Open VLD

Open VLD

Veel om voor te strijden: Mercedes Van Volcem trekt vanop plaats twee van de Kamerlijst naar de kiezer

Mercedes Van Volcem federaal parlement kiezer plaats twee

Er is nog veel om voor te strijden. Daarom trek ik in juni naar de West-Vlaamse kiezer op de tweede plaats van het federaal parlement

Ik wou altijd al naar het federaal parlement gaan. In 2003 kwam ik voor het eerst op. Toen stond ik ook op de kamerlijst met de slogan “De Mercedes van het Volk”. Als jonge advocate droomde ik ervan Minister van Justitie te worden.

Nu, twintig jaar later, sta ik op plaats twee voor het federaal parlement. Er is veel om voor te strijden. Ik wens te strijden voor een liberale samenleving. De partij staat er niet goed voor in de peilingen, maar ik zal strijden als een “Viking” voor een liberale samenleving. Deze staat onder druk door extremen, die onze vrijheden en verworvenheden wensen af te nemen. Ook andere traditionele partijen willen mensen, die na jaren iets opgebouwd hebben, straffen. Daar sta ik niet voor: ik wil geen taxshift, maar minder belastingen voor de mensen en ondernemers. 

Ik zal strijden voor minder belastingen voor mensen die werken, geen belasting op woninghuur, een lagere vennootschapsbelasting voor KMO’s, meer rechtszekerheid, een eenduidig tarief bij het verhuren van een tweede verblijf en een beter beleid rondom de klimaatverandering, maar bovenal zal ik strijden voor de inwoner, ik zal strijden voor jou. 

Er is veel om voor te strijden

Vooruitgang en groei : iedereen wil goed boeren

Ik zal strijden voor de West-Vlaamse vooruitgang en economie. Met mijn kennis van begroting en financiën wens ik me in te zetten en te wegen op de fiscale hervorming die de volgende jaren zal plaatsvinden. Het plan van Van Peteghem is me gekend, de voorstellen van Melissa De Praetere ook en dat ziet er niet goed uit voor ondernemers en mensen die werken en reeds iets hebben opgebouwd. Melissa zegt “een euro is een euro” en wil arbeid en eigendom evenveel belasten. Dan garandeer ik je dat iedereen die reeds 20 jaar werkt en iets heeft opgebouwd na 50 procent belastingen straks nog eens belastingen zal moeten betalen. Daar pas ik voor. 

“Iedereen wil goed boeren,” zegt Van Volcem “dus moeten we ook wie goed heeft geboerd en al veel belastingen heeft betaald niet nog eens straffen. Zo ga je collectief achteruit en wordt enkel de staat rijker. De staat moet zuiniger zijn en efficiënter met haar middelen omspringen. Een euro is een euro, ja, maar dat betekent voor mij dat je ze als overheid elke keer moet omdraaien voor je ze uitgeeft.”

Het is voor mij belangrijk dat koopkracht behouden wordt en dat wil ik realiseren met belastingsverminderingen voor mensen die werken. Wie fulltime werkt, betaalt vandaag meer en hogere belastingen dan wie part-time werkt. Dat is absurd en daarom ben ik grote voorstander van meer flexijobs, maar ook voor onbelast bijverdienen voor gepensioneerden en voor studenten. De schijf van 40 procent belasten start nu reeds op 15.200 euro tot 26.830 euro en de 45 procent start van 26.830 euro tot 46.440 euro. Erboven worden belastingen aan 50 procent geïnd. 

De mensen moeten netto meer overhouden zodat ze ook meer koopkracht overhebben en de indexering zou netto moeten gebeuren zodat bedrijven adem hebben en er geen loonkloof ontstaat met omringende landen.

Klimaat en energie

Als parlementslid wil ik me ook inzetten voor onze omgeving en ben me bewust dat we de klimaatveranderingen ernstig moeten nemen.  Als lokale beleidsmaker zette is in op groen, bos, bloemen en parken.  Ook in Brussel wil ik iedereen overtuigen om met onze omgeving zorgzaam om te gaan maar anders dan Groen ben ik niet voor het wijsvingertje en hogere belastingen maar wel voor duurzame groei.

Tarief voor vennootschappen

Ik wil ook het tarief vennootschapsbelasting voor KMO’s van 25 % (soms 20 procent)  naar 15% brengen. Het is een feit dat multinationals fiscale schaalvoordelen hebben tegenover KMO’s. Nu er recent wereldwijd een minumumbelasting van 15% voor multinationals ingevoerd werd, kunnen we voorstellen om de lat gelijk te leggen. Ook KMO’s moeten aan 15% belast worden. Op die manier kunnen we maximale financiële ademruimte toekennen aan ondernemingen en voor welvaart zorgen.  Wat overblijft in een vennootschap wordt ook geïnvesteerd en wie het uit de vennootschap haalt, betaalt immers nog eens roerende voorheffing van 30 procent.

Geen belasting op woninghuur

Ik trek naar het federaal parlement om de belasting op woninghuur tegen te houden. Diverse partijen willen de huur belasten.  Zowel Cd&V en VOORUIT deden daarover voorstellen. Huur belasten is het pensioen van de zelfstandige belasten, huur belasten is ook belasten wat men al heeft opgebouwd en bovendien zal het enkel de huurprijs opdrijven voor huurders. Je mag niet vergeten dat mensen die nu verhuren meer dan 180.000 mensen huisvesten die recht hebben op een sociale woning.  De verhuurders verdienen respect voor de maatschappelijke taak die ze op zich nemen aan een laag rendement.  Het rendement is vaak maar 3 procent en op de termijnrekening krijg je vandaag meer rente. Met die voorstellen zal je enkel de wooncrisis vergroten, het verhuuraanbod verminderen en mensen van de verhuurmarkt wegjagen. We hebben net meer panden nodig.    

Duidelijke en eenvoudige wetgeving zonder interpretatiemogelijkheid

Ik heb me geëngageerd tegenover de partij en Vincent op die voorwaarde alsook dat enkele artikelen uit de wet moeten verdwijnen zodat er meer rechtszekerheid ontstaat voor mensen die investeren.  Het voorstel is dat abnormaal beheer als criterium wordt geschrapt en vervangen door tijdslijn. Indien kunst, wijn, oldtimer etc binnen een bepaalde periode ( 6m – 1j – 2j) worden verkocht wordt dit verondersteld speculatief te zijn en wordt de meerwaarde belast aan vast tarief van 20 procent.

Alles daarbuiten moet niet speculatief zijn en is belastingvrij. Nu is het vaak jaren een strijd met de administratie en ik wil eenvoudiger wetgeving omdat dit ook eerlijker is. Mensen hebben recht op een eenvoudige en duidelijke wetgeving die niet tot interpretatie mag leiden.

Toerisme, vakantiewoningen en gastenverblijven

Veel mensen verhuren een kamer of verhuren ook eens hun tweede verblijf.  Ook daar moet er duidelijkheid komen. Het kan niet dat de ene getaxeerd wordt als onroerend inkomen (quasi nihil) op grond van het KI, de andere als divers inkomen (33 procent) en de ander als een beroepsinkomen. Toch gebeurt het.  Op de site van Toerisme Vlaanderen vind je alle mogelijkheden over hoe de taxatie loopt volgens de interpretatie van de administratie. Daar pleit ik voor een gewoon en eenvoudig tarief zodat het mensen aanmoedigt om actief te zijn in de toeristische sector.  Zowel aan de kust, de regio rond Ieper als Brugge zijn er heel wat mensen die een kamer verhuren. Er is nu te veel onduidelijkheid. Een forfaitaire belasting lijkt me het gemakkelijkst.

Pensioenhervorming

Mijn vader was politiecommissaris dus ook veiligheid en binnenlandse zaken vind ik belangrijk net als de pensioenhervorming.  Ik ben ook voorstander van part-time pensioen vanaf 62 jaar tot 67 jaar zo kan je mensen aanmoedigen door te doen maar op een haalbare manier.

Sterk duo

Vincent Van Quickenborne en ik zijn een sterk duo vanuit de twee grootste steden van West-Vlaanderen. Het Texas van West-Vlaanderen en het Noorden van West-Vlaanderen, met een haven, maar ook met grote focus op zorg en onderwijs.

Ik ben blij dat Vincent voor mij koos op plaats twee. Hij vroeg het me reeds in december, maar ik heb de beslissing eerst afgetoetst met vrienden en familie. Iedereen rondom mij zei: “Je ademt politiek, dus ga ervoor” en dat zal ik doen.

Brugge Nieuws Open VLD

Eenmalige coronasubsidie voor regionale luchthavens

Vlaanderen garandeert uitbetaling lonen

BRUSSEL – 366.000 euro: dat is het bedrag dat de regionale luchthavens Antwerpen, Kortrijk-Wevelgem en Oostende-Brugge krijgen om de gevolgen van het coronavirus aan te pakken.


De drie regionale luchthavens in Vlaanderen krijgen elk een eenmalige subsidie van 366.000 euro om de gevolgen van het coronavirus te verlichten. De Vlaamse regering wou aanvankelijk 500.000 euro geven aan de luchthaven van Antwerpen, nog eens 500.000 euro aan de luchthaven Oostende-Brugge en 300.000 euro aan de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Daarnaast garandeert Vlaanderen de uitbetaling van de lonen van de ter beschikking gestelde personeelsleden bij de luchthavens. Dat gebeurt via een compensatie van 1,275 miljoen euro vanuit het noodfonds.

“Lydia Peeters ondersteunt onze lokale luchthavens op gelijke manier. Ze lijden nog steeds onder de coronacrisis. Ook het loon van de ter beschikking gestelde personeelsleden wordt verzekerd. Hun gezinnen kunnen opgelucht ademhalen”, aldus Mercedes Van Volcem. “Het blijven bestaan van de luchthavens is belangrijk. Ze geven alvast kansen om straks er tussen uit te vliegen. Voor Bruggelingen is de luchthaven in Oostende hoogst belangrijk. Gelukkig komen deze steunmaatregelen er nu.”

Luchthaven in Oostende kreeg net zoals Antwerpen en Kortrijk-Wevelgem 366.000 euro.

Na bemerkingen van de Europese Commissie zijn de bedragen gelijkgesteld. Ze werden vrijdag goedgekeurd door de ministerraad, is te horen bij Mobiliteitsminister Lydia Peeters.

Financiën Nieuws Open VLD

De vriendenerfenis: jij kiest

De vriendenerfenis is een nieuwe regeling van de Vlaamse Regering. Voor jou betekent het meer zelf beslissen en kiezen aan wie je nalaat. Vanaf 1 juli 2021 betaal je maar 3 procent erfbelasting op de eerste 15.000 euro aan je vrienden of verre familie. Een goede zet als je het mij vraagt.

Vandaag betaal je minstens 25% belasting als je geld wil nalaten aan je hartvrienden of verre familie. Dat betekent een belasting van 3.750 euro. De nieuwe erfregeling van de Vlaamse Regering verlaagt dit percentage voor de eerste 15.000 euro naar 3%. Dat maakt een positief verschil van 3.300 euro. De maatregel gaat in vanaf 1 juli 2021.

De vermindering zal gelden voor verre familieleden in de zijlijn, maar ook voor andere niet-verwante personen waar men een hechte band mee heeft. Erflaters zullen via een testament één of meer vrienden onder hun erfopvolgers kunnen aanwijzen, waarop dan het voordeligere tarief in rechte lijn wordt toegepast in plaats van de hogere tarieven in zijlijn.

Meer info: https://bit.ly/2RIwujv

Brugge De voorzittersverkiezingen Open VLD Varia

Interview Mercedes Van Volcem in Krant van West-Vlaanderen

interview Mercedes Van Volcem

De strijd om de liberale voorzittersfakkel speelt zich voornamelijk op West-Vlaams terrein af. Dat zorgt voor spanningen in de West-Vlaamse afdeling. Voor ópenlijke spanningen. Leading lady Mercedes Van Volcem is keihard voor Vincent Van Quickenborne. De Brugse schepen had gehoopt op één West-Vlaams front.

Woensdag 12 juni 2019. Enkele weken na de mokerslag van 26 mei doet Francesco Vanderjeugd een gooi naar het voorzitterschap van zijn partij, tot ergernis van zijn mentor Bart Tommelein. Mercedes Van Volcem schaart zich achter Vanderjeugd.

Verrassend is dat niet. De jonge burgemeester van Staden had in volle campagne zijn derde en dus verkiesbare plek op de Vlaamse lijst afgestaan aan Van Volcem om de vrede in de liberale rangen te bewaren. Dat is niet echt gelukt. Enkele maanden later stelt ook Bart Tommelein zich kandidaat voor het voorzitterschap. De West-Vlaamse Open VLD lijkt zich op te maken voor een harde strijd.

(meer…)