Nieuw ontwerp voor het romantische Minnewaterpark

27 jan

BRUGGE – Het Minnewaterpark is een belangrijk park voor veel Bruggelingen, maar ook voor de internationale uitstraling van de stad. Na veertig jaar is het park aan een herinrichting toe. Brugge telt heel wat parken. Het bijzondere aan het Minnewaterpark is dat het ook grenst aan de Vesten. Het is voor vele toeristen de toegang tot de stad. Vele bezoekers genieten van het park en jaarlijks vinden er in de zomer enkele festivals plaats: Feest in ’t Park en Cactusfestival.

Start werkzaamheden en kostprijs investering

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Na meer dan veertig jaar – de laatste heraanleg dateert van 1979 – is het park aan een herinrichting toe. We werkten een voorstel uit voor de heropfrissing van het park.”

Bij akte van 9 augustus 1974 werd de Stad eigenaar van het 1,55 hectare grote terrein. Op 29 augustus 2024 zal het park dus 50 jaar in de handen zijn van de Stad. De aankoopsom bedroeg in die tijd 21 miljoen Belgische frank of 525.000 euro.  

“We plannen de start van de heraanleg van het park na de zomer. We investeren 662.356,83 euro. Het meest bekende park van Brugge krijgt dus een nieuw ontwerp en opwaardering met respect voor het verleden. Het was tijd om de paden er te vernieuwen en opnieuw waterdoorlatend te maken en er komt zicht vanuit het park op het water”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Inspraak en overleg

Burgemeester Dirk De fauw: “In totaal ontvingen we zestig reacties die we kunnen samenvatten in zeven belangrijke hoofdpunten die de leidraad vormen in het ontwerp.”

De zeven belangrijkste hoofdpunten waren:

Vernieuwen paden: de buurt signaleerde plasvorming en dus een slechte afwatering van de paden. Die zullen worden vernieuwd.

Nieuw wandelpad naar het Minnewater: een nieuw pad brengt meer sociale controle voor het gedeelte van het park. Het pad kan de zone meer aantrekkelijk maken. Het pad geeft meer zicht op het water en maakt een rustige indruk.

• Twee bestaande dolomietpaden aan de kant van de Vesten en leilinden worden graspaden: Er was meer waterdoorlating nodig. De graspaden zijn beter voor de bomen die errond groeien.

• De zone aan de IJsputbrug vernieuwen en een nieuwe ontmoetingsplaats aan het water creëren: een pluspunt voor elke bezoeker van het park, het dambord en de tafeltjes zijn echt versleten en zijn aan vernieuwing toe. Op dit moment is er een gevaarlijke situatie voor spelende kinderen. Daarnaast zijn de tafeltjes versleten.

Dit biedt geen mooie uitstraling voor de vele toeristen en bezoekers langs de IJsputbrug.

Kasteel ’t Fraeyhuis in beeld: De gemerkte tegels maken een knipoog naar het verleden. Een mooi gebaar en herinnering naar vroeger.

Nieuwe zithoek aan het water: er wordt een brug gemaakt aan de nieuwe zithoek. De gracht waar die overloopt zal vrij gemaakt worden zodat er nabijheid aan het water gecreëerd wordt. Het plein zal vlot toegankelijk gemaakt worden voor ouderen. Er zullen ook zeker genoeg banken voorzien worden aan het water. De ontmoetingsplek wordt een rustige plek in het park met sociale controle door zijn open karakter. Er wordt ook een zichtas naar het water gecreëerd vanuit het park

Meer bebloeming in het park: een bijenvriendelijke plek met veel bloemen. Er komen grote vast en wegneembare bloembakken op vraag van de buurt. Aan de huizen van het Coletijnenhof worden er geen bomen of hoge heesters aangeplant zodat de open ruimte wordt bewaard.

“De paden in het park hebben een belangrijk aandeel in die reacties van de buurt: de vernieuwing van de paden. Het pad dat naar het Coletijnenhof liep in het oorspronkelijk ontwerp, is geschrapt op verzoek van de buurt”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Er komt een nieuw wandelpad naar het pleintje aan het water. Er wordt ook een brugje in Cortenstaal aangelegd over de gracht richting het plein. 

“De wandelpaden in dolomiet dateren uit 1980 en er treden structurele problemen op die we met de stad willen aanpakken. De paden blijven in dolemiet op verzoek van de Stad en de hogere overheid. Ze zijn onderhoudsintensief maar geven een warme uitstraling aan het park. Ik wou geen beton of asfalt in het park. Dolomietpaden zijn er ook in andere mooie parken in de stad en op de Vesten”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. 

Het park voorziet twee pleintjes in het park

Bij de ingang van het park vanuit de Vesten is er een welkomstpleintje. Als je van de Bargebrug komt, zal je verwelkomd worden met bloemen en zitbanken. Het is een soort ellipsvorm die ook terugkomt bij het pleintje aan het water. Bij dat pleintje aan het water komen ook twee petanquebanen, extra bomen, picknickbanken en nieuw parkmeubilair. Het zicht vanuit het park naar het water wordt geoptimaliseerd.

Groene stoelen en nieuw parkmeubilair rond bomen

Extra straatmeubilair zal uitnodigen om te vertoeven in het park: stoelen, schommelstoelen, picknickbanken, zitelementen en de typische Brugse zwanehalsbanken.

Kushoekje

“Het ontwerp voorziet ook in het verwijderen van een strook heesters, zodat er zicht is op de gracht en dus het water, niet ver van het nieuwe wandelpad en de nieuwe brug die geplaatst zal worden. Uiteraard wordt het kussershoekje in eer behouden. Een plaatsje waar veel koppels hun eerste kus geven. Dat is romantisch erfgoed: dat moeten we koesteren”, zegt schepen Mercedes Van Volcem met een knipoog.

Toegankelijkheid

De trappen in het domein worden voorzien van een anti-sliplaag. Bij regen kunnen de trappen glad liggen en zo voorkomen we ongelukkige vallen en bevorderen we de begaanbaarheid. Dat is zowel de luie brug (1) bij het kussershoekje, de Ijsput- of Bargebrug (2) en de helling (3) in het park.

Burgemeester Dirk De fauw: “Het Minnewater is ook een belangrijk park voor grootse culturele activiteiten zoals het Cactusfestival en Feest in ’t Park die in normale omstandigheden daar al jarenlang plaatsvinden. Daarom hebben we bij de opmaak van het ontwerp veel belang gehecht aan de bereikbaarheid van het park, onder meer voor de hulpdiensten. Daarnaast wordt het merendeel van het straatmeubilair wegneembaar zodat ook de nieuwe pleinen multifunctioneel kunnen worden gebruikt.”

Kasteel Fraeyhuis

Kasteel ‘Fraeyhuis wordt in beeld gebracht in het park. Zo zullen er wandelpaden in merktegels aangelegd worden. Het kasteel werd in 1969 gesloopt. De portierswoning en de leilinden in de tuin bleven bewaard. 

Bebloeming

Uit de inspraak bleek duidelijk dat iedereen meer bebloeming in het park wil. “We zullen over het hele park bloembollen planten die voor kleurrijke bloementapijten zullen zorgen in het bloeiseizoen. We zullen ook aan de zijde van het Coletijnenhof en de zijde van het kasteel extra planten plaatsen. Zo wordt het romantische karakter van het park nog meer in de verf gezet”.

Hekjes

Het brugje naar het Coletijnenhof en de verbinding naar de Arsenaalstraat zullen beide een afsluitbaar hek krijgen. Al zullen deze poortjes altijd open blijven: een architecturaal accent dat toegang geeft naar het park. Om veiligheidsreden kunnen ze eventueel worden gesloten.

Start na zomer 2022

De kostprijs van de werkzaamheden wordt geraamd op 662.356,83 euro. Het budget gaat hoofdzakelijk op in het rooien van beplanting, grondwerkzaamheden, de aanleg van paden in dolomietverharding, aanleg van het plein in straatsteenverharding, het leveren en plaatsen van straatmeubilair en groenaanleg en – onderhoud. 

