Auteur: bert.schelfhout

Brugge

Al 440 gevelplanten in Brugse straatbeeld

Uit de data van 1 juni 2022 blijkt dat reeds 440 Brugse woningen opgefleurd zijn met een gevelplant.
Het aantal blijft stijgen en dat maakt van project “Gevelgroen” een succes.

Het maakt me enorm blij dat we aanvragen voor gevelplanten blijven binnenkrijgen. Onze stad wordt zo steeds mooier en groener.

Sinds de start van het intitiatief, ontvingen we reeds 497 aanvragen voor gevelplanten. 440 aanvragen werden op vandaag positief geadviseerd.

Er zijn tal van redenen om een gevelplant aan te vragen: verkoeling, fijn stof wordt uit de lucht gefilterd, regenwater wordt langer vastgehouden, geluid wordt gedempt. Het is ook goed voor vogels, vlinders en bijen.
Om dan niet te spreken over hoeveel mooier een straat kan zijn wanneer groenelementen aanwezig zijn.

Onze straten zijn al een stuk groener, maar het kan altijd beter!
Ik wil blijven oproepen om gevelplanten aan te vragen en zo mee te helpen aan een stad waarin we overal kunnen genieten van stukjes prachtige natuur.

Vraag ook jouw gevelplant aan!

Overtuigd? Surf dan snel naar www.brugge.be/gevelplant
Als je aanvraag positief advies krijgt, gaan we voor je aan de slag!

De dienst Openbaar Domein komt het plantvak maken. Dit gebeurt in februari en oktober, telkens voor het plantseizoen.
Daarna ben jij aan de beurt! Is je plantvak geplaatst, dan kun jij er je plant naar keuze in aanplanten en eventuele muurgeleiding voorzien.
De gevel van uw woonst ziet er op deze manier op slag een stukje frisser uit!
Goed onderhouden van jouw gevelplant is nu de boodschap.

Voorwaarden

Twee voorwaarden die we wel stellen vooraleer jouw aanvraag kan worden goedgekeurd:

 • Er moet voldoende doorgang blijven op het voetpad.
 • Hou ook rekening met je buren.

Aantal gevelplanten in Brugge

 2019202020212022Totaal
Centrum84759841298
Noord1116826
Oost051171381
West31610635
Totaal8815313168440

Pot op de stoep

Sedert huidige legislatuur mag je ook een pot met bloemen of plant(en) op de stoep plaatsen, mits er een vrije doorgang blijft van 1 meter. Zo zet je letterlijk de voorbijganger “in de bloemen”. Een vergunning is niet nodig.

Draag je steentje bij aan een mooiere, groenere, duurzame en diervriendelijke stad!

Meer weten? Klik hier

Brugge

Ten Boomgaard: na de vernieuwde voetpaden ook een nieuwe asfaltlaag

In januari 2021 kreeg Ten Boomgaard in Sint-Michiels nieuwe voetpaden. In juni van dit jaar ondergaat ook de rijbaan een make-over. Waar nodig zal men de rijweg asfalteren. Op bovenstaande kaart is in het blauw aangeduid over welke delen het gaat.

Timing

Aannemer Raf Devriese nv uit Koolskamp staat in voor het uitvoeren van de asfalteringswerken in Ten Boomgaard. De werken zullen plaatsvinden tijdens de werkuren vanaf dinsdag 14 juni om 7.00 uur tot en met woensdag 22 juni om 19.00 uur (behoudens onvoorziene omstandigheden).

3 fasen

 • Fase 1: frezen van de rijbaan
 • Fase 2: tussenfase in afwachting van het asfalteren
 • Fase 3: asfalteren (op dinsdag 21 en woensdag 22 juni)

Verkeer

 • Fase 1: het verkeer kan door, maar lichte hinder is mogelijk.
 • Fase 2: in afwachting van het asfalteren zal doorgaand verkeer mogelijk blijven.
 • Fase 3: Tijdens het asfalteren zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn.

Voetgangers en fietsers behouden doorgang. Er is stilstaan- en parkeerverbod aan beide kanten.

Meer weten, klik hier

Brugge

Naar een veiligere Polderstraat

De Polderstraat is in zeer slechte staat en dringend aan vernieuwing toe. De vraag naar het aanpakken van deze straat was er al lange tijd. Nu zijn eindelijk de nodige middelen hiervoor vrijgemaakt. Ik vind veiligheid van een straat van prioritair belang en ben tevreden dat de werken binnenkort van start kunnen gaan.

