Brugge

Brugge

Herinrichting kruispunten Gentpoort

Op woensdag 8 november organiseerden het Agentschap Wegen en Verkeer, Stad Brugge en Farys een infomarkt over de herinrichting van de kruispunten aan de Gentpoort. De kruispunten aan de Brugse Ring (R30), de Generaal Lemanlaan (N337), de Nijverheidsstraat en Daverlostraat worden aangepast. Zo komen er veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers en wordt de verkeerslichtenregeling en plaatselijk ook de verkeerscirculatie aangepast. Op die manier wordt dit gevaarlijk knooppunt veiliger en leefbaarder, voor alle weggebruikers. Volgens de huidige planning starten de werken in het voorjaar van 2025.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Door veilige oversteekplaatsen aan te leggen voor fietsers en voetgangers verbeteren we de verkeersveiligheid hier drastisch. We passen de verkeerslichtenregeling ook aan, zodat die maximaal conflictvrij is. Op die manier vermijden we dodehoekongevallen in de toekomst. Dat betekent een hele verbetering ten opzichte van de situatie vandaag”.

Dirk De fauw, burgemeester van Brugge: “Dankzij deze werken worden de kruispunten meer op maat ingericht van alle Bruggelingen en bezoekers die hier voorbij fietsen of wandelen. Het wordt hier veiliger en leefbaarder. Samen met Farys wordt er ook gescheiden riolering in de (kleine) Generaal Lemanlaan en Nijverheidsstraat aangelegd, om zo ons steentje bij te dragen aan een beter milieu. Dat is een eerste stap in de aanleg van gescheiden riolering op een groter grondgebied van Assebroek”.

Mercedes Van Volcem, schepen van financiën en openbaar domein in Brugge: “Via de Generaal Lemanlaan, langs de Gentpoort loopt een erg belangrijke toegangsweg naar de binnenstad. Dagelijks passeren hier vele Bruggelingen. De aanpak van de kruispunten is dan ook van groot belang voor de verkeersveiligheid in de omgeving. Een absolute prioriteit voor ons stadsbestuur. Aanvullend ook inzetten op een gescheiden rioleringsstelsel symboliseert een efficiënte manier van werken. Naast veiligheid en duurzaamheid wordt zo ook aan het kostenplaatje gedacht.”

Meer veiligheid op diverse kruispunten

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Stad Brugge en Farys slaan de handen in elkaar om de kruispunten aan Gentpoort aan te passen. Het kruispunt van de Generaal Lemanlaan (N337) met de Brugse Ring (R30), het kruispunt van de ‘kleine’ Generaal Lemanlaan met Brugse Ring (R30) en de kruispunten van de Generaal Lemanlaan met de Nijverheidsstraat en Daverlostraat worden aangepakt. In het verleden gebeurden er namelijk ernstige ongevallen op deze kruispunten. De ongevallen gebeurden voornamelijk tussen rechtsafslaand gemotoriseerd verkeer en overstekende fietsers en wandelaars. Daarom is een herinrichting nodig, in het bijzonder op maat van voetgangers en fietsers.

Grondige voorbereiding voor werken kunnen starten

De kruispunten aan Gentpoort aanpassen gaat niet in 1-2-3 en een herinrichting vraagt heel wat voorbereiding. De kruispunten zelf zijn complex, sluiten op veel straten aan en krijgen veel verkeer te slikken. De verschillende betrokken overheden moeten ook hun advies geven. Daarnaast is er veel voorbereidend onderzoek nodig: de riolering, de nutsleidingen, de verkeerslichten en het Zuidervaartje moeten aangepast worden. Ook moet er eerst een omgevingsvergunning worden aangevraagd, en moet er nog een aannemer worden aangesteld, voor de eerste schop in de grond kan.

