Tag: energiepakket

Brugge

Vlaamse Regering laat ook verhuurders niet in de kou staan

BRUSSEL – Het nieuw begrotingsakkoord van de Vlaamse Regering trekt vier miljard uit plus een miljard extra aan leningen en waarborgen voor bedrijven. Naast het ondersteunen van huurders, laat de Vlaamse Regering ook de verhuurders niet in de kou. Voor verschillende energetische renovaties kunnen zij verschillende premies aanvragen.

Vlaamse Regering laat ook Verhuurders niet in de kou staan

Om huurders van energieverslindende huurwoningen te ondersteunen in huidige crisistijden, keurde de Vlaamse Regering diverse maatregelen goed in een nieuw begrotingsakkoord. Dit akkoord werd tijdens de jaarlijkse septemberverklaring in het Vlaams Parlement toegelicht. Het nieuwe energiesteunpakket omvat 4 miljard aan extra steun bovenop de reeds toegekende steun. Ook maatregelen om verhuurders te ondersteunen zitten mee in de begroting vervat.

Want ook verhuurders hebben het zwaar te verduren. En dat terwijl ze een belangrijk element van de Vlaamse woningmarkt vormen. Daarom steunt de Vlaamse Regering hen , met onder meer premies, om mee de omslag te maken richting een duurzaam Vlaams woonpatrimonium.

Onder de eengemaakte Mijn VerbouwPremie kunnen verhuurders alle premies terugvinden waarvoor zij in aanmerking komen. Echter voor iedere premiecategorie mogen de (voorschot)facturen niet ouder zijn dan 2 jaar. Alle werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer, behalve voor ‘elektriciteit/sanitair en binnenrenovatie’. Per individuele premiecategorie bedraagt het minimale investeringsbedrag minstens 1000 euro. De premies kunt u om de 5 of 10 jaar aanvragen, afhankelijk van het type investering. Hieronder de premies voor een woning ouder dan 15 jaar.

Vlaamse Regering laat ook Verhuurders niet in de kou staan

Dakisolatie

Dakisolatie mag in geen enkele woning ontbreken. Zowel bij nieuwbouw als bestaande woningen is dit de belangrijkste stap naar een lage energiefactuur. Op 1 januari 2015 is de dakisolatienorm in werking getreden. De norm bepaalt dat alle zelfstandige woningen in Vlaanderen over de nodige dakisolatie moeten beschikken, of het nu gaat om een eengezinswoning, een appartement of een studio. Voor kamers en daken kleiner dan 2m² geldt deze verplichting niet.

Binnen de Mijn VerbouwPremie kunnen ook verhuurders hiervoor een premie aanvragen. Meer informatie vind je hier.

Muurisolatie

Zonder extra isolatiemateriaal in de muren zijn uw buitenmuren onvoldoende geïsoleerd. Er zijn verschillende manieren om buitenmuren na te isoleren: in de spouwmuur of langs de binnen- of buitenzijde van de muur. Lees hier meer.

               Spouwmuur

Het na-isoleren van spouwmuren is een voordelige manier om een bestaande woning energiezuiniger te maken:

 • de investering is doorgaans op 3 tot 5 jaar terugverdiend
 • de werken nemen slechts 1 tot 2 dagen in beslag
 • er is geen stedenbouwkundige bouwvergunning vereist
 • de isolatie wordt langs buiten ingespoten, u hebt dus amper overlast
 • het uitzicht van uw woning verandert niet.

               Buitenmuur

Oudere woningen hebben vaak volle (massieve) muren. Na-isoleren langs de buitenzijde verdient de voorkeur, maar is niet altijd mogelijk en er staat een hogere kostprijs tegenover.

               Binnenmuur

Binnenisolatie van volle (massieve) muren wordt alleen gebruikt voor bestaande woningen waarbij spouwmuurisolatie en buitenisolatie technisch onmogelijk zijn.

Isoleren langs de binnenkant van een bestaande muur is delicaat. Het is bijna onmogelijk om perfect te isoleren en er ontstaat een groter risico op condensatie.

Vloerisolatie

Bij een verbouwing is het niet evident om de vloer nog te isoleren:

 • ofwel moet de vloer worden uitgegraven
 • ofwel moet het vloerniveau verhoogd worden.

