Brugge

Brugge

Publieke toiletten in de Heilige Magdalenakerk: uitbater gezocht

Rondom het Koningin Astridpark is er een grote vraag naar publiek sanitair. We komen tegemoet aan de grote vraag door in samenwerking met vzw YOT en de Kerkfabriek Heilige Magdalena de toiletten uit de Heilige Magdalenakerk toegankelijk te maken. We zoeken momenteel nog een uitbater voor het publiek sanitair.

Publieke toiletten in de Heilige Magdalenakerk

We willen dat de bezoekers en inwoners van het koningin Astridpark ten volle kunnen genieten van het mooie park. Dit is een prachtig park in de Brugse binnenstad met een volledig vernieuwd speelpleintje. Het is belangrijk dat we sanitaire voorzieningen kunnen voorzien voor de bezoekers.

De Heilige Magdalenakerk is één van de elf erfgoedlocaties in Vlaanderen, ze kregen het label “Flanders Heritage Venue”. Dit betekent dat hier ook congressen en bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Kwalitatief sanitair is dan een must.

Het kerkgebouw is in eigendom van de kerkfabriek Heilige Magdalena. Ze ontvingen in 2022 een omgevingsvergunning om de kerk te kunnen renoveren. De stad kwam hiervoor financieel tussen. Hierbij werden de sanitaire voorzieningen van de kerk nieuw ingericht, bestaande uit twee toiletten en een aangepast toilet met hellend vlak. De stad krijgt de toiletten in gebruik voor de komende 9 jaar. De kerkfabriek en vzw YOT zullen ook ten allen tijde van de toiletten gebruik kunnen maken.

Uitbater gezocht

Het stadsbestuur zoekt een uitbater voor het publiek sanitair. Indien u interesse heeft, kunt u het inschrijvingsformulier en verdere info hier raadplegen.

Brugge

Stad Brugge start met historisch herstel van de Vesten na aankoop Boninvest

Start herstel historische vesten
https://www.standaard.be/

BRUGGE – In 2021 kocht Stad Brugge voor 2,4 miljoen euro een administratief gebouw en garagestelplaats gelegen aan de Boninvest. Deze strategische aankoop is een historische kans om onze Brugse vesten te herstellen. We willen de stadsvesten revitaliseren en zowel de groene wandeling als de groene fietsroute rond de stad vervolmaken. De omgevingsvergunning voor de sloop van een deel van de gebouwen is aangevraagd. We verwachten om deze in de zomer te kunnen slopen en in het najaar te kunnen starten met het aanleggen van een stukje groen. Daarmee breiden we het bestaande groene park uit.

De Vesten: trekpleister voor de Bruggeling

Onze Brugse Vesten waren nog nooit zo populair. Dagelijks maken wandelaars, fietsers en joggers er gebruik van.

Deze groene Vesten zijn uniek. In tijden waarbij groene ruimte steeds meer gegeerd is, kunnen de Bruggelingen zich heel gelukkig prijzen met deze historische Vesten.

De Boninvest op de Vesten

Bij het stuk aan de Boninvest zijn de Vesten op hun smalst. 

In 2021 konden we hier grond kopen, het stuk aan de federale overheid. We zijn fier dat deze eigendom opnieuw naar de stad gekomen is. In totaal kochten we 5280 m² grond aan. We willen de stadsvesten nog mooier en groener maken als belevingszone. Daar past de versterking van de Boninvest als groene ruimte zeker in.

Sloop en aanleg park

De betreffende gronden en gebouwen zijn momenteel voor helft nog gehuurd door de FOD Justitie.  Deze huur loopt nog tot 2027. We plannen om de andere gebouwen op de Boninvest (fase 1) dit jaar te slopen en hier het parkgebied al te laten doorlopen. Tegen de zomervakantie verwachten we om de omgevingsvergunning te bekomen, zodat de sloop kan aanvangen. In het najaar zouden we graag met de aanleg van het parkgebied aanvangen.

De historische mouterij blijft behouden, door de erfgoedwaarde zullen we deze niet laten slopen. Momenteel voorzien we geen grote werken aan het wandel- en fietspad , wel zullen we de toplaag in dolomiet vernieuwen om een veilige verbinding voor voetgangers en fietsers te blijven voorzien. Na het vrijgeven van de gebouwen in 2027, zullen we kijken om de Boninvest groener te maken en veiliger voor voetgangers en fietsers.  