Behoudens onvoorziene omstandigheden is de start van de werken voorzien na de zomervakantie 2022.

Sint-Pieterskerklaan krijgt volledige heraanleg en opwaardering

26 jan

BRUGGE – De Sint-Pieterskerklaan krijgt een volledige heraanleg. Het is een lange laan die loopt van de kerk van Sint-Pieters naar de vroegere CBRT. “Deze brede laan biedt veel mogelijkheden om te infiltreren, te vergroenen en te bebloemen. We vernieuwen rioleringen, elektriciteit, voetpaden en plaatsen bomen, bloemen en banken”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Inspraak leidt tot aanpassingen

De inspraakvergadering over de Sint-Pieterskerklaan vond plaats in november 2021. Meer dan 70 aanwezigen waren hierop aanwezig. Het stadsbestuur paste, met de geformuleerde opmerkingen van de bevolking in het achterhoofd, de plannen aan. Het college van burgemeester en schepenen keurde de plannen al goed. Op maandag 31 januari moet enkel nog de Gemeenteraad zijn fiat geven.

Riolering valt in en is aan vervanging toe

Het rioleringsstelsel moet vervangen worden en zal meteen ook gescheiden worden zodat er minder overstromingsgevaar is bij hevig regenval. “De riolering is op diverse plaatsen ingevallen en afgezet. Dat is ook de reden waarom de Sint-Pieterskerklaan prioritair is opgenomen in onze investeringsplanning”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Bovendien worden naast de rioolaansluitingen ook de elektriciteitsaansluitingen vernieuwd en voorzien van 400 Volt. 

De straat krijgt ook nieuwe verlichting en zal meteen ook worden verled.”

Mooie bovengrondse aanleg: nieuwe brede voetpaden, 200 bomen, 30.000 bloemen en veel banken

“We maken van de gelegenheid gebruik om de volledige straat op te waarderen tot een aangename groene leefstraat waar de snelheid wordt getemperd door de manier van heraanleg en met de nodige onthardingen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

“Zowel jonge mensen als oudere mensen waren aanwezig op de inspraakvergadering. Het is opmerkelijk dat jonge mensen veel groen, minder snelheid en meer fietsveiligheid willen. Maar daarnaast is iedereen ook bekommerd om voldoende parkeerplaatsen te hebben.”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Groen in de straat maakt de straat niet alleen mooi, maar ook leefbaar en gezond. Bovendien houdt ze ook veel water op en voorkomen ze ook wateroverlast. Het zijn onze paraplu’s en parasols”, stelt schepen Mercedes Van Volcem.

De Sint-Pieterskerklaan is alvast voldoende breed om er een mooie groene laan van te maken. Aan beide zijden van de weg worden er bomen voorzien om de tien tot twaalf meter waarmee een dubbelrij-effect wordt beoogd. Er komen in totaal meer dan 200 nieuwe bomen.

In de straat worden ook groene voortuinen behouden, aangevuld met heesters en bloemen rond de bomen.

Banken en een mini-parkje

In de straat komt er om de 150 meter een typische Brugse bank met gebogen leuningen en ook nog drie boombanken. “We zullen ook ter hoogte van de gebouwen van de Stad een stuk groen innemen om een mini-parkje te voorzien met enkele banken”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Bushalte

De materialen van de weg werden, op verzoek van de bewoners, aangepast van beton naar asfalt, net als de inplanting van de bushalte op het einde van de Sint-Pieterskerklaan die nu aan het kruispunt met de Vaartstraat komt. Op het einde van de Sint-Pieterskerklaan komen er extra parkeerplaatsen in groendallen.

Parkeerstroken in kasseien

De parkeerstroken worden in mooie kasseien aangelegd zodat de laan wat grandeur krijgt en ook smaller en aantrekkelijker lijkt.  Diverse materialen maken dat een straat mooier oogt, want het oog wil ook wat. “Bij de optimale ontharding van de straat houden we rekening met de parkeerdruk en de verkeersbelasting. Het ontwerp voorziet ministens één parkeerplaats in de directe omgeving van iedere woning. In de toekomst kunnen zo elektrische wagens met eigen stroomtoevoer opgeladen worden. Er zijn afgescheiden parkeerstroken in kasseien voorzien afgewisseld met bomen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Snelheid

Snelheid was een veel gehoorde klacht. Alle bewoners uitten de wens dat er in de straat minder vlug wordt gereden. Om de verkeerssnelheid te temperen, zullen er drie bijkomende wegversmallingen geïmplementeerd worden in de straat met een veilige fietsachterdoorgang. Ook een groene middengeleider wordt als snelheidsremmer geplaatst ter hoogte van de Uitleendienst en Gebouwendienst.

Er wordt met asfaltverharding gewerkt met accentuering van de kruispunten in mozaïekkeien in plaats van betonverharding.

“De laan loopt van de kerk tot aan de vroegere CBRT. Vaak is er druk verkeer in de richting van de Pathoekeweg. Op het einde van de Kerklaan voorzien we ook een mooie fietsroute richting Zeveneke en het strand van Zeebrugge en ook als doorsteek naar de Blauwe Toren”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Timing en kostprijs

De saneringswerkzaamheden van de nutsleidingen zijn bezig en zullen afgewerkt zijn op 5 mei 2022. De eigenlijke wegen- en rioleringswerkzaamheden starten in het voorjaar 2022 en zullen 190 werkdagen (een kleine tien maanden) duren. Kostenplaatje voor de operatie bedraagt 3.102.162,48 euro, waarvan 1.210.534,32 euro stadsaandeel en 1.891.628,16 euro voor Aquario (rioolbeheerder). 

Elke deelgemeente telt

De Stad investeert in haar deelgemeenten. In Sint-Pieters kwam ook al de Slachthuisstraat in aanmerking voor een volledige heraanleg en werden ook de voetpaden in de Rond den Heerdstraat (een kant) en Sint-Pieterszuidstraat heraangelegd. De voetpaden in de Rustenburgwijk en de Karel de Ledeganckstraat volgen later tijdens deze legislatuur.  

Stad Brugge verlengt concessie Waggelwater met roeivereniging voor 18 jaar

21 jan

BRUGGE – De Koninklijke Roeivereniging Brugge (KRB) zit weer goed voor de volgende 18 jaar aan het Waggelwater. De sportvereniging verlengde haar concessie met 18 jaar, maar droeg ook officieel het stuk grond met daarop de nieuwe botenloods in aanbouw over aan de Stad. “De concessie maakt mogelijk dat de Brugse Koninklijke Roeivereniging die in 2019 nog haar 150ste verjaardag vierde, kan blijven voortbestaan en voortbouwen”, zegt schepen van Eigendommen en Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

De Koninklijke Roeivereniging Brugge bestaat 152 jaar. In 1869 had ze haar eerste huisvesting aan de Handelskom aan het kanaal van Brugge naar Oostende. Kort na de eeuwwisseling werd een clubhuis in de typische Engelse Boathousesstijl gebouwd aan het Waggelwater. Het gebouw is ondertussen al geklasseerd als monument. “In 1979 werd het eigendom van de Stad Brugge en werd de concessie met de roeivereniging opgemaakt. Later werden nog extra loodsen gebouwd en nu is er dus de nieuwe botenloods die op dit moment in aanbouw is”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

“Met het stamnummer 4 dat het in 1869 ontving is het een van de oudste sportverenigingen van de stad. Ze heeft dus een rijke geschiedenis. Zo levert KRB al sinds 1928 op regelmatige basis roeiers voor de Olympische Spelen. Ik ben dan ook zeer fier dat we KRB dankzij deze concessie een duwtje in de rug konden geven”, zegt Van Volcem.