Infomarkt toont overzicht van ingrepen

Op de infomarkt gaven de betrokken projectmedewerkers meer toelichting over de geplande aanpassingen aan de kruispunten van Gentpoort. Zo wordt de Generaal Lemanlaan een eenrichtingsstraat voor gemotoriseerd verkeer tussen de Nijverheidsstraat en de Brugse Ring. Fietsers en voetgangers kunnen zich wel in beide richtingen blijven verplaatsen. Op de Generaal Lemanlaan komen er ook oversteekplaatsen met verkeerslichten, aan de kruispunten met de Daverlo- en Nijverheidsstraat. Fietsers krijgen op de hoofdstromen een aparte, volledig conflictvrije, groenfase zodat ze niet in conflict komen met gemotoriseerd verkeer. Dat wordt ingesteld op de kruispunten van de Generaal Lemanlaan met de Brugse Ring en de ‘kleine’ Generaal Lemanlaan.

Op de Brugse Ring verdwijnt het fietspad aan de buitenzijde van de weg, tussen de ‘kleine’ Generaal Lemanlaan en de Generaal Lemanlaan. In de toekomst rijden fietsers langs de ‘kleine’ Generaal Lemanlaan. Zo worden conflicten tussen vanop de Ring rechtsafslaand gemotoriseerd verkeer en rechtdoor rijdende fietsers vermeden.

Boven het Zuidervaartje, aan het kruispunt van de Ring met de Generaal Lemanlaan, komt er ook een ruim opstelvak voor fietsers, zodat zij tijdens een aparte groenfase vlot kunnen oversteken naar de Brugse binnenstad. De Nijverheidsstraat wordt ook een eenrichtingsstraat voor gemotoriseerd verkeer, tussen de Blekerijstraat en de Generaal Lemanlaan. Zo is er geen conflict meer mogelijk tussen fietsers richting Gentpoort en rechtsafslaand gemotoriseerd verkeer naar de Nijverheidsstraat. Voor fietsers die vanuit de Gentpoortstraat staduitwaarts de Ring willen oversteken komt er ook een ruime opstelstrook. Ook voor deze fietsers is er immers een conflictvrije groenfase.

Gescheiden riolering

Naast deze bovengrondse aanpassingen, wordt er ook gescheiden riolering aangelegd in de Generaal Lemanlaan, ‘kleine’ Generaal Lemanlaan en de Nijverheidsstraat. In de toekomst worden afval- en regenwater hier apart afgevoerd. Het afvalwater wordt vervoerd naar een waterzuiveringsinstallatie; het regenwater wordt vervoerd naar het Zuidervaartje.

Eigenlijke werken in voorjaar 2025

Voor de werken kunnen starten, moet er eerst een omgevingsvergunning worden verleend. Die wordt volgend voorjaar aangevraagd en hierover wordt nog een openbaar onderzoek georganiseerd. Indien alle procedures vlot verlopen, kunnen de voorbereidende werken van start gaan in het najaar van 2024. In het voorjaar van 2025 kan de herinrichting van Gentpoort dan van start gaan. De werken worden in verschillende fases uitgevoerd en zijn volgens de huidige planning eind 2025 klaar.

Meer weten?

Alle informatie leest u op wegenenverkeer.be/gentpoort.

Brugge

Verkeershinder in de Dampoortstraat door werkzaamheden

De werkzaamheden in het Dampoortkwartier in Sint-Kruis zijn volop aan de gang. In totaal krijgen 10 straten tussen de Karel van Maderstraat en de Dampoortstraat een opwaardering. Tijdelijk zal er verkeershinder in de Dampoortstraat zijn. Ter hoogte van het rondpunt, komende van de Moerkerkse steenweg, zal de straat onderbroken zijn voor gemotoriseerd verkeer. Zij volgen een omleiding.

Er wordt verwacht dat er tussen 20 november om 9 uur en 21 november om 15 uur 45 verkeershinder zal zijn.

Nav het maken van een doorsteek thv het rondpunt Dampoortstraat thv nr.128 zal er geen doorgang zijn thv het rondpunt komende van de Moerkerkse Steenweg.

Gemotoriseerd verkeer volgt omleiding Kartuizersstraat/Julius Delaplacestraat en omgekeerd.

Een bewonersbrief zal nog worden uitgestuurd.