Huidige toestand

Het wegdek in de Polderstraat vertoont veel barsten en is in erbarmelijke staat. Ter hoogte waar een 7-tal populieren staan, is het wegdek omhoog gestoken en gevaarlijk voor de fietsers.
Op sommige plaatsen is de asfalt aan de zijkanten van de rijbaan weg.

Aanpak

De asfalt wordt op 3 plaatsen hersteld. Op elk van deze plaatsen zal men de toplaag affrezen en daarna asfalteren. De zijkanten van de rijbaan worden aangewerkt met steenslag.

De 3 plaatsen waar men deze werken zal uitvoeren, zijn:

 • Vanaf het kruispunt Blauwezaalhoek – Polderstraat: 30m
 • Ter hoogte waar een 7-tal hoge populieren staan en het wegdek omhoog gestoken is: 150m
 • Ter hoogte van huisnummer 150 aan de brug naar Gemeneweideweg-Noord: 550m

Timing

De werken zijn voorzien voor 20 juni 2022 en zouden – behoudens onvoorziene omstandigheden – moeten afgerond zijn op 24 juni 2022.

Kostprijs

Raming: € 35.000 excl. BTW

Brugge

Lisseweegse Steenweg krijgt 2 wegversmallingen

Inspraakvergadering

In het voorjaar van 2022 kwam een deel van de bewoners van Zwankendamme samen op een infovergadering door Stad Brugge. Er kwamen veel opmerkingen i.v.m. de overdreven snelheid bij het in- en uitrijden van het dorp langsheen de Lisseweegse Steenweg. Ook het gebrek aan een veilige wandelstrook werd aangekaart.
Als schepen van Openbaar Domein wil ik steeds een luisterend oor bieden als het over de bezorgdheden van bewoners gaat. Het is belangrijk dat iedereen zich zo comfortabel mogelijk voelt in de omgeving waar hij woont. Ik ben dus zo snel mogelijk aan de slag gegaan met deze informatie.

Twee wegversmallingen

Om tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners van Zwankendamme, zullen we op volgende manier te werk gaan:

Om de overdreven snelheid in te perken, zullen er twee wegversmallingen komen voorzien van ribbelmarkering, grondreflectoren en dwarsstroken. De nodige verkeersborden/voorrangsregelingen worden ook voorzien.

Als je het dorp verlaat in oostelijke richting komt de eerste wegversmalling net voor het volkstuinencomplex.

De tweede wegversmalling komt 150m verder net voor huisnummer 16 en 14.

Wandelstrook

Langs de bestaande grasberm in dit deel van de Lisseweegse Steenweg komt een groen gekleurde wandelstrook van 1 meter breed over de volledige lengte.
Dit moet ervoor zorgen dat zwakke weggebruikers via de nieuwe verbinding veilig naar de dorpskern kunnen gaan.

Timing

De uitvoering is voorzien voor augustus 2022.

Brugge

Heraanleg Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving: start fase 1 op 16 juni

Binnenkort start de heraanleg van de Nieuwe Sint-Annadreef en omgeving te Sint-Andries. De werken zullen worden uitgevoerd door aannemer De Witte uit Maldegem.

De inrichting van de Nieuwe-Sint Annadreef en omgeving voldoet niet meer aan de huidige normen van duurzaam openbaar domein, zoals waterdoorlaatbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Algemeen is de verhouding verharde oppervlakte – groenzone niet in evenwicht en aangepast aan de huidige klimaatverandering en droogteperiodes. De riolering werd in deze omgeving aangelegd in de jaren’60 van de vorige eeuw en vertoont tal van gebreken, die wijzen op een degradatie van het rioleringsstelsel.
Ook de bovenbouw (wegenis en voetpaden) is gedegradeerd.

De heraanleg van de Nieuwe Sint-Annadreef is dus vereist om terug een veilige, leefbare en duurzame straat te creëren.

Eerste fase
De eerste fase van de werken gaat van start op 16 juni. In deze eerste fase werkt de aannemer in de Nieuwe Sint-Annadreef in het gedeelte vanaf de Doornstraat tot aan de perceelsgrens met huisnummer 42. De aannemer voorziet er een nieuw voetpad, een rijbaan in kasseien en aan beide kanten van de weg een fietscomfortstrook in asfalt. Het einde van de werkzaamheden van deze fase is – behoudens onvoorziene omstandigheden – voorzien tegen 30 september.