Stadsinvestering

De overeenkomst tussen Stad Brugge en KRB wordt nu verlengd voor 18 jaar. Om de uitbreiding mogelijk te maken, had de sportvereniging tien jaar geleden al een stukje weide gekocht net naast de bestaande loodsen die er al waren. “Met de overeenkomst die nu afgesloten werd, is het stuk waar de nieuwe botenloods gebouwd wordt – zowel het gebouw als de grond- overgedragen aan Stad Brugge. De loods werd gebouwd met een stedelijke investeringssubsidie van 80.000 euro”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. De roeivereniging betaalt 250 euro per maand voor het gebruik van het domein en de loodsen.

De nieuwe loods zal mogelijkheden bieden om de boten die nu in het hoofdgebouw opgeborgen worden te verhuizen. Zo zal er plaats zijn in het hoofdgebouw voor volledig vernieuwde kleedkamers, douches en sanitair. De sportvereniging heeft heel wat leden bij de laatste jaren. Ook veel meer vrouwen beoefenen de sport. De nieuwe botenloods zal ook een nieuwe roeidiscipline mogelijk maken voor de sportvereniging: beach sprint roeien.

“Deze concessie is duidelijk een win-win situatie. De stad heeft een mooi watersportcomplex waar ook andere verenigingen gebruik van kunnen maken. KRB beschikt dan weer over degelijke en kwalitatieve infrastructuur waardoor ze hun internationale status kunnen behouden. Ze zullen ongetwijfeld nog veel olympische medailles naar Brugge halen”, zegt de schepen van Openbaar Domein.

KRB-Olympiërs

KRB heeft een traditie om toproeiers op te leiden die internationaal goede resultaten boeken op Europese en Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Zo was Tim Maeyens een KRB-er die drie selecties afdwong voor de Spelen. Ook Tibo Vyvey werd twee maal Europees kampioen in dubbeltwee met Marlon Colpaert (Oostende) en veroverde brons op het laatste wereldkampioenschap. Ook in de groep jongere competitieroeiers heeft KRB aankomende talenten, die voor vertegenwoordiging van KRB in het nationale roeiteam ‘De Belgian Sharks’ kunnen zorgen. 

“Naast competitie blijft KRB ook een sportvereniging waar recreatieve sporters hun gading vinden. En dat is een duidelijke meerwaarde voor onze stad”, aldus Van Volcem. “De Koninklijke Roeivereniging Brugge heeft een rijke geschiedenis en traditie die authentiek is. Zoiets moeten we koesteren en ondersteunen.”

25 wegenisdossiers verbeteren leefbaarheid in Brugge

19 jan

BRUGGE – 2022 heeft heel wat veranderingen in petto voor de wegenis in Brugge. Maar liefst 25 dossiers staan op stapel in de Brugge. “Ook dit jaar leggen we de lat hoog om de Bruggeling van een openbaar domein in uitstekende conditie voor te leggen. We laten geen dossiers sluimeren en pakken de problemen aan”, aldus schepen van Openbaar Domein en Groen, Mercedes Van Volcem.

1.Ondergrondse parking en het vernieuwde Koning Albertpark (April 2022 opening parking en dan aanleg park bovengronds)

Interparking nv breidt, in overleg met Stad Brugge, de bestaande centrumparking ‘t Zand uit onder het Koning Albert I-park, meer bepaald tussen het Concertgebouw en het standbeeld van Koning Albert I. De afwerking van de zone van de ondergrondse parking is voorzien in het voorjaar van 2022. “Deze parking is belangrijk voor de toekomstige bereikbaarheid van onze stad. Het wordt de grootste ondergrondse parking met 2000 parkeerwagens”, vertelt de Brugse schepen Van Volcem. Om het park maximaal te respecteren werd de vormgeving en de inplanting van het ondergrondse parkeergebouw volledig afgestemd op de waardevolle bomen in het park. “Eens de ondergrondse parking afgewerkt is, krijgt het park ook een nieuwe aanleg. Als ontbrekende schakel tussen ’t Zand -kant centrum- en het nieuwe fonteingebied -kant station – Oostmeers-, is het project ‘uitbreiding parking en heraanleg van het park’ een uitgesproken kans om deze verbinding te opwaarderen. De bestaande looproute in het park wordt beperkt gewijzigd. Het behoudt haar kronkelende, stijgende en dalende lijn. De parkinguitgangen staan immers geschikt langsheen het traject”, legt de schepen verder uit. De bestaande wandel- en fietspaden worden verrijkt met nieuwe verbindingen over het water.

2. Park Steevens in Sint-Kruis

Stad Brugge investeert in een nieuw Park Steevens met fietspad- en wandelpadnetwerk. Het park zal aansluiten op het Veltembos en is 23.000 vierkante meter groot. Een fietspad en wandelpaden zullen een meerwaarde zijn voor het 8 hectare grote bos. De groene long midden Sint-Kruis zal dé plaats worden om te genieten, wandelen en veilig te fietsen naar school. “Genieten van het groen en publiek domein en veilig fietsverkeer staat hoog op de agenda bij de Bruggelingen. Het Veltemparkplan zorgt voor een onderbouwde verbetering voor de buurt en scholen. Via een strategische aankoop kunnen we een park aanleggen en het fietsen en wandelen optimaliseren”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

3. Start Katelijnepark

Het Katelijnepark, gelegen in de dichtst bewoonde deelgemeente van Brugge, Assebroek, krijgt nu een definitieve bestemming als park. Op enkele honderden meters van de binnenstad, meer bepaald tussen de Baron Ruzettelaan, de hoge Katelijnebrug en het jaagpad aan de Vaart Brugge Gent is een open ruimte van bijna 3 hectare. Een groene long dicht bij het kanaaleiland en het Minnewaterpark en de Vesten.   “Vorige legislatuur wou men er nog een randparking maken en het groene gebied betonneren tot randparking. De parking kreeg na veel protest geen vergunning van de deputatie. Bovendien lag ze ook niet aan de juiste kant van de Baron Ruzettelaan om een vlot bereikbare parking te vinden”, zegt de schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

4. Start Minnewaterpark

Het Minnewaterpark is een heel belangrijk park voor veel Bruggelingen, maar ook voor de internationale uitstraling van de stad. Het is het park dat grenst aan de Vesten van Brugge. De romantische uitstraling en de herinneringen van vele verliefden die al kusten bij het Minnewater verklaren de bijnaam ‘The Lake of Love’ zoals de pers het wel eens durft benoemen. “Het park is er om te genieten:  het hele jaar door maar ook voor twee stadsfestivals waar de Bruggeling elk jaar naar uitkijkt.  Een festival in een park heeft iets speciaal, maar het vergt ook heel wat inzet en onderhoud van onze dienst openbaar domein. De laatste heraanleg dateert van 1979, dus meer dan 40 jaar geleden”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

4. Vernieuwen dolemiet op de Vesten

Stad Brugge gaat de komende drie jaar fors investeren in haar Vesten. De toestand van de huidige dolomietpaden is sterk achteruitgaan waardoor er veel oneffenheden en na regenweer plassen ontstaan. “Elke Bruggeling is fier op de Vesten. Daarom investeren we de komende drie jaar fors om de wandelpaden er op en top te laten uitzien en ze weer optimaal kunnen gebruikt worden”, zegt schepen van Openbaar Domein. De gefaseerde  vernieuwing gaat gepaard met een kostprijs van 1,8 miljoen euro.

5. Werken aan de Singel en Buitenboeverievest

Het wegdek van de Singel en de Buiten Boeverievest zijn dringend aan vernieuwing toe. “Daarom plannen we een heraanleg van beide straten. Tijdens de heraanleg zal van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen en de fietsverbinding tussen de Buiten Smedenpoort en de fietsbruggen van de Boeveriepoort te optimaliseren”, aldus de schepen.

