Archief | Vlaams Parlement RSS feed for this section

Mercedes blikt terug op 2019

3 jan

Interview van Mercedes Van Volcem (Open Vld) voor Vlaamsparlement.tv met een terugblik op het jaar 2019.

Commissies Vlaams Parlement

10 okt

Het Vlaams parlement is officieel gestart met zijn werkzaamheden voor de volgende 5 jaar. Als Vlaams Volksvertegenwoordiger zal ik deel uitmaken van de commissie Openbare Werken en Mobiliteit en van de commissie Wonen en Onroerend Erfgoed.

Van Volcem(Open Vld): Tussen 2014 en 2018 werd bijna 2 miljard euro aan renovatie van 25 592 sociale huurwoningen uitgegeven

20 aug

Van 2014 tot en met 2017 werden 25 592 sociale woningen gerenoveerd. De renovaties van de vier jaar samen kostten 1,91 miljard euro. Dat blijkt uit het antwoord van minister Homans (N-VA) op een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld).

“Dat brengt de gemiddelde renovatiekost van die sociale huurwoningen op circa 75 000 euro.” verduidelijkt Van Volcem. “De afgelopen jaren werden er jaarlijks 6.000 à 7.000 sociale huurwoningen gerenoveerd. In de cijfers werd enkel rekening gehouden met renovaties die meer dan 10 000 euro bedragen. Onder dat bedrag gaat het om opknapwerken en herstellingen.”

Provinciale verschillen groot

“Er zijn grote provinciale verschillen”. merkt Van Volcem op. “Een derde van de huurwoningen dat gerenoveerd werd ligt in Antwerpen. In West-Vlaanderen en Limburg werd een pak minder gerenoveerd. Dit komt onder andere omdat er meer sociale woningen zijn in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. De staat en ouderdom van de woningen speelt vermoedelijk ook een rol. Daarover zal ik de minister verder bevragen.”

In Antwerpen werd in die vier jaar 756 miljoen euro besteed voor 7793 woningen. In Limburg was dat 195 miljoen voor 3527 woningen. In West-Vlaanderen 309 miljoen voor 4148 woningen. De Oost-Vlaamse sociale huurwoningen kregen 497 miljoen voor 8413 renovaties. In Vlaams-Brabant gaat het om 155 miljoen voor 1711 woningen.”

10% heeft geen dakisolatie, 81 woningen ongeschikt verklaard

“Op dit ogenblik ontbreekt er nog dakisolatie voor 16.574 sociale huurwoningen, 10,7% van het sociale huurpatrimonium. In die cijfers zit ook elk appartement in een gebouw dat nog niet over dakisolatie beschikt.”

“In oktober 2018 stonden 81 sociale huurwoningen op de Vlaamse inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen. Op 154 000 woningen valt dat goed mee.” besluit Van Volcem.

In 2017 waren er in totaal 11.044 sociale huurwoningen toegewezen aan mensen op de wachtlijst. 8.875 waren unieke huurders, 2.169 zijn mensen die verhuizen.

9788 mensen op wachtlijst krijgen huurpremie

Sedert 2013 wordt ook een huurpremie uitgekeerd in 27.554 unieke dossiers. In september 2018 waren er 9.788 dossiers in uitbetaling. Sedert de opstart van het stelsel in augustus 2012 zijn er in totaal 7.989 dossiers stopgezet omwille van de toewijzing van een sociale huurwoning.

Polariseren rond migratiepact brengt regering geen stap vooruit

6 dec

Natuurlijk ben ik bezorgd over migratie, net als zoveel andere Vlamingen. Natuurlijk willen wij geen overrompeling want ons klein land kan dat niet aan. 

We zijn tegen illegale migratie. We zijn streng en pasten de wetten aan (gezinshereniging en voordelen).

Met nog heel wat belangrijke dossiers op de agenda heeft onze regering geen nood aan campagnes en spierballengerol.

De campagne van N-VA is een extreem rechtse profilering die mensen tegen elkaar op zet. Ze denkt niet in op oplossingen. Oplossingen die internationaal aangepakt moeten worden. Een ‘factcheck’ toont aan dat wat men beweert onwaar is.

Zo’n campagne schaadt de vooruitgang door de regering in een impasse te brengen. Dat is slecht voor onze inwoners en mensen die graag vooruit gaan en ondernemen. 

In plaats van polarisering kies ik voor de warmste week. Jij ook?
Kom dan naar onze kip met frietjes voor het goede doel op donderdag 20 december 2018.
.
Mercedes Van Volcem

 

Factcheck van de controversiële N-VA-campagne
5 op de 6 slogans zijn onwaar
De beelden, de timing, de interpretatie. N-VA kon achteraf niet genoeg benadrukken dat haar campagne over het VN-migratiepact ‘een vergissing’ was. Maar hoe zit het met de inhoud? Professor internationale politiek Rik Coolsaet (UGent) checkt de feiten.


“Onwaar. Zelfs al is het onderscheid tussen de soorten migratie niet duidelijk gemaakt, dan nog heeft België tijdens de voorbereidende vergaderingen de nadruk gelegd op het feit dat illegale migratie niet mag toenemen. Daar is naar geluisterd. Dat heeft Jean-Luc Bodson, die het pact voor ons land onderhandelde, ook benadrukt.”

(meer…)

Van Volcem pleitte als eerste in 2010 voor afbouw torenhoge subsidies zonnepanelen

27 jun

Mercedes Van Volcem pleitte zeven jaar geleden namens de Open Vld- fractie voor een verlaging van de subsidies voor zonnepanelen. Open Vld zat toen in de oppositie. Van Volcem vroeg aan toenmalig minister Freya Vanden Bossche om de overdreven subsidiëring van zonnepanelen versneld terug te schroeven. Had men toen ingegrepen waren schulden nu een pak lager geweest.

Onze kusten worden superstorm-proof

28 nov

Stortregens, golven van vijf tot acht meter hoog, en aanhoudende wind met een orkaankracht die zelfs een kitesurfer de lucht in jaagt. Eén keer in de 10.000 jaar komt een superstorm voor zoals je hem kan zien in de fictiereeks ‘Als de dijken breken’.De Nederlands-Vlaamse reeks is gebaseerd op het stijgende zeepeil en de steeds zwaardere stormen die klimaatverandering met zich meebrengen. Theoretisch is het mogelijk. “Sluizen, waterkeringspoorten en stukken duin kunnen het dan begeven”, vertelt Patrik Peeters van het Waterbouwkundig Laboratorium in Het Laatste Nieuws. “In het onwaarschijnlijke geval dat alle zwakke plekken aan onze kust tegelijkertijd falen, kan zowat de helft van West-Vlaanderen onder water lopen.”  “Ook in het Vlaams Parlement deden we de afgelopen jaren meermaals die denkoefening” verduidelijkt Mercedes Van Volcem.superstorm

(meer…)

Van Volcem(Open Vld): Premie voor groepsrenovatie goede zaak

6 sep

renovatiewoningAls u tien buren vindt om samen energiebesparende renovaties uit te voeren, zoals het plaatsen van dakisolatie, kan je vanaf volgend jaar een extra premie van 400 euro krijgen per huis. Voor het plaatsen van muur- en vloerisolatie, hoogrendementsglas of een warmtepomp kan je vandaag bij de Vlaamse overheid en bij de netbeheerder energiepremies aanvragen. Daar komt vanaf 1 januari 2017 een premie bij ter waarde van 400 euro per gezin, voor energiebesparende wijkrenovatie.

Van Volcem (Open Vld) reageert positief op de zogenaamde burenpremie. “Het aantal vergunde renovatiewerken ligt momenteel op een te laag niveau. In 2003 ging het nog om bijna 20.000 vergunningen en van 2004 tot en met 2006 om meer dan 18.000 vergunningen per jaar. Maar de laatste vijf jaren daalde hun aantal tot ongeveer 16.000 per jaar.”

“De invoering van de burenpremie zal sensibilisering in de hand werken. Een extra premie voor een collectieve aanpak zal mensen ertoe aanzetten anderen in de buurt te motiveren om ook aan renovatie te doen. Bij een collectieve aanpak kunnen ook schaalvoordelen spelen.” Besluit Van Volcem (Open Vld) over de maatregel van minister Tommelein (Open Vld).

Van Volcem vraagt Homans om huurmarkt te versterken

7 jul

Snapshot - 8Minister Homans bereidt een conceptnota voor met de krachtlijnen van een nieuwe huurwetgeving in Vlaanderen. “Het is goed dat de minister volop kiest voor een open debat hierover”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem. “Het is cruciaal dat we het aanbod aan betaalbare huurwoningen op de private markt vergroten.” Open Vld kan zich vinden in heel wat voorstellen van de minister, maar vraagt inzake sociale huur en inzake discriminatie verder te gaan.

De voorbije dagen raakten enkele voorstellen bekend van Vlaams minister van Wonen, Liesbeth Homans, voor een nieuwe huurwetgeving in Vlaanderen. Ze maakt werk van een conceptnota hierover. Mercedes Van Volcem juicht toe dat de minister een open debat wil houden over de nieuwe huurregels. “Het gaat om een belangrijk thema. Heel wat gezinnen hebben het vandaag moeilijk om een betaalbare huurwoning te vinden, getuige daarvan de lange wachtlijst voor sociale huurwoningen,” zegt Van Volcem. Ze roept de minister daarom op om met open vizier naar het parlement te komen en een parlementair debat hierover alle kansen te geven. (meer…)

Renovatie in de centrumsteden

27 jun

Gemiddeld genomen waren tussen 2005 en 2015 zo’n 35% van de bouwvergunningen in de centrumsteden bestemd voor de renovatie van woningen.  Sedert 2000 fluctueert het aantal renovaties ten opzichte van nieuwbouw in centrumsteden tussen de 30 en 40%.  Er is geen duidelijke trend naar meer of minder. In 2015 waren 34% van de bouwvergunningen bestemd voor renovatie.  De berekingen zijn gebaseerd op cijfers van de FOD Economie, afdeling Statistiek.

Brugge is renovatiestad bij uitstek

BannerBruggeGevelIn absolute cijfers is Gent sinds 2000 de stad waar het meeste bouwvergunningen voor renovatie worden toegekend.  Toch  blinkt vooral Brugge uit als renovatiestad bij uitstek. De voorbije elf jaar (2005-2015) was maar liefst de helft (49,5%) van de bouwvergunningen voor renovatie bestemd.  In het kielzog volgen Mechelen (44,3%)  en Gent (42,2%). Leuven strand op de 4de plaats met (38,3%). Roeselare is absolute hekkensluiter met maar  een op vijf van de vergunningen (19,3%) die bestemd zijn voor renovatie. Oostende is voorlaatste. Drie op vier vergunningen waren bestemd voor nieuwbouw. (meer…)

Bouwvergunningen nieuwbouw per stad

25 jun

Dankzij de federale overheidsdienst statistiek beschikken we over accurate cijfers van het aantal bouwvergunningen uitgedeeld in de centrumsteden en in het Vlaams gewest. Dit geeft ons een zeer divers beeld. Het aantal nieuwbouw- en renovatieprojecten normaliseerde in 2015. Het jaar ervoor werd sinds lange tijd een topjaar met meer dan 56 578 vergunningen. In 2015 werden er 50 576 nieuwbouw- en renovatievergunningen afgeleverd. Iets wat in de lijn ligt van de laatste jaren. Sedert 2011 ligt het aantal bouwvergunningen voor renovaties een stuk lager. Dit heeft veel te maken met de vereenvoudiging die werd doorgevoerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Hierdoor is de bouwheer niet meer verplicht om voor elk type verbouwing een vergunning aan te vragen.

BouwvergunningenNieuwbouw (meer…)