Brugge

Afscheidsplaats en begraaftuin voor sterrenkindjes

afscheidsplaats en begraaftuin voor sterrenkindjes

Brugge – Op een perceel naast de Centrale Begraafplaats van Assebroek leggen we een afscheidsplaats en begraaftuin aan voor sterrenkindjes. We willen ouders en familie van sterrenkindjes een aparte plaats geven waar ze kunnen rouwen. We richten de afscheidsplaats in met veel kleur en beplanting, zodat ze hier ook tot rust kunnen komen.

Het perceel van 1.130 m² groot zullen we inrichten als afscheidsplaats en begraaftuin voor sterrenkindjes, levensloos geboren kindjes en foetussen. Als stadsbestuur is het belangrijk dat we een plaats inrichten, waar mensen kunnen praten over rouw en verlies.

Begraaftuin

Er zal een begraaftuin komen, waar de sterrenkindjes begraven kunnen worden in biologisch afbreekbare urnes of kistjes. Hier platen we meer dan 30 soorten heidevegetatie aan, zodat de tuin het hele jaar door in kleur en bloei staat. We hebben bewust gekozen voor een natuurlijke setting met kleurrijke bloemen, we willen hiermee afstand nemen van de formele begraafsfeer. Mensen kunnen tot rust komen in de natuur, we willen hen met deze plaats een plaats van rust bieden.

Er komt een wandelpad gemaakt uit vlakke natuursteen. Ieder jaar zal dit pad verlicht worden op de tweede zondag van december, de wereldlichtjesdag voor sterrenkindjes.

Strooituin

Uitstrooien is mogelijk in een strooituin/prairietuin. Deze zal aangeplant worden met verschillende grassen en bloeiende vaste planten.

Begraafvakjes

Het is ook mogelijk om kistjes in een traditioneel begraafvakje te begraven.

Er zal ook een herdenkingskunstwerk aangelegd worden, we willen hierbij met vlindertjes werken om de sterrenkindjes te herdenken.

Toegankelijkheid

We voorzien een drempelloze aansluiting tussen het toegangspad en bestaande pad. We zorgen voor voldoende zitgelegenheid, zodat men even kan neerzitten. De begraaftuin zullen we toegankelijk maken voor kinderen door er stapstenen, zwerfkeien en bankjes in kleur te voorzien.

De kostprijs voor het aanleggen is geraamd op 130.712 euro.

Meer info kun je hier vinden.

Brugge

Stadsbestuur beslist om Poortersloge niet te verkopen

Brugge – Door de mooie locatie, het historische karakter, de lange geschiedenis en de vele mogelijke, culturele invullingen heeft het stadsbestuur besloten om de Poortersloge in de Brugse binnenstad niet te verkopen.

Poortersloge

De Poortersloge diende tot 2012 als plaats voor het Brugse Rijksarchief. Sindsdien kende het gebouw verschillende invullingen: een pop-up zomerbar, een plaats voor de Triënnale en een startplaats voor jonge Brugse kunstenaars en ondernemers.

Meerjarenplan

De beslissing om te verkopen kwam er in reactie op de uitdagingen tijdens de coronaperiode en energie- en inflatiecrisis. Als schepen van financiën kon ik vorig jaar een financieel evenwicht voorleggen, waardoor we dit karakteristieke gebouw kunnen behouden. Als werelderfgoedstad zetten we ons in om onze monumenten en historische gebouwen een duurzaam beheer en onderhoud te bieden. We zullen zorgen voor de zorgvuldige bescherming van dit authentieke erfgoed voor toekomstige generaties. Samen met verschillende, culturele spelers zullen we nadenken over een kwalitatieve bestemming voor de Poortersloge.

Poortersloge Visit Bruges Jan Darthet
© Visit Bruges – Jan Darthet
Brugge

“Verhuurders zijn geen sociale woonmaatschappijen”

Van Volcem Mercedes verzet zich tegen de geplafonneerde huurprijzen. Ik verzet me ook tegen het feit dat men huur wil belasten. De mensen die verhuren verdienen meer respect. De private verhuurders vangen vandaag 180000 mensen op die recht hebben op sociale woning en zonder subsidie.

Er is vooral nood aan meer betaalbare huurwoningen door meer aanbod nodig.
Ik vrees met geplafonneerde huur dat veel private eigenaars hun panden gaan verkopen zeker als tal van verplichtingen inzake renovatie worden opgelegd.

De huur belasten is ook een dada van Vooruit. Maar dat zal enkel de huur verhogen in de toekomst en bovendien ben ik niet akkoord dat 50 procent van de huuropbrengsten die vaak een appel voor de dorst zijn van gepensioneerde zelfstandigen of waar mensen heel hun leven voor gewerkt hebben nu nog eens progressief zou worden belast.

