Brugge

88 procent meldingen bij Stad Brugge gaat over Openbaar Domein

BRUGGE – In 2021 werden 12.981 meldingen gemaakt bij het Meldpunt van Stad Brugge. Maar liefst 11.480 meldingen waren voor de dienst Openbaar Domein. Zij staan in voor 88,44 procent van alle meldingen. “Het gaat om maar liefst 1.000 meldingen per maand die onze dienst Openbaar Domein te verwerken krijgt. Sinds 2019 gingen we van 8950 meldingen naar 11.480 meldingen. Tijdens corona is er veel meer gebruik gemaakt van het openbaar domein. Logisch dus ook dat de meldingen in die periode stegen”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem. De dienst kan trots zijn op een gemiddelde behandeltijd van de meldingen van 14 dagen: “We zetten ons in voor iedere melding en een gelukkige Bruggeling op het einde van het verhaal”, klinkt het.

Burgers kunnen op verschillende manieren meldingen doorgeven aan de Stad Brugge: via de website, via e-mail, telefonisch, sociale media of via de onthaalbalie in het Huis van de Bruggeling en de deelgemeentehuizen. “De bedoeling is om op een laagdrempelige, efficiënte, open en klantvriendelijke manier communicatie en dienstverlening aan te bieden”, klinkt het bij Van Volcem. De betrokkenheid van de burger wordt verhoogd. Ze kunnen hun bezorgdheden kwijt.

Brugge loopt van Assebroek tot Zeebrugge: “We doen uiteraard onze uiterste best. Heel wat meldingen komen ook rechtstreeks naar me als schepen. Niet ieder probleem is natuurlijk altijd even snel op te lossen, maar we zetten alles op alles voor de Bruggelingen. Vaak zijn meldingen niet zo positief, maar we proberen altijd een positief einde te breien aan het verhaal. Als we allemaal een beetje vriendelijk en optimistisch blijven, gaat het nog zo snel.”

Meeste meldingen uit centrum

Van de 11.480 meldingen die het Openbaar Domein binnenkreeg in 2021, is maar liefst 35 procent afkomstig van het centrum. “Het centrum krijgt het meeste volk langs en is het meest bezocht en gefrequenteerd. Dat daarover de meeste meldingen binnenkomen is dus niet te verbazen. Toch daalde het aandeel van de meldingen over het centrum met 10 procent tegenover 2019”, gaat Van Volcem verder.  

Binnen de dertig dagen moet de burger van een antwoord voorzien worden. “Bij openbaar domein wordt 86,25 procent afgehandeld binnen de 30 kalenderdagen. De gemiddelde behandeltijd is 14 dagen. Een uitstekend rapport toch voor onze dienst met ruim 30 meldingen per dag”, aldus de schepen.

Thema meldingen

Die meldingen behoren tot gevarieerde onderwerpen. “Met stip bovenaan vinden we ‘verhardingen’. Een belangrijk onderdeel van mijn beleid. We ontharden waar mogelijk en leggen gebruiks- en onderhoudsvriendelijk aan op het openbaar domein. Dat gaat hand in hand met op 3: groen. Heel wat aanvragen en meldingen komen binnen bij onze diensten met betrekking tot het groen in de stad. We stimuleren ook de Bruggeling om met ons mee te denken. Dat deze twee onderwerpen boven de top 10 blinken, wil zeggen dat we slagen in betrokkenheid en sensibilisering rond de thema’s. Iets waar hard wordt op ingezet in deze legislatuur onder mijn bevoegdheid”, stelt de schepen scherm Op de tweede plaats vinden we ‘sluikstorten’. Een probleem waar iedere stad door uitgedaagd wordt. “We sturen blijvend bij waar nodig. En zetten binnenkort ook GAS-vaststellers in op het openbaar domein. Sluikstorten en zwerfvuil is een problematiek waar we blijven op inzetten”, aldus Van Volcem.

“Als schepen van Openbaar Domein blijven we inzetten om in samenspraak met de burger het openbaar domein duurzaam aan te pakken. Het meldpunt geeft de Bruggelingen meer dan ooit de kans om samen met onze diensten zaken aan te kaarten. Het openbaar domein is er voor en door de Bruggelingen”, sluit Van Volcem af.