Erediensten en Kerkfabrieken

Brugge Erediensten en Kerkfabrieken

Voormalige Sint-Franciscuskerk wordt ingericht als sportzaal van Mariawende-Blydhove

De stad Brugge heeft beslist om de voormalige Sint-Franciscuskerk en bijhorende pastoriewoning in Sint-Kruis te verkopen aan de scholengroep vzw Katholiek Onderwijs Sint-Trudo. Het Instituut Mariawende-Blydhove zal er haar sportzaal inrichten.

Sint-Franciscuskerk

De gebouwen langs de Karel van Manderstraat werden in oktober 2017 volledig leeggemaakt en sindsdien niet meer gebruikt. De stad Brugge ging op zoek naar een nieuwe invulling en vond in de scholengroep Sint-Trudo een koper. “De aankoopprijs bedraagt 701.000 euro, wat hoger is dan de schattingsprijs”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD). Het Instituut Mariawende-Blydhove zal de voormalige kerk gebruiken als sportzaal tijdens de schooluren. “Het is een goede zaak dat leegstand wordt weggewerkt. Er is nood aan ruimte en deze wordt nu positief ingevuld.” Buiten de schooluren zal de sportzaal ook kunnen gebruikt worden voor niet-schoolse activiteiten. “Het stadsbestuur, verenigingen en de buurt zullen over de ruimte kunnen beschikken voor recreatief sportgebruik of als polyvalente ontmoetingsruimte,” besluit Van Volcem.

Brugge Erediensten en Kerkfabrieken

Brugse Emmaüsparochie wil vier kerken verkopen om een nieuwe kerk te zetten

Het Laatste Nieuws – De Brugse Emmaüsparochie, actief in Sint-Michiels en Sint-Andries, wil vier kerken verkopen om een nieuwe te kunnen zetten in de Abdijbekestraat. Het plan is ongezien: het is al van de jaren 80 geleden dat er in Vlaanderen nog eens een totaal nieuwe kerk werd gebouwd. “De gemeenschap reageert enthousiast”, zegt priester Filip Vanbesien.

door Bart Huysentruyt

 “Het is net in een crisisperiode dat je moet investeren.” Pastoor Filip Vanbesien kwam pas anderhalf jaar geleden de Emmaüsparochie versterken. Hij blijft binnen een paar maanden als enige pastoor over voor een gebied van 33.000 inwoners met vijf kerken (vier van de kerkfabriek, één van de stad). “Het aantal kerkgangers loopt sterk terug in Vlaanderen. In onze parochie valt dat mee: we hebben een vaste kern van 600 mensen die wekelijks naar de kerk komen. Er vinden 150 uitvaarten plaats, dit jaar begeleiden we 160 communicanten en 175 vormelingen. Maar we moeten de vlucht vooruit nemen. Als we nu niet ingrijpen, dan bloedt onze gemeenschap dood.”

En dus broedt de Emmaüsparochie al een jaar lang op plannen om de vier kerken van het bisdom te verkopen. Het gaat concreet om de kerken van Sint-Baafs, Sint-Michiel, Sint-Godelieve en Sint-Willibrord. “We gaan de komende tijd op zoek naar potentiële kopers. Er moet nog een waardebepaling komen van de gebouwen. Het bisdom steunt de plannen zolang er een goede oplossing wordt gevonden voor die kerkgebouwen.”

En dan is er nog de beschermde kerk in Sint-Andries: pal in het midden van het kerkhof. Die is eigendom van de stad Brugge en ook daar zouden dan geen kerkelijke activiteiten meer plaatsvinden. “Ik vind het alvast zeer positief dat men zelf met een plan komt. Wat de stad Brugge zal doen met de Sint-Anna-en-Sint-Andrieskerk? Dat moet nog onderzocht worden, maar volgens mij zijn er onder meer mogelijkheden in de culturele sfeer”, zegt schepen van Erediensten Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Weinig referenties 

De Sint-Godelievekerk en de kerk van Sint-Willibrord bevinden zich pal naast een school en dus kijkt het kerkbestuur uit naar een mogelijke schoolinvulling. De kerken van Sint-Baafs en Sint-Michiel zouden voor projecten in aanmerking komen. “Met de verkoop van die vier kerken willen we een nieuwe kerk bouwen”, zegt Vanbesien. Het is van de jaren 80 van vorige eeuw geleden dat zoiets nog gebeurde in Vlaanderen. Toen werd de Sint-Godelievekerk in Roeselare gebouwd. Vorig jaar besliste de gemeente Etterbeek om een oude kerk af te breken en een nieuwe te zetten. Kostprijs: 1,3 miljoen euro. “Het zijn de weinige referenties die bestaan”, zegt de priester. “Maar we voelen dat deze beslissing gedragen wordt door de gemeenschap. Tijdens de homilie van zondag hebben de parochianen van de vijf kerken het nieuws vernomen.”

De nieuwe kerk wordt energieneutraal met de nieuwste verwarmingstechnieken en krijgt zonnepanelen op het dak. De kerk wordt ook modulair ingericht. “Dat wil zeggen dat je de kerk ook zal kunnen indelen in kleinere ruimtes”, zegt Filip Vanbesien. “Die nieuwe kerk kan bovendien voor een nieuwe dynamiek zorgen. Ik geloof sterk dat nieuwe parochianen zich aangesproken gaan voelen. En voor de huidige parochianen verandert er niet zoveel. De locatie ligt pal in het midden van de plekken waar zich nu de vijf kerken bevinden.”

Ambitieus

Dat is dan de Abdijbekestraat, waar naast de school Ravelijn nog een perceel ligt van het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis van Brugge. Op ruim 6.000 vierkante meter zou een kerk komen met lokalen om te vergaderen. De eigenaars zien de toekomstplannen alvast zitten. “En daar kunnen we parking genoeg creëren, want dat is nu een groot probleem bij al die andere kerken. Het is een ambitieus plan, maar ik hoop dat we binnen vijf jaar de eerste mis op de nieuwe locatie kunnen houden.”