Met vooruit gaan 70 procent eigenaars erop achteruit en al zeker de 24 procent private verhuurders. Net zoals erfbelastingen ook progressief willen belasten ! Wie werkt en heel zijn leven 50 procent belastingen heeft betaald en iets opbouwt voor zijn kinderen zal straks nog eens moeten betalen aan dit progressief tarief. Dat is achteruitgang om zo meer erfbelastingen te innen en enkel de staat rijker te maken en de mensen die werken te verarmen. Ik zie vooruitgang anders. Met vooruit ga je er zeker op achteruit.

Brugge

Volledige heraanleg voor ‘De Platse’ in Sint-Andries

Brugge –  De Platse in Sint-Andries krijgt een volledige heraanleg. We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan, zorgen voor meer groen en focussen op de toegankelijkheid. Bij het begin van deze legislatuur was het mijn doel om Brugge gezelliger en leefbaarder te maken door verschillende pleinen op te waarderen. Nu zullen ook de inwoners en bezoekers van Sint-Andries kunnen genieten van een vernieuwd plein.

Bekijk hier de PPT.

De riolering van het plein bevindt zich in slechte staat, daarom drong een vernieuwing zich op. Een gescheiden rioleringsstelsel leggen we aan , waarbij regenwater en vuilwater van elkaar gescheiden worden. Op die manier stromen de riolen minder snel over.

Verkeersvrij plein

Momenteel zijn slechts twee parkeerplaatsen op het plein gebruikt. De overige parkeerplaatsen zijn als terraszone voor de aanwezige horeca, dit zal zo blijven na de heraanleg. In het ontwerp voorzien we om de overige twee parkeerplaatsen te vervangen door meer groen. Dit maakt het plein een aangenamere plaats maken om te vertoeven. In de Pastoriestraat, nabij het plein, voorzien we een kortparkeerzone. Het plein zelf zullen we grotendeels verkeersvrij maken, enkel laden en lossen zal hier nog mogelijk zijn.

Toegankelijk plein

Om het pleingevoel te versterken, maar ook om het plein toegankelijker te maken, werken we het niveauverschil weg. Momenteel ligt het plein volledig in mozaïekkeien, deze zullen we recupereren om het plein opnieuw aan te leggen. Bij de heraanleg leggen we een comfortstrook in effen verharding aan, op die manier garanderen we de doorsteek van het plein voor iedereen. Ook komt er tactiele geleiding voor slechtzienden.

Timing

De Platse is een verzamelplaats voor voetbalsupporters tijdens, voor of na wedstrijden. Daarom was dit een moeilijk werk om in te plannen. Toch was het noodzakelijk: reeds diverse keren moesten we een zinkgat herstellen en soms hangt er in de zomer een slecht geurtje. Daarom stonden we erop de werken zo snel mogelijk uit te voeren. In het voorjaar van 2024 gaan deze werken van start. We hebben de timing van de werken aangepast aan de voetbalwedstrijden, zodat de horecazaken op De Platse zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Om dit te kunnen realiseren, voeren we de werken faseringsgewijs uit.  

De eerste fase zal na de laatste wedstrijd van Club Brugge, net voor de play-offs, plaatsvinden. De tweede fase voeren we na het voetbalseizoen uit. Begin juli plannen we om het plein opnieuw open te stellen.

Fasering (behoudens onvoorziene omstandigheden)

  • Nutswerken: 08/02/2024 tot 16/02/2024
  • Fase 1: rioleringswerken – 18/03/2024 tot 12/04/2024
  • Fase 2: heraanleg bovenbouw – 28/05/2024 tot 28/06/2024

Investering

De kostprijs voor de heraanleg bedraagt 188.695,45 euro, hiervan investeert de stad 90.526 euro. Het overige bedrag (98.167,01 euro) is ten laste van TMVW.

Investeren in pleinen

Als schepen was het mijn doel om Brugge gezelliger en aangenamer te maken door verschillende pleintjes op te waarderen. Dat kon ik deze legislatuur realiseren: ik kon reeds 16 pleinen opwaarderen, daar komen dit jaar nog drie pleinen bij, namelijk de gekende Platse van Sint-Andries, de Markt van Zeebrugge, en de stationsomgeving.

Brugge

Help jij mee aan het restaureren van het schilderij van Cosmas en Damianus in de Sint-Jacobskerk ?

Brugge – Eén van de schilderijen uit de Sint-Jakobskerk in Brugge, namelijk het schilderij op doek van Lanceloot Blondeel genaamd ‘De Legende van de HH. Cosmas en Damianus’ (1523) is door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium genomineerd voor de Erfgoed-challenge 2023. Een bekroning zal ons helpen bij het conserveren en restaureren van dit belangrijke kunstwerk. Stemmen kan nog tot 18 februari via deze link.