6. Werken aan Mariabrug en OLV kerkhof Zuid

De werken aan de Mariabrug waren een onderdeel van de nieuwe heraangelegde Katelijnestraat. De aannemer startte met de bouw van het ondergronds pompstation ter hoogte van het pleintje tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk en Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid. “Bij hevige regen moet dit pompstation voorkomen dat het riool van de Mariastraat overstort in de reien ter hoogte van de Mariabrug”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Tijdens de werkzaamheden echter stootte men op waardevolle vondsten waardoor verder archeologisch onderzoek nodig was. “Tijdens opgravingen van een deel van het Onze-Lieve-Vrouwkerkhof nabij de gelijknamige kerk in Brugge botsten archeologen tot hun eigen verbazing op antropomorfe graven. Die waren in Vlaanderen slechts in gebruik tot in de 13de eeuw. Dankzij de vondsten kan mogelijk eindelijk achterhaald worden hoelang de kerk er al staat”, zegt Van Volcem. Ondertussen werd de best bewaarde grafkelder gelicht en verplaatst naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De werken ter plaatse kunnen nu verder afgewerkt worden.

7. Sint-Jorisstraat en Vlamingdam

“Na de Katelijnestraat is dit een groot maar heel noodzakelijk werk dat we niet uit de weg gaan. Als schepen van Openbaar Domein moet ik soms minder aangename werken laten uitvoeren, zoals het opbreken en heraanleggen van straten. Deze werken kunnen lang duren en veel ongemak geven aan de bewoners, maar achteraf is iedereen gelukkig”, zegt schepen Van Volcem, “Onze stad kenmerkt zich door haar vele fietsers. Daarom voegen we aan deze werken een aantal elementen toe die de verkeersveiligheid van fietsers bevordert. Dit door het plaatsen van fietsnagels en het parkeren niet toe te laten als de fietsers van de andere richting komen.”

Bij de vernieuwingswerken investeert de Stad in extra groen. Zo worden er in totaal 20 extra bomen geplant die verspreid worden over 41 plantvakken. “Voor de kleinere plantvakken wordt er gekozen voor de sierkers, die zijn smal en geven een prachtig straatbeeld. In het voorjaar verschijnen enkelvoudige witte bloemen, in de herfst krijgt het blad een mooie oranje tot roodpaarse herfstkleur”, zegt schepen Van Volcem.  De pleintjes in de straat worden opgewaardeerd met plantvakken, fietsstelplaatsen en mooie zitelementen.

8. Werken rond de Sint-Annakerk (met gebruik water dak kerk voor groendienst in regenputten) en Joost De Damhouderstraat

Vandaag is het plein rond de Sint-Annakerk betoverend door de prachtige kerk.  “Evenwel zijn aldaar de slechtste voetpaden te zien in Brugge en staat de riolering op invallen”, zegt Van Volcem. Naast het plein worden de voetpaden vernieuwd alsook de Joost De Damhouderstraat en een van de mooiste straatjes van Brugge, de kleine Sint-Annastraat. De bruggen ter plaatse zijn opgefleurd met mooie bloemen langs de Potterierei.

9. Stijn Streuvelstraat is eind deze maand af

De Stijn Streuvelsstraat kreeg een heraanleg van de voetpaden en rijbaan. De werken aan de weg startten in september 2021 en worden beëindigd eind deze maand. “De werken werden uitgevoerd in 2 fases. Er was even geen verkeer mogelijk, al bleven fietsers en voetgangers altijd hun doorgang behouden”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem.

10. Huidenvettersplein is gisteren gestart

Het Huidenvettersplein wordt aangepakt omwille van de oneffenheden en putten in het plein. “De verhoogde voetpaden langs beide kanten op het plein verdwijnen. De mozaïekkeien worden herplaatst. Voor een beter afwatering van het plein werden extra slikputten geplaatst. Het monumentje te midden het plein blijft bewaard. De terrassen zullen bij zonnig weer weer stabieler en evenwichtig geplaatst kunnen worden”, aldus Van Volcem.

11. Stuk Zilverpand krijgt ook make-over met groen

Ook in het Zilverpand starten we bebloeming. In de bestaande plantvakken komen er extra bloemen: lavendel, ooievaarsbek, viltige hoornbloem en mexicaans madeliefje. Voor extra kleur in de lente voorzien we aanvullend grootbloemige viooltjes. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Bij het samenstellen van beplantingen houden we rekening met een spreiding van de bloei zodat de plantvakken in alle seizoenen aantrekkelijk zijn. We kiezen ook voor voldoende groenblijvende soorten zodat de plantvakken in de winter ook hun effect niet missen. We brengen letterlijk kleur in het leven voor alle bewoners en passanten in het Zilverpand.”

12. De voorbereidende werken in negen straten in het Dampoortkwartier en aanvatten van de rioleringswerken

Stad Brugge investeert in het Dampoortkwartier. Het kwartier ligt tussen de Dampoortstraat en de Karel Van Manderstraat en zal volledig vernieuwd worden.  “Er wordt geïnvesteerd in nieuwe riolering, mooie voetpaden, veilige fietspaden, toegankelijkheid maar ook in bomen, groen, ontharding en leuke banken op wandelpaden om de honderd tot tweehonderd meter.  Zo ontstaat er ook een leuke wandelroute voor jong en oud. Toegankelijkheid is vrijheid maar toegankelijkheid zorgt ook voor warmte en sociale cohesie”, zegt Van Volcem. De aanwezigheid van het woonzorgcentrum midden de wijken deed de vraag naar een zilverroute rijzen.  Tussen deze wandelpaden door investeren we ook in een parkje in de Edestraat. 

13. De Bloemenwijk in Assebroek

De Bloemenwijk, een grote wijk in Assebroek en dicht bij de stad krijgt een volledige heraanleg. De bestaande riolering en de bestrating zijn dringend aan vernieuwing toe. Met een leefbare, groene, veilige en duurzame visie zullen we de Bloemenwijk een nieuwe uitstraling geven ”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. De werken starten begin dit jaar en worden behoudens onvoorziene omstandigheden tegen de zomer van 2023 afgerond. 

14. De wijk Blijmare in Sint-Andries

Dit voorjaar van start de heraanleg van de wijk Blijmare te Sint-Andries. De wijk is gelegen achter de gevangenis van Brugge en ligt naast het domein Koude Keuken.  “De werken zijn noodzakelijk. Na een routine controle is immers gebleken dat de riolering in slechte staat is en ook de straten zijn dringend aan vernieuwing toe. Sinds de aanleg van de verkaveling in de jaren ’60 werden hier weinig instandhoudingswerken uitgevoerd”, aldus de bevoegde schepen. Behoudens onvoorziene omstandigheden worden de werken tegen de zomer 2023 afgerond.

15. De wijk rond Sint-Annadreef en Bremlaan

“Door de degradatie van het rioleringsstelsel dringt een rioolrenovatie op. Gezien de ligging van de belangrijke bomen is een rioolrenovatie vereist in plaats van de aanleg van nieuwe riolen met de klassieke open sleuf. Bij deze techniek is er geen hinder en impact op de omgeving om de werken uit te voeren”, zegt de schepen van Openbaar Domein. De renovatie zal in de volgende straten plaats vinden: Nieuwe Sint-Annadreef, Dopheidestraat, Bremlaan, Gagelstraat en de Krakkestraat.

16. Zandstraat

Twee verkeersplateaus worden aangelegd in de Zandstraat. Dat op het kruispunt Zandstraat/Albert Serrynstraat en kruispunt Zandstraat/Jachthoornlaan. Uit onderzoek blijkt dat er een structureel snelheidsprobleem is. “Ter hoogte van de Albert Serrynstraat zal er een pleineffect toegevoegd worden aan het kruispunt met architecturale lijnenspel. Dit pleineffect heeft ook een verkeersremmend effect voor automobilisten. De materialen voor de rijweg, goot en fietspad bestaan uit rode beton. Het voetpad bestaat uit rode betonklinkers. Het ontwerp houdt ook rekening met de groeiruimte van de bestaande bomen en voorziet 3 nieuwe bomen”, legt de schepen uit.  Het ontwerp voor de verkeersplateu aan de Jachthoornlaan is eerder klassiek. De rijweg en goot bestaat uit rode beton. Er is 1 nieuwe boom toegevoegd aan het ontwerp, de bestaande bomen blijven behouden.

