. Dat is het ook”.

“De belastingdruk in ons land behoort al tot de hoogste ter wereld. Het afschaffen van de erfbelasting tussen echtgenoten en partners kan daarom een eerste stap zijn om die belastingdruk te verlichten. In 13 andere Europese landen betaalt men zelfs géén erfrecht. Ik diende daarom een conceptnota in om het debat hierover opnieuw te openen”, klinkt het bij Van Volcem.

Belastingschijven sinds 1997 niet meer geïndexeerd

“Bovendien zijn de belastingschijven sinds 1997 nooit aangepast aan de inflatie. De koopkracht van de mensen neemt af en de gewesten worden slapend rijk,” ligt Van Volcem toe.

Mochten de belastingschijven van de erfbelasting echter op dezelfde manier zijn geïndexeerd als de belastingschijven van de personenbelasting, dan zou een erfgenaam eind 2023 op een erfenis van een partner 3% belasting moeten betalen op de eerste schijf van 92.145 euro, 9% op de tweede schijf tussen 92.145 euro en 460.725 euro en 27% op de derde schijf boven 460.725 euro.

Impact op burgers, maar ook op begroting

Het afschaffen van de maatregel zou een budgettaire impact hebben van zo’n 170 miljoen euro op de inkomsten van de Vlaamse Regering. De daling aan inkomsten wordt echter deels opgevangen door de uitfasering van de woonbonus. Het stopzetten van de Geïntegreerde Woonbonus eind 2019 beëindigde de instroom van belastingplichtigen waardoor een uitdoofscenario is ingezet.

Deze conceptnota is niet alleen een stap naar rechtvaardigheid maar ook naar financiële verlichting voor echtgenoten en partners. “We moeten erkennen dat partners tijdens hun leven al geconfronteerd worden met belastingen op gezamenlijk opgebouwd vermogen. Het is hoog tijd om hen bij overlijden te ontlasten”, sluit Van Volcem nog af.

Brugge

Publieke toiletten in de Heilige Magdalenakerk: uitbater gezocht

Rondom het Koningin Astridpark is er een grote vraag naar publiek sanitair. We komen tegemoet aan de grote vraag door in samenwerking met vzw YOT en de Kerkfabriek Heilige Magdalena de toiletten uit de Heilige Magdalenakerk toegankelijk te maken. We zoeken momenteel nog een uitbater voor het publiek sanitair.

Publieke toiletten in de Heilige Magdalenakerk

We willen dat de bezoekers en inwoners van het koningin Astridpark ten volle kunnen genieten van het mooie park. Dit is een prachtig park in de Brugse binnenstad met een volledig vernieuwd speelpleintje. Het is belangrijk dat we sanitaire voorzieningen kunnen voorzien voor de bezoekers.

De Heilige Magdalenakerk is één van de elf erfgoedlocaties in Vlaanderen, ze kregen het label “Flanders Heritage Venue”. Dit betekent dat hier ook congressen en bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Kwalitatief sanitair is dan een must.

Het kerkgebouw is in eigendom van de kerkfabriek Heilige Magdalena. Ze ontvingen in 2022 een omgevingsvergunning om de kerk te kunnen renoveren. De stad kwam hiervoor financieel tussen. Hierbij werden de sanitaire voorzieningen van de kerk nieuw ingericht, bestaande uit twee toiletten en een aangepast toilet met hellend vlak. De stad krijgt de toiletten in gebruik voor de komende 9 jaar. De kerkfabriek en vzw YOT zullen ook ten allen tijde van de toiletten gebruik kunnen maken.

Uitbater gezocht

Het stadsbestuur zoekt een uitbater voor het publiek sanitair. Indien u interesse heeft, kunt u het inschrijvingsformulier en verdere info hier raadplegen.

Brugge

Stad Brugge start met historisch herstel van de Vesten na aankoop Boninvest

Start herstel historische vesten
https://www.standaard.be/

BRUGGE – In 2021 kocht Stad Brugge voor 2,4 miljoen euro een administratief gebouw en garagestelplaats gelegen aan de Boninvest. Deze strategische aankoop is een historische kans om onze Brugse vesten te herstellen. We willen de stadsvesten revitaliseren en zowel de groene wandeling als de groene fietsroute rond de stad vervolmaken. De omgevingsvergunning voor de sloop van een deel van de gebouwen is aangevraagd. We verwachten om deze in de zomer te kunnen slopen en in het najaar te kunnen starten met het aanleggen van een stukje groen. Daarmee breiden we het bestaande groene park uit.