Werkzaamheden Dampoortkwartier

Afgewerkt is zonder plantvakken: de beplantingswerken starten volgende week

 • De Tuintjes: afgewerkt
 • Edestraat: afgewerkt
 • Karel van Manderstraat (tussen Zuidervaartje en Geralaan): afgewerkt
 • Karel van Manderstraat (tussen Geralaan en Dampoortstraat): afgewerkt
 • Korte Sportstraat: afgewerkt
 • Sportstraat: afgewerkt
 • Paradijsstraat: afgewerkt
 • Zuidervaartje:
  • Deel 1 (tussen de Karel van Manderstraat en de tennis): afgewerkt met uitzondering van voetpad en fietspad
  • Deel 2 (kruispunt met Karel van Manderstraat): afgewerkt
  • Deel 3 (tussen de Dampoortstraat en de tennis): start op 2/10/2023 en wordt op 15/11/2023 afgewerkt.
 • Julius Dhoogelaan en Koolstuk: start 2 oktober, afgewerkt op 11/03/2024
 • Dampoortstraat:
  • Deel 1: tussen Karel van Manderstraat en Paradijsstraat: start 15/11/2023 (na werken Zuidervaartje) – 31/03/2024
  • Deel 2: Zuidervaartje tot Paradijsstraat: start 12/03/2023 – 1 juni 2024

Brugge

Start werken Guido Gezelleplein tot groen parkje

Guido Gezelleplein tot groen pleintje

Brugge – Op maandag 23 oktober starten de werkzaamheden die het Guido Gezelleplein tot een groen plein zullen maken. In totaal ontharden we 319 m² . Deze ontharding zorgt ervoor dat het plein veiliger is voor de vele leerlingen van de Frères die hier dagelijks de school in en uit komen. Door het toevoegen van meer groen en bankjes maken we dit plein bovendien een gezellig plekje om te vertoeven middenin de historische binnenstad. Het ontwerp is opgemaakt samen met alle gebruikers van het plein en de handelaars en school rondom het plein.

Gezellige pleintjes

Het is al sinds het begin van deze legislatuur mijn ambitie om Brugge levendiger en gezelliger te maken. Door het opwaarderen van verschillende pleintjes, investeren we met het stadsbestuur in een gezellige stad.

Het Jan van Eyckplein, Kraanplein, Huidenvettersplein, de Mallebergplaats, de Eiermarkt, het Sint-Jansplein en Ankerplein zijn een aantal pleinen die we reeds opwaardeerden, nu is ook het Guido Gezelleplein aan de beurt.

Groene opwaardering

Voor mij is het belangrijk om zoveel mogelijk verharde plekjes om te toveren tot groene oases van rust niet alleen voor de bezoekers van onze stad, maar ook voor de Bruggelingen. Niet iedereen uit de binnenstad heeft een tuin, dan kan een groen plekje in de buurt een groot verschil maken. Vandaag starten we met het groener en veiliger maken van het Guido Gezelleplein, een drukbezocht plein in de binnenstad.

We vormen dit plein om tot een mooi, groen parkje door 319 m² te ontharden. Drie plantvakken maken we aan, namelijk een plantvak van 113 m², een van 108m² en een plantvak van 98 m². We planten de groenzones aan met verschillende vaste planten, onder andere elfenbloem, mannetjesvaren, bosanemoon, ooievaarsbek, herfstaster en leliegras. Dit geeft een mooi en kleurrijk effect. We behouden de twaalf bestaande bomen. Rondom twee bomen komen zitbanken, zodat bezoekers ook even kunnen rusten. Zeven fietsbeugels zullen we voorzien, zodat wie daar even wil uitrusten zijn fiets kwijt kan.

Inkom van de Frères tot verkeersveilig parkje

De toegang naar het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut bevindt zich aan het Guido Gezelleplein. Veel leerlingen moeten daardoor iedere dag met hun fiets of te voet langs geparkeerde auto’s of auto’s op zoek naar een parkeerplaats om de school te bereiken.

Om de veiligheid van de vele leerlingen te garanderen, hebben we beslist om het plein tot een voetgangerszone te maken. Hierbij zorgen we ervoor dat de garages op het plein bereikbaar blijven. Bij het opmaken van het plan voor het pleintje werd ook de inbreng de directie van de school, alsook van de omliggende handelszaken meegenomen.