17. Van Leeg tot Zand

Uit onderzoek bleek dat de toestand van het rioleringsnet in de straat Van Leeg Tot Zand niet meer voldoet aan de huidige kwaliteitseisen. Ook de bovengrondse infrastructuur van de straat is aan vernieuwing toe. “Het nieuwe ontwerp gaat uit van een volledige vernieuwing van het wegdek met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Er wordt een dubbelrichtingsweg aangelegd met één as-verschuiving.  Er zal ingezet worden op het vergoenen van de straat door het aanleggen van kwalitatieve en duurzame groenzones met voldoende ruimte voor 17 hoogstammige bomen. Langs de zijde van de pare huisnummers worden er 19 parkeerplaatsen voorzien. Langs de zijde van de onpare huisnummers wordt er geopteerd om langsparkeren op de rijweg toe te laten”, aldus de plannen volgens de schepen. De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen zullen starten in maart 2022, de wegenis en rioleringswerken zullen starten in het najaar van 2022

18. De Sint-Pieterskerklaan te Sint-Pieters

De Sint-Pieterskerklaan in Sint-Pieters is aan heraanleg toe. Het rioleringsstelsel moet vervangen worden en zal meteen ook gescheiden worden. “We maken van de gelegenheid gebruik om de volledige straat op te waarderen tot een aangename groene leefstraat waar de snelheid wordt getemperd door de manier van heraanleg en met de nodige onthardingen”, klinkt het bij schepen Van Volcem.

19. Prins Leopoldstraat in Sint-Kruis

De Prins Leopoldstraat in Sint-Kruis (tussen de Maalse Steenweg en Moerkersesteenweg) wordt heraangelegd, vergroend en voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. “De Prins Leopoldstraat voldoet niet meer aan de huidige duurzaamheidsnormen, zoals groenvoorziening, waterinfiltratie en verkeersveiligheid. De rioleringen van 1956 zijn volledig versleten.  Het laatste jaar waren er diverse verzakkingen.  Thans is ook een stuk van de straat afgezet”, aldus schepen van Openbaar Domein.

20. Start Marktplein en straten errond in Zeebrugge

Het Marktplein, de Zeemansstraat, Marktstraat en Ploegstraat in Zeebrugge worden aangepakt en krijgen een nieuw ontwerp. “Het Marktplein is het hart van de gemeente. Het plein en haar omgeving zijn nog voorzien van oude gemengde rioleringsstelsels die dringend aan vervanging toe zijn. “De gescheiden rioleringsstelsels aanleggen in onze stad zijn prioritair, maar we willen uiteraard geen dubbel werk doen en de buurt en bewoners verschillende keren werken laten doormaken. We maken dus van de gelegenheid gebruik om niet alleen het rioleringsstelsel heraan te leggen, maar ook een volledige nieuwe blik te werpen op de omgeving: hoe kunnen we de sociale functie van het Zeebrugse marktplein cultiveren en er een plaats van maken waar mensen graag samenkomen, die aanzet tot ontmoeting”, zegt Van Volcem.

21. Opstart werken Karel De Stoutelaan, Filips de Goedelaan

Beide straten maken deel uit van de wijk Christus Koning en worden heraangelegd met als als kers op de taart het groene park aan Stilende. Daarop loopt de Filips de Goedelaan uit die een prachtige groene parklaan wordt.  Het stadsbestuur zet in op leefbaarheid, groen en bomen.  Zo kunnen we nog meer werk maken van een wijk op mensenmaat. “De uitgangspunten van het wijkmobiliteitsplan zijn afgestemd op de noden van kinderen. We zullen de verkeersveiligheid verhogen, het sluipverkeer aanpakken. De volledige herinrichting van de wijk, waarvoor de voorbije en komende jaren veel inspanningen werden en worden geleverd, pakt het ruimere plaatje aan in Christus-Koning”, besluit schepen Van Volcem, “De route tussen het Graaf Visartpark en het Stil Ende moet straks omgetoverd worden in een echt groene boulevard én een idyllische plek voor onze mooie zwanen.” Voor de heraanleg van de Karel De Stoutelaan (tussen Leopold I-laan en Houtkaai) wordt geopteerd voor een zone 30 (naar analogie met andere woonstraten).

22. Opstart Julius Maurits Sabbestraat (na afwerken Vlamingstraat en Vlamingdam)

“De riolering in dit tracé is in zeer slechte staat. In het recente verleden zijn diverse rioolbreuken ontstaan die voorlopig hersteld werden. “Het is echter noodzakelijk om bij de heraanleg van de straten ook te voorzien in de aanleg van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel”, klinkt het bij Van Volcem.

23. Uitvoeren voetpadenplan

De Stad steekt een tandje bij in de deelgemeenten.  Een voetpadenplan voor 2022 werd opgemaakt en de Stad investeert drie maal zoveel als normaal in voetpaden in de deelgemeenten.  “De Stad investeert 1.482.000 euro in voetpaden in de deelgemeenten. De voetpaden worden in goede staat hersteld om een veilig wandelverkeer te garanderen”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem. “De werken zullen allemaal uitgevoerd worden in 2022. Mensen vinden een goed aangelegd voetpad belangrijk en terecht.  Met een drievoudig budget en drie aannemers die werken via een raamcontract schakelen we een versnelling hoger.”

24. Start park Knaepen (ontharding) , park van 8 hectare

De plannen voor de site Knaepen krijgt concreet vorm: een natuurspeeltuin, parkgelegenheid, fietssnelwegen, natuur, groen… “De site Knapen is een cruciale plek voor de revitalisering van Zeebrugge. Ze vormt een groene schakel tussen de Stationswijk en de Strandwijk. Door Knapen een leuke invulling te geven, kan het een nieuwe, waardevolle ontmoetingsplek worden voor de buurt, voor jong en oud en voor bezoekers”, aldus schepen van Openbaar Domein en Groen.

25. Speelplein Paalbos

Het Paalbos aan de straat Ter Lo in Assebroek is toe aan vernieuwing. Zowat alle speeltoestellen vertonen gebreken aan het Paalbos. Ook de houten rand van de bestaande zandbak bijvoorbeeld is rot. “Het speelpleintje is dus toe aan een volledige herinrichting. We deden een online bevraging in oktober vorig jaar. Een klein jaar later mogen we zeggen dat we het voorontwerp met succes ter plaatse konden terugkoppelen. Dit jaar gaan we ermee aan de slag”, onder de bevoegdheid van Van Volcem wordt dit jaar dus het speelplein in Paalbos heringericht.

“Stop sociale woningbouw : te traag en doe iets voor de wachtenden” – Mercedes Van Volcem (OPEN VLD)

14 jan

BRUSSEL – De onderbenutte kredieten in de sociale woningbouw tonen aan dat de bouw van sociale woningen een systeem is die achterhaald is om diverse redenen. “In realiteit heeft de helft van de huurders recht op een sociale woning”, klinkt het bij Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem (Open VLD). Voor het onderwerp zet ze zich al jaren in. De politica woonde immers zelf tot haar 22 jaar in een sociale woning. “Sociale woningen vandaag zouden een deel van ons sociaal weefsel zijn. Geen ghetto’s die gebouwd worden. Zelf woonde ik tot mijn 22 jaar in een sociale woning. Op verjaardagsfeestjes was ik altijd beetje beschaamd toen de vriendjes kwamen, hoewel onze taarten en pannenkoeken even lekker waren.”

Vooreerst staan er vandaag 170000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Nog nooit was de lijst zo lang.  Bovendien staan niet alle mensen die recht hebben op een sociale woning ook op die lijst.  Velen schrijven zich niet in of willen niet in een sociale woonwijk wonen ondanks dat de inkomensvoorwaarden zijn verschuldigd.  De echte wachtlijst is dus 300000 huurders van de 600000 huurders op de private markt.

Meer budget maar ze raakt niet op

Het budget om sociale woningen te bouwen werd opgetrokken maar geraakt niet op. Redenen alom : ze worden vaak gebouwd in woonuitbreidingsgebieden, er is protest van de buurt en er komt proces tegen het project.  Vandaag fixeren de maatschappijen zich ook op de fusie.  De aannemers hebben veel werk en de bouwsector kan ongeveer 2500 eenheden per jaar bouwen. 

