Brugge

Renovatie administratief centrum Sint-Andries start op 1 maart

BRUGGE – De werken om het Administratief Centrum Regio West in Sint-Andries te renoveren starten op 1 maart. In dit gebouw is de politiezone West ondergebracht. Het gebouw wordt niet volledig afgebroken, maar gerenoveerd. Dit uit respect voor de historische waarde.

Pilootproject

De werkzaamheden starten op 1 maart en zullen, behoudens onvoorziene omstandigheden, begin 2025 afgerond zijn. We zullen het gebouw grotendeels renoveren, dit uit respect voor de historische waarde. De achterbouw, die dateert van de jaren 1950-1960 zal wel verdwijnen. Bij de renovatie staat energiezuinigheid, ecologisch verantwoord gebruik van materialen en energie en duurzaamheid centraal. Het gebouw zal een pilootproject van Stad Brugge zijn: het zal volledig fossielvrij verwarmd worden.

Toegankelijkheid parking

2/3 van de parking zal ingericht zijn als werfzone. De parking is hierdoor enkel nog bereikbaar via de Albert Serreynstraat en de zijstraat in de Pastoriestraat. De kleinere parking, normaal gezien voorbehouden voor politie, zullen we openstellen om het verlies aan parkeergelegenheid te compenseren.

Vrachtverkeer: buiten de schooluren

De afvoer en aanvoer van materialen met vrachtwagen zal zoveel als mogelijk buiten de schooluren gebeuren. Dit om de hinder te beperken en de veiligheid te garanderen.

Bibliotheek: blijft open

De bibliotheek blijft open en behoudt de normale openingsuren. Vanaf 1 maart moet je binnenkomen via de Albert Serreynstraat 1. Op de Platse zijn fietsenstallingen voorzien.