Brugge

Vecht mee voor de vrijlating van Olivier Vandecasteele

Al 425 dagen zit Olivier Vandecasteele opgesloten in een Iraanse gevangenis. De omstandigheden zijn erbarmelijk. Slechts een zevental keer kon zijn familie contact opnemen. Dit kan niet meer. 

Deze mensonterende opsluiting moet ophouden en daarom roep ik iedereen op om de online petitie van Amnesty International te ondertekenen. Alles samen hebben we momenteel al meer dan 340.000 handtekeningen. 

Teken hier de online petitie: https://www.amnesty-international.be/ovdc

#FreeOlivierVandecasteele