Brugge

Eerste hondenloopweide in Sint-Pieters gerealiseerd !

Brugge – In Sint-Pieters, ter hoogte van Park Ten Poele, werd een nieuwe hondenloopweide geopend. Dit is de eerste hondenloopweide in Sint-Pieters. Zo telt Brugge in totaal al 7 hondenloopweides.

Uitbreiding Park Ten Poele

Naast Park Ten Poele in Sint-Pieters lag een voormalige opslagplaats van de dienst openbaar domein. Deze gebruiken we niet langer, dus hebben we besloten om deze te integreren in het bestaande park. Als schepen van openbaar domein ben ik altijd op zoek naar plekjes op het openbaar domein die we groener kunnen maken. Meer groen in een stad heeft een tal van voordelen. In april van 2023 hebben we de verharding van de voormalige opslagplaats opgebroken.

Om een verbinding met het park te maken zijn twee toegangen aangemaakt in de bestaande haag. Over het grachtje naast het park zijn ook twee duikers aangelegd. Door het aanleggen van deze toegangen kunnen we het bestaande wandelpad voor lopers en wandelaars in het park uitbreiden. Deze uitbreiding plannen we in het najaar van 2023.

Nieuwe hondenloopweide

In deze uitbreiding van het park is naast een wandelverbinding ook een hondenloopweide gerealiseerd. We besloten om hier een hondenloopweide aan te leggen om op deze manier tegemoet te komen aan de grote vraag die hiervoor bestaat in Brugge. In totaal is de hondenloopweide is 2.600 m² groot. Op die manier kunnen alle inwoners hier samen met hun lieve huisdier volop ravotten. Om de zone nog leuker te maken voor de honden zorgden we voor speelheuvels, ook komen er nog boomstammen.

Om de zone proper te houden werden ook twee afvalmanden toegevoegd. We zorgen ervoor dat de hondenloopweide toegankelijk is voor mensen die met een rolstoel of kinderwagen komen, dit door verharde toegangen naar de weide aan te leggen. In de weide zelf zorgden we voor een betegelde zone aan met een vaste picknicktafel met verlengd blad. In het park zelf staat nog 1 verplaatsbare picknicktafel en zijn er ook verschillende groene stoeltjes te vinden.

Hondenloopweides in Brugge

De hondenloopweide in Park ter Poele is de eerste in Sint-Pieters, maar al de zevende in Brugge. De andere hondenloopweiden liggen in Sint-Andries (2), Sint-Kruis (2), Koolkerke (1) en Zeebrugge (1).

Sint-AndriesKoude Keuken
Sint-AndriesBeisbroek
Sint-KruisSportpark Gulden Kamer
Sint-KruisRyckevelde (Agentschap Natuur en Bos)
KoolkerkeFort van Beieren (Provincie West-Vlaanderen)
ZeebruggeStrand
Sint-PietersPark ter Poele
Vlaams Parlement

Studenten hoger onderwijs kiezen steeds vaker voor opleiding in Engels

Steeds meer studenten in Vlaanderen kiezen voor een opleiding in het Engels. Dat blijkt uit een rondvraag van De Tijd. Vlaamse scholen en universiteiten verwelkomen tot wel 200 procent meer studenten in hun Engelstalige programma’s. Een trend die zowel internationale, maar ook meer Belgische studenten aantrekt.

Vooral bedrijfsgerichte opleidingen zien een stijging in populariteit. Universiteiten melden eveneens een toename in inschrijvingen voor opleidingen als bedrijfswetenschappen, sociale wetenschappen, ingenieursrichtingen en literatuurstudies.

Waarom zijn anderstalige opleidingen zo belangrijk? Het antwoord ligt in de noodzaak om zich voor te bereiden op de werkplek van morgen die steeds diverser en internationaler wordt. Studenten begrijpen dat het beheersen van het Engels een essentiële troef is in een geglobaliseerde wereld en ze willen zich hierop voorbereiden.

Echter, er zijn beperkingen opgelegd aan de verengelsing van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Momenteel vereist de wet dat voor elke Engelstalige opleiding een Nederlandstalige variant beschikbaar is en er is een plafond ingesteld dat bepaalt hoeveel opleidingen in een andere taal dan het Nederlands mogen worden gegeven. Voor bacheloropleidingen is dit plafond 9 procent en voor masteropleidingen 35 procent.

Deze beperkingen leiden tot de discussie en oproepen om uitzonderingen toe te staan. De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) pleit bijvoorbeeld voor “regelluwe pilootprojecten” waar taalregels niet gelden en experimenten kunnen plaatsvinden. Dit voorstel is gebaseerd op de overtuiging dat het aantrekken van wetenschappelijk toptalent en het voldoen aan de vraag van het bedrijfsleven naar Engelstalige opleidingen van vitaal belang zijn voor de toekomst van Vlaanderen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts is echter terughoudend. Studenten lopen hierdoor echter het risico dat ze zich onvoldoende voorbereid op de arbeidsmarkt begeven en dus kansen kunnen missen.

Bron: De Tijd

Brugge

Werkzaamheden Dampoortkwartier zijn halverwege !

werkzaamheden Dampoortkwartier halverwege

Brugge – We geven het Dampoortkwartier in Sint-Kruis een volledige opwaardering. In totaal vernieuwen we tien straten tussen de Karel van Manderstraat en Dampoortstraat. We zorgen voor een gescheiden rioleringsstelsel, nieuwe rijweg, voetpaden, parkeervakken en groenzones. Momenteel zijn we al halverwege, enkel nog de Dampoortstraat, Julius Dooghelaan en Koolstuk te gaan.

Heraanleg van het Dampoortkwartier

Onderzoek naar de staat van het wegdek en de riolering toonde aan dat een heraanleg van het Dampoortkwartier noodzakelijk was. We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan in iedere straat. Hiermee voorkomen we dat de afvalwaterriolering overstroomt bij hevige regen en vullen we ook de grondwaterreserves verder aan. Voor de rijweg voorzien we een dubbele laag in asfalt, de voetpaden worden aangelegd in een bruinachtige granietsteen.

Al 1,4 km aan rijweg is op dit moment heraangelegd, we moeten enkel nog de Julius Dhoogestraat, Koolstuk en Dampoortstraat opstarten. In november zullen we alle groenzones die afgewerkt zijn aanplanten.

Timing

De Tuintjes: afgewerkt

Edestraat: afgewerkt

Karel van Manderstraat (tussen Zuidervaartje en Geralaan): afgewerkt

Karel van Manderstraat (tussen Geralaan en Dampoortstraat): toplaag in asfalt wordt 19/9 geplaatst

Korte Sportstraat: de toplaag in asfalt is reeds in een deel van de straat gegoten, het overige deel krijgt een toplaag op 2 oktober

Sportstraat: onderlaag in asfalt geplaatst in het deel tussen de Korte Sportstraat en Karel van Manderstraat. Het tweede deel zullen we afwerken eind september. Toplaag in asfalt wordt op 2 oktober gegoten.

Paradijsstraat: deze week starten we met het leggen van de borduren, de rioleringswerken zijn uitgevoerd. We voorzien deze straat af te werken tegen 2 oktober.

Zuidervaartje:

Deel 1 (tussen de Karel van Manderstraat en de tennis): afgewerkt, de onderlaag in asfalt ligt er. De toplaag komt er op 2 oktober.

Deel 2 (kruispunt met Karel van Manderstraat): eind september afgewerkt. De toplaag komt op 2 oktober.

Deel 3 (tussen de Dampoortstraat en de tennis): start op 2/10/2023 en op 15/11/2023 afgewerkt.

Julius Dhoogelaan en Koolstuk: start 2 oktober, afgewerkt op 11/03/2024

Dampoortstraat

Deel 1: tussen Karel van Manderstraat en Paradijsstraat: start 15/11/2023 (na werken Zuidervaartje) – 31/03/2024

Deel 2: Zuidervaartje tot Paradijsstraat: start 12/03/2023 – 1 juni 2024

Investeren in Sint-Kruis

In totaal bedraagt het kostenplaatje voor deze werken zo’n 8 miljoen euro. Ik zorg voor investeringen in iedere deelgemeente. In Sint-Kruis kon ik al een volledig nieuw park, het Steevenspark, realiseren, maar vernieuwden we ook de Damse Vaart-Zuid en is de Gulden Kamer met 2,7 hectare uitgebreid. Iedere deelgemeente telt !

Brugge

Kerkenbeleidsplan in Brugge is in uitvoering !

Samen met het centraal kerkbestuur, vertegenwoordigers van de lokale geloofsgemeenschappen en het aangeduide studiebureau werkte ik als schepen van Erediensten aan een kerkenbeleidsplan. We zullen participatiemomenten organiseren over de toekomst van zes Brugse kerken. Bruggelingen kunnen op die manier mee nadenken over de toekomst van hun parochiekerk. Vanaf 1 januari 2024 kunnen ze ons, via de participatiemomenten, ideeën geven over activiteiten die in de kerk kunnen plaatsvinden.

Dit is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het publiek religieus patrimonium van de stad. Als lokaal bestuur willen we samen met de centrale kerkbesturen, de lokale geloofsgemeenschappen en de verschillende kerkfabrieken samen schrijven aan een kerkenbeleidsplan en toekomstbeeld voor de parochiekerken in Brugge. Om dit te realiseren willen we elke Bruggeling betrekken om de toekomst hiervan mee vorm te geven.

Het projectteam bezocht in de eerste fase alle kerkgebouwen, om op die manier een onderbouwde analyse van de kerkgebouwen te kunnen maken. Daarin kwamen zowel de identificatie, beschrijving en situering in de omgeving, alsook het actuele gebruik en de functie van elk kerkgebouw aan bod. De uitkomst van de analyse geeft ons nu aan voor welke kerken er een participatietraject opgestart kan worden.

In Brugge zijn in totaal 28 kerken, waarvan er zes aan de eredienst onttrokken werden. Voor de start van deze legislatuur waren dat de kerken in Blijmare (Sint-Andries), de Sint-Franciscuskerk (Sint-Kruis) en H. Familie (Bilkske). De Sint-Godelieve, Sint-Willibrord en Sint-Kristoffelkerk zijn tijdens deze legislatuur onttrokken aan de eredienst.

In totaal zullen zes kerken deelnemen aan het participatietraject. Het gaat om volgende 6 kerken:
👉Sint-Walburga in de binnenstad (nevenbestemming)
👉Sint-Niklaas in Koolkerke (nevenbestemming)
👉Sint-Leo De Grote in Zwankendamme (nevenbestemming)
👉Sint-Katarina in Assebroek (nevenbestemming)
👉H. Hart en Philippus in Assebroek Steenbrugge (nevenbestemming)
👉Sint-Godelieve in Sint-Michiels (herbestemming)

In Brugge hebben we al zes kerken die een nevenbestemming hebben. Zo heeft de Onze-Lieve-Vrouw een museumgedeelte, kan men de Sint-Donaaskerk gebruik en als ‘blokkerk’ en zijn er in de Sint-Thomas van Kantelberg vaste koorrepetities. In de H. Magdalenakerk is er een project dat loopt samen met Flanders Heritage Venue. Twee kerken in Brugge ontvangen ook andere geloofsgemeenschappen. Zowel de Filipijnse als de Albanese gemeenschap gebruiken de Christus-Koningkerk, elk een maal per maand. Een maal per week gebruikt de Poolse gemeenschap de Sint-Katarinakerk.

Brugge

Kruispunt Sint-Clarastraat en Sint-Jorisstraat opnieuw geopend !

Sint-Clarastraat Sint-Jorisstraat kruispunt

Opnieuw doorgang vanuit de Ezelstraat

In het Brugse stadscentrum vernieuwen we de riolering, rijweg en voetpaden van de Sint-Jorisstraat. Het eerste deel van de straat, namelijk het gedeelte tussen de Vlamingbrug en Sint-Clarastraat is reeds opengesteld. Nu is ook het kruispunt tussen de Sint-Jorisstraat en de Sint-Clarastraat opengesteld. Een grote verbetering voor de inwoners! Het verkeer vanaf de Ezelstraat zal via de Kalkovenstraat de Sint-Clarastraat opnieuw kunnen bereiken. De inwoners van de Sint-Jorisstraat zullen hun straat via de Sint-Clarastraat uit kunnen rijden.

Busverkeer na de werken

Na de werken zal er op zaterdag om de 7,5 minuten (lijn 1 en 2 elk om de 15 minuten) en op zondag om de 10 minuten (lijn 1 en 2 om de 20 minuten) een bus door de straten rijden. Tijdens de week enkel de stadsshuttle.

Brugge

De Koude Keukenstraat verkeersveilig voor het nieuwe schooljaar !

Brugge – In de Koude Keukenstraat in Sint-Andries is de schoolomgeving verkeersveiliger gemaakt. Een nieuw bord en groene stroken met “schoolzone” in de straat van de school tonen aan automobilisten dat dit een schoolomgeving is waar veel leerlingen te voet of met de fiets langskomen. In Brugge is het creëren van veilige schoolomgevingen prioritair. Veel leerlingen trekken vrijdag opnieuw naar school, het is dan ook heel belangrijk dat alle leerlingen op een veilige manier van en naar school kunnen gaan.

Veilige schoolomgevingen prioritair

Sinds 2005 worden aan de schooltoegangen in Brugge Octopuspalen gebruikt om een schoolomgeving aan te duiden. Deze zijn intussen verouderd. Ondanks de octopuspalen geven heel wat Brugse basisscholen aan dat men te snel nabij de schooltoegang rijdt. Om dit op te lossen, zorgen we ervoor dat het duidelijker is waar de toegangen naar de scholen zich bevindt. We werken momenteel een plan uit om op een universele wijze alle schoolomgevingen aan te duiden. Op die manier geven we weggebruikers een duidelijk signaal dat ze zich in een schoolomgeving bevinden en voorzichtig moeten zijn.

We zullen deze aanpassingen over de gehele stad uitvoeren. In 2023 zullen de scholen in Sint-Andries en Sint-Michiels aan de beurt komen, waarna we de schoolomgevingen in Christus-Koning en het noorden van Brugge in 2024 vernieuwen. Doordat de Brugse binnenstad Unesco werelderfgoed is, kunnen we, net zoals de Octopuspalen, geen nieuwe palen aanbrengen.

Koude Keukenstraat: pilootproject

In de Koude Keukenstraat hebben we beslist deze vernieuwde aanpak voor het allereerst aan te brengen, dit is het pilootproject. De Koude Keukenstraat is deze zomer verkeersveiliger gemaakt, zodat de leerlingen van het Sint-Lodewijkscollege op die manier veilig de school kunnen bereiken.

De octopuspalen zijn weggehaald. In de plaats plaatsten twee borden in de vorm van een fluostift om de schoolomgeving aan te duiden. Daarnaast zijn ook twee groene stroken met het woord ‘schoolzone’ op de rijweg geschilderd. Aan beide zijden van het zebrapad aan de school werden ook groene strepen aangebracht. Op die manier is het voor alle automobilisten duidelijk dat dit een schoolomgeving is.

Extra fietsvoorzieningen in de straat

Er is ook gekeken of extra fietsvoorzieningen in de straat mogelijk zijn. We brachten een verdrijvingsvlak ter hoogte van het kruispunt tussen de Koude Keukenstraat en de Zandstraat aan, op die manier zijn de fietsers die ter hoogte van de Zandstraat fietsen beter beschermd. Ook gele boordsteenmarkeringen hebben we hier toegevoegd.

Veilige schoolomgevingen prioritair

Veilige schoolomgevingen over het gehele Brugse grondgebied zijn voor ons een prioriteit. In 2023 zijn verschillende verkeersveilige werken uitgevoerd. Zo legden we de Jakobinessenstraat opnieuw aan en is een veilige fietsdoorgang gerealiseerd door de aanleg van het Steevenspark. Ook de voetpaden in de buurt van een aantal scholen zijn vernieuwd, onder andere in de Klaverstraat, Nieuwe Gentweg en Leopold I-laan/Gerard Davidstraat/Maria van Bourgondiëlaan. De Nieuwe Sint-Annadreef waar De Varens gelegen is, krijgt momenteel een volledige heraanleg.

De Gistelse Steenweg kreeg ook een verkeersveilige vernieuwing. Twee borden in de vorm van een fluostift met het woord “school” op, alsook twee groene lijnen zijn toegevoegd. Hier is de nieuwe wijze om scholen aan te duiden reeds gebruikt. Alle Brugse scholen zullen volgen.  

Brugge

Voorstelling activiteiten en bezoekerscijfers bij de populairste boerderij van Brugge: de Kinderboerderij

Brugge – Al heel wat jaren zorgen de Kinderboerderij en het Natuurcentrum voor een educatief scholenaanbod. Ook dit jaar kan ik een ruim programma voorstellen met een aantal nieuwe activiteiten. 

Op die manier leren we de Brugse leerlingen het belang van de natuur kennen en dieren op de boerderij. 

1. Bezoekersaantallen gestegen van 20.422 naar 26.828 

Doordat we deze legislatuur meer inzetten op natuureducatie merken we een stijging in het aantal bezoekers. In 2019 kwamen 20.422 bezoekers langs, in 2022 waren het er al 26.838. 

Deze legislatuur werkten we aan vernieuwde workshops en organiseerden we meer evenementen en een grote publiekswerking. Dat is duidelijk te zien aan de bezoekcijfers: in 2019 kwamen 20.422 mensen op bezoek op de Kinderboerderij en het Natuurcentrum, in 2022 mochten we 26.838 bezoekers verwelkomen. Deze stijging in bezoekers toont aan dat we workshops en evenementen organiseren die de Bruggelingen aanspreken.”

“Het aantal bezoekers dat langsgaat op de Kinderboerderij zonder deel te nemen aan een activiteit of evenement wordt in deze cijfers niet meegerekend. 

We voorzien om een publieksteller te installeren op de Kinderboerderij, zodat we nog een accurater beeld hebben van het aantal bezoekers.”

Kinderboerderij De Zeven Torentjes

Op de Kinderboerderij werden in 2019 4 evenementen georganiseerd tegenover 7 evenementen in 2022. “We organiseren meer evenementen, maar merken ook dat er meer publiek aanwezig is. Dit toont aan dat de evenementen die we nu organiseren bij een breder publiek bekend zijn en meer gesmaakt worden,” aldus Van Volcem. “We zien ook een stijging in het aantal scholen die op bezoek gaan bij de Kinderboerderi . Vooral tijdens de vakanties zien we een verschil: de Kinderboerderij had in 2022 bijna dubbel zoveel deelnemers aan de vakantiewerking als in 2019. Ook bij de uitleenpakketten zien we een grote stijging: in drie jaar tijd is het aantal uitleenpakketten dat gebruikt wordt verdriedubbeld.”

 20192022
Aantal publieksevenementen47
Aantal bezoekers evenementen5394.037
Begeleide schoolkinderen6.4426.563
Vakantiewerking374625
Uitleenpakketten5441550
Totaal aantal bezoekers7.89912.775

Natuurcentrum Beisbroek

Het Natuurcentrum kent voornamelijk een grote stijging van bezoekers tijdens activiteiten (van 1.970 tot 2.570) en kent ook een stijging van bezoekers die in groep komen, van 2.919 naar 3.802 bezoekers.

 20192022
Individuele bezoekers7.5147.618
Activiteiten1.9702.570
Groepen2.9193.802
Cursussen12073
Totaal aantal bezoekers12.52314.063

Vernieuwde brochures voor scholen

Kinderboerderij De Zeven Torentjes

Op de Kinderboerderij zijn er het hele jaar door verschillende workshops en activiteiten te doen voor de scholen. Zo kunnen klassen altijd brood bakken, kaas maken, een begeleide of vrije boerderijverkenning maken, boerderijwerk doen, boerderijdieren in klei maken, het boerderijspel spelen, op zoek gaan naar het verhaal slakkenspoor of met de kirebeltjesrugzak op zoek gaan naar kriebeldiertjes. Deze activiteit werd in een nieuw jasje gestoken voor dit jaar. Ook voegen we dit jaar een nieuwe activiteit toe, namelijk de kwaliteitsverkenningstocht, waarbij bepaalde kwaliteiten van dieren onderzocht worden. Hier worden ook spelletjes rond gespeeld. Ook het boerderijwerk wordt vanaf dit jaar uitgebreid door een ontmoeting met alle dieren, het aanvullen van hooi en stro, het verzorgen van de dieren zelf en door kleine werkjes in de moestuin.

“Doorheen het jaar organiseren we ook seizoensgebonden activiteiten, zoals confituur en soep maken in het oktober. In december en januari kunnen klassen vanaf nu ook een meergranenbroodje bakken. Daarnaast is van de activiteiten rond “het konijn” en rond “water” een aangepaste versie gemaakt zodat ook de tweede graad kan meevolgen,” aldus Van Volcem.

Natuurcentrum Beisbroek

“In het Natuurcentrum worden zowel activiteiten voorzien voor klassen uit het kleuter, lager en secundair onderwijs. We zorgen voor een uitgebreid aanbod,” klinkt het bij de schepen. “Zo organiseren we zelfs activiteiten op het strand van Zeebrugge voor leerlingen uit het kleuter of lager onderwijs. De blikvanger dit jaar in het Natuurcentrum is het Plantfestival. We organiseren in november een groot plantfestival, waarbij we 10 hectare aanplanten met bomen. Ook klassen worden uitgenodigd om samen een boom te planten en zo te leren over het leven van de bomen. Ook een bezoek aan de veteraanbomen in Beisbroek wordt voorzien,” stelt Schepen Van Volcem. “Zelf een boom planten is een unieke ervaring voor veel leerlingen, inschrijven is de boodschap!”

Kinderboerderij toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers

In mei maakten we de wandelpaden op de Kinderboerderij toegankelijk voor rolstoelgebruikers en mensen die langskomen met een kinderwagen. De wandelpaden lagen voordien in porfiersteenslag, hierdoor kon niet iedereen de Kinderboerderij makkelijk bezoeken. Ik liet de wandelpaden aanleggen in dolomiet, in totaal legden we 1.650 m² opnieuw aan. Nu kunnen rolstoelgebruikers en mensen met een kinderwagen de stallen en cafetaria makkelijk bereiken.

115 dieren op de Kinderboerderij

In de Kinderboerderij huizen momenteel 115 dieren. Bezoekers kunnen kennismaken met 21 konijnen, 12 Houtlandse en Vlaamse schapen, 2 West-Vlaamse Rode koeien, 39 kippen, twee varkens, 2 ganzen, 19 eenden, een ezel, een paard en drie kalkoenen.

Schoolbezoeken: 6.563 leerlingen kwamen langs op de Kinderboerderij

Ook het aantal schoolbezoeken kent een lichte stijging op de Kinderboerderij. In 2019 kwamen 6.442 leerlingen op klasbezoek, in 2022 zijn dat er 6.563. Bijna elk kind in Brugge maakt via school een bezoek aan de Kinderboerderij.

Populaire activiteiten

“In de Kinderboerderij is de Schaapscheerdag ieder jaar een groot succes, vorig jaar kwamen hier 700 mensen op af. Dit jaar waren dat er zelfs 1.000,” vertelt Schepen Van Volcem. Ook de interactieve tentoonstelling ‘dieren onderweg’ in de Kinderboerderij was een publiekslieveling, 800 bezoekers kwamen de tentoonstelling bekijken. Van alle activiteiten werd de Boerderijverkenning het meest gekozen, 1.269 kinderen konden op deze manier het boerderijleven eens van dichtbij ervaren.

Ook broodjes bakken is een bekende activiteit op de Kinderboerderij. In 2022 leerden 820 Brugse leerlingen hoe ze zelf een broodje moesten bakken.  

Zowel op de Kinderboerderij als in Beisbroek zijn Bijenhotels te vinden. Zo helpen we de bijen, maar koppelen we er ook educatieve waarde aan. De leerlingen die op bezoek komen leren over bijen, honing en was. Ook activiteiten zoals hoe we van bij tot kaars gaan en honingslingeren kunnen de leerlingen doen.

In Beisbroek is de jaarlijkse fruitpluk steeds een groot succes. Vorig jaar mochten we zo’n 1.200 gezinnen verwelkomen om appels en peren te plukken. We waren enthousiast om ook dit jaar opnieuw de fruitpluk te laten doorgaan. Helaas hebben onze fruitbomen dit jaar amper vruchten, waardoor we genoodzaakt zijn om de fruitpluk af te gelasten. We kunnen de natuur natuurlijk niet forceren, het is eigen aan fruitbomen dat ze om een aantal jaar eens minder of zelfs geen vruchten dragen. 

Buitenklasje

Onder impuls van Schepen Van Volcem zette Stad Brugge de voorbije jaren in op buitenklasjes. “Zo focussen we op ‘buiten leren’, wat veel voordelen heeft. Deze klasjes omgeven door groen en natuur nodigen uit om de omgeving te verkennen. Ook op de Kinderboerderij zorgden we voor een buitenklasje. Leerkrachten kunnen op een rustige plek op de boerderij lesgeven op de zitstammetjes,” klinkt het bij de schepen.

Inschrijven

Voor het inschrijven gebruikt Kinderboerderij De Zeven Torentjes een “inbel”-systeem, waarbij scholen uit een aantal deelgemeentes op een bepaalde dag telefonisch mogen inschrijven. Iedere klas kan zich inschrijven voor 1 binnen- en 1 buitenactiviteit. Het overzicht ziet er als volgt uit:

 • 11/9: klassen uit Sint-Andries, Sint-Michiels, Zeebrugge en Lissewege
 • 12/9: klassen uit de Brugse binnenstad
 • 13/9: klassen uit Assebroek, Sint-Kruis, Sint-Pieters, Koolkerke, Dudzele en Sint-Jozef
 • 14/9: Brugse groepen en verenigingen
 • 15/9: niet-Brugse klassen, groepen en verenigingen

Om te reserveren in het Natuurcentrum kunnen scholen bellen of mailen. Sommige activiteiten zijn zo populair bij de klassen dat ze meteen volzet zijn.

Alle activiteiten in de Kinderboerderij en het Natuurcentrum zijn gratis voor Brugse scholen. Vroeger moesten de scholen 2,5 euro betalen, maar dit kon ik aanpassen. Het is belangrijk om kinderen en jongeren de waarde van de natuur bij te brengen.

Activiteiten

Kinderboerderij

Het hele jaar door

 • Begeleide verkenning
 • Kwaliteitsverkenningstocht
 • Boerderijwerk en ontmoeting met dieren
 • Brood bakken
 • Boerderijdieren in klei
 • Vrije boerderijverkenning
 • Boerderijspel
 • Slakkenspoor
 • Kriebeltjesrugzak

Seizoensgebonden

 • Van bij tot fruit: confituur maken
 • Van moestuin tot soep
 • Eten en (ge)weten
 • Het konijn
 • Op ontdekking met de ezel
 • Van bij tot kaars
 • Meergranenbrood bakken
 • Vogels in de winter: een voedertaartje maken van granen en zaden
 • Kaas maken
 • Kip en ei
 • Kleuren uit de natuur, schrijven met een ganzenveer
 • Geboorte en bevruchting
 • Schaapscheerdag
 • Bijenspel
 • Creatief met wol
 • Wol weven
 • Water: natuur, mens en dier

Natuurcentrum

Kleuters

 • Muis zoekt een huis
 • Kabouterpad
 • Eekhoornpad
 • Beleef het bos
 • Op stap met de gids

Eerste graad (lager onderwijs)

 • Allemaal beestjes
 • David en zijn vrienden
 • Kom bossen!
 • Roodkapje
 • Op stap met de gids

Tweede graad (lager onderwijs)

 • Allemaal beestjes
 • Allerlei vogels
 • Indianenspoor
 • Kom bossen!
 • Paddentrek
 • Speuren en sporen
 • Uilen
 • Op stap met de gids

Derde graad (lager onderwijs)

 • Allerlei vogels
 • Insectenhuisje bouwen
 • Kom bossen!
 • Leven onder water

Secundair onderwijs

 • Natuur als prototype
 • Biotoopstudie bos of heide
 • Biotoopstudie slot en plas
 • Kruidenwandeling
 • Op stap met de gids

Activiteiten op het strand van Zeebrugge

 • Zan, zee, zon
 • Woeste Willem(ina)
 • Wind in de zeilen
 • Strandbingo
 • Duinenbingo
 • De vloedlijn, zeekunst met aanspoelsels
 • Plastic soep
 • Rietje waait naar zee
 • Door de duinen
 • Doe mee! Verlos de zee!
 • Finding Nemo: zeestratego
 • Strandbloemen maken en verkopen
 • Zeekoffer
 • Kruien
 • Op stap met de gids
Brugge Vlaams Parlement

Buitengewone zorg: goed nieuws voor Louis en mama Lien !

Louis Verdonck (9), het kind uit Sint-Michiels dat dreigde lange uren in de bus naar een school voor buitengewoon onderwijs in Deinze te moeten zitten, zal uiteindelijk toch met de taxi naar school kunnen gaan. Dit deelde het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) mee. Voorts gaf het kabinet aan dat er een miscommunicatie is opgetreden tussen De Lijn en de school.

In eerdere berichtgeving maakte men melding van verschillende leerlingen in het buitengewoon onderwijs die opnieuw langdurige busreizen naar school dreigden te moeten maken. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) voorzag extra busritten, taxi’s en minibusjes. Sommige van deze ritten zijn nu echter weer geannuleerd. Dat leidde tot onrust bij verschillende ouders.

Lien Koelman (35) uit Brugge, de moeder van de negenjarige Louis, die vanwege een hersenverlamming in een rolstoel zit, deelde haar verhaal. Louis werd sinds april 2021 met de taxi naar Ten Dries gebracht. Dat is een basisschool voor buitengewoon onderwijs met buitengewone zorg in Deinze. Deze maatregel, inclusief taxi’s en extra minibusjes, was een van de initiatieven die minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) in 2021 had genomen. Hiermee zorgde ze dat leerlingen niet langer dan 90 minuten in de bus naar school hoefden te zitten.

“Op een goed halfuurtje was Louis op school”, vervolgde zijn mama. “Een heel groot verschil qua vermoeidheid. Hij was om 17 uur thuis.” Maar die extra dienstregeling schrapte men plots. Op die manier werd de tocht van en naar school weer een helletocht voor de jongen. “Maar er is blijkbaar toch een miscommunicatie gelopen tussen De Lijn en de school”, klinkt het bij Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld). Op vraag van haar partijgenote Mercedes Van Volcem nam ze het dossier nog eens ter harte.

Volgens Peeters was Louis gedurende een bepaalde periode niet meer met de taxi meegegaan. Het contract was nog steeds van kracht en de school hem niet had afgemeld. De Lijn plaatste Louis weer op de bus bij het opstellen van de planning, maar gezien de buitengewone zorg behoefte van de jongen, verzocht de minister De Lijn vorige week al om het dossier opnieuw te bekijken en maatwerk te leveren.

Dit is goed nieuws voor moeder Lien, hoewel ze nog geen gedetailleerde informatie heeft ontvangen. Ze heeft vernomen via de schooldirecteur dat Louis de taxi kan delen met twee andere kinderen.

Bron: HLN

Brugge

Brugse Louis (9) kan toch met de taxi naar school !

Brugge – De mama van de negenjarige Louis deed een oproep in de krant: haar zoon kon vorig jaar met een taxi van De Lijn naar school gaan. Komend schooljaar zou hij vier uur op de bus moeten zitten om van en naar school te gaan, van Brugge tot Deinze. Met de taxi is hij op een goed halfuurtje op school. Als Brugs schepen en Vlaams parlementslid in de commissie Mobiliteit was ik hierdoor geraakt. Ik nam contact op met mijn collega Minister Lydia Peeters met de vraag om hiervoor een oplossing te vinden. Zij nam het dossier nog eens ter harte en er werd een oplossing gevonden ! Louis kan opnieuw met de taxi naar school. Goed nieuws voor Louis en mama Lien !

Brugge

Aankoop Godelievekerk in Sint-Michiels biedt tal van mogelijkheden

Stad Brugge heeft onlangs de Godelievekerk gekocht voor een prijs van 240.000 euro. De kerk, die deel uitmaakte van de Emmaüsparochie, zal nu een nieuw leven ingeblazen worden dankzij de visie van schepen van Eigendommen, Mercedes Van Volcem. Deze aankoop opent de deur naar talloze mogelijkheden voor de buurt en omliggende scholen.

De beslissing om de kerk aan te kopen, is het resultaat van de voortdurende inspanningen van zowel de stad Brugge als de kerkfabriek Sint-Godelieve en Karel de Goede om de hervormingsplannen voor de Emmaüsparochie te ondersteunen. De kerk, die voor het eerst zijn deuren opende in 1965, heeft een indrukwekkende oppervlakte van 963 vierkante meter, terwijl het kerkportaal 25 vierkante meter beslaat.

Schepen Mercedes Van Volcem benadrukte de strategische locatie van de kerk als een van de belangrijkste redenen achter deze aankoop. Ze zei: “De kerk is zeer gunstig gelegen, wat verschillende bestemmingen voor de buurt en omliggende scholen mogelijk maakt.” De stad slaagde erin om tot een overeenkomst te komen met de kerkfabriek om de voormalige kerk en het kerkportaal te verwerven voor het genoemde bedrag van 240.000 euro.

Deze aankoop wordt niet alleen gezien als een investering in vastgoed, maar ook als een investering in de gemeenschap. Mercedes Van Volcem merkte op: “Deze aankoop zal een meerwaarde betekenen voor de hele buurt. Tijdens de eerste editie van ‘Buurt aan de Beurt’ in 2019 bleek al dat heel wat buurtbewoners en ook de twee omliggende scholen hier vragende partij voor waren.”

De Sint-Michielsbuurt is gezegend met de aanwezigheid van twee scholen, namelijk de Stedelijke basisschool De Geluksvogel en het Sint-Lodewijkscollege in de afdeling Spoorwegstraat. Beide scholen zullen profiteren van de polyvalente zaal die de voormalige kerk te bieden heeft. Deze ruimte zal ook beschikbaar zijn voor het bruisende verenigingsleven van Sint-Michiels, met inbegrip van het nabijgelegen jeugdhuis Thope.

De Godelievekerk, die langs de Sint-Michielslaan een prominente plaats inneemt, biedt ongetwijfeld een schat aan mogelijkheden. Schepen Mercedes Van Volcem voegde toe: “We onderzoeken nu verder welke bestemmingen mogelijk zijn en welke investeringen hiervoor nodig zijn.” Dit suggereert dat de stad van plan is om deze historische kerk nieuw leven in te blazen.

Kortom, de aankoop van de Godelievekerk in Sint-Michiels is niet alleen een transactie op papier, maar ook een belofte van groei en ontwikkeling voor de hele buurt. Met de visie en vastberadenheid van schepen Mercedes Van Volcem, zal deze kerk ongetwijfeld uitgroeien tot een belangrijk middelpunt van gemeenschapsleven en een baken van hoop en inspiratie voor de inwoners van Brugge. De toekomst ziet er veelbelovend uit voor de Godelievekerk en de gemeenschap die het zal dienen.

Lees het volledige artikel hier.