Sloop en bouwen in open ruimte

Bijbouwen is dus begrensd naar ruimte toe (nog amper 1700 ha) in bezit van sociale huisvestingsmaatschappijen.  Iedereen heeft het over de bouwshift en niet bouwen in open ruimte maar de sociale huisvestingsmaatschappijen zijn vaak onderworpen aan een andere ruimtelijke ordening omdat lokale besturen vaak ook vertegenwoordigd zijn in de sociale huisvestingsmaatschappijen. 

De bouw is ook begrensd naar bouwvolume toe (wat kan de sector aan).  Bovendien leidt bouwen ook veel tot afbraak zodat er netto minder bijkomt dan er gebouwd wordt (men sloopt tien woningen en met zet er 15 bij).  De sloop wordt nooit in rekening gebracht bij communicatie.  Dit maakt ook dat er weinig nieuwe mensen worden geholpen want de mensen die in de sloopwoningen wonen worden ook geherhuisvest.

Levenslange contracten en tijdelijke

Jaren pleitte ik voor de tijdelijkheid van sociale huurcontracten.  Deze werden ingevoerd in 2014 met doel meer rotatie te bekomen, sociale emancipatie te bewerkstelligen en nieuwe behoeftigen te kunnen helpen. 

Oude contracten blijven levenslang, nieuwe zijn tijdelijk maar kunnen ook verlengd.

Ik ben bepleiter om ze sowieso maar 6 jaar toe te wijzen en dat je nadien aan de slag moet.  Zes jaar een gunst bekomen om goedkoop te wonen is een goede zaak maar nadien komen er nieuwe behoeftigen.  Wie ziek is of niet aan de slag kan mag blijven. Wie gezond is moet verhuizen en aan de slag.

Geen stimulans tot werken

In ons systeem vandaag wordt je huur berekend op je inkomen alsook de huurpremie.  Wie aan de slag gaat, zal meer huur moeten betalen zodat er een dubbele huisvestingsval ontstaat voor de bewoner van een sociale woning.  Hetzelfde geldt voor huurders op de private markt die een huurpremie ontvangen.  Wie gaat werken en meer verdient, verliest de huurpremie.

Sowieso moet de huur hoger en vast zijn en tijdelijk zodat werken ook loont. Wie werkt moet vooruitgaan en niet omgekeerd.

Definitie sociale woning

Een sociale woning is een woning die dient voor iemand die geen normale huur kan betalen.  Voor mij moet ze al zeker niet in eigendom zijn van de huisvestingsmaatschappij. 

Een sociale woning is voor mij beter gelegen in het weefsel zodat er ook meer sociale mix aanwezig is.   Waarom kunnen de sociale huisvestingsmaatschappij niet op de private markt inhuren ?  Dit gaat snel, eenvoudig en zo kan je met dezefde middelen veel meer doen voor de wachtenden.  De mensen in een sociale woning en de mensen die wachten zouden immers dezelfde voordelen moeten kunnen hebben.  Nu sluit men de ogen voor 170000 wachtenden en die worden door private particuliere verhuurders opgevangen. 

Bouwen duurt zes tot zeven jaar en brengt voor de overheid ook infrastructuurkosten met zich mee.  Huren is snel en brengt geen infrastructuurkosten met zich mee. 

Huurbonus

Omdat huurpremies niet emanciperend werken denk ik dat de huurbonus een beter systeem is.  Je trekt een deel van je huur fiscaal af.

Vroeger bestond dit ook voor je eerste woning die je leende.  Helaas werd deze fiscale korting afgeschaft. 

Ze invoeren voor huurders maakt dat ze adem krijgen en maakt ook dat ze misschien kunnen sparen om een eigen woning te verwerven.

Geen wijken maar in het weefsel, geen stempel

Bovendien heeft huur ook het voordeel dat niemand ziet dat je minder inkomen hebt.  In een sociale woonwijk weet iedereen dat je niet veel verdient. 

Zelf woonde ik tot mijn 22 jaar in een sociale woning.  Op verjaardagsfeestjes was ik altijd beetje  beschaamd toen de vriendjes kwamen, hoewel onze taarten en pannenkoeken even lekker waren?

Het geen a sociaal pleidooi maar een pleidooi om een na oorlogssysteem te evalueren.  Het is te traag, helpt niet en we moeten meer doen met dezelfde middelen. Sowieso als de grond op is, zal men het systeem moeten herdenken.

Brugs Bomencharter levert 65.575 bomen op in 3 jaar

12 jan

BRUGGE – Na 3 jaar in deze legislatuur kan de Stad Brugge een uitstekend bos- en bomenrapport voorleggen: bijna 51.000 bomen werden bij geplant vorig jaar. In 2019 ging het al om 5285 bomen, in 2020 maar liefst 9305 bomen. “Bij de aanvang van de bestuursperiode legde ik me als schepen van Openbaar Domein en Groen erop toe dat we het Bomencharter zouden halen. Het charter ondertekenden we met als doelstelling om minstens 21.250 bijkomende bomen in deze legislatuur op het Brugse grondgebied te planten. Na twee jaren werd duidelijk dat deze doelstelling ruimschoots gehaald zou worden. Vandaag kan ik samen met onze dienst terecht trots zijn op wat we in slechts 3 jaar konden bewerkstelligen: 65.575 bomen erbij”, aldus schepen van Openbaar Domein en Groen, Mercedes Van Volcem.

Er werden de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om meer groen in Brugge te realiseren:  “Die stappen gaan zowel over groen in de bebouwde omgeving, als over groen in het landelijke gebied, als over bijkomende bossen en natuurgebieden.  Hiervoor bied ik iedereen die meer groen wil mogelijkheden aan. Burgers die hun voortuin of gevel willen vergroenen, worden door de stad geholpen. In het openbaar domein van Brugge laat ik bomen planten. Voor de bos- en natuurgebieden laat ik beheerplannen maken en ik geef opdracht om meer natuur voor de Bruggeling te realiseren.  De stad kleurt groener en is leefbaarder geworden”, stelt Van Volcem.

“Dat omvat twee geboortebossen die de stad Brugge realiseerde, met name het Spijkerbosje in Sint Kruis en het geboortebos Foreest in Sint Michiels”, gaat de schepen verder, “Dat omvat ook bosuitbreiding aan Engelendale bij Ryckevelde door het Agentschap voor Natuur en Bos, de uitbreiding van Tillegembos en de aanplant van een groenscherm door de Provincie West-Vlaanderen via de Bosgroep Houtland aan het domein Peereboomveld, de bebossing aan Cathemgoed en Zwankendamme door de Vlaamse Landmaatschappij en diverse kleinere particuliere aanplanten via de Bosgroep Houtland en het Regionaal Landschap Houtland en Polders.”

Het werk is nog niet af

Daarnaast werden in dezelfde periode door de eerder vernoemde partners meer dan 4.000 nieuwe solitaire bomen en fruitbomen geplant op Brugs grondgebied.

“Als we het totaal aantal bomen en stukken bosgoed samen tellen, plantten we samen bijna 51 000 bomen. Daarmee is het oorspronkelijke doel al meer dan dubbel behaald. Dat betekent voor mij echter niet dat het werk af is. In de komende jaren voeren we de natuurinrichting in Beisbroek uit, waarbij het bosareaal zal uitgebreid worden. De inrichting van natte natuur aan de Blankenbergse Dijk wordt momenteel op de tekentafel vorm gegeven. Door de beheerplannen voor de Vesten en de oude begraafplaats van Assebroek, zetten we bovendien alle nodige middelen in voor het behoud van bijzondere bomen op het Brugs openbaar domein. En we voorzien ook heel wat bomen in diverse nieuwe parken: Katelijnepark, goed voor 3 hectare, park Knaepen in Zeebrugge (8 hectare), de realisatie van park Steevens bij Veltembos (2,3 hectare), Vaartbekepark in Koolkerke (1hectare), het Koning Albertpark en een nieuw Museumpark aan de tentoonstellingshal BRUSK. Ik wil ook graag het Graaf Visartpark uitbreiden.  Daarbij wordt de Filips de Goedelaan een parklaan met een groen park aan het Stilende. Het stadsbestuur zet in op leefbaarheid, groen en bomen.  Tijdens het conclaaf was meer groen en leefbaarheid ook de grootste gemene deler”, sluit de schepen af.