Tijdens deze eerste fase is er in de Nieuwe Sint-Annadreef in het gedeelte vanaf het kruispunt met de Doornstraat tot aan huisnummer 42 geen doorgaand verkeer mogelijk.
Bewoners uit de Nieuwe Sint-Annadreef 46-48 en 50 kunnen hun woning enkel te voet bereiken. Bewoners uit de Karel Custisstraat kunnen hun woning enkel bereiken via de Jacob Meyerstraat. De school blijft altijd bereikbaar via de omleidingsroute: Lange Molenstraat – Gistelse Steenweg. Voetgangers en fietsers behouden de doorgang. In het heraan te leggen deel van de straat geldt een stilstaan- en parkeerverbod.

12 fasen

 • fase 1: wegeniswerken Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Doornstraat tot aan perceelsgrens met Nieuwe Sint-Annadreef 40
 • fase 2: wegeniswerken Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Nieuwe Sint-Annadreef 40 tot Krakkestraat
 • fase 3: wegeniswerken Krakkestraat
 • fase 4: aanleg van voet- en fietspaden op diverse locaties
 • fase 5: wegwerkzaamheden Gagelstraat
 • fase 6: riolerings- en wegeniswerken Heidelaan
 • fase 7: wegwerkzaamheden Dopheidestraat
 • fase 8: wegeniswerken Bremlaan tussen Gagelstraat en Dopheidestraat
 • fase 9: wegeniswerken Bremlaan: tussen Dopheidestraat en Nieuwe Sint-Annadreef
 • fase 10: riolerings- en wegeniswerken Heesterlaan
 • fase 11: wegeniswerken Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Krakkestraat tot Bremlaan
 • fase 12: wegwerkzaamheden Nieuwe Sint-Annadreef vanaf Bremlaan tot Gistelsteenweg

Rioolrenovatie

In de Heesterlaan en de Heidelaan wordt gelijktijdig met de heraanleg een nieuwe riolering geplaatst.

In de andere straten (Nieuwe Sint-Annadreef, Bremlaan, Gagelstraat, Dopheidestraat en Krakkestraat) gebeurt de rioolrenovatie pas achteraf, nadat de straten zijn heraangelegd, door een gespecialiseerde aannemer. Hij hoeft de straat niet op te breken, maar zal gebruik maken van de zogenaamde koustechniek (relining). Dat is een zeer duurzame techniek waarbij een nieuwe binnenwand uit kunsthars wordt aangebracht in de riool. De levensduur van de bestaande riolering wordt daardoor met ongeveer 30 jaar verlengd. Er is voor deze techniek gekozen om de bomen maximaal te kunnen behouden.

Vernieuwen bovenbouw

Voor de bovenbouw wordt er zo veel mogelijk gewerkt met materialen die zo weinig mogelijk schade veroorzaken in de ondergrond.

Het wegprofiel wordt aangepast. De rijloper wordt smaller waar bomen een te grote wortelaanzet hebben. Ook de goten en de inplanting van de straatkolken zullen wijzigen.

Bestaande waardevolle bomenbestand

De bestaande statige straatbomen zijn allesbepalend voor het karakter van de ganse wijk. Het behoud ervan staat dan ook voorop. Daarom worden in dit project weinig nieuwe bomen aangeplant. Enkel in de Heesterlaan worden de minder waardevolle berken gerooid in functie van een nieuwe aanplant.
Er wordt in de Nieuwe Sint- Annadreef een plataan gerooid in functie van het aanleggen van een nieuwe, verhoogde bushalte aan de school ‘De Varens’. Deze boom is een minder waardevol exemplaar gezien deze veel concurrentie ondervindt van de andere, grotere platanen

Kostenplaatje

Totaal geraamde kostprijs: € 3.695.406,19

Meer weten? Klik hier

Brugge

Herstel rondpunt Daverlo Assebroek

Op het rondpunt aan Daverlo zal de aannemer de kasseien uitbreken en asfalteren.
Het rondpunt ter hoogte van Daverlo zal gedurende 2 dagen volledig onderbroken worden.
De werken zullen plaatsvinden van woensdag 29 juni om 9 uur tot donderdag 30 juni om 18 uur.

Aannemer Raf Devriese staat in voor het uitvoeren van deze werken.

Bereikbaarheid

Daverlo is bereikbaar. De omleidingen vanuit beide richtingen zullen gesignaleerd zijn.

Voetgangers en fietsers (mits afstappen) behouden de doorgang via het voetpad.

Brugge

Nieuwe rotonde aan Doornhut is open!

