Oproep Van Volcem voor meer gevelgroen is succes: 100ste gevelplant

26 feb

De oproep van Mercedes Van Volcem (Open Vld) voor meer groen in de Brugse straten krijgt gehoor. De dienst Openbaar Domein maakte donderdag al het honderdste plantvak voor gevelgroen vrij.  

gevelgroen

“Bijzonder aan deze locatie is dat twee buren beslist hebben om een plant te plaatsen op de scheiding van hun woningen”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). In het kader van een proefproject werd er bij de bewoners van de Langestraat, Hoogstraat en Ganzenstraat navraag gedaan of er interesse was om een plantvak te installeren aan de voorgevel voor het plaatsen van een gevelplant. Dat was een succes en werd uitgebreid naar alle straten in Brugge. Een aannemer werd aangesteld om de plantvakken te maken. Wie nog interesse heeft in gevelgroen kan zijn aanvraag indienen via www.brugge.be/gevelplant.

Fundering Katelijnepoort uit 15de eeuw gevonden tijdens werken Katelijnestraat

19 feb

Schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) kon de fundering van de Katelijnepoort (15de eeuw) gaan bewonderen naar aanleiding van de werken in de Katelijnestraat.

Archeologen leggen er de fundamenten van de oude Katelijnepoort uit de 15de eeuw bloot. De contouren van die vroegere toegangspoort van Brugge zijn duidelijk zichtbaar, ondanks dat de poort in 1862 met dynamiet werd opgeblazen.

(meer…)

Uitbreiding parking Veltemweg Brugge

18 feb

Op maandag 10 februari 2020 start aannemer Onderneming Huys Jozef en Zonen van Brugge met de aanleg van 30 extra parkeerplaatsen langs de inkomdreef van het Interbad in de Veltemweg in waterdoorlatende materialen.

Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de parkeerdruk in de straat te verminderen tijdens de piekmomenten, vooral net voor en na de schooluren.

Parking Veltemweg

“De nieuwe parkeerplaatsen worden op dezelfde manier uitgevoerd als de bestaande parkeerplaatsen langs de Veltemweg, in waterdoorlatende grasdallen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Op die manier zal parkeren gestructureerder verlopen en zal het parkeren in het bos vermeden kunnen worden “ We gaan ook op verzoek van natuur en bos het parkeren in het bos onmogelijk maken zodat de bomen niet afsterven”.

(meer…)

Subsidies veilige Brugse schoolomgevingen goedgekeurd

18 feb

Minister Lydia Peeters (Open Vld) keurde de subsidies voor veilige schoolomgevingen in Brugge goed. “Als Vlaams parlementslid en schepen van openbaar domein kan ik de steun voor Brugge alleen maar toejuichen. Elke ouder wil een veilige weg en schoolomgeving. Na de oproep dienden we meteen een dossier in. We spelen kort op de bal. We ontvangen 131 000 euro. Dat is de helft van de kostprijs.” Ook schepen Ann Soete reageert tevreden: “De betrokken scholen zullen terecht heel tevreden zijn. Blij dat we hier vooruitgang konden boeken. “

Brugse schoolomgevingen

De Brugse schoolomgevingen die zullen worden aangepakt:
Aanpassing oversteek Freinetschool De Boomhut – Leopold III-laan
Aanpassing oversteek OLVA Collegestraat 24
Aanpassen parkeermogelijkheden SASK
Definitieve inrichting schoolstraat BS Christus Koning met slagboom – Gerard Davidstraat nr. 57
Definitieve inrichting schoolstraat BS Manitoba – Manitobalaan 48
Definitieve inrichting schoolstraat BS Mozaïek – Pastorieweg
Definitieve inrichting schoolstraat Sint-Michiels B – Sint-Michielslaan 31
Definitieve inrichting schoolstraat De Triangel – Diksmuidse Heerweg 160
Aanpassen fietsoversteek Immaculata – Koningin Astridlaan 4
Plaatsing Octopuspalen De Linde

Rioolaansluiting voortaan gratis voor Bruggeling

10 feb

Stad Brugge en rioolbeheerder Farys helpen de Bruggeling maximaal bij rioolaansluiting. Geen zorgen, geen kosten. “De aansluiting van een private woning of bedrijf op de riolering is op vandaag volledig ten laste van de betrokkene.”, aldus schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem. “De gemiddelde reële kostprijs voor een huisaansluiting bedraagt rond de 2300 à 2500 euro.” Van Volcem heeft samen met de rioolbeheerder een voorstel uitgewerkt waardoor de eigendom, de aanleg en het structurele beheer van het deel van de huisaansluiting gelegen op het openbaar domein wordt opgenomen door Farys.

“Dit is een regelgeving uit het verleden met een aantal belangrijke nadelen”, meent Van Volcem. “In de eerste plaats moet elke Bruggeling hierdoor de last bij een rioolaansluiting of herstelling op zich nemen ook al ligt deze aansluiting op de openbare weg. Een put in de weg of het voetpad ten gevolge van een ingezakte rioolaansluiting moet op vandaag hersteld worden door de eigenaar-veroorzaker. Vaak is men niet in staat om deze herstelling voldoende snel uit te voeren, wat onnodige hinder oplevert voor het verkeer. De Stad en de rioolbeheerder Farys hebben op vandaag weinig garantie over de correctheid waarop rioolaansluitingen en de aanleg  van bovenliggende wegenis worden uitgevoerd.”  

Schepen Mercedes Van Volcem werkte samen met de dienst Openbaar Domein en rioolbeheerder Farys een betere, meer klantgerichte regeling uit voor huisaansluitingen. 

