Archief | Openbare werken RSS feed for this section

Katelijnestraat: start fase 4 werkzaamheden aan de nutsleidingen

10 okt

De volgende fase werkzaamheden aan de nutsleidingen start op 16 oktober aan de onpare kant tussen:
✓ de inrit parking Katelijne en de Oude Gentweg
✓ de Nieuwe Gentweg en de Kastanjeboomstraat

Stand van zaken fase 2 en fase 3

In deze fasen wordt er gewerkt in de Katelijnestraat, aan de pare kant, tussen Onze Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid tot voor de Wijngaardstraat (fase 2) en vanaf de Wijngaardstraat tot aan de inrit parking Katelijne (fase 3). Fase 2 is volledig afgewerkt op vrijdag 11 oktober a.s. en fase 3 kan op 15 oktober a.s. ook afgerond worden.

De vermelde data zijn richtdata. Vast staat dat de einddatum van de werkzaamheden aan de nutsleidingen niet in het gedrang komt (14/02/2020).

Fase 4

In de vierde fase van de werkzaamheden aan de nutsleidingen werkt de aannemer aan de onpare kant tussen:
– de inrit parking Katelijne (ingang parking niet inbegrepen) en de Oude Gentweg (kruispunt niet inbegrepen)
– de Nieuwe Gentweg (kruispunt niet inbegrepen) en de Kastanjeboomstraat (kruispunt inbegrepen)

verkeersverloop: zie plan.

• geen gemotoriseerd verkeer mogelijk in de Katelijnestraat vanaf voorbij de inrit naar de parking Katelijne in de richting van de Mariastraat tijdens de weekdagen
• de Mariastraat, Dijver, Predikherenstraat … zijn tijdens de weekdagen enkel bereikbaar via de Zuidzandstraat
• de bevoorrading van de handelszaken Mariastraat en omgeving gebeurt via de Zuidzandstraat, Sint-Salvatorskerkhof en Heilige-Geeststraat
• in de Mariastraat is er vanaf de Heilige-Geeststraat tot aan Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid plaatselijk verkeer in beide rijrichtingen toegelaten
• in de Katelijnestraat, is er verkeer mogelijk tot aan de Arsenaalstraat. Vandaar rijdt het verkeer verder via de Arsenaalstraat, Wijngaardplein naar de Professor Dokter J. Sebrechts-straat. Het paaltje aan het Minnewater wordt tijdelijk weggenomen zodat ook het plaatselijk verkeer via deze weg kan wegrijden.
• enkel voor het plaatselijk verkeer wordt er in de Katelijnestraat, tussen de Arsenaalstraat en de inrit van de parking Katelijne, tweerichtingsverkeer ingevoerd. Het verkeer rijdt weg via de Arsenaalstraat en verder.
• uit de Nieuwe Gentweg kan men naar de Oude Gentweg rijden
• in de Kastanjeboomstraat wordt het verkeer in beide rijrichtingen toegelaten omdat de Kastanjeboomstraat ter hoogte van de Katelijnestraat voor het verkeer onderbroken is
• de Wijngaardstraat en de Walstraat worden voor het gemotoriseerd verkeer doodlopend op de Katelijnestraat tijdens de weekdagen
• in functie van de bereikbaarheid wordt Zonnekemeers opengesteld voor het verkeer in beide richtingen
fietsers en voetgangers
• fietsers, met fiets aan de hand, en voetgangers behouden doorgang (aan de kant van de pare huisnummers)

Koetsen

• de koetsen volgen een aangepast traject tot en met 31/10 vanaf Groeninge via Driekroezenstraat, Boudewijn Ravestraat (omkeren rijrichting), Gentpoortvest, Katelijnestraat en Arsenaalstraat naar de stand- en rustplaats op het Wijngaardplein en verder via Professor Dokter J. Sebrechtsstraat, Oostmeers, Sint-Jan in de Meers, Westmeers, Korte Vuldersstraat, Sint-Salvatorskerkhof, Heilige-Geeststraat, Mariastraat en verder (tijdens weekdagen). In de Westmeers, tussen de Goezeputstraat en de Korte Vuldersstraat, wordt de rijrichting omgekeerd alsook in de Korte Vuldersstraat, tussen de Westmeers en het Sint-Salvatorskerkhof.