De werken aan de nieuwe rotonde aan Doornhut zitten erop! Ik ben als schepen van openbaar domein alvast zeer tevreden met het resultaat.

Toestand voor de werken

Toestand rondpunt Doornhut vóór de werken

Voor de start van de werken bestond de bovenbouw uit betonstraatstenen. Er waren barsten en verzakkingen in het wegdek. De wegenis was in zeer slechte staat.

Het fietspad was niet afgescheiden van de rijbaan, wat niet optimaal was voor de veiligheid.
Langs de rotonde lag een bushalte.

Huidige, verbeterde toestand

 • De bushalte op de rotonde werd weggehaald en vervangen door twee volwaardige op hoogte gebrachte haltes in de Moerkerkse Steenweg.
 • Bestaande bomen op het rond punt werden behouden.
 • Aanliggende verharding werd vervangen door grotere groenzones, waarin in het najaar nieuwe bomen en vaste planten worden aangeplant.
 • Alle openbare verlichting werd vervangen door nieuwe, met bijkomende accentverlichting op de oversteekplaatsen.
 • Fietsverkeer vanuit de Moerkerkse Steenweg werd ontdubbeld voor de rotonde, met een veilige oversteek.
 • Er werden biggenruggen geplaatst tussen de rijweg en het nieuwe bredere fietspad op de rotonde.
 • Alle oversteekplaatsen werden voorzien van de nodige blindengeleiding.

Ik streef naar veilig en vlot verkeer, duurzaamheid en groen.
Aan deze rotonde werden die doelstellingen opnieuw verwezenlijkt.

Stap per stap maken we het openbaar domein van Brugge beter!

Wens je meer te weten? Klik hier.

Brugge

Winkelstraten autoluw op zondag vanaf 1 juni t.e.m. 30 september

Brugse winkelstraten autoluw vanaf eerste februariweekend - KW.be

Vanaf 1 juni tot en met 30 september worden de Brugse winkelstraten elke zaterdag én zondag autoluw gemaakt.

In de autoluwe straten is geen verkeer toegelaten. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor fietsers, fietstaxi’s, elektrische rolstoelen gebruikt door personen met een handicap en de hulpdiensten.

Autoluwe winkelstraten sinds 2016

Sinds 2016 zijn de drukste winkelstraten – Noordzandstraat, Zuidzandstraat, Geldmuntstraat en Steenstraat – op zaterdagen en op elke eerste zondag van de maand van 13 uur tot 18 uur autoluw. Ook op shoppingdagen, koopzondagen en tijdens de drukke eindejaarsperiode is deze regeling van toepassing. Daar komen nu ook de zondagen van 1 juni tot en met 30 september bij.

Een autoluwe zone maakt het niet alleen aangenaam om te shoppen, ook de luchtkwaliteit vaart er wel bij. Het is niet alleen gezonder, maar ook gezelliger en veiliger om te winkelen in een autovrije straat.

Uitzonderlijke toegang tot de Zuidzandstraat

Sinds het voorjaar van 2018 wordt de toegang tot de autoluwe winkelstraten gemonitord en gehandhaafd via ANPR-camera’s of nummerplaatsherkenning.

Enkel bestuurders waarvan de nummerplaat geregistreerd staat in het ANPR-systeem, mogen die dagen (indien echt nodig) stapvoets rijden in de Zuidzandstraat.

Wel wordt verwacht dat het gebruik van de wagen tijdens autoluwe dagen van 13 uur tot 18 uur tot een minimum beperkt wordt!

Meer weten? Klik hier

Brugge

Werken Hoefijzerlaan tussen Korte Lane en Pater Damiaanstraat

In het kader van ‘relance’ fietspaden’ plant AWV werken langs de Hoefijzerlaan tussen de Korte Lane en de Pater Damiaanstraat, en dit in beide rijrichtingen. De werken omvatten de aanleg van fietspaden, voetpaden, parkeerstroken en haltevoorzieningen.

Relance fietspaden

Het plan ‘relance fietspaden’ werd op vrijdag 26 februari 2021 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit plan ondersteunt lokale besturen bij hun investeringsprojecten in fietsinfrastructuur. De subsidieregeling houdt in dat elke gemeente recht heeft op 1 euro voor elke 2 euro die ze zelf investeert in nieuwe of verbeterde fietsinfrastructuur.

De fiets wint meer en meer aan populariteit en dat willen we verder stimuleren. Inzetten op veilige en comfortabele fietspaden is daarom een must.