Investering en timing

Binnen vier weken zullen deze werken uitgevoerd worden: we voorzien op 20 november het vernieuwde plein af te werken. De onthardingswerken voert aannemer APK uit, aannemer Belacasa zorgt nadien voor de aanplant.

Een investering van 28.000 euro in het groener en veiliger maken van het Guido Gezelleplein in de binnenstad.

Brugge

Werken Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat en Vlamingdam zijn af !

Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat, Vlamingdam

Brugge – In de Brugse binnenstad kregen de drie straten tussen de Academiestraat en Komvest een ware metamorfose. Een gescheiden rioleringsstelsel, meer groen en de rijweg, parkeerstroken en voetpaden in kasseien zorgden voor een totale make-over van de straten. Een investering van 4,5 miljoen euro.

Duurzame, toekomstgerichte make-over

Bij de heraanleg van de Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat en Vlamingdam hebben we ingezet op een duurzaamheid: we investeren in toekomstgerichte straten. Een gescheiden rioleringsstelsel is aangelegd: het afvalwater en regenwater scheiden we zo van elkaar. Hierdoor is er minder kans op overstroming bij hevige regenval. Tevens zorgen gescheiden rioleringen ervoor dat de Brugse reien properder zijn.

Meer groen is toegevoegd aan het ontwerp. Groenzones zorgen ervoor dat het regenwater beter in de bodem kan infiltreren. We hebben 34 groenzones aangelegd, en planten 19 in totaal bomen aan. In de Sint-Jorisstraat planten we er negen, in de Vlamingstraat en Vlamingdam komen er elk vijf. We kozen voor sierkersen en Japanse notenbomen. In de overige plantvakken is struikkamperfoelie aangeplant. Zo hebben we in totaal 266 m² onthard.

In de Vlamingstraat tussen de Academiestraat en Sint-Jorisstraat zijn negen groenzones aangemaakt, hier zijn 5 bomen aangeplant. Negen groenzones zijn in de Vlamingdam aangelegd, vijf bomen zijn hierin aangeplant. Zestien groenzones hebben we in de Sint-Jorisstraat aangemaakt, hier zullen we in het najaar van 2023 9 bomen aanplanten.

Gericht op de toekomst is in de straten 400 volt aangelegd en is de straatverlichting verled.

Materialen

De Vlamingstraat, Vlamingdam en Sint-Jorisstraat zijn in hetzelfde materiaal aangelegd, wat voor een mooi geheel zorgt. De voetpaden en parkeerstroken zijn aangelegd in bruingetinte granietkasseien, de rijweg in lichtgrijze granietkasseien. Alle uitritconstructies zijn voorzien in donkergrijze granietkasseien.

Fietsbeugels en banken

In de Vlamingstraat hebben we drie zitbanken en een vuilbak tegenover de Heilig Hartkerk geplaatst. Ook 6 fietsbeugels zijn hier geplaatst.

Ter hoogte van de oversteekplaats van de Vlamingdam aan het kruispunt met de Komvest werden blindengeleidentegels aangelegd. Ook ter hoogte van Vlamingdam huisnummer 2, waar de shuttlebus zal stoppen, hebben we blindengeleidentegels aangelegd.

Aan de Howest zijn twee zitbanken en een vuilnisbak geplaatst, ook 14 fietsbeugels hebben we hier geplaatst, zodat de studenten voldoende plaats hebben om hun fiets te zetten.

Investering van 4,5 miljoen euro

We investeerden in totaal 4.554.997,557 euro in de volledige make-over van deze drie straten. Aannemer TM Willemen Infra (rioleringswerken) en C-DS BV (bovenbouw) voerden deze werkzaamheden uit.

Timing

Tussen 17 januari 2022 en eind september 2023 hebben we drie straten, in totaal 850 m lang, vernieuwd.