Als schepen van erediensten bracht ik alvast mijn stem uit. Jij ook?

Brugge

We vernieuwen de rijweg in de Smedenstraat

Brugge – De Smedenstraat in de Brugse binnenstad krijgt een opwaardering. Van 5 februari tot 22 maart 2024 werkt aannemer APK aan de heraanleg van de rijweg.

Vernieuwde rijweg

Het volledige wegdek in de Smedenstraat zullen we vernieuwen, dit is zo’n 1.100 m² aan rijweg. We halen de bestaande mozaïekkeien eruit, passen de fundering van de straat aan en plaatsen de mozaïekkeien opnieuw. We behouden de bestaande parkeerplaatsen. Ook de vier laad- en loszones blijven behouden.

Groene straat: bloempotten en fietsnietjes

In 2022 hebben we de Smedenstraat vergroend, een plantvak van 25 m² is aangelegd, 10 cortenstaal bloembakken hebben we gezet, alsook twee banken. Hier kunnen mensen even uitrusten. Meer groen in een winkelstraat zorgt ervoor dat mensen hier graag komen winkelen. Daarom wil ik alle handelaars aanmoedigen om een gevelplantje te planten, dit zal de straat gezelliger maken.

Vorig jaar zijn ook fietsnietjes geplaatst in de straat.

Investering

In totaal investeert Stad Brugge 95.000 euro in het vernieuwen van de Smedenstraat.

Verschillende vernieuwingen in de binnenstad

De eerste maanden van het nieuwe jaar zijn vaak het minst druk, daarom hebben we, in overleg met de handelaars, besloten de werken nu te laten doorgaan. Ieder jaar pakken we tijdens minder drukke momenten een drukbezochte straat aan. Zo hebben we deze legislatuur al de Sint-Amandsstraat, Jan Breidelstraat, Blinde Ezelstraat, het Huidevettersplein, Kraanplein, Jan van Eyckplein, Zuidzandstraat, Wollestraat en nu ook de Spiegelrei en Smedenstraat vernieuwd.

Brugge

Verkeersveilige, groene stationsomgeving in Brugge

Brugge – Samen met de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer), investeert Brugge in het groener en verkeersveiliger maken van de stationsomgeving. Het stationsplein toveren we om tot stationpark, en drie onderdoorgangen onder de R30 zullen de omgeving veiliger maken voor fietsers en voetgangers.

De stationsomgeving in Brugge is een cruciale plaats: iedere uur komen hier zo’n 2.000 voetgangers en dagelijks fietsen er zo’n 15.000 fietsers. “Een station is een belangrijke plaats in de stad, mensen krijgen hier hun eerste en laatste indruk van Brugge.”

Verkeersveilige omgeving

De omgeving van het station is vandaag erg druk en niet voor alle weggebruikers even veilig. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer willen we de verkeersveiligheid van alle weggebruikers verbeteren. Dit project is aangevat in 2012, waarna verschillende voorstellen afgetoetst zijn op financiële, praktische en juridische haalbaarheid.

De eigenlijke realisatie van het project zal tussen 2024 en 2027 plaatvinden. Er zal steeds doorgaand verkeer mogelijk zijn op de R30. Aannemer Boskalis en architectenbureaus Bosch Slabbers en ZJA uit Nederland voeren de werken uit/volgen deze op.

Om de stationsomgeving verkeersveiliger te maken, zullen we verschillende ingrepen maken: drie onderdoorgangen worden gerealiseerd. Een onderdoorgang tussen het stationsplein en de Vesten, een onderdoorgang aan de UNESCO-rotonde en een onderdoorgang aan de Vaartdijkstraat. Alle fiets- en voetpaden langs de R30 zullen ook een heraanleg krijgen. De Kiss&Ride zone aan het station zullen we verplaatsen naar het parkeergebouw parking Station. Ook overschakelen naar andere vervoermodi zal mogelijk zijn, door het realiseren van een Hoppin-punt.

Stationpark

We vormen het stationsplein om tot een stationspark, een mooie ruimte met veel groen en een nieuwe fontein in de vorm van het “ei” van Brugge. Zowel de pendelaar die in Brugge woont, alsook iedere bezoeker van onze stad zal kunnen genieten van het vernieuwde en groene plein.

Kostprijs

De Vlaamse overheid investeert 25,5 miljoen euro in dit project, Stad Brugge investeert 7,5 miljoen euro.