Planning werken aan de pare zijde (richting Bloedput)

De aanvang van de werken door nutsmaatschappijen is voorzien voor 8 augustus 2022.
De werken van AWV gaan van start op 3 oktober 2022.

Planning werken aan de onpare zijde (richting ‘t Zand)

De werken van de nutsmaatschappijen gaan van start in september 2022.
De werken van AWV staan op de agenda voor november 2022

Het einde van de werken is voorzien vóór het kerstverlof.

Brugge

Heraanleg van de Prins Leopoldstraat gaat van start

De voorbereidende werken voor de heraanleg van de Prins Leopoldstraat in Sint-Kruis zijn afgerond. Aannemer Casteleyn nv start in opdracht van Stad Brugge vanaf 13 juni met de wegwerkzaamheden. De heraanleg gebeurt in vier fasen en zal – behoudens onvoorziene omstandigheden – begin 2023 afgerond zijn.

Fasering werken

Fase 1 en 2: van 13 juni tot en met 15 september 2022

 1. Fase 1: heraanleg van het kruispunt Prins Leopoldstraat en Leopold Debruynestraat
 2. Fase 2: heraanleg van de Prins Leopoldstraat vanaf het kruispunt tot aan de Maalse Steenweg

Tijdens fase 1 en 2 is het kruispunt van de Prins Leopoldstraat en de Leopold Debruynestraat onderbroken. Voetgangers en fietsers kunnen de werken niet passeren. Plaatselijk verkeer is mogelijk tot aan de werken. De school ‘de Tandem’ is zowel vanuit de Maalse Steenweg als vanuit de Moerkerkse Steenweg bereikbaar via de Schaakstraat en de Leopold Debruynestraat.

Fase 3 en 4

 • Fase 3: heraanleg van de Prins Leopoldstraat van het kruispunt met de Leopold Debruynestraat tot en met Prins Leopoldstraat 25 (van 1 september tot en met 30 november 2022)
 • Fase 4: heraanleg van de Prins Leopoldstraat vanaf huisnummer 25 tot aan de Moerkerkse Steenweg (van 15 oktober tot en met 20 februari 2023)

Omwille van de veiligheid wordt de werfzone afgesloten met nadarhekkens. Het verkeersverloop tijdens fasen 3 en 4 wordt later nog gecommuniceerd.

Materialen

De straat wordt gegoten in asfalt. De parkeerplaatsen worden aangelegd met kasseien. Dit zorgt ervoor dat de straat optisch smaller oogt. De kasseien geven de straat ook een mooie uitstraling.
Het kruispunt is voorzien in rode asfalt.

Voorbeeld parkeerstrook in kasseien

Verkeersveiligheid

De straat wordt een fietsstraat. Op die manier zal de snelheid minderen in de straat. De bewoners hadden al langer deze vraag, ook gezien de aanwezigheid van een school en een kinderdagverblijf in deze straat.

Er komen aangepaste bochtstralen aan het kruispunt met de Driekoningenweg en de Leopold Debruynestraat. Ook aan de veiligheid van de oversteekplaatsen aan Beukenfee en het kruispunt met de Maalse Steenweg geven we bijzondere aandacht. Aan de Moerkerkse Steenweg creëren we een bijkomende oversteekplaats. Verder voorzien we aan opritten en oversteekpunten verlaagde boordstenen.

Gescheiden rioleringsstelsel

De riolering in de Prins Leopoldstraat is ingevallen en tot op het bot versleten. Conform de Europese norm wordt een gescheiden rioleringsstelsel voorzien. Vuilwater en hemelwater worden hierdoor apart afgevoerd.

Groen en waterrobuust

Als schepen van openbaar domein ijver ik steeds voor voldoende groen in onze straten.

In deze straat komen er 14 plantvakken met beplanting voor maximale infiltratie van regen- en oppervlaktewater. Deze worden verzonken aangelegd ten opzichte van de parkeerstrook zodat ze ook regenwater van de straat kunnen bufferen.
Voor de beplanting kozen we voor Zwarte Elsen en het Canadees dwergkornoelje.
We moedigen mensen ook aan om een geveltuintje aan te leggen ( (Je kan dit hier aanvragen) en bloemetjes te zetten op de vensterbanken.
Mensen zijn gelukkiger in een leefbare straat, met meer kleur en groen in het straatbeeld.

Verlichting

Om te streven naar een zo klimaatneutraal mogelijke buurt, wordt de straat ook voorzien van LED-verlichting.

Meer weten? Klik hier.