 • Eerste fase – Vlamingstraat tussen Academiestraat en Augustijnenrei: start 17-1-2022, openstelling 11-7-2022.
 • Tweede fase – Vlamingdam, excl. kruispunt Klaverstraat: start 8-8-2022, openstelling 22-6-2023.
 • Derde fase – Sint-Jorisstraat, Vlamingbrug tot Sint-Clarastraat: start 7-11-2022, openstelling 14-7-2023.
 • Laatste fase – Sint-Jorisstraat, tussen Sint-Clarastraat en Klaverstraat (incl. beide kruispunten): 13-3-2023, openstelling 29-9-2023.

Busverkeer

Voor de werkzaamheden kenden de Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat en Vlamingdam veel busverkeer. Dit zal ook na de werkzaamheden veranderen: tijdens de week zal het kleinere, elektrische shuttlebusje van Stad Brugge doorheen de straten rijden, geen enkele bus van de Lijn. Enkel op zaterdag en zondag zullen Lijn 1 en 2 doorheen de straten rijden.

Vernieuwingen in de binnenstad

Als schepen van openbaar domein zorgde ik voor heel wat vernieuwingen in de Brugse binnenstad. Zo is de omgeving rondom het Beursplein, waaronder de Hauwerstraat, Sint-Maartensbilk, Zwijnstraat en Maagdenstraat (tussen de Smedenstraat en Hauwerstraat) en het Beursplein opnieuw aangelegd. Ook de Arsenaalstraat en Katelijnestraat, een belangrijke invalsweg naar de stad, kregen een volledige heraanleg. De Jakobinessenstraat kreeg een verkeersveilige opwaardering en het Sint-Annaplein en de omliggende straten, de korte Sint-Annastraat en Joost de Damhouderstraat werden vernieuwd.

We renoveerden de riolering in de Peterseliestraat en Leestenburg via de CIPP Linnig Techniek. Op het Bargeplein is de nieuwe Cactus Club gerealiseerd, om dit tegemoet te komen vernieuwden we de riolering en rijweg van de Bargeweg.

Ook de rijweg in verschillende belangrijke handelsstraten hebben we vernieuwd: de Wollestraat, Zuidzandstraat, Jan Breydelstraat, Sint-Amandstraat, Huidevettersplein, Blinde Ezelstraat, Kraanplein en Jan van Eyckplein kwamen al aan de beurt.

Vorige legislatuur zijn enkel de Geldmuntstraat en Spanjaardstraat in de binnenstad aangepakt. Deze legislatuur is er al veel gebeurd: verschillende straten in de Brugse binnenstad hadden nood aan vernieuwing omdat de rioleringen inzakten. Als schepen van openbaar domein nam ik mijn verantwoordelijkheid om de zaken te doen die nodig waren, en deze niet vooruit te schuiven. Wegenwerken zijn niet populair, maar noodzakelijk, je kunt deze niet blijven uitstellen.

Brugge

Selectief toerisme: een stad in balans

Mercedes Van Volcem (VOORBRUGGE) deed zelf ook een bevraging met VOORBRUGGE. Ook daar bleek dat heel wat mensen negatief reageren op de drukte in de stad.

Reeds in 2018 schreef ik een boekje “stad in balans” waar ik pleitte voor meer evenwicht en drukte beheersing.

Toerisme is positief voor de economie en de levendigheid van een stad maar het mag zeker de leefbaarheid voor de inwoners niet aantasten.

Zo ben ik grote bepleiter van een toeristenparking aan het station zodat toeristen niet blijven toeren in de stad. Parkeren met buitenlandse nummerplaat zou enkel nog mogen kunnen ondergronds en op de parking van hotels. De parkeerplaatsen zelf zouden meer behouden moeten worden voor bewoners en voor hun bezoekers en dienstverleners.

Ik pleit ook voor een betere spreiding van evenementen in tijd en ruimte op het openbaar domein en meer kwalitatieve evenementen.

De stad moet meer inzetten op citytrip bestemming en congrestoerisme.
Ook cruisetoerisme moeten we beheersen door maximum aantal boten per dag en niet in de drukste periodes van het jaar.

Ook gidsen moeten kwaliteit leveren en buitenlandse gidsen zonder vergunning kunnen geen groepen begeleiden. De pleinen staan soms boemvol en niemand kan nog door.