Vloerisolatie brengt dan in ieder geval hoge kosten met zich mee. Als men het vloerniveau verhoogt, wordt de ruimte lager en moet men deuropeningen en mogelijk ook raamopeningen aanpassen. Lees hier meer.

Hoogrendementsglas

Vensters kunnen voor veel energieverlies zorgen: ze laten meer warmte door dan geïsoleerde muren.

Hoogrendementsbeglazing isoleert 2 tot 3 keer beter dan gewoon dubbel glas, en 4 tot 5 keer beter dan enkel glas. Hoe lager de U-waarde van het glas, hoe beter.

Hoogrendementsbeglazing (1,0 of 1,1-glas) heeft een dun isolerend metaallaagje aan de binnenzijde van een van de glasplaten. De spouw tussen de glasplaten kan gevuld zijn met een edelgas (bijv. Argon) in plaats van lucht bij dubbelglas.

Lees hier meer.

Warmtepomp

De volgende types van nieuwe warmtepompen komen in aanmerking voor de premie:

 • geothermische warmtepomp: haalt via een horizontaal of verticaal buizennetwerk in de grond, water uit de bodem of het grondwater; de verzamelde warmte wordt aan het water van de centrale verwarming afgegeven.
 • lucht/lucht-warmtepomp: haalt warmte uit buiten- of binnenlucht en brengt deze als warmtelucht in de woning binnen.
 • lucht/water-warmtepomp: haalt warmte uit buiten- of binnenlucht en geeft deze af aan het water van de centrale verwarming.
 • Hybride lucht/water-warmtepomp: combinatie van een nieuwe elektrische lucht-waterwarmtepomp die minstens gebruikt wordt voor ruimteverwarming, met een nieuwe of bestaande gascondensatieketel (open definitie), aangesloten op hetzelfde afgiftesysteem, die beiden worden aangestuurd met een gemeenschappelijke regeling die de opwekker(s) met het beste rendement selecteert.

Lees hier meer.

Zonneboiler

Een zonneboiler is een installatie waarmee de energie van de zon kan worden opgevangen om sanitair water te verwarmen. Lees hier meer.

Warmtepompboiler

Een warmtepompboiler is een toestel dat warmte uit de lucht haalt en afgeeft aan uw sanitair water. Het is een pak energiezuiniger dan een gewone elektrische boiler en een goed alternatief voor de klassieke waterverwarmingssystemen. Lees hier meer.

Hier schreef ik nog een artikel over de Mijn VerbouwPremie.

Brugge

Septemberverklaring: Vlaamse Regering keurt energiesteunpakket goed

BRUSSEL – De uitgestelde septemberverklaring van maandag 26 september beroerde ons allen. Uiteindelijk kwam de Vlaamse Regering woensdagavond toch tot een begrotingsakkoord én keurde het een energiesteunpakket goed.

Septemberverklaring

Het energiesteunpakket om de energie- en koopkrachtcrisis aan te pakken bevat 4 miljard euro aan maatregelen én een miljard euro extra aan leningen voor bedrijven. Daarenboven zal de begroting in 2027 nog steeds in evenwicht zijn. Een forse inspanning van de Vlaamse Regering, voorgesteld tijdens de septemberverklaring. Hiermee hopen wij niemand in de kou te laten! De hoofdlijnen van het steunpakket deel ik hieronder mee:

Jobbonus

De jobbonus verhoogt enerzijds eenmalig, maar zal voor inkomstenjaar 2022 ook uitbreiden. Dit betekent dat meer mensen in aanmerking zullen komen. Eind dit jaar zullen zo’n 730.000 werknemers de bonus ontvangen. Eenmalig wordt deze bonus verhoogd met 100 euro (voor zij die een loon tussen 1.800 en 2.500 euro verdienen). Volgend inkomstenjaar, 2022, komen méér mensen hiervoor in aanmerking. Het loonplafond wordt dan opgetrokken tot 2.900 bruto en de minimumbonus zal stijgen van 20 euro naar 50 euro.

Geen huurindexatie voor energieverslindende woningen

Om huurders te behoeden van zowel een huurprijsindex én toenemende energiefacturen, besliste de Vlaamse Regering dat de huurprijsindexatie van energieverslindende woningen het komende jaar bevroren zal worden. Dit betreft woningen met een EPC-label E of F. Woningen met een EPC-label D mogen de huurprijs wél indexeren al blijft de indexatie daar beperkt tot de helft van de gezondheidsindex. Naar schatting 20 % van de woningen heeft GEEN energielabel. Ook hier mogen verhuurders NIET indexeren voor de komende 12 maanden.

