Tag: Lodewijk Coiseaukaai

Brugge

Vrachtwagenparking Lodewijk Coiseaukaai klaar voor gebruik

BRUGGE – De vrachtwagenparking aan de Lodewijk Coiseaukaai is klaar voor gebruik. “De nieuwe vrachtwagenparking komt tegemoet aan de vraag van de bewoners in de Dudzeelse Steenweg. Hun tuinzone paalt aan de oude vrachtwagenparking en gaf heel wat hinder. Van zonafname door de hoge geluidswanden tot geluidsoverlast. We verbeteren de leefbaarheid van de buurtbewoners”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Totale kostprijs bedraagt 750.000 euro.

Vrachtwagenparking

De vrachtwagenparking bestaat uit 16 parkeerplaatsen voor trekkers met oplegger en 6 kortere plaatsen voor trekkers zonder oplegger of kleine busjes. “De in- en uitrit van de parking is gelegen in de Quenastkaai om de geluidsoverlast te beperken voor de omwonenden en meer verkeersveiligheid te garanderen”, zegt de Brugse schepen Van Volcem. Door het schuin plaatsen van de parkeerplaatsen voor trekker met oplegger kunnen 2 rijen parkeerplaatsen gecreëerd worden en blijft er plaats voor 6 kortere parkeerplaatsen voor trekkers of busjes, waardoor de randparking voor auto’s kan ontlast worden.

Geluidswerende wand

De parking wordt aan 2 zijden afgesloten met een geluidswerende wand. Enkel de zijde aan de Binnenweg en de zijde naar de buur, de firma Depré Storage toe blijven open. Dit laatste op vraag van de firma Depré die zelf een doorzichtige afsluiting plaatst. Hiervoor worden de geluidspanelen van de bestaande vrachtwagenparking hergebruikt, met de bedoeling om nieuwe lagere geluidswanden te plaatsen op de randparking. “Op de parking zelf en tussen de geluidswand en het fietspad Lodewijk Coiseaukaai worden groenzones voorzien. De groenzones werden nog niet in detail uitgewerkt, er komen mogelijks 4 bomen binnen de parkeerzone en minstens 3 bomen aan de Lodewijk Coiseaukaai. De aanplant zal worden opgenomen bij een volgende boomverjonging, uitvoering najaar 2021”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

 Start werken randparking

Vandaag starten de werken om de oude vrachtwagenparking om te vormen tot een autoparking. Die werken gaan gepaard met een kostprijs van circa 150.000 euro. “Het verplaatsen van de vrachtwagenparking is belangrijk voor de omliggende huizen en de leefbaarheid aan de randparking. Zo wordt de torenhoge afsluiting aan het einde van de tuinen van de omwonenden verwijderd.

Door het verplaatsen van de parking kunnen we een nieuwe randparking realiseren. Deze parking in het noorden van de stad is belangrijk voor de scholen, zorginstellingen maar ook voor shoppers die er gratis kunnen parkeren en van daaruit de stad intrekken. Ook voor de mensen die werken in de stad en voor bezoekers zal ze een meerwaarde betekenen. Bovendien kan je daar op de bus stappen richting het centrum”, verduidelijkt schepen Mercedes Van Volcem.

De eindhalte van de centrumshuttle is gelegen aan de randparking. “De parking zal klaar zijn tegen de komende zomervakantie ( juli 2021)”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. De nieuwe randparking zal 122 parkeerplaatsen tellen. “Dit najaar (november) worden op de parking 13 hoogstammige bomen aangeplant en een bomenrij van 12 hoogstammige bomen aan de Lodewijk Coiseaukaai. Er zullen ook 4 plaatsen zijn voor laadpalen”, aldus schepen Van Volcem.

Verwezenlijking beleidsprogramma

Eén van de punten uit ons beleidsprogramma is de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op randparkings. Na de eerdere realisatie van parking Waggelwater zal ook deze herinrichting de mobiliteit in heel Brugge ten goede komen.

Brugge

Stad Brugge transformeert vrachtwagenparking Lodewijk Coiseaukaai tot randparking

BRUGGE – De bestaande vrachtwagenparking aan de Lodewijk Coiseaukaai wordt omgevormd tot randparking vanaf mei 2021. “De parking heeft een positieve invloed op het aantal auto’s in de stad.  We realiseren meer parkeerplaatsen. Dat in een grotendeels industriële omgeving en zonder toegevingen op groene zones”, aldus een enthousiaste schepen Van Volcem.

Eerder deze maand leverde Stad Brugge een omgevingsvergunning af voor de aanleg van een nieuwe vrachtwagenparking aan de Lodewijk Coiseaukaai.“ We verplaatsen de bestaande vrachtwagenparking om de leefbaarheid van de buurtbewoners te verbeteren. Het wordt er aangenamer wonen”, zegt Van Volcem.

122 parkeerplaatsen aan Louis Coiseaukaai na de 180 op Waggelwater

De Stad voorziet 122 parkeerplaatsen waarvan acht voor personen met een handicap en vier plaatsen met laadpaal voor elektrische wagens. De geluidswanden worden verlaagd tot een hoogte van twee meter om zo de lichtinval in de aanpalende woningen te verbeteren. “Aan de lagere geluidswanden zullen klimplanten bloeien. Op de parking zelf worden 13 hoogstammige bomen aangeplant. Er komt ook een bomenrij van 12 bomen aan de Lodewijk Coiseaukaai. Zo maken we het niet alleen leefbaarder maar ook groener voor de omwonenden”, aldus Van Volcem.

De omvorming tot randparking kan starten zodra de nieuwe vrachtwagenparking een feit is. “We mikken op mei 2021 om voor de zomer 2021 de randparking in gebruik te nemen. De aanplantingen kunnen pas uitgevoerd worden in het plantseizoen 2021 en 2022”, stelt de Brugse schepen Mercedes Van Volcem.

“Met de nieuwe randparking realiseren we een groot voordeel voor de scholen en werkenden in het noorden van Brugge, maar we hopen ook veel bezoekers via deze weg te verwelkomen richting binnenstad. Concreet realiseren we drie zaken: een uitgebreide gratis parking gelegen aan de rand van de stad, in het noorden van Brugge waar je met de fiets of bus naar de stad kan”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Verwezenlijking beleidsprogramma

Een belangrijk beleidspunt van de Stad Brugge is de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op randparkings. “Na de realisatie van parking Waggelwater die plaats biedt aan 180 voertuigen, zal nu ook deze herinrichting de mobiliteit in heel Brugge ten goede komen. Met de verhuis van de bestaande vrachtwagenparking komen we tegemoet aan de vraag van de buurt langsheen de Dudzeelse Steenweg die tot op vandaag uitkijken op een vrachtwagenparking”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Toegankelijke stad

Schepen Van Volcem: “En niet alleen aan de Lodewijk Coiseaukaai zetten we in op extra parkeerplaatsen. We breiden de ondergrondse parking ’t Zand uit met 635 parkeerplaatsen tot de grootste ondergrondse parking van Vlaanderen (1940 plaatsen). Die werken vormen de aanleiding om het Koning Albert I-park volledig te heraanleggen.  Van parking naar park, verduidelijkt de Brugse schepen.

De capaciteit van de parkeerplaatsen aan het station is ook zeer groot. “Deze parking telt ook 2.092 parkeerplaatsen”, zegt schepen Van Volcem. Met de omvorming van het parkeerdek tot een groen park komt er een ondergrondse parking van drie parkeerlagen bij. Dat ter compensatie van de parkeerplaatsen die op het dek verdwijnen. Zo zal er ook een mooi openbaar park op het wegdek komen, die wordt overgenomen in het openbaar domein.

“Momenteel zetten we in op het station en ’t Zand als een vorm van superparking naar de stad”.

In een latere fase wensen we ook de Oesterparking aan de achterkant van het station uit te breiden.

Met deze inspanningen centraliseren we onze parkeerplaatsen en maken we onze stad vlot toegankelijk en kunnen we onze bestaande groenzones behouden. Zo kan bijvoorbeeld de Bruggeling blijven genieten van de magnifieke uitstraling van het Katelijnepark, aan de rand van onze stad”, sluit Van Volcem af.