De Vesten: trekpleister voor de Bruggeling

Onze Brugse Vesten waren nog nooit zo populair. Dagelijks maken wandelaars, fietsers en joggers er gebruik van.

Deze groene Vesten zijn uniek. In tijden waarbij groene ruimte steeds meer gegeerd is, kunnen de Bruggelingen zich heel gelukkig prijzen met deze historische Vesten.

De Boninvest op de Vesten

Bij het stuk aan de Boninvest zijn de Vesten op hun smalst. 

In 2021 konden we hier grond kopen, het stuk aan de federale overheid. We zijn fier dat deze eigendom opnieuw naar de stad gekomen is. In totaal kochten we 5280 m² grond aan. We willen de stadsvesten nog mooier en groener maken als belevingszone. Daar past de versterking van de Boninvest als groene ruimte zeker in.

Sloop en aanleg park

De betreffende gronden en gebouwen zijn momenteel voor helft nog gehuurd door de FOD Justitie.  Deze huur loopt nog tot 2027. We plannen om de andere gebouwen op de Boninvest (fase 1) dit jaar te slopen en hier het parkgebied al te laten doorlopen. Tegen de zomervakantie verwachten we om de omgevingsvergunning te bekomen, zodat de sloop kan aanvangen. In het najaar zouden we graag met de aanleg van het parkgebied aanvangen.

De historische mouterij blijft behouden, door de erfgoedwaarde zullen we deze niet laten slopen. Momenteel voorzien we geen grote werken aan het wandel- en fietspad , wel zullen we de toplaag in dolomiet vernieuwen om een veilige verbinding voor voetgangers en fietsers te blijven voorzien. Na het vrijgeven van de gebouwen in 2027, zullen we kijken om de Boninvest groener te maken en veiliger voor voetgangers en fietsers.  

Brugge

Afscheidsplaats en begraaftuin voor sterrenkindjes

afscheidsplaats en begraaftuin voor sterrenkindjes

Brugge – Op een perceel naast de Centrale Begraafplaats van Assebroek leggen we een afscheidsplaats en begraaftuin aan voor sterrenkindjes. We willen ouders en familie van sterrenkindjes een aparte plaats geven waar ze kunnen rouwen. We richten de afscheidsplaats in met veel kleur en beplanting, zodat ze hier ook tot rust kunnen komen.

Het perceel van 1.130 m² groot zullen we inrichten als afscheidsplaats en begraaftuin voor sterrenkindjes, levensloos geboren kindjes en foetussen. Als stadsbestuur is het belangrijk dat we een plaats inrichten, waar mensen kunnen praten over rouw en verlies.

Begraaftuin

Er zal een begraaftuin komen, waar de sterrenkindjes begraven kunnen worden in biologisch afbreekbare urnes of kistjes. Hier platen we meer dan 30 soorten heidevegetatie aan, zodat de tuin het hele jaar door in kleur en bloei staat. We hebben bewust gekozen voor een natuurlijke setting met kleurrijke bloemen, we willen hiermee afstand nemen van de formele begraafsfeer. Mensen kunnen tot rust komen in de natuur, we willen hen met deze plaats een plaats van rust bieden.

Er komt een wandelpad gemaakt uit vlakke natuursteen. Ieder jaar zal dit pad verlicht worden op de tweede zondag van december, de wereldlichtjesdag voor sterrenkindjes.

Strooituin

Uitstrooien is mogelijk in een strooituin/prairietuin. Deze zal aangeplant worden met verschillende grassen en bloeiende vaste planten.

Begraafvakjes

Het is ook mogelijk om kistjes in een traditioneel begraafvakje te begraven.

Er zal ook een herdenkingskunstwerk aangelegd worden, we willen hierbij met vlindertjes werken om de sterrenkindjes te herdenken.

Toegankelijkheid

We voorzien een drempelloze aansluiting tussen het toegangspad en bestaande pad. We zorgen voor voldoende zitgelegenheid, zodat men even kan neerzitten. De begraaftuin zullen we toegankelijk maken voor kinderen door er stapstenen, zwerfkeien en bankjes in kleur te voorzien.