Overzicht geplante bomen in 2021

Waar?Aantal bomen
Geboortebos Foreest4190
300+ bomen326
Domeine Engelendale (Ryckevelde)17600
Tillegembos721
Cathemgoed3170
Geluidsberm in Zwankendamme22172
TOTAAL50985

Nieuw groen ontwerp voor Marktplein Zeebrugge

12 jan

BRUGGE/ZEEBRUGGE – Het Marktplein, de Zeemansstraat, Marktstraat en Ploegstraat in Zeebrugge worden aangepakt en krijgen een nieuw ontwerp. “Het Marktplein is het hart van de gemeente. In Zeebrugge zal de Markt een groene aanblik krijgen en opnieuw een gezellige ontmoetingsplaats worden”, zegt schepen van Openbaar Domein en Groen, Mercedes Van Volcem.

Het Marktplein en haar omgeving zijn nog voorzien van oude gemengde rioleringsstelsels die dringend aan vervanging toe zijn. “De gescheiden rioleringsstelsels aanleggen in onze stad zijn prioritair, maar we willen uiteraard geen dubbel werk doen en de buurt en bewoners verschillende keren werken laten doormaken. We maken dus van de gelegenheid gebruik om niet alleen het rioleringsstelsel heraan te leggen, maar ook een volledige nieuwe blik te werpen om de omgeving: hoe kunnen we de sociale functie van het Zeebrugse marktplein cultiveren en er een plaats van maken waar mensen graag samenkomen, die aanzet tot ontmoeting”, stelt schepen Van Volcem.

Eénrichtingsverkeer

De markt zoals ze nu is, is vooral een grijze verharde vlakte met daarrond tweerichtingsstraten. “We gingen op zoek naar een ontwerp voor de markt zodat we maximaal konden ontharden, het plein vergroenen, maar vooral de leefkwaliteit en verkeersveiligheid verhogen. Zo werd er gekozen voor éénrichtingsstraten”, duidt de schepen van Openbaar Domein.

Er bestaan door de ingreep twee verkeerslussen: enerzijds van de Ploegstraat via het Marktplein en de Marktstraat naar Evendijk-Oost en anderzijds van Heiststraat via de Eiensluisstraat over de Zeemansstraat en het Marktplein naar de Ploegstraat. Beide enkelrichtingslussen zijn vrij kort en beslaan minder dan 500m voor de volledige lus. “De rijrichting in de lussen is zo gekozen zodat wagens kunnen parkeren aan de woningzijde, wat de veiligheid ten goede komt voor uitstappende passagiers”, klinkt het bij Van Volcem.  

Voor het gemeenschapshuis is er een halfverharde weg voorzien die enkel dient voor de plaatselijke bediening en hulpdiensten. Zo heeft de brandweer deze nodig voor het opstellen van hun materieel. Er komt een fietsenstalling ter hoogte van de ingang van het gemeenschapshuis om fietsers een comfortabele parkeerplaats voor hun fiets te verzekeren.

Groene Markt

“Er is gekozen om een groene markt aan te leggen, maar wel met nog voldoende mogelijkheden voor het opstellen van een kermis of markt. Het ongeveer 1800 vierkante meter bijkomend groen is grotendeels opgevat als bloemengrasland, bloemenborders, heestermassieven,… en slechts in beperkte mate als intensief gemaaid gazon. De bestaande bomen worden maximaal behouden. Slechts 3 bomen dienen te verdwijnen, maar daarvoor worden er 62 nieuwe aangeplant”, zegt de schepen.

De afbakening van rijwegen en parkeerstroken wordt indien nodig op maximaal 2 centimeter gehouden. “Zo houden we de toegankelijkheid hoog. De materialisatie van de reeds vernieuwde Heiststraat wordt doorgetrokken: kasseien voor de parkeerstroken, vlakke gezaagde kasseien voor de rijwegen en platines voor de trottoirs”, legt Van Volcem uit.

En wat met de Ploegstraat?

Het profiel van de rijweg is over de volledige lengte van de Ploegstraat even breed: 5 meter 80 tussen de greppels. “Dat is nodig aangezien er nog steeds een busverbinding van De Lijn door de straat loopt”, vult Van Volcem aan.

Tussen de Isabellalaan en de Evendijk-Oost zijn er enkel aan de woningzijde parkeerstroken in kasseiverharding voorzien. Trottoirs in platines en de rijweg in bitumenverharding. Het kruispunt met de Evendijk-Oost wordt op dezelfde manier uitgewerkt als de huidige situatie.

Tussen de Evendijk-Oost en de Heiststraat is er voor de rijweg gekozen voor een verharding in vlak gezaagde kasseien. “Zo benadrukken we de centrumzone en schoolomgeving nog meer. Er is ook een verkeersplateau voorzien zodat het verkeer komende van de Evendijk-Oost voor het bereiken van de school nog eens extra geattendeerd wordt. Zo verhogen we de verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen”, aldus Van Volcem.

Op 11 januari 2022 was er een bewonersvergadering waar een eerste voorontwerp is toegelicht en besproken. “ Onze dienst gaat aan de slag met de insteek van de bewoners om er een gesmaakt project van te maken. De streefdatum voor het einde van de aanleg is eind 2023”, sluit de schepen af.

Site Knapen krijgt vorm

10 jan

BRUGGE – De site Knapen is een cruciale plek voor de revitalisering van Zeebrugge. Ze vorm een groene schakel tussen de Stationswijk en de Strandwijk, die momenteel als eilanden uit elkaar liggen. Met 8 hectare oppervlakte is ze ongeveer even groot als de Stationswijk en bijna even groot als de Strandwijk. Door Knapen een leuke invulling te geven, kan het een nieuwe, waardevolle ontmoetingsplek worden voor de buurt. Voor jong en oud, maar ook voor bezoekers.

Na de belangrijke maar tijdrovende sanering van de gronden, werd vooruitgekeken naar de nieuwe bestemming van de site van 8 hectare. Er werd gekozen om zo snel mogelijk toegang te geven en de Bruggelingen te laten te genieten van deze plek. 3,3 hectare werd zo vrijwel onmiddellijk ter beschikking gesteld. Er werd echter ook gevraagd aan de buurt om mee te denken over de site. Dat alles geeft een schetsontwerp voor de site. Dat voorgesteld werd op het collega. Je vindt hieronder de powerpoint met betrekking tot een eerste ontwerp.

Katelijnepark: een nieuw natuurpark voor de stad Brugge met eerste natuurspeeltuin

21 dec

BRUGGE/ASSEBROEK – Het Katelijnepark, gelegen in de dichtst bewoonde deelgemeente van Brugge, Assebroek, krijgt nu een definitieve bestemming als park. Op enkele honderden meters van de binnenstad, meer bepaald tussen de Baron Ruzettelaan, de hoge Katelijnebrug en het jaagpad aan de Vaart Brugge Gent is een open ruimte van bijna 3 ha. Een groene long dicht bij het kanaaleiland en het Minnewaterpark en de Vesten.   “Vorige legislatuur wou men er nog een randparking maken en het groene gebied betonneren tot randparking. De parking kreeg na veel protest geen vergunning van de deputatie. Bovendien lag ze ook niet aan de juiste kant van de Baron Ruzettelaan om een vlot bereikbare parking te vinden”, zegt de schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Vorige week is definitief beslist dat de stad afziet van deze oude plannen en dat de zone van 3 ha een park wordt.  Het park is schetsmatig al ontworpen.  Er komt een echte zone voor park en recreatie met respect voor de natuur en in het tweede deel wordt het bosje opgewaardeerd en beter beheerd in overleg met Natuur en Bos.