Bussen De Lijn

• de bussen van lijn 11 en 12, die normaal door de Katelijnestraat rijden, volgen een omleiding via ’t Zand, de Zuidzandstraat, het Sint-Salvatorskerkhof, de Heilige-Geeststraat naar de Dijver tijdens de weekdagen
• de halten ‘Bargeplein’, ‘Katelijnepoort’ en ‘Begijnhof’ zijn tijdelijk afgeschaft

Centrumshuttle

• de centrumshuttle volgt sinds 16 september zowel tijdens de weekdagen als tijdens het weekend een aangepast traject via het station, ’t Zand, Zuidzandstraat, Sint-Salvatorskerkhof, Heilige-Geeststraat, Pijpersstraat, Mariastraat, Oude Burg, Wollestraat naar de Markt. Dit aangepast traject wordt gevolgd tot het einde van de volledige heraanleg.

Huisvuilophaling

Door de onderbreking van de Katelijnestraat, vanaf de inrit parking Katelijne tot aan de Kastanjeboomstraat, kan de ophaalwagen van het huisvuil in voormeld gedeelte het huisvuil niet ophalen. Plaats het huisvuil op de dagen van de ophaling op dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaalwagen wel doorgang heeft (buiten de werfzone). Ik roep jullie op om uw huisvuil buiten te zetten op de dag van de ophaling, niet eerder. Help je minder mobiele buren het huisvuil buiten zetten en plaats al uw huisvuil bij de borden ophaalpunt IVBO (OLV-Kerkhof-Zuid, Ankerplein, omgeving inrit parking).

Katelijnestraat: start werkzaamheden nutsmaatschappijen

6 aug

Verkeersverloop tijdens werkzaamheden nutsleidingen

De eerste fasen van de werkzaamheden aan de nutsleidingen in de Katelijnestraat gaan binnenkort van start:

Voorfase 1

 • Werfzone: aan de bushalte aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk in de Gruuthusestraat
 • wanneer: vanaf 12 augustus tot eind augustus (inclusief uitharden beton)
 • In de voorfase ondervindt het verkeer geen hinder van de werkzaamheden.

Fase 1

 • werfzone: monding Nieuwe Gentweg en Oude Gentweg op het Ankerplein
 • wanneer: vanaf 19 augustus tot en met 13 september

fase 2

 • werfzone:
  – Mariastraat, tussen de poort/ingang Oud Sint-Jan en Nieuwe Gentweg in de Katelijnestraat
     (kruispunt Kastanjeboomstraat inbegrepen – kruispunt Nieuwe Gentweg en ingang naar Oud
     Sint-Jan niet inbegrepen) – kant pare huisnummers
  – er wordt weliswaar gewerkt aan één zijde van de straat, hoofdzakelijk in de zone van het
     voetpad maar de graafmachines palmen de rijweg in
 • wanneer: vanaf 16 september tot en met 27 september

Meer informatie over de werkzaamheden van de nutsleidingen

De werkzaamheden in opdracht van Fluvius, Farys, Proximus en Telenet worden gecoördineerd door Fluvius. Voor meer info neemt u contact op met de betrokken dienst: Fluvius – dienst studies en aanleg – dossieradministratie (t 078 35 35 34)

Een overzicht van alle wegwerkzaamheden in Brugge vindt u op www.brugge.be (rubriek Leven & Mobiliteit -> Mobiliteit & Verkeer -> Wegwerkzaamheden) en op www.bruggebereikbaar.be.

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen

Bij problemen op het vlak van bereikbaarheid neemt u contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge – t 050 44 88 65 – f 050 44 88 69 – pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu

Concept heraanleg & feedback op vragen en opmerkingen

Op de infomarkt van 2 mei jl. werd een voorstel voor de heraanleg van de Katelijnestraat en Arsenaalstraat toegelicht. Ondertussen werd dit voorstel aangepast en door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 1 juli jl. De heraanleg wordt eind augustus a.s. aan de Gemeenteraad voor goedkeuring voorgelegd.

Tijdens de infomarkt ontvingen wij ook tal van vragen en opmerkingen. Het concept van de heraanleg en de feedback van de infomarkt vindt u hieronder.

Blijf op de hoogte van dit project

 • wenst u deze informatie voortaan digitaal te ontvangen, schrijf u dan online in voor de nieuwsbrief over de heraanleg Katelijnestraat en Arsenaalstraat via https://www.brugge.be/inschrijven-nieuwsbrief-katelijne
 • via de algemene nieuwsbrief van Stad Brugge
 • via ons Stadsmagazine
 • via facebook.com/destadbrugge & instagram.com/stadbrugge
 • via het buurtnetwerk Hoplr.com ‘O.L.Vrouwe- en Magdalenakwartier’:
  inschrijven doe je als volgt:
  • download de mobiele app of surf naar www.hoplr.com en vul je adres in
  • geef je buurtcode in: J8QTQ