De kostprijs voor het aanleggen is geraamd op 130.712 euro.

Meer info kun je hier vinden.

Brugge

Stadsbestuur beslist om Poortersloge niet te verkopen

Brugge – Door de mooie locatie, het historische karakter, de lange geschiedenis en de vele mogelijke, culturele invullingen heeft het stadsbestuur besloten om de Poortersloge in de Brugse binnenstad niet te verkopen.

Poortersloge

De Poortersloge diende tot 2012 als plaats voor het Brugse Rijksarchief. Sindsdien kende het gebouw verschillende invullingen: een pop-up zomerbar, een plaats voor de Triënnale en een startplaats voor jonge Brugse kunstenaars en ondernemers.

Meerjarenplan

De beslissing om te verkopen kwam er in reactie op de uitdagingen tijdens de coronaperiode en energie- en inflatiecrisis. Als schepen van financiën kon ik vorig jaar een financieel evenwicht voorleggen, waardoor we dit karakteristieke gebouw kunnen behouden. Als werelderfgoedstad zetten we ons in om onze monumenten en historische gebouwen een duurzaam beheer en onderhoud te bieden. We zullen zorgen voor de zorgvuldige bescherming van dit authentieke erfgoed voor toekomstige generaties. Samen met verschillende, culturele spelers zullen we nadenken over een kwalitatieve bestemming voor de Poortersloge.

Poortersloge Visit Bruges Jan Darthet
© Visit Bruges – Jan Darthet
Brugge

Renovatie van omgeving en cafetaria Koude Keuken

Brugge – Het sportcentrum de Koude Keuken krijgt een renovatie: een nieuwe cafetaria en voorgebouw zullen we aanleggen, ook vernieuwen we de omgeving.

Nieuwe cafetaria en voorgebouw

De cafetaria en inkom van het sportcentrum zijn verouderd en hebben nood aan vernieuwing. Er is geen enkele connectie met de omliggende groenzone, of de outdoor sportfaciliteiten. Daarnaast kunnen supporters vanuit de cafetaria niets van de sportactiviteiten zien. De schutterstoren kent vaak wateroverlast bij regenval.

Op 5 februari heeft het college beslist om de cafetaria en schutterstoren te renoveren. De cafetaria zullen we groter en aantrekkelijker maken, mét inkijk in de sportzaal. Het plafond, de vloer en elektriciteit worden vernieuwd. Ook zullen we een terraszone toevoegen met uitzicht op het voetbalveld, de sportfaciliteiten en een speelplein. Doordat we de cafetaria groter maken, kunnen de gebruikers van de sportzaal van een drankje genieten op afstand van de schutters. Voor de schuttersvereniging komt er een kleine opslagplaats. Tussen de sportzaal en cafetaria zorgen we voor een oversteek. Aan de inkom van de sporthal voorzien we een lokaal voor de toezichters met kitchenette en een EHBO-ruimte.

Vernieuwde omgeving

We verleggen de parking naar de Zandstraat, waar momenteel het trapveldje en beachvolleyterrein gesitueerd zijn. De laatste jaren is er niet meer gevolleybald en door het omnisportveldje wordt er niet veel gevoetbald op het trapveldje.

Door de parking te verleggen kunnen we het volledige sportpark ontsluiten. Autobestuurders zullen goed kunnen zien of er nog plaatsen vrij zijn en niet onnodig de parking op moeten rijden. Ook krijgen de wandelaar en fietser op die manier vrij spel in de omgeving, én kijkt men vanuit het terras niet op de geparkeerde auto’s.

Een pumptrack zullen we aanleggen, het allereerste in Brugge. Ook een gratis te bespelen tennisveldje zullen we voorzien. Het omnisportveld en de petanquebaan blijven behouden, we vullen deze zone aan met een 3×3 basketbalterrein. We breiden het bos verder uit richting de inkomzone en kunnen hier avontuurlijke speelelementen plaatsen. Overdekte fietsenstallingen voorzien we voor de fietsers.

omgeving koude keuken

Investering en timing

De kosten worden geraamd op 1.155.815 euro. We voorzien om de werken uit te voeren tussen april en juli 2025. Dit op vraag van de cafetaria en schuttersvereniging, voor wie werken tussen oktober en maart moeilijk waren.