Draagvlak voor toerisme is belangrijk. We moeten bijsturen. Het is goed voor horeca en onze tewerkstelling.

Zelf ben ik ook voorstander voor een selectieve uitbreiding van hotels in de binnenstad zodat er meer overnachters kunnen slapen in onze stad. Dat kan in grote gebouwen en gefaseerd en mits nieuwe concepten die ook een jeugdig publiek aantrekken. Een groei van 300 kamers de komende vijf jaar lijkt me aangewezen.

Verder pleit ik voor stilte gebieden in de stad waar toeristen niet worden aangemoedigd. De inwoner van de stad houdt heel veel van het Internationaal imago van de stad maar moet hem ook toelaten zelf nog naar de stad te willen gaan. De mensen uit onze deelgemeenten komen meer en meer in minder drukke periodes. Dit wordt alvast een thema in de verkiezingen. Hoe kan het toerisme kwalitatief groeien en kunnen we evenementen meer spreiden zodat ze in balans zijn met de noden van de bewoners en jonge mensen die zich hier ook willen vestigen en oudere mensen die recht hebben op toegankelijkheid.

Mercedes

Link naar het artikel

Brugge

Overstromingsmaatregelen voor de jachthaven van Zeebrugge !

Brugge – Stad Brugge werkt samen met de afdeling Kust van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust om Zeebrugge en het achterland te beschermen tegen storminvloeden. Daarbij maken we de omgeving rondom de jachthaven ook een groenere en mooiere plek. De werken zullen tegen 2025 afgewerkt zijn.

Overstromingsmaatregelen

Om Zeebrugge te beschermen tegen stormvloeden worden mobiele keringen rondom de jachthaven, een dijkmuur en stormmuur gerealiseerd. Ook een stuk kaaimuur in het Tijdok en glooiing in de Werfkaai zullen we aanpakken. Het Tijdok zullen we ook verdiepen aan de hand van afbraak- en baggerwerken. Deze werken zullen in fasen gebeuren, op die manier blijft de hinder beperkt voor de omgeving.

Groenere omgeving

Deze werken geven ons de kans om ook de omgeving van de jachthaven mooier en groener te maken. In de Tijdokstraat zorgen we voor bloemen, heesters, grassen en bomen. In de Vismijnstraat behouden we de bestaande bomen en planten we nieuwe bomen aan. We zorgen ook voor een opfrissing van de bestaande groenzone in de Vismijnstraat. Haagstructuren zijn voorzien om het beton weg te stoppen. Op die manier creëren we een groen lint rondom de jachthaven.

De esthetische uitwerking van de taluds, de zeewering, zal meer zijn dan enkel een muur. Zittrappen en hellingen worden voorzien, de zitelementen zullen in de vorm van boeien zijn, dit als referentie naar de zee.

Brugge

Eerste hondenloopweide in Sint-Pieters gerealiseerd !

Brugge – In Sint-Pieters, ter hoogte van Park Ten Poele, werd een nieuwe hondenloopweide geopend. Dit is de eerste hondenloopweide in Sint-Pieters. Zo telt Brugge in totaal al 7 hondenloopweides.

Uitbreiding Park Ten Poele

Naast Park Ten Poele in Sint-Pieters lag een voormalige opslagplaats van de dienst openbaar domein. Deze gebruiken we niet langer, dus hebben we besloten om deze te integreren in het bestaande park. Als schepen van openbaar domein ben ik altijd op zoek naar plekjes op het openbaar domein die we groener kunnen maken. Meer groen in een stad heeft een tal van voordelen. In april van 2023 hebben we de verharding van de voormalige opslagplaats opgebroken.

Om een verbinding met het park te maken zijn twee toegangen aangemaakt in de bestaande haag. Over het grachtje naast het park zijn ook twee duikers aangelegd. Door het aanleggen van deze toegangen kunnen we het bestaande wandelpad voor lopers en wandelaars in het park uitbreiden. Deze uitbreiding plannen we in het najaar van 2023.

