Stad Brugge plant heraanleg Damse Vaart-Zuid

16 jun

BRUGGE – 21 juni starten de werken voor de heraanleg van de Damse Vaart-Zuid tussen de rotonde met de Karel van Manderstraat en de grens met Damme. “Reeds lang vraagt deze straat een heraanleg, nu gaan we over tot actie. Met de heraanleg slaan we twee vliegen in één klap: we geven gehoor aan de vraag om herstel van de omwonenden en zorgen ervoor dat het WK tijdrijden van 18 tot 26 september onder ideale omstandigheden kan doorgaan”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De werken zullen behoudens onvoorziene omstandigheden afgerond worden rond 10 september.

Het eerste deel tussen de R30 en de rotonde Karel van Manderstraat werd vorig jaar al heraangelegd, door het aanleggen van een comfortabele en veilige asfaltverharding. Nu komt het tweede deel tussen de rotonde Karel van Manderstraat en de stadsgrens Brugge- Damme aan de beurt. De werken worden vanuit Damme opgestart, er wordt richting Brugge gewerkt.

Essentieel

De rijweg tussen de rotonde met de Karel van Manderstraat en de grens met Damme is een oude betonweg. De weg vertoont open voegen in dwars- en langsrichting. “Door de grote voegen in de rijweg is het absoluut noodzakelijk om de straat te heraanleggen. De rijweg krijgt een dubbele asfaltlaag. Ook de kruispunten Gemeneweideweg-Noord en de Polderstraat met de Damse Vaart-Zuid krijgen tegelijkertijd een opknapbeurt. De bestaande toegangen tot de woningen worden vernieuwd in grijze betonstraatstenen”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem.

Fietsveiligheid

De fietsveiligheid wordt geoptimaliseerd. “De fietspaden worden plaatselijk hersteld. Aan de Gemeneweideweg-Noord/Damse Vaart-Zuid en aan de Polderstraat/Damse Vaart-Zuid markeren we twee fietsoversteken zodat de fietsers er veilig kunnen oversteken”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Hinder

Tijdens de werken zal de volledige rijweg onderbroken zijn, weliswaar gefaseerd. Plaatselijk verkeer behoudt doorgang totdat de werken aan Bistro’t Apertje van start gaan.  

Volgende omleiding wordt voorzien:

 • Langs Noorweegse Kaai-Jules van Praetstraat–> richting Koolkerke, Koolkerkse Steenweg, Dammesteenweg.
 • Langs Moerkerkse Steenweg -> richting Vivenkapelle, Vivensesteenweg, Kerkstraat.

Kostprijs

De totale kostprijs van de werken bedraagt circa 734.000 euro. “De werken werden oorspronkelijk op 1 miljoen euro geraamd.  Ik ben dan ook tevreden dat we deze essentiële werken voor minder dan eerst voorzien kunnen uitvoeren”, aldus schepen van Financiën Mercedes Van Volcem.

Rijwegprofiel

Met een breedte van 6 m en een snelheidsregime van 70 km/u nodigt de rechtlijnigheid en de breedte van de rijweg op heden veel automobilisten uit om (te) snel te rijden. De nieuwe asfalt rijweg zal om die reden versmald worden naar een gewenste breedte van 5,50m. Rekening houdend met het landbouwverkeer worden grasdallen voorzien in de zijstrook zodat de voertuigen kunnen uitwijken. “Met de versmalling van de rijweg stimuleren we de handhaving van de snelheid”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Bij het naderen van de rotonde met de Karel van Manderstraat zal een asverschuiving de overgang van 70 kilometer naar 50 kilometer benadrukken. Het komt de veiligheid en de leefbaarheid alleen maar ten goede.”

Zomer aan zee: Stad Brugge stelt educatieve strandcabine voor met vernieuwd wandelpad

15 jun

BRUGGE – Een splinternieuwe, educatieve strandcabine geeft scholen op het strand van Zeebrugge tijdens het strandseizoen de kans om op een leuke plaats veel bij te leren. Tijdens het volledige strandseizoen zet het Natuurcentrum er de deur wagenwijd open . “We zijn zeer tevreden met de nieuwe strandcabine die we ter beschikking kunnen stellen op het strand. Als stad aan zee organiseren we ter plaatse uiteenlopende activiteiten waarmee de leerlingen actief bijleren over deze biotoop. Tegen de zomervakantie komt er ook nog een nieuw wandelpad”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Sinds 22 jaar wapperen de tenten vanaf begin mei. “Nu de tenten na 22 jaar versleten zijn kunnen we gebruik maken van deze nieuwe houten chalet”, aldus de Brugse schepen Van Volcem.