“Het Katelijnepark is idyllisch gelegen tussen een waterwegje en de Vaart Brugge-Gent. Het is begrensd door een fietspad die velen gebruiken om van Assebroek naar Brugge en terug te fietsen of zelfs vanuit Gent kan je zo de stad bereiken. Als schepen van openbaar domein ben ik dan ook fier dat we het komend jaar deze zone als een stadspark kunnen inrichten met respect voor natuur en recreatie”, klinkt het bij schepen Van Volcem,“We voorzien ook een speelwildernis voor kinderen zodat er een eerste natuurspeeltuin kan ontworpen worden na inspraak met de buurt. We gaan ook voldoende verlichting voorzien zodat het ook een park wordt die veilig is.”

“De groene ruimte geeft zuurstof letterlijk en figuurlijk aan de buurt: zowel als het gaat om gezonde lucht, maar ook een gezonde en fijne omgeving om elkaar te treffen. Het Katelijnepark is een groen weefsel die de stad en haar bewoners samenbrengt en -houdt”, aldus Van Volcem. “We beschouwen het als het verlengde van de Brugse Vesten.”

Twee fases en diverse zones

Het Katelijnepark krijgt een opwaardering van wat het nu de omgeving biedt: spelprikkels met een natuurspeeltuin, maar ook twee picknickzones. In het park worden twee zones hernieuwd aangelegd als parkzone. Het park zal dooraderd worden met onverharde paden en voor iedereen toegankelijke betonpaden voor zowel wandelaars als fietsers. “We zetten in op belevingsruimte van alle leeftijden, maar bieden ook verschillende belevingen aan. Als kind ben je op zoek naar spelen, ravotten, een uitdagende natuur. Terwijl ouderen meer rust opzoeken in de natuur, een korte wandeling willen maken om in beweging te blijven. Jonge gezinnen zoeken vaak gezelschap op: terwijl de kinderen spelen elkaar ontmoeten in een groen decor”, zegt de schepen van Openbaar Domein.

Het park wordt al deze winter onder handen genomen met enkele ingrepen op korte termijn, maar het ontwerp van de omgeving plant ook al enkele ingrepen voor het najaar 2022-2023. “Deze winter zullen we de bramen maaien in de zuidelijke zone van het park in functie van de aanleg van graspaden. In dat gedeelte zullen jonge wilgen en berken aangeplant worden zodat op termijn bramen onderdrukt worden”, zegt de schepen over de veranderingen op korte termijn.

Schapen met herder

“We gaan tevens na hoe we een herder schapen kunnen laten grenzen langs het water in overleg met de Vlaamse Waterweg.”

Dooradering van paden

De aanleg van het betonpad is voor volgend najaar. “Daarbij is toegankelijkheid de sleutel. De aanleg van het pad zal de sociale controle en cohesie van de buurt ten goede komen. Ook een natuurspeeltuin met natuurlijke spelprikkels en niveauverschillen wordt een aantrekkelijke speelomgeving voor de kinderen van de buurt. Een dergelijke volledig natuurlijke speelplaats is er nog niet te vinden op Brugs grondgebied. De picknickbanken die we zullen plaatsen, maken het park aantrekkelijk om veel tijd te spenderen”, zegt Van Volcem

Het ontwerp wordt met inspraak van de buurt, de wensen en noden van de bezoekers van het park opgemaakt. De groenzone is via twee oversteekplaatsen verbonden met de dicht bevolkte wijk Sint-Katarina en kan op die manier een ideale uitlaatklep zijn voor de buurt en haar bewoners.

“We kijken ook hoe we in de buurt Sint-Katarina nog meer kunnen vergroenen en ontharden en nemen de suggesties mee naar aanleiding van de inspraak over het park”, klinkt het nog bij Van Volcem.

Budget

De Stad maakt een budget vrij van 500.000 euro voor dit park dicht bij de stad.

De Stad investeert ook in nog drie extra parken : Park Steevens in Sint-Kruis (2,8 ha),  het nieuwe Vaartbekepark in Koolkerke,  park Knaepen in Zeebrugge (8ha) en in het vernieuwde park boven de uitbreiding van het Zand (af april 2022)  in heraanleg van parken : Minnewaterpark, Gaarlempark in Zwankendamme en ook het vernieuwde speelplein in de Koningin Astridpark, de uitbreiding van Cathemgoed in Dudzele en de buffering van Zwankendamme.

Altebij

Het protest van de laatste dagen tegen Altebij is voorbarig, aangezien de stad geen eigenaar is van het gebied en enkel indien de stad via onteigening de grond kan verwerven. Heden is daar geen budget voor en liefst bereiken we zoiets in minnelijk akkoord.   Deze legislatuur zal dit niet gerealiseerd kunnen worden. Wel hebben we reeds ook gesprekken gevoerd met de regie der gebouwen om de parking van de rechtbank in de gebruik te kunnen nemen als parking in de weekends en vakanties en tijdens de avond om zo de buurt te faciliteren.  Met het multifunctioneel gebruik van deze parking zouden we het aantal buurtplaatsen langs Altebij kunnen verminderen.  Er is vraag naar meer buurtparkeren daar en we zien hoe we dit via een groene parking volledig waterdoorlatend kunnen realiseren.

Vlaams minister Lydia Peeters rolt 2195 laadequivalenten uit aan ultrasnelladers langs de grote verkeersassen in Vlaanderen

17 dec

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters zal op 49 locaties (langs autosnel- en gewestwegen) in Vlaanderen ultrasnelladers (≥150kW) uitrollen. Concreet komt er op 8 locaties in Antwerpen, 7 in Limburg, 13 in Oost-Vlaanderen, 13 in Vlaams-Brabant en 8 in West-Vlaanderen ultrasnellaadinfrastructuur voor juni 2024. Het gaat specifiek om meerdere dienstenzones, carpoolparkings, Hoppinpunten en Park & Rides. De locaties werden gekozen via de projectoproep ultrasnelladers gelanceerd op 9 juli 2021. “De parkings langs grote en drukke verkeersassen zijn belangrijke en strategisch gelegen locaties om de laadinfrastructuur uit te breiden. Zo wordt er gezorgd dat er langs grote verkeersassen om de 25 kilometer laadinfrastructuur wordt aangeboden. Er wordt hiervoor 5,4 miljoen euro voorzien van de minister”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem.

Stimuleren en faciliteren

In Vlaanderen staan we voor ingrijpende maatschappelijke, economische, technologische en klimatologische uitdagingen die onze mobiliteit en ons verplaatsingsgedrag sterk zullen veranderen. “Met het oog op de omschakeling naar zero-emissievoertuigen, zoals ook opgenomen in het Vlaams Klimaatplan, is een versnelde uitbouw van laadinfrastructuur noodzakelijk”, stelt Van Volcem. ”Laadinfrastructuur langs onze autowegen geeft het vertrouwen aan de bestuurders van elektrische wagens om altijd nabij te kunnen ‘laden’, zo stimuleren we de transitie naar zero-emissiewagens.”

Een andere projectoproep van minister Peeters, de semi-publieke call, leverde 9798 laadequivalenten op. Samen met de resultaten van de projectoproep ultrasnelladers komen er binnen dit en twee jaar minstens 12.600 laadequivalenten bij in Vlaanderen. De volgende projectoproep voor ultrasnelladers komt er in januari 2022 waardoor tegen het einde van deze legislatuur om de 25 km langs snelwegen en drukke verkeerassen er snellaadinfrastructuur aanwezig zal zijn. Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem: “Mensen die elektrisch rijden, zullen in de eerste plaats thuis en op het werk opladen, maar bestuurders moeten ook onderweg altijd kunnen laden. Nabijheid, bereikbaarheid en vertrouwen zijn hier de kernwoorden: mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat er overal snel en dichtbij geladen kan worden.”