Nieuwe hondenloopweide

In deze uitbreiding van het park is naast een wandelverbinding ook een hondenloopweide gerealiseerd. We besloten om hier een hondenloopweide aan te leggen om op deze manier tegemoet te komen aan de grote vraag die hiervoor bestaat in Brugge. In totaal is de hondenloopweide is 2.600 m² groot. Op die manier kunnen alle inwoners hier samen met hun lieve huisdier volop ravotten. Om de zone nog leuker te maken voor de honden zorgden we voor speelheuvels, ook komen er nog boomstammen.

Om de zone proper te houden werden ook twee afvalmanden toegevoegd. We zorgen ervoor dat de hondenloopweide toegankelijk is voor mensen die met een rolstoel of kinderwagen komen, dit door verharde toegangen naar de weide aan te leggen. In de weide zelf zorgden we voor een betegelde zone aan met een vaste picknicktafel met verlengd blad. In het park zelf staat nog 1 verplaatsbare picknicktafel en zijn er ook verschillende groene stoeltjes te vinden.

Hondenloopweides in Brugge

De hondenloopweide in Park ter Poele is de eerste in Sint-Pieters, maar al de zevende in Brugge. De andere hondenloopweiden liggen in Sint-Andries (2), Sint-Kruis (2), Koolkerke (1) en Zeebrugge (1).

Sint-AndriesKoude Keuken
Sint-AndriesBeisbroek
Sint-KruisSportpark Gulden Kamer
Sint-KruisRyckevelde (Agentschap Natuur en Bos)
KoolkerkeFort van Beieren (Provincie West-Vlaanderen)
ZeebruggeStrand
Sint-PietersPark ter Poele
Brugge

Werkzaamheden Dampoortkwartier zijn halverwege !

werkzaamheden Dampoortkwartier halverwege

Brugge – We geven het Dampoortkwartier in Sint-Kruis een volledige opwaardering. In totaal vernieuwen we tien straten tussen de Karel van Manderstraat en Dampoortstraat. We zorgen voor een gescheiden rioleringsstelsel, nieuwe rijweg, voetpaden, parkeervakken en groenzones. Momenteel zijn we al halverwege, enkel nog de Dampoortstraat, Julius Dooghelaan en Koolstuk te gaan.

Heraanleg van het Dampoortkwartier

Onderzoek naar de staat van het wegdek en de riolering toonde aan dat een heraanleg van het Dampoortkwartier noodzakelijk was. We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan in iedere straat. Hiermee voorkomen we dat de afvalwaterriolering overstroomt bij hevige regen en vullen we ook de grondwaterreserves verder aan. Voor de rijweg voorzien we een dubbele laag in asfalt, de voetpaden worden aangelegd in een bruinachtige granietsteen.

Al 1,4 km aan rijweg is op dit moment heraangelegd, we moeten enkel nog de Julius Dhoogestraat, Koolstuk en Dampoortstraat opstarten. In november zullen we alle groenzones die afgewerkt zijn aanplanten.

Timing

De Tuintjes: afgewerkt

Edestraat: afgewerkt

Karel van Manderstraat (tussen Zuidervaartje en Geralaan): afgewerkt

Karel van Manderstraat (tussen Geralaan en Dampoortstraat): toplaag in asfalt wordt 19/9 geplaatst

Korte Sportstraat: de toplaag in asfalt is reeds in een deel van de straat gegoten, het overige deel krijgt een toplaag op 2 oktober

Sportstraat: onderlaag in asfalt geplaatst in het deel tussen de Korte Sportstraat en Karel van Manderstraat. Het tweede deel zullen we afwerken eind september. Toplaag in asfalt wordt op 2 oktober gegoten.

Paradijsstraat: deze week starten we met het leggen van de borduren, de rioleringswerken zijn uitgevoerd. We voorzien deze straat af te werken tegen 2 oktober.

Zuidervaartje:

Deel 1 (tussen de Karel van Manderstraat en de tennis): afgewerkt, de onderlaag in asfalt ligt er. De toplaag komt er op 2 oktober.

Deel 2 (kruispunt met Karel van Manderstraat): eind september afgewerkt. De toplaag komt op 2 oktober.

Deel 3 (tussen de Dampoortstraat en de tennis): start op 2/10/2023 en op 15/11/2023 afgewerkt.

Julius Dhoogelaan en Koolstuk: start 2 oktober, afgewerkt op 11/03/2024

Dampoortstraat

Deel 1: tussen Karel van Manderstraat en Paradijsstraat: start 15/11/2023 (na werken Zuidervaartje) – 31/03/2024

Deel 2: Zuidervaartje tot Paradijsstraat: start 12/03/2023 – 1 juni 2024

Investeren in Sint-Kruis

In totaal bedraagt het kostenplaatje voor deze werken zo’n 8 miljoen euro. Ik zorg voor investeringen in iedere deelgemeente. In Sint-Kruis kon ik al een volledig nieuw park, het Steevenspark, realiseren, maar vernieuwden we ook de Damse Vaart-Zuid en is de Gulden Kamer met 2,7 hectare uitgebreid. Iedere deelgemeente telt !

Brugge

Kerkenbeleidsplan in Brugge is in uitvoering !

Samen met het centraal kerkbestuur, vertegenwoordigers van de lokale geloofsgemeenschappen en het aangeduide studiebureau werkte ik als schepen van Erediensten aan een kerkenbeleidsplan. We zullen participatiemomenten organiseren over de toekomst van zes Brugse kerken. Bruggelingen kunnen op die manier mee nadenken over de toekomst van hun parochiekerk. Vanaf 1 januari 2024 kunnen ze ons, via de participatiemomenten, ideeën geven over activiteiten die in de kerk kunnen plaatsvinden.

Dit is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het publiek religieus patrimonium van de stad. Als lokaal bestuur willen we samen met de centrale kerkbesturen, de lokale geloofsgemeenschappen en de verschillende kerkfabrieken samen schrijven aan een kerkenbeleidsplan en toekomstbeeld voor de parochiekerken in Brugge. Om dit te realiseren willen we elke Bruggeling betrekken om de toekomst hiervan mee vorm te geven.

Het projectteam bezocht in de eerste fase alle kerkgebouwen, om op die manier een onderbouwde analyse van de kerkgebouwen te kunnen maken. Daarin kwamen zowel de identificatie, beschrijving en situering in de omgeving, alsook het actuele gebruik en de functie van elk kerkgebouw aan bod. De uitkomst van de analyse geeft ons nu aan voor welke kerken er een participatietraject opgestart kan worden.

In Brugge zijn in totaal 28 kerken, waarvan er zes aan de eredienst onttrokken werden. Voor de start van deze legislatuur waren dat de kerken in Blijmare (Sint-Andries), de Sint-Franciscuskerk (Sint-Kruis) en H. Familie (Bilkske). De Sint-Godelieve, Sint-Willibrord en Sint-Kristoffelkerk zijn tijdens deze legislatuur onttrokken aan de eredienst.

In totaal zullen zes kerken deelnemen aan het participatietraject. Het gaat om volgende 6 kerken:
👉Sint-Walburga in de binnenstad (nevenbestemming)
👉Sint-Niklaas in Koolkerke (nevenbestemming)
👉Sint-Leo De Grote in Zwankendamme (nevenbestemming)
👉Sint-Katarina in Assebroek (nevenbestemming)
👉H. Hart en Philippus in Assebroek Steenbrugge (nevenbestemming)
👉Sint-Godelieve in Sint-Michiels (herbestemming)

In Brugge hebben we al zes kerken die een nevenbestemming hebben. Zo heeft de Onze-Lieve-Vrouw een museumgedeelte, kan men de Sint-Donaaskerk gebruik en als ‘blokkerk’ en zijn er in de Sint-Thomas van Kantelberg vaste koorrepetities. In de H. Magdalenakerk is er een project dat loopt samen met Flanders Heritage Venue. Twee kerken in Brugge ontvangen ook andere geloofsgemeenschappen. Zowel de Filipijnse als de Albanese gemeenschap gebruiken de Christus-Koningkerk, elk een maal per maand. Een maal per week gebruikt de Poolse gemeenschap de Sint-Katarinakerk.