Kinderbijslag

De kinderbijslag gaat nogmaals met één procent omhoog per december. Vanaf september volgend jaar zal de indexatie systematisch op twee procent staan.

Daarnaast komt er een uitbreiding van de sociale toeslag voor gezinnen met een laag inkomen. De inkomensdrempels stijgen met tien procent waardoor de groep met 50.000 kinderen uitbreidt. Ook zal de toeslag 15 euro meer bedragen. Ook eenmalige premie van 100 voor zij die aanspraak maken op de sociale toeslag, zowel dit als volgend jaar, moet de factuur enigszins helpen verlichten.

Steun voor bedrijven

Bedrijven die op steun rekenen, moeten kunnen aantonen dat ze in 2021 minstens 7.500 euro aan energie-uitgaven hadden. Als dat het geval is, komen ze in aanmerking voor een steun tot 80 procent van hun operationeel verlies (tot maximum 500.000 euro per kwartaal). In ruil daarvoor mogen de bedrijven een jaar lang géén dividenden uitkeren.

Daarnaast steunt de Vlaamse Regering een programma richting meer duurzame energie met honderd miljoen euro.

De Vlaamse Regering zal ook de overbruggingslening recupereren uit de coronacrisis. Een kleine onderneming kan aan 1,5 procent interest een lening aangaan tot 750.000 euro

Zorgbudget

Het zorgbudget van de Vlaamse Regering gaat ook omhoog. Daarvoor trekt men 16 miljoen euro uit. Mensen met speciale zorgnoden krijgen een som van 130 euro.

Zaterdag discussiëren wij verder in het Vlaams Parlement en schetsen we de krachtlijnen van de begroting voor 2023. Na het debat stemmen wij met het parlement over de Septemberverklaring.

Lees dit artikel om te zien welke maatregelen de Vlaamse Regering genomen heeft inzake ‘Wonen’.

Brugge

Nieuw akkoord over derde energiepakket

BRUSSEL – Vannacht bereikte het kernkabinet een belangrijk, nieuw akkoord om de energiefactuur te drukken. In combinatie met ook nieuwe renovatiemaatregelen van de Vlaamse Regering biedt de Overheid de nodige steun tegen oplopende energiefacturen én een versnelling richting energiebesparing en hernieuwbare energie.

Met dit derde energiepakket worden alle zeilen bijgezet om burgers te helpen op alle niveaus. Hierbij werd ook rekening gehouden met de lange termijn om onafhankelijkheid van gas en een snellere energietransitie te bewerkstelligen. Een serie renovatiemaatregelen van de Vlaamse Regering draagt hiertoe bij.Renovatiemaatregelen
Concreet kiest de Vlaamse Regering voor het optrekken van verbouwingspremies. Afhankelijk van het inkomen kan 35 tot 50 procent van de renovatie teruggevorderd worden.

Daarnaast worden de premies voor hybride warmtepompen en lucht-warmtepompen respectievelijk opgetrokken naar 2000 euro en 3000 euro.

Premies verbouwingen worden opgetrokken: afhankelijk van het inkomen kunnen verbouwers 35 tot 50 procent van hun renovatie terugbetaald krijgen.

De combinatie van bovenstaande premies met een renteloos renovatiekrediet en een energielening zou verbouwers moeten stimuleren richting duurzame energie. Daardoor zullen de doelstellingen rond wind -en zonne-energie verhoogd worden.

Derde energiepakket
Naast de renovatiemaatregelen van de Vlaamse Regering wordt Federaal het btw-tarief op gas verlaagd van 21 procent naar 6 procent. Eerder werd dit voor elektriciteit ook al beslist.

Bovendien komt er een verlenging van het sociaal tarief en een premie van 200 euro voor wie zijn huis verwarmt met stookolie.

Accijnzen op diesel en benzine worden onmiddellijk verlaagd met 17,5 cent per liter en zal vanaf dit weekend te voelen zijn aan de pomp.

In september volgt dan een evaluatie van bovenstaande maatregelen.