“In dit nieuwe voorstel ontlasten we de Bruggeling volledig”, zegt de schepen. “De eigendom, de aanleg en het structurele beheer van het deel van de huisaansluiting gelegen op het openbaar domein wordt opgenomen door de rioolbeheerder. Farys staat kosteloos in voor de aanleg van nieuwe huisaansluitingen, en het snelle herstel van defecte aansluitingen, zij beschikken 24/7 over een ruimingsfirma en aannemer om calamiteiten snel op te lossen”. 

Schepen Mercedes Van Volcem legt dit nieuwe voorstel ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad van februari, zodat de nieuwe regeling vanaf 1 maart 2020 van kracht kan gaan.

Andere Farys gemeenten

In andere Farys gemeenten vraagt men een forfaitaire tussenkomst aan de vennoten van projectgebied Brugge-Kust.

Senioren krijgen Brugse zilverroute in het Dampoortkwartier

10 feb

Bij de heraanleg van achttien straten in het Dampoortkwartier in Sint-Kruis komt er een aparte wandelroute voor de vele senioren in de buurt… Een fameuze Brugse zilverroute. Daar is immers vraag naar. “We gaan minstens om de tweehonderd meter een bank plaatsen om uit te rusten”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). De stad zoekt nog een naam.

Brugse zilverroute

Tijdens de inspraakmomenten van de heraanleg van het Dampoortkwartier kwam de vraag naar meer toegankelijkheid voor senioren, meer banken en meer ontmoetingsplaatsen. “Zo kwam het idee voor een senioren- of zilverroute tot stand. Dit groeide uit tot een wandelroute voor iedereen”, aldus schepen Van Volcem. 

(meer…)

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) bepleit uitbreiding Vlaamse hinderpremie

3 feb

“De Vlaamse hinderpremie moet worden aangepast. Ook handelaren die vlak aan de hinderzone liggen moeten beter aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming.” dat bepleit Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Als schepen van openbaar domein in Brugge, ervaar ik dagelijks de problemen die gepaard gaan bij openbare werken. We moeten de lokale handelaars koesteren. Bij grote werken zijn er een aantal die overwegen te stoppen met hun zaak, waardoor de aantrekkelijkheid van handelskernen in het gedrang komt. Als wij hinder veroorzaken, mag daar een verantwoorde compensatie tegenover staan.”  

Sinds 1 juli 2017 kunnen handelaars die hinder ondervinden van wegenwerken, rekenen op een Vlaamse hinderpremie van 2.000 euro. Een handelaar moet zijn zaak niet langer sluiten om de hinderpremie te ontvangen. Eén van de voorwaarden om recht te hebben op de hinderpremie is dat de handelszaak zich bevindt binnen de werfzone. 

Buiten de werfzone

Wie buiten de werfzone een handelszaak heeft, kan ook hinder ondervinden, maar heeft geen recht op een forfaitaire premie van 2.000 euro. Deze handelaar kan wel een sluitingspremie aanvragen van 80 euro per dag, maar zijn handelszaak moet dan wel 21 dagen gesloten zijn als gevolg van deze werken. 

Van Volcem pleitte in het Vlaams parlement om die termijn aan te passen van 21 naar 10 aaneensluitende gesloten dagen. 

“Vorig jaar zijn 4.787 premies uitgekeerd aan handelaars die hinder ondervonden van wegenwerken. 535 van hen kregen een bijkomende sluitingspremie, terwijl 48 alleen een sluitingspremie ontvingen. Samen ontvingen ze ruim 9,5 miljoen euro. Het nieuwe instrument is een meerwaarde voor al wie met hinder te maken krijgt. Na 3 jaar werking is het goed om na te denken hoe dit instrument nog kan verbeterd worden.” besluit Van Volcem.

Visartsluis Zeebrugge

1 feb

De haven van Zeebrugge heeft een sluis nodig. Op 30 januari 2020 kwam ik hierover opnieuw tussen in het #VlaamsParlement bij minister Lydia Peeters (Open Vld). Gaat de eerste spadesteek in de grond? Hoeveel budget voorziet de Vlaamse Regering voor de Visartsluis Zeebrugge? Ik dring aan bij de minister op goeie communicatie en het tegemoetkomen aan bezorgdheden van onze inwoners. Er zijn drie beroepen tegen de keuze van Visart (voorkeurbeslissing Ben Weyts).

(meer…)

Bruggelingen kunnen peter of meter worden van het groen in hun buurt

22 jan

Bruggelingen met groene vingers kunnen voortaan zelf de touwtjes in handen nemen om het groen in hun buurt te helpen beheren en onderhouden. “We willen onze inwoners de kans geven om peter of meter te worden van een straattuin in hun omgeving”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Dat stukje groen zullen ze in samenspraak met de begeleidende ambtenaar zelf onderhouden. Zo dragen de Bruggelingen bij aan de creatie van plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en buiten kunnen ontspannen in een groen kader.”

(meer…)

Katelijnestraat: extra werfzone vanaf woensdag 22 januari

22 jan

Momenteel vinden er werkzaamheden plaats aan de nutsleidingen in de Katelijnestraat. Op basis van de ligging en toestand van de hoofdleiding voor aardgas stelde Fluvius vast dat een bijkomende werfzone nodig is. De ligging van de leiding stemde immers niet overeen met de ligging op de plannen van 1940. De werkzaamheden in deze bijkomende zone starten op woensdag 22 januari en zullen tot 14 februari duren. Tegelijkertijd blijven de eerder geplande werkzaamheden verder lopen.

(meer…)