Educatieve strandcabine

“De educatieve strandcabine komt naast de strandcabine van de bibliotheek en  de sportdienst, recht tegenover het badengebouw. Zo ontstaat er als het ware een ‘stadsstraatje’ op het strand, waar je als strandganger gebruik kan van maken”, duidt schepen Van Volcem. De kennis over de zee biotoop wordt op speelse wijze aangebracht. De planten, schelpdieren, invloeden, zwerfvuil, wind, historiek,… worden onder begeleiding van een natuurgids of zee-animator onder de aandacht gebracht.

Activiteiten

In de maand juni zijn klasgroepen welkom voor een uitstap naar zee. “Reeds 200 kinderen hebben ingetekend om een kijkje te komen nemen. Vandaag komen de kleutertjes van de basisschool Manitoba en Wonderwijs even langs”, aldus de Brugse schepen Van Volcem. Ook in september zijn de scholen er welkom. Jeugdverenigingen kunnen er tijdens de zomermaanden terecht. Volgend jaar zal de opbouw van de cabine zelfs al voor de paasvakantie plaatsvinden.

Permanent karakter

Schepen Van Volcem: “Hoe langer de cabine op het strand staat hoe meer kinderen we kunnen ontvangen. Daarbovenop is deze locatie gemakkelijk bereikbaar met de trein.”

Tentoonstelling

In de zomermaanden zal de strandcabine zich ontpoppen tot zee-tentoonstelling. Infopanelen over het strand en al zijn bewoners helpen iedereen zijn blik te verruimen. “De infopanelen zijn een goed hulpmiddel om je vondsten te leren benoemen. De sfeervolle tentoonstelling dompelt je nog wat dieper onder in de magische wereld van de zeewezens.  Via de ‘schelpenbus’ kan je een uitzonderlijke vondst ook bezorgen aan het Natuurcentrum om er meer over te weten te komen”, zegt schepen Van Volcem.

Begeleide zeewandeling

Op zondag 4 juli verwelkomen we gezinnen om 10u voor een begeleide zeewandeling. Daarna kan iedereen dagelijks de tentoonstelling bezoeken. “De tentoonstelling is een waardevolle aanvulling voor de strandbibliotheek en het uitleenpunt van de sportdienst. Wil je een educatieve activiteit boeken op het strand? Dan kan je bij het Natuurcentrum terecht via natuurcentrum@brugge.be”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

Nabijgelegen wandelpad ( vlonderpad)

Het houten wandelpad van ongeveer 30 meter op het strand van Zeebrugge was dringend aan vervanging toe. “Tijdens de zomermaanden voegen we hier steeds een extra gedeelte van 30 meter aan toe.  Zo garanderen we een vlotte toegang aan het strand voor onder andere mindere mobiele mensen. Vaak kwamen deze gebruikers nog in een zone met zacht zand terecht. Daarom hebben we het pad verlengd tot 90m om zo de zone met het harde zand te kunnen bereiken. Het pad werd door mijn medewerkers ontworpen, geproduceerd en aangelegd. Tegen 1 juli zal het pad volledig afgewerkt zijn”, besluit de Brugse schepen Van Volcem.

Wijk Blijmare krijgt volledige heraanleg

14 jun

BRUGGE- In het voorjaar van 2022 start de heraanleg van de wijk Blijmare te Sint-Andries. De wijk is gelegen achter de gevangenis van Brugge en ligt naast het domein Koude Keuken.  “De werken zijn noodzakelijk. Na een routine controle is immers gebleken dat de riolering in slechte staat is en ook de straten zijn dringend aan vernieuwing toe. Sinds de aanleg van de verkaveling in de jaren ’60 werden hier weinig instandhoudingswerken uitgevoerd”, aldus de bevoegde schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Behoudens onvoorziene omstandigheden worden de werken tegen de zomer 2023 afgerond.

De werken passen in het kader van grotere werken in de wijk Blijmare en worden in samenspraak met de aannemer in 7 fasen uitgevoerd.  “De werken omvatten een volledige heraanleg van de Iepenlaan, Rodebeukendreef, Eikenlaan, Knotwilgenlaan, Meiboomlaan, Ter Zale, Ter Lucht, een stuk van de Hogeweg en een stuk van de Sint-Hubertuslaan. In het totaal vernieuwen we tijdens de werken 3.195 meter openbare weg. Na de werken zullen de inwoners kunnen genieten van een volledig nieuwe, veilige en toegankelijke wijk”, zegt de Brugse schepen Mercedes Van Volcem.

Heraanleg

 • Nutswerken

Tijdens de heraanleg worden zowel de straten als alles daaronder vernieuwd. “We zorgen eerst dat alles ondergronds in orde is vooraleer we bovengronds starten. De  nutswerken starten op 4 augustus 2021. Ze worden gefaseerd uitgevoerd en afgestemd met de faseringen van de wegenwerken. We zorgen voor een sterk elektriciteitsnet (400 volt). Dit vooral in functie van elektrische wagens in de toekomst”, verduidelijkt schepen Mercedes Van Volcem.

 • Rioleringswerken

Vervolgens starten de rioleringswerken begin 2022. Eerst en vooral wordt de bestaande gemengde riolering vernieuwd. “We zorgen voor een gescheiden rioleringsstelsel. Met de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel komen we in aanmerking voor een subsidie van de Vlaamse Milieumaatschappij die 75% van de rioleringswerken op zich neemt”, zegt schepen Van Volcem.

 • Wegeniswerken

Na de rioleringswerken wordt de bestrating aangepakt. “De straten worden aangelegd in grijs beton. Doodlopende delen of bestaande lussen in de Knotwilgenlaan, Hogeweg en Meiboomlaan worden aangelegd in mozaïekkeien. Ook de voetpaden worden vernieuwd in grijze betonstraatstenen. Verder blijft parkeren op de rijweg mogelijk, de parkeerplaatsen leggen we aan in kasseien ”, legt schepen Van Volcem uit.

Led-verlichting

Tijdens de werken wordt ook de openbare verlichting vernieuwd. “We gaan voor een volledige verledding. De specifieke armaturen verbruiken minder energie en laten ons toe te besparen”, zegt de Brugse schepen Van Volcem.

Groenvoorzieningen

Binnen het gebied van de werken bevinden zich enkele pleintjes. “We willen van de gelegenheid gebruik maken om de belevingswaarde van de groenvoorzieningen te verhogen. De inrichting voldoet immers niet langer aan de huidige normen van een duurzaam openbaar domein. Daarom voorzien we de aanplant van 153 nieuwe hoogstammige bomen in de ganse wijk. De groenzones zullen voor het overige ingevuld worden met gazons, voorzien van bloembollen, afgewisseld met plantvakken met vaste planten”, verduidelijkt de Brugse schepen.

Duurzaam ontwerp

Met een duurzaam ontwerp streeft de stad ernaar om zoveel mogelijk hemelwater via het grachtenstelsel in de Koestraat te laten lopen. “Zo worden op diverse plaatsen het oppervlaktewater afgewaterd in openbare groenzones voor infiltratie. Op vele plaatsen kiezen we maximaal voor ontharding”, aldus schepen Van Volcem.

Inspraak

Bij het ontwerp van de bovenbouw werd er rekening gehouden met de input van de bewoners tijdens de bewonersvergadering. “Op vraag van de bewoners behouden we het profiel van de Iepenlaan als dubbele rijweg en worden de bestaande bomen in de middenberm behouden. Aan het kruispunt Iepenlaan met de Hogeweg voorzien we een verkeersplateau om de snelheid af te remmen”, aldus de schepen.

Kostprijs en timing

De werken worden geraamd op circa 7.200.000 euro, waarvan circa 2.600.000 euro ten laste van Stad Brugge. “We rekenen op 320 werkdagen om dit gefaseerde werk af te maken. We proberen de toegankelijkheid tijdens de werken te verzekeren. Er volgt nog een infofolder over de werken en houden de omwonenden tijdig en geregeld op de hoogte van het verdere verloop van de werken”, besluit Van Volcem.

Bijlage

 1. Gedetailleerde timing ( 7 fases)
 2. Fase 1: Koestraat;
 3. Fase 2: Hogeweg 305 – 323, Iepenlaan 26 – 35, Eikenlaan 3 – 45, Knotwilgenlaan 76 – 80;
 4. Fase 3: Iepenlaan 3 – 24, Legeweg 278, Rodebeukendreef 2 – 29, Knotwilgenlaan 69 – 85;
 5. Fase 4: Knotwilgenlaan 25 – 72, Legeweg 252 – 254;
 6. Fase 5: Hogeweg 277 – 303, Meiboomlaan 1 -33;
 7. Fase 6: Hogeweg 257 – 275, Ter Lucht, Ter Zale;
 8. Fase 7: Sint- Hubertuslaan 83 – 91 + deel rotonde met Legeweg.

Minister Peeters onderzoekt geluidswerende middelen aan Oostendse steenweg

8 jun

BRUSSEL/BRUGGE – Minister Lydia Peeters zal geluidsmetingen laten doen in de Oostendse Steenweg omtrent geluidsoverlast van de N31. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem aan de minister.

Aan de Oostendse Steenweg in Brugge vlak bij de N31 zijn heel wat bomen gekapt langs de Ventweg. Die boomkapping legt een tere plek bloot in de buurt en leidde tot meer overlast voor de buurtbewoners, zowel qua geluid als visueel.

Hakhoutbeheer

De boomkap valt onder hakhoutbeheer: de bomen worden tot op 10 centimeter boven de grond afgezaagd. In de volgende seizoenen schieten ze opnieuw uit. Voor de Oostendse Steenweg waren tot nu toe geen geluidswerende middelen gepland. “Na een aanleiding van een burger die een melding maakte van de problematiek,  wordt nu dus nagegaan of de woonzone in aanmerking komt voor een geluidsscherm. Er zullen geluidsmetingen uitgevoerd worden en die zullen aangeven of de 65 dB(A)-drempel uit de samenwerkingsovereenkomst wordt overschreden. Als dat zo is, zal er actief geluidsreductie nagestreefd worden in de Oostendse Steenweg. Ook praktisch moet bekeken worden of geluidsschermen een oplossing kunnen zijn. De verkeersveiligheid moet uiteraard gewaarborgd blijven, maar de geluidsschermen moeten ook voldoende doorgetrokken kunnen worden om doeltreffend te zijn”, klinkt het bij Mercedes Van Volcem, Vlaams volksvertegenwoordiger.

Geluidsschermen in Vlaanderen

In geheel Vlaanderen zijn zo’n 142,1 kilometer geluidswerende constructies terug te vinden langs auto(snel)wegen. In West-Vlaanderen is dat 12,82 kilometer. Die vinden we voornamelijk terug in regio Kortrijk en in de Brugse regio aan gedeeltelijk aan de E40, aan de N32 ter hoogte van Sint-Michiels, de Blauwe Toren aan de N371 en de A11 ter hoogte van Dudzele.

Tabel 1 Geluidswerende middelen in Vlaanderen volgens provincie.

Antwerpen26,23 km
Limburg22,48 km
Oost-Vlaanderen36,62 km
Vlaams-Brabant44,03 km
West-Vlaanderen12,82 km

“Deel uitmakend van de commissie Mobiliteit in het Vlaams parlement houd ik vinger aan de pols bij Brugse dossiers. Het is belangrijk dat inwoners gehoord worden als ze problemen signaleren. Nu de volledige regio rond N31 aangepakt wordt, is het van hoog belang alle actoren en factoren te betrekken”, klinkt het nog bij de Vlaams Volksvertegenwoordiger.

Asfalteringswerken op verschillende locaties in Knokke-Heist

8 jun

KNOKKE-HEIST/BRUGGE/DUDZELE/BRUSSEL – In de week van maandag 14 juni werkt Wegen en Verkeer op verschillende locaties in Knokke-Heist. Op de Elizabetlaan (N34), de Natiënlaan (N49) en het kruispunt van de Dudzelestraat met de Oostkerkestraat (N376) legt een aannemer een nieuwe asfaltlaag aan.

14-18 juni: Elizabetlaan (N34) 
Van maandag 14 juni tot vrijdag 18 juni is de Elizabetlaan aan de beurt, tussen het Abraham Hansplein en de rotonde aan de Meerlaan. Deze werken waren gepland in mei, maar konden toen niet doorgaan door het slechte weer. Tijdens de asfaltering wordt de zone helemaal afgesloten, het verkeer moet in beide richtingen een omleiding volgen via de Krommedijk, Knokkestraat en Koningslaan (N49). 

14-18 juni: kruispunt Dudzelestraat (N376) met Oostkerkestraat (N374) 
Ook in de week van de 14 juni krijgt het kruispunt van de Dudzelestraat (N376) met de Oostkerkestraat (N374) een nieuwe asfaltlaag. Tijdens de werken wordt de Dudzelestraat (N376) ter hoogte van het kruispunt afgesloten in de richting van Dudzele. Het verkeer richting Knokke-Heist kan wel doorrijden. Voor wie richting Dudzele moet, wordt een omleiding aangeduid via de Natiënlaan (N49) naar de A11. 

17-18 juni: Natiënlaan (N49)
Aan het eind van de week krijgen ook twee zones op de Natiënlaan richting A11 een nieuwe asfaltlaag. Het gaat om het stuk tussen de Nieuwstraat en de Isabellavaart, en verderop richting A11 tussen de Dorpsstraat en de Sluisstraat (N376a). De werken starten donderdagochtend 17 en duren tot vrijdagavond. Er wordt de hele nacht doorgewerkt. Er wordt telkens één rijstrook ingenomen, het autoverkeer kan altijd over de andere rijstrook doorrijden.

Meer info?

Onderhoudswerken op Elizabetlaan | Wegen en verkeer

Asfalteringswerken ter hoogte van kruispunt Dudzelestraat met Oostkerkestraat | Wegen en verkeer

Coronaversoepelingen voor woningmarkt vanaf 9 juni

7 jun

BRUSSEL – Vanaf 9 juni worden ook de coronamaatregelen voor de Vlaamse woningmarkt versoepeld. De kleurcode voor de woningmarkt gaat van rood naar oranje: “Al blijft het nodig om de nodige afstands- en hygiënemaatregelen te hanteren”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem.

Ook de Vlaamse woningmarkt ontsnapte niet aan Covid 19. Vorig jaar werden een regelgeving vastgelegd voor de woningmarkt gebaseerd op vier scenario’s met een eigen kleurcode: rood, oranje, geel en groen. Groen duidde op een periode zonder risico’s met geen beperkingen tot een rode periode met de strengste beperkingen mogelijk voor de sector.

Vanaf 9 juni gaat de woningmarkt van code rood naar code oranje. Dat betekent dat de maatregelen minder streng zullen worden al zullen niet-essentiële contacten nog altijd beperkt worden.

“Een nieuwe huur- of koopovereenkomst kan face to face ondertekend worden al moeten de voorzorgsmaatregelen zeker gerespecteer worden. Een sleuteloverdracht gebeurt ook al op die manier vandaag”, aldus de volksvertegenwoordiger. “Bezichtigingen, verhuizingen en huisbezoeken kunnen opnieuw doorgaan op voorwaarde dat de algemene voorzorgsmaatregelen gerespecteerd worden. Ook de conformiteitsonderzoeken gaan opnieuw door”, aldus Van Volcem.

Vrachtwagenparking Lodewijk Coiseaukaai klaar voor gebruik

7 jun

BRUGGE – De vrachtwagenparking aan de Lodewijk Coiseaukaai is klaar voor gebruik. “De nieuwe vrachtwagenparking komt tegemoet aan de vraag van de bewoners in de Dudzeelse Steenweg. Hun tuinzone paalt aan de oude vrachtwagenparking en gaf heel wat hinder. Van zonafname door de hoge geluidswanden tot geluidsoverlast. We verbeteren de leefbaarheid van de buurtbewoners”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Totale kostprijs bedraagt 750.000 euro.

Vrachtwagenparking

De vrachtwagenparking bestaat uit 16 parkeerplaatsen voor trekkers met oplegger en 6 kortere plaatsen voor trekkers zonder oplegger of kleine busjes. “De in- en uitrit van de parking is gelegen in de Quenastkaai om de geluidsoverlast te beperken voor de omwonenden en meer verkeersveiligheid te garanderen”, zegt de Brugse schepen Van Volcem. Door het schuin plaatsen van de parkeerplaatsen voor trekker met oplegger kunnen 2 rijen parkeerplaatsen gecreëerd worden en blijft er plaats voor 6 kortere parkeerplaatsen voor trekkers of busjes, waardoor de randparking voor auto’s kan ontlast worden.

Geluidswerende wand

De parking wordt aan 2 zijden afgesloten met een geluidswerende wand. Enkel de zijde aan de Binnenweg en de zijde naar de buur, de firma Depré Storage toe blijven open. Dit laatste op vraag van de firma Depré die zelf een doorzichtige afsluiting plaatst. Hiervoor worden de geluidspanelen van de bestaande vrachtwagenparking hergebruikt, met de bedoeling om nieuwe lagere geluidswanden te plaatsen op de randparking. “Op de parking zelf en tussen de geluidswand en het fietspad Lodewijk Coiseaukaai worden groenzones voorzien. De groenzones werden nog niet in detail uitgewerkt, er komen mogelijks 4 bomen binnen de parkeerzone en minstens 3 bomen aan de Lodewijk Coiseaukaai. De aanplant zal worden opgenomen bij een volgende boomverjonging, uitvoering najaar 2021”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

 Start werken randparking

Vandaag starten de werken om de oude vrachtwagenparking om te vormen tot een autoparking. Die werken gaan gepaard met een kostprijs van circa 150.000 euro. “Het verplaatsen van de vrachtwagenparking is belangrijk voor de omliggende huizen en de leefbaarheid aan de randparking. Zo wordt de torenhoge afsluiting aan het einde van de tuinen van de omwonenden verwijderd.

Door het verplaatsen van de parking kunnen we een nieuwe randparking realiseren. Deze parking in het noorden van de stad is belangrijk voor de scholen, zorginstellingen maar ook voor shoppers die er gratis kunnen parkeren en van daaruit de stad intrekken. Ook voor de mensen die werken in de stad en voor bezoekers zal ze een meerwaarde betekenen. Bovendien kan je daar op de bus stappen richting het centrum”, verduidelijkt schepen Mercedes Van Volcem.

De eindhalte van de centrumshuttle is gelegen aan de randparking. “De parking zal klaar zijn tegen de komende zomervakantie ( juli 2021)”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. De nieuwe randparking zal 122 parkeerplaatsen tellen. “Dit najaar (november) worden op de parking 13 hoogstammige bomen aangeplant en een bomenrij van 12 hoogstammige bomen aan de Lodewijk Coiseaukaai. Er zullen ook 4 plaatsen zijn voor laadpalen”, aldus schepen Van Volcem.

Verwezenlijking beleidsprogramma

Eén van de punten uit ons beleidsprogramma is de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op randparkings. Na de eerdere realisatie van parking Waggelwater zal ook deze herinrichting de mobiliteit in heel Brugge ten goede komen.

Oud dorpscentrum in bloemenglorie

3 jun

BRUGGE/LISSEWEGE – Lissewege zegt het met een bloemetje: het oude dorpscentrum wordt er versierd in zachte en felle kleuren van een bloemengordel door het oude dorpscentrum. Genieten kan al fietsend, wandelend, maar het dorp krijgt er ook 3 picknicktafels en 3 extra zitbanken bij. “De zomer lonkt en we maken die extra verleidelijk dit seizoen. De dienst Openbaar Domein zorgde voor bloemen in alle geuren, kleuren en vormen in Lissewege: van de Zeebruggelaan tot de Oude Pastoriestraat”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Ooievaarsnesten, bloementorens, bloempotten en vensterbloembakken: Lissewege ziet er fleuriger uit dan ooit.  “Met voldoende gelegenheid om te zitten en te genieten of zelfs te picknicken. Je kan elkaar ontmoeten op straat en gezellig even keuvelen tussendoor.  We lokken de mensen naar buiten en hopen dat ze er gebruik van maken om in het openbaar domein sociaal contact op te zoeken”, vertelt Van Volcem. De stad plaatst een picknicktafel in de poldhondtstraat, eentje in de vincentdoenstraat aan het speelplein en 1 tafel in de oude pastorietuin.  Van de voorziene zitbanken komen er 2 zitbanken in de oude pastoriestraat aan het gemeenschapshuis en 2 zitbanken langs het lisseweegsvaartje. “De picknicktafels zijn al geplaatst, volgende week worden de zitbanken op hun respectievelijke plaatsen gezet. Ik kijk er alvast naar uit om te zien wat het te weeg brengt bij de buurt”, zegt Van Volcem.

Jaagpad

Niet alleen Lissewege maar ook langs het jaagpad tussen Dudzele en Zwankendamme is het picknicken en genieten geblazen: “Daar voorzien we ook 3 picknickplaatsen en 4 zitbanken om uit te rusten en te genieten van de omgeving”, gaat de schepen verder.

Lissewege deed ook al enthousiast mee aan de bebloemingsactie van de stad. Hun buurtcomité Lissewege Leeft! schreef zich in voor maar liefst 4488 bloemen. “Samen met de buurt die de bloemetjes buitenzetten, zal onze bloemengordel de fleurigheid nog eens versterken. Iedere actie opnieuw nemen we de binnenstad, maar ook de deelgemeentes mee in het mooier en groener verhaal van onze stad Brugge”, zegt Van Volcem.

De bloementeller staat voor Lissewege op 112 bloem’punten’ en maar liefst 3706 planten. “4 ooievaarsnesten, 4 hanging baskets, 11 bloementorens, 74 vensterbloembakken en 19 bloempotten in cortenstaal maken van Lissewege een prachtig plekje deze zomer. De Zeebruggelaan, Stationsstraat, het Valerius de Saedeleerpad, Onder de Toren, de kerkhofmuur en de Oude Pastoriestraat worden gedecoreerd. Ook de brugjes aan het Lisseweegs vaartje zullen er bloemig uitzien. Als het weer een beetje meezit en met het afbouwen van de coronamaatregelen, wordt het een prachtige zomer”, aldus Van Volcem.

Bijlage:

Kaart met bebloemingszone

Bloemenlocaties

 1. Zeebruggelaan
 2. Stationsstraat (lichten)
 3. Stationsstraat (station)
 4. Stationsstraat (brug)
 5. Lisseweegs vaartje (brugjes)
 6. Valerius Saedeleerpad
 7. Onder de Toren
 8. Kerkhofmuur
 9. Oude pastoriestraat

Picknickbanken: Lissewege telde al 10 picknickbanken, daar komen er nu drie extra bij in de Oude Pastorietuin, Poldhondtstraat en de Vincent Doenstraat aan het speelplein.

Zitbanken:

9) Oude pastoriestraat (2 zitbanken),

5) Lisseweegs Vaartje (2 zitbanken)

Mercedes in Brussel

3 jun

BRUSSEL – Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zetelt in de commissies Wonen & Onroerend Erfgoed en Mobiliteit & Openbare Werken. Vanuit het Vlaams parlement probeert ze met een Brugse bril het leven van de Vlaming te beïnvloeden voor het goede.

Commissie Wonen en Onroerend Erfgoed

Vandaag op de agenda van de commissie ondervraagt Mercedes de minister over de aankoop van een starterswoning voor de jonge mensen. Met het huidige investeringsklimaat op de woningmarkt stijgen de prijzen van woningen als maar. Mercedes vraagt om maatregelen om het voor jonge mensen toch mogelijk te blijven maken een woning aan te kopen. Bekijk hieronder de commissie en lees de vraag van Mercedes aan de minister.

Commissie Mobiliteit en Openbare Werken

Mercedes maakt deel uit van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken onder minister Lydia Peeters. Volg de commissie vanaf 14 uur via onderstaande link.

Kerken krijgen nieuwe sociale functie

3 jun

BRUGGE – De Emmaüsparochie omvat de vijf kerken gelegen in Sint-Andries en Sint-Michiels: Sint-Baafs, Sint-Andries, Sint-Godelieve, Sint-Michiel en Sint-Willibrord. Met het kerkenplan dat werd uitgewerkt is het de bedoeling om de vijf parochiekerken aan de eredienst te onttrekken en in de plaats daarvan een nieuwe kerk met bijhorende campus te bouwen. De campus omvat niet alleen de nieuwe parochiekerk maar daarbij ook ontmoetingsruimte, vergaderinfrastructuur en secretariaatsruimte. Er werd vastgesteld dat geen enkele van de bestaande kerken geschikt is om alle functies te realiseren die van de ene parochiekerk zal verwacht worden.

Uiteraard moet bij deze plannen ook de vraag worden gesteld wat er met de bestaande kerkgebouwen zal gebeuren. Een terechte vraag zo blijkt, want het antwoord op deze vraag is niet altijd even eenvoudig. Een herbestemming is sowieso pas mogelijk nadat het kerkgebouw door het Bisdom werd ontwijd.

“Kerken en dus ook de kerkgebouwen hebben altijd een sociale functie in de samenleving opgenomen. In Brugge was dat niet anders. Met het leeglopen van de kerken is het zo dat de capaciteit van deze historische gebouwen onbenut blijft. De herbestemming van onze kerken is dan ook geen onverwachte wending. Met respect voor het verleden, maar met toekomstvisie willen we opnieuw een sociale invulling geven aan onze kerken. Zodat ze weer deel uitmaken van ons dagelijks leven”, aldus Mercedes Van Volcem, schepen van eigendommen.

Met dit besluit van het College van Burgemeester en Schepenen werd een volgende stap gezet in het meer concreet maken van de plannen van de Emmaüsparochie. Hieronder een overzicht.

De kerk Sint-Willibrord

Dit kerkgebouw is eigendom van de kerkfabriek. De kerk is gelegen in de Keurvorst Karel Theodoorstraat, 2 te 8200 Sint-Andries, aan de kruising Torhoutse Steenweg en Expressweg.

Er is grote interesse van de aanpalende scholen om dit kerkgebouw te kopen, met name Onze Lieve Vrouw Hemelvaert en de basisschool in de Doornstraat. Beide scholen kampen namelijk met plaatsgebrek.

De stad onderschrijft de verkoop aan de aanpalende scholen aangezien dit tegemoet komt aan een actuele nood en past in het algemeen belang.

“Er is een dringende nood voor het Onze Lieve Vrouw Hemelvaert en de basisschool in de Doornstraat. Het is ideaal dus dat we op deze manier twee vliegen in één klap vangen: onze kerk krijgt een nieuwe sociale functie en de school is uit de nood geholpen qua capaciteit”, zegt Van Volcem.

De kerk Sint-Godelieve

Dit gebouw is eveneens eigendom van de kerkfabriek. De kerk is gelegen in de Sint-Michielslaan 35, te 8200 Brugge. De parochie van deze kerk ligt in de zuidoostelijke hoek van de gemeente Sint-Michiels en grenst aan Oostkamp (in het zuiden), aan de parochie Sint-Michiel (in het westen en het noorden) en aan Steenbrugge (in het oosten).

Hier heeft de stad zich er over uitgesproken zelf geïnteresseerd te zijn om dit kerkgebouw te kopen. De gemeentelijke basisschool ligt vlak naast de kerk en wordt eveneens geconfronteerd met plaatsgebrek.

De kerk Sint-Michiels

De kerk is gelegen in de Rijselstraat 67 te 8200 Brugge, in deelgemeente Sint Michiels en in het centrum hiervan. De kerkfabriek is eigenaar.

 • De kerk ligt zeer centraal in de gemeente Sint-Michiels, vlak bij het gemeentehuis en maakt in die zin ten volle deel uit van het centrum van de gemeente.

Het gebouw is gelegen in de planologische bestemming “gemeenschapsvoorzieningen en aanverwante functies”. De Emmaüsparochie had de vraag gesteld of deze bestemming kon worden gewijzigd zodat ook residentiële en commerciële projectontwikkeling mogelijk zou zijn.

De stad is echter op dit verzoek niet ingegaan. De kerk heeft namelijk een grote stadslandschappelijke waarde en is een baken van het dorpscentrum. Sloop van dit gebouw is in elk geval uitgesloten.

Het gebouw dient behouden te worden en er moet gezocht worden naar een passende herbestemming met respect voor de (stads)landschappelijke waarde.

“De cultuurrijke achtergrond en historiek van onze stad laten we niet zomaar los. Het kerkgebouw slopen is dus uitgesloten voor ons als stadsbestuur. We blijven verder zoeken naar een nieuwe goede invulling van de kerk”, zegt de schepen.

De kerk Sint-Baafs

De Sint-Baafskerk is de hoofdkerk van de parochie Sint-Baafs van de deelgemeente 8200 Sint-Andries. De kerk is gelegen in de Sint-Baafskerkstraat nr 4 en is eigendom van de kerkfabriek. Het achterliggende perceel met de pastorie en het parkje is eigendom van de stad.

Hier zag de Emmaüsparochie graag de realisatie van een projectontwikkeling, samen met het deel dat eigendom is van de stad Brugge.

Wat betreft deze vraag is het standpunt van de stad eerder terughoudend. Sloop is in principe niet uitgesloten maar is maatschappelijk en sociaal moeilijk te verdedigen. Vandaar dat een sloop enkel toegelaten zal worden indien de vervangende nieuwbouw een zeer hoge architecturale en stedenbouwkundige heeft. De bouw van een louter residentieel project is hierbij in elk geval uitgesloten, maar eventueel wel een gemengd project op schaal van de buurt en met functies die passen in de buurt.

Het perceel van de stad, met het pleintje en de pastoriewoning moet sowieso behouden blijven en kan dus niet meegenomen worden bij een eventueel project.

De kerk Sint-Andries

Dit is het enige kerkgebouw dat eigendom is van de stad Brugge. Bovendien is het een beschermd monument dat zich bij een begraafplaats bevindt dat tevens werd beschermd als dorpsgezicht.

Na ontwijding komt deze kerk volledig terug in het patrimonium van de stad Brugge. Gelet op het beschermd karakter en de ligging naast het kerkhof zal de stad dit niet zomaar kunnen verkopen aan een private partij. Dit betekent dat de stad zelf een waardige invulling zal moeten geven aan dit gebouw. Dit kan bvb. een urnenkerk zijn (een plaats waar nabestaande afscheid kunnen nemen van de overledene) of bvb. een depotkerk (opslag en toegankelijk maken van religieus erfgoed).

De mogelijkheden van herbestemming zullen nog verder door de stad worden onderzocht.

“De kerk Sint-Andries is een pareltje als het gaat om historische waarde en is nota bene een beschermd monument. In die lijn zullen we verder onderzoeken met de stad wat de mogelijkheden zijn. Een waardevolle invulling in deze tijd ten dienste van onze Bruggelingen: daar kiezen we voor”